Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC II | Fungování Karmy se v současné době výrazně mění

Fungování Karmy se v současné době výrazně mění

Marie Mejdrová Vloženo 22.5.2011
Marie Mejdrová

Duchovní komunikace ze 4.5.2011

 

Nejvyšší Karmo, prosím o informaci o té údajné Nové knize života, o níž hovořil jako o převzaté informaci pan LK ve svém příspěvku „Co se to děje?“ z 28.4.2011. (Duchovní komunikace ze 4.5.2011).

 

Karma: „V tomhle případě jde o zmatečnou a zavádějící informaci, špatně pochopenou. I určití jedinci v rámci Staré duchovní cesty vnímají, že nastává karmický předěl. Ovšem ne v tom smyslu, že by byly předchozí hříchy všech jedinců i celé civilizace v tuto chvíli vymazány a začínalo se nanovo, s čistým štítem. To opravdu ne. Sice by takováhle skutečnost nahrávala do noty prohlášením LK, že všechny karmické vazby byly po jeho nedávném plošném magickém zákroku zrušeny, ale realita je někde jinde.

Změny, které probíhají a které se chystají, souvisejí s postupem Nové duchovní cesty. S tím, do jaké míry je už čisté prostředí Planety a sfér s ní souvisejících. S tím, jak průrazné, čisté a inteligentní jsou energie doprovázející očistné akce Spojených Sil Světla. S tím, jak je zregenerovaná planeta Země a její Příroda. A samozřejmě s tím, do jaké míry jsou očištěné od magických systémů všeho druhu a jejich svazujících pout.

Nová situace, která se rodí, zajistí průchod karmické instituci všude bez rozdílu. Na všechny bytosti a do všech oblastí. Tak, aby mohly být postupně nalezeny všechny zbývající „časované bomby“ - karmické nádrže, temné pojistky, skryté úpisy. To je jedna věc – nová situace nastává v tom, že všichni si budou před Karmou rovni. Skutečné zásluhy budou brány v úvahu stejně u všech a skutečné přehmaty také.

Tím druhým bodem je postoj člověka v současnosti, teď a tady. To, jak je dnes otevřený mimořádným možnostem, které se mu v této době nabízejí. Možnosti ke karmické očistě, k harmonizaci, ke světelnému vzestupu. Se správným přístupem se dnes už dá pracovat i s těmi nejtěžšími prohřešky v minulosti, které měly obrovský plošný negativní dopad. Oproti situaci v minulosti, kdy se tyhle karmické vrstvy nemohly otvírat. Jednak nebyly k dispozici očistné energie, které by je byly schopné obnažit. A zadruhé by je nebylo možné dokonale a bezpečně zpracovat, karmicky rozvázat.

Otázkou osobní volby zůstává, zda obsah těchto karmických vrstev bytosti vydají dobrovolně a budou aktivně nápomocny tomu procesu. Nebo jestli je z nich očistné energie budou muset dolovat násilím. Protože pokud se tenhle svět má skutečně změnit, tak je nutné ty všeobecně nebezpečné temné systémy, magie, výbavu zlikvidovat, trvale zneškodnit. V tuto chvíli již nelze dále váhat.

Otázkou není, zdali ano a zdali nyní, ale pouze to, jsou-li k tomu k dispozici potřebné energie. Postupuje se v závislosti na růstu frekvencí očistných energií.“

© Marie Mejdrová, květen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 171
  • 16
  • 14
  • 14
  • 17

Celkový počet hlasů: 232