Pravčická brána
Úvodní stránka | Zkušenosti z duchovní léčby a karmické očisty | Překonávání přílišné podřídivosti a strachů

Překonávání přílišné podřídivosti a strachů

Věra Talandová Vloženo 2.1.2016
Věra Talandová

Text připravila k publikování a vložila na web Marie Mejdrová


Duchovní komunikace ze 3. a 4.12.2015

Přehnaná služba druhým, silná podřídivost, přebírání odpovědnosti za druhé

 

Věra Talandová: Spojené Síly Světla, potřebuji informace ke své celkové situaci a problémům, které mne doprovázejí. O co jde, co potřebuji vědět, aby se vše mohlo vyčistit, vyřešit. A jak se vzdávat negativních myšlenek, které mě přepadají. (Duchovní komunikace ze 3. a 4. 12. 2015)

Příroda: „Velmi náročné období, kterým procházíš, je zásadní v celé tvé karmické očistě. Je nutné vším projít, vše pochopit a karmicky zpracovat. Tyto situace ve tvém životě jsou důsledkem tvého největšího problému, se kterým se dlouhodobě potýkáš – přehnaná služba druhým, silná podřídivost, často přebírání odpovědnosti za druhé. Celými bloky životů se toto prolíná. U někoho se střídá podřídivost s nadřazeností, u tebe převažuje podřídivost.“

VT: Pracuji na tom neustále, ale zatím mě potkávají velmi dramatické události. Věřím, že jsem to pochopila, už se neobětuji pro druhé. Ale vnitřně to není zcela zpracované, zase čistím za druhé a zlepšuje se to pomalu.


Poznámka Jiří Novák:


Čistit za druhé zde znamená, na kolik procent se člověk karmicky čistí za sebe a na kolik za někoho dalšího. Například za člena rodiny, příbuzné. Toto dobrovolné přebírání povinností za druhé je potřeba ze sebe dostat ven, protože je nepříznivé pro vývoj obou dvou stran. Pro člověka, který to přebírá, jde o velkou zátěž navíc, která ho vysiluje a může způsobovat nepříznivé projevy během karmické očisty, např. zdravotní, psychické. Tomu, za koho čištění přebírá, vlastně bere duchovní cestu. Neumožňuje mu, aby se sám postavil na vlastní nohy. Aby sám převzal za sebe zodpovědnost. Dává jeho bytosti na nevědomé úrovni nesprávný signál, že problémy za něj bude řešit i v dospělosti někdo druhý.


Příroda: „Je samozřejmě důležité to pochopit v současném životě a měnit svoje chování. Než se však toto přepíše i na dalších úrovních, nějakou dobu to trvá. Zvláště pokud je tato záležitost u tebe tak hluboko vepsaná. Je to o usilovné práci a velké trpělivosti.

Tvé zdravotní problémy pramení ponejvíce z důvodů nesprávných postojů a pochybení a přílišné obětavosti v mateřství. Také je u tebe problém v přílišné podřídivosti v partnerských vztazích z minulosti a některé menší záležitosti ze současného vztahu v jeho začátcích. Také tento problém vyvolala z několika procent i opravdu velká podřídivost ve vztahu s dalšími příbuznými, kteří tě silně ovládali a manipulovali s tebou.“

VT: To vše jsem vnímala a uvědomovala si to. Ale pro klid v rodině jsem si vše nechala líbit. To už ale neplatí. Myslím, že se mi už povedlo z větší části toto vyřešit.

 

Překonávání a vydávání strachů
 

Příroda: „Ano, toto jde nejlépe. Co ale ještě vázne, je u tebe překonávání a vydávání strachů. U lidských bytostí obecně platí, že v situaci ohrožení jim naskakují různé scénáře. A o to méně se věnují současné chvíli a práci na nápravě vzniklé situace.

Negativní myšlení plodí zase jen negativní energie, které nepřispívají k rychlému a zdárnému vyřešení.

Je pro vás docela umění v době silnějších zdravotních problémů tento typ negativního myšlení opustit a nasměrovat se pozitivním směrem.“

 

VT: Je to pro mě moc dlouhé a náročné. Věřím této světelné cestě. Kdykoliv se vynořily úkoly, které bylo potřeba zvládnout, a byly to pro mě extrémně těžké úkoly, zvládla jsem to. Usilovně pracuji na světelných základech své bytosti, snažím se žít zdravě, na podporu svého zdraví i světelných energií v těle jím dostatek energeticky čistých potravin. A přesto mám někdy pocit, že vše, co dělám, nějak nestačí.

Příroda: „To jsou právě ty strachy a představy lidských bytostí. Nežij ve strachu, ale prací na sobě v přítomnosti. Zmobilizuj svoje síly. A žij běžný život. Strach ti ubírá další síly, které ti pak chybí jinde. A způsobuje i únavu a vyčerpání.

Je to skutečný boj mezi Světlem a temnotou vylézající z karmických vrstev. To, co tě potkává, jsou nedořešené karmické záležitosti. Nemáš jinou cestu, než tuto. Máš všechny předpoklady a podmínky ji zvládnout.

Vy lidské bytosti málo žijete v přítomnosti. Podléháte svým strachům, které vás obírají o energii. Máte i strach ze svých vlastních strachů. Vše to vytváří vaše mysl. A můžeš si být jistá, že prvotní impulzy nepocházejí od Spojených Sil Světla. Ty nemají zájem na tom, abyste se strachovali, a tím se oslabovali. Zbavit se strachů je velmi individuální. A hodně záleží i na povaze lidské bytosti.

