Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články IV: 50 - 59 | 50F. Reakce na diskusi k článku 50A o Ježíšovi

50F. Reakce na diskusi k článku 50A o Ježíšovi

Jiří Novák Vloženo 8.3.2012
Jiří Novák

Uzavření diskuse k článku 50A o Ježíšovi a reakce na ni. Největšími argumenty odpůrců našich informací jsou citáty z Evangelií. Je ještě v dnešní době vůbec únosné, aby se jednotlivý člověk pasoval do pozice Karmy? Stálé opakování starého žádnou novou pravdu nepřinese. A přitom dnešní svět tuto novou pravdu potřebuje. Lidstvo se nachází v situaci hluboké duchovní a etické krize. Prožíváme období, pro které byla hrozba další katastrofy reálnou. Vyvést z toho nás může pouze zásadní změna vývoje. A aby k tomu mohlo dojít, potřebujeme nutně nové informace o minulosti i o tom, jak duchovní pozadí světa vlastně funguje. Komu jsou určeny naše webové stránky? Člověk v hlubokém pádu nemá možnost rozpoznat pravdu. Lidé v pádu jsou typičtí vyznáváním starých dogmat. Vědecký a duchovní skepticismus. Význam známkování našich článků - konfrontace vidoucích proti slepým.

Psi štěkají, ale karavana půjde dál

Na úvod chci zdůraznit, že Nová duchovní cesta, která byla nastartována 1.4.1999, běží dál a bude v tom pokračovat. I po zveřejnění dalších článků o Ježíši Kristovi a po útočných diskusních příspěvcích dvou oponentů, kteří vzývají všechny magické, svaté a božské síly, aby nás v tomto konání zastavily.

 

Diskuse pod článkem je od toho, aby jednotlivci měli možnost vyjádřit své vlastní zkušenosti a postřehy, které nějakým způsobem dále rozvíjí dané téma. Které tedy do celé problematiky přinášejí něco nového. Samozřejmě, možný je i nesouhlas vyjádřený slušným způsobem. Nikoliv však teatrálními příspěvky rádoby vtipného rázu, které budí spíše dojem ubohosti.

 

Podívejme se podrobněji, co nového vnesli do problematiky Ježíše dva diskutéři, kteří dohromady vytvořili více než 50 příspěvků. Jasně v nich prokázali, že jediné, o co se mohou opírat, to nejsou žádné osobní zážitky z minulosti, to není žádné skutečné poznání. To je jen jejich neotřesitelná víra, ke které se sami přihlásili. Víra ve stará dogmata, jejichž základy, na kterých byly postaveny, se začínají pod tlakem argumentů a nového poznání doslova rozpadat. A zároveň strach ze ztráty starých jistot.

Jaký to paradox: Tvrdí, že nemají nic společného s náboženstvím, dokonce uznávají i cenzurní zásahy do textů v Bibli, jak jsme to naznačili v článku 50B. Pravda o životě a ukřižování Ježíše Krista II:

Lucie: „Nepatřím k žádné náboženské společnosti nebo sektě, mluvím za svoji osobu, sama za sebe a je mi upřímně líto Vás, kteří netušíte jak nebezpečnou hru autor a skutečné temné síly v pozadí rozehrály. Zprávy o životě Krista v textech NZ byly skutečně překrouceny, existuje pro to mnoho důkazů.“

Ale přesto se přihlašují k dogmatům vytvořených církví. A vyznávají přesně ty samé umělé modly, které vyznává i církev. Používají i stejných slov, stejného stylu vyjadřování. Nejde o polovičatý a rozporný postoj? Přiznat překrucující zásahy, ale pak to vše citovat jako nejvyšší pravdu?

