Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články IV: 50 - 59 | 56D. Duchovní úloha pozemské sexuality

56D. Duchovní úloha pozemské sexuality

Jiří Novák Vloženo 12.12.2012
Jiří Novák

Tři základní typy bioenergií nezbytné pro fungování člověka – vitální, životní a informační bioenergie. Jiný pohled na bioenergie podle tří úrovní dokonalosti – vitální, životní a sexuální. Sexuální energie člověka doprovází všechny jeho sexuální projevy a prožitky. Rizika umělých oplodnění. Polarity vitální a životní bioenergie. Vícenásobná polarita sexuální energie. Poruchy sexuální orientace. Co všechno vyvolává přitažlivost v rámci partnerského páru muže a ženy. Příklady partnerských dvojic. Základní kvanta a struktury sexuální energie. Sexualita jako prostředek k duchovnímu vzestupu. Co se děje s mužem a ženou při sexuálním kontaktu? Sexualita podle vědců. Sexualita jako samostatná energetická výbava. Pronikání sexuality do duchovní roviny bytí. Kde vzniká sexuální energie a kde se hromadí? Také sexuální energie bývá dobrým soustem pro parazitující bytosti.

Tři základní typy bioenergií nezbytné pro fungování člověka

V článku 27. Vitální, životní a informační bioenergie jsem vysvětlil, že člověk ke svému každodennímu fungování potřebuje tři základní typy bioenergií – vitální bioenergii, životní bioenergii a informační bioenergie.

Neorganická sféra planet a celého Vesmíru ke svému fungování potřebuje prvotní bioenergii přímého vlákna a sama tuto formu energie množí a vyzařuje kolem sebe. Označil jsem ji jako vitální bioenergii. Tato forma bioenergie je současně palivem, vitální hnací silou pro organické formy života.

Rostlinná sféra spotřebovává vitální bioenergii přímého vlákna a sama vytváří bioenergii druhé úrovně - životní bioenergii v pravotočivé nebo levotočivé podobě. Ta je oživující silou pro živočišné formy života na Planetě a stojí v pozadí za procesy růstu, za dělením buněk a nahrazováním poškozených a stárnoucích buněk novými.

 

Pravidlem pro tuto Planetu měl být světelný vývoj a tím i pravotočivá bioenergie ve všech možných podobách. Levotočivá bioenergie představuje parazita, který tady nemá co dělat. Cílem světelné evoluce je proto levotočivou energii z Planety, Přírody i lidských bytostí vytlačit ve všech jejích podobách. Pravotočivá a levotočivá bioenergie proto nejsou vzájemně se doplňující protiklady, které je potřeba oba zachovat. Naopak se jedná o nesmiřitelný postoj, který je pouze jiným vyjádřením základního protikladu Světlo – Temnota nebo Dobro – Zlo.

 

Podrobněji o tom viz články 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?, 49A. Tři úrovně života ve hmotném světě I, 56A. Mužský a ženský princip tvoření.

Pokud má člověk pravotočivé bioenergie nadbytek, může ji vyžít i jako palivo, hnací sílu, podobně jako vitální bioenergii. Životní bioenergie je nezbytná i k udržování celistvosti a harmonie duchovního těla člověka, které je tvořeno systémem vnějších energetických těl a bývá označováno jako aura. 

Informační bioenergie představují vazbu jednotlivých úrovní života na morfická pole Planety a Přírody, jejichž vliv je pro člověka na Zemi určující (více o tom bylo v textech 38A. Návyky Přírody, morfická a morfogenetická pole, 38B. Vývoj nových návyků člověka a Přírody). Prostřednictvím informačních bioenergií člověk přijímá informace z morfických polí o tom, jaké vzory pro něj představují optimální chování a fungování v jednotlivých oblastech jeho života. Pokud člověk reaguje v souladu s těmito doporučenými vzory fungování, v jeho životě se projevuje řád, soulad a harmonie. A jeho čakry jsou plně otevřené pro příjem okolních příznivých pravotočivých bioenergií. Pokud se naopak člověk těmto informacím příčí, jeho čakry obracejí směr rotace a stávají se uzavřenými pro příjem. Člověk ztrácí energie, do života pak přitahuje chaos, nepříznivé události, zdravotní problémy.

Informační bioenergie přicházející k nám prostřednictvím morfických polí Planety a Přírody bychom neměli zaměňovat s duchovními energetickými impulsy pocházejícími od vyšších úrovní života, například od Slunce, Vesmíru – Kosmického vědomí. A také od Karmy, z vyšších duchovních světů, sfér, atd. Tyto impulsy také obvykle přinášejí určitou informaci, ale neřadíme je mezi výše popsané informační bioenergie. Naše Slunce nemá vlastní morfická pole. Ani zatím neexistují morfická pole společná pro celou Sluneční soustavu. Vesmír sice má morfická pole, jejich vliv na člověka žijícího na Zemi je však v této době téměř nulový. Až teprve po rozšíření vzestupné světelné evoluce na více civilizací ve Vesmíru bude mít význam hovořit také o morfických polích Vesmíru a jejich vlivu na náš život.

Tyto tři typy bioenergií člověk přijímá především a v rozhodující míře čakrami, viz články 28A. Princip fungování čaker člověka, 28B. Kdy je čakra otevřená pro vstupující energie?, 31. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka, 32. Transformace lidstva - skutečně probíhá nebo ne?, 33a. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami I, 33B. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami II. A dále prostřednictvím jídla, pití, dýchání a také energetickou komunikací a výměnou s okolím, Přírodou, dalšími bytostmi.

