Pravčická brána
Úvodní stránka | Zkušenosti z duchovní léčby a karmické očisty | Paralyzování strachem a nedostatek sebedůvěry vydává bytost Temnotě

Paralyzování strachem a nedostatek sebedůvěry vydává bytost Temnotě

Lucie Kříbková Vloženo 20.1.2016
Lucie Kříbková

Text připravila k publikování a vložila na web Marie Mejdrová


Nejprve se vrátím k mému vnímání a událostem, které jsem prožívala v roce 2013. Protože to vše souviselo s tím, co se mi otevřelo v karmické očistě před koncem roku 2015. 
 

Výlet na Svantovítovy skály 17.11.2013

(přírodní památka poblíž obce Malá Bystřice ve Vsetínských vrších)

Toto místo jsem vybírala v sobotu 16.11.2013 k večeru. Od sobotní noci u mne probíhala očista. Projevovala se bolestí hlavy, celkovou nevolností a slabostí. S představou, že nám všem z rodiny pobyt v přírodě udělá dobře, jsme v neděli 17.11.2013 vyjeli. Na cestě ke skalám jsme dělali krátké přestávky. Střídavě se mi ulevovalo a přitěžovalo.

Po příchodu ke Svantovítovým skalám jsem pociťovala silnou nevolnost a tlak zepředu na 3. až 5. čakře. Také nepříjemný tlak v podbřišku a oblasti vaječníků.

Při zpáteční cestě dolů mi bylo stále nedobře. U auta na nás „čekala“ tulivá kočka s příjemnými energiemi.  Než jsme dojeli domů, můj stav se zhoršoval. Po ulehnutí přišlo vnímání, které bylo doprovázeno silnými bolestmi a horečkou.
 

Vnímání 17.11.2013:

Toto vnímání je pro mne zvláštní tím, že mi připadá jako halucinace v horečkách. Vidím něco, co vypadá jako miniaturní světly obsypaný stromeček ve tvaru trojúhelníku. Jak mi později přichází, světélek je sedm. Není to stromeček, ale nějaký kopec. Stále to však vidím před sebou v mini podobě. Jsem v horečkách a v bolestech. Dají se přirovnat k porodním bolestem. Střídavě přicházejí a zase odcházejí. Jak se pohledem blížím ke každému ze světélek, začínají pokaždé bolesti. V tu chvíli mi přichází, za co je třeba se omlouvat. Po omluvách bolesti ustupují a světélko zhasíná. Až na to poslední, které je na vrcholu. Vnímání končí s příchodem manžela do místnosti.

Když horečky pominuly, pomalu se dokreslovalo to, co jsem vnímala. Vnímám, že ten kopec je ve skutečnosti Vsetínský vrch, na kterém leží Svantovítovy skály (tedy tam, kde jsme ten den byli na výletě). I když to tak vzhledově nevypadá. Kopec v mém vnímání je více prudký. Vypadá spíš jako sopka. Po cestě mě čekalo několik úkolů, které bylo třeba vyřešit. Každá zastávka, jeden úkol. Celkem jich je asi sedm. Tím úkolem asi bylo dosáhnout na ta světélka. Později, při cvičení, mi dochází, že světélek je stejně jako čaker a že to může mít jistou spojitost.
 

Duchovní komunikace 18.11.2013:

Lucie Kříbková: Prosím Spojené Síly Světla, kdo mi můžete říct doplňující informace k mému včerejšímu vnímání a čištění? Děkuji.

Světlo: „Jsem část Světla, které jsi během svého čištění a vnímání vyzvedla z místa, které mne po dlouhou dobu svíralo. Děkuji ti za tuto pomoc. Vím, jak to pro tebe bylo fyzicky nepříjemné.“

Lucie: Co se s tebou dále dělo po vyzvednutí? Kam jsem tě dala či kam tě mám dát?