Jejich největšími argumenty jsou citáty z Evangelií

Přes to všechno mi tatáž osoba dává jako své nejsilnější argumenty za příklad výroky z Evangelií. A právě to prezentuje jako tu skutečnou neotřesitelnou pravdu. Co k tomu říci? Jde doslova o nasáknutí myšlení církevními dogmaty, navíc to vše doplněné vlastním pocitem výjimečnosti své bytosti. Aby pokračovala už nepokrytě podpásovými útoky proti mně samotnému a v bezbřehém hodnocení mé bytosti. Jak o tom svědčí například její následující slova:

Lucie: Pokud je mezi čtenáři někdo, kdo ještě bere pana Nováka za psychicky i duševně zdravého jedince, upřímnou soustrast.

Tak vidím znovu a znovu, jak jste v bezvýchodné situaci pane autore. Sám víte dobře, že se snažíte skálu na níž jste narazil při svých rádoby akademických potulkách krajinami všemožně odstřelovat nebo zakrývat velkými plachtami.“

 

Přitom o tom, že vůbec neví, o čem hovoří, svědčí například její následující vzletná rádoby přímo básnicky pojatá následující slova:

Lucie: „Jenže ono nic, ani kousek se neodlomil a vítr rozfoukal vaše ubohé přikrývky a transparenty žlutě a zeleně orámované. Divné, že?! :-) Vidím, že vám opět Kristus vadí, jako dříve.

Kristus je velká skála, na níž lze založit svůj život, jako dům stává na dobrých základech, je-li stavěn na skále a ne na vratkém geologickém podkladu, nebo na smrkových třískách pochybného učení.“

 

Aby mi pak z této její pozice člověka, který nedokáže rozpoznat pravdu, radila, co mám dělat dál:

Lucie: „Jděte a proste Boha za odpuštění, nemám obavy o ty, kteří jdou za vaším učením, ale o Vás jsou jistě vážné obavy, kam se pořítíte a co vše ve své "jízdě" na podivném zvířeti kolem napácháte za kousky.

Dotazujte se spíše Nebeského otce, než astrálních útvarů, které jste svým torzem bývalých magických schopností vyrobil a nazýváte je všelijakými jmény.

Posuzování duchovního stavu svých spoluobčanů ponechejte laskavě v moci ducha, protože mírně řečeno, již drahný čas taháte očividně Lva za ocas.“

Další bojovník za „pravdu“

Z podobného zdroje jsou i slova druhého „odborníka“ na duchovní záležitosti, starého známého provokatéra Guyvera:

Guyver: „Pan Jiří Metatron Novák-Strašnický Ježíše Krista rád nemá, protože v minulém životě byl jedno z těch prasat, která se Ježíš neúspěšně pokoušel naučit plavat v Gadaře. Ostatně, co chcete od člověka, který odsuzuje magii jenom proto, aby nevyšlo najevo že ji sám používá? Loni se pokoušel odrovnat pomocí magie svého oponenta Luďka Kováče a když tento ve stanoveném čase nezemřel, tak byl Tatrouš děsně nasranej. Mě zase chtěl předhodit karmě. Zatím jsem tady...však...co to slyším na schodech? Rezavý krok! Plynový dech! hadicovitá chápadla se po mě sápou! Bojimbojim!“

 

Znovu, jako už poněkolikáté vytahuje na Světlo situaci, která se odehrála před rokem. O mém údajném pokusu odrovnat pana LK magií, doslova jej připravit o život. Podívejme se na celou situaci ještě jednou a podrobněji. Nejprve cituji jeden z jeho dalších příspěvků:


Datum 03.03.2012

Vložil Guyver

Titulek Re: Jak je to?

Loni Tatrouš zveřejnil tuto výzvu:

Centrální karma nového vývoje: „Vaše karmická situace, pane Luďku Kováči, je mimořádně složitá. Pokud jste vůbec schopen ještě přijmout nějakou radu, tak doporučení pro Vás je nejen co nejrychleji ustoupit do ústraní a přestat veřejně působit na duchovním poli. Ale především udělat další rozhodující gesto dobré vůle – dobrovolně se vzdát všech dosavadních privilegií a všech svých osobních magických systémů i schopností a vydat je Přírodě a Karmě. A dále se obrátit vůči lidstvu s veřejným prohlášením a veřejnou omluvou za všechny své dosavadní násilné magické zásahy. Jedině toto Vám ještě v tuto chvíli může zásadně vylepšit Vaši nepříznivou karmickou situaci. Tato výzva už nebude opakována a toto je poslední možnost, která je časově omezena lhůtou sedmi dnů. Poté budou zahájeny závěrečné operace Planety, Přírody a systémů Nové duchovní cesty na definitivní zlomení moci magie.“