Je důležité pochopit podstatu strachu, odkud přichází. Pochopit, že vytváření strachu v bytosti blokuje uzdravující síly. Může ji až paralyzovat. A vytváření strachů určuje, jak bytost zvládne složitý úkol, jak jím projde. Pokud bytost vytvoří množství strachů, které ji buď přímo paralyzují, nebo blokují síly, které jsou zapotřebí k uzdravení, je to špatná výchozí pozice.

Přikládám poznámku, jak mocenské Temné síly dokázaly nebo dokážou pomocí vyvolání strachů ovládat lidstvo, dostat je tam, kam chtějí.

Pokud je bytost schopna nevytvářet množství strachů a ty, co vytvoří, plynule vydává a neztotožňuje se s nimi a pokud stoupá na světelném vzestupu a posiluje všemi způsoby světelné základy své bytosti, je schopna zvládnout složité a těžké situace jak na úrovni vlastního zdraví, tak na ostatních úrovních.

V současnosti řešíš mnoho právě takto náročných situací. Je potřeba zvládnout a zpracovat velmi těžké karmické záležitosti, které se projevují v oblasti zdraví. Je to i výše zmíněná změna postojů z podřídivosti, která ti velmi komplikovala mnoho životů. A je též nejvyšší čas postavit se vlastním strachům. Takové strachy mohou někdy vyústit až ve strachy o život, tedy strachy z nejhorších. Tyto zásadní záležitosti jsou první bojovou linií, kde je zapotřebí nasadit všechny síly a zvládnout tento boj. Pak se můžeš posunout dále.

Nikdo z vás ani z nás ze Spojených Sil Světla nevíme, jak přesně se bude odvíjet vaše karmická očista. Co vše máte ve vašich karmických nádržích. Je logické, že se z nich postupně vytahují věci na zpracování takové povahy, na které jsou již dostupné energie, aby se tyto záležitosti mohly zpracovat, karmicky rozvázat, zlikvidovat následky. Často jsou to doslova hrůzy, co se mohou z vrstev objevovat. Kdyby bylo možné dopředu znát, co všechno máte v sobě nashromážděné, hodně z vás by nemělo odvahu se do očisty pustit.

Vezměme si za příklad dálkový výlet přírodou. Někdy jdete po rovině, pak vystoupáte na kopec. Před sebou vidíte další roviny a vrcholy, další výzvy. A pokud už jste s odvahou na tuto cestu vykročili, máte zároveň předpoklady a vnitřní připravenost jít dál, pokračovat. Je důležité jít beze strachu. Co by to bylo za cestu, kdybyste se celou dobu báli, strachovali, že na další kopec nevyjdete, nebudete mít motivaci, dostatek sil… Taková cesta plná strachů, by vás netěšila, a byla by úmorná, vyčerpávající.

Úplně jinak vypadá cesta, kdy bytost odvážně kráčí vpřed, vědomá si úkolu, který si předsevzala, ve kterém vidí smysl. Cestou i odpočívá, užívá si přítomné chvíle, vnímá krásy okolo sebe a ty energie dokáže přijmout, nabíjejí ji. Cestou udržuje pozitivní mysl, dělá věci, které podporují její fyzickou i psychickou kondici. Už samo objevení této cesty a možnost se na ni vydat jsou pro bytost odměnou.

Napřed se na cestu vydalo několik málo bytostí. Bytostí postupně přibývá, kráčejí společně, sdílejí tuto cestu, své zážitky, svá vnímání. Mohou se podporovat. Někteří jsou v čele, za nimi další skupiny. A ještě o kousek za nimi ohromná skupina bytostí jako silná opora. Už to není úzká pěšinka pro pár jednotlivců. Je to cesta, na které přibývají další a další bytosti.

 

Temnota apeluje na ego i na mysl bytosti, aby se bála
 

Vepředu je v dáli čím dál jasněji, více a více Světla. A čím dále se bytosti dostávají, tím víc toho Světla do sebe vstřebávají. A to vytlačuje zbývající temnotu z nich. Vzdát se té temnoty a zpracovat ji není vůbec snadné. Vždyť Světlo a temnota jsou dva nesmiřitelné protiklady. A temnota se urputně brání. Pokud ji má bytost ještě v sobě, má na něj temnota stále páky. A neštítí se žádných praktik. Mezi takové praktiky se dá zařadit i výše zmíněné zastrašování, vyvolávání strachu a jeho podporování. Temnota apeluje na ego i mysl bytosti, aby se bála. Všeho.

Temnota se snaží dělat vše pro to, aby bytost svou světelnou cestu nezvládla. Proto bytost na světelném vzestupu musí být obzvlášť bdělá. Musí s temnotou bojovat. Je to kdo s koho. Čím více se bytost v sobě očistí, čím více se její temná zátěž zmenšuje, tím menší vliv na ni temné bytosti a systémy mají.

 

Vnímat světelné obzory, kvůli kterým stojí za to na cestě vytrvat


Cesta je dlouhá, zdá se nekonečná. Vede však z temnoty do Světla. Nemá smysl se nostalgicky ohlížet zpět. Důležité je neustále vnímat ty světelné obzory, kvůli kterým stojí za to na cestě vytrvat.

 

Cesta a cíl jsou propojené
 

Není dobré se upínat na nějaký, pro vás zatím neuchopitelný, cíl vaší světelné cesty. Tady jsou cesta a cíl propojené. Tyto jednotlivé cíle nekončí cílovou páskou, za kterou není nic. Za cílem jsou další cíle, další mety k dosažení. Jste vlastně světelní poutníci. Nežeňte se za cílem, zabydlete se na své světelné cestě. Putujte životem na planetě Zemi a zároveň na své světelné cestě. Je to mimořádné spojení, které dává naději na změnu k lepšímu.“

VT: Děkuji, Přírodo.

© Věra Talandová, leden 2015
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 247
  • 31
  • 26
  • 22
  • 25

Celkový počet hlasů: 351