Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články V: 60 - 69 | 62A. Naše minulost a slepá cesta mimozemských civilizací

62A. Naše minulost a slepá cesta mimozemských civilizací

Jiří Novák, Ján Pecsök Vloženo 17.6.2013
Jiří Novák Ján Pecsök

Steven Greer, Exopolitika a Projekt Odhalení. V prvé řadě je nezbytné intenzivně pracovat na duchovní oblasti vývoje. Zásadní je zlomení moci magie nad tímto světem. Dokumentární film Sirius o Stevenu Greerovi. Nedostatečná úroveň pravdivosti a objektivity filmu. S polovičatou pravdou nelze zásadním způsobem pozitivně změnit vývoj. Tvůrci filmu Sirius vycházejí z chybných předpokladů. Světelné pozice je třeba vytvářet, bránit a upevňovat. Pozor na touhu rozumu a ega po informacích. Ani pocity vlastní bezvýznamnosti nejsou vhodné. Pro světelnou cestu je typická spolupráce a vzájemná inspirace. Vyhledávat cíleně informace na internetu nebo nevyhledávat? Temnem zasažená a vychýlená karmická očista. Problémy s dobrovolným vydáváním dávné magické výbavy. Názor, že bojovat s Temnem je neduchovní, je zcela vadný. Karmické vazby na „výživu pránou“.

Jiří Novák

Steven Greer, Exopolitika a Projekt Odhalení

Americký lékař Steven Greer je čtenářům na našem webu známý z textů 40F. Sbližování dnešní vědy s duchovními poznatky, 40G. Proč jde tajná věda proti lidstvu?, 40H. Je již lidstvo připraveno na skutečné odhalení? Jedná se o člověka, který v rámci světového hnutí Exopolitika usiluje o uznání a oficiální zveřejnění kontaktů dnešního lidstva s mimozemskými návštěvníky. A dále o uznání nových zdrojů energie zdarma a jejich uvedení do sériové výroby.

Jeho úsilí a aktivity jsou označovány názvem Disclosure Projekt (česky Projekt Odhalení). Více o tom najdeme na webových stránkách https://www.disclosureproject.org/.

Vnímám však, že je správné k tomuto dodat informaci, že působení těchto stránek vnímám pocitově jako silně manipulativní se značným podílem temné energie a temné síly. A to se projevilo i na hmotné úrovni na fungování mého počítače. Jen jsem tuto stránku v počítači zobrazil, fungování počítače se zcela rozhodilo. Programy se začaly překrývat, zasahovat jeden do druhého (Word a Internet Explorer) a nezměnilo se to, ani když jsem titulní stránku projektu Odhalení dal dolů na lištu. Až teprve poté, co jsem ji zcela uzavřel a spojení mého počítače s ní přerušil, se počítač vrátil k normálnímu fungování.

Znovu mi to potvrzuje skutečnost, že cokoliv, do čeho výrazně zasahují energie Vesmírných lidí, je silně zasaženo jejich technologickou magií. Naznačuje to, že Steven Greer je i nadále spojen se zbytkovými strukturami, které zde v oblasti Země zůstaly po Vesmírných lidech. A jejichž cílem je manipulovat, skrytě, ale násilně ovlivňovat, tlačit k přijetí jejich ne zcela objektivního pohledu na svět.

V prvé řadě je nezbytné intenzivně pracovat na duchovní oblasti vývoje

Připomínám zásadní informace od Přírody z března 2011, kterými Příroda reagovala na otázku, zda již podporuje veřejné uznání zcela nových zdrojů energií. Tyto informace byly uvedeny v článku 40H. Je již lidstvo připraveno na skutečné odhalení?:

Příroda: „Nejprve je proto potřeba vykonat ještě mnoho práce v duchovní oblasti. Do té doby Planeta a Příroda a duchovní světelné síly vedoucí vývoj nemohou dát oficiálně zelenou pro spuštění tohoto projektu. Protože by to přinášelo příliš mnoho dalších rizik.

Historie potvrzuje, že takové technologie mohou vést ke zkáze světa daleko rychleji a mnohonásobně účinněji. I když se začne třeba obyčejným generátorem energie. Jenže se tím spustí proces, který bude mít další kroky. Jakmile by se začaly veřejně používat takové generátory, technologie využívání energie duchovního pozadí světa by se staly veřejně dostupné prakticky pro kohokoliv, jakoukoliv dílčí skupinu, organizaci, hnutí. Tím by se prokazatelně zvětšila šance na vyvíjení a výrobu dalších vysoce účinných zbraní a ovládacích systémů na bázi bioenergie. V této době proto doporučuji lidstvu intenzivněji pracovat na duchovní oblasti. Cesta k využití duchovních energií se pak lidstvu ve vhodný čas otevře sama. A to za zcela bezpečných podmínek.

Na prvním místě je zlomení moci magie nad tímto světem

Napřed je potřeba zlomit duchovní moc všech typů magie nad tímto světem. Pak teprve se vývoj ve hmotě může zásadně pohnout. Jste již blízko. Systémy Planety a Přírody jsou již velmi blízko k celkovému vítězství v této oblasti. Všechny přirozené aktivity omezující a likvidující moc magie a podporované samotnou Planetou a Přírodou mají v tomto světě v tomto období jednoznačně zelenou. To je to hlavní, o co teď běží. To je ten rozhodující konflikt, který je potřeba nejprve dovést do zdárného konce. Teprve poté se před celkovým vývojem na Zemi otevřou další možnosti.

Zadruhé je potřeba něco udělat s existujícími zásobami jaderných zbraní a dalších forem zbraní hromadného ničení. Bez toho tento nový proces zveřejnění nových technologií nebude spuštěn. Etická vyspělost lidstva to zatím neumožňuje. Zasaďme se nejprve o úplné jaderné odzbrojení. A také za ukončení všech válek ve jménu boje za energie, za fosilní paliva, za nerostné suroviny. I do této oblasti je potřeba nasměrovat největší duchovní tlak.