Světlo: Tato světélka, tedy i já, jsme součástí tvé bytosti. Byly jsme ti násilně odebrány ve chvílích, kdy o tvou bytost usilovala řada temných bytostí. Takhle tě pomalu ovládaly. Naprosto ovládnuta ses stala jednou z nich. Tyto vrstvy se začaly postupně otevírat již od prvního plánování tohoto výletu. Tak jak jste kráčeli nahoru, tak se postupně otevíraly další a další vrstvy. Spíše něco jako komůrky ve vrstvách. Večer pak bylo tvým úkolem vzít si svá světélka zpět. A vzepřít se ovládání.“

Lucie: Rozumím tomu dobře, že jsi světelná část mé bytosti, kterou jsem ztratila vinou ovládnutí?

Světlo: „Ano, tak tomu je. Tahle část tebe chyběla, když ses pokoušela plně se vzepřít svému ovládnutí a všemu, co způsobuje tvou podřídivost. Části, které byly po dlouhou dobu od sebe oddělené, si však potřebují znovu na sebe zvyknout. Aby se mohlo ve vývoji navázat tam, kde ten vývoj byl přerušen. I já nyní procházím dočišťováním. Je to taková rehabilitace po dlouhé nečinnosti a věznění.“

Lucie: Ve vnímání jsem nedokázala získat zpět poslední světélko. Bylo tomu tak? Nebo jsem vlivem bolestí nebyla schopna dále vnímat?

Světlo: „Toto poslední světélko se opravdu nepodařilo získat celé. Čištění však bylo pro tebe natolik fyzicky náročné, že zatím ještě nebylo vhodné otevírat „vrátka“ celá. Dá se říct, že bylo jakoby nahlédnuto pod pokličku. Pro vyzvednutí bude potřeba ještě další návštěva skal, ale až na to bude vhodná doba.“

Lucie: Děkuji ti Světelná části mé bytosti za tyto informace. A omlouvám se za přičinění se k našemu oddělení.

***

Lucie:  Vodo, mám pocit, že i tvé energie přispěly k osvobození částí mé bytosti. Máš pro mne, prosím, v této souvislosti nějaké informace?

Voda: „Ano, mé energie také pomáhají k navrácení svobody celé bytosti. K osvobození „světélek“ přispělo tvé napojení na mne. Přispěly i každodenní prosby o navrácení svobody celé tvé bytosti.“

Lucie:  Děkuji, Vodo, za tuto pomoc. Hodně si toho cením.

Voda: „I já jsem ráda za tvou spolupráci.“

Poznámka: Bolesti svalů odeznívaly ještě následující tři dny.


Dále pokračuji popisem mého vnímání a duchovních komunikací ze závěru roku 2015. Nakonec se totiž ukázalo, že to vše souvisí s předcházejícím textem.
 

Vyvážit pomoc sobě a druhým
 

Duchovní komunikace 19.12.2015:

Lucie: Vodo, máš pro mne nějaké informace, které bych měla vědět?

Voda: Důležité je důsledně a vytrvale dělat to, pro co ses rozhodla a je to podporováno Spojenými Silami Světla. Je jednoduché pro něco se rozhodnout, např. změnit nedobré návyky, nebo nějakým způsobem na sobě pracovat, rozvíjet se duchovně i fyzicky, profesně,  atd. Těžší je vydržet a důsledně měnit a plnit svá rozhodnutí.

 

U tebe vnímám, že chceš pomáhat lidem. Chceš jim však pomáhat tolik, že zapomínáš na sebe. To není dobré. Raději oželíš možnost vylepšení výživy pro sebe, i když víš, že to potřebuješ, a chceš místo toho investovat do zkvalitnění výživy druhého formou dárku. Než aby ses držela doporučovaného postupu pro zlepšení tvé zdravotní situace (cysta v oblasti spodní čelisti).

 

Dnes ses opět přesvědčila, že člověk, kterému ses rozhodla takto pomoci, o tuto pomoc zatím nestojí. Zaměř se na svou stravu. Na to, co je nutné v těchto chvílích doplnit a navýšit pro tvé tělo. Aby se dokázalo lépe vypořádat s tím, co do těla nepatří. S něčím, co se tvořilo několik let. Ukládalo se to v tobě již od doby prvního nezpracovaného emočního bloku. Ne náhodou se cysta projevila v oblasti čelisti. Tam se ukládají nezpracované křivdy, přehnaná sebelítost, zloba na sebe, zloba na všechny, kdo ti nějak ublížili nebo ukřivdili.