Bioenergie tří úrovní dokonalosti

V článku  49B. Tři úrovně života ve hmotném světě II jsem podal odlišný pohled na bioenergie z hlediska jejich úrovně dokonalosti:

První nejnižší formou bioenergie je vitální bioenergie produkovaná neorganickou sférou Planety.

Bioenergií druhé úrovně dokonalosti je bioenergie produkovaná rostlinnou sférou Planety. Označil jsem ji jako životní bioenergii a vysvětlil, že může mít pravotočivou nebo levotočivou podobu.

Neorganická sféra Planety – horstva, vodstva a atmosféra – zajišťuje prostředí pro organické formy života. Prvními organickými formami života jsou rostlinné formy, které dokážou neorganickou bioenergii i neorganické prvky přírody, jednoduché minerály i složitější sloučeniny, přetvářet do organické formy (viz články 22. Optimální stravování z pohledu bioenergií I, 23. Optimální stravování z pohledu bioenergií II). A to vše proto, aby na Planetě mohla existovat a fungovat další vyšší úroveň života: živočišná sféra a v ní nejvyšší evoluční článek – lidstvo. V tomto textu se však soustředíme především na lidstvo.

Lidé na jedné straně nutně ke své existenci potřebují obě bioenergie první i druhé úrovně – neorganickou vitální i organickou životní. Na druhé straně však produkují něco nového - nejvyšší bioenergii třetí úrovně, plodivou reprodukční bioenergii.

Bioenergie třetí úrovně – plodivá reprodukční bioenergie

Tato plodivá reprodukční bioenergie dokáže plodit nový živočišný život formou generativního rozmnožování.

 

U zvířat je cokoliv, co souvisí s reprodukční energií nevědomé, pudové. U člověka však Tvůrci přikročili k jinému způsobu působení na oblast rozmnožování. Místo pouhého instinktivního fungování typického pro zvířata vytvořili po několika dílčích pokusech konečnou dnešní verzi lidské sexuality, jak jsem vysvětlil v předcházejícím pokračování 56C. Energetické pozadí přitažlivosti muže a ženy.

 

Člověk 2. typu na planetě Zemi se stal jedincem, který vědomě ovlivňuje rozmnožovací funkce, vědomě zachází s touto reprodukční bioenergií. A ta se pro něj stává silou, která je schopna usnadnit mu cestu k duchovnímu vzestupu, nebo jej naopak při tendenci zneužití dovede k závratnému duchovnímu pádu.

 

Sexuální energie člověka doprovází všechny jeho sexuální projevy a prožitky

Během aktu generativního rozmnožování se spojí dvě zárodečné buňky opačného pohlaví a výsledkem je zárodek nové bytosti, který začne postupně růst. Přítomnost plodivé reprodukční bioenergie při tomto ději je nesmírně důležitá k tomu, aby se zárodek nové bytosti vyvíjel ve všech směrech optimálně. Ani to však nemusí za všech okolností stačit, protože někdy do vývoje nové bytosti zasáhnou velmi nepříznivé karmické vazby z minulosti.

Tato „plodivá síla“ přitom úzce souvisí s jakýmikoliv vztahy mezi opačnými pohlavími a doprovází sexuální projevy a prožitky u člověka. Proto je na místě také zjednodušené označení „sexuální energie“, které budu nadále používat.

 

Sexuální energie dokáže uvolňovat hadí sílu v člověku. A prostřednictvím hadí síly se pak stává motorem světelného duchovního vzestupu, hybnou silou duchovní evoluce, duchovního probouzení se. Anebo naopak nástrojem zkázy, pokud dojde k jejímu vědomému nebo i nevědomému zneužití nebo mnohdy jen i k experimentování z pouhé zvědavosti.

 

Ani sexualita však není pro světelnou cestu všemocná

Neznamená to však, že bez sexu se člověk nemůže duchovně probudit a dostat se na stabilní světelný vzestup. Párová sexualita samozřejmě může cestu ke Světlu usnadnit a mít pozitivní vliv i na další světelný vzestup. Je to jakýsi bonus navíc k tomu všemu základnímu, co je nezbytné pro dosažení světelného vzestupu vykonávat (viz například shrnující článek U3. Co za vás nemůže udělat nikdo druhý?). Bonus, který přináší usnadnění a zpříjemnění duchovní cesty. Domnívat se však, že na světelnou cestu se dostanu pouhým sexem s pomocí zvláštních sexuálních technik, je bláhové. Více o tom bude v následující dvou částech 56E. Zdeformované postoje k lidské sexualitě dříve i dnes , 56F. Tantra vede člověka k nepřirozenému využívání sexuality kde bude podrobněji rozebrán duchovní směr nazývaný Tantra.

Sexualita sehrává na duchovní cestě pozitivní vliv, pouze pokud jde o sexualitu partnerské dvojice dvou světelných bytostí, které mají vzájemný přirozený energetický soulad. Naopak sexualita v nevyrovnaném páru, nebo zejména sexualita se zatemněnou bytostí, může působit opačně ve směru světelného pádu. V minulosti (a děje se to ještě i dnes) byla sexualita ve formě sexuální magie dokonce zneužívána ve smyslu dosažení mimořádného temného vzestupu. Tehdy šlo o sexualitu spojovanou dokonce s obětí života a proléváním krve.

Příznivé vlivy hadí síly se mohou přirozeně uplatňovat i u těch jedinců, kteří zrovna v daném období nemají sexuální vztah. Více o hadí síle bude v pokračování 56H. Hadí síla a orgasmus.