Úsilí pana Stevena M. Greera naznačuje, že takový boj bez podpory Planety a dalších sil z duchovního pozadí nepřináší žádoucí výsledky. Samotný hmotný tlak na vrstvy skrytě řídící lidstvo na zásadní změnu nestačí. Ruku v ruce s tím musí přijít i dostatečně silný duchovní tlak. Tedy to, co propaguje Nová duchovní cesta a co v dnešní době přirozeně zajišťují systémy Planety a Přírody. Tlak na odstranění nežádoucích jevů, rituálů, technik, metod, a zejména všech druhů magie, z duchovního pozadí světa.“

Nový dokumentární film Sirius o Stevenu Greerovi

V současné době je na internetu dostupný téměř dvouhodinový dokumentární film Sirius. Světová premiéra tohoto filmu se uskutečnila v Los Angeles na Den Země 22.4.2013. Databáze filmů na adrese https://www.csfd.cz/film/339523-sirius/ o tomto filmu uvádí:

Dokumentární film o životě doktora Stevena Greera a jeho snaze odhalit pravdu o stávajících energetických technologiích, které by změnily svět, jak jej neznáme. Produkční tým odhalil více, než očekával, a tak se dozvídáme o těchto technologiích v souvislosti se zatajovanými informacemi o UFO.

 

Ještě jednou připomínám, že když už se člověk rozhodl prosazovat v životě lidstva něco zcela nového, pokrokového, něco, co by mohlo zásadně pozitivně ovlivnit další evoluci lidstva, potřebuje se především sám dostat na vzestupnou světelnou cestu. Aby byl schopen vše nové prosazovat z dostatečného duchovního nadhledu a dokázal z tohoto úsilí vyloučit všechny temné nitky a návnady skrytě umístěné Temnem.

Tuto podmínku však Steven Greer nesplnil. A i proto je jeho pohled na problematiku vesmírných civilizací značně zdeformovaný. Vše, co přichází z Vesmíru, považuje automaticky za pozitivní. Zatímco vše špatné, co zde bylo v minulosti v souvislosti s mimozemšťany vykonáno, považuje za temnou aktivitu určitých amerických kruhů.

Nedostatečná úroveň pravdivosti a objektivity filmu

Na základě celkového vyzařování je pravdivost a objektivita celého filmu podle Přírody kolem 52%. To je samozřejmě více než pravdivost některých všeobecně uznávaných duchovních teorií, která se pohybuje pod hranicí 20%, nebo dokonce i pod hranicí 10%. Ale stále ještě je to málo na to, aby něco takového bylo přijato za novou úroveň vyšší pravdy.

A jak vypadá film z pohledu celkového vyzařování? Podíl temné levotočivé bioenergie je 10%, a temná síla 50%. Tato čísla jsou dost vysoká na to, aby bylo zřejmé, že tento film nemůže sloužit zájmům Světla a světelného vývoje na Zemi. Navíc ten výrazný rozdíl mezi procentem temné energie a temné síly ukazuje na skrytou poměrně silnou magii. Která se projevuje ve formě skrytých manipulativních tlaků na každého, kdo se s tím filmem setká. Jde jen o další polovičatý krok, který nebude mít výrazně příznivý vliv na duchovní evoluci lidstva. A to právě pro jeho nízkou objektivitu a pravdivostní hladinu, i vzhledem k poměrně vysoké úrovni jeho zatemnění.

Ti, co film naplánovali a připravili, by se měli v prvé řadě zamyslet sami nad sebou a nad svojí úrovní vnímání světa. A udělat nejprve něco sami se sebou. To, co je nezbytné k tomu, aby se jejich způsob vnímání světa více přiblížil skutečné pravdě. Pak teprve mohou čekat podporu samotné planety Země, Přírody a světelných duchovních sil vedoucích dnešní vývoj na Zemi.

S polovičatou pravdou nelze zásadním způsobem pozitivně změnit vývoj

S polovičatou napůl pravdou a napůl smyšlenou konspirací však nemohou vývoj na Zemi pozitivním způsobem změnit. Jen přitáhnou další útoky, další snahy zastavit cokoliv, co vybočuje od všeobecně uznávané pravdy – nepravdy.

Zkuste někoho uvést do nové problematiky tak, že mu sdělíte polovinu pravdy a polovinu nesmyslů. A to vše navíc za podpory neviditelné magie. Jaký pak bude výsledek? Nasoukáte do něj polopravdy. Některé z nich on přijme za své a takové se pak stanou jeho pevnými předsudky, které už někdy ani nebude schopen ze sebe vytěsnit. Přestane tak být otevřený vůči vyšší pravdě. Další pak z celkové nejednoznačnosti a nesourodosti informací vnitřně vycítí, že zde něco není v pořádku. A celý problém pak raději odhodí jako zcela smyšlenou konspiraci.

Jediným způsobem, jak člověka informovat o něčem zcela novém, by mělo být nalít mu čistou pravdu. Pravdu bez kamufláží, bez nepravdivých myšlenkových konstrukcí, bez již překonaných starých duchovních pravd. Jinak mu tím naděláte v hlavě zmatek, který mnohdy nebude schopen srovnat až do konce tohoto hmotného života.

Pravda vás může osvobodit, nejdřív vás však pořádně naštve

Na adrese https://www.nwoo.org/view.php?cisloclanku=2013050115 jsou následující slova jednoho z amerických kosmonautů, který v nich pozitivně hodnotil knihu Stevena Greera Utajovaná pravda – zapovězené poznání, která vyšla i v češtině.  Zkratka nwoo ve webové adrese naznačuje slova New World Order Opposition, neboli Opozice proti Novému Světovému řádu:

Ten večer, kdy jsem se poprvé setkal s dr. Greerem, mi jeden z pořadatelů akce věnoval samolepku na auto. Bylo na ní napsáno: „Pravda vás může osvobodit, nejdřív vás však pořádně naštve." Pokud se odhodláme přijmout věci tak, jak jsou, a nebudeme popírat strašlivé okolnosti, ve kterých žijeme, pak budeme moci nalézt řešení a možná budeme mít šanci jako jeden celek, jedna civilizace.

Tato odvážná práce není podnikem na jeden týden. Během posledních dekád bylo mnoho pokrokových vědců zastrašeno, zavražděno nebo jinak umlčeno pomocí přívalu dezinformací a osobních útoků. Dr. Greer to všechno, k našemu dobru, přečkal.

