Pravčická brána

A47. Mimozemský objekt ve Sluneční soustavě?

Jiří Novák Vloženo 24.2.2019
Jiří Novák

Text připravila k publikování a vložila na web Marie Holoubková


Na podzim 2017 byl poprvé registrován nový objekt ve Sluneční soustavě. A okamžitě vzbudil pozornost astrofyziků pro celou řadu zvláštních okolností, které jeho pohyb doprovázely.

Nový objekt ve Sluneční soustavě
 

Někdy v listopadu 2017 byl poprvé registrován nový objekt ve Sluneční soustavě. A okamžitě vzbudil pozornost astrofyziků pro celou řadu zvláštních okolností, které jeho pohyb doprovázely. Tehdy jsem si těchto textů blíže nevšímal. Nevnímal jsem vnitřní impuls, že bych se tím měl zabývat.

Od počátku byl nezpochybnitelné, že jde o objekt, který přiletěl odjinud, z jiné hvězdné soustavy. Už to je velmi neobvyklé. Protože běžná kosmická tělesa, jako jsou asteroidy a komety, zůstávají zpravidla téměř věčně připoutána na hvězdnou soustavu, ve které vznikla.

 

Jak se liší asteroid či planetka od komety?
Názorné vysvětlení najdeme na stránce https://www.stoplusjednicka.cz/cim-se-lisi-planetka-asteroid-kometa-mohou-existovat-planetko-komety, ze které cituji:

Hlavní rozdíl mezi planetkou a kometou spočívá ve složení obou těles. Zatímco planetky sestávají převážně z hornin, komety představují špinavé ledové koule. Oba typy objektů tvoří pozůstatky po formování Sluneční soustavy před 4,5 miliardy let, planetky však vznikaly blíže Slunci, kde těkavé prvky jako vodní led sublimovaly, zatímco komety se rodily až za tzv. sněžnou čarou, kde již těkavé prvky zůstaly v ledové fázi. Například gravitační působení velkých planet nebo i okolních hvězd pak může komety nasměrovat do nitra Sluneční soustavy. Jakmile se vlasatice přiblíží Slunci, těkavé látky sublimují a vytvářejí dobře patrnou komu (prachoplynný oblak kolem ledového jádra komety) a v blízkosti Slunce i ohon (působení blízké hvězdy látku z komy „odfukuje“).

 

Jenže tento objekt nevznikl ve Sluneční soustavě při jejím dávném formování před miliardami let. Je odjinud, z jiné hvězdné soustavy. Logicky se proto může vymykat všem skutečnostem, které jsou astrofyzikům běžně známé.

 

Jak mohl objekt překonat přitažlivost své hvězdy?
 

Aby těleso dokázalo překonat přitažlivost hvězdy, v jejímž systému obíhá a v němž bylo kdysi vytvořeno, musela by zde být vyvinuta dostatečná síla navíc, která by mu umožnila překonat přitažlivost soustavy. Ta síla nemůže vzniknout jen tak z ničeho. Z mého pohledu by teoreticky mohlo jít například o silný výbuch nějakého většího tělesa – planety, asteroidu, komety, atd. Anebo samozřejmě o umělé urychlení tělesa jakousi inteligentní silou, která má k dispozici dostatečnou technologii na něco takového. Takže už tato okolnost, že jde o objekt odjinud, vzbuzovala celou řadu otázek, dohadů, pochybností i alternativních vysvětlení řazených spíše do oblasti Sci-fi.

Pro svůj původ začalo být těleso nazýváno Oumuamua (slovo z havajského jazyka), což v překladu znamená Posel. 

Nejprve ocituji informace z prvních veřejných článků o tomto tělese:

 

12. prosince 2017

Objekt z jiné sluneční soustavy mohla být mimozemská sonda, vědci ještě narychlo zaměřují teleskopy

Vědci se podle listu The Daily Mail chystají prověřit, zda vesmírné těleso Oumuamua, které minulý měsíc minulo Zemi, není zkonstruováno mimozemskou inteligencí. Objekt ve tvaru doutníku o průměru asi 400 metrů je prvním známým návštěvníkem zvnějšku sluneční soustavy a mate astronomy. Nejprve se domnívali, že jde o kometu, později ho měli za planetku a nakonec za těleso mezihvězdného původu.

Čím víc tenhle objekt studuji, tím neobvyklejší se zdá, což mě přivádí na myšlenku, zda není uměle vyrobenou sondou vyslanou mimozemskou civilizací,“ napsal Avi Loeb z katedry astronomie Harvardovy univerzity v e-mailu adresovaném ruskému miliardáři Jurimu Milnerovi.

Zdroj: https://www.novinky.cz/veda-skoly/457579-objekt-z-jine-slunecni-soustavy-mohla-byt-mimozemska-sonda-vedci-jeste-narychlo-zameruji-teleskopy.html

 

14. prosince 2017 - Londýn

Mimozemský asteroid? Může to být i porouchaná kosmická loď, tvrdí astronom

Načervenalý mimozemský asteroid Oumuamua může být kvůli svému podivnému pohybu mimozemskou lodí s porouchanými motory. Ve čtvrtek to uvedl bulvární list The Sun s odvoláním na profesora Jasona Wrighta z Pensylvánské státní univerzity. Wrighta k závěru přivedla rotace objektu, který pro svůj původ v cizí planetární soustavě dostal jméno znamenající v překladu „posel”.

Objekt se otáčí okolo své osy každých asi sedm hodin. Během rotace se velmi výrazně mění jas, což vedlo experty k závěru, že jde o doutníkovité těleso s desetinásobnou délkou vůči průměru. S nápadem, že by mohlo jít o opuštěnou kosmickou loď, přišel v době, kdy se na asteroid zaměřily výkonné radioteleskopy.

I když se zřejmě žádná z hypotéz, že jde o mimozemskou loď, nepotvrdí, byť by to bylo stylové v době, kdy si připomínáme sté výročí narození spisovatele Arthura C. Clarka, který o podobném objevu napsal knihu Setkání s Rámou, přesto jde o mimořádnou událost. Oumuamua je prvním asteroidem pocházejícím z míst mimo naši sluneční soustavu, který se podařilo astronomům pozorovat. Může tak přinést informace o podmínkách mimo naši sluneční soustavu a přispět k poznání, jak vznikají planety a jaké je jejich složení mimo náš planetární systém. Podle pozorování není na asteroidu žádná voda ani led, ale je hustý, tvořený kameny nebo kovy. [celá zpráva]

Zdroj: https://www.novinky.cz/veda-skoly/457817-mimozemsky-asteroid-muze-to-byt-i-porouchana-kosmicka-lod-tvrdi-astronom.html

 

JN: A jak vypadaly komentáře týkající se tohoto tělesa po roce, kdy už těleso opouštělo Sluneční soustavu?
 

8. listopadu 2018

Oumuamua by mohla být sondou mimozemské civilizace pátrající po cizím životě, kterou pohání takzvaná solární plachta. Znamenalo by to, že „kosmický koráb napne plachty a nechá se hnát slunečním větrem“.

Na základě zkoumání podivně se chovajícího objektu, který se otáčí kolem své osy každých sedm hodin, to oznámili američtí astronomové Abraham Loeb a Shmuel Bialy z Harvard-Smithsonianova centra astrofyziky v Massachusetts. Přiklonili se tak k již dříve vysloveným spekulacím. [celá zpráva]

Zdroj: https://www.novinky.cz/veda-skoly/488635-je-oumuamua-skutecne-mimozemska-sonda-zahada-trva.html


JN: Naši odborníci se o objektu vyjádřili mnohem více skepticky, pokud jde o jeho případný umělý původ, viz například následující příspěvek. Nevylučují sice tuto možnost, ale spíše se snaží vše vysvětlovat běžnými hmotnými důvody. Tedy že chování tělesa je normální, běžné, a že určité změny v dráze a rychlosti jsou běžně vysvětlitelné fyzikálními zákony.