Rizika umělých oplodnění

Znovu opakuji, že přítomnost sexuální plodivé síly muže a ženy je při početí nového života nesmírně důležitá k tomu, aby se zárodek vyvíjel optimálně. Už tato skutečnost naznačuje rizika oplodnění ve zkumavce, která jsou v dnešní době čím dále častější. A která ještě více vychylují dospívající novou generaci. Když místo přirozených energií muže a ženy jsou při početí těchto dětí přítomny umělé energie zatemněné medicíny a všech možných podpůrných léků. Mluví se přitom o zázracích dnešní vědy. Ve skutečnosti to však vůbec není záviděníhodný vklad do života takto počatých jedinců. To vše pak má závažné následky. To je další důvod výrazné vychýlenosti části dnešní nové generace.

 

Čím dál vyšší procento lidských párů není v dnešní době schopno přirozeně počít dítě. A to je výrazný signál pro lidskou civilizaci. Pozor, lidstvo ztrácí přirozenou rozmnožovací schopnost! Co to asi naznačuje? Především to, že lidský rod stále více degeneruje. Jeho schopnost přirozeně se rozmnožovat se postupně ztrácí. Takové příznaky obvykle naznačují, že takováto forma životního druhu se stává pro Planetu nejen zbytečnou, ale dokonce i nadměrně zatěžující. A Příroda pak dělá vše pro to, aby takový druh z povrchu země vymizel.

 

Důležité je uvědomit si, že probíhající fyzické děje jsou obvykle důsledkem dříve vzniklých a také současně probíhajících skutečností v duchovním pozadí světa.

 

V případě postupné ztráty rozmnožovací schopnosti jde o velmi výrazný signál potvrzující hluboký duchovní úpadek lidstva. Jak jednotlivé páry, tak také lidstvo jako celek, by se měly zamyslet nad svojí situací na Zemi. Uvědomit si, jestli svým způsobem života jsou vůbec ještě posilou pro planetu Zemi a její Přírodu, nebo naopak již těžkou nesnesitelnou přítěží. A něco s tím udělat, dokud je ještě čas.

 

Snaha nahrazovat rostoucí degeneraci lidského rodu zvyšováním procenta umělých oplodnění přináší jen dočasné řešení. Řešení, které o něco odloží konečný pád lidstva, protože nepřirozeným způsobem obejde neschopnost lidstva rozmnožovat se. Pohodlné umělé řešení však zabrání tomu, aby lidé vzali tento jednoznačný varovný impuls vážně a začali usilovat o nápravu situace. Aby hledali skutečné duchovní příčiny tohoto stavu a snažili se je odstranit. A to vše může nakonec pád lidstva učinit nezvratným a nevyhnutelným.

Tak jako každá nemoc, tak také neplodnost dvojice je silným impulsem, vážným náznakem pro oba partnery. A spíše než se snažit o umělé početí by měli oba hledat duchovní příčiny, proč tomu tak je. Více o tomto tématu bude v části 56H. Hodíme se k sobě?

Polarity vitální a životní bioenergie

V duchovním pozadí světa jsou záležitosti, které se nám zatím nedaří plně pochopit a při pokusu je názorně popsat se nám pak nedostává vhodných slov, která by dokázala přesně vystihnout situaci. A to je právě komplikovaný případ sexuální energie a jejích možných polarit.

Vitální bioenergie má jednoduchou polaritu vyzařující (aktivní) - přijímající (čekající) se dvěma oddělenými opačnými póly. To plně chápeme a vysvětlil jsem to na příkladě muže a ženy již v předcházejícím pokračování 56C. Energetické pozadí přitažlivosti muže a ženy.  Kdy muž má obvykle na povrchu těla polaritu vyzařující, zatímco žena přijímající. U některých jednotlivců to však může být naopak.

Druhým stupněm je životní bioenergie a ta může být pravotočivá nebo levotočivá. Původní jednoduchá polarita tak v sobě navíc nese zásadní zabarvení, kterým je buď prvek svobody, spolupráce, úsilí o dosažení jednoty pro bioenergii pravotočivou nebo naopak prvek ovládání, manipulace, zneužívání i plného podrobení si druhé bytosti pro bioenergii levotočivou.

Původní dvojice možných pólů se tak rozšíří vzájemnou kombinací dvou a dvou možností na čtveřici možných pólů, které se budou dohromady vzájemně kombinovat. A jejichž počet je dán jednoduchým matematickým výpočtem 2 x 2 = 4.

Vícenásobná polarita sexuální energie

Třetím stupněm je sexuální energie. A tady k dosavadním čtyřem možnostem pólů přispívá ještě další dělení na nové dvě varianty. Další rozhodovací okamžik – mužský a ženský sexuální náboj – který přecházejícímu dělení dodává zcela nový rozměr.

 

Důležité je, který z obou typů sexuálních nábojů se ukazuje jako rozhodující, většinový a navenek působící u dané bytosti. Protože právě tento sexuální náboj nejvíce ovlivňuje přitažlivost partnerské dvojice. Logicky se budou přitahovat dvojice s opačným sexuálním nábojem. Tedy obvykle žena s ženským sexuálním nábojem a muž s mužským sexuálním nábojem.

 

Přitom sexuální polarita je něco zcela jiného než polarita „přijímající – vyzařující“. Vzájemným kombinováním mužského a ženského sexuálního náboje s předcházejícími čtyřmi možnostmi by pak mělo vzniknout 4 x 2 = 8 možných opačných protipólů. Například bytost ženského pohlaví s ženskou sexuální energií, polaritou vyzařující (tedy aktivní prvek případného páru) a přitom pravotočivá. Ta může být přirozeným vůdcem rodiny, a přitom nemá tendence někoho zneužívat. Nebo naopak bytost ženského pohlaví se ženskou sexuální energií, polaritou vyzařující a navíc levotočivá. Ta už nebude jen aktivním prvkem páru, ale bude obvykle tím, kdo bude druhého partnera a společné děti energeticky zneužívat.

A podle toho, které kombinace těchto tří variant pólů se v muži a jeho protějšku – ženě sejdou, podle toho se budou více nebo méně vzájemně přitahovat. Vzniká pak celá řada nejrůznějších párových možností. Konkrétním příkladům se budu věnovat v pokračování 57B. Hodíme se k sobě?

Poruchy sexuální orientace

Za běžných okolností by žena měla mít sexuální náboj ženy a muž sexuální náboj muže. Takto by také měli navenek působit na osoby opačného pohlaví. A to bez ohledu na to, kdo z nich je vůdčí typ a kdo je naopak podřízený, přijímající. Přitom právě od mužského a ženského sexuálního náboje můžeme očekávat nejsilnější vklad, který přináší do vzájemné přitažlivosti v rámci této dvojice, viz následující duchovní komunikace.

V lidské společnosti však dochází vlivem životního prostředí, způsobu života, karmického zatížení, stupně ovládnutí Temnem, i vlivem neoprávněných umělých zásahů do vývoje a do fungování bytostí, k nejrůznějším poruchám v oblasti těchto dílčích polarit. Například některé z těchto osmi možných pólů mohou vlivem vnitřních nebo vnějších faktorů obrátit svůj význam nebo se jinak zdeformují.

Zejména výsledkem některých deformací sexuálních pólů a případně i v kombinacích s jinými dílčími anomáliemi pak vzniká neobvyklá sexuální přitažlivost dvojic, které by za normálních okolností k sobě neměly patřit. To znamená dva muži mezi sebou nebo naopak vzájemně dvě ženy. Dochází tak k poruchám v rámci sexuální orientace, které označujeme všeobecným názvem homosexualita. Více o tom bude v samostatném textu na závěr tématu o partnerských vztazích, jehož předběžný název je 57D. Poruchy v sexuální orientaci.

Co všechno vyvolává přitažlivost v rámci partnerského páru muže a ženy

JN: Přírodo, prosím, jakými procenty se v konečné přitažlivosti partnerského páru muže a ženy podílejí polarity vyzařující – přijímající, pravotočivý – levotočivý, mužský sexuální náboj – ženský sexuální náboj? (Duchovní komunikace z 27.11.2012)

 

Příroda: „Vzájemná přitažlivost muže a ženy v partnerské dvojici je skutečně ovlivňována těmito třemi polaritami. Každá z nich přispívá jiným procentem, jiným vkladem. U partnerské dvojice, která dokonale rezonuje na všech sedmi úrovních čaker, je tento vklad následující:

Přitažlivost protipólů vyzařující - přijímající se podílí zhruba 29%, tedy necelou jednou třetinou.

Přitažlivost na bázi životní energie funguje jinak, protože zde se naopak navzájem přitahují souhlasné póly. Tedy buď dvě světelné pravotočivé bytosti, nebo naopak dvě zatemněné levotočivé bytosti. Tato forma přitažlivost vkládá kolem 16%.

 

Nejsilněji pak funguje přitažlivost opačných sexuálních nábojů, mužského a ženského. Ta se podílí na celkové přitažlivosti dobře vyladěné partnerské dvojice až 60%.

 

Poněkud posunuté je to u dvojice, která spolu neladí a energetický soulad na čakrách je například pouze 40%. Pak přitažlivost opačných sexuálních nábojů hraje ještě daleko výraznější úlohu, protože dosahuje až 85%.

 

Obecně lze říci, že čím menší je soulad partnerů na frekvencích čaker, tím větší roli hraje ve vzájemné přitažlivosti sexuální podtext. Výsledkem je pak vysoká labilnost takového vztahu. Protože samotné sexuální pouto v mnoha situacích selhává a není dostačující na udržení vztahu. Například při zplození dítěte, kdy vzájemný sex bývá na řadu týdnů nebo dokonce několik měsíců zcela přerušen. Nebo při opakované déletrvající odluce, například při dojíždění za prací daleko od domova.

 

Samotná sexualita je sice v běžném vztahu z energetického pohledu rozhodující. Ale u partnerů, kteří spolu dobře ladí, je ještě výrazně posilována a doplňována dalšími dvěma způsoby vzájemné přitažlivosti. Zatímco u neladících partnerů se může stát rozhodující silou, která sice pár složí dohromady, ale nedokáže jej pohromadě udržet.

 

Toto ovšem nemusí platit pro případy poruch sexuální orientace i pro tzv. asexuální jedince, které sex vyloženě nezajímá. A také pro jedince se zcela rozumovým přístupem k případnému partnerství.“

Jak se do partnerské přitažlivosti promítají vzájemné karmické vazby?

JN: Přírodo, prosím, mají na partnerskou přitažlivost vliv také vzájemné karmické vazby obou partnerů z minulosti, ať už pozitivní nebo naopak nepříznivé? Funguje zde případně nějaká přímá přitažlivost karmických energií mezi oběma potenciálními partnery? (7.12.2012)

 

Příroda: „V případě vzájemných karmických vazeb není vhodné mluvit o oboustranné přitažlivosti. Karmická energie funguje na jiném podkladě a na celkové přitažlivosti páru se žádným způsobem nepodílí. Ani by to nebylo možné. Protože karmické vrstvy jsou uloženy hluboko uvnitř energetických struktur bytosti člověka. A v běžné situaci se nikterak navenek energeticky neprojevují. Silné karmické zatížení určitého člověka může naznačovat neetický způsob jeho jednání, ale nic víc. Bytost běžného člověka tak nemá šanci vnímat na vědomé, ani na nevědomé úrovni, souhlasné karmické vrstvy s jiným člověkem.