V těchto chvílích to vypadá tak, že operace bude nutná, avšak pokud přidáš do stravy ještě více živin, které Ti byly doporučovány Přírodou, tělo si s průběhem operace a pooperační regenerací dovede poradit snáze.

Máš pocit nedostatku vody, i když jí piješ více, než je doporučováno vzhledem k tvé hmotnosti. Je nutné, abys přijímala větší množství tekutin. Voda odplavuje nečistoty z těla. Cysta je útvar, který do těla nepatří, a tak jej chce tělo vyloučit, odplavit. A protože jsi se mnou spojena, máš mé energie, tak ti také takto mohu více pomoci. Je však nutné přidat i to ostatní, Přírodou doporučované živiny. Samotné energie, a v hmotné podobě voda, na pročištění nestačí.“

Lucie: Děkuji Vodo.
 

Výsledkem toho, že jsem chtěla pomoci druhému vlastně proti jeho vůli a na úkor sebe bylo, že vlivem nečekaných výdajů a událostí to nakonec stejně nedopadlo. Vnější okolnosti se jakoby postavily proti této pomoci. Voda mi sdělila v podstatě to, co jsem již vnímala, ale potřebovala jsem to ještě „slyšet“, abych se vzpamatovala.

Myslím, že se v okolnostech této situace projevila i souvislost se strachem, který v tomto období v sobě zpracovávám. O tom píšu v následující duchovní komunikaci ohledně snu.


Čištění vrstev z minulosti se strachem a vinou 

 

Je to několik týdnů, kdy se mi znovu začaly vynořovat karmické vrstvy z minulosti se strachem a vinou. Děje se to ve vlnách. Někdy je mi z toho nedobře od žaludku. Pak nastane úleva. Poté opět vnímám nějaké strachy. A tak dokola. Měla jsem pocit, že se to teď zpracovávalo po větších kusech, aby se zásadní část stihla do konce roku 2015.

Dne 27.12.2015 se mi zdály na toto téma dva sny:

Mentální ovládnutí temnou bytostí

Sen začal tím, že jsem ležela v místnosti plné lidí. Leželi jsme jeden přes druhého, bylo nás tam hodně. Přes mé nohy ležel muž, který se mi dvořil. Já jsem ho nechtěla, ale nedávala jsem mu to nijak zvlášť najevo, protože se mi líbilo, že o mě jeví zájem.

V místnosti byl také jiný muž. Ten jakoby vyčníval svými energiemi, něco mě k němu přitahovalo, zároveň byl znám jako ten, co asi patří k Temnu. Věděla jsem, že se mu nemohu dívat do očí, jinak bych podlehla. Muž však svou energií působil natolik, že jsem nakonec opravdu podlehla a vášnivě jsme spolu splynuli. Ponořila jsem se do vášně tak hluboko, že jsem přestala vnímat lidi okolo sebe.

Z víru vášní nás vyrušila žena, která byla světelnou eskortou vedena jako zajatkyně. Podívala se na onoho muže a s nenávistí v očích jej prohlásila za zrádce.

 

Paralyzování strachem a nedostatek sebedůvěry vydává bytost Temnotě

Poté děj přeskočil, odehrával se boj Temnoty se Světlem.

Všichni okolo mne začali válčit. Já stála zády ke zdi a se strachem v očích pozorovala ten boj. Najednou ke mně přistoupil cizí muž a předával mi jakousi tabulku. Chytila jsem ji oběma rukama najednou. To muže překvapilo a poklekl přede mnou. Řekl mi (myšlenkami, telepaticky), že mě tabulka ochrání, ale musím ji mít u sebe, že jsem vůdce, či vládce. Nevím přesně, ale něco v tom smyslu. A že se nemám bát. Nemám pociťovat strach. Mám být sebevědomá a mám si věřit.