 

9. listopadu 2018, Lidovky.cz

V astronomii způsobil už samotný objev tělesa Oumuamua v loňském roce velký rozruch. Šlo totiž o přímé potvrzení toho, že existují mezihvězdné objekty. Ještě větší senzaci vyvolala informace, že se objekt chová zvláštně a že někteří vědci zmiňují hypotézu o možné mimozemské sondě. „Samozřejmě bych si to přál. Kdo ne?“ řekl v rozhovoru pro server Lidovky.cz český astronom Petr Scheirich. Odpovědi poskytl taktéž ředitel České kosmické kanceláře Jan Kolář.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/relax/veda/omuamua-jako-mimozemska-sonda-vedci-se-o-tom-nehadaji-nedokazeme-to-potvrdit-rika-astronom.A181108_115218_ln_veda_sk

 


JN: Korunu všemu nasadil následující příspěvek z února roku 2019:


2.2.2019, aktualizováno 3.2.2019 - Autor: Jan Hrabě / EuroZprávy.cz

Vesmírná loď? Český vědec zjistil, co je zač záhadný vesmírný objekt

Mnozí doufali, že záhadný vesmírný objekt, který byl poprvé pozorován před dvěma lety, může prokázat existenci mimozemské civilizace. Nyní však vše spolehlivě vyvrátil vědec původem z České republiky.

Od chvíle, kdy byl poprvé detekován, je mezihvězdný objekt Oumuamua předmětem zájmu vědců. Zatímco někteří se domnívali, že jde o kometu nebo asteroid, mnozí jiní spekulovali i o tom, že může jít i o vesmírnou loď. Teď se konečně přišlo na pravý původ objektu.

Nejnovější studie amerického vědce českého původu Zdeňka Sekaniny, který se narodil v Mladé Boleslavi a vystudoval Univerzitu Karlovu, považuje Oumuamuu za pozůstatek komety.

Podle Sekaniny, který se podobnými objekty zabývá přes 40 let, je Oumuamua jen zbytkem objektu, který do sluneční soustavy vstoupil na začátku roku 2017. Americko-český astronom se opírá i o předchozí výzkumy svých kolegů, které tuto hypotézu potvrzují.

Jak poukazuje ve své studii, zbylý fragment má exotický tvar a některé podivné vlastnosti. Proto někteří astronomové zpočátku vylučovali, že by šlo o kometu. Z pozorování teleskopu VLT ale vyplynulo, že Oumuamua je objekt z kamenného materiálu. Další studie zase prokázala, že záhadný objekt velmi podivně rotuje.

Oumuamua, Autor: ESO *European Southern Observatory*

Zdroj: https://eurozpravy.cz/veda-a-technika/veda/248013-vesmirna-lod-cesky-vedec-zjistil-co-je-zac-zahadny-vesmirny-objekt/#photoInArticle-53611


Dostávám vnitřní varování, že je důležité objekt prozkoumat

 

A právě až při spatření tohoto posledního textu z února 2019 jsem vnímal jasný vnitřní impuls podívat se na těleso detailněji. Přímým impulsem k tomu byla výše uvedená fotografie (možná jen kresba?) uveřejněná v tomto příspěvku.

Proč tento jasný impuls zabývat se tělesem přišel až teď. Tedy až v době, kdy už se nachází za orbitou Saturnu a opouští naši Sluneční soustavu? Už to tak bývá, že impuls k tomu, abychom se zabývali detailněji duchovním pozadím určité neobvyklé situace, přichází až poté, když z objektu vzešly určité akce, které byly zřejmě dávno předem naplánovány. A zároveň tehdy, kdy už je na to vhodná doba. Což zejména znamená, že systémy Nové duchovní cesty již dosahují dostatečně frekvenčně vysoko na to, aby tomu, co se při duchovním zkoumání situace vynoří, dokázaly úspěšně čelit.

Mezníkem, který tomu napomohl, bylo společné každoroční setkání většiny jednotlivců na NDC, které tentokrát proběhlo v lednu. Při něm vždy proběhne společná očista účastníků a systémů NDC. A to je událost, která vždy určitým způsobem pohne celkovým vývojem. Pomůže účastníkům překonat kritická místa ve své karmické očistě, vytlačí k povrchu dlouho odkládané a neřešené vrstvy, na jejichž rozvázání je konečně vhodná situace, atd.

Zkusil jsem tedy podívat se na těleso z pohledu duchovních energií. Zatím jen letmo bez hlubšího zkoumání. Můj první dojem byl, že jde o umělé kosmické těleso. Uvnitř je mnoho bytostí v klidovém režimu, zřejmě hibernovaných.  Mohlo by tedy jít o jakousi mimozemskou invazní loď, která mohla být určena k nátlaku na jiné civilizace na jiných planetách. Celé to na mne okamžitě působilo velmi nepříznivým dojmem. Rozhodl jsem se proto bezprostředně požádat své kolegy, kteří mají dobré duchovní vnímání, co vnímají při pohledu na toto těleso. Aniž bych jim samozřejmě řekl o svých pocitech. A jejich reakce?

 

Vnímání Petry Novákové

4.2.2019

Mně je z fotky špatně, působí to na mě vysoce nepříznivě. Partner vnímal okamžitě tlak na břicho a tendenci se před tím ochránit, jako když to vysílá nějaké ovládnutí.

Dnes mi opět volala paní xx, že se jí ozvaly nepříznivé hlasy. Musím to teprve vyšetřit, ale jde o velmi nepříznivou záležitost a přijde mi, že to spolu vše může souviset. Ještě i s tím, že jiná dívka měla sen, že 31.1. mají přiletět vesmírné lodi a ovládnout nás, a že náš web NDC před tím varoval, ať nikdo nevychází do ulic. Navíc v očistách mnoha lidí zaznamenávám už před tímto datem zesílené čištění právě z vrstev týkajících se Vesmírných lidí.

 

PN: Spojené Síly Světla, o co jde v případě tohoto objektu? Je to umělé, či přírodní? 

Centrální karma:Je to velmi nebezpečný objekt, který jakoby nepozorovaně proplouvá naší galaxií. Zdá se nečinný. Uvnitř ale probíhají nebezpečné procesy pro světelný vývoj chystající se na ovládnutí lidstva. Vycházejí odtud temné energetické linie snažící se napojovat na jednotlivce, kteří o tom nemají ani tušení.“
 

PN: Působí to na mě jako přírodní hornina, která je jako kamufláž na povrchu. Uvnitř jsou však temní mimozemšťané. Ale to věda stejně neobjeví. Jsou v jiné hutnosti hmoty.
 

Spojené Síly Světla, máme zprostředkovat nějaký zásah?

Centrální karma:Vysoká temnota uvnitř objektu zatím podporuje posilování temna uvnitř každého jednotlivce, na kterého se objekt dokázal na dálku napojit. A dotyčné takto postupně ovládá. I vy to v některých oblastech vnímáte, že boj s temnem je najednou velmi silný a je náročné odolávat ve smyslu vlastních propadů. Je na čase začít postupně na útvar energeticky působit při očistě. Energie tak začnou oťukávat objekt, aby postupně duchovně odkryl svou identitu. Buďte v klidu. Temnota uvnitř je sice silná, ale už jste na ni připraveni.“
 

Na závěr komunikace mi šla do hlavy myšlenka: Evakuace ve smyslu převýchovy může začít. A to už bylo zřetelně z jiného kanálu. Napojily se na mne přímo systémy té lodě.

Dále vnímám, že oni o nás vědí a vědí také, že my víme o nich. A začne boj.

 

Reakce Kamily Špirkové

4.2.2019

Kamila: My jsme dorazili do Alp a já mám nyní večer silnou depresi. To jsem již dlouho takto neprožila. Bude to s tím souviset, protože nyní po přečtení předchozího emailu to jde trochu pryč. To mě to tedy pěkně dostalo.

6.2.2019

Duchovní komunikace Kamily:

Příroda:Včera jsi cítila po celý den bolest v rameni, stejnou jako tehdy po vpichu očkování proti tetanu. Divila ses, k čemu má bolest tohoto typu sloužit. Toto je ono nebezpečí, které hrozí z útvaru, to je způsob ovládnutí…

Ona vysoka organizovanost, spolupráce, kterou jsi vnímala, to je přece stejný typ spolupráce jako u rakovinotvorných buněk…

Lidem je zle, zdravá organická strava už jakoby nefunguje, zabírají už jen léky, chemie, protože ty obejdou mysl, mysl jim nepřekáží. A takový je plán oné flotily v útvaru. Ovládnout energeticky čisté jedince na Zemi, zvrátit jejich mysl k negativním způsobům uvažování. A to takovou silou, kterou vy označujete jako epidemii a na níž funguje už jen plošný zásah…

Ale jak říkala Petra, vy o nich víte a tím jejich šance klesají. Dokud bude svět částečně temný, zase a znovu se bude vytvářet, rodit energeticky něco, co vás donutí k silnějšímu boji, k urgentní odezvě. A to je úkol energií na špičce NDC a váš úkol, abyste takovou akci energeticky zprostředkovali.“

 

JN: Hned večer 4.2.2019 jsme zprostředkovali první energetickou akci proti tomuto pokusu o ovládnutí obyvatel Země. Vnitřek objektu, vše, co se nacházelo v nižší hutnosti hmoty, bylo energiemi ze špičky NDC eliminováno. Bylo ovšem zřejmé, že to ještě nebude všechno. Z lodi vedly tenké temné energetické linie kamsi do dáli ke zdrojovému systému, který loď vyslal. A bylo jasné, že brzy přijde nutnost dalšího boje. Ještě několikrát bylo potřeba zprostředkovat další energetickou očistu objektu a jeho zdrojového systému kdesi ve Vesmíru.

 

Co napsali vědci o tomto objektu?
 

V dalších dnech jsem se rozhodl, že zjistím detailněji, co o tomto objektu zjistili a napsali význační vědci ve světě. Shrnutí toho, co se během měsíců průletu tělesa Sluneční soustavou událo, jsem našel na Svobodném vysílači. Jedná se o cyklus dvouhodinových přednášek Jaroslava Chvátala nazvaný Absolutně neuvěřitelné.

Jaroslav Chvátal už od roku 2000 provozuje placený webový portál Matrix 2001. On sám nic nevymýšlí. Jen zpracovává na internetu volně dostupné texty, videa, komentáře, opatřuje je českými titulky a dává na svůj placený web. Takto vytváří určitá shrnutí o dané problematice.

O tělese Oumuamua uveřejnil v roce 2018 celou sérii textů. Z těch je ovšem vidět vždy pouze několik prvních řádků a dále už dohlédnou jen platící posluchači.

O tomto tématu také volně hovořil na Svobodném vysílači. Zde se téma o tělese Oumuamua objevuje v části 149 jeho pravidelného pořadu Absolutně neuvěřitelné, který byl vysílán 19.11.2018. Videonahrávka pořadu je volně přístupná na adrese
https://www.jaks.sk/sk/odhalenie/Absolutne-neuveritelne/Zvlastnosti-krvnej-skupiny-RH-_3104

Podíval jsem se pouze na část týkající se záhadného tělesa. Samotný rozbor o Oumuamua začíná v čase 9:20 na tomto videu. Vybírám odtud následující shrnující informace:

Objekt byl zaznamenán poprvé někdy v říjnu 2017. Při jeho pozorování se postupně začaly objevovat neobvyklé skutečnosti. Od samého počátku bylo zřejmé, že sledujeme neobvyklý typ objektu, který přichází z jiného hvězdného systému, což se stalo úplně poprvé u sledovaných objektů…

Těleso provedlo naprosto unikátní smyčkový manévr kolem Slunce, jeho vlivem došlo u něj k prudkému zrychlení ve velmi krátkém čase. Na základě běžných fyzikálních zákonů by takový manévr byl neuskutečnitelný, pokud by šlo o přirozené těleso. Začaly se proto objevovat spekulace, že by mohlo jít o umělý objekt. Nebo dokonce o kosmické plavidlo neznámého druhu. Podobné diskuse se vedly téměř polovinu roku 2018 a jsou veřejně dohledatelné na internetu.

V červnu další vědec z Evropské kosmické agentury ESA uveřejnil svůj záměr, že za normálních okolností a platných zákonů by těleso muselo být vtaženo do Slunce. Ale ono se tak nestalo. V červenci se objevila další studie z institutu Maxe Plancka. Studie prokazuje, že těleso dokázalo v jedné chvíli samo o sobě změnit oběžnou dráhu kolem Slunce, aby poté svůj pohyb zrychlilo na úroveň naprosto neobvyklou pro přírodní tělesa.

Na základě běžné fyziky je také téměř nemožné, aby takový objekt, je-li přirozeného charakteru, dokázal opustit svoji původní hvězdnou soustavu. Něco ho muselo katapultovat ven. Dále se ukázalo, že směr letu objektu se nezdá být lineární. Astronomové spočítali jeho trajektorii, ale on se od ní začal odchylovat. Začalo docházet ke změnám v letu. Vědci zjistili, že délka objektu je mezi 250 a 1000 metry a s největší pravděpodobností je 725 – 750 metrů.

Zřejmě jde o plně funkční mimozemskou sondu

Pokud jde o vysvětlení, postupně padly hypotézy asteroidu (nevykazuje infračervené záření) i verze komety (po přiblížení se ke Slunci se neobjevil ani náznak kometárního ohonu). V září se objevila další studie, svým obsahem nejrozsáhlejší, z prestižního a vědecky velmi konzervativního centra – Harvard-Smithsonianova centra astrofyziky v Massachusetts. Studie je doposud dostupná na internetu. Autorství patří dvojici uznávaných profesorů Abraham Loeb a Shmuel Bialy. Oba prokázali obrovskou odvahu zveřejněním svých závěrů. Ve kterých vyslovují vážné podezření, že Oumuamua je kosmické plavidlo, které by mohlo být opatřeno jakýmsi solárním deštníkem, díky kterému mohlo dojít po kritickém přiblížení ke Slunci k prudkému zrychlení využitím slunečního záření (slunečního větru). Nejde o pouhé odhady, vše je prokázáno výpočty složitou matematikou.

Oba vědci jsou si zcela jisti tím, že v této chvíli neexistuje žádné jiné vysvětlení pro zcela neobvyklý typ orbity tělesa, než že jde o plně funkční mimozemskou sondu, která se z nějakého nám neznámého důvodu zajímá o naši Sluneční soustavu.

Po několika dnech reagoval ředitel Berkeley střediska. Plně podpořil vývody předcházející zprávy a navíc dodal další tvrzení, že minimálně musíme uvažovat o existenci inteligentního života mimo naši planetu Zemi.

Toto vše znamená zásadní mezník, který by mohl být počátkem zásadních změn v projektu Odhalení (Disclosure), který představuje snahu celosvětově zveřejnit doposud skrytá fakta o existenci mimozemských civilizací. Náznaky ukazují, že by mohlo jít o nějakou dávnou mimozemskou technologii. A když propojíme tato fakta do alternativní oblasti (rozuměno nevědecké), pak již v prosinci 2017 byla vypuštěna hypotéza, že Oumuamua je umělé kosmické plavidlo pravěkého charakteru. Může se jednat o produkt starověké rasy stavitelů. Tato rasa je už dlouho diskutována jako mimozemský humanoidní typ inteligence, která někdy před miliardou let kolonizovala naši Sluneční soustavu. A použila přitom z našeho pohledu až neuvěřitelně dokonalých technologií.

JN: Tak toto jsou informace, které uvedl Jaroslav Chvátal na Svobodném vysílači v listopadu 2018.


Upřesnění těchto informací provedl v dalším pořadu na Svobodném vysílači z 11.2.2019, audio záznam je dostupný na adrese

https://www.svobodny-vysilac.cz/2019-02-11-j-chvatal-nove-info-k-minulym-udalostem-djatlavova-vyprava-oumuamua_116min/

O objektu Oumuamua v něm Jaroslav Chvátal hovoří počínaje časem 1:36:00. A upřesňuje následující informace:

Ředitel Harvardské univerzity, velice vážený astrofyzik, ustanovil skupinu vědců a pověřil je úkolem analyzovat ze všech pohledů těleso Oumuamua. Tato skupina opakovaně došla k závěru, že Oumuamua musí být jednoznačně umělý objekt nám neznámé kosmické civilizace. V žádném případě nejde o přirozené těleso ve smyslu asteroidu, komety, atd. Tento ředitel pak veřejně prezentoval názor, že i kdyby skupina byla vystavena jakémukoliv nátlaku ze strany svých kolegů, tak neustoupí ze svých závěrů ani o krok. Jejich důkazy, které považují za naprosto jednoznačné a jasně dané, byly vytvořeny na základě matematicko-fyzikálních analýz.

