Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články V: 60 - 69 | 69A. Současná situace ve Sféře Stvořitelů Otců

69A. Současná situace ve Sféře Stvořitelů Otců

Jiří Novák, Petra Nováková Vloženo 27.2.2014
Jiří Novák Petra Nováková

Sféra Stvořitelů Otců je z pohledu frekvencí těsně nad naším Vesmírem. Logicky proto právě vlivy od Stvořitelů Otců nejvíce přispěly k formování základů naší bytosti. Teprve Stvořitelé Otcové dokázali dovést do konce projekt nové lidské bytosti. Jak to dnes vypadá ve Sféře Stvořitelů Otců? Duchovní komunikace se zástupcem Sféry Stvořitelů Otců. Stvořitelé zpočátku podceňovali svoji zodpovědnost za novou tvorbu. Nová tvorba začala přinášet také vysoce nepříznivé následky. Období tvorby označovaná jako První a Druhý plán Stvořitelů. Počátek karmické očisty Sféry Stvořitelů Otců. Prostředí ve Sféře Stvořitelů Otců. Duchovní návštěva ve Sféře Stvořitelů Otců. Stvořitelé již sestoupili dolů do stvořených světů. Stvořitelé již nemohou zasahovat do dalšího vývoje stvořeného světa. Bytosti ve Sféře Stvořitelů Otců začínají pracovat na svém osobním vývoji. I Sféra Stvořitelů otců se zapojila do Nového vývoje.

Jiří Novák

Sféra Stvořitelů Otců je z pohledu frekvencí těsně nad naším Vesmírem

Nejnižší stvořitelské úrovni, Sféře Stvořitelů Otců, budeme věnovat nejvíce pozornosti. Tato stvořitelská úroveň se nachází z pohledu frekvencí těsně nad naším Vesmírem. Frekvence impulsů vycházejících z této sféry je nám lidem ve hmotě nejblíže. Logicky proto právě vlivy od Stvořitelů Otců nejvíce přispěly k formování základů naší bytosti - našich vlastností, schopností, naší hmotné i duchovní výbavy. Naší etiky i toho všeho, co máme uvnitř sebe, a co je naším motorem jít dále a výše, najít skutečnou vzestupnou světelnou evoluci. Tématu Stvořitelů Otců a jejich vlivům na náš svět a náš život vyhradíme proto samostatné téma označené číslem 69.

Z článků tématu 68 vyplývá, že Stvořitelé Moudří Draci byli pro nás příliš vysoko na to, aby nás jejich pozitivní inspirace mohly výrazněji ovlivnit. Stvořitelé Ještěři sice byli blíže, ale protože tato sféra prošla postupně procesem výrazného zatemnění, plynuly k nám odtud především temné inspirace a vlivy působící proti světelným principům a proti vzestupné světelné cestě.

Takže zbývá poslední sféra - Sféra Stvořitelů Otců, odkud především k nám plynuly vlivy výrazněji pozitivně zasahující do života lidských civilizací na Zemi. Odtud vycházely postupné pokusy konečně stvořit civilizaci, která najde cestu stabilního vzestupu ke Světlu. Která dokáže naplnit své poslání stát se tím článkem, který pozitivním způsobem pohne vývojem celého Vesmíru. Ze kterého vzejde impuls k postupné přeměně fungování systémů světů ve Stvoření.

Pokusme se zhodnotit, nakolik se tyto původní záměry Stvořitelů Otců nakonec zdařily. Jak jsme na tom z pohledu celkové evoluce teď v tomto období. Jaké máme možnosti, pokud jde o informační spojování se se Stvořiteli Otci. A jaké možnosti měli pro toto spojování lidé na Zemi v minulosti.

Nejprve se v následující duchovní komunikaci ještě jednou ohlédněme na okruh článků 68 o Stvořitelích Moudrých Dracích a Stvořitelích Ještěrech. Abychom zhodnotili tři stvořitelské sféry jako celek.


Petra Nováková

Ve vývoji světa se doposud vždy došlo k bodu, který znamenal konečnou hranici

PN: Spojené Síly Světla, prosím, dejte mi bližší informace a obrazy ke stvořitelským sférám. Jak to s nimi vypadá teď, jaká byla skutečně jejich funkce, kdo zařídil, abychom měli od nich jako lidstvo určité dary. Děkuji. (Duchovní komunikace z 29.12.2013)

Příroda v rámci vyššího celku nad Kosmickým vírem: "Obrazy nejsou nic tak složitého. Ale stvořitelské sféry dnes již nevypadají tak, jak kdysi. Svou funkci ve Stvoření splnily. Tehdy byly vytvořeny pro určitý cíl. Jako všechno, co vzniká. Vy víte, že se dlouho hledala taková forma života, která by naplňovala všechny představy vyšších Stvořitelů ve světech vysoko nad vámi. Která by bezezbytku naplňovala smysl bytí, vývoje. Dávala mu ten nadčasový rozměr.

Vývoj světů a bytostí v těchto světech doposud nebyl nikdy ničím dlouhodobě pobízen. Vždy se našel bod, který znamenal pro světelný vývoj jakousi konečnou hranici, bod, za kterým se vše začalo hroutit. Dosáhnout nekonečného světelného růstu se stále nedařilo.  Hledaly se proto další nové varianty. Které by dokonale zapadly do mozaiky vývoje, do záměrů světelné evoluce. Tyto principy Tvůrci rozpoznávali ve  shora přicházejících impulsech, ale stále se jim je nedařilo naplnit.

Ani Stvořitelé Moudří Draci s mimořádnou silou vědomí nedokázali zvrátit vývoj

Stvořitelé Moudří Draci měli něco, co dokázalo lépe vzdorovat Temným silám. Co dokázalo udržet jejich vůli na cestě, kterou si zvolili. Měli k dispozici mimořádnou sílu vědomí. Byli nesmírně houževnatí a současně mocní.

Zdáli se být někdy spíše přízraky, které budily dojem nedotknutelnosti, zároveň však určité posvátnosti. Nic z toho však nedokázalo zvrátit vývoj a dát mu jasný světelný impulz, který by vedl nezadržitelně vzhůru. Proto bylo potřeba jít dál.

Také Stvořitelé Ještěři byli pouze příslibem, který se nenaplnil

Stvořitelé Ještěři měli posílenou odolnost vůči vnějšímu prostředí. Navíc měli v sobě skrytou dřímající sílu,která když se náhle probudila, umožňovala jim dosahovat abnormálních výkonů. Byl to určitý příslib. Výsledkem se ale nestal světelný vzestup. Stálý, trvalý, který by zajistil Světlu stabilní světelný růst a účinnou ochranu před Temnem.