Odpočet byl nastaven od 16. 3. 2011 14:00 SEČ

Podíváme - li se na horoskop, kdy odpočet "doběhl", najdeme tam Lunu na 25. stupni Štíra, což je zhruba mezi pozicí stálice Unuk na zhruba 22 stupňů Štíra a opozicí Algola na 26. stupni Býka. Tyto hvězdy mají pověst pramizernou - říká se jim "Osa smrti". Nadto je Luna v 15. stanici, zvané Agrafa, která se používá pro zničení nepřítel. Odpočet byl nastartován když Luna dlela v deváté stanici, Alcharf, působící spory... Takže Mistr se sice magie navenek odříká, ale když jde o to zlikvidovat nějakého toho nepřítele, pak... samozřejmě... účel světí prostředky.

"Centrální karma nového vývoje" je jeden z Tatrouových maňásků, se kterýma hraje pro své věrné loutkové divadlo.

A teď mu nezbyde, než mazat nepohodlné příspěvky,protože na víc nemá :)))))


Všimněte si, že v citovaném úryvku z našeho článku Každý magický zákrok je dnes neoprávněný - Otevřená výzva panu Luďku Kováčovi  ze dne 16.3.2011 není ani slovo o nějaké likvidaci nebo dokonce vyhrožování smrtí. Jsou tam pouze určitá doporučení pro pana LK převzatá od Centrální Karmy. A dále zmínka o zahájení operací systémů NDC na definitivní zlomení moci magie.

Co se dělo dál? Pan LK rozhodně žádné veřejné gesto dobré vůle neudělal. Ale pod tlakem určitých okolností svého života přestal na nás veřejně slovně útočit. Přestal proti nám psát další útočné texty. Navíc všechny své dřívější urážky na moji adresu uvedené na jeho webu Rahunta kompletně na začátku května 2011 vyndal a přehodil je jinam. A také byl nemocen, což uvedl někde v diskusi. Takže druhá strana konečně se svými novými provokacemi proti nám přestala a nechala nás na pokoji. A to přece bylo pro naši další práci pozitivní.

Lidé typu Guyver sice pokračují v boji dále a hledají každou skulinku, jak se vetřít na naše stránky. Ale tyto bezejmenné řadové postavy nemají pro směr vývoje lidstva větší význam. O výsledcích boje za budoucnost této Planety a lidstva se rozhoduje na jiných místech.

 

Své počínání tehdy pan LK vysvětlil 10.5.2011 slovy:

LK: „Ti z Vás, kteří naše stránky sledují již delší dobu, vědí, že jsme se zde mnohokráte věnovali rozporování bludů zveřejňovaných na stránkách tzv. "Nové duchovní cesty" (dále jen NDC) presentované především v osobě p. J.Nováka.

Jsme nuceni konstatovat, že přínos z opakovaného poukazování na bludy na stránkách NDC, je již v poslední době převyšován některými negativy vyplývajícími z této činnosti.“

 

Může mít jednotlivý člověk ještě dnes právo pasovat se do pozice Karmy?

A když už se Guyver pasoval na ochránce spravedlnosti a pravdy, měl se zabývat zejména následujícím sdělením pana LK z jejich stránek (ponecháno v původním tvaru i s pravopisnými chybami):


Datum 10.06.2011

Vložil LK pro pana Guyvera

Titulek ... o tomhle jsem nevěděl

To má pan JN obrovské štěstí že jsem to nevěděl... Jinak od dnešního dne , to je od 10.6. 2011 již nebudu k JN a jeho nohsledům Milosrdný, ale budu spravedlivý. Pozná velice rychle co to je přímá Karma a odpovědnost za své činy. Do posledních dní jsem stále se nechal okusovat s tím, že : "Bože odpusť jim, protože nevědí co činní...", ale oni to vědí velice dobřé aq prvky negativního působení používají jak zběsilí samozřejmě za vydatné pomoci jiných chábrů. Dostsal jsem již povolení si tyto věci řešit osobně a přímo a nebo přes své Zástupy. Mějte se p. Guyvere :-) a napište jak se máte a co děláte...