Tato kniha může být tím nejdůležitějším, co jste kdy četli. Je v ní plno transcendentních pravd. Je to volání po akci, která přinese změnu paradigmatu - z pozemské tyranie na pokojnou, udržitelnou a vesmírnou komunitu.

kosmonaut lodi Apollo dr. Brian O'Leary

 

Ano, kromě celkového pozitivního vyznění těchto slov mne zaujal také výrok na samolepce „Pravda vás může osvobodit, nejdřív vás však pořádně naštve". Protože při zveřejňování nových informací na našem webu máme řadu zkušeností s těmi, které skrze nás předávaná pravda velmi štve, doslova dráždí, až k nesmyslným výpadům na naši adresu. O knize Stevena Greera Utajovaná pravda – Zapovězené poznání jsem se již dříve vícekrát zmínil v článcích 40F. Sbližování dnešní vědy s duchovními poznatky, 40G. Proč jde tajná věda proti lidstvu?, 40H. Je již lidstvo připraveno na skutečné odhalení?, 54A. Kristovo vědomí, neviditelnost a údajný přechod do 5. dimenze. V nich jsem uvedl řadu konkrétních citací z této knihy.

Sám jsem film Sirius neviděl. Ani Ján Pecsők film neviděl, a to především z důvodu obezřetnosti. Protože už si na základě vlastních zkušeností dával větší pozor na stránky s mimozemskou tématikou. Vývoj filmu sledoval z běžného tisku a z informací na stránkách Stevena Greera. A když byl film dokončen, podíval se jen na recenze, co o tom říkají další lidé. Pro skeptické lidi šlo jen o další nepravdivou senzaci. A pro fanoušky této tématiky bylo spíše zklamáním, že se ve filmu opakují již vícekrát uváděné staré informace známé z jiných dokumentů. A navíc pitva mimozemšťana se jim nezdála přesvědčivá. Ze všech těchto důvodů se Ján Pecsők snažil získat i duchovní náhled na film prostřednictvím následující duchovní komunikace.


Ján Pecsők

Tvůrci filmu Sirius vycházejí z chybných předpokladů

Ján Pecsők: Přírodo, co mi můžeš sdělit k dokumentu Sirius od Stevena Greera, jaká je jeho pravdivost? Je pitva mimozemšťana skutečná? (Duchovní komunikace z 18.4.2013)

Příroda: „Pitva mimozemšťana je skutečná, nicméně pravdivost celého sdělení není vysoká, protože Steven Greer ani další lidé kolem jeho osoby nejsou na světelném vzestupu. A proto ve svých vývodech vycházejí z chybných předpokladů. A to jednak v rámci některých teorií Staré duchovní cesty na Zemi a jednak inspirací od Vesmírných lidí a dalších civilizací. I přesto má taková činnost určitý význam a bude to další příležitost dočistit vztahy s mimozemskými civilizacemi.

V tomto období se toto téma stává opět aktuálním a budou přicházet určité impulsy, na které bude důležité reagovat. Mnozí z vás, současných pozemšťanů, mají bohatou zkušenost se životem v mimozemských civilizacích. A to jako součást struktury Vesmírných lidí, ale i jinde. I tyhle vazby se musejí stále dočišťovat na vyšších a vyšších hladinách frekvence. A také je potřebné odhalovat temné pozadí za těmito civilizacemi, ze kterých mnozí z vás pocházejí. Ano, často jsou tyto lidské civilizace postiženy temným ovládáním, temným útlakem.

Většina současných vesmírných civilizací je manipulována Temnem

V současnosti je stále ještě většina civilizací ve Vesmíru jakoby v temném oparu, pod temnou pokličkou. Nebo dokonce již pod plnou temnou nadvládou. Dalo by se říci, že pod přímým vlivem Temného vědomí v nějaké jeho formě nebo pod nadvládou jiných temných systémů. Některé civilizace se zdánlivě hlásí ke Světlu. Ale stejně tak jako dnešní mágové, i tyto civilizace již dávno ztratily kontakt s realitou. A z jejich počáteční relativně čisté snahy pomoci civilizacím kolem sebe, která také nebyla plně v pořádku podle principu nevměšování se do vzájemného vývoje, se už vyvinula dávno temná mašinerie násilného vnucování vlastního stylu vývoje všem v okolí. A tím i postupného zatemňování všech, kteří se těchto akcí zúčastnili. Celá tato strategie zásahů postupně vedla k používání umělých technologií, technologické magie, k biorobotům, implantátům a dalším dokonalejším způsobům manipulace kontroly jednotlivců i celých civilizací.

Kromě těchto původně světelných civilizací, existují i úplně, dá se říct vědomě temné civilizace, pro které už cesta ke Světlu v současných existencích již nevede. S mnohými z nich si už energie nového vývoje dokázaly poradit a z planety Země je vytlačit. Není však vyloučeno, že budou následovat ještě další kola očisty od těchto vlivů. Jednak očista současné situace na naší Zemi. A jednak karmická očista minulých zásahů v rámci čištění Planety, Vesmíru i jednotlivců na cestě stabilního světelného vzestupu.

Světelné pozice je třeba vytvářet, bránit a upevňovat

Krok za krokem je potřeba vytvářet, čistit, bránit a upevňovat světelné pozice. Na mnohé výrazně zatemněné záležitosti v minulosti nebyly energie dost silné. Postupně se však odkrývají nové možnosti. Mnohé záležitosti, vazby ještě musejí počkat, nemohou se ihned dořešit, dočistit. Protože součástí karmické očisty musí být v co největší míře také náprava vzniklých důsledků a na to jsou mnohdy potřebné mimořádně silné energie.

Důvěřujte proto Spojeným Silám Světla, že vám nastaví karmickou očistu tak, jak je to pro vás a pro celkový vývoj optimální. Nesnažte se z pouhé zvědavosti zbytečně vyhledávat místa, knížky, filmy, webové stránky s novými informacemi, pokud jste k tomu nedostali přímý duchovní impuls. Mnohé z těchto informačních zdrojů  jsou nebezpečné, výrazně zatemněné a mohly by z Vás vyplavit karmické vrstvy, na které ještě není vaše bytost dostatečně připravena.