Jiná situace ovšem nastane, když se dvojici lidí, například při vzájemném setkání, telefonickém kontaktu apod. obnaží karmické vrstvy s určitou vzájemnou vazbou z minulosti. Pak mohou na energetické úrovni vnímat vlivy působící z těchto rozbalených vrstev, ať už jsou pozitivní nebo negativní. V této situaci ovšem nejde o partnerskou přitažlivost.

 

Pokud už lidé skutečně mají vzájemné karmické vazby, ať už vysloveně pozitivní, nebo naopak nedořešené problematické vazby, pak mezi nimi bude fungovat něco úplně jiného. Žádná přitažlivost fungující na bázi karmických energií. Ale spíše duchovní impulsy dovedou takovou dvojici ke vzájemnému střetnutí, k možnosti kontaktu. Aby při takovém kontaktu došlo k obnažení karmických vrstev se vzájemnou vazbou z minulosti a takto aby se poskytla šance tuto vazbu rozvázat, překonat. Nemusí přitom dojít k následnému partnerskému vztahu. To je jedna možnost.

 

Druhá možnost je následující. V odůvodněných případech, které jsou důležité nejen pro ně, ale i pro celkový vývoj, mohou navíc duchovní síly vedoucí vývoj zajistit vytvoření příznivé energetické situace pro oba a dát jim tak šanci navázat partnerský vztah. A to tím, že podpoří, posílí na určité období nebo dokonce trvale partnerskou rezonanci na čakrách. Aby pak při „náhodném“ setkání obou, ke kterému cílenou inspirací dojde, pocítili na vědomé úrovni určitou vzájemnou přitažlivost. A pak už je na nich, jestli dokážou vyslyšet své vnitřní impulsy, nebo jestli nabídnutou příležitost promarní. Dostanou pak třeba ještě další šanci, nebo už také ne.“

 

Co je to sexuální energie?

Sexuální energie představuje zvláštní nadstavbovou formu životní bioenergie, která ve zvýšené míře uzdravuje, stimuluje, obnovuje, regeneruje a energeticky čistí fyzické i duchovní tělo člověka. Posiluje tak činnost všech orgánů fyzického těla.

 

Zejména pro žlázy s vnitřní sekrecí je tato stimulace velmi důležitá. Protože optimální produkce hormonů v těle přináší dobrou psychickou pohodu a pocit vnitřního omládnutí organismu. Podporuje mladickou pružnost, soustředěnost a zvyšuje schopnost koncentrace. Zesílený tok jakékoliv příznivé energie, a sexuální obzvláště, čistí energetické dráhy i čakry, uvolňuje jednoduché blokády. Tímto způsobem podporuje proudění a přirozené rozdělování i ostatních typů bioenergií v těle.

Tvorba sexuální energie je výsledkem určitého pouta, náklonnosti a vztahu člověka k bytostem opačného pohlaví. Jakákoliv forma kontaktu s druhým pohlavím, ať už jde o tělesné přiblížení nebo vzájemné dotyky, zrakovou či slovní komunikaci, i sdílení společných zážitků, nebo i obrazový materiál, a dokonce i pouhé představy - to vše vyvolává zvýšenou produkci sexuální energie. Stačí i pouhá představa či myšlenka na svého partnera nebo jinou pro člověka přitažlivou osobu druhého pohlaví a okamžitě se mění stav celého těla.

Platí také naopak, že zvýšená hladina sexuální energie vyvolává sexuální aktivity a erotické myšlenky na druhé pohlaví. To vše pak směřuje k tomu, aby nahromaděná energie mohla být uvolněna. Dostatečné nahromadění sexuální energie nad určitou mez má za následek spuštění a vyvolání sexuálního orgasmu, který tyto účinky ještě mnohonásobně zesiluje. Navíc orgasmus u muže má vždy podtext oplodnění. Sexuální energie se tak stává silou plodící nový život.

Základní kvanta a struktury sexuální energie

Jak vypadají základní částečky (kvanta) a základní struktury sexuální energie? Zvláštní tvar sexuální energie vychází z toho, že jak v muži, tak také v ženě, je uvnitř přítomný mužský i ženský princip. Není to tedy tak, že muž má pouze energii nesoucí mužský princip a žena výhradně energii nesoucí ženský princip. Situace je složitější.

Uvnitř každého běžného muže i běžné ženy se nacházejí základní energetická kvanta odpovídající mužskému principu. Ty jsou na následujícím schématu znázorněny jako červené koblížky. Stejně tak se uvnitř každého muže a ženy nacházejí také základní energetická kvanta vyjadřující ženský princip. Mají podlouhlý tvar a jsou znárodněny jako fialové piškoty.

 

Odlišnost muže a ženy pak spočívá v tom, že tato základní kvanta se odlišným způsobem střídavě spojují. A vytvářejí kratší provázky ve tvaru dílčích částí pravotočivých nebo levotočivých spirál. A to podle celkového zaměření člověka, jestli směřuje svým životem ke Světlu nebo naopak.

Výlučnost mužů je v tom, že jejich provázky sexuální energie začínají a končí vždy prvkem nesoucím mužský princip. Zatímco u ženy provázek začíná a končí prvkem s ženským principem. Tato situace je znázorněna na schématu, kde jsou pro zjednodušení místo vláken tvořících spirály naznačena vlákna přímá. U muže a ženy, kteří spolu dokonale energeticky ladí v sexuální oblasti, jsou délky provázků i velikosti kvant v nich stejné.

Spojování vláken sexuální energie muže a ženy

Pokud mezi mužem a ženou dochází k sexuálním aktivitám, pak se jejich vlákna (spirály) sexuální energie navzájem podélně spojí, energeticky se sloučí do jednoho celku a zaklapnou jako zip. Aby k tomu bez problémů došlo, je důležité, aby délky provázků a velikosti kvant v nich byly stejné. To znamená, aby muž a žena spolu v sexuální oblasti dokonale rezonovali.