 

A jaká je situace teď 20.2.2019?
 

JN: Spojené Síly Světla, jak dnes vnímáte tento mimozemský objekt. Hrozí z té strany ještě nějaké nebezpečí?

Energie ze špičky NDC:V tomto období je relativní klid. Uvnitř tělesa již nejsou živé objekty a také domovskému systému kdesi ve Vesmíru byla odebrána síla na další útočení. Je ovšem třeba být i nadále ve střehu. Situace se ještě může změnit. Temné systémy se nevzdávají.“

Příroda Vesmíru: „Objekt je stále ještě v temném oblaku, který má představovat jeho určitou ochranu. A to nepříznivě ovlivňuje jeho okolí. Prosím ještě jednou o očistu, aby se zabránilo dalšímu vyzařování temné energie z objektu.“

 

JN: Na požádání Přírody jsme večer 20.2.2019 zprostředkovali další očistu objektu. A jak to vypadalo následující den 21.2. po této očistě? Temné vyzařování se zřetelně zmenšilo, ale zcela nezmizelo. Každopádně i v následujících týdnech budeme pokračovat v duchovním monitorování situace kolem objektu Oumuamua.
 

A souvislosti s našimi životy zde ve hmotné rovině planety Země?
U mnoha jednotlivců došlo k zásadnímu vyhrocení karmické očisty během uplynulých několika měsíců. Někteří měli neobvyklá duchovní vnímání. Mnohé obnažené karmické vrstvy u jednotlivců nebo v Přírodě se týkaly mimozemských vlivů. Navíc se jakoby aktivovaly i další doposud zapadlé bloky temných nánosů.

 

Na závěr ještě jeden z posledních veřejně publikovaných příspěvků. V něm je uvedena i názorná animace průletu tělesa Sluneční soustavou:
 

8. listopadu 2018, Novinky

Záhadný vesmírný objekt Oumuamua (havajsky „Posel“), který k nám zřejmě jako první těleso přiletěl z jiného hvězdného systému a zmizel, nedává ani po roce vědcům spát. Před pár dny se objevila teorie amerických odborníků z Harvardovy univerzity, že by skutečně mohlo jít o dílo mimozemské civilizace. Zdá se však, že to nemusí být úplně pravda, chybějí jasné důkazy. Zkrátka a dobře – nevíme…

Po nějaké době se nyní opět vyskytla teorie o mimozemšťanech. Je to ale pořád jen připuštění teoretické možnosti. Sice to může vypadat – a je otázkou na jak dlouho –, že se vědecká komunita zase vrací k dřívější teorii sondy z jiné soustavy, která tou naší sluneční jen proletěla a upozornila na sebe množstvím anomálií. Jenže jiní výzkumníci jsou skeptičtí…

Harvardská studie tak jen naznačuje, co vše je hypoteticky možné, nic to však neříká o tom, že to opravdu byla sonda. Je tedy otázkou, zda se vůbec někdy skutečnou pravdu dozvíme. Nevíme ani, odkud Oumuamua přesně přiletěla…

https://www.novinky.cz/veda-skoly/488635-je-oumuamua-skutecne-mimozemska-sonda-zahada-trva.html

 

JN: Ano, vědecká obec se ani tentokrát neshodne na jednoznačném závěru. Je tedy na nás, abychom si sami vytvořili svůj osobní dojem o tělese na základě vnímání duchovních energií, které jsou pro vědu zatím ještě nezjistitelné.

© Jiří Novák, únor 2019
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 188
  • 22
  • 24
  • 22
  • 23

Celkový počet hlasů: 279