Na tomto příspěvku je pozoruhodné, že člověk zrozený ve hmotě této Planety se sám pasuje na Karmu a současně i na vykonavatele Karmy. A použije k tomu svých zástupů. Co je tím myšleno?

Každý ví, který z archandělů měl k dispozici a používal zástupy nebeských vojsk. Ta samá bytost také zasahovala do událostí spojených s Ježíšem. Píše se o ní, že na schodech před chrámem zvěstovala Marii, že bude vybrána jako matka božského syna. Ta samá bytost přinesla poselství Zachariášovi o tom, že se mu narodí syn, atd.

Není vám divné, Guyvere, že někdo tady na Zemi si ještě dnes hraje na Nejvyšší bytost, na Svatého Přesvatého a na Spravedlivého? A na toho, kdo má právo soudit jednotlivé bytosti v tomto světě? Ani trochu vám to není divné? Já být vámi, tak bych se nad tím přinejmenším zamyslel. Jestli to i dnes má být tak, že jeden člověk zde ve hmotě má právo soudit všechny ostatní. Takhle si představujete spravedlivou Karmu? To je ten ohřívač vody, o kterém jste vloni psal?

Tak tohle považujete za ideální uspořádání světa? Když bude existovat bytost zde ve hmotě nebo v duchovním pozadí, která stojí nad vším, a která může všechno, cokoliv? A vy se budete snažit těžit z přízně právě takové bytosti? Nabízí se otázka, zda netoužíte po kousku této magické síly a s ní spojené slávy a výhod pro sebe?

Stálé opakování starého žádnou novou pravdu nepřinese

Nic z toho, co zde bylo a ještě bude zeleně citováno, nepřináší novou pravdu, nový pohled na tehdejší události. A přitom dnešní svět tuto novou pravdu potřebuje. Lidstvo se nachází v situaci hluboké duchovní a etické krize. Prožíváme období, pro které byla hrozba další katastrofy reálnou. Vyvést z toho nás může pouze zásadní změna vývoje. A aby k tomu mohlo dojít, potřebujeme nutně nové informace o minulosti i o tom, jak duchovní pozadí světa skutečně funguje.

 

Starý skeptický duchovní postoj neznamená nic jiného, než opakování toho, co zde bylo do lidí vtloukáno po celé dva tisíce let. A to ještě v případě dvou uvedených diskutujících ve formě sprostot a přímých napadení autora článků. Je záhadou, proč se právě tito dva diskutující, o kterých je zde řeč, kteří tvrdí, že s náboženstvím nemají nic společného, nepozastavili nad tím, že vše spojené se jménem Ježíše bylo zneužito k popravám, vraždám, náboženským válkám? Jak je možné, že učení Ježíše bylo takovým způsobem zneužito? Vždyť Ježíš podle nich představuje neotřesitelnou skálu, a totéž by tedy mělo platit i pro jeho učení.

 

Opakovaně přece přicházejí období historie, kdy už to staré je natolik zdeformované, nefunkční a nepravdivé, že musí být nahrazeno novým. Aby vývoj lidstva mohl pokračovat dál. A pokud se v minulosti takovou náhradu nepodařilo provést, civilizace byla jednoduše z hmotné roviny vytlačena násilnou katastrofou nebo jiným způsobem.

 

Komu jsou určeny naše webové stránky?

Tyto webové stránky jsou určeny v prvé řadě pro ty, kteří rezonují s myšlenkami pravdy, čistoty, spravedlnosti a nového čistého uspořádání světa. Jsou to ti lidé, kteří začali již dříve posilovat světelné základy své bytosti. A setkání s našimi stránkami zastihlo mnohé z nich v situaci, kdy již byli připraveni na vnitřní přijetí nových informací.

 

Mnozí z nich již sami udělali první krůčky na cestu světelného vzestupu. Další měli ke vzestupu blízko a bránily jim pouze stahující vazby nachytané v dobré víře v tomto životě při návštěvě nejrůznějších duchovně zaměřených akcí. Těmto lidem stránky pomohly v orientaci, aby konečně našli cestu vzhůru.  Všichni tito lidé mají společné to, že jejich nitro nepodlehlo zahnívajícím a zatemňujícím procesům nastartovaným starými duchovními a církevními dogmaty a všemi možnými nepravdami vydávanými v tomto světě za hluboké duchovní pravdy.

Člověk v hlubokém pádu nemá možnost rozpoznat pravdu

Je logické, že lidé v hlubokém pádu od Světla na druhou stranu, jejichž nitro je doslova zatemněno vyznáváním a přijetím mnohých dogmat, nemohou s těmito novými informacemi rezonovat. Proto je budou zásadně odmítat s pocitem, že jednají správně. Těmto lidem nic nezazlívám, dokud na mne nezačnou útočit slovy, energiemi nebo dokonce magií. Je jejich právem vyznávat svůj názor a nikdo jim toto právo nebere. Ale jakmile ze mne udělají veřejného nepřítele Planety a lidstva, tak jak to dělal řadu měsíců pan LK a jeho spolupracovníci, a jak v tom dnes pokračují Guyver a Lucie (Komárková), je důležité k tomu vyjádřit svůj postoj.

Pro nás, co jsme našli cestu světelného vzestupu, jsou lidé v pádu jednoduše rozpoznatelní. Na to člověk nemusí mít žádné mimořádné duchovní vnímání, aby dokázal takového člověka identifikovat, jakmile se začne veřejně projevovat.

 

Typické pro osoby v hlubokém pádu ze Světla je to, že nedokážou říci klidně a slušným způsobem svůj opačný vlastní názor. Oni hned začnou bojovat proti autorům jiných názorů. Napadají, neoprávněně hodnotí, urážejí, vysmívají se, zesměšňují, ponižují. Dokonce tomu říkají humor, ale spíše jde o oplzlé sprostoty. Začínají dokonce mít utkvělou představu, že před lidmi jako jsem já, musí doslova zachránit svět:

 

Lucie: „Obávám se, že fyzický člověk Jiří Novák, velmi silně karmicky zatížený díky svým temným praktikám z minulosti rozpoutal ve své nevědomosti a naduté pýše velmi nepříznivé odezvy v energetické úrovni této oblasti. Nejedná se pouze o tyto texty, ale jeho další činnost, která je známa velmi přesně na příslušných místech.

Pán Bůh nás ochraňuj, je na čase, aby se Ti kdo slyší sklonili v pokoře a s prosbou před Pánem Bohem Ježíšem Kristem, aby zabránil ve spojení s Duchem Svatým plánu skutečných temných i astrálních bytostí, jejichž nástrojem se rozhodl pan Novák státi. Vše má své návaznosti na další osoby, ovšem, jak a v jaké míře- je v moci Boží!“

 

Guyver: „Obávám se, že těmto stránkám rozumím až příliš dobře. Údělem šašků je nastavovat zrcadlo hlupákům a namyšlencům, což považuji za velice záslužné. Kdybyste VY věděla která bije, tak z toho spolku vypadnete takovým fofrem, že se za vámi potáhne žížnivá čára. Ráčíte se vynacházet v sektě, vedené pokytcem a lhářem.“

 

Snižují se i k určité formě předvídání mé budoucnosti, což lze označit i jako vyhrožování:

Lucie: „Doporučuji Vám, přestat se svými magickými aktivitami a omluvit se... však víte kde a u koho! V opačném případě budete vědět nejen ze školy, jak fungují příslušné fyzikální zákony. Nebo jste málo studoval praxi a věnoval se spíše teoretizování. Zahájil jste hru s ohněm, která se velmi, velmi podobá počínání pošetilého chlapce z antické mytologie, Báje o Faethónovi, který chtěl dokázat svoji velikost.“

Guyver: „Naštěstí - v horoskopu je ještě něco, s čím ten, kdo časování nastavil, nepočítal. Z jednoduchého důvodu: nezná tuhle věc. A já jsem poslední, kdo by mu ji sdělil. Říká se tomu "Boží oko". V tomhle případě ještě dost vytuněné. Myslím, že by si u Nováků měli zajistit volnou cestu k hajzlíku a nevycházet z domu bez velké role toaletního papíru. Totéž jeho poskoci.“

Lidé v pádu jsou typičtí vyznáváním starých dogmat

Druhý základní rozpoznávací bod osob v hlubokém pádu je jejich důrazné vyznávání starých dogmat. A to jednoduše proto, že jejich nitro s těmi dogmaty dobře rezonuje. Tímto dávají jasně najevo, že jejich postoje jsou založeny na víře, na přijímání starých celé věky uznávaných pravd.

 

Oni věří, opírají se o víru. My se na rozdíl od nich opíráme o skutečné poznání nových skutečností. A skutečné poznání je vždy výše než pouhá víra. Aby však člověk k poznání došel, potřebuje se lépe sladit s Přírodou, s prostředím našich životů.

 

O tom byla podrobně série článků 45A. Proč právě Nová duchovní cesta? I45E. Proč právě Nová duchovní cesta? V. Dokonalejší a těsnější rezonanci s Přírodou však dosáhne pouze v případě, že se dostane na cestu skutečného světelného duchovního vzestupu.

 

Pokud jsou lidé v pádu směrem k temné straně světa, rezonují s těmi samými metodami duchovní práce, jako byly ty, jejichž vytrvalým používáním Světlo propadlo Temnu. A těmi jsou magie, protekce, nadřazenost jedněch nad druhými, privilegia duchovních mistrů, nedotknutelnost údajných Bohů. A s tím vším spojená přetvářka, manipulace, a někdy i obyčejný nátlak všemi možnými prostředky.

 

Nátlak a vnucování informací jsou metodami temné strany

Rozdíl mezi našimi postoji a postoji těch, co vyznávají stará dogmata, je naprosto jednoznačný a zásadní. My nikomu nevnucujeme naše informace. Nebojujeme ani proti názorům druhých tím, že bychom je veřejně kritizovali a zesměšňovali. Pokud už se veřejně vyjádříme o konkrétní osobě, je to vždy až poté, co na nás nevybíravým způsobem veřejně zaútočila.

Oni naopak bojují, kritizují, urážejí, snaží se doslova vnutit na naše stránky, usilují odradit další čtenáře ve jménu záchrany světa. My jen zveřejníme informace na našem webu, který si sami platíme a každému dáme svobodnou možnost si je přečíst a buď je vnitřně přijmout a zařídit se podle nich, nebo je nepřijmout.

 

Člověk na vzestupu přece ví, že přemlouváním a tlačením nikoho na správnou duchovní cestu nedostane. Jen ti, co jsou v pádu a lépe rezonují s temnými metodami duchovní práce, mají stále dojem, že veřejným nátlakem, urážením, zesměšňováním a manipulací dotlačí jiné osoby ke změně jejich duchovní cesty.

 

A to je přesně to, o co se pokusili v této diskusi a ve svých více než padesáti příspěvcích. Kdo chce, může si je přečíst. Byly jen kompletně odsunuty stranou. Není to však nic příjemného. Už jen to, že někdo během několika dnů vypustil k jednomu článku 50 příspěvků, o něčem svědčí. O obrovské a až chorobné touze po sebeprezentaci, sebeprosazení, seberealizaci.

Jak rozpoznat úroveň pravdy?

Někteří lidé na světelném vzestupu dokážou vnímat a rozlišovat jednotlivé typy bioenergií, jejich směr proudění, frekvenci, úroveň čistoty. A zároveň i odečítat duchovní komunikací informace, které tyto energie přinášejí. To vše je velice důležité, protože to umožňuje člověku jednoznačně odlišit pravdu od polopravdy nebo lži. Jednoduše totiž platí, že úroveň pravdy je dána výší frekvence bioenergie, která tuto informaci doprovází. Přičemž vyšší pravda je vždy ve srovnání s polopravdou přenášena bioenergií mnohem vyšší frekvence.

 

Lidé v pádu nemají možnost rozpoznat typy bioenergií a jejich frekvence. Dokonce mnohdy tvrdí, že bioenergii jsem si vymyslel, že pravotočivost světelných energií a levotočivost temných bioenergií je výmyslem. Jejich výsměch však jen zakrývá jejich neznalost.

Místo toho jsou měřítkem pravdy pro takové jedince staré tradice, staré teze - to, co bylo vždy jako pravda uznáváno. Logicky pak nevěří ničemu novému, dokud se to nedostane do všeobecně uznávaných tradic. Všichni tito lidé tak účinně brání pokroku světa v jakémkoliv směru. Tomuto všemu se říká skeptický přístup.

Vědecký a duchovní skepticismus

Prosazování nových myšlenek vždy bránili vědečtí skeptici, o kterých jsem napsal článek 40C. Za co ve skutečnosti bojuje hnutí skeptiků? A také v duchovní oblasti jsou lidé podobného typu, kteří s odhodlaností bojují za udržení starých pořádků, starých témat, principů, privilegií, své magické moci nebo magické moci těch, které obdivují. Ty jsem označil jako konzervativce a věnoval jsem jim dvojici článků 40D. Duchovní konzervatismus jako brzda vývoje lidstva, 40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců?

 

V dnešní době se tedy ukazuje, že skepticismus je doslova rozbujelý nejen ve vědě, ale i v duchovní oblasti. Skepticismus však nevede k možnosti rozpoznat pravdivost předložené teze. A už vůbec nedává možnost nahradit stará dogmata, předsudky, nově zjištěnými skutečnostmi, které více odpovídají aktuální situaci.

 

Starý trik skeptiků je pořád stejný. Proti novým myšlenkám stavět staré mnohokrát opakované teze. Sice je nikdo nikdy nedokázal, ale byly už tolikrát vysloveny, že to přece musí být pravda. V tom jsou vědečtí i duchovní skeptici stejní. Skálopevné suverénní přesvědčení založené na citátech, které prošly opakovanou cenzurou vědy nebo církve. (to nemůže být pravda, protože to odporuje vědě, nebo ve druhém případě citátům z Bible). A to vše spojené se snahou o likvidaci dobré pověsti toho, kdo má jiné názory.

Mise Ježíše je nejtěžším příkladem, zda přijmout novou pravdu

Mise Ježíše představuje zásadní typový problém. Je tím nejtěžším příkladem, jestli přijmout novou pravdu, nebo naopak i nadále pokračovat v podpoře staré kamufláže a lží. Problém je obtížný v tom, že tyto staré informace otevřeně přijímá možná nadpoloviční většina pozemské populace. Je těžké vyvrátit tak zásadní tezi, která hluboko pronikla do vědomí obrovského počtu obyvatel Planety. Je však přesto naprosto nezbytné to jednoho dne udělat. Nemáme jinou možnost, chceme-li jako lidstvo ve vývoji nejen uspět, ale doslova i přežít toto kritické období našich dějin.

 

Význam známkování našich článků

Ještě pár poznámek k otázkám známkování pod našimi články, což v diskusi nadnesla osoba označující se slovem „deluxe“. Dotyčný namítá, že jsou tam pouze jedničky a pětky. Nic mezi tím. A zatímco těch 5 – 8 pětkařů (někdy výjimečně až patnáct) považuje za jedince se svobodným názorem, o těch druhých říká následující:

Deluxe: "Ale sám vidíš, kolik má autor slepých věřících, kteří ohodnotili vesměs všechny jeho články jedničkou a to v drtivé převaze. Druhé místo v hodnocení článků zaujímá vesměs všude pětka, ale většinou nic mezi, což znamená lidé hodnotící jedničou dočasně vyřadili vlastní názor z provozu, nebo jej dočasně předali do opatrovnictví p. Nováka, čímž se vlasně neliší od jakékoliv jiné sekty či církve, protože jim předkládá svůj názor, jako jediný správný."

A na doklad, že pětkaři ví, zatímco jedničláři slepě věří, pak uvádí následující argumenty:

Deluxe: "Je velmi složité v této změti informací oddělit realitu od deziluze. Schopen je toho ale každý. Každý, kdo nebude těmto článkům slepě věřit, ale bude naslouchat svojí intuici. Intuice, neboli šestý smysl, kterým je obdařen každý do jednoho, ale spoustu lidí jej ignoruje či popírá."

 

A co když je to vážený pane právě naopak? Jak snadné je zaměnit hlas nitra a intuice za hlas svého rozumu, který vychází ze všeobecně přijímaných tezí. Tato záměna je typická zejména pro osoby v pádu ze Světla.

 

Předkládané citáty jsou dobrými příklady toho, jak hluboce může být člověk ve svých postojích pomýlen, a přitom si o sobě myslí pravý opak. Je to jeho hluboký omyl – energie provázející příspěvky těchto jedinců totiž mluví samy za sebe. To, co oni předvádějí, není pravda, ale pouze jejich nepravá víra v něco, co je ve skutečnosti lží a kamufláží.

Konfrontace vidoucích proti slepým

Rozdíl mezi hodnocením 1 a 5 pod našimi články je velmi jednoduchý. Je to rozdíl mezi vidoucími, kteří rezonují s novou vyšší pravdou. Kteří jsou této nové pravdě vnitřně otevřeni. A mezi těmi naopak duchovně zaslepenými a nevidoucími, kteří se opírají o starou víru. A proto logicky nové informace odmítají. Jde tedy o konfrontaci vidoucích proti slepým. A poměr známek dává jasně najevo, který typ čtenářů našich článků jednoznačně převažuje.

 

Nikoho nenutíme, aby nepřijímal to, na co není naladěn. Ale také si nenecháme líbit sprosté narážky od těch několika málo jedinců, kteří v sobě nemají alespoň základní zásady slušnosti a tolerance k názorům druhých.

Přišel čas odhrnout oponu nad zakamuflovanou minulostí

Podstatné je, že vývoj dnes již více než 12 let běží novým směrem. V prvních letech se pomalu rozbíhal, teď po dvanácti letech je však již dostatečně stabilizován, upevněn a schopen odrážet nejrůznější útoky magického typu.

 

Nový vývoj už není našim pouhým přáním nebo odvážnou hypotézou několika jedinců. Je to již nová realita tohoto světa. Skeptici ani mágové už s tím nemohou nic udělat. I kdyby se sebevíce snažili zachránit tento svět před rozšířením nových informací. Protože pravda si vždy najde jednoho dne cestu ven na světlo. V tomto případě staré legendy spojené s životem Ježíše to však trvalo celé dva tisíce let. Kamufláž byla tehdy v minulosti provedena ze strany Vesmírných lidí na profesionálně mimořádně vysoké úrovni. Byla téměř dokonalá. A proto se ji podařilo udržet tak dlouho. Přišel však čas odhrnout závěs a odhalit skutečnou pravdu o tehdejších událostech.

 

Všem čtenářům našich stránek dáváme volně k dispozici, jak nejlépe, nejjednodušeji a nejrychleji zapracovat na posílení světelných základů své bytosti. Kdo je připraven, dokáže toho využít. Kdo je naopak v hlubokém pádu a jeho nitro je doslova zabetonováno starými duchovními předsudky, tomu příležitost unikne mezi prsty.

© Jiří Novák, březen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 231
  • 28
  • 20
  • 21
  • 34

Celkový počet hlasů: 334