To jsem však neudělala. Tabulku jsem držela stále před sebou jako štít. Někteří, kdo ji viděli, okamžitě ustoupili. Ale jenom z respektu k té tabulce. V mých očích byl stále strach a ten jsem také šířila okolo sebe. Záhy ostatní pochopili, že jsem bez tabulky bezmocná. A to vlivem svého nepřekonatelného strachu.

Poslali za mnou muže, který byl fyzicky slepý. Tabulku tedy neviděl, jen vnímal můj strach, a proto na mne mohl zaútočit.

Já tabulku upustila a utíkala pryč. Viděla jsem, že za mnou jdou další asi tři nebo čtyři lidé, kteří mě sice nevidí, ale velice dobře vnímají pocity strachu a podle toho se orientují a útočí, ničí cíl. Něco jako naváděcí tepelná střela.

Schovala jsem se v jedné místnosti a pozorovala tyto lidi. Snažila jsem se zbavit strachu, aby mne nenašli. Nešlo mi to. Pak jsem zkoušela jinými dveřmi utéct pryč.

V tu chvíli jsem se vzbudila.

 

Duchovní komunikace 27.12.2015:

Lucie: Přírodo nebo Vodo, kdo mi můžete říci něco k tomuto snu?

Voda: „Tady Voda. Tento příběh odpovídá skutečnosti. Odehrál se právě v dobách, kdy jsi „vládla“ určitým bytostem. Měla jsi je chránit a starat se o jejich bezpečí. Pochybila jsi však. Nebylo to poprvé, takových selhání jsi zažila spousty. Strachy, které jsi silně vnímala i v přítomnosti, tě provází spousty životů.  Jsou příčinou mnoha tvých pochybení. Příliš se necháváš těmito strachy ovlivňovat a chytit. Doslova tě svazují. Zavírají ti možnosti. Svazují tvou volnost. Touhu se rozletět. Nenech se ovlivňovat těmito strachy. Nenech si znova brát tvou svobodu. Právo na tvůj život. Na rozlet. Chraň svou svobodu a svobodu ostatních. Vezmi si zpět svou „tabulku“.

Lucie: Co představuje ona tabulka. Jaká je její úloha?

Voda:Jde o energetickou tabulku, kde je „psána“ jakási úmluva svobody. Tvůj světelný slib. Tato tabulka má obrovskou energetickou sílu. Ten kdo nectí světelné zákony, toho tabulka v jeho násilném jednání nějakým způsobem zastavuje, zabrání mu pokračovat, odhalí jeho Temnotu a oddělí ho. Tobě neublížila, protože ti patřila. Ale neměla sílu tě ochránit, protože tvůj strach přebil její sílu.
Tato tabulka sloužila k rozeznávání dobra od zla. Ti, kteří se neprávem vydávali za světelné bytosti, byli díky ní odhaleni.

Ty ses skrývala před Temnotou i před Světlem. Z jedné strany, temné, jsi měla strach, že ti ublíží, že tě zneužijí tak, jak to udělali mnohokrát před tím. Z druhé strany, světelné, jsi měla strach z pomsty. Myslela sis, že ti lidé přestali věřit, poté, co jsi jako jejich ochránce selhala. Že tě budou chtít zničit. Proto jsi žila v úkrytu a celou dobu se strachem vyjít ven „na světlo“. Obě strany tě opravdu hledaly. Temnota proto, že cítila možnost zneužít tvoji sílu díky tvému strachu. A Světlo tě hledalo, aby tě ochránilo a pomohlo navrátit se zpět. Pomoci ti oprostit se od nánosů strachu a sebedestrukce a vrátit ti tak svobodu.

Tvým úkolem je najít tuto tabulku a uložit zpět do svého srdce. Je to energetická skládanka. Pasující kousek tebe. Abys překonala další svazující strach a vnímala jasněji rozdíl mezi dobrem a zlem. Strach z toho, že nedokážeš rozeznat zlo od dobra je opravdu silně svazující.

Lucie: Kde mám tento kousek skládanky mého srdce hledat?

Vnímám místo, kde jsme již dříve v roce 2013 byli na výletě. Svantovítovy skály. V souvislosti s tímto místem u mě již probíhala nějaká očista. Mé vnímání tehdy probíhalo v horečkách a je uvedeno i s doprovodnou duchovní komunikací v první části tohoto textu. 