Pozor na touhu rozumu a ega po informacích

Někdy je potřebné někam jít, vyhledat určité informace, něco dočistit, aby se vývoj pohnul kupředu. Taková činnost by však měla zásadně vycházet z čistého světelného impulsu. A nikoliv z impulsu od vlastního rozumu, vlastního ega, které chce násilím pomoci. A přitom si zároveň posiluje svůj pocit výjimečnosti, pocit nenahraditelného významu pro vývoj. Takový impuls by měl vycházet z čisté části bytosti, která chce harmonickým způsobem spolupracovat se Spojenými Silami Světla a dokáže vyvážit v sobě protiklady pasivity a přílišné aktivity. Která dokáže rozeznat touhy vlastního ega od čisté potřeby pomáhat celkovému i osobnímu vývoji.

Ani pocity vlastní bezvýznamnosti nejsou vhodné

Nejenom přílišná aktivita je nevhodná, ale také přílišné snižováni vlastního významu, pocity vlastní bezvýznamnosti, jsou nevhodné pro světelný vývoj bytosti. Možná si někdo řekne, že na mně nezáleží, že svět se obejde i beze mne. Že není potřeba, abych se snažil, protože stejně nemám vývoji čím přispět. Každý ale má možnost pomoci vývoji nezanedbatelným příspěvkem. Základem pro takovou pomoc je vlastní světelný duchovní vzestup. Jedině z této pozice může člověk pomoci celkovému vývoji vysokým vyladěním na silné, čisté energie.

Navíc, každý člověk na světelném vzestupu je vzorem, ukázkou, jaké čistoty je možné dosáhnout. Každý takový člověk je přirozenou inspirací svému okolí. Není správné vzdávat se této možnosti, této zodpovědnosti. Podobné myšlenky o vlastní nepotřebnosti jsou výsledkem vychýleného uvažování, vychýlených vnitřních postojů. Dá se říci, že jsou to myšlenky protikladné s myšlenkami Ega. Jsou ale stejně škodlivé. Čistá bytost přirozeným způsobem ovlivňuje své okolí. A čím vyšších výsledků v této čisté práci na sobě dosáhne, tím více její vliv na celkový vývoj roste.

Pro světelnou cestu je typická spolupráce a vzájemná inspirace

Počáteční nedůvěra okolí vůči těmto na sobě pracujícím světelným bytostem bude postupně klesat. Lidé v okolí pochopí, že od těchto bytostí k nim přicházejí upřímně míněné impulzy. Temno, temné bytosti naopak rozšiřují svůj vliv za pomoci vztahů manipulace, ovládání, násilí. A získávají pro sebe tímto způsobem čím dál větší moc, rozšiřují takto svou ovládací síť.

Světelné bytosti budují svoji cestu na základě čistých vztahů vzájemnosti, vzájemné důvěry, spolupráce, vzájemné inspirace. I tímto způsobem mohou světelné bytosti dosáhnout mimořádného vlivu na své okolí. Světlo navíc nepotřebuje samo sobě konkurovat, není tu boj jednoho (čistého) světelného systému proti dalšímu. A i z tohoto důvodu je možné na straně Světla budovat vztahy trvalejší a hlubší. Buďte si vědomi těchto možností na světelné cestě. Ať se vaše světelná cesta, vaše orientace na světelné principy, stanou zdrojem vaší životní síly, vašeho pocitu bezpečí a jistoty, zdrojem vaší životní moudrosti.“


Jiří Novák

Vyhledávat cíleně informace na internetu nebo nevyhledávat?

Z mého pohledu jsem se postupně naučil následujícímu přístupu k informacím na internetu týkajícímu se aktuálních nebo naopak fantastických informací. Denně věnuji pár minut tomu, že procházím titulky aktuálních zpráv a některé z těchto článků si i přečtu nebo uložím na pozdější dobu. Pro případ, že se někdy v budoucnu budu danou záležitostí zabývat hlouběji. Nevyhledávám však cíleně například informace o mimozemšťanech, pokud jsem k tomu nedostal jednoznačný vnitřní impuls.

Právě k této problematice se vztahuje následující duchovní komunikace Jána Pecsőka, který se dříve takovou činností často rád zabýval. Tato tendence procházet různé webové stránky jej na podzim 2012 dovedla až k dočasnému krátkodobému pádu. Svoji světelnou cestu však dokázal srovnat. A od té doby již tyto aktivity výrazně omezil a je mnohem více obezřetný.

Brouzdání po internetu a vyhledávání nejrůznějších zajímavostí dokáže mnohé jednotlivce zaměstnat na řadu hodin. Zvláště když jde o informace neobvyklé, konspirativní až fantastické. Taková je realita dnešní doby.

Člověk mimo světelnou cestu si neuvědomuje, že by taková činnost pro něj mohla být rizikovou. Lidé na vzestupné světelné cestě však obvykle dříve nebo později dostanou silné náznaky, že taková činnost není bezpečná. Například ve formě neočekávaného útoku, nebo spuštění celé série odkrývaných karmických vrstev, které pak člověku dají pořádně zabrat. Protože se to pro ně obnažilo příliš brzy, ještě v situaci, kdy na to ještě nebyli dostatečně připraveni. Výsledkem pak bývá velmi nepříjemná karmická očista spojená s útoky temných systémů spojených s mimozemskou přítomností na Zemi.

Temnem zasažená a vychýlená karmická očista

Karmická očista v běžné situaci probíhá plynule. Obnaží se třeba nepříznivé vrstvy z minulosti, kdy člověk sám používal magii a přitom byl ovládán vyšší temnou silou. A protože jeho celková situace je stabilní, člověk se během dne vyhýbá rizikovým situacím a kontaktům, bytost pak nemá problém s tím, aby ze sebe dobrovolně vydala veškerou magii, kterou v minulosti používala. A aby tak karmická očista byla bez problémů dotažena až k rozvázání karmických vrstev.

Pokud se však člověk během dne výrazně zašpiní temnými energiemi, například vyhledáváním ne zcela vhodných informací na internetu, karmická očista pak probíhá neuspořádaně, bouřlivě, se silnými nepříznivými hmotnými dopady.

Problémy s dobrovolným vydáváním dávné magické výbavy

Navíc temné energie přijaté během dne pak způsobí, že bytost není schopna se v takto vychýleném prostředí plně vypořádat s temnotou obnaženou v rámci karmických vrstev. Uvnitř bytosti pak vzniká zásadní vnitřní problém – vzdát se magie nebo si alespoň část z ní ponechat? Bytost se tak dostává do problematické vnitřní situace. Karmická očista se tím komplikuje a navíc je doprovázena silně nepříjemnými pocity.

