Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články V: 60 - 69 | 63D. Postupné hledání společné harmonie v partnerském vztahu

63D. Postupné hledání společné harmonie v partnerském vztahu

Petra Nováková Vloženo 27.10.2013
Petra Nováková

Pozitivní vyvrcholení příběhů o Temném vědomí. Po průchodu nepříjemnou karmickou očistou je možné dospět také k otevření pozitivních úseků vlastní minulosti. A k obnovení vysoké harmonie z těchto dílčích minulých období i v dnešní době. Žádná úroveň harmonie není konečná a nejvyšší. Na společném vztahu je důležité stále pracovat a jeho harmonii neustále zlepšovat. Harmonické spojení v sobě nese mnoho podob. Harmonie nepřichází sama od sebe, je důležité ji postupně vytvářet. Vědomé úsilí o vyšší harmonii přináší viditelné výsledky. Živnou půdou harmonie je sjednocení a spolupráce. Bez spojení hmoty s duchovním pozadím nelze dosáhnout skutečné úplné harmonie. Naučit se chápat poselství méně příjemných situací. Duchovní vnímání spojené s cestou na hrad Kašperk. Prožitek vzájemného zaslíbení se. Výsledkem vytrvalé karmické očisty je dosažení vyšší hladiny harmonie.

Jiří Novák

Pozitivní vyvrcholení příběhů o Temném vědomí

Jak již bylo naznačeno v článcích 57C. Optimální partnerský vztah I – Příběhy z minulosti, 57D. Optimální partnerský vztah II – Současná realita, karmická očista tvořícího se partnerského svazku je jedním z kroků, které se nevyplácí přeskakovat. Bez karmické očisty v rámci páru, která bude probíhat od počátku vzájemného sžívání se, je v dnešní době obtížné vytvořit dlouhodobě harmonicky fungující vztah. Není možné vztah dále rozvíjet a posouvat jeho harmonii na vyšší úroveň čistoty.

Tento článek je pokračováním příběhů, které vyprávěly o vzájemné karmické očistě dvou bytostí, Petry Novákové a Petra Svobody. Bytostí, jejichž minulost byla zasažena Temným vědomím, a které dostaly v tomto životě další novou příležitost k vzájemnému partnerskému vztahu.

Tento text přímo navazuje na předchozích pět pokračování 59D. Temné vědomí – příběhy z minulosti I, 59E. Temné vědomí – příběhy z minulosti II, 63A. Temné vědomí – příběhy z minulosti IV, 63B. Temné vědomí – příběhy z minulosti V, 63C. Temné vědomí – příběhy z minulosti VI.

Dnešní část přináší pozitivní uzavření celého tématu. Naznačuje, že po průchodu nepříjemnou a místy i drsnou karmickou očistou je možné dospět také k otevření pozitivních úseků vlastní minulosti. A k obnovení vysoké harmonie z těchto dílčích minulých období i v dnešní době.

Zároveň je však zde naznačeno, že žádná úroveň harmonie není konečná a nejvyšší. Že na společném vztahu je důležité stále pracovat a jeho harmonii neustále zlepšovat.


 

Petra Nováková

Harmonické spojení v sobě nese mnoho podob

Petra Nováková: Spojené Síly Světla, prosím, kdo mi můžete dát informace ke společnému pobytu s Petrem zde na Šumavě. A zejména k poslednímu výletu na hrad Kašperk, kde jsme se nechali vyfotit od lučištníka. Napadlo mě, že lučištník měl pro nás nějaký klíč, ale nejprve jsme se museli sami někam společně posunout, abychom ten klíč mohli dostat. Děkuji za zhodnocení. (Duchovní komunikace z 22.8.2013)

Sféra Harmonického spojení: „Stále se občas podivuješ, co všechno může s mými energiemi souviset. Proto se můj obraz stále ještě tvoří, proto doposud nepřišel čas jeho dokončení. Protože nejprve společně hledáte celý ten proces, kterým taková společná harmonie a propojení vzniká. Vše jde ale postupně a vše chce svůj čas. I tento proces.

Zažíváš stále stejný proces hledání společné harmonie. A stále s jinými lidmi. Nejvíce však s těmi nejbližšími. S partnerem, s rodinou. Pak i s dalšími blízkými přáteli. Každá taková rovina je důležitá. Harmonické spojení v sobě nese mnoho podob. A ty je postupně poznáváš a přitom se stále znovu podivuješ, co všechno mé energie mohou zahrnovat.

