Pravčická brána
Úvodní stránka | Foto významných energetických míst | Šumava | Význam Šumavy v minulosti a dnes

Význam Šumavy v minulosti a dnes

Jiří Novák, Marie Mejdrová Vloženo 6.4.2010
Jiří Novák Marie Mejdrová

Jiří Novák: Komunikace s Přírodou z 30.3.2010

Prosím, Přírodo, jaká je úloha Šumavy dnes a v minulosti. Děkuji.

    Příroda: Ano, děkuji za oslovení. Šumava vždy představovala určitý stabilizátor energií pro vaši republiku. Zřídlo očistných energií, jejichž vyzařování dokázalo stabilizovat historické poměry v oblasti Čech. Představovala v minulosti také jakousi ochranu proti násilným vpádům kmenů od západu, jihozápadu. V období husitství však bylo toto dávné poslání narušeno. Protože český národ v podobě husitských nájezdních vojsk sám podnikal loupeživé výpravy do okolních zemí.

    Dnešní doba dala příležitost toto původní poslání Šumavy obnovit prostřednictvím systémů Nové duchovní cesty (NDC). Dnes toto nenápadné pohoří již naplno plní úlohu svého stabilizujícího vlivu pro českou kotlinu. A protože se stalo jedním z duchovních center NDC, jedním z hmotných uzemnění NDC, jeho vliv teď přesahuje hranici států i kontinentu, a je teď celoplanetární.

    Šumavský Velký Javor (Großer Arber) přitom představuje hlavní bod, ze kterého vyvěrá energetické stabilizující působení systému Šumavy. Na hlavním vrcholu Velkého Javoru se dnes nachází jedna z čaker evropského kontinentu. Její průměr je zhruba 80 metrů. Na české straně tuto významnou roli hraje především Boubín se svojí lokalitou pralesa, který zachovává ráz původní Přírody s minimálními zásahy člověka. Také na vrcholu Boubínu je jedna z dílčích čaker – konkrétně čakra panenské Přírody, jejíž průměr je orientačně kolem 50 metrů.


Marie Mejdrová: Komunikace s Přírodou ze 4.4.2010

Nejvyšší Přírodo, prosím o informaci, jaký je význam Šumavy a Českého Švýcarska v minulosti a dnes. Děkuji.

    A teď k pohoří Šumava. Ta má trochu jinou funkci. Táhne se podél části hranice státu. Je to především ochranný a očistný filtr.

    Hlavní „anténou“ Šumavy je nejvyšší vrchol Velký Javor. Přijímá energie, které mají informační, očistné, léčebné a vyživovací funkce. Vrcholový systém příchozí energie vyhodnocuje, třídí, rozesílá dál na podružné „antény“ ve své spádové oblasti, což je především Šumava a její podhůří. A dále má funkci opačnou, tedy vysílání informací o této oblasti zpět do vyšších sfér a po českém území. Je tedy komunikačním bodem, rozhlednou, strážním stanovištěm. Bdělým okem nad svěřeným regionem.
Tím, že je Velký Javor za hranicemi, může dobře komunikovat mezi oblastí českého státu a jeho sousedů. Má proto vyšší nadhled, lépe zajištěnou nezávislost a dokonalejší možnosti.

    Šumava je plná vody. Kromě obvyklé funkce pohoří jako hřbet rozvodí, v tomto případě mezi Čechami, Německem a Rakouskem, zde najdeme spoustu jezer, slatí, močálů a rašelinišť. Toto je důležité jako očistný filtr a pro vedení energií.

    Další devízou Šumavy jsou četné důležité menhiry a celá menhirová pole. Byly využívány už ve starověku, například Kelty a Ligury, i jejich předchůdci. Jejich úkol spočívá v komunikaci mezi jednotlivými oblastmi planety, mezi vrstvami nad a pod jejím povrchem a mezi bytostmi a Planetou a Přírodou. Dále stabilizují průtok energie v energetické síti Země. V případě potřeby ho zvyšují nebo snižují, tedy regulují. Dokáží energie akumulovat, vyzařovat a někdy i čistit. Leží na významných bodech energetického systému těla Země, které jsou přítomné v této geografické oblasti.
O tom bude více ve speciální části věnované kamenným bytostem – menhirům: Kamenné bytosti - menhiry.  

    Jak víte, s příchodem Nové duchovní cesty byly tyto regiony očištěny, probuzeny a zaktivovány. Kromě původních poslání tak dostávají průběžně i nové, aktuální úkoly ve světelné evoluci.    


K fotografiím ze Šumavy se vrátíte zde:

                     Šumava

 

 

© Jiří Novák, duben 2010
© Marie Mejdrová, duben 2010
www.novaduchovnicesta.cz