Problémy s dobrovolným vydáním umělé výbavy z minulosti (například magie, umělých schopností či privilegií, speciálních pravomocí) vznikají za situací, kdy člověk nemá dostatečný vztlak na světelný vzestup. Například proto, že jeho posilování základů světelné cesty je nepravidelné, nesoustavné, nárazové. Necvičí pravidelně Pět Tibeťanů, jeho stravování je nedůsledné. A navíc se třeba během dne často dostává do zbytečného kontaktu s temnými energiemi. Například brouzdáním po internetu nebo dobrovolným se setkáváním se se značně zatemněnými bytostmi.

Nebo se člověk dopustí větší etické chyby, například záměrná lež, kamufláž, pokus o ovládání jiné bytosti, atd. Nebo svým chováním v přítomnosti vlastně opakuje a tím i posiluje nevhodné tendence jednání, které jsou náplní právě obnažených karmických vrstev (například vnucovat druhému svůj pohled na svět, tendence ovládat druhého, manipulovat s ním, tendence přivlastňovat si jeho energie, nebo naopak přílišná podřídivost vůči druhým, atd.)

Problémy s dobrovolným vydáním umělé výbavy vznikají i v situaci, kdy člověk nechá na sobě celé dny obnažené nepříznivé karmické vrstvy, aniž by to bylo řádně zpracováno, vyčištěno a karmicky rozvázáno. Nepříznivé energie těchto vrstev jej pak postupně čím dál více vnitřně vychylují a stahují, aniž by si to na vědomé úrovni uvědomil. Jen jeho okolí vnímá, že se s ním něco děje, že se začíná chovat jinak. Že postupně začíná přijímat vlivy z minulosti a chovat se podle nich.

Obvykle k něčemu takovému dojde tím, že v situaci, kdy karmická očista neproběhla automaticky, člověk nepožádal o pomoc při očistě. Třeba proto, že si jednoduše náznaků, kterými se ohlásily obnažené karmické vrstvy, vůbec nevšiml. Což se obvykle stává v návalu hmotných starostí, stresu, při nedostatku vnitřního klidu. Nebo při tendenci podceňovat drobné duchovní náznaky.

Do problémů se člověk může dostat i tím, že sice duchovní náznaky dokáže vědomě přijmout a rozpoznat. Ale opakovaně odmítá jednat podle důležitého duchovního náznaku, který jej nabádá k určité zásadní změně v životě.

I obezřetný kontakt s mimozemskou tématikou může vyvolat další karmickou očistu

I přesto, že Ján Pecsők byl při kontaktu s informacemi na internetu velmi obezřetný, přesto u něj i tento kontakt s mimozemskou tématikou vyvolal v polovině dubna 2013 další kolo silné karmické očisty z minulosti, kdy sám používal magii a přitom byl ovládán vyšší temnou silou.

V té době jsem identifikoval obnažené karmické vrstvy z minulosti. Kdy jeho bytost byla výrazně temná, až z 90%, a k dispozici měla 100% temnou sílu, tedy nejvyšší magii. A sama byla obsazena černým bratrem, který ji skrytě řídil, to vše s vazbou na vyšší Temné vědomí. Problémem bylo, že tehdy v minulosti bytost toto skryté ovládání černým bratrem přijímala jako vyšší duchovní vedení.

V následující duchovní komunikaci se Ján Pecsők sám zeptal na příčiny svého dalšího karmického čištění, i na pocity vnímání náhlých útoků v noci.


Ján Pecsők

Nepříznivé energetické působení zdrojů s mimozemskou tématikou

Ján Pecsők: Karmo, jaké máš pro mě informace k situaci dnes v noci, kdy jsem měl pocit útoku? (Duchovní komunikace z 22.4.2013)

Karma: „Špatně na tebe působilo vyhledávání informací o mimozemšťanech na internetu.

Tato problematika je zasažena velmi silnými výrazně zatemněnými energiemi. Je to i z toho důvodu, že uváděné informace jsou často značně deformované s velmi nízkou úrovní pravdivosti. A jejich cílem často bývá záměrná dezinformace, záměrné uvedení do omylu o skutečné povaze tohoto světa. A navíc tě také hodně ovlivnila série knih Duna. Tyto všechny vlivy je teď důležité dostat ze sebe ven. Dobrovolně to ze sebe vydat, vědomě se toho vzdát.

(Poznámka: Román Duna, kterým se proslavil Frank Herbert, popisuje sci-fi příběh civilizace na pouštní planetě Arrakis s jinými neobvyklými formami života. Pro velký čtenářský úspěch později autor k původnímu příběhu napsal ještě několik dalších pokračování. Na námět tohoto příběhu vznikl i stejnojmenný film.)

 

Ján Pecsők: Karmo, je skutečně mé čištění spojené se sérií knížek Duna?

Karma: „Ano, tyhle knížky jsou skutečně nasáknuté energií úpadku, zmaru a částečně i magií. Hlavní je však Temnota, která má jasně navrch v celé sérii. A všude je vidět jenom dočasné vítězství Světla a navíc ještě za použití ne zcela čistých prostředků.

Série Duna je svědectvím toho, co se může stát, když vyspělou civilizaci, která ovládla značnou část Vesmíru, ovládne temný systém, Temné vědomí z pozadí. Kdy všechny původně Světelné Síly jsou manipulovány temnou silou o daleko vyšší frekvenci. Síly hlásící se k silám Světla pak nevědomky plní temné úkoly a mají přitom pocit, že pracují pro Světlo.

Jejich úsilí však nepřináší žádné pozitivní výsledky, žádné zvyšování spravedlnosti. Pokud je i nějaký temný systém zničen, tak jenom proto, aby uvolnil prostor daleko silnějšímu a dokonalejšímu systému ovládání a masové manipulace. Navíc je v těchto knihách mnoho magických prvků. Výrazná je Litanie proti strachu (Je to formulka, kterou hlavní hrdinové používají, když se dostanou do kritické situace, kdy se potřebují uklidnit). Jde o formuli, která má skutečné magické působení i dnes.

