Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC III | Zdrojem temných energií jsou i mnohé počítačové hry

Zdrojem temných energií jsou i mnohé počítačové hry

Ján Pecsök Vloženo 28.1.2012
Ján Pecsök

Duchovní komunikace z listopadu 2011

První napojení na Svět Příběhů a Zázračných bytostí

JP: Karmo, co je dnes pro mně důležité? (Duchovní komunikace ze 6.11.2011)

Karma: „Potřebuješ se skutečně soustředit na své vyladění. V následujících dnech se vylaďuj pravidelně na čisté sféry a komunikuj. Pokus se navázat spojení duchovní komunikací se svou domovskou sférou. Jsi její zástupce ve hmotě.“

JP: Karmo, jak se jmenuje můj domovský svět, jak získám na něj napojení?

Karma: „Tvůj domovský svět má mnoho jmen. Často je však označován jako Svět Příběhů a Zázračných bytostí. Je to svět plný fantazie a je v něm prostor pro mnohé možnosti a velkolepé příběhy.

Je to svět, kde byla magie velmi zneužívaná, až to vedlo k nadřazenosti nejvyšších mágů, kteří dokázali přetvořit tento svět ve skutečný matrix. Uvnitř kterého si každý jakoby prožíval neuvěřitelné příběhy, ale zvenku to bylo celé řízené nejvyššími mágy.

Tento svět byl stvořen jako pokus vytvořit svět, ve kterém bude mít každá bytost možnost dostat se k silným tvořivým nástrojům, a získat tím možnost tvořit si vlastní realitu.

Napojuj se pravidelně. Budeme ti schopni předat další informace.“


Zprostředkování očisty Světa Příběhů a Zázračných bytostí

JP: Karmo, co je dnes pro mě důležité vědět? (Duchovní komunikace z 8.11.2012)

Karma: „Jednoznačně je důležité, aby ses spojil se svým domovským světem.“

JP: Volám svůj domovský svět, Svět Příběhů a Zázračných bytostí, mám na tebe napojení?

Svět Příběhů a Zázračných bytostí: „Ano, určitě! Jsme rádi, že se ti podařilo dosáhnout vysokého vnitřního vyladění a karmické čistoty. Takto díky tobě jako zástupci našeho světa ve hmotě může proběhnout i očista našeho světa a také napojení na čisté sféry, na které už dávno ztratil svět svoje spojení. Zejména Diamantovou Sféru a Sféru Smaragdovou. Tvoje očista a vysoké vyladění nám umožňuje přidat se k novému vývoji a očistit se od minulosti. Děkujeme.“

Poznámka JN: Ještě tentýž den byla nastartována základní očista tohoto světa energiemi NDC a zahájena tak příprava na jeho připojení k systémům Nové duchovní cesty, které proběhlo v následujících dnech.


Duchovní komunikace napomáhá očistě obou stran spojení

JP: Karmo, co je dnes pro mě důležité, co se děje s mou bytostí? (Duchovní komunikace z 12.11.2011)

Karma: „Došli jsme spolu do zajímavého bodu vývoje. Tvoje bytost prochází skutečnou transformací. Vylaďuj se, komunikuj se svým vnitřním Já, se svým domovským světem, s čistými sférami a tak dále. Vznikla tak unikátní situace i v duchovních sférách. Všechno je v pohybu, vývoj vytváří nové možnosti. Využijte přísun energií a rozšiřujte je do hmoty.“

JP: Volám svůj domovský svět, Svět Příběhů a Zázračných bytostí. V jakém jste stavu, a jaké máte pro mě informace?

Svět Příběhů a Zázračných bytostí: „Probíhá zde určitý boj a je tu značný chaos. Očista je v plném proudu, vnímáme silný přísun očistných energií. Je to pro nás velká příležitost a těšíme se z možnosti očistit a zpracovat minulost. Zatím není potřeba explicitně žádat o naše vyladění, zatím máme dobré napojení na očistné energie.

Pomůže však, když se budeš ty nadále vylaďovat a stoupat ve Světle. Tím, že s námi komunikuješ, čistíš se nejen ty, ale i celý náš svět. A skrze tebe se může postupně zpracovávat karmická zátěž celého našeho světa. Na které jsi také měl svůj podíl.

