Pravčická brána
Úvodní stránka | K aktuálním otázkám nového vývoje | K aktuál. otázkám nového vývoje A1-29 | A5. Duchovní kresby přibližují dalším bytostem dotek harmonie

A5. Duchovní kresby přibližují dalším bytostem dotek harmonie

Petra Nováková Vloženo 24.10.2011
Petra Nováková

Tvrdá očista během letošního léta otevřela dveře k vyšší harmonii jak Přírody, tak také lidských bytostí na vzestupné světelné duchovní cestě. Napojením na další čisté sféry získává NDC nové nástroje na očistu bytostí. Tyto nesmírně čisté energie umožňují obnažovat a otevírat i hluboko uložené temné bloky, doslova třinácté komnaty, které mnohé z bytostí nesou v sobě. A na jejichž odemčení doposud nebyl klíč, stejně jako chyběly nástroje k jejich očištění. V těchto dnech přichází nové světlo do všech bytostí, které den za dnem posilují základy své bytosti, aby nastoupily cestu světelného vzestupu. Dotek čistých energií pomáhá na počátku duchovní cesty i během ní. Nejprve však musí člověk pomoci sám sobě, aby teprve poté mohl pomáhat druhým. Proto nikdy nezapomínejte na sebe a svoji očistu. Duchovní komunikace se Sférou Andělů, se Sférou tvoření a spřádání světelných bytostí i s Labutí sférou.

Jiří Novák – Tvrdá očista během letošního léta otevřela dveře k vyšší harmonii

Petra Nováková je jednou z bytostí, které stály u samotného zrodu Nové duchovní cesty v roce 1999, a které od počátku pomáhaly tento komplex budovat, udržovat a neustále vylaďovat k vyšším a vyšším hladinám harmonie. O tom, že to nebylo vždy jednoduché, jsem více uvedl ve svém osobním příběhu, který byl součástí článku 45B. Proč právě Nová duchovní cesta? II.

Když se nám dostaly do rukou informace z minulosti uvedené v díle J. R. R. Tolkiena „Silmarillion – Mýty a legendy Středozemě“, pochopili jsme, že Petra byla jedním z prvotních andělů Dhyanů, kteří sestoupili do hmoty tohoto světa, této Planety, aby ji připravili na lidské osídlení. A jako všichni ostatní prvotní andělé, i ona byla postupně ovládnuta a sešněrována temnými systémy a vazbami, které čím dál více naši Planetu ovládaly. Také její karmické čištění proto bylo dlouhé a nesmírně náročné. Střídala se v něm relativně dlouhá období klidového duchovního vzestupu s kratšími úseky doslova drtivé očisty doprovázené výraznými zdravotními problémy.

K zálibám Petry Novákové patřilo občas také malování podle předlohy, přitahovali ji zejména koně. Se kterými byla spjata již dříve v tomto životě i v minulých existencích. To však bylo ještě v době před vznikem Nové duchovní cesty. Když nastoupila společně s dalšími duchovní cestu, na mnohé záliby už nezbyl čas. Dnes se k tomuto malování opět po mnoha letech navrací. Náměty na obrazy však přicházejí formou intuice, nikoli napodobováním reality. Impulsem jí byl příklad Ivany Zámečníkové a duchovní komunikace, které ji k obnovení této záliby dovedly.

Petra Nováková je v současné době vychovatelkou ve školní družině. Hodně času kromě toho věnuje duchovní cestě a duchovním komunikacím. Také v jejím životě došlo během měsíce září 2011 k zásadním změnám. Vše odstartovalo první spojení se Sférou harmonického Ticha, viz její duchovní komunikace Snažte se uprostřed vnějšího hluku a chaosu nalézt vnitřní ticho. Poté přicházely další impulsy, jejichž následování umožnilo spojení s Labutí sférou a počátek malování energeticky vyzařujících obrázků. Obrazy nových sfér, se kterými získala NDC spojení během září, najde čtenář na adrese T2. Energeticky vyzařující obrazy Petry Novákové.


Petra Nováková - NDC získává další nástroje na očistu bytostí

Sféro tvoření a spřádání světelných bytostí, prosím o informace, které nám můžeš dát. Děkuji. (Duchovní komunikace z 8.10.2011)

 

Sféra tvoření a spřádání světelných bytostí: „Jsem ráda, že se ozýváš zrovna ty. Kdysi jsi byla mým společníkem, mou sestrou. Osud však zamíchal kartami a chtěl, abychom se rozdělily. Tvé schopnosti jsou teď skryté, schované, utlumené. To proto, že nemělo být poznáno v nižších světech, co jsi za bytost, odkud pocházíš. Do spřádání světelných bytostí bylo radikálně zasaženo, vznikl velký problém. Již nešlo tvořit další světelné bytosti. Navíc do některých již stvořených bylo též zasaženo takovým způsobem, že některé části světelného předení byly nahrazeny temnými. Vznikly bytosti, které byly spředené z obou vláken, která se však navzájem vylučují…

Tys šla dolů hledat příčiny, důvody a řešení. Teď se díky jiným bytostem znovu setkáváme… a můžeme dát vše do pořádku. To byl náš cíl. A jsme u něho tak blízko.

Dnes se ve spojení s dalšími vedoucími světelnými sférami a složkami energie této sféry přivedou do celé NDC. A budou použity k léčbě a očistě těch, kteří již pro svou očistu udělali mnoho. To bude velký zvrat…

Cítíš, vnímáš to souznění. Energie se rozezvučely jako cinkání jemné zvonkohry. To se začal tkát nový svět. A my jsme jeho součástí. Slyