Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články I: 1 - 29 | 11. Uvolnit nebo nadále tajit informace o duchovním pozadí světa?

11. Uvolnit nebo nadále tajit informace o duchovním pozadí světa?

Jiří Novák Vloženo 23.2.2010
Jiří Novák

Pokud nám ještě dnes někdo část Pravdy záměrně zamlčuje, nebo nás jakoby „chrání“ před informacemi, vystavuje nás tím cílené manipulaci, abychom se při nedostatku informací nebyli schopni rozhodnout správně. Země dnes nefunguje pouze jako učitelská planeta, to znamená planeta k vyučování něčeho. Ale především jako planeta hledání nové koncepce vývoje v kritickém období dějin nejen tohoto světa, ale celého systému světů ve Stvoření. Když lidstvo jde chybným směrem, ale katastrofa je ještě daleko, pak postačí malá změna chování a postojů, aby se vše vyřešilo. Ale čím blíže jsme katastrofě, tím radikálnější obrat v nasměrování duchovní orientace je nezbytné udělat.

    Jak už jsem uvedl v předcházejícím článku 10. Sílu čistého vzestupu nelze na rozdíl od magie zneužít proti Světlu, považuji za svou povinnost a za závazek vůči všem čtenářům, kteří se zájmem čtou naše stránky, abych reagoval na kritické připomínky ze strany pana Kováče a dalších zastánců magie. Abych prokázal, že mnohé z těchto faktických připomínek jsou postaveny na vodě. Některé z nich nejsou podloženy pádnými argumenty, další jsou pak zcela nepravdivé. Dál bych se už těmito připomínkami nerad zabýval. Protože nás pouze odvádí od našeho úkolu.
 

Je vhodné a běžné používat při hledání nové pravdy knihy dalších autorů?

    Jako bývalý matematik a vědecký pracovník mám cit pro nalézání rozporů a omylů a pro hledání nové objektivní pravdy. V našich výkladech nenajdete skutečnosti, které si protiřečí. Podívejme se však podrobněji na diskusní příspěvky pana Kováče. A reagujme na některé jeho nepromyšlené výpady.

    Pan Kováč mi vyčítá následující: „Sám o sobě tvrdíte, že nepřebíráte své znalosti z knih a že vše máte z vlastní praxe, ale v to co jste napsal ve své argumentaci svědčí o něčem jiném....“

    Podívejme se podrobněji na jeho argument, že používám i jiné knihy, když jsem přece říkal, že většina našich informací pochází z duchovní komunikace. Na tomto místě je důležité uvést pár základních informací o skutečném vědeckém bádání. A tím mám v tuto chvíli na mysli i bádání v duchovní oblasti, které směřuje k novým poznatkům. Vědecké bádání se provádí tak, že vyhledáte všechny zásadní příspěvky k danému tématu a provedete jejich rozbor. Tak, jak to dělal například Ivo Wiesner svojí systémovou analýzou a jak postupuji i já. Následně si ujasníte, v čem spočívá problém nesprávných tezí a odhalených rozporů. A naopak citacemi podpoříte správné myšlenky. A poté doplníte tyto citace svými vlastními novými závěry. Svými návrhy na překonání a odstranění rozporů. Ovšem pouze za předpokladu, že pro to budete mít dostatek přesvědčivých argumentů.
 

Rozdíl mezi hmotným a duchovním přístupem při hledání nové Pravdy

    Právě v této fázi je zásadní rozdíl mezi hmotným a duchovním přístupem. Ve hmotné vědě zde jde spíše o vědeckou odbornost, o intelektuální schopnost z dokázaných poznatků vyvozovat další nové poznatky a závěry. Jde tedy o vyšší intelektuální tvořivost. O lepší schopnost kombinovat fakta a vyvozovat z nich nové závěry. Zatímco v duchovní oblasti musí jít především o schopnost lepšího duchovního příjmu, vyššího napojení, vyššího duchovního nadhledu. A ne o intelektuální předvádění teorií. Právě v této fázi hledání duchovní Pravdy přichází ke slovu intuice a vyšší duchovní vnímání. Jedině to vám umožní posunout úroveň Pravdy o další kus dopředu.
 

Citování knih s podobnými názory dodávává argumentům větší váhu

    A citování knih s podobnými názory? Tak je to přece ve vědeckém bádání obvyklé. Protože to dodává argumentům větší váhu. A jak pracuje s informacemi pan Kováč? Proti informacím o NDC neuvedl prakticky jediný pádný, logický a věcný argument. Jen „není to pravda“, „zase omyl...., protože teorie říká to a to.Toto je přece způsob argumentace vědeckých skeptiků. My píšeme jen o tom, jak vnímáme, že funguje tento svět a jeho duchovní pozadí. Nepropagujeme žádnou umělou teorii. Popisujeme jen to, jak duchovní pozadí dnešního světa skutečně funguje. Nic z konkrétních faktů nám nevyvrátil, a přesto píše o omylu.
 

Proč agresivní člověk sám nevnímá svoji agresi?

    Na naši námitku proti jeho agresivním výpadům píše: „Pokud byste se opravdu podíval, viděl byste klidnou hladinu emocí bez emočních wave!“ Proč pan Kováč nevnímá sám svoji agresi a v rozporu s názory dalších lidí mluví o klidném postoji? Připomenu jeden z principů fungování čaker. Člověk, který otevřeně přijímá vesmírnou pravdu, nemá potřebu o ní přesvědčovat ostatní. Nemá potřebu manipulovat s nimi, aby nátlakem tuto všude kolem volně dostupnou pravdu přijali.

    Protipólem je člověk, který vesmírnou pravdu nepřijímá. Který se jako kosmonaut ve skafandru zablokuje vůči příjmu vnějších bioenergií nesoucích objektivní informace o způsobu fungování duchovního pozadí. Jeho čakra pak obrátí směr rotace a místo příjmu vnější pravdy, člověk naopak začne vyzařovat, projektovat svoji pokřivenou deformovanou pravdu ven. A navíc má silnou potřebu o této pravdě přesvědčovat své okolí. Často násilně, arogantně, nebo dokonce z titulu své skutečné nebo domnělé moci a postavení.

    Ponechám na čtenáři, aby sám porovnal, jak postupujeme my propagující Novou duchovní cestu. Jakým způsobem my předáváme druhým informace. A na druhé straně, co dělá pan Kováč.
 

Chybné argumenty duchovního mistra    

    Některé z jeho argumentů jsou však již zcela vadné a neodpovídají skutečnému fungování duchovního pozadí světa. A jedná se přitom o zásadní záležitosti fungování člověka – o jeho čakry a vnější energetická těla. A to už je vážné tím spíše, že se pan Kováč snaží svými schopnostmi a vnímáním stavět nad nás do pozice vševědoucího.

    Na seminářích a veřejných přednáškách v roce 1998 a 1999 prezentoval pan Kováč špatný popis fungování čaker, tak jak je uveden například v knize Sharamon, Baginski (Základní kniha o čakrách) a dalších (tzn. směr otáčení čaker se střídá zdola nahoru, u mužů a žen je to opačné). Ano, toto je nesmysl, princip rotace čakry je naprosto jiný.

    O správném způsobu fungování čaker píše například léčitelka Barbora Ann Brennan v knize Ruce světla. Pan Kováč ji určitě zná. Protože když jsem z ní citoval, ohradil se: „Když už o tom hovoříte, podívejte se, kdy vydala , respektive kdy byla u nás vydána B.A.Brennan, protože ihned kdy byla vydána , jsem si jí koupil a nejen četl, protože jsem o ní věděl díky internetu docela dávno (úsměv) a to díky Zjevení světla, také od ní. Bohužel jsem nenašel vše, co jsem hledal a stále hledám!!!“ Takže už tehdy měl v kapse zdroj správných informací, vybral si však jiný zdroj, jehož informace dnešní skutečnosti neodpovídají.
 

Aura není pouhým vyzařováním vnitřního ducha

    Další příklad a další jeho námitka: „ Jinak pokud nechápete rozdíl mezi zdrojem záření a zářením, tak pak nedivím se, že píšete o auře, jako o tělech překrývajících frekvenčně nižší těla.“ Tím chtěl naznačit, že existence vnějších energetických těl, které přesahují a obklopují hmotné tělo, je nesmyslem. Opírá se přitom o tvrzení F. Bardona. Přitom právě opět Barbora Ann Brennan potvrzuje svým vnímáním, že některé z vrstev vnějších energetických těl jsou utkány z vláken bioenergie, další jsou tvořeny obláčky bioenergie. A že tedy obojí tvoří samostatnou svébytnou duchovní strukturu. A tudíž nejsou pouhým vyzařováním vnitřního ducha, jak tvrdí F. Bardon.

    Všimněte si barevného obrázku v její knize Ruce světla. Jasně ukazuje toto – při léčbě je duch pacientky vysunut z těla, ale vnější energetické vrstvy (tzn. aura) zůstávají ve stejné poloze vůči tělu hmotnému. Jsou tedy vázány na hmotné tělo jako střed, přesně tak, jak jsem to popsal v článku 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo. Zcela jasně tedy nejsou vázána na ducha. Další konkrétní případ, kde pan Kováč mohl vnitřním pocitem vybrat správnou informaci ze dvou možností.
 

Jak vlastně funguje duchovní vnímání mágů?

    Jaké z toho vyplývají závěry? Zaprvé, kdyby se pan Kováč mohl spolehnout na své vlastní duchovní vnímání, pak by nemohl popsat špatně hned dvě základní záležitosti ve fungování člověka – čakry a vnější energetická těla. Co z toho lze usoudit? Buď je naprosto zaslepen uznáváním a prezentováním již poněkud překonané teorie z minulosti nebo prostě jeho vlastní duchovní vnímání není dostatečně přesné.

    A zadruhé. Pokud jde o čakry i pokud jde o auru, v obou případech měl k dispozici dva zdroje informací, které se zásadně lišily. Jeden popisující správně situaci pro dnešního člověka. A druhý týkající se dávného lidstva 1. typu, tedy zdroj, který už dnešní výbavě člověka neodpovídá. V obou případech si vybral ten nesprávný. Vybral si minulost a nikoliv zdroj nových informací. Měl tedy Pravdu v ruce a nepoznal ji.

    Z těchto konkrétních situací lze usuzovat, že jeho schopnost rozpoznání Nové Pravdy o fungování duchovního pozadí světa není příliš dobrá. Znamená to snad, že informace získává prostřednictvím magie a určitých duchovních knihoven s výrazným časovým odstupem? Následující událost by tuto hypotézu potvrzovala. Na jeho semináři někdy v první polovině roku 1999 se mi totiž stala následující věc. Požádal, jestli může veřejně zhodnotit stav mých čaker. Souhlasil jsem a poté prezentoval stav mých čaker takový, jaký byl zhruba před rokem. V té době už jsem totiž byl schopen dostatečně přesně vnímat čakry sebe i druhých lidí. Tehdy mne to překvapilo a říkal jsem si – asi do mne nevidí přímo, ale čte informace, které jsou někde o mně napsány a tyto informace jsou již rok staré.
 

Rozpoznání pravdivosti informace vyžaduje duchovní čistotu

    Co si potom mám myslet o jeho vyjádření v diskusi na můj článek 8. Druhý plán Stvořitelů - dnešní lidstvo, že pravdivost určitého textu je kolem 95 - 98 %? Získal tuto informaci skrze svůj magicky vytvořený informační tunel někam do jiné sféry či knihovny? Pokud ano, pak už to nemusí být aktuální informace, jak jsem naznačil v předchozím úseku textu. Nebo jde dokonce o intelektuální rozumové zhodnocení, zdánlivě rozumovou úvahu, provedenou na základě dříve získaných informací či zkušeností, tak jak to dělají skeptici? Právě skeptici jsou proslulí svými zaručeně „logickými“ úvahami, kterými zavrhují vše nové a revoluční.

    Uvedu pro zpestření dva příklady takových suverénně vyřčených a zdánlivě „logických“ výroků z minulosti. Francouzský akademik Antoine Lavoisier (1743 - 1794), považovaný za zakladatele moderní chemie, se domníval, že vědecky dokázal neexistenci meteoritů následujícím výrokem: „Kameny nemohou padat z nebe, protože v nebi nejsou kameny.“ Pozoruhodné je i vyjádření Bavorské královské lékařské rady z roku 1837: „Zavedení železnic bylo by na úkor veřejných zdravotních poměrů, pohyb rychlejší 41 kilometrů v hodině by cestujícím nevyhnutelně způsobil mozkové otřesy a šílenství, v obecenstvu u trati pak závrať a nevolnost.“
 

Jak je vidno, existují i duchovní skeptici bránící průchodu nových myšlenek

    Mám připravený článek o vědeckých skepticích, ve kterém vysvětluji, že kdyby lidstvo následovalo „logické vědecké“ argumenty skeptiků, neměli bychom dnes žádné audio video. Ani vlaky, žárovky, automobily a další technické vymoženosti. Jak je vidět na příkladu pana Kováče, i v duchovní oblasti jsou skeptici, kteří brání příchodu nových myšlenek. A když nemají ty správné protiargumenty, tak neváhají používat agresivní nátlak, vyhrožování z titulu svých bývalých duchovních funkcí, zastrašování, zesměšňování. Jeho výpady jsou toho dobrým příkladem. Svými názory neprosazuje skutečný popis fungování tohoto světa a jeho duchovního pozadí. Ale prosazuje jakési intelektuální málo srozumitelné teorie, které do jisté míry platily pro dávného člověka 1. typu, pro dnešního člověka 2. typu však naprosto jasně neplatí. Příkladů pro to jsem uvedl několik.

    To, čím se jakoby snaží argumentovat, jsou jen slova, slova, slova..., nepřehledné a málo pochopitelné teorie. Běžný člověk nic takového nepotřebuje. Čistý duchovní vzestup je velmi jednoduchou záležitostí. Není k tomu potřeba žádných složitých teorií. Ale to vše bude přesvědčivě podáno v našich dalších článcích a textech. A když už panu Kováčovi chybí věcné argumenty, snaží se dodat větší váhu svým námitkám okořeněním nenávistí, agresí, výsměchem, ponižováním. Přesně to dělají vědečtí skeptici. Jistě, každého tím na chvilku vychýlí. Ale člověk, který ví, co říká, se z toho za pár minut vzpamatuje.
 

Je třeba i v dnešní době tajit duchovní informace?

    Ve svém dopisu panu Kováčovi Proč musí být Stará cesta nahrazena Novou duchovní cestou? jsem uvedl následující:Až do konce 20. století byla Stará duchovní cesta jedinou možností, kterou lidstvo mělo. Proto díky i za ni. Právě Stará duchovní cesta dokázala udržet a přenést duchovní informace z dávné minulosti až do 20. století. A to mnohdy v prostředí útlaku, v podmínkách pronásledování všech těch, kteří propagovali duchovní pohled na svět. Samotná znalost, nebo dokonce další rozšiřování duchovních informací byly po dlouhé období životu nebezpečné. Logicky proto byly tyto duchovní informace přenášeny utajenými společnostmi a řády. To vše jako nezbytná podmínka zachování bezpečnosti nositelů těchto myšlenek. Přesto za to mnozí zaplatili svým životem.“

     Jak to vypadá dnes? Už nežijeme v diktatuře, která by nás za šíření informací o duchovním pozadí světa likvidovala. Rozborem minulosti se zjistilo, že nepotřebujeme magii, naopak se jí musíme plně vzdát. Jedním z důvodů utajování duchovních informací a postupů před veřejností bylo však také i možné zneužití magie a vysokých tvořivých schopností. Proto byly takové informace a schopnosti předávány jen prověřeným bytostem na určitém stupni duchovního vývoje. Právě to bylo největší riziko magie – stále existující možnost jejího zneužití proti Světlu.
 

Rozhodnutí uvolnit informace o duchovním pozadí světa

    Nicméně celkový vývoj postupně klesl do takového pádu, že nikdo nebyl skutečně schopen ověřit, kdo je připraven a kdo ne a co všechno se v hlubinách nitra adepta skrývá. Proto vyšší Světelné struktury rozhodly v 50. letech uvolnit duchovní informace pro širokou veřejnost. A proto je nezbytné dnes uvolnit i veškeré informace o používání magie v minulosti. Aby se každý mohl svobodně rozhodnout na základě úplných informací. Protože dnes už máme k dispozici i jinou variantu vývoje, tentokrát bez nebezpečné a mnohokrát zneužité magie. Cestu čistého vzestupu.

    Ať pan Kováč a další mágové ponechají volně na každém, jak se rozhodne. Ať nepoužívají zastrašování a nátlaku, aby zvýšili dojem větší důležitosti jejich staré cesty. Ať nechají na každém člověku, jestli zvolí cestu magie, cestu existence skupiny samozvaných „vyšších bytostí“, která za nás řídí svět a rozhoduje. A která přitom zastírá určité zásadní informace o metodách tohoto vedení světa. Nebo jestli zvolí cestu čistého duchovního vzestupu bez magie. Která je zároveň cestou otevření přístupu ke všem informacím z duchovního pozadí světa. Aby každý člověk měl přístup ke všem informacím, které potřebuje znát k tomu, aby byl schopen přijmout rozhodnutí optimální pro svůj další vývoj. Aby pak mohl sám za sebe převzít zodpovědnost. Je-li někdo záměrně udržován v informační neznalosti, je mu tím zároveň bráněno převzít za sebe zodpovědnost.

    Podívejme se, co se děje ve hmotě. Jsou nám zakrývány informace o tom, co skutečně našli američtí kosmonauti na Měsíci. Jsou nám záměrně zakrývány informace o kontaktech na úrovni vlád se zástupci mimozemských civilizací. Jsou nám zakrývány informace o určitých globálních operacích prováděných na planetě Zemi. Nevíme pak s jistotou, zda se jedná o snahy změnit fungování počasí na Zemi nebo snahy lépe ovládat občany apod. Vzpomeňte si na známou poučku: „Jak nahoře, tak také dole.“  Fungování duchovního pozadí světa je však vůči hmotě prvotní 2. Proč je důležité zajímat se o duchovní rovinu života a světa. To, co je prosazováno v duchovním pozadí světa, to se za nějaký čas přenese i do fungování ve hmotné rovině.

    Proto je logické, že to, co se děje dnes tady ve hmotě, je obrazem toho, co se dělo tisíce let a zřejmě stále ještě děje v duchovním pozadí světa. Nedivme se, že ve hmotě se v tuto dobu zakrývá, když dnešní duchovní pracovníci ještě dnes propagují zastírání informací o duchovním pozadí světa (viz následující odstavec). Dnešní vlády nechtějí, aby lidé viděli do kuchyně jejich skutečných praktik udržování moci, umělého regulování čehokoliv. Stejně tak ti, kteří se možná i dnes považují za duchovní vůdce lidstva, propagují zakrývání skutečných praktik duchovních institucí, které v nedávné minulosti vedly z duchovních sfér lidstvo. Skutečně - jak nahoře, tak také dole.
 

Jaký je postoj zastánců magie ke zveřejnění informací?

    A jaký je postoj pana Kováče ke zveřejňování informací? Mnohé lze vyčíst z jeho reakcí na kritické připomínky čtenářky Sofie na jeho webových stránkách. Cituji: „Bohužel vše má trochu jiný rozměr, který nelze naplno zveřejnit a který jsem již naznačil. Není a nemá to nic společného s lidskými emocemi a má to charakter značky STOP! Víte o tom, že jen na Zemi je inkarnováno kolem 13-ti hlavních civilizací? Ostatní tzv. malé výsadky nepočítám! Většina z nich sem byla vpuštěna, aby se učili a předali na svých rodných systémech informace a zkušenosti, které zde poznali, ale nemají se plést do současného vývoje svými náhledy a koncepcemi ze svých systémů, které nejsou až tak dobré, když byli vyslání něco se naučit....! Toto je učitelská planeta! Mohl bych psát konkretně mnoho věcí, ale nelze! Proto jsem napsal panu J.N.: " Nelžete! Nepřekrucujte! Nemaťte!" a dá se k tomu říci jen jako doplněk: "Učte se a praktikujte co jste se měl naučit, aby jste to mohl naučit své tam u Vás Doma....!“
 

Nepotřebujeme, aby nás dnes někdo chránil před informacemi

    Podtržením jsem zvýraznil ty úseky, ve kterých pan Kováč obhajuje další utajování informací ve směru k veřejnosti. A hraje si na někoho, kdo víc ví a kdo to nemůže říci, protože se jedná o vyšší vědění pro vyvolené? Možná také jakoby naznačuje, že člověka chrání před informacemi? Přesně takto nás chrání vlády před informacemi o kontaktech s mimozemskými civilizacemi. A před dalšími informacemi z Vesmíru, které by mohly „narušit“ náš klid. Přesně takhle to přece dělá Vatikán, který informace o minulosti trvale uzavřel ve svých tajných sejfech. Přesto se jednoho dne informace o pomoci Vatikánu nacistickým zločincům dostaly na veřejnost. Přesto se na veřejnost dostávají nové a nové informace o sexuálním zneužívání ze strany kněží a pracovníků církví. 

    Dnes už přece nepotřebujeme ze strany „vyvolených“, aby nás chránili před informacemi. Ať už to pro někoho jsou vyvolené organizace a vlády řídící dnešní lidstvo, vyvolená církev, nebo pro jiného vyvolení duchovní mistři. Nastává naopak doba volného šíření informací. Potřebujeme slyšet celou pravdu o tom, co se dělo a co se děje ve hmotě i v duchovním pozadí světa. Abychom se mohli sami svobodně rozhodnout, co je pro nás optimální. Abychom mohli převzít za své rozhodnutí zodpovědnost. Pokud nám ještě dnes někdo část Pravdy záměrně zamlčuje, vystavuje nás tím cílené manipulaci, abychom se při nedostatku informací nebyli schopni rozhodnout správně.
 

Země jako učitelská planeta podle zastánců magie?

    Chce snad výše citovanými slovy o učitelské planetě pan Kováč říci, že vývoj na planetě Zemi je tak dokonalý a správný, že je teď vyučován zástupcům desítek jiných civilizací jako vzor? Co by se tady měli naučit? Co by si od nás měli vzít jako vzor a poučení? Že by naše způsoby boje proti Temnu byly tak dokonalé? Nebo ta zdejší pokleslá duchovní etika a morálka? Nebo to celoplošné ovládnutí mnoha bytostí silami Temna? Protřete si prosím oči a podívejte se kolem sebe, jak vypadá ten váš vyučovaný vzor vývoje a ty vyučované metody vývoje. A kdo je podle vás těmi učiteli? Vesmírní lidé? Nebo Vy a jiné bytosti s vyššími informacemi, jejichž další utajování propagujete?

    V jednom ale máte pravdu, a to je to poučení. Skutečně je potřeba, abychom se všichni poučili z toho, v jaké duchovní situaci je dnes lidstvo na planetě Zemi. A jak bylo tohoto stavu dosaženo. Jak jsme došli až sem. Jakým způsobem duchovního vedení, jehož součástí byla a je i propagace magie a dalších metod manipulace a skrytého vedení. To je to pravé poučení.
 

Země jako příležitost pro hledání nové koncepce vývoje

    Ano, víme, že jsou zde zrozeni zástupci mnoha dalších civilizací z jiných planet, i zástupci dávných civilizací na Zemi. I andělé, stvořitelé a duchovní bytosti z vyšších světů. Chápeme, že ve hmotě probíhá skutečná evoluce. Protože právě ve hmotě má člověk možnost duchovního vzestupu. Z pohledu duchovního nadhledu Nové duchovní cesty jde však především o jinou záležitost, než jenom někoho něco naučit.

    Co k postavení planety Země v systému světů říkají dnes vyšší duchovní síly podporující Novou duchovní cestu, se kterými komunikuji? Cituji: „Zrození zástupců dalších civilizací i bytostí z vyšších duchovních světů na planetě Zemi dává možnost přenést do vývoje na Zemi to nejlepší, co každá civilizace má nebo měla. A spojením toho nejlepšího pak poskytnout příležitost k nalezení zcela nového konceptu evoluce v kritickém období dějin nejen tohoto světa, ale celého systému světů ve Stvoření. Tedy ne pouze jako učitelská planeta, to znamená planeta k vyučování něčeho. Ale především jako planeta hledání nové koncepce vývoje.
 

Rozsáhlá přeměna systému čaker dnešního člověka

    Z pohledu Nové duchovní cesty jsme sem přišli především najít novou koncepci vývoje, která zajistí záchranu světů ve Stvoření před naprostým ovládnutím ze strany Temna. Protože právě na planetě Zemi jsou z mnoha důvodů k tomuto hledání optimální podmínky. Toto všechno naznačuje, že cílem vývoje na Zemi není vyučování jakéhosi vzoru pro další civilizace. Že nejde jen o to, jak s oblibou říkají: „Přišli jsme sem naučit se učit a učit se lásce.“

    Jak mohou zde zrození zástupci jiných světů a civilizací přinést něco významného do vývoje zde na Zemi? Jak to může fungovat a jak se to přenáší? Jde o přenosy určité energetické, duchovní či hmotné výbavy, zvláštních schopností prostřednictvím všudypřítomných morfických polí Přírody, planety Země a pozemského lidstva.

    Až budu v pozdějších pokračováních psát o čakrách dnešního člověka, pak zveřejním nové informace, k jaké rozsáhlé mutaci, přeměně systému čaker člověka v posledních padesáti letech došlo právě v důsledku zrození tisíců příslušníků některých dávných civilizací. A jaký to mělo vliv na energetické fungování dnešního člověka a možnosti jeho duchovního probuzení.     Jde však také o předávání cenných zkušeností formou vydaných knih o životech v jiných světech. Nebo formou natočení filmových příběhů o jiných civilizacích. Ale také přitom jde o vzájemné karmické vyvazování bytostí z oddělených civilizací, které je nutné pro rozuzlení celkového vývoje.     
 

Probíhající konflikt není pouze o magii a jejím používání

    Toto je opět názorný příklad toho, že konflikt „magie NE“ proti „magie ANO“ není jen o magii. Ale současně jde o konflikt postojů „informace zveřejnit“ proti „informace dále utajovat“. A navíc je i sporem mezi: „razantní změnu vývoje na Zemi zajistí pouze zcela nová koncepce vývoje“ a „vývoj na Zemi vyučujeme jako poučení a vzor dalším civilizacím“.
 

Dunivé prázdné argumenty nemají s hledáním Pravdy nic společného

    Pan Kováč nás nazývá duchovní misomůsové. Opravdu originální nadávka nevyskytující se ve slovníku. Pro mé články používá přízvisko: „vzletná slova, která duní prázdnotou neznalosti“. Nebo „jak plytké jsou vaše deklamace snahy bez opravdového vědění“.

    To jsou od něj skutečně dunivé, ale informačně prázdné argumenty. Proč třeba nereagoval nějakým zásadním argumentem na tvrzení, že jsme lidé 2. typu s novou výbavou? Chápu, protože není schopen vnímat, že fungování našich čaker a našeho duchovního pozadí se za tisíce let změnilo. Zůstává tak svými znalostmi stále v pohádce ztroskotané dávné Atlantidy a Egypta s nadřazenou rasou zasvěcenců nad ostatními. Sám napsal: „Ten kdo zabíjí (umrtvuje) svého Ducha anebo pomáhá umrtvovat Duchy jiných, dopustil se smrtelného přestupku, za který může být i vymazán z Knihy života.“ Když toto ví, tak proč právě to dělá sobě a druhým?
 

Kdo často používá temné praktiky, stane se temným

    Kdo z bytostí Světla často používá ve svém chování temné praktiky, stane se jednoho dne temným. Kdo brání svoje mocenské výsady a možnost manipulace s druhými, stane se temným. Kdo obhajuje svá privilegia a práva daná magií, stane se jednoho dne temným. Kdo brání průchodu nové vyšší Pravdy, stane se jednoho dne temným. Na tomto světě jsou dvě strany, dvě formy existence. Strana světla funguje na pravotočivé bioenergie a strana temna fungující na bioenergiích levotočivých. To je realita. A důležité je dnes, aby se každý člověk naučil odlišovat svým pocitem pravotočivé energie od levotočivých. Duchovní vzestup tuto možnost přirozeně probouzí.
 

Přechod bytosti k temnu pozná každý kolem, jen ne dotyčný sám

    Přechod k Temnu u bytosti, která dříve patřila ke Světlu, jsem už vícekrát vnímal v přímém přenosu. Pozná to většina lidí kolem dotyčného. Jen on sám to neví, nedokáže to rozpoznat a nikdy to neuzná. Pouze každý další kolem vnímá, jak se ze dne na den z přítele, kamaráda, manžele, ze spolehlivého a obětavého člověka stává tvrdý nesmlouvavý agresor. Který je odhodlán svojí nenávistí zničit a zastavit tu stranu, které byl původně zástupcem. Stává se agresorem a ničitelem toho samého, co dříve sám budoval. Taková je realita dnešního světa. Taková je realita současnosti i dávné minulosti.
 

Právě osobní mocenská privilegia jsou častou příčinou přechodu k Temnu

    Co nejvíce napomáhá takovému krkolomnému obratu? Už jsem to uvedl v 7. První a Druhý plán Stvořitelů, lidstvo 1. a 2. typu, na příkladu původně nejvyššího a prvního světelného anděla Melkora, který se postavil proti svým druhům a byl odhodlán zničit všechno, co oni vytvořili. Právě postavení být prvním, nejvyšším, mít zvláštní osobní privilegia – to všechno se často stává zárodkem budoucího přechodu k temnu. Proto jsem odpůrcem magie a všech dalších metod manipulace a ovládání. Jestli cokoliv může být zneužito, tak už to v minulosti bylo zneužito a bude se to zase opakovat. Jediná možnost, jak zabránit dalšímu zneužívání magie, bylo vyškrtnout ji z morfických polí planety Země. Zajistit postupně, aby její funkčnost v pravou chvíli skončila.

    Tak to rozhodla sama Příroda. Tak to rozhodla planeta Země. Tak to rozhodly vyšší duchovní síly, které pomáhají s přechodem lidstva na novou cestu skutečného vzestupu. A tak o tom rozhoduje každý člověk, který se dostane na cestu vzestupu a nebojí se vystoupit proti všem umělým praktikám a technikám nadvlády jednoho člověka nad druhým. Jak už jsem uvedl, o magii napíšu samostatný článek, který jsem původně neplánoval. Situace si to však vyžádala.
 

Už z nás udělal i agenty NWO

    Největší překvapení z tvořivé dílny pana Kováče mne ovšem čekalo 17.2.2010 na Osudu. To už je opravdu provokace. Za to, že jsme napsali články bez pokusu někomu vnucovat naše informace. A za to, že jsme se tvrdě ohradili proti výpadům a výhrůžkám pana Kováče, on píše:  „Rodí se nová sekta, která bude brzdit rozvoj opravdové duchovní práce.“ „Pod rádoby dobře působícími slovy... se skrývá doktrína NWO a jejích loutkařů...“ 

    Tak to už jste, pane bývalý kolego na straně Světla, opravdu přehnal. Agresivita vašich psaných myšlenek a výpadů proti nám zřejmě nemá hranic. Pokud někdo ještě nezná zkratku NWO, jedná se o Nový světový řád prosazovaný podle mnoha zdrojů nejbohatšími skupinami lidí na této planetě, viz Osud.cz.
 

Jak vypadala situace na konci 20. století?

    Nevnímám, že by dnes byla katastrofa na pořadu dne. Ale před koncem 20. století tomu tak bylo. Všechny knihy, které se zpřístupnily lidem v naší republice v 90. letech 20. století, to všechno jsou staré informace přebírané z dávných textů. Všechno je to staré a mnohé z toho již neaktuální. Přesto většina z nás dostala tyto informace o Staré duchovní cestě až na konci 20. století. A tehdy nám to všechno připadalo úplně nové, protože dříve jsme tu příležitost neměli.

    Někteří se však už tehdy dokázali zamyslet nad tím, kam nás tato cesta dovedla. Stačilo se podívat, kam směřovalo lidstvo na konci 20. století. Co tehdy předpovídaly vize celé řady proroků? Většina proroků na konci 20. století předpovídala katastrofu. Skuteční proroci jsou jasnovidci, kteří jsou schopni se za určitých podmínek propojit s možnou budoucností. Takže někteří z nich skutečně viděli vize budoucích událostí. Vnímali to jako reálný děj. Byla to pravděpodobná budoucnost. Bylo to varování pro lidstvo, že pokud neudělá zásadní přeměnu, jeho vývoj může směřovat až ke katastrofě.

    Proč sem do hmoty sestoupili všichni ti duchovní mistři a všichni ti zástupci civilizací z jiných planet i dávných civilizací na Zemi? Aby znovu a znovu připomínali a opakovali staré informace, které se přenášejí z Věku na Věk? Nikoliv, sestoupili sem proto, aby se mezi nimi našli někteří, co budou schopni všechny dosavadní informace tady ve hmotě zpracovat a pokusit se najít novou cestu.
 

Jak velké změny je nezbytné provést před blížící se katastrofou?

    Uvedu jeden názorný příklad z mých přednášek v Kulturním domě Vltavská v Praze. Zkusím naznačit a vysvětlit, jak velké změny postačí na záchranu lidstva v různých obdobích vývoje. Kdy do katastrofy zbývají různě dlouhé časové úseky. Představte si hypotetickou katastrofu, názorný příklad. Letíme ke Slunci s planetou, a buď tam spadneme, nebo ne.

    První situace. Je 2 tisíce let před katastrofou, neboli období Ježíše Krista. Jak velkou změnu musíte udělat v nasměrování cesty, abyste se vyhnuli pádu do Slunce? O kolik procent se musíte odchýlit, abyste bezpečně minuli Slunce? Nulové odchýlení znamená pád a katastrofu. Odchýlení o 180 stupňů znamená úplný obrat zpět. To však není v této situaci nutné. Bezpečně stačí odchylka zhruba o 30 stupňů, což je jedna šestina ze 180. To znamená, že zhruba každou šestou zásadní myšlenku musíte převrátit naruby a ostatní ponechat. A stačí to na bezpečný únik před katastrofou. Proto sem přišel Ježíš Kristus, aby zajistil tuto změnu, a víte, jak to skončilo. Takže tehdy ještě stačila relativně malá změna v nasměrování vývoje, ale nepovedlo se to.

   

    Druhá situace. Jdeme dál, je rok 1995. Už jsme mnohem blíže ke Slunci, zbývá 5 let do hypotetické katastrofy. Jak velkou musíte udělat změnu, abyste vyvázli? Musíte uhnout téměř o 90 stupňů. To je polovina z úplného obratu. Musíte tedy každou druhou základní duchovní myšlenku popřít a nahradit jinou tezí. A půjde zde opět o základní nosné myšlenky duchovních teorií. Přišel někdo v roce 1995 s novým učením? Já jsem o tom nic neslyšel.

    Třetí situace. Jdeme dál, jsme v roce 1999. Není podstatné, kdy byl konec tisíciletí, zda na konci roku 1999 nebo až na konci roku 2000. Podstatné je, že kritický byl přechod z letopočtu 1999 na letopočet 2000. Jednička znamená Já - ego povýšené třemi devítkami.  A má to přejít v jediném okamžiku na dvojku povýšenou třemi nulami. Přitom dvojka znamená My. Takže poselství této změny je převrátit maximálně zesílené a vyhrocené lidské sobectví a individualismus na konci 20. století v postoj spolupráce, jednoty a respektování druhých bytostí.
 

Maximální vyhrocení kritické situace

    Kompletně se tedy při takovém přechodu mění náplň doby. Mění se téma, na kterém má člověk začít pracovat. Takže přichází skutečně kritická chvíle. Jsme několik měsíců před předpovídanou katastrofou. Už k nám téměř zasahují erupce na povrchu Slunce. Chceme-li ještě v této situaci vyváznout, musíme se obrátit prakticky nazpátek. A ještě po dobu několika dalších měsíců nebude jasné, zda nás nějaká větší erupce z této cesty neshodí. Ještě několik let nebudeme mít jistotu, že jsme definitivně vyvázli. Co znamená tak radikální obrat? Že musí přijít zcela nová teorie, která popře 90 % všeho, co bylo předtím hlásáno. Musí být zveřejněny a hlásány úplně nové ideje.

V předvečer předpovídaných katastrof byla otevřena Nová duchovní cesta

    Ano, v roce 1999, v předvečer předpovídaných katastrof, byla nalezena a otevřena Nová duchovní cesta. A aby tato cesta dokázala vyvést lidstvo z katastrofy, musela popřít a nahradit novými principy 90 % všeho, co bylo do té doby v duchovní oblasti hlásáno. To je ten skutečný důvod pro to, že se Nová duchovní cesta a informace, které přináší, tak radikálně odlišuje od informací Staré duchovní cesty. Změnit 90 % duchovních tezí. To není žádná maličkost, popřít duchovní základy, na kterých duchovní učitelé a myslitelé stavěli tisíce let.

    Chápete, co jsem tím chtěl říci? Když lidstvo jde jenom chybným směrem, ale katastrofa je ještě daleko, pak postačí malá změna chování a postojů, aby se vše vyřešilo. Ale s dalším během času se pokřivenost lidstva zvětšuje a vnitřní zkaženost se prohlubuje. A čím blíže jsme katastrofě, tím radikálnější obrat v nasměrování duchovní orientace je nezbytné udělat.
 

Na konci 20. století jsme zřejmě byli na prahu katastrofy

    Ano, náš svět dospěl na konci 20. století na práh katastrofy. Situaci bylo nezbytné urgentně řešit. Právě proto používáme slova radikální obrat, která se mnohým nelíbí. A nechápou, proč máme potřebu používat tak ostrá slova. Ale to proto, že vnímáme ze svého dosaženého nadhledu situaci takovou, jaká je, jaká před koncem tisíciletí byla. Přesně takto vnímala svoji situaci planeta Země i duchovní sféry nad námi. Proto jsme se ve skutečnosti my všichni, co jsme zrozeni na Zemi, narodili právě tady, právě teď. Což jsme si potvrdili prostřednictvím informací získaných při karmickém čištění a z duchovních komunikací.
 

A teď si zkuste odpovědět každý sám sobě na následující dvě otázky:

Podporuje magie spolupráci, jednotu a respektování druhých bytostí? Nebo spíš individualismus, sílu ega, manipulaci a zastírání?

Podporují myšlenky Nové duchovní cesty, které prolínají každým článkem a textem našich webových stránek jednotu, spolupráci a respektování druhých bytostí?
 

Urychlíme vydávání dalších informací o cestě čistého vzestupu

    Naše reakce je následující. Rozhodli jsme se urychlit vydávání našich článků o filozofii Nové duchovní cesty a o informacích, které tato cesta čistého vzestupu přináší. K pochopení základů této filozofie bude potřeba přečíst prvních zhruba 20 článků. Pak budou následovat další podrobná doporučení, jak se dostat na cestu duchovního vzestupu. Budou podrobně diskutovány otázky výživy člověka a fungování jeho čaker. Články budou vydávány v takovém tempu, jak jen to bude fyzicky možné. Protože vnímáme, že vývoj si to žádá a při nedostatečné informovanosti nelze po nikom chtít, aby se dokázal rozhodnout. Znovu však opakuji, že naším úkolem není nikoho přesvědčovat. Stáváme se pouze zprostředkovateli nové příležitosti pro každého člověka.

    To je vše, co jsem se rozhodl vám čtenářům našich webových stránek v této chvíli sdělit. Nejsem tady však pouze sám za sebe. Mluvím i za další své kolegy, spolupracovníky. Kteří mi pomáhají tvořit a dolaďovat předkládané informace. Kteří mi pomáhají s úpravou textů do konečné, jasné, přehledné a srozumitelné podoby. Kteří pomáhají s přijímáním nové Pravdy prostřednictvím duchovních komunikací s těmi silami Světla, na které máme při svém trvalém vzestupu v tom období napojení.
 


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci.


V rubrice  Vydané KNIHY  najdete přehled a objednávkový formulář k našim knihám zaměřeným na určitá témata nebo úseky historie: Duchovní pozadí historie pozemské civilizace. 1. a 2. stvořitelský plán a výsledný dvojí typ člověka na Zemi s jinými možnostmi, rozdílnou hmotnou a duchovní výbavou. Odlišnosti původní Staré duchovní cesty od Nové duchovní cesty nastartované v roce 1999. Spirituální problematika dnešního člověka. Jak se dostat na neomezený světelný duchovní vzestup a trvale si ho udržovat - opěrné body životního stylu. Soustavná karmická očista. Komunikace s duchovními institucemi, které skrytě vedou současný vývoj na Zemi.


V krátkých videích na Facebookové stránce  Proč jsme tady na Zemi  vysvětlujeme témata spojená s hledáním a rozvíjením duchovní (spirituální) roviny života dnešního člověka. A to krok po kroku tak, aby se hledajícímu otevřela světelná duchovní cesta, a nikoliv astrální cesta spojená s magií, nebo dokonce temná stezka spojená se zneužíváním bytostí. Pro přehrání videa není nutné mít vlastní účet na FB a přihlašovat se na FB. Případně lze zadat odkaz napřímo na všechna videa:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055814887&sk=videos


© Jiří Novák, únor 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 265
  • 27
  • 21
  • 20
  • 24

Celkový počet hlasů: 357


Diskusní téma: 11. Uvolnit nebo nadále tajit informace o duchovním pozadí světa?

Datum 23.02.2010

Vložil Ludek Kováč

Titulek Zrcadlo a slova

Vážený pane J.N., četl jsem a musel jsem se smát, jak snadno otáčíte slova směřující k Vám a pro Vás na přesně opačnou stranu. Zrcadlíte a snažíte se oslepit /zaslepit čtenáře svými demagogickými argumentacemi. Co patřilo Vám směrujete proti mě a dalším lidem, kteří používají znalosti ke skutečnému povznesení. Mohl bych nyní strávit spoustu času rozborem toho co říkáte a s jasnými fakty dokázat kde skutečně jste, ale považuji to za ztrátu času v této době. Nezbývá už tolik času abychom se nepřesvědčili kdo je kdo a kam se svou naukou dostal…..! Používáte velice silná slova ve stylu agrese, zničit, trestat atd., asi proto, že vůbec nevíte jaký je skutečný život ve 3D, ale to je v pořádku, jen nešermujte slovy. Slovo je živé a tvořivé i destruktivní, dávejte pozor na to co říkáte a jak často označujete verbálními výrazy co lze vyjádřit bez lepidla na negativní energii….!
Uvidíme jakým způsobem zpracuji/zapracuji Vaší grafománii do našeho vydavatelského plánu, ale jsem si jist, že se Vám to nebude líbit(úsměv) ať už v dříve ohlášené „Filipice proti duchovním musomůsum“ nebo samostatné stati Věnované čistě Vám. V každém případě pokud se cítíte dostatečně silný ve svých argumentech a znalostech skutečného pojďmě udělat společnou přednášku nebo diskusní video, jestli si alespoň trochu připraven, pojďme se domluvit. Prospěje to Věci podle v tom, že to nebude „přestřelka“ ala „zrcadlení“.
Pokud vzpomínáte, už když jste ke mně chodil, tak jsem Vám říkal že jste Koordinátor a nechtěl jsem vyslovit podrobnosti před ostatními . Vy jste naznačoval, že víte co myslím. Řekl jsem Vám jasně, aby jste se učil poznání, které budete potřebovat doma. Právě z Vašich domovských rovin přicházeli právě ty věci , které nyní tak pranýřujete….!!! Takže buď to víte a pak špínu, kterou jste zde nějakým způsobem nanesli, nedávejte k odpovědnosti jiným . Pokud to nevíte odkud jste, tak prosím svou prací nepokračujte v tom čemu se říká, manipulace, plíživé zotročování a vytváření chaosu. Nakonec o té sektě, nehovořil jsem jen o Vás, protože Vy jste jen okrajový proud , hlavního proudu k ustanovení nového paradigmatu, ale bohužel otrockého a nesvobodného, takže si až tak zase nefanděte (smích).
Závěrem, chci jen říci, že má nabídka byla vyslovena naprosto vážně, takže pokud budete schopen ji příjmout budu připraven.
LK
 

Datum 24.02.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Zrcadlo a slova

Pane Kováči,
Zaprvé, článek 11 můžete převzít na svůj web v tom tvaru, v jakém je v tuto chvíli (opravil jsem některé drobnosti), a to za podmínek, že bude kompletní i se značkou copyrightu, a že u něj bude uveden internetový odkaz na originál.
V článcích 10 a 11 jsem napsal, že nebudu pokračovat v dalších polemikách s Vámi typu jeden o voze a druhý o koze. Vy máte od samého počátku potřebu s námi diskutovat, vyvracet, stavět se nad nás. To je Vaše věc. Já žádnou takovou potřebu nemám. Reagoval jsem jedině proto, že Vaše reakce přesáhly hranici slušnosti a hranici objektivity argumentů. Jinak si klidně na Vašich stránkách rozvádějte Vaše učení. A my zase budeme pokračovat v tom, co je naším úkolem – zveřejnit informace o Nové duchovní cestě. Nechte na lidech, ať si vyslechnou obě strany a sami se rozhodnou, co zvolit.
Proč pořád tlačíte na pilu? Vždyť zatím byla zveřejněna pouze zhruba třetina základních informací o Nové duchovní cestě. Už z toho vyplývá, že není aktuální diskutovat o celé knize, jestliže Vy a další čtenáři znáte pouze třetinu. Chcete hodnotit „celého zajíce“, ale viděl jste z něj zatím jen kousek hřbetu. Vyslechněte si všechno a pak teprve začněte diskutovat věcnými argumenty. Je však předčasné už teď, když jste nevyslechl, o čem je vlastně řeč. Chytáte se pak slov, dílčích formulací, ale ne pravé podstaty našich argumentů. A pokud jste měl pár věcných připomínek (např. problém aury), nebyly v pořádku.
Na toto období neplánuji žádnou přednášku a Vaše výzva s tím nemůže nic změnit. Dělám svou práci a budu v ní pokračovat. I když se budete i nadále snažit odvést moji pozornost jinam. Nejprve je potřeba zveřejnit všechny základní informace o Nové duchovní cestě a podpořit je základními argumenty. Pak teprve má smysl o těchto věcech do větší hloubky diskutovat.
S nalepováním negativních nepříznivých energií a se "šermováním slovy" v reakcích na texty druhého jste začal Vy. A to už po prvních pěti článcích, ve kterých nebylo ani slovo zmínky právě o Vás. Přesto jste mne však napadl jmenovitě, cíleně a s agresí, kterou vnímali i další lidé. Vezměte v úvahu, že nejsem ten, kdo si nechá na hlavě dříví štípat.
Jiří Novák
 

Datum 23.02.2010

Vložil LK

Titulek copyright

Jo abych nezapomněl, všiml jsem si, že máte na svůj článek copyright značku, sdělte mi zda mohu převzít vaš článek na naš web a vyjádřit se k tomu ano/ne. Díky za odpověď :-).

Datum 24.02.2010

Vložil LK

Titulek OK

Dělejte co umíte a chcete, chtěl jsem Vás včas nasměrovat na chyby, které máte a o které se opíráte . Podle mne jsou zásadní. Pokud Vy to tak nevnímáte, OK. Předal jsem co jsem měl a co s tím uděláte je na Vás. Agrese už z Vašeho neustálého používání a deklamování, je silně vyčpělá. Kdybych jak se říká chtěl být agresivní, myslím že by jste to poznal.... smích, ale tyto praktiky jsem nikdy nepoužíval a nepoužívám, takže prosím nechte tyto typy slov na pokoji...!
Co se týká vašeho požadavku na převzetí článku , nemám s tím problém a jak jste si mohl všímnout, děláme to tak od začátku. K ostatnímu zde se nebudu vyjadřovat (smích), mějte se.

Datum 26.02.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: OK

Chápu, podle Staré duchovní cesty je většina toho, co zde píšeme špatně. Stejně jako pro materialistu je špatně, že existence člověka nekončí fyzickou smrtí. Různé pohledy odpovídající různé výši duchovní pozice a duchovního nadhledu. Nic víc. Až se dostanete nad dosah a duchovní pozice Staré duchovní cesty. také budete vnímat, že to staré je již přežité a neodpovídá to skutečnému fungování duchovního pozadí světa.

Datum 05.07.2010

Vložil Pavel77

Titulek diskuze

Děkuji Vám oběma pánové. Jsem na začátku cesty a diskze mi umožňuje, pokud je v ní něco věcného, rychle se podívat na problém z jiné strany.

Datum 18.07.2010

Vložil Guyver

Titulek ...mocenská privilegia příčinou přechodu k Temnu:

"Jediná možnost jak zabránit zneužití magie je vyškrtnout ji z morfických polí Země"... velice moudré! Jediná opravdu účinná možnost jak zabránit zneužití ČEHOKOLI je vyškrtnout to. A protože zneužít lze úplně vše, je správné to vyškrtnout ze všech možných polí preventivně. Totální zánik je pouze zanedbatelným a málo závažným průvodním jevem, s nímž se snadno smíříme, když si uvědomíme že nyní je konečně Absolutně Bezpečno.

Datum 26.07.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: ...mocenská privilegia příčinou přechodu k Temnu:

Skutečně velmi pomůže zbavit se magie a jít čistou cestou. Možná to jednoho dne také pochopíte - ale musel byste se dostat na cestu vzestupu.

Datum 20.08.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Odpověď na provokace Oldřicha Rofla

Pro pana Oldřicha Rofla: Totéž jako na tomto místě a ještě mnoho dalšího jste si řekl v diskusi k článku 31, kde vám byl ponechán prostor a dostal jste i odpovědi na vaše intelektuálně laděné informace. Opravdu nepovažuji za normální, že doslova tytéž nebo obsahově tytéž příspěvky píšete na více místech současně, přestože jste na předchozí dostal odpovědi. Neplatíme si paměťový prostor pro vaši prezentaci na mnoha místech těchto stránek. Chcete-li takto masivně rozhazovat své informační letáky, zřiďte si vlastní stránky. V diskusi na těchto stránkách už jste další místo ztratil. Vaše další příspěvky budou automaticky vymazávány, stejně jako několika dalších provokatérů.