Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC I | Výzva Přírody: Lidstvo není a nikdy nemělo být vládnoucím prvkem

Výzva Přírody: Lidstvo není a nikdy nemělo být vládnoucím prvkem

Petra Nováková Vloženo 11.3.2010
Petra Nováková

Komunikace s Přírodou z 10.3.2010  

    Mnoho lidí nevnímá svět a jeho prvky kolem sebe jako bytosti. Podle lidské filosofie jsou zde všechny prvky přírody proto, aby lidstvu sloužily a jeho cestu usnadňovaly. Jak krátkozraký je však tento pohled. Lidstvo není na Zemi pro své výsadní postavení nad planetou a vším živým, ale jako prvek, který má zájmy Přírody rozšiřovat, urychlovat její evoluci. Lidstvo není a ani nikdy nemělo být vládnoucím prvkem, ač si to stále myslí. Dlouhá historie lidstva plná snah o ovládnutí celé Přírody i planety skrze manipulování se živly a další podobné mocenské ambice – to vše tuto myšlenku pouze potvrzuje, dokládá.

    Lidstvo mělo být součástí Přírody, pomocníkem, který dokáže impulzy z duchovního pozadí převést do hmoty tak rychle, že to mění evoluci nejen této planety, ale i celého dalšího světa. Lidstvo zapomnělo na svou funkci a Příroda stále více ustupovala do pozadí před vědou a technikou. Je důležité změnit priority, které lidstvo jako civilizace stále zastává. Aby se však změnil celek, musí se měnit nejprve každý jeho jednotlivý díl - každá bytost. Protože ani jedna bytost, která je na Zemi, tu není náhodou.

    Planeta Země však není pouze místem k učení. Ano, zde ve hmotě mají lidé poznat principy evoluce, mají se jim naučit a také je přímo zde mají uvádět do praxe. Ne odejít a učební místo přenechat jiným. V takovém případě se o Zemi nenaučili vůbec nic. Země je místem, kde se bytosti učí, jak dovést civilizaci k čistému vzestupu. Ale také místem činů, kde se právě tyto poznatky mají uvádět v život.

    Planeta Země tak nemá sloužit jen k pasivnímu poznávání, ale také k aktivní změně. Zde jsou ty nejlepší podmínky k evoluci. Země je klíčovým bodem vývoje. Není místo, které by poskytovalo lepší možnosti. Zodpovědnost neleží na nikom venku, na nikom, kdo Zemi opustil. Ale je na lidstvu. Pokud někteří stráví celý život zde jen učením, aniž by získané poznatky také použili, pak je to jen mrhání časem a zříkání se této odpovědnosti.

    Svět nepatří lidem, lidé jsou „pouze“ jeho součástí a mohou se podílet na jeho utváření. Pokud tuto možnost přijmou, využijí ji. Není náhodné, že se nové možnosti pro planetu i lidstvo otevřely. Otevřely se, protože na Zemi byli tací, kteří dali jasně najevo, že takhle už to dál nechtějí. Že tohle není cesta, kterou dál chtějí kráčet, ač si ji dříve v minulosti také zvolili. Byly a jsou zde bytosti, které se rozhodly věci změnit a udělaly pro to maximum.

    Proto má teď každý šanci znovu přehodnotit svůj dosavadní pohled na svou existenci a vzít věci do svých rukou. A k této změně se připojit, stát se její součástí. Stát se aktivním prvkem, který tuto změnu dál rozvíjí. To lidské bytosti na Zemi pomohly planetě se vzpamatovat a převzít kontrolu nad sebou. Pomohly pozemské Přírodě, která už po celé věky byla v rukou temných.

    Planeta získává znovu svou sílu a bojuje za sebe i za bytosti, které chtějí jít po téhle cestě s ní. Každý tento impulz dostane a bude volit. Někteří pomáhají Planetě už teď, již zvolili. Další dosud váhají. Jsou i ti, kteří si myslí, že pomáhají, ale činí pravý opak. Kdo jiný než Příroda a Planeta by měl nejlépe vědět, co tyto obří živé organismy ke svému vývoji potřebují.

    Příroda přece dokazuje už od samého počátku, že dokáže pro každou svou částečku, pro každou jednotlivou bytost, najít ty nejlepší možnosti, aby se mohla rozvíjet. A součástí Přírody je i lidstvo, proto tato skutečnost platí i pro něj.

© Petra Nováková, březen 2010
www.novaduchovnicesta.cz