Harmonie nepřichází sama od sebe, je důležité ji postupně vytvářet

A stále znovu se přesvědčuješ, jak je důležité umět si harmonii znovu vytvořit, znovu získat. Jak je pak cenná, jak si jí dokáže bytost vážit a pečovat o ni o to více. A přitom by bylo tak snadné se v danou chvíli na vše vykašlat a utéct od vší té neharmonie. Ale ničemu by se nepomohlo, protože neharmonie se neztratí sama od sebe, stejně tak, jak nenápadně vznikla. A když už jednou existuje, ani se před ní nelze někam schovat.

Na odstranění neharmonie je potřeba vědomě a soustavně pracovat. Vyčistit příčiny, proč vznikla. A to jak energeticky na duchovní úrovni, tak i na hmotné rovině. Protože vždy jde o vazby z minulosti, které se obnažují a hrají při vnímání roli. A pak jde také o hmotná nedorozumění, špatná pochopení, nezvládnutí situace na základě vychýlení zúčastněných osob. To vše vyvolané vlivem nedostatku čistých energií v okolí i uvnitř sebe. Bytost se může v určité vyhrocené situaci přestat ovládat a nezvládne pak své chování přesně podle etických principů vzestupné světelné cesty. Její chování obsahuje určité nedostatky, chybí mu vyšší duchovní nadhled.

Vědomé úsilí o vyšší harmonii přináší viditelné výsledky

Pravdou však je velmi důležitá myšlenka, která ti přišla do hlavy. A totiž, že v každé situaci se každý zúčastněný může chovat lépe, jinak, tak, aby disharmonie v okolí, uvnitř druhých bytostí, i uvnitř sebe, pomohl překonat. Nebo naopak se těmito vrstvami může nechat stáhnout a ke společné disharmonii tak přispět. Zvýšit ji. Namísto jejího odstranění. Zatím se mnohdy děje spíše druhý případ.

Proto se učíte právě tomu prvnímu, správnému. Učíte se hledat vzájemnou harmonii a neustále ji posilovat. Učíte se neutíkat před problémy, disharmoniemi, ale postavit se jim čelem, zdolat je. A vytvářet tak prostor pro novou vyšší harmonii, která teprve pak může přijít. Až když se vše zvládlo. Když všichni napnuli své síly, překonali své ego, strachy, nepříznivé vlivy, vlastní vychýlené postoje, zajeté chování, prožívání a zkrátka vše změnili.

Sama můžeš vnímat, jak jsou výsledky znatelné, když na posilování harmonie vědomě pracuješ. Co všechno pak takové úsilí dokáže přinést. Jen je potřeba boj o harmonii nevzdávat předem. Nezaleknout se žádných nástrah, ale bojovat. Společně. Harmonie je pak daleko vyšší, sdílí-li se.

Živnou půdou harmonie je sjednocení a spolupráce

Principem harmonie je sjednocení a spolupráce. To je její živná půda. To jsou její největší opěrné pilíře. Bez těchto opěrných pilířů nelze dosáhnout skutečné harmonie. Bez spolupráce a sjednocení nemůže harmonie nastat. Ať už jde o spolupráci a sjednocení ve hmotě s dalšími zrozenými bytostmi. Nebo o spolupráci vás ve hmotě s námi, s duchovními Spojenými Silami Světla a našimi čistými světelnými energiemi.

Potřeba spolupráce ve hmotě je naprosto logická. Jde o spojování znalostí, schopností a dovedností ve prospěch celku, ve prospěch společného projektu. Tato spolupráce však bude zvyšovat harmonii pouze v případě, že bude probíhat na základě světelných pravotočivých principů. Jakmile se do vztahů zamíchají temné levotočivé energie, spolupráce začne obsahovat prvky manipulace, zneužívání jednoho druhým, energetického parazitování. Aby se vytvoření těchto a dalších podobných vlivů předešlo, je současně důležitý i dostatečně vysoký duchovní nadhled nad situací ve hmotě. A tento nadhled umožní jedině světelný vzestup a spolupráce se světelnými duchovními silami mimo hmotu.

Bez spojení hmoty s duchovním pozadím nelze dosáhnout skutečné harmonie

Skutečné harmonie nelze dosáhnout bez tohoto spojení hmoty s duchovním pozadím. Toto spojení je přitom nesmírně důležité pro obě strany. Harmonie ve hmotě nemůže vzniknout bez dostatečného duchovního nadhledu, bez spojení se Spojenými Silami Světla. Jedině toto spojení umožní dodržet a posilovat čistotu vzájemné spolupráce, neporušovat etiku činů.

A stejně tak harmonie v duchovních sférách nemůže vzniknout při odtržení duchovního světa od hmoty. Protože právě hmota je místem, které umožňuje zviditelňování větších i drobných chyb, výchylek, dílčích neharmonií. Hmota současně poskytuje možnost karmické očisty, příležitost postupného zdokonalování se, neustálého růstu. Pokud se naopak duchovní úrovně zcela odtrhnou od hmoty, pak jsou dosavadní nečistoty, projevy neharmonie dokonale uschovány, zastřeny. A není možné je odstraňovat. Není možné se nadále zlepšovat a zvyšovat tak harmonii. Právě hmota umožňuje dávné chyby nalézt a také je postupně napravit.

(Poznámka: Toto téma je podrobně rozebráno v textech 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty, 47D. Nepříznivé vlivy Staré duchovní cesty na dnešní vývoj, 47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti, 54A. Kristovo vědomí, neviditelnost a údajný přechod do 5. dimenze, 55D. Zablokování další evoluce člověka v období mezi životy.)

Bez spojení hmotného a duchovního pohledu nebude harmonie úplná

Proto se nyní učíte těmto novým rozměrům harmonie, společné harmonie, které lze dosáhnout pouze slaďováním a očistou obou složek, duchovní i hmotné. A jejich vzájemným vyvážením. Protože bez spojení obou přístupů, hmotného i duchovního, nebude harmonie obsahovat všechny možnosti, které jsou k dispozici.

Ve spolupráci s dalšími bytostmi posouváte význam harmonie ještě daleko dál, k novým obzorům. K obzorům, kterých nelze dosáhnout pouze v samostatnosti, izolovanosti od dalších bytostí, od hmotné roviny, od duchovního pozadí nad hmotou. To si pamatujte.

Společně dosažená harmonie, tu nic nepřekoná, té se nic nevyrovná. Ať už co se týká prožitků s duchovními bytostmi, sférami, energiemi. Nebo prožitků s bytostmi hmotnými na hmotné rovině. Obojí je neocenitelné, obojí má svůj význam. Obojí je stejně důležité. Ale získat společnou harmonii ve spolupráci s dalšími bytostmi na hmotné rovině bývá mnohdy těžší, než se sám zklidnit a sladit s čistými energiemi Přírody a dalších duchovních světelných bytostí.“


Naučit se chápat poselství méně příjemných situací

Petra Nováková: Spojené Síly Světla, prosím, kdo mi můžete dát ještě další informace k událostem, které nás s Petrem potkaly. Jaký konkrétní význam měly. Děkuji. (Duchovní komunikace z 23.8.2013)

Sféra Harmonického spojení: „Už jsme společně mluvili o tom, že nejlépe se dosahuje spojení se mnou skrze Přírodu. Právě Příroda pomáhá lépe najít spojení na mé energie, snáze se na ně znovu naladit. Váš výlet na Kašperk byl nejdůležitější ze všech z celého vašeho letošního pobytu na Šumavě. To jsi vnímala od začátku, že bys tam chtěla, že to má zvláštní význam. Petr tam však neměl jet sám, proto také cestu na Kašperk předchozí den nenašel…

 

               Pohled na hrad Kašperk od Kašperských Hor

 

  

                        Hrad Kašperk z Pustého Hrádku

A když se děje jakákoli situace, která mi není příjemná, je vhodné položit si otázku, čím jsem k této situaci mohl přispět i já? Proč jsem se ocitl v této situaci, co se mám jejím prostřednictvím naučit? A jak ji mohu pomoci změnit?

          

                                       Pod Kašperkem

Všeobecně dost používaný postoj, že za to může druhý, že já jsem chybu neudělal, není zrovna ideální. Může jít o mnoho věcí. To víte. Obnažující se vrstvy, nevhodné vlivy z okolí, mé vlastní chyby z minulosti… Každopádně také víte, že nikdy se neocitáte v žádné situaci náhodou. Je těžké si ale právě tohle uvědomit v situaci stresu, v období kupících se nepříjemných prožitků.

Teď zkus duchovně vnímat, ponořit se do duchovního pozadí této vaší společné cesty na Kašperk. Abys chápala, co se na duchovní rovině na tomto místě odehrálo.“

Duchovní vnímání spojené s cestou na hrad Kašperk

Vnímám, že mě vede Příroda. Nejprve jsme se zastavili u té brány, kterou jsem vnímala jako důležitou. Každá brána něco otevírá, zavírá, je vstupem. Vnímám, že to bylo první důležité místo. Najednou jako by se tím propojila minulost s přítomností. A já vnímala, když jsem si vybavila tu fotku, že stojíme společně před vlastním hradem, domovem. Kdysi v minulosti. Zde jsme byli šťastní. To byl jeden z životů, kdy jsme měli vzájemnou společnou harmonii. Harmonický život.