Tohle dílo nevzniklo náhodou, z čiré fantazie. Je to skutečně rozsáhlá dokumentace toho, kam civilizace může zajít a jakých chyb se může dopustit. Není tam však nic, co by mohlo být návodem, jak nasměrovat vývoj čistým směrem, trvale udržitelným způsobem.

Příběh civilizace, která je v nezadržitelném úpadku

Ján Pecsők: „Karmo, proč mě lákalo číst knížky Duna? Jaký to má účel, má ten příběh nějaké spojení z mou minulostí, případně s Temným vědomím?

Karma: „Je to skutečně příběh civilizace, která je v nezadržitelném úpadku. Takto nějak také skončil první Vesmír. Prvý pokus, který se nepodařil, protože v něm Zlo rychle získalo převahu.

(Poznámka: O tom, že náš Vesmír je v pořadí druhý, zatímco první pokus nedopadl v relativně krátkém čase dobře, je více v článcích 6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů, 37A. Proč existuje člověk ve Vesmíru?)

Sérii jsi nedočetl do konce. Ale i z toho, co jsi stihl přečíst, vyplývá, že její průběh je příběhem zdánlivého vítězství Světla, které je však pod kontrolou vyšší Temné síly. Která má všechno a všechny v hrsti. Příběh, ve kterém Světelné Síly nejsou samy dost čisté a dosahují jenom krátkodobé úspěchy, a to ještě za pomoci nedostatečně čistých způsobů, které jim podstrčila Temná strana. Něco je v knížkách zjevně popsané, jiné souvislosti člověk vnímá, když se na příběh dívá z dostatečného duchovního nadhledu.

Tenhle příběh se dá napasovat na bezpočet skutečných příběhů v minulosti. Stále je to o tom samém, ty samé přehmaty, ty samé chyby, zrady, to samé postupné snižování etických standardů. Až nakonec znecitlivění vůči jakémukoliv násilí. Nárůst ničivosti zbraní, nárůst arogance moci panovníků, šlechty, mágů. Zdokonalování technik masového ovládání.

Snižování čistoty původně čistých bytostí. Snižování celkové spravedlnosti, i vůbec jakékoliv důvěry, že se vyplatí držet se světelných principů. V boji proti viditelnému Temnu sahání po prostředcích, které Světlo oslabují. Získávaní vítězství za cenu vlastního zatemnění, za cenu poklesu vlastní čistoty. Temno je pak sice navenek poraženo, ale ve skutečnosti skrytě přesunulo své síly do ovládání těch, kteří ho porazili.

Proti Temnu je potřeba bojovat čistými prostředky

Znáš mnohé příběhy, kde udatný a chrabrý bojovník Světla zabije, porazí démona, nestvůru, která sužuje svět. Ale sám přitom nasákne jeho Temnotou a postupně se z něho stává to, proti čemu sám bojoval, další nestvůra s ještě silnější mocí. Takhle to v minulosti probíhalo i v měřítku celých civilizací při střetu s Temnou stranou. A po hmotném vítězství, po vybojované válce proti hmotnému Temnu byla civilizace skrytě ovládnuta zevnitř. Protože nepoužívala dostatečně čisté prostředky. A proto se postupně zatemnila a stala se stejně temnou, tyranskou civilizací, jako byla ta, proti které původně bojovala.

Z toho všeho je potřeba se poučit a uvědomit si, že proti Temnu je potřeba bojovat čistými prostředky, které Světlo neoslabují. Typickým příkladem prostředků nevhodných pro Světlo je magie. Ale jsou i jiné příklady, jako třeba zatemněná umělá technika, metody manipulace vlastního obyvatelstva, zastírání, kamuflování, atd. Žádné vítězství nemůže být za pomoci takovýchto prostředků trvalé. Každé takové vítězství vede jenom k prohlubování celkového duchovního úpadku, i když v určitých obdobích pod fasádou hmotného vzestupu a prosperity. Nikdy však nevede k vyrovnanému, trvalému duchovnímu vzestupu.

Názor, že bojovat s Temnem je neduchovní, je zcela vadný

Řešením však není ani tvářit se, že bojovat s Temnem je neduchovní. A raději se nechat utlačovat a nebránit se. To je druhý extrém. V minulosti bylo těžké najít dostatečně silné a zároveň dostatečně čisté prostředky proti Temnu. Dnes jsou však již jiné možnosti a i čistý světelný vzestup dokáže přinášet skutečně čisté a zároveň dostatečně silné energie. Jejichž síla a čistota se navíc neustále zvyšuje. Takto je možné neustále zlepšovat a upevňovat pozice Světla, postupně a trvale.

Strana Světla již nemusí dělat kompromisy mezi silou a čistotou. Protože skutečná světelná čistota, skutečný duchovní vzestup, přinášejí i nesmírnou sílu bojovat s Temnem. To jenom nekonečné věky úpadku nám do nitra našich bytostí, do našeho podvědomí, vryly myšlenku, že Temno má moc, zatímco Světlo je to, které je neustále v defenzívě, stále je tím slabším a v menšině. A tak jak jsme v minulosti prožili celé věky úpadku a opakovaných katastrof, tak po nalezení cesty dostatečně rychlého a udržitelného světelného vzestupu můžeme zažít věky vzestupu a prosperity Světla. Kde Temno bude zpočátku v defenzívě, a postupně bude zcela odstraněno, vypuzeno z vývoje, a zůstane po něm jenom vzpomínka z minulosti.“


Jiří Novák

Karmické spojení s tzv. výživou pránou

Tím, že Ján Pecsők tuto problematiku vědomě otevřel navázanou duchovní komunikací, bezprostředně poté následovala další fáze silné karmické očisty, která byla tentokrát ještě navíc spojena s problematikou výživy pránou, která podle Přírody také původně vyšla z inspirace Vesmírných lidí.

Pro úplnost dodávám, že slovo „prána“ pochází z hinduistických tradic a často bývá spojováno s různými odvětvími jógy. Používá se ve smyslu vesmírné energie či životní síly, která je všude kolem nás. Která naplňuje celý Vesmír a proudí vším, co existuje. A kterou potřebuje každý živý organismus, aby byl schopen fungovat na fyzické úrovni.