Ani Stvořitelé Ještěři nebyli tou složkou, kterou vývoj potřeboval a neustále hledal.  Na jedné straně byli až příliš impulsivní, prudcí v rychlosti, s jakou reagovali na určité podněty. V jiných obdobích zase až příliš pomalí, neteční. To dohromady nezajišťovalo plynulý vzestup. Ale spíše náhlá neočekávaná prudká vzedmutí energií, která však byla jen kratičká, neměla dlouhou výdrž.  Protože to nebylo podporováno žádnou další silou, která by dokázala takový moment náhlého vzedmutí energií využít pro podporu trvalého vzestupu. Takovýto výkmit opět postupně spadl dolů. Nezanechal nic trvalého.

Teprve Stvořitelé Otcové dokázali dovést do konce projekt nové lidské bytosti

Proto bylo potřeba postoupit ještě dál. Ke Stvořitelům Otcům. Až v této úrovni byla vytvářena nová varianta projektu lidské bytosti. Člověka. Zdánlivě malé bytůstky, která by dokázala vyvinout potřebnou vůli, sílu, odhodlání, která by mohla být tím konečným dílkem do skládanky. Která by mohla dokázat světelnou evoluci pozvednout."


Jiří Novák

Jak to dnes vypadá ve Sféře Stvořitelů Otců?

Začněme popořadě. Podívejme se nejprve, jak to ve Sféře Stvořitelů Otců vypadá teď. Jak tam funguje běžný život. Jestli Stvořitelé v této sféře stále ještě tvoří své nové světy. Nebo jestli už museli postupně všichni nebo většina z nich sestoupit dolů do hmoty, aby se pokusili své ne zcela optimální výtvory změnit, napravit, vyčistit, nasměrovat na skutečnou cestu ke Světlu.

Při pokusu pohlédnout nahoru do Sféry Stvořitelů Otců vnímám, že tato sféra je stále ještě plná života. Že sice není zcela čistá, ani však nepodlehla výraznému zatemnění, podobně jako Sféra Stvořitelů Ještěrů. Pokusím se informačně spojit s někým z tohoto světa nad naším Vesmírem.

Následující duchovní komunikaci jsem navázal ještě na konci roku 2013. Od té doby se však řada věcí změnila. Především jsme během ledna zveřejnili základní informace o existenci tří sfér Stvořitelů nad naším Vesmírem. Prozatím jsme se podrobně zabývali Stvořiteli Moudrými Draky a Stvořiteli Ještěry. A popsali jsme detailně vlivy od těchto dvou vyšších úrovní Stvořitelů, které během historie do hmotné roviny planety Země plynuly.

Zveřejnění těchto informací očividně nastartovalo určité očistné procesy. Což vnímáme jednak zde ve hmotě na zesílené karmické očistě bytostí, které jsou součástí Nové duchovní cesty. Vnímáme to i z celkového pohledu, že se cosi pod povrchem celého světa děje. Že se připravují další události, které by se měly spustit postupně i ve hmotě.

Tyto změny a nové projevy by měly být patrné i na nejnižší ze tří úrovní Stvořitelů, na Sféře Stvořitelů Otců a jejím fungování. Ale o tom až později. Nejprve uvedu duchovní komunikaci z konce roku 2013.

Duchovní komunikace se zástupcem Sféry Stvořitelů Otců

JN: Volám nějakého zástupce nebo mluvčího Sféry Stvořitelů Otců. Můžeš nám lidem zde dole ve hmotě poskytnout informace, jak to teď u vás vypadá? (Duchovní komunikace z 29.12.2013)

Po chvíli vnímám jakousi bytost podobnou nám lidem.

Mluvčí ze Sféry Stvořitelů Otců: "Ano, mohu vám dát základní informace. Nejsem sice Stvořitel, ale mám pověření hovořit jménem našeho světa, naší úrovně. Je to již dávno, co zde v naší úrovni probíhala tvorba nových světů. Bylo to pro nás radostné období, příležitost tvořit něco nového a realizovat tak tvůrčí schopnosti naší sféry. Ne každý zde nahoře byl Stvořitelem. Fungovaly zde normální rodiny jako ve vašem světě dole. Nešlo přitom o potřebu vytvářet rodiny za účelem dalšího prodlužování rodu, jako tomu je u vás dole. Život v této úrovni byl a stále ještě je z vašeho pohledu věčný. Přesto se mnohé změnilo.

Někteří z našeho světa se postupně dopracovali k možnosti tvořit nové světy. Tato schopnost však nebyla u nás zcela automatická a neměl ji každý. Znamenalo to náročnou dlouhodobou přípravu. Chtělo to obrovskou dávku odvahy, velké úsilí a vytrvalost. Ti, kteří do toho šli, od samého počátku věděli o tom, že každý Tvůrce ponese na svých bedrech všechny důsledky své tvorby. A pokud se mu to příliš nepovede, pak ty důsledky mohou být vysoce nepříznivé, až doslova drtivé. O tom však v tom období nikdo nepřemýšlel. Každý si nějak automaticky myslel, že to přece ustojí.

Stvořitelé od počátku věděli, že cílem nové tvorby je najít správnou cestu životem

Od počátku jsme věděli, že tato naše tvorba není a nikdy nebude pouhou hrou, ale že prostřednictvím tohoto tvoření potřebujeme najít správnou cestu životem. Ani jsme nevěděli, čemu konkrétně vlastně čelíme, co to je přesně za systémy, které mají v sobě vnitřní touhu ovládat a ničit. Jen jsme tušili, že chceme žít čistým životem bez destrukcí, omylů, nepříznivých způsobů chování vůči druhým. Že chceme najít cestu k trvale pozitivní existenci, ve které se nezačnou za čas objevovat vysoce nepříznivé situace. Že tam nahoře ve vyšších světech nad stvořitelskými úrovněmi číhá "cosi" a čeká na naše chyby, aby to vlivem našich přehmatů mohlo sestoupit dolů a ovládnout nás to. Podobně jako se to dříve stalo v dalších vyšších úrovních, ze kterých jsme před časem sestoupili.

Zadání úkolu pro tvůrčí činnost tak vůbec nebylo jednoduché. Vytvořit svět s bytostmi, které budou nejen aspoň tak čisté, jako jsme my, ale ještě budou mít v sobě oproti nám něco navíc. Schopnost čelit ovládání a zneužívání. Schopnost udržet trvalý stabilní život a vývoj.