Pak jsem vnímala, že lučištník (muž převlečený v dobovém šatu zde učil střelbě z kuše, luku) byl důležitou osobou už tehdy v minulosti. Teď mi předával nějaké informace na duchovní rovině (když mě učil střílet). Plynul mezi námi nějaký tok energií. Výměna impulzů.

               

                                               Střelba z luku 

           Energetická výměna informací mezi mnou a lučištníkem.

 

Petr požádal lučištníka o fotku, vše se propojilo, vytvořil se trojlístek a mezi námi plynuly energie. Vnímala jsem, že lučištník nám vracel naši harmonii společného vztahu, kterou jsme si u něj kdysi dávno uložili a on nám ji opatroval. Teď jsme ji společně našli.

Petra Nováková: Děkuji ti, Přírodo, za vnímání. Děkuju, že jsi nám stále oporou jak ty, tak také všechny Spojené Síly Světla. Že nám pomáháte vše zvládat, posunout se společně dál, být spolu. Moc za to děkujeme.

Prožitek vzájemného zaslíbení se

Mám pocit, že je ještě potřeba něco vnímat. Zklidňuji se. Pak vnímám jakýsi dokonalý soulad mezi Petrem a mnou. Jako by tehdy tohle bylo místo našeho zaslíbení. Stojíme nahoře zhruba v místě, kde stál lučištník, před hradem. Vnímám tu krásnou energii souznění, propojení. Až mi tečou slzy. Pak vnímám, že spolu s Petrem stojíme, objímáme se, já jsem v bílém, ve svatebním, Petr asi v modrém. Vzájemně se držíme za ruce, tiskneme je k sobě, na prstech nám září bílozelené prstýnky od Přírody.

Pak vnímám špalír z rytířů, kteří sedí na svých koních. Vpředu klečí jejich velitel, vzdává nám hold. Pak vstává a pozvedá svůj meč, pod kterým procházíme jako první. Na konci špalíru se otáčíme, velitel posílá Nahara, aby za námi doběhl. Pak jde společně za ruku se svou partnerkou také špalírem a mávají nám. My sedáme na koně. A společně odjíždíme bránou. Těsně před bránou na nás ještě ze shora padají nějaké bílé kvítky, nebo je to energie v podobě lehounkých bílých kuliček. Pak ještě vnímám, že za námi přiběhla nějaká holčička, já ji vysadila také na koně a jela s námi. Možná to byla naše společná dcera.

 

Petra Nováková: Děkuju, Přírodo, Spojené Síly Světla, za tato vnímání, jsou pro mě moc cenná.

Příroda: „Teď už všeho nechej, nech na sebe energie ještě působit. Více si řekneme zítra. A přichází čas dokončit obrázek Sféry Harmonického spojení.“

Petra Nováková: Děkuju moc.


 

Po rozpletení nepříznivých vlivů se obnaží také pozitivní minulost

Petra Nováková: Spojené Síly Světla, prosím, můžete mi dát nějaké informace k mému včerejšímu vnímání? Děkuji. (Duchovní komunikace z 24. 8. 2013)

Příroda: „Konečně jste se s Petrem společně dopracovali k obrazu vaší pozitivní minulosti, kdy jste byli spolu šťastní. A protože jste dokázali harmonii mezi sebou obnovit, bylo možné, abys vnímala nový rozměr vašeho společného propojení. Nešlo o obraz minulosti, poslední vnímání bylo odrazem přítomnosti. Lépe řečeno, vzniklo z přítomnosti. Z toho, co jste společně dokázali.

Byla a je to odměna za společnou práci na společném vztahu a pročišťování společné minulosti. Odměna za rozplétání nepříznivých vlivů, které svazovaly nejen vás, ale také celý svět. A vy touto vlastní očistou pomáháte i světu postupně se vymanit z temného sevření. Tím, jak se to daří vám, daří se to i celkově.

Význam vnímání je vcelku jasný. Tím, jak na sobě pracujete a společně váš vztah čistíte, tím jste dosáhli harmonie, která na duchovní rovině odpovídá takovémuto propojení. Proto se to všechno mohlo udát, proto jste mohli takovou harmonii a vnímání pocítit. Tato harmonie je teď vaší součástí. A je také potvrzením, že když se vztah pročistí, je pak možné zcela přirozeně vnímat takové události.