Následuje fotografie informační tabule u těchto skal a fotografie Svantovítových skal ze dvou stran:


Voda: „Ano, ten „obraz“ co ti teď přišel na mysl, je obraz krajiny, kde se tento kousek nachází. Je však střežen a obehnán tvrdou skálou.

Je nutné, abys v sobě zpracovala a zbavila se ještě dalších nánosů svazujícího strachu. Abys byla pevná a sebejistá.“

Lucie: Jak poznám, kdy je nejvhodnější doba pro návštěvu tohoto místa?

Voda: „Nech se vést. Vnímej impulzy. Mě již vnímáš velice silně.“

Lucie: Při tomto hovoru s Vodou jsem vnímala i Tebe Přírodo.

Příroda: Ano, jsem tady také. Pro tento tvůj úkol je ještě nutná očista místa (oblast Svantovítových skal s okolím, vodní nádrž Bystřička a okolí). Prosím požádej o tuto očistu. Děkujeme Ti za spolupráci.“

Lucie: I já děkuji Tobě Vodo a Přírodo.
 

Po probuzení ze snu, a ještě nějakou dobu po duchovní komunikaci, jsem cítila chvění celého těla. Jako, když někdo prožije situaci, kdy mu jde o život, pociťuje při tom silný strach. A když ta situace skončí, dotyčný už je sice v bezpečí, ale stále se chvěje. Jako bych ten sen teď reálně prožila doopravdy. Večer předtím mě chvíli silně bolela hlava.

Požádala jsem, aby uvedené oblasti v přírodě byly zadány do očisty.


Vrácení energetické tabulky – části bytosti
 

Při očistě a léčbě 16.1.2016 se ke mně opět navrátila tato tabulka, která byla současně posledním světélkem nacházejícím se přímo v nitru Svantovítových skal. To vše mi dává šanci, abych se ve svém vývoji a při překonávání vnitřních strachů opět posunula o kousek dál.

Nakonec nebyla ani nutná další fyzická návštěva Svantovítových skal. Při zpracovávání tohoto článku vznikl impuls, že navrácení tabulky je možné a potřebné zařadit do očisty bez dalšího vyčkávání.

 

Vnímání 15.1.2016:

Večer 15.1.2016 mezi 19. hodinou a 19:30 h, jsem vnímala obraz jakéhosi boje. Bylo to jako krátká scéna vystřižená z nějakého filmu. Při sprchování jsem vnímala, kromě energií Vody a slabě i toho boje, příliv jiných příjemných energií. Nevím, odkud přicházely. Vnímala jsem jen, že mě mají ochraňovat. Pak přišel impulz, že mám sprchování urychlit a co nejdříve ukončit. Chvíli poté mi byla předána informace, že jistá bytost již čeká s tabulkou, aby mi mohla být předána.

Po napojení se na přicházející energie Spojených Sil Světla vnímám, že přese mě někdo přehodil světelný plášť. Vnímala jsem to jako velice příjemnou energii, která prošla celým tělem směrem z vrchu dolů. Tělo mírně příjemně brnělo. Takto jsem to během té asi hodiny a půl, co vnímání probíhalo, cítila několikrát. Jakoby těch plášťů bylo několik. Mezitím jsem pociťovala silný tlak v oblasti hrudi, resp. srdce. Tlak se postupně rozšiřoval do oblastí solaru a čela. Tedy na třech čakrách.

(Chvílemi jsem se nechala vyrušovat z vnímání velice hlučným a dunivým zvukem při hraní her, přicházejícím z vrchního patra nad naším bytem. Později mi přišlo, že to rušivé dunění mohlo souviset s celou situací. Znázorňovat boj mezi Světlem a Temnotou. Měla mi být předána tabulka a Temnota tomu chtěla zabránit, odvést mou pozornost, rozčílit mě a vychýlit. Hluk ustal okolo 22. hodiny, nějakou dobu po předání tabulky.)