 

Co se děje dál, když se vlákna spojí jako zip? Následuje jejich zkroucení do tvaru kruhu. A to tak, že počáteční piškot ženy označený A se spojí s koncovým koblížkem muže označeným stejným písmenem. A totéž pro písmeno B. Výsledný zip je proto zkroucen ze dvou vláken jako příze, která má podobu melíru nebo šroubovice DNA, viz článek 13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě, ve kterém je šroubovice znázorněna. A spojením obou konců takto zkroucených zaklapnutých vláken se vytvoří prstence společné sexuální energie.

U jiné dvojice muže a ženy mohou mít dílčí kvanta, ze kterých se vlákna skládají (koblížky a piškoty), odlišnou velikost. Následkem toho mají vlákna jejich sexuální energie i jinou délku. A nemohou proto do sebe dokonale zapadnout jako zip. Znamená to, že energetický prožitek partnerského sexu bude u nich výrazně slabší.

Nezaměňujme ovšem přirozený prožitek sexu s prožitkem uměle zesíleným nejrůznějšími speciálními technikami a případně i pomůckami, kterými jedinec „zkušený“ v sexu, ať už je to muž nebo žena, dokáže „nezkušenému“ partnerovi jeho sexuální prožitek výrazně zesílit.

Sexualita jako prostředek k duchovnímu vzestupu

Na Planetě tedy existují tři stupně bioenergií: vitální (neorganická) - životní (organická) - sexuální (v tomto článku uvažujeme jenom lidskou). Lidská sexualita tedy operuje s energií, která tvoří nejvyšší stupeň přirozené bioenergie na Planetě. Soudobé lidstvo si však tuto skutečnost zatím nedokáže uvědomit, protože sexualita zůstává zatížena nánosem nejrůznějších dogmat, pověr a předsudků. Vychýlený postoj k sexu v mnoha různých podobách je jedním z příznaků morálního a duchovního úpadku dnešní civilizace. A právě změna postoje k sexualitě bude jedním z klíčových prvků dosažení vyšší úrovně vnitřní harmonie bytostí, kterým musí projít drtivá většina lidské populace na Planetě.

 

Sexualita je životní síla, kterou lze využít nejen k početí dětí a nejen pro krátkodobé příjemné prožitky, ale i k duchovnímu postupu a k přirozenému rozšiřování svého vědomí. Sexuální energie zpravidla přináší oživení pro celý energetický systém člověka, proto by záměrem člověka mělo být její postupné a trvalé uvolňování po kapkách. Láskyplný partnerský vztah spojený se společnými sexuálními prožitky proto představuje značnou čistící a harmonizační sílu lidské bytosti. Sexuální energie pak obvykle působí konstruktivně jako ohromná regenerační a obnovovací síla.

 

Zneužívaná nebo nesprávně používaná sexualita však může naopak působit destruktivně jako intenzivní ničivý a destrukční nástroj. Stačí připomenout praktiky sexuální magie vedoucí k přenosu temné podstaty na druhého člověka.

 

Duchovní využití sexuality však předpokládá její posun z lokálních hmotných prožitků do prožitků všech dílčích částí a rovin bytosti člověka. Tedy kromě tělesných prožitků i prožitky zejména citové a duchovní. Teprve pak se sexualita stane jednou z nejmocnějších energetických sil člověka - motorem jeho postupného duchovního růstu a duchovního probouzení.

 

Co se děje s mužem a ženou při sexuálním kontaktu?

Pokud mezi mužem a ženou dojde k sexuálnímu styku, ve fungování jejich bytostí, které jsou v běžné situaci kompletně oddělené, nastávají zásadní změny. Jak už jsem uvedl, jejich sexuální energie se spojují v jeden celek. Pokud při styku dochází k obvyklému těsnému tělesnému kontaktu na více místech (což běžně bývají navzájem spojené sexuální orgány a navíc spojená ústa) jejich dvě bytosti se jakoby sloučí v okamžiku tohoto tělesného spojení v jedinou. Dokonce se prolnou v jeden celek i jejich vnitřní duchovní centra a také jejich Vnitřní duchovní Já.

 

Pro tuto krátkou chvíli těsného sexuálního kontaktu, která trvá obvykle několik minut, se tak tito dva lidé stávají doslova jedinou bytostí.

 

Tato skutečnost může mít výrazně pozitivní důsledky nebo naopak destruktivní význam. Při kontaktu dvojice pravotočivých světelných bytostí s dostatečnou úrovní vzájemné rezonance může dojít k přenosu světelné čistoty z pokročilejšího partnera na partnera více vnitřně zašpiněného. Sexuální akt hraje v takovém případě vysoce pozitivní úlohu.

Pokud je však ve vztahu silnější vůdčí bytostí ten vnitřně méně čistý, nebo dokonce výrazně zatemněný, může to fungovat obráceně. To znamená, že společným sexem dojde naopak k zásadnímu poklesu vnitřní čistoty čistějšího partnera nebo dokonce k jeho pádu ze světelné cesty.

 

A naprosto destruktivní vliv pak může mít jakýkoliv sexuální kontakt s temnou bytostí. Rizikem je okamžitý přenos temné vnitřní podstaty na druhého člověka. Proto je tak vysoce rizikové věnovat se sexuálním hrátkám s člověkem, kterého jsem ještě dobře nepoznal. Lidstvo bylo varováno potenciální možností nákazy AIDS. Celkové rozšíření sexuální nevázanosti se tím však zásadně neomezilo.

 

Sexualita podle vědců

Teze o užitečnosti sexu nejsou pouze duchovním poznatkem. K podobným závěrům docházejí i dnešní vědci. Například Karin Winterová ve svém článku Orgasmem ke zdraví aneb Jak se léčit vzrušením? z ledna 2012 na adrese https://zena.centrum.cz/sex-a-vztahy/clanek.phtml?id=729052  píše:

„Orgasmem ke zdraví! Tento nápad podporují švýcarští vědci, kteří dospěli k objevu, že sex zvyšuje obranyschopnost organismu. Pravidelný přísun sexuálního vyvrcholení vás tedy nebude zásobovat pouze dobrou náladou, ale také dokáže posílit imunitní systém. S každým orgasmem se zvýší i počet ochranných buněk v krvi…

Vědci sledovali imunitu muže před a po orgasmu. Výsledek? V krvi se po vyvrcholení znenadání zvýšil počet buněk „zabijáků“, kterých bylo najednou dvakrát více. Alespoň to vyplývá ze zprávy Tillmanna Krügera ze švýcarské vysoké školy, kterou publikoval v časopise Psychologie dnes. Rovněž dlouhodobá studie, které se naopak věnovali vědci z Ameriky, dospěla ke stejnému výsledku. Pokud se věnujete dvakrát až třikrát týdně sexu, zcela jistě se zvýší koncentrace protilátek ve slinách a tím i vaše imunita!“

Sexualita jako samostatná energetická výbava

Někteří autoři knih s duchovní tématikou uvádějí, že lidská sexualita odpovídá druhé čakře, jiní ji zase řadí do sféry energetické působnosti první čakry. Oba postoje jsou částečně pravdivé, protože do oblasti první a druhé úrovně čaker patří psychologické prožívání většiny toho, co souvisí se sexuální aktivitou člověka.

 

Sexualita je však ve skutečnosti samostatnou energetickou výbavou člověka, která existuje mimo úrovně čaker a má i své oddělené řídící centrum. To se nachází v oblasti páteřního kanálu a křížové kosti mezi první a druhou úrovní čaker.

 

Sexualita a první úroveň čaker

Na první úrovni čaker člověk psychologicky prožívá vše, co souvisí s fyzickou stránkou sexuality a vztahu opačných pohlaví - to znamená líbivost, vnější přitažlivost podle vzhledu a touhu po sexuálním vybití.

Na této úrovni muže do jisté míry přitahuje každá žena, která má pro něj dostatečně atraktivní parametry vnějších pohlavních znaků. Ženu zase vyvádí z rovnováhy každý muž, který se svým vzhledem blíží k jejím představám o mužném idolu. K vymezení hranic člověka na této úrovni tak patří i vymezení jeho fyzického vztahu k opačnému pohlaví. K této úrovni patří vnější pohlavní orgány muže a ženy.

Sexualita a druhá úroveň čaker

Na druhé úrovni čaker člověk zpracovává sexualitu jako součást citových vazeb a vztahů. Vnímá podmíněnou lásku, citovou přitažlivost a sexualitu promítá do partnerského vztahu. City jsou tím, co člověku dodává životní sílu, vnitřní motivy a impulsy jeho jednání nebo naopak co životní sílu bere a může vést až k vnitřní destrukci.

Druhé úrovni čaker přitom odpovídají pohlavní žlázy ženy a muže - vaječníky a varlata. Z fyzického hlediska se jedná o zdroj dvojího typu zárodečných buněk - vajíček a spermií, jejichž spojením vzniká nový život. Tyto žlázy tak v sobě ukrývají ohromnou životní sílu a schopnost produkovat nový život. Proto na této úrovni člověk prožívá sexualitu také jako sílu, která je schopna zplodit nový život a pozdvihnout vztah obou partnerů na novou úroveň.

Pronikání sexuality do duchovní roviny bytí

Sexuální energie se tak běžně odráží zejména ve fungování prvních dvou úrovní čaker. Tedy v oblasti tělesné a pocitové.

 

Po duchovním probuzení člověka však začíná jak samotná sexuální energie, tak i psychologické prožívání sexuality, ovlivňovat také fungování dalších úrovní čaker. Sexualita tak začíná pronikat i do duchovní roviny bytí člověka. Sexuální prožitky se stávají výraznější a prolínají celou bytostí člověka, jeho hmotnou i duchovní složkou.

 

V rámci celé řady duchovních učení je zdůrazněno, že jednou z možností, jak získat vyšší duchovní pokročilost, je zajistit proniknutí sexuálních energií do vyšších úrovní čaker. Na takové myšlence není nic špatného. Důležité však je, aby člověk postupoval naprosto přirozeným způsobem. Aby se soustředil na posilování světelných základů své bytosti. Aby se nesnažil manipulovat se sexualitou a vnášet do ní speciální umělé rituály.

 

K proniknutí sexuální energie nahoru do vyšších partií bytosti pak může dojít naprosto přirozeně jako běžný doprovodný jev duchovní cesty.

 

A to i u člověka, který v daném období nemá možnost aktivního partnerského sexu. Ovšem za předpokladu, že je v otázce vnitřního postoje k sexu a vnímání vlastní sexuality dostatečně srovnaný. Naopak to nebude fungovat u toho, kdo má k sexu a sexuální energii přezíravý nebo vysloveně negativní vztah. Protože už to samo o sobě může naznačovat poruchu v přirozené tvorbě sexuální energie, například určité blokování tvorby sexuální energie a jejího přirozeného uvolňování.

Více o tom bude v závěrečné části tohoto tématu, které se bude týkat nejrůznějších poruch v oblasti sexuální orientace.

Je však naprosto chybné, pokud jsou za účelem rozvádění sexuálních energií po těle propagovány a doporučovány nejrůznější umělé nepřirozené metody. Ať už jde o samotnou sexualitu a její speciální techniky. Nebo dokonce o odmítnutí sexuality jako takové. Více se budu těmto otázkám věnovat v částech 56E. Zdeformované postoje k lidské sexualitě dříve i dnes , 56F. Tantra vede člověka k nepřirozenému využívání sexuality.

Hormonální funkce pohlavních žláz

Jak už jsem uvedl, pohlavní žlázy v sobě ukrývají schopnost produkovat nový život. Účelem hormonálních funkcí pohlavních žláz je co nejvíce napomáhat ke splnění tohoto životního poslání. Ženské pohlavní žlázy - vaječníky, produkují pohlavní hormony estrogen a progesteron. Mužské pohlavní žlázy - varlata, produkují hormon testosteron.

Estrogen a testosteron ovlivňují vývoj pohlavních orgánů a druhotných pohlavních znaků. Tím vytvářejí základní anatomické a funkční odlišnosti muže a ženy. Tyto odlišnosti jsou předpokladem pro fyzickou přitažlivost obou pohlaví, pro budoucí vztah muže a ženy, jehož hlavním posláním je zplození nového života. Mají vliv na změnu hlasu, na psychiku obou pohlaví, i na další běžné biologické pochody v těle. Hormon progesteron u ženy pak připravuje dělohu na otěhotnění a udržuje těhotenství.

Kde vzniká sexuální energie?

Pohlavní žlázy mají rovněž i důležitou energetickou úlohu v lidském organismu. Právě v pohlavních žlázách muže a ženy totiž vzniká sexuální životní síla - částečně se tvoří ve fyzických orgánech, ale v převážné míře v éterické podobě těchto orgánů, Tedy v bioenergetické matrici, ve které je ukotven hmotný orgán, a která je součástí první úrovně duchovního těla člověka (viz článek 15. Duchovní vzestup člověka a trojice hybných sil evoluce). Takže i žena, které byly po operaci vyjmuty vnitřní pohlavní orgány (vaječníky a děloha) může produkovat sexuální energii. Potřebuje však být v energetické pohodě.

 

Sexuální energie se vytváří transformováním běžné životní energie do jiné podoby, do jakési vyšší životodárné formy životní energie, která má schopnost obnovovat a regenerovat celý organismus. Sexuální žlázy však potřebují být zdravé, vitální a mít dostatečný přísun jak dostatečně čistých bioenergií, tak i kvalitní hmotné výživy.

 

Také sexuální energie bývá dobrým soustem pro parazitující bytosti

Vedle oživující síly člověka je právě sexuální energie dalším typem energie, která je velmi žádoucí pro ty, jejichž tendencí je parazitovat na druhých.

Ve své praxi se proto opakovaně setkávám jednak s tím, že je druhému člověku odsávána jeho životní síla nacházející se v oblasti srdce. To dělají nejen jednotlivci, aby si okamžitě zlepšili svůj energetický stav. Ale i mnohé léčebné systémy, jako například Reiki, aby si trvale udržovaly a posilovaly svoji celkovou tvořivou sílu, viz text Jak fungují systémy Reiki a Šambala? A totéž je také způsob často využívaný vyspělými mágy, jak navyšovat svoji umělou tvořivou magickou sílu, viz například  A8. Pohled do minulosti na počátek vzniku magie .

 

Energetické parazitování na druhých bytostech však bývá často nasměrováno také dolů na oblast pohlavních orgánů a žláz. Protože sexuální energie člověka je dalším bonbonkem pro nejrůznější parazitující bytosti.

 

K odsávání sexuální energie pak může docházet při jakémkoliv doteku, třeba i při běžném kontaktu rodiče se svými dětmi. Parazitování sice obvykle probíhá na nevědomé úrovni, ale taková situace bývá odrazem celkové morální a etické vychýlenosti příslušného člověka. Ve své praxi jsem právě takovou formu energetického upírství vnímal nejen mezi životními partnery, ale také třeba mezi otcem a jeho nedospělými dcerami. Nebo mezi otcem a dcerami, které již dosáhly plnoletosti. Ze života víme, že tato forma sexuálního zneužívání nabývá někdy až fyzickou podobu – přímý sexuální nátlak, přímou manipulaci se sexuálními orgány. Takto zneužívané dítě si pak do života odnáší obrovské trauma v oblasti sexuality. Se kterým se navíc obvykle bojí komukoliv jinému svěřit. Příklady energetických forem zneužívání a nátlaků v oblasti vztahů a sexuality jsem naznačil v  textu Obraty a zlomy v životě jedné rodiny.

Kde se hromadí sexuální energie?

V klidové situaci se sexuální energie hromadí zejména v oblasti pohlavních žláz a dalších pohlavních orgánů - u ženy je to též děloha, vaječníky, u muže oblast prostaty a semenných váčků.
 

V případě určité stimulace a podnětů, i v okamžicích sexuálního vzrušení, se sexuální energie ve zvýšené míře hromadí také přímo ve vnějších pohlavních orgánech i ve spodní části pánve a může také pronikat do dalších částí těla.

 

Pravidelná produkce sexuální energie, její uvolňování do celého těla a zejména její transformace na očistný impuls hadí síly, je jedním z prostředků přirozeného omlazování a prodlužování života člověka. Cílem hromadění sexuální energie v lidském těle je především spustit orgasmus a vyvolat tím očistný energetický impuls hadí síly.

 

Více o tom bude v části 56H. Hadí síla a orgasmus.

© Jiří Novák, prosinec 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 256
  • 29
  • 22
  • 25
  • 26

Celkový počet hlasů: 358