Ján Pecsők vnímal toto karmické čištění jako nepříjemné pocity silného tepla vycházející z břicha. Výrazně nepříjemné teplé energie procházející tělem. A to vše spojené s hmotnými žaludečními problémy.

Duchovně jsem při zjištění, co se děje, vnímal tuto situaci: Během noci opět došlo k obnažení karmických vrstev. Tentokrát jsem identifikoval, že to souvisí s výživou pránou, tedy s výživou bez hmotné stravy, o kterou se Ján Pecsők v minulosti zajímal. Věděl i o přednášce hlavního propagátora tohoto způsobu existence u nás v ČR a původně tam chtěl jít. Nakonec se ale rozhodl, že nepůjde, nezdálo se mu to duchovně vhodné. Po několika měsících pak ale zhlédl videozáznam přednášky. I to stačilo na to, aby se obnažily karmické vrstvy z minulosti z období, kdy byl součástí tohoto projektu existence bez hmotné stravy a byl ovládán temným systémem za tímto projektem. Důležité však bylo, že se vyhnul přímému kontaktu s dotyčným člověkem i temným systémem za tímto způsobem existence. Karmická očista proto mohla proběhnout v poměrně klidové formě.

Ještě jednu poznámku. Lidé často po mně chtějí zázraky. Abych zjistil, jestli mají nemocná játra, případně abych je vyléčil. Jestli náhodou nejsou jejich bolesti způsobeny zánětem slepého střeva. Jestli mají jít k lékaři, na rentgen, apod. Mé vnímání mi umožňuje rozpoznat pouze duchovní energetickou stránku problému. Zásadně pracuji pouze v duchovní rovině problému. Nemám však žádnou možnost na to, abych dokázal identifikovat hmotný problém člověka. Abych mohl odpovědně prohlásit, ano je to zánět slepého střeva, musíte okamžitě vyhledat lékaře. V tomto směru se musí každý rozhodnout sám, jestli navštíví lékaře nebo ne. Nemám právo mu v tom cokoliv radit, doporučovat nebo dokonce zakazovat.

Karmická očista spojená s příběhem Duna

Ján Pecsők pak situaci v následujícím dnu popsal takto:

„Cítím se lépe. V noci jsem znovu cítil teplo na břiše a celou noc jsem vnímal hnusné teplé energie různě po těle. V komunikaci mi vyšlo, že toto temné působení a temné provazy jsem získal při čtení knih série Duna. Přečetl jsem asi 7 dílů, asi před dvěma týdny jsem přestal číst, i když jsem měl ještě další knihy půjčené. Ale neměl jsem z nich už dobrý pocit. Předevčírem jsem je definitivně vrátil do knihovny.“

Tentokrát jsem vnímal obnažené další karmické vrstvy z minulosti, z jeho jiné existence. Na zádech byl ovládán zrůdou, jinou formou života. Připomínalo to situaci spojenou s románovým příběhem Duna, který jsem před lety ve filmové podobě zhlédl. A současně s tím pokračovalo další kolo rozvazování energetického spojení s magickým systémem, který energeticky ovládá, řídí tzv. výživu pránou.

Přitom i při kontaktu s knihami série Duna byl Ján Pecsők poměrně obezřetný. Konzultovali jsme společně základní knihu příběhu Duna, kterou také sám vlastním. A u ní bylo procento temné energie a temné síly relativně nízké na to, aby to člověk mohl bez problémů číst. Nezkoumal jsem už další pokračování, ve kterých byl celý příběh podán v mnohem detailnější podobě. Při jejich čtení Ján Pecsők postupně získával čím dál více nepříjemný pocit, až se nakonec rozhodl čtení přerušit a vše urychleně vrátit do knihovny.

Ponaučení z toho všeho?

Četba knih se sci-fi tématikou je jistě zajímavá a má i svůj hlubší význam. Mnohdy nám takové knihy otevírají pohledy do jiných civilizací, jiných světů, jiných forem existence. A jejich skutečná objektivita a historická pravdivost bývá mnohdy vyšší než je pravdivost toho pojetí pozemské historie, o kterém jsme se učili ve školách.

Dostali jsme se však na světelnou vzestupnou cestu. Naším úkolem už je také mimo jiné vyhýbat se všemu škodlivému a záměrně energeticky manipulujícímu. Všemu tomu, co se nás snaží manipulativně dotlačit k jinému deformovanému pohledu na realitu. A toto by si měl člověk uvědomit i při výběru knih, které čte a jejichž energie nechá na sebe dobrovolně působit.

Každý by měl sám bedlivě vnímat vnitřní pocity, jaké v něm čtení těchto knih vzbuzuje. Uvědomit si, jestli nemá dojem skrytého manipulativního energetického působení. Nebo jestli dokonce nemá pocit pokusu o vnitřní ovládnutí skrze příběh této knihy. Přesně tak, jak jsem to okamžitě vnímal již při prvním kontaktu s knihami čarodějnické ságy H.P. Záměrně neuvádím plné jméno, ale čtenář jistě tuší, o jakých knihách se teď zmiňuji. O svých pocitech při kontaktu s první knihou celé série jsem se zmínil v článku 39D. Způsoby umělého řízení Karmy v minulosti.

Co je výživa pránou?

Na závěr zopakuji ještě jednou to, co jsme z nadhledu Nové duchovní cesty zjistili o výživě pránou. Protože se mne opakovaně další a další jednotlivci ptají, co na to říkáme. O výživě pránou jsem se již dříve zmínil v článku 48H. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty III. V něm jsem uvedl následující informace:

Zkušenosti z karmické očisty nám naznačily, jak ve skutečnosti žijí lidé, kteří o sobě tvrdí, že se živí pouhou „pránou“ a již dávno přestali přijímat hmotnou stravu. Někteří jedinci na Nové duchovní cestě totiž s určitým obdivem navštívili přednášku takového člověka. Protože si původně mysleli, že toto by mohl být nový směr vývoje lidstva – přestat potřebovat hmotnou stravu. Jak by se tím mnohé zjednodušilo. Ale to, co se s nimi pak dělo v následujících dnech, nebylo příliš pozitivní. Nepříjemné pocitové problémy, vjemy nedostatku energie, dojmy, že cosi na nich parazituje.

Vyšlo tak najevo, že lidé bez hmotné výživy žijí na úkor značného počtu druhých lidí, na které se prostřednictvím magie napojí, aby je pak trvale zneužívali a odčerpávali z nich určité procento jejich energií. Stačí, aby zájemce o tento styl fungování navštívil veřejnou přednášku, na které je propagován život bez stravy. Nebo aby dokonce v klidu svého domova “obdivoval“ webové stránky na téma „výživa pránou“ a referující o lidech, kteří takto žijí. A energetické ovládání může být navázáno.

Takové je tedy skryté pozadí toho, když se člověk živí pouhou „pránou“. A zmínky o takovém způsobu života stále ještě v dnešní době vzbuzují spíše obdiv, místo aby to vedlo člověka k pátrání po pravém důvodu takového způsobu fungování. Ve skutečnosti nejde o nic nového. Lidé to dělali i v dávné minulosti. A teď se pouze vracejí ke své dřívější magické výbavě, která jim umožňuje tento „na pohled čistý“ způsob existence. Jde o další „hrůzu“, která byla přenesena z minulosti do dnešní doby.

Cesta ke světelné evoluci vede přes návrat k Přírodě

My dnešní lidé na planetě Zemi jsme novým lidstvem 2. typu. Máme zcela jinak nastaveny podmínky evoluce, než tomu bylo u dávných civilizací na Zemi. Zásadní pro nalezení vzestupné světelné evoluce dnešního člověka je dosažení vysoké vnitřní harmonie. Člověk dnešního typu se však za dlouhé tisíce let oddělil od Přírody, přestal být její nedílnou součástí. Právě naše věda, která by nám měla co nejvíce pomáhat, se postupně stala tím prostředkem, který tuto oddělenost ještě více prohloubil.

Klíčem k nalezení optimální duchovní cesty dnešního lidstva je návrat k Přírodě. Obnovení našeho spojení s Přírodou. A tím nemyslím to, že se k Přírodě přihlásíme slovní proklamací. Ale že se staneme součástí Přírody úrovní své vnitřní harmonie.

Cesta k Přírodě však rozhodně nevede přes magii, umělé postupy, umělá privilegia a duchovní hodnosti, nadřazování jedněch nad druhými. Cesta k Přírodě nevede ani přes útěk do nehmotné 5. dimenze, ani přes vyznávání nejrůznějších jiných mimozemských duchovních učení. K Přírodě se potřebujeme navrátit jiným způsobem. Potřebujeme si zpevnit základy své lidské existence v tomto světě. A to je to, co propaguje Nová duchovní cesta. To je to, co veřejně vysvětlujeme na těchto webových stránkách.

Viz článek 45A. Proč právě Nová duchovní cesta? I

Jakmile člověk překročí hranici 95% vnitřní vyladěnosti a otevřenosti vůči přírodním zdrojům hmotné potravy a bioenergií, pak v jeho životě nastává zásadní zlom. Otevírá se mu cesta k postupnému probuzení mimořádně významné skryté schopnosti, která v něm celé věky dřímala. A vlastně o ní celé věky lidstvo jako celek nevědělo. Jinak by se aktivně pídilo za tím, co udělat, jak dosažení takové hranice zajistit. A proč se právě překročením této hranice začne něco dít? Protože dosažením této úrovně se člověk stává součástí Přírody a automaticky získává přístup k nejnižší úrovni tvořivých sil Přírody.

Viz článek 45C. Proč právě Nová duchovní cesta? III.

Vyváženost hmotné a duchovní stránky každé činnosti je pro nás zásadní

Není náhodou, že s Přírodou a Planetou se propojujeme právě na základě hmoty a příznivých bioenergií z hmotné výživy. Spojujeme se tím s naší Planetou, která nás nese, živí, podporuje a duchovně vede spolu s dalšími Silami Světla.

Vyváženost hmotné a duchovní stránky v jakékoliv oblasti naší činnosti, a tedy i v oblasti výživy, je naprosto zásadní pro naši světelnou evoluci.

Jakékoliv krajní vychýlené extrémy nás vedou k pádu do Temna. K pádu do Temna nás tedy vede i sledování stravy pouze z pohledu hmotného složení a nepřihlížení ke kvalitě bioenergií. Právě to je cesta chemické technologie výživy, která se razí v našem státě. Protože o výživě se u nás vysokoškolák dozví úplně nejvíce na Chemicko-technologické vysoké škole. K pádu do Temna však stejně tak vede i podceňování hmoty a snaha živit se pouhou energií, pránou.

Od propojenosti s hmotou nás odvádějí Temné síly

Pro evoluci lidstva 2. typu je zásadní jeho propojenost s hmotou. I pro každou další duchovní instituci je dnes zásadní její kvalitní uzemnění ve hmotě. Bez uzemnění ve hmotě již žádná duchovní instituce nemá šanci zasahovat do dnešního vývoje. A co všechno nám ta hmota dává? Člověk 2. typu má možnost karmicky se čistit ve hmotě. Má zde možnost neomezeně duchovně stoupat ve Světle, vylaďovat se, úspěšně bojovat s Temnými silami.

A Temné síly? Pro ty je naopak důležité odvádět nás od tohoto přirozeného konceptu vzájemného propojení hmotné a duchovní části jak našich bytostí, tak také každé naší činnosti. Chtějí-li nás ovládnout, zaslepit, vychýlit, co nejvíce oslabit, potřebují propagovat cesty, které toto naše spojení s hmotou narušují. A to jsou například útěky do nehmotné 5. dimenze, a to je také výživa pránou bez hmotné stravy.

Připomínám v tomto směru příběh Jany Neduchalové, jak ji temní lákali pryč ze hmoty. Jak usilovali dotlačit ji k aktivní spolupráci s Temnem. V kritické chvíli se dokázala stabilizovat díky svému kolegovi, a to pomocí čisté hmotné stravy (viz článek 61A. Restaurace s živou stravou I – Jak to všechno začalo).


Tento článek bude mít volné pokračování nazvané 62B. Naše současnost a zdánlivá realita matrixu, jehož součástí budou další duchovní komunikace Jána Pecsőka.

© Jiří Novák, červen 2013
© Ján Pecsök, červen 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 180
  • 25
  • 23
  • 22
  • 20

Celkový počet hlasů: 270