Co se týká čistění hmotných projevů a hmotných důsledků ve vaší hmotě, na to ještě přijde vhodná chvíle. Ale už teď mají očistné energie víc síly a možností působit i v této oblasti. Pravidelně se napojuj a můžeme ti předávat další informace.“

JP: S kým přesně teď komunikuji? Je to Svět Příběhů a Zázračných bytostí jako celek nebo jeho zástupci?

Svět Příběhů a Zázračných bytostí: „Komunikuješ s dílčími sférami ve Světě Příběhů a Zázračných bytostí. Svět jako celek nemá úplně probuzené vědomí, tyto dílčí sféry však tvoří jeho podstatnou část, jsme jeho spolehlivými zástupci.“
 

Probuzení zástupci světa se rozhodli sestoupit do hmoty, aby dokázali světu pomoci

JP: Jakou úlohu jsem v minulosti měl ve svém domovském světě?

Svět Příběhů a Zázračných bytostí: „Také sis tvořil vlastní realitu a prožíval jsi mnoho příběhů, scénářů.

V určitém bodě jsi však došel k probuzení ze vzniklého matrixu a dokázal jsi rozpoznat skutečné fungování tohoto světa. Zastával jsi tehdy významné místo v skupince probuzených bytostí. V rámci této skupinky jste se nakonec rozhodli, že potřebujete jít níž, do hmoty, abyste dokázali svému světu pomoci.

Jsou i další zástupci našeho světa zrození ve hmotě, nejsou však zřejmě zatím probuzení, nacházejí se v různých stádiích duchovního vývoje a někteří podlehli vlivu své karmické zátěže. Buď pozorný a vnímavý, už jsi některé i potkal. Nedokázal jsi však tehdy náznak rozpoznat a brát ho úplně vážně. To však nevadí. V té době bys stejně nedokázal jejich vývoj ovlivnit. Tvoje dnešní vyladění jim však může poskytnout energie, aby dostali větší šanci se rozpomenout.

I v dalších svých životech ses dostal dost daleko a nacházel jsi čisté informace. Nikdy ses však nedostal tak daleko jako teď. Ale mnohé věci jsou přesto pro tebe přirozené. Jakoby se na ně rozpomínáš a navazuješ na nedokončené situace v minulosti. Máš v sobě ukryté mnohé cenné zkušenosti, které se budou postupně obnažovat při tvém dalším vylaďování.

Nepřestávej na sobě pracovat, toto je jenom začátek dalších informací a podněty ti budou přicházet. Potřebuješ si zvyknout důvěřovat své komunikaci a přenášet i neobvyklé informace. Platí také, že čím více komunikuješ, tím více se zesiluje spojení a ty postupně dokážeš přenést i podrobnější informace.

Pro dnešek jsi už dostal dostatek informací, potřebuješ to teď v sobě zpracovat.“ 


Ovládnutí Světa Příběhů a Zázračných bytostí magií zvnějšku

Karmo, jaké máš informace o mé nezpracované vrstvě? Jaké informace jsou teď pro mě důležité? (Duchovní komunikace ze 16.11.2011)

Karma: „Nejprve se spoj se svým domovským světem, je to lepší zdroj informací. A zeptej se na své úkoly a chyby v tomto světě. Proč jeden z mágů mohl napadnout tento svět a co se ve skutečnosti stalo.“

JP: Volám domovský svět, svět Příběhů a Zázračných bytostí, mám na tebe napojení?

Svět Příběhů a Zázračných bytostí: „Ano, máš. Máme pro tebe důležité informace ohledně tvé odkryté vrstvy. Jeden z vysoce postavených mágů s velkou mocí pocítil v možnostech našeho světa svoji příležitost a v minulosti náš svět zařadil do své sféry vlivu. Nebyl to však on, kdo to tu ovládl. Náš již značně potemnělý svět s vysokým stupněm ovládání si sám svým počínáním a svými energiemi přitáhl pozornost bytosti tohoto mága. Mág toho pouze využil a dovedl už započatý proces ovládnutí v našem světě do dokonalosti. S tím, že nakonec dostal pod kontrolu i temné mágy, který tu už v našem světě působili původně. Takže nakonec většina ovládacích nitek energií směřuje k němu a je teď potřeba to rozplést.“
 

Nové technologie ještě více svět oddělovaly od Přírody a světelného vývoje

JP: V čem se stala chyba, jak došlo k přenesení důsledků do hmoty, tak jak je vidíme teď? Jakou roli v tom sehrává bytost tohoto mága?

Svět Příběhů a Zázračných bytostí: „Tento mág přinesl do našeho světa úplně nové technologie. Které nás ještě víc oddělovaly od Přírody a od Sil Světla, které měly strážit náš svět. Nebylo to však na první pohled očividné a bylo lákavé používat nové věci a zjednodušit si tak život. Došlo však k nahrazení přirozených světelných procesů v našem světě. Procesů, které umožňovaly fungování světa. Hlavně těch, které chystaly, připravovaly scénáře životů bytostí, které se tu rodily.

Tyto procesy byly na začátku velmi čisté a umožňovaly Silám Světla zkoušet různé varianty vývoje. Bytosti si v nich mohly prožít situace, které je připravovaly na jejich další úkoly a životy v jiných světech.

Toto vše však bylo postupně nahrazováno mechanismy, které nebyly čisté, ale naopak byly manipulativní a parazitující. Náš svět začal být zneužíván jako nástroj plnění si osobních tužeb a bytosti si v něm nahrazovaly neúspěšné fungování v jiných světech. Už nebylo cílem se něco naučit, něco vyzkoušet. Ale jednoduše uniknout z vlastní reálné existence do vlastní virtuální reality v rámci našeho světa.“
 

Příčinou průniku vnější silné magie byla upadající harmonie ve světě

JP: Karmo, co je pro mě důležité, co si mám vzít z těchto informací?

Karma: „To, že se tento mág s vysokou magickou mocí dostal do tohoto světa a umocnil v něm svůj vliv, přenesl do něj své magické postupy, technologie a s nimi i skrytou manipulaci, parazitování, je až důsledkem upadající harmonie ve světě. Následek skutečnosti, že bytosti v tomto světě přestaly používat nástroje k tomu, k čemu byly určeny. Začaly je zneužívat ve svůj osobní prospěch. A to vedlo k přitáhnutí bytostí, které dokázaly takový stav zneužít lákavými změnami a vylepšeními, které však ještě více oddělovaly bytosti od skutečného světelného vývoje.

Tuto situaci nakonec využil tento mág a dokázal do tohoto světa vložit ovládací mechanismy všeho druhu. A definitivně tak převrátil fungování světa do temné podoby. Takto se tento svět stal předlohou pro dnešní virtuální realitu počítačových her. Přestal být zdrojem poučení, tréninkovým světem a světem možností.

Jeho harmonie postupně klesla až do nepředstavitelných hloubek. Stal se ovládnutým světem mimo vývoj.“
 

Je důležité obnovit původní přirozené světelné procesy

JP: Karmo, existuje způsob, jak navrátit tento svět k původnímu harmonickému fungování? Co je nezbytné vylepšit, aby nedocházelo ke snižování harmonie bytostí, které jeho možnosti využívají?

Karma: „Určitě takový způsob existuje. Je však potřeba vyhnout se opakování chyb z minulosti. Naopak je potřebné, aby se ve světě obnovily původní přirozené světelné procesy. Je nutné, aby celý systém stoupal ve Světle, a aby byl samoopravný, dolaďovaný. Určitě je potřeba z tohoto světa odstranit všechnu magií a umělé technologie. A to je dost zásadní krok, svět by se tím úplně změnil. Samotný vývoj pak ukáže, co dál.“
 

Mnoho počítačových her přenáší do vašeho světa temné energie

JP: Co to všechno znamená pro odrazy tohoto světa ve hmotě v podobě počítačových her a virtuálních realit?