Najednou jsem vnímala, že stojím u Svantovítových skal a rozhlížím se. Pak opět tlak na všech třech čakrách. Vnímám obraz, že klečím na jednom koleni s hlavou skloněnou (jako rytíř při pasování), před větší zářivou světelnou bytostí. Přebírám tabulku. Ve chvíli, kdy se tabulky dotýkám, také se celá rozzářím. Vypadá to jako sluneční záře. Ukládám si ji k srdci a vnímám příliv silné světelné energie, proudící přes celé tělo. Je to obrovská síla. Přirovnala bych to k hadí síle, jen opačným směrem, shora dolů do noh nebo snad až do země. Toto trvá jen velice krátce, pak opět vnímám silný tlak na hrudi a čele, srdce silně tluče. Tento, již slabý tlak a silnější tlukot srdce přetrvává až do nočních hodin. Cítím se silně unavena a jako bych byla tady i někde jinde zároveň.


Duchovní komunikace 16.1.2016:

Lucie: Spojené Síly Světla, kdo mi prosím můžete říct něco k mému včerejšímu vnímání a k celému procesu předávání tabulky - kousku z mého srdce?

Vnímám stejné energie, jako byly ty, když jsem klečela u skal.

Bytost ze skal: „Tady bytost, která ti tuto tabulku předávala. Chtěla jsem ti poděkovat za spolupráci. Bylo pro mě potěšením ti takto pomoci. Tím, že jsem měla možnost ti takto pomoci, jsem odčinila to, že jsem i já přispěla k tvému pochybení, neboť spolupráce je vždy kolektivní a každý nese svůj díl zodpovědnosti. Starala ses o nás a ochraňovala. Cítím k tobě velkou blízkost. Já uvěřila temnému impulzu a ty jsi uvěřila mé vychýlené inspiraci. Když jsem viděla, jak jsi po kouskách zatemňována, jak kousek po kousku mizí Světlo z tvé bytosti, rozhodla jsem se tento jeden důležitý odseknutý kousek střežit do té doby, než si pro něj přijdeš. Ukryla jsem se do bezpečí těchto skal a čekala. Ven jsem nemohla, protože okolí mezi tím ovládla Temnota. Nevěděla jsem, jak dlouho to bude trvat, ale věřila jsem. Proto mohla být pro mne čest přivítat tě zpátky.“

Lucie: Také jsem ráda zpět. Co se dělo, když jsem vnímala ty tlaky na hrudi a hlavě?

Příroda: „Tady Příroda. Tlaky byly způsobeny procesem umísťování tohoto kousku tebe na správné místo. Bylo potřeba, aby se tento kousek propojil s celou tvou bytostí, abys jej přijala i vnitřně. Proto ty tlaky v oblasti dalších čaker.“

Lucie: Cítím teď potřebu spánku a odpočinku, stále slabý tlak na hrudi a zároveň místy příliv stejné příjemné energie jako včera, jen velice slabě.

Příroda: „Ano, to proto, že opravdu došlo k operaci jen na duchovní úrovni. Avšak projevy jsou i fyzické. Také je potřeba po této duchovní operaci, stejně tak jako po operaci fyzické, dodat tělu potřebné živiny pro lepší regeneraci organismu. Je tedy dobře, že jsi toto ihned ještě včera v noci učinila.“

Lucie: Děkuji Vám, Přírodo, i tobě, Bytosti ze skal. Nyní se cítím více celistvá, sebejistá a stabilnější, i když unavená, ale spokojená. Jakoby mi opravdu někdo vrátil něco, co mi dlouho chybělo. Kousek sebe sama. Kousek, o který jsem svým přičiněním přišla. Jsem šťastná, že mohu být opět celou bytostí, celým člověkem.V současné době se jako certifikovaný výživový poradce věnuji odbornému poradenství v oblasti zdravého životního stylu a osobního rozvoje na Ostravsku, webové stránky:  https://hrave-zdrave1.webnode.cz/e-mail: luciekribkova@centrum.cz

© Lucie Kříbková, leden 2016
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 172
  • 39
  • 22
  • 23
  • 26

Celkový počet hlasů: 282