Po pročištění vztahu je možné zaznamenat taková pozitivní vnímání. Která však již nejsou pouze odrazem minulosti, nebo něčím, co je nutné zpracovat, rozvázat. Ale jde o vnímání, které je zároveň i dnešní skutečností, a které vychází z reálné situace. Kdy partneři dosáhli tak silného duchovního propojení na základě společné očisty, že na duchovní rovině mohlo proběhnout takovéto duchovní propojení obou bytostí. A to je ten vrchol, který by měla také Sféra Harmonického spojení obsahovat. Až teď jsi ale k těmto nejvyšším energiím dosáhla. Až teď jsi měla možnost jejich dotek pocítit. A proto až teď je možné na obrázku dál pracovat a jeho podobu dokončit.

(Poznámka: Obrázek Sféry Harmonického spojení a komunikace k němu jsou na adresách

https://energiezobrazu.webnode.cz/obrazy-petry-novakove/a2013/,

https://energiezobrazu.webnode.cz/informace-k-obrazum/petra-novakova-2013/sfera-harmonickeho-spojeni/.)

 

Neznamená to však, že vaše společná očista je u konce. A že dosažená harmonie je již konečná. Čeká vás společně ještě mnoho práce. Vztah je potřeba neustále budovat. Na duchovní i na hmotné stránce.

Výsledkem vytrvalé karmické očisty je dosažení vyšší hladiny harmonie

Tvé vnímání však představuje určitou dosaženou metu. Je určitým výsledkem vaší předchozí práce a je pro vás odměnou, které jste společně dosáhli. Výsledkem je harmonie, která se mohla stát vaší součástí. A která vám bude nadále ve společném vztahu pomáhat tak, aby byl dál tvořen a budován podle principů NDC. Aby vždy dosahoval té nejvyšší kvality, nejvyšší možné harmonie.

I my vám děkujeme za spolupráci. Protože bylo velmi náročné dokázat očistit vztah od tak těžkých nánosů. A chtělo to mnoho trpělivosti a sil. Společně se vám to podařilo a za to se radujeme my všichni, světelné bytosti, s vámi.

Předej Petrovi toto společné poselství. Ať i on má možnost vnímat pokrok, kterého se vám podařilo společně dosáhnout. Možná přijde i čas v nějaké podobě toto vnímání zveřejnit. Aby i ostatní měli možnost zaznamenat celý průběh očisty a budování společného vztahu, jak již bylo v předchozích vašich článcích.

(Poznámka, jedná se o články 59D. Temné vědomí – příběhy z minulosti I, 59E. Temné vědomí – příběhy z minulosti II, 63A. Temné vědomí – příběhy z minulosti IV, 63B. Temné vědomí – příběhy z minulosti V, 63C. Temné vědomí – příběhy z minulosti VI.)

Tohle by bylo jakési pozitivní uzavření, jaké mety lze dosáhnout. Jak lze vztah pročistit. Od toho nejhoršího. Je však nutné dále pracovat a harmonii neustále zlepšovat. Stále je možné jít výš, jak se neustále přesvědčuješ při společném kontaktu s Petrem.“

Petra Nováková: Děkuju, Přírodo a další Spojené Síly Světla, za všechny ty možnosti, velmi si jich vážíme. A moc za ně děkujeme.

Příroda: „Nemáte zač. My jen zprostředkováváme impulzy. To všechno ostatní si musíte vybojovat sami.“

 

16.9.2013

Když jsme se s Petrem setkali po tomto duchovním vnímání, vnímala jsem silné harmonizující energie mezi námi, silné harmonické pouto. Stejný prožitek, který jsem měla v duchovním vnímání, jsem poté pocítila i na hmotné rovině. Pracujeme na tom, aby se harmonie mezi námi neustále zvyšovala. A to v každé činnosti – když odpočíváme, i když se věnujeme pracovním povinnostem.


Dodatek k aktuální situaci - vloženo 16. 10. 2017

Petra Nováková

Po vzájemných složitých očistách a dospění i k harmonickým okamžikům, se ukázalo, že není pro naše bytosti po dvou letech společného partnerského vztahu ( tedy na konci roku 2015) již dále vhodné pokračovat ve světelném vývoji společně jako partneři.

Naopak, že je vhodné dále pokračovat a pracovat na svém světelném vzestupu každý sám za sebe. A otevřít se tak novým příležitostem, které na každého z nás čekaly, či teprve čekají.

© Petra Nováková, říjen 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 182
  • 25
  • 18
  • 20
  • 19

Celkový počet hlasů: 264