Karma: „V současné době má většina počítačových her temné fungováni, temné energie. Je to způsobeno hlavně velkým rozšiřováním používané magie ve hrách, a to i té nejtemnější. V některých počítačových hrách je možné najít paletu toho nejkrutějšího a nejodpornějšího, co se skutečně dělo a co magie dokázala udělat. Také se plně rozběhlo fungování virtuálních světů, které si, dá se říci, žijí vlastním životem.

Lidé si v podobných hrách nahrazují zážitky z reálného světa, unikají tak od skutečného dění. Temné energie v pozadí je však ovládají, manipulují a získávají z nich obrovské množství energie. Takové počítačové hry tak představují rozsáhlý zdroj energie pro mnoho temných systémů. A tento zdroj se musí dříve nebo později odstranit.

Samozřejmě existují i relativně čisté počítačové hry, neškodné využiti této problematiky. Takové hry jsou však dnes v menšině. Postupujícím vývojem dojde k podpoření čistých způsobů fungování na všech frontách. Včetně čistých způsobů využívaní virtuálních realit.

Nikdy by však tyto virtuální reality neměly nahrazovat činnosti, které je přirozené dělat v reálném světě. Měly by se pro člověka stát pomocným nástrojem, ne však samotným pánem člověka.“


Nejdůležitější je poučení z minulosti a další práce na své očistě

JP: Karmo, co je dnes pro mě důležité? (Duchovní komunikace ze 17.11.2011)

Karma: „Potřebuješ se hlavně uklidnit. Všechno jde velmi dobře, jen se trochu soustřeď. Další vrstva odkryla provázanost tohoto mága v podobě anděla a člena lidských Duchovních hierarchií. Se svým vlivem se nechal tento mág vyslat do Světa Příběhů a Zázračných bytostí, kde měl za úkol vylepšit stav pomocí nových informací a nových nástrojů. K tomuto úkolu se však dostal předem naplánovanými intrikami a nebyl to úplně čistý postup.

Závažnější však byla jeho samotná rozkladná činnost v tomto světě. Našel zde oporu v již i tak narušeném systému rozhodování a rozdělení moci. Z venku to však probíhalo nenápadně, a Síly Světla neměly tušení, jaké důsledky to bude mít. To ukazuje na to, že už předtím tu převládla nízká harmonie. Jako jeden z pracovníků na významném místě jsi také měl za tento stav zodpovědnost. A mohl jsi zabránit tomu, aby v tomto světě byly zavedeny temné mechanismy.

Z celé situace a jejích následků je potřeba se poučit a pracovat dál na své očistě. Zároveň tím také probíhá i očista celého Světa Příběhů a Zázračných bytostí.“

JP: Děkuji, Karmo.


Poznámka Jiří Novák:

Celá tato duchovní komunikace je velmi inspirující i pro nás zde ve hmotě. I sem k nám pronikají stále dokonalejší technologie a vyvolávají čím dál větší ovládnutí světa a lidstva v něm temnými energiemi a systémy. Protože ještě více oddělují člověka od Přírody a od světelných energií.

I lidé v našem světě jsou vedeni k únikům od objektivní reality do světa virtuálních počítačových her a činností. Virtuálními hrami si nahrazují to, co by ve skutečnosti měli dělat v reálném životě. Jsou takto vedeni k tomu, aby nevnímali čím dál více upadající realitu skutečného světa. Aby si navykli nahrazovat nepříjemné reálné zkušenosti příznivými situacemi ve virtuální realitě. Aby stáli mimo reálný vývoj a nesnažili se do systému fungování vnější reality nikterak zasahovat.

Je pochopitelné, že toto vše přispívá k dalšímu rozšíření a zdokonalování ovládání v našem světě. Je jediná možnost, jak to vše změnit. Pracovat na sobě, na svém světelném vzestupu. Pochopit skutečnou realitu našeho světa a svojí duchovní cestou se ji snažit změnit. Únik do virtuální reality počítačových her, filmů a dalších nástrojů a pomůcek staví člověka mimo reálný vývoj. Do vývoje se můžeme navrátit tím, že dosažením světelného vzestupu budeme usilovat o opětovný návrat k Přírodě.

© Ján Pecsök, leden 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 170
  • 17
  • 21
  • 14
  • 19

Celkový počet hlasů: 241