Stvořitelé zpočátku podceňovali svoji zodpovědnost za novou tvorbu

Takto začaly být z naší úrovně v určitém období tvořeny nové světy. Když se to nepovedlo, pak se to jednoduše smazalo a následoval další pokus. Dělali jsme to stejným způsobem, jako když se člověk u vás ve hmotě pokouší namalovat určitý obraz. Nepovede se to, tak to namalované jednoduše vygumuje, nebo překryje další novou vrstvou, která zakryje to původní. Nebo dokonce ten nepovedený výsledek zmuchlá, hodí do koše a začne úplně znovu. V tom období jsme k nové tvorbě přistupovali až příliš lehkovážným způsobem a myšlenky na nějakou odpovědnost byly zcela zasunuty kamsi do pozadí.

Jenže my jsme tvořili světy, které samy o sobě byly živoucími systémy. Nešlo o pouhé neživé čáry tvořící určité malůvky. A navíc jsme do těchto živoucích světů ještě dosazovali jako figurky skutečné živoucí bytosti. Šlo o nový život v rámci velkých živoucích celků. A při pokusech zničit to stvořené a nepovedené nás to bolelo. Jako kdybychom ničili část sebe samých.

Nová tvorba začala přinášet vysoce nepříznivé následky

Z dlouhodobého pohledu pak tato tvorba měla pro nás vysoce nepříznivé následky. V naší úrovni se začaly množit destrukce, tak jak k nám pronikaly zdola nepříznivé energie vyzařované z našich výtvorů. Ze světů, které jsme pod sebou stvořili a současně i ze stvořených bytostí v těchto světech, které nedělaly to, co jsme od nich očekávali. A také ze zkázy, kterou jsme se záměrem zničit nepovedené záměrně vyvolali. Nebo ke které postupně vývoj ve světech pod námi vlivem hrubých chyb odpovědných bytostí dospěl.

Takže právě tato tvorba nových světů nám po čase začala přinášet nepříznivé situace. Nebyli jsme schopni světy pod námi napravit, sdělit bytostem, že takový způsob života není správný. Že my už plně chápeme, k čemu může vést to a to. Že je lépe se takovým situacím vyhnout.

Období tvorby označované jako První plán Stvořitelů

Pokoušeli jsme se tam dolů posílat informační impulsy, ale lidské bytosti dole si potřebovaly samy projít od samého počátku svojí zkušeností. Vyzkoušet si i to špatné, a pak se třeba ze svých chyb poučit. To však bylo velmi zdlouhavé. Navíc se mezitím stalo to, že lidské bytosti dole svojí činností přitáhly Zlo a Temno odkudsi shora. Dospělo to tak právě k tomu, co jsme nechtěli v žádném případě dopustit. A vůči čemu jsme byli rozhodnuti najít jinou možnost existence, jinou cestu životem.

To bylo to období tvorby, které u vás dole označujete jako První plán Stvořitelů. Kde tvůrčí činnost byla vedená snahou hned rovnou vytvořit dokonalé bytosti rovné nám Stvořitelům. A ještě do nich vložit něco navíc, co už my nemáme. Trvalo to celé věky, než jsme konečně pochopili, že takto to nemůže fungovat. Že sami nemůžeme vytvořit něco vyššího, dokonalejšího, než jsme my sami. Že to, co ty bytosti ve světě pod námi budou mít navíc proti nám, to si už musí určitým způsobem vytvořit sami, sami se k tomu svým vývojem dopracovat.

Dokonalá bytost ve hmotě už nemá vnitřní touhu jít dál a výš

Když jsme bytostem ve světech pod námi dali všechny možnosti, které jsme tehdy měli k dispozici, neměly už žádnou potřebu, žádnou vnitřní touhu jít ještě dál a výš a dosáhnout vyšší úrovně čistoty a dokonalosti. Připadaly si přece dostatečně dokonalé.

Tyto lidské bytosti měly samy mnohdy pocit, že jsou Bohy - nedotknutelnými dokonalými bytostmi nad vším, nad přírodou, nad Planetou, nad Vesmírem. Připadaly si, že jsou na vrcholu, že už ničeho vyššího dosáhnout nelze. Navíc v sobě neměly možnost neomezeného duchovního vzestupu, kterou má dnešní lidstvo. Nedokázaly se na situaci ve hmotném světě podívat z vyššího nadhledu, aby pochopily, že jejich současná čistota, znalosti a schopnosti zdaleka nejsou poslední možnou metou.

Tato jejich určitá vnitřní nadřazenost spojená s nedostatečným duchovním nadhledem je vlastně odřízla od jakékoliv možnosti vytvořit ze sebe bytosti ještě čistější, evolučně dokonalejší. A tak se opakovaně stávalo, že všechny civilizace 1. typu takto postupně vytvářené propadaly svojí vnitřní čistotou a úrovní své etiky níže a níže. Jejich schopnosti ještě nějakou dobu přetrvávaly a čím dál více byly zneužívány proti světelné evoluci, proti skutečným světelným principům. Chybou bylo tedy i to, že zvýšené schopnosti těchto lidských bytostí se neotevíraly a neuzavíraly automaticky v závislosti na úrovni jejich vnitřní čistoty, na tom, zda dosáhly světelného vzestupu nebo naopak přešly v pád. Stále více je zachvacovalo Temno, až nakonec ve svém vývoji zcela selhaly.

Například došlo k tomu, že různé skupiny v rámci takové civilizace začaly bojovat mezi sebou o vládu nad světem. Nebo začaly jít jednoznačně proti Planetě a Přírodě. Tyto civilizace tak mnohdy dokázaly dojít až k naprosté zkáze, k násilnému ukončení vývoje. K drastické katastrofě, kterou zajistila sama Příroda nebo Vesmír jako živoucí struktura, pokud samy chtěly přežít. A takto byly nuceny vyhladit tu formu života, která začala ohrožovat jejich existenci.

Období nové tvorby - Druhý plán Stvořitelů

Až teprve postupně v nás uzrálo pochopení, že nemůžeme stvořit něco lepšího, čistějšího, dokonalejšího, než jsme my sami. Že celková úroveň harmonie se tvůrčím procesem vždy o něco sníží. Protože to stvořené bude vždy energeticky spojeno s námi, s naší úrovní vnitřní čistoty, naším nepříznivým zatížením z minulosti. A když se to k tomu ještě během tvůrčího procesu dodají určité menší omyly, méně vhodné kroky nebo i zásadní chyby, pak výsledkem je, že to stvořené je vždy svojí čistotou a dokonalostí o něco níže, než je celková harmonie Tvůrce. To bylo zásadní poznání. Dovedlo nás to k pochopení, že nemůžeme rovnou stvořit dokonalejší bytosti, než jsme my sami. Že takto to prostě nefunguje.

Pochopili jsme, že stvořené bytosti budou mít vždy nižší úroveň čistoty, než byla čistota nás, Tvůrců. A pokud jsme chtěli, aby se nám tyto bytosti jednoho dne svojí vnitřní čistotou nejprve vyrovnaly a poté nás i překonaly, bylo potřeba do nich vložit jakýsi vnitřní motor. Vnitřní touhu jít dále a výše. Vnitřní potřebu čistit se, vylaďovat se, dosahovat stále vyšších úrovní harmonie, aby nakonec překonaly i nás. To bylo období tvorby, které jste sami označili jako Druhý plán Stvořitelů.

Všeobecně přijímaná nedotknutelnost Bohů bránila lidem ve světelném vzestupu

Jenže dole v těch světech se mezitím pevně zakořenily myšlenky o jakési nedotknutelnosti božských bytostí kdesi nahoře. Přispěla k tomu i skutečnost, že po určitá období historie existovaly vedle sebe ve hmotě jak lidské bytosti s dokonalými tvořivými schopnostmi, tak také obyčejné lidské bytosti se zastřeným duchovním vědomím. Přispěly k tomu i občasné návštěvy mimozemských bytostí s dokonalými technologiemi.

Tato propagovaná a tradovaná nedotknutelnost Bohů, Stvořitelů nevedla lidi ve hmotě k tomu, aby svým životem nejprve dosáhli úrovně čistoty nás Stvořitelů a poté nás dalším vývojem i překonali. Lidé byli naopak vedeni k prokazování úcty, bezmeznému klečení na kolenou před něčím údajně dokonalým a nedotknutelným kdesi nahoře. A protože na nás skutečné Stvořitele spojení neměli, nebo je velmi brzy ztratili, vytvořili si své vlastní představy těchto nedosažitelných božských bytostí.

A nešlo jen o pouhé představy, postupně byly tyto představy dovedeny i k vytvoření umělých Bohů, umělých model nad světem, nad lidmi, nad Přírodou. A těm měli lidé za všech okolností prokazovat bezmeznou úctu vůči jejich dokonalému majestátu. Lidé přitom neměli možnost ověřit si, co tam nahoře skutečně je a co naopak není. Zůstali tak odkázáni na víru v učení, které jim někdo předložil. Právě tato jejich víra v uměle vytvořené Bohy, která se stala náplní mnohých náboženství a duchovních směrů dole ve hmotě, zbrzdila i Druhý plán Stvořitelů."

JN: Děkuji za všechny tyto předchozí informace.

Ve Sféře Stvořitelů Otců se v tomto období spustil proces soustavné očisty

Teď během února, když začínám pracovat na tomto novém článku, se k této komunikaci znovu vracím. A pokusím se zjistit další informace o aktuální situaci ve Sféře Stvořitelů Otců. Především zkusím dotazem na Přírodu zjistit, jaká je teď duchovní čistota, případně úroveň zatemnění, bytosti, se kterou jsem komunikoval.

Příroda v rámci vyšších celků naznačuje, že podíl temné energie této bytosti je teď kolem 3% a její temná síla 10%. Je tedy jen lehce zatemněná, s nepříliš vysokou úrovní umělé tvořivé síly. Moment jejího světelného vzestupu je kolem +55%, zatímco v době komunikace byl ještě kolem 30%. Dnes plynoucí energie naznačují, že tato bytost je již dnes součástí systému Nové duchovní cesty a právě v tomto období se začíná soustavně karmicky čistit ze své minulosti. To je velmi pozitivní skutečnost.

Rovněž vnímám, že i v celé Sféře Stvořitelů Otců se v tomto období na počátku února 2014 spouští proces soustavné očisty této sféry. A to v důsledku kompletního otevření souvislostí a vzájemných vazeb tří stvořitelských úrovní nad naším Vesmírem.

Pokusím se znovu navázat komunikaci s tou samou bytostí.

Počátek karmické očisty Sféry Stvořitelů Otců

JN: Znovu volám mluvčího Sféry Stvořitelů Otců, se kterým jsem již jednou komunikoval. Můžeš nám, prosím, sdělit, co se teď ve Vaší sféře děje? Jaké změny tam právě probíhají? (Duchovní komunikace z 8.2.2013)

Mluvčí ze Sféry Stvořitelů Otců: "Ano, rád přispěju dalšími aktuálními informacemi. Především sám vnímám, že do našeho světa po dlouhém období nehnutelnosti a stagnace opět zavanul svěží vítr a přinesl nové výrazně čistější energie. Řada situací v naší sféře se začíná srovnávat do vyšší hladiny harmonie. Projevuje se to zejména v Přírodě u nás, která se jakoby znovu zazelenala. Což je jev, který znáte z vašeho hmotného světa při nastartování energií nového jara.

Náš svět si jakoby vydechl. Víme, že nás čeká nelehké období. Také si uvědomujeme, že nastává období, ve kterém se bude možné karmicky vyvázat z toho všeho, co z naší sféry plynulo směrem dolů do nižších světů.

V tomto období již tady zůstalo minimum Stvořitelů. Prakticky všichni ti, kteří tvořili nové světy, byli postupně energiemi vtaženi dolů do světa, který vytvořili. Aby sami na vlastní kůži zažili, jak funguje svět, který je výsledkem jejich tvorby. Protože toto poznání a pochopení je nezbytné k tomu, aby se také jednoho dne dokázali karmicky vyčistit ze všech svých činů. Sice se v dobré víře a s dobrými úmysly pokoušeli vytvořit něco pozitivního, ale vývoj u vás dole ve hmotě naznačuje, že důsledky těchto tvořivých činů byly někdy katastrofální."

Stvořitelé zrození ve hmotném světě

JN: Ano, také to vnímáme podobným způsobem. Již v článku 48B. Může člověk překonat dokonalost Stvořitele tohoto světa? jsem zveřejnil svůj následující postřeh:

Před několika lety, když jsem ještě jezdil metrem do práce, jsem si opakovaně čítával na nástěnkách umístěných ve vagónech metra pokusy o uměleckou tvorbu (verše, příběhy). V jednom z nich přibližně stálo toto (přesné znění si už nepamatuji):

"Bůh sedí u stolu, jí bramboračku z oprýskaného talíře, dívá se na svět za oknem a říká si, tak takhle jsem to stvořil. To jsem to dopracoval."

V prvních letech po nastartování Nové duchovní cesty jsem si na tuto situaci vzpomněl. A tehdy jako náhodou jsem se dozvěděl o jedné rodině žijící běžným zahmotněným neduchovním životem, ve které se v tomto období narodilo malé dítě. Vnímal jsem tuto situaci tak, že jde přímo o Stvořitele našeho Vesmíru, který se takto narodil v běžné neduchovně zaměřené rodině. Dokáže najít cestu ke světelnému vzestupu?

Je to zvláštní pomyšlení, že ti Stvořitelé, kteří jsou u nás obvykle prezentováni jako dokonalé bytosti s úrovní harmonie, která je pro člověka nedotknutelná a nedosažitelná, jsou nuceni v tomto období sestoupit bez jakýchkoliv zvláštních schopností a privilegií dolů do hmoty a přijmout běžné rodiče, kteří jsou pro naši hmotu typickým vzorkem.

Ano, takový může být karmický úděl Stvořitelů, kteří se sice snažili o to nejlepší, čeho v minulosti byli schopni, ale ve světech, které vytvořili, postupně došlo k destrukcím, katastrofám, pádům. A teď je jim dáno, aby na vlastní kůži sami zažili ten život, který sami svým tvůrčím činem v minulosti připravili mnoha bytostem.

Pro teorie Staré duchovní cesty je Bůh či Stvořitel nedotknutelnou postavou

Pro teorie Staré duchovní cesty je nepředstavitelné, že nějaký Bůh, který může nebo mohl všechno, by měl také sám podléhat principu Karmy, tedy přijetí plné odpovědnosti za své činy. Pokud by však princip Karmy neplatil pro všechny bytosti bez rozdílu, bylo by nemožné zvrátit ke Světlu nepříznivý vývoj zde ve hmotě, i v celém systému světů ve Stvoření.

Jen připomínám, že principu karmy bylo věnováno především téma 39, kde jsou například články 39A. Karma jako duchovní a etický princip, 39B. Karmické vrstvy a předpoklady karmické očisty , 39H. Kam až může vést neochota karmicky se čistit , 39J. Principy nového karmického pořádku, 39K. Budování nového karmického systému světa v rámci NDC . Také článek 41C. Vrcholná pirátská akce upadající magie a celé téma 66 se čtyřmi články 66A. Doprovodné jevy karmické očisty I 66D. Doprovodné jevy karmické očisty IV.

JN: Jak vlastně vypadá váš svět. Je tam také prostředí podobné naší Přírodě zde dole ve hmotě? Je toto prostředí trvalé, samostatné, nebo si to vše tvoříte a měníte pouhou myšlenkou? Jsou to tedy myšlenkové formy, podobně jako v posmrtné dimenzi patřící k našemu hmotnému světu?

Mluvčí ze Sféry Stvořitelů Otců: "Naše Příroda je skutečná, nejde o virtuální svět, o pouhé myšlenkové formy jednotlivců. Náš svět je stejně skutečný, jako ten váš, jen se nacházíme v jiné, relativně vyšší hladině frekvencí.

Vnímám, že nejrůznější staré teorie u vás tvrdí, že cesta přes astrální svět a jeho vyšší úrovně přiblíží člověka blíže ke Stvořiteli. Že tudy vede cesta k dosažení nejvyšší úrovně pravdy. Nic z toho není pravdou, tato cesta mimo hmotu dále přes astrální rovinu vede i z našeho pohledu pryč z evoluce, mimo veškerý vývoj. Tudy se člověk ke spojení se sférou skutečných Stvořitelů nedostane.

Pokud se člověk chce duchovní částí své bytosti dostat na úroveň čistoty a frekvence naší sféry, potřebuje jít nahoru ve frekvencích bioenergie. Přes energie úrovní svých vnějších energetických těl dál a výše, až mine úroveň frekvencí andělů Dhyanů, planety Země, Přírody, a postupně se dostane až k horní hranici frekvence dostupné ve vašem Vesmíru. Poté dokáže překonat duchovní bariéru oddělující Vesmír a dostane se ještě výše až k naší sféře.

Dnes je důležité podívat se na bytosti Stvořitelů realistickým pohledem

Takže i náš svět je skutečný. Také zde se vyskytují určité chyby, nesrovnalosti. Bytosti této sféry byly jen bytostmi na určité úrovni žebříčku vnitřní čistoty bytostí. Nikdy se nepovažovaly za nejdokonalejší, nejčistější, nedotknutelné. Tuto polohu vytvořili pro Stvořitele a Bohy až sami lidé ve hmotě. A nám se nikdy nepodařilo vymýtit tento výmysl, který lidem ve skutečnosti blokoval cestu světelného vzestupu k nám Stvořitelům.

V tomto období je důležité, aby se i lidé ve hmotě dokázali podívat na bytosti Stvořitelů realistickým pohledem. Jako na bytosti, které se pokoušely tvořit, ale někdy se jim to příliš nepodařilo. Zkoušely to poté znovu, ale následky jejich dřívějších tvůrčích činů je postupně začaly omezovat, vychylovat, brzdit."

Sféra je řízena automaticky fungujícími principy a pravidly

JN: Má vaše sféra v tomto období nějaké centrální vedení? Nebo je vše řízeno automaticky Přírodou, tedy prostředím?

Mluvčí ze Sféry Stvořitelů Otců: "Ne, žádné centrální vedení zde neexistuje. Vše zde vždy běželo podle určitých automatických pravidel a principů. A tak se také stalo, že Stvořitel s odpovědností najednou vnímal, že pro něj nadchází čas sestoupit dolů. Stačil se ještě s námi rozloučit a po nějaké době jej energie automaticky vtáhly dolů. Nejsem si vědom, že by takové situace záměrně řídila nějaká bytost z našeho světa. Spíše šlo o automatické fungování duchovních procesů na základě principu karmy a přirozené přitažlivosti energií."

Bytosti žijící ve Sféře Stvořitelů Otců

JN: Kolik bytostí má celkově vaše sféra? Žijí tam Stvořitelé a další jim pomáhající bytosti lidského typu? Nebo tam jsou i nějaké zvířecí formy života?

Mluvčí ze Sféry Stvořitelů Otců: "Počet obyvatel naší úrovně je ve srovnání s vaším světem dole velmi malý. V naší sféře jsou řádově tisíce bytostí. Ano, máme zde i jiné než lidské formy bytostí. Například ty, které jste při setkání ve hmotě považovali za posvátné. Létající koně - pegase, jednorožce a podobně. V naší sféře nic neumírá, ani se zde nemnoží. Jen sem sestupují bytosti z jiných světů, úrovní, dimenzí. Aby zas po nějakém čase pokračovaly odchodem jinam. Naše sféra je jakousi přestupní stanicí pro ty bytosti z vyšších světů, které se potřebují postupně dostat až dolů do hmoty."

Přímé spojení Sféry Stvořitelů Otců na vyšší sféry bylo blokováno

JN: Vnímáte vlivy, které k vám plynuly nebo ještě plynou z vyšších sfér Stvořitelů, od Stvořitelů Ještěrů nebo Stvořitelů Moudrých Draků?

Mluvčí ze Sféry Stvořitelů Otců: "Přímé informační vlivy přicházely minimálně, spojení nahoru bylo jakoby blokováno. Informace k nám spíše přinášely bytosti sestupující z těchto vyšších sfér. Ale přes to všechno jsme zřetelně vnímali vysoce nepříznivé, až destrukční energie, dosahující k nám ze světa nad námi, od Stvořitelů Ještěrů. Tento nepříjemný vliv nepříznivě vychyloval naši celkovou situaci. Vlivem těchto energií jsme byli pod přímým tlakem, kterému jsme někdy čelili jen stěží. Vnímali jsme pak, jak to částečně poškozuje naše záměry. Jak tyto energie vychylují naše původní záměry do jiných poloh."

Podařilo se udržet spojení s bytostmi, které sestoupily dolů?

JN: Máte nějaké konkrétní zprávy o těch, kteří takto sestoupili dolů? Dokázal se někdy někdo z nich s vámi opětně informačně spojit? Posíláte jim dolů nějaké impulsy? Nebo naopak je spojení s nimi od jejich sestupu dolů už trvale přerušeno?

Mluvčí ze Sféry Stvořitelů Otců: "Na tuto otázku nedovedu plně odpovědět. Zde se nikdo nezabývá tím, že by záměrně navazoval spojení s těmi, co sestoupili dolů. Každý se snaží především pracovat sám na sobě a na svých úkolech, ke kterým uvnitř sebe vnímá určité puzení.

Jaké byly možnosti pro ovlivnění vývoje ve hmotě?

JN: Měli Stvořitelé alespoň zpočátku možnost ovlivnit vývoj ve světě, který vytvořili?

Mluvčí ze Sféry Stvořitelů Otců: "Ano, právě toto jsme se pokoušeli v určitém období řešit. Tedy najít možnost, jak účinně působit do světů dolů. Protože jsme si byli vědomi toho, jak je toto naše vedení světů pod námi od samého počátku nedůsledné, problematické, prakticky bez pozitivních výsledků.

Naše impulsy jen stěží nacházely dole ve hmotě adresáty. Bytosti přímo záměrně sestupující dolů jen málokdy dokázaly něco zásadně změnit. Prostě to řízení světa dole ve hmotě bylo od samého počátku nedostatečné."

Zpočátku existovalo spojení na anděly Dhyany

JN: Měli jste alespoň spojení na anděly Dhyany, které zde ve hmotě považujeme za nejvyšší? A prezentujeme je jako přímé vyslance Stvořitelů?

Mluvčí ze Sféry Stvořitelů Otců: "Na anděly Dhyany zpočátku určitá forma spojení existovala. Byl zde určitý částečně umělý koridor, kanál, který šel od nich přes bariéru Vesmíru až do naší sféry. Tak to fungovalo na úplném začátku tvoření lidských civilizací ve hmotě. Ovšem nefungovalo to už při prosazování projektu nového člověka 2. typu. V tom už i andělé Dhyané tápali a neudělali vše, jak bylo potřeba. Protože k nim jednoduše informace od nás již nemohly dojít."

Místo umožňující spojení pokročilého člověka se Sférou Stvořitelů

JN: A co místo, které ve své knize nazvala americká léčitelka Barbara Ann Brennan jako Svatyně svatých (Nejvyšší Svatyně, Svatyně všech Svatyň)? Co je to za místo? Nachází se ještě uvnitř Vesmíru, nebo je už součástí vaší stvořitelské sféry?

Mluvčí ze Sféry Stvořitelů Otců: "Místo nazvané Nejvyšší Svatyně bylo zřízeno v dávné minulosti, když jsme ještě uvažovali o tom, že duchovně pokročilí lidé dosáhnou vzestupu a jeden po druhém se budou snažit s námi spojovat. Toto spojování se Stvořiteli jsme jim chtěli usnadnit tím, že jsme na horní hranici frekvence vašeho Vesmíru, ale přitom ještě uvnitř Vesmíru, zřídili jakousi stanici, kterou mělo být lidem spojení s námi usnadněno.

Až později jsme pochopili, že bude velmi těžké pro člověka dostat se až tak vysoko ve frekvencích. Protože vývoj ve hmotě začal vést duchovně pokročilejší jedince nikoliv vzhůru směrem ke Stvořitelům, ale naopak kamsi do boku mimo hmotu do nitra astrálních úrovní.

Tuto situaci potvrzuje skutečnost, že do této Svatyně se za celou dávnou minulost podívala pouze dotyčná léčitelka a teď až jedna z bytostí od vás nacházející se na Nové duchovní cestě. Takže zatím toto zařízení zásadní přínos nemělo. To se však může v dalším období změnit."

Ilúvatar jako předsunutý Stvořitel pro náš Vesmír

JN: A co bytost nazývaná Ilúvatar, neboli Eru? Jakou úlohu ve skutečnosti hrála v záměrech Stvořitelů?

Mluvčí ze Sféry Stvořitelů Otců: "Ilúvatara můžeme považovat za předsunutého Stvořitele pro Váš Vesmír. On byl tím, který po stvoření Vesmíru tvůrčím činem přijal úlohu naplnit tento Vesmír životem. Oživit jej rostlinnou říší, zvířaty, zabydlet lidskými bytostmi. Protože jakmile už byl základ nového světa vytvořen a upevněn, už bylo problematické zasahovat dovnitř do něj shora z prostředí mimo tento svět. Znamenalo by to neustálé narušování ochranné bariéry tohoto světa, což by nebylo vhodné. Proto bylo důležité v dalších detailních bodech tvorby již pokračovat z místa přímo uvnitř tohoto světa.

Ilúvatar byl tím ze Stvořitelů, který přijal úlohu jakéhosi stavbyvedoucího, který bude přímo na místě realizovat shora přicházející pokyny a impulsy. A bude je dovádět až ke konkrétní tvorbě napřed v duchovních úrovních Vesmíru a postupně i přímo ve hmotě."

JN: Děkuji za všechny informace.

Více o Ilúvatarovi i o Nejvyšší Svatyni bude v následujících dvou pokračováních. Tam bude i přímá zkušenost Petry Novákové s návštěvou této Nejvyšší Svatyně.


Petra Nováková

Duchovní návštěva ve Sféře Stvořitelů Otců

PN: Prosím Spojené Síly Světla, aby mi zprostředkovaly obrazově frekvenční vzestup ze Země až do úrovně Stvořitelů Otců. Děkuji. (Duchovní vnímání z 3. a 5.1.2014)

Uvolňuji se a soustředím se na své duchovní vnímání. Přichází ke mně bytost Přírody, podává mi ruku, pomáhá mi vstát a vede mě k jakémusi malému obláčku energie. Když na něj nastoupím, rozjede se se mnou jako výtah směrem nahoru a já mohu pozorovat, co se kolem mě děje. Cítím se bezpečně, i když jsem ve velké výšce. Nemám kam spadnout. Jako by se kolem mne vytvořily jakési ochranné hranice, zároveň ale nevnímám ani náznak jakékoli bariéry, tunelu, ve kterém bych byla uzavřená.

Vidím oblohu, nebe, vše pode mnou se čím dál více zmenšuje. Vnímám postupně tmavý prostor, volný Vesmír, kterým se pohybuji. Země se ocitá jako planeta hluboko pode mnou.

Na návštěvě u andělů Dhyanů

Nad sebou pak začínám vnímat jakoby bílou mlhu, jako pruh jasného světla. Připomíná mi to Mléčnou dráhu, když se člověk dívá na noční hvězdnou oblohu. Je to Sféra andělů Dhyanů. Postupně do té bílé mlhy vpluji jako do obláčků. Vítají mě tu Andělé Dhyané, radostně přicházejí, berou mě za ruce a chtějí mi ukázat svou sféru. "Podívej, je celá nová, zrekonstruovaná." Hrdě mi ji ukazují a nadšeně povídají. Vnímám to zde, jako když letadlo vyletí vysoko nad mraky, a ty pak zůstávají těsně pod ním. Je zde pode mnou bílo. Andělé Dhyané vypadají jako světelné bílé bytosti, nevnímám moc jejich tvary. Ale křídla nemají. Je odtud krásně vidět na Planetu Zemi. Dívají se odtud na nás, jak pracujeme na světelném vzestupu, a učí se od nás. Vnímám, jak se starají o nějaké kytičky, které jsou
součástí prostředí jejich sféry.

Duchovní sféra planety Země

Pak znovu nastupuji na obláček, loučím se s Dhyany. Mávají mi a já stoupám výš tmavým prostorem Vesmíru. Pak už vnímám z pohledu vyšší perspektivy hluboko pod sebou planetu Zemi a těsně nad ní bílou sféru Dhyanů. Jak stoupám výš, vnímám kulatý obličej planety Země, jak se na mě směje. Je to pro mne potvrzení skutečnosti, že duchovní část planety Země, sídlo jejího vědomí a tvořivých schopností, je ještě výše než sféra andělů Dhyanů.

Duchovní sféra pozemské Přírody

Pak vnímám nad sebou úroveň duchovní složky pozemské Přírody. Její sféru tvoří divoká příroda. Zastavuji uprostřed toho nádherného světa. Působí to spíše jako prales, divoký a nespoutaný, ale zároveň přátelský. Není to však jako náš les v Čechách. Přichází ke mně bytost Přírody. Je obklopená zvířaty, všude slyším krásně zpívat ptáčky, sedí jí na ramenou. Příroda mi pak při mém dalším vzestupu výše mává, asi mě předává vyšší Přírodě.

Překročení bariéry Vesmíru

Stoupám výš a zastavuji se těsně před jakousi bariérou. Tu vnímám jako průhlednou, přesto však zpočátku velmi pevnou, působící jako tvrdé sklo. Je to hranice Vesmíru. Na místě, kde se jí moje bytost v tuto chvíli duchovně dotýká, začíná tato hranice měknout, stává se tvárnou, ohýbatelnou, působí teď dojmem měkké plastelíny. Postupně se přede mnou rozestupuje, jako jednotlivé dílky puzzle. A pak se zase pode mnou skládá, když tímto prostorem projdu.

Překročila jsem bariéru ohraničující náš Vesmír a jsem teď nad Vesmírem. Vidím ho pod sebou i se všemi hvězdami zářícími tmou. Nad Vesmírem vnímám další prázdný prostor. Člověk se může tak volně nadechnout. Je to neuvěřitelný pocit. Stoupám výš tím nekonečným prostorem, všechny zvuky najednou jakoby utichly. A člověk se dostal do nějaké bezčasovosti.

Ve velké dálce vnímám postupně další světy. Vypadají jako malé kuličky, korálky, které plují tím nekonečným prostorem. Je jich mnoho.

Ve Sféře Stvořitelů Otců

Stoupám výš, až se přibližuji k prvnímu z nich. Znovu se dostávám pod nějakou bariéru. Za ní už je Sféra Stvořitelů Otců. Vnímám, že tato bariéra je utkána z jednotlivých bílých vláken, které se přede mnou rozplétají a rozestupují. Obláček energie mě vytlačí skrze ně a já se ocitám uvnitř. Vlákénka se pode mnou zase spojují, proplétají se v celistvý celek. Přichází ke mně jedna z bytostí této sféry a vítá mě. Vnímám, že mě někam usazuje a vypadá to, jako by mi nabízela čaj, který společně popíjíme.

Poté mne bere na zvláštní místo. Vnímám, že okolo mne je najednou všude prázdno. Nic v tomto místě nevnímám. Bytost mi vysvětluje, že v tomto místě Stvořitelé tvořili. Protože volný prostor, prázdno je nejlepší možností pro tvorbu.

V tomto okamžiku jsem musela svou návštěvu kvůli urgentním hmotným povinnostem ukončit. A o dva dny později jsem se do této sféry vrátila už pouhým naladěním se na energie tohoto místa.

Jsem znovu ve Sféře Stvořitelů Otců a rozhlížím se. Vnímám, že ke mně opět přistupuje ta samá bytost, která mne přivítala při mé první návštěvě. Mlčky uvažuji, jestli jde o skutečného Stvořitele nebo ne.

Stvořitelé již sestoupili dolů do stvořených světů

Bytost ze Sféry Stvořitelů Otců: "Jsem rád, že ses vrátila. Nestihl jsem ti to tady ukázat. Ani ti říct nějaké informace. Především bych měl odpovědět na tvoji nevyřčenou otázku. Ne, nejsem Stvořitel. Všichni Stvořitelé, kteří tvořili nové světy nebo se na této tvorbě jakýmkoli způsobem podíleli, už sestoupili dolů do stvořeného světa. Zůstaly tady už pouze bytosti, jejichž úkolem bylo tuto sféru udržovat a určitým způsobem spravovat. Starat se o její zdárné fungování.

Sféra již dávno funguje jinak, než tomu bylo kdysi. Netvoříme nové světy, tvorba nových světů už dávno skončila. Ani už nespravujeme vytvořené světy, protože ty již dosáhly své dospělosti. A naším úkolem již není je dále upravovat, přetvářet, vést. Již mají vyšší vedení, kterým se řídí. A přichází doba, kdy se my učíme od nich.

Stvořitelé již nemohou zasahovat do dalšího vývoje stvořeného světa

Již dávno minulo období, kdy bylo možné a vhodné do Stvořeného zasahovat. Vývoj potřebuje jít svým směrem, svým tempem, které již neovlivňují Tvůrci, Stvořitelé těchto světů, ale ti, co v nich žijí, co tyto světy svým životem dotvářejí. Na jejichž bedrech leží vývoj jejich vlastního světa. Zvláštní postavení má v tomto směru planeta Země. Protože bytosti, které na této planetě našly cestu ke světelnému vzestupu, se stávají vzorem pro vývoj civilizací na dalších planetách, v jiných světech. Právě vy přinášíte pro další planety a světy obraz nového, fungujícího vývoje.

Vše se obrací a teď se těmi, kteří mohou vývoj nejvíce ovlivnit, stávají bytosti, které žijí přímo v srdci vašeho světa. Sféry nahoře již pouze ukazují vhodný směr. Mohou naznačovat, kam vedly chyby, které se v minulosti udělaly. Mohou ukazovat spojitosti mezi těmi chybami, jak jedna chyba vedla k další, jak se chyby postupně řetězily. A takto mohou naznačit vztah mezi příčinou a důsledkem.

Bytosti ve Sféře Stvořitelů Otců začínají pracovat na svém osobním vývoji

My už teď nemůžeme přímo ovlivnit vývoj dole ve hmotě. Ale naopak jsme těmi jedinými, kdo může nasměrovat novým směrem vývoj naší sféry. Proto i naším cílem se nyní stal náš osobní vývoj. To je náš vklad, kterým přispějeme k vývoji naší sféry. Která je přece také částí celého celku. Která také sama musí pracovat na tom, aby tento celek posílila a nestala se jeho nejslabším článkem.

Každý máme své poslání a to poslání se může postupem času měnit. Tím, jak se vše vyvíjí, vše spěje k lepšímu, vznikají jiné podmínky, objevují se další možnosti. Jedni předávají vládu druhým, dnes to však již není vláda, ale spíše vedení.

Už nejsme těmi nejvyššími, ke kterým se vzhlíží. Ani jsme být takoví nikdy neměli. Lidé si nás však vynesli na nejvyšší posty, jako nejdokonalejší tvůrce všeho. A nebudu lhát, i nám se takové postavení líbilo. Velmi rychle se však ukázalo, že pokud bytosti vnitřně přijmou tuto pozici nejvyššího, nejdokonalejšího, dovede je to postupně ke stagnaci a pádu. Protože v takovém postoji nezbývá místo pro vývoj, pro změny, pro vzestup. Ani pro rozpoznání a uznání vlastních chyb, pro pochopení vlastní nedokonalosti.  

Nikdo, ani samotný Tvůrce přece není neomylný. A to, co tvoří, může mít různé skryté nedostatky, nebo dokonce i očividné chyby. Až v průběhu dospívání stvořeného světa se tyto nedostatky postupně obnažují, zviditelňují. A vývoj se je snaží vytlačit, přeměnit, nahradit něčím novým. Jako když se člověk ve svém životě učí opouštět staré nevhodné chování a nahrazovat ho jiným, lepším, optimálnějším pro danou situaci, pro potřeby aktuálního vývoje.

Také Sféra Stvořitelů otců se zapojila do Nového vývoje

Naše sféra je však i tak krásná a prospěšná. Je dílkem do mozaiky, dílkem, který udržuje možnost neomezeného světelného duchovního vzestupu. Kterou jako lidské bytosti druhého typu máte. Životní jiskry, do nichž byly vloženy naše energie, pomáhají táhnout vzhůru i ty lidské bytosti, které se ve hmotném světě teprve začínají duchovně probouzet. A které začínají postupně odkrývat, že není pouze hmotný svět. Že hmota má své duchovní doplnění, které je nedílnou součástí světa. Přitom v tomto duchovním pozadí světa je ukryto vše, veškeré příčiny a hybné síly, které vývoj ve hmotě vedou.

Žádná sféra není bezúčelná, pokud se zapojila do nového vývoje. Pokud rozpoznala jeho smysl. A pochopila, že je nutné obrodit samu sebe a nezůstávat v tom, k čemu byla v dávné minulosti předurčena. Vše se mění a kdo se nechce tímto proudem nechat vést, a naopak stále proti němu bojuje, bude jím jednoho dne vytlačen. Pokud však zachytíme ozvěny nového vývoje, jeho hlavní proud, dovede nás to k novému poznání. K novým možnostem, jak růst. Jak se dál vyvíjet. Jak znovu naplnit smysl svého bytí v nalezení nového cíle. Učíme se teď pečovat o naši sféru i o sebe navzájem. Máme teď tolik možností, kam se posouvat. Stejně jako vy. A to nás těší.

(PN: Vnímám, jak smýčí svou sféru různými košťaty a rýžáky)

Je krásné být součástí velkého celku, ve kterém máme také své místo. Není ani na vrcholu ani úplně dole. Jako kdyby vše tvořilo obvod velkého kruhu. Kde každý článek vývoje má své místo a je stejně důležitý jako všechny ostatní články. Pokud ovšem pracuje na svém zlepšování. Jestliže pomáhá držet celek. A přispívá k jeho dalšímu posunu výš, směrem k vyšším úrovním čistoty a harmonie. To je teď naším novým úkolem. Udržovat stabilitu naší sféry a tím pomáhat celku.

Myslím, že už nepotřebuješ více ode mě slyšet. Podstatné bylo řečeno a snad to pomůže i dalším. Tvá návštěva mě těšila a vím, že i tebe. A tak je to správně. To důležité mezi námi proběhlo a je čas zase každý pracovat na tom svém."

PN: Děkuji ti.

Bytost ze Sféry Stvořitelů Otců: "I já tobě. Naše setkání bylo oboustranně přínosné. V tom je jeho největší dar."

Loučím se a vnímání končí.

V následujících dvou pokračováních  se budeme zabývat možnostmi, které měl dříve člověk pro navázání spojení se Sférou Stvořitelů Otců. Bude tam také více o významu a skutečném postavení bytosti nazývané Ilúvatar. A také o místu označovaném jako Nejvyšší Svatyně, které je spojeno se symbolem Sfingy. Pokusíme se odpovědět na otázku, jaký byl v minulosti skutečný duchovní význam symbolu Sfingy. Jednak Velké Sfingy, kterou známe z Egypta z náhorní plošiny v Gíze a současně i Sfingy jako určitého obecného symbolu.

© Jiří Novák, únor 2014
© Petra Nováková, únor 2014
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 180
  • 29
  • 20
  • 21
  • 25

Celkový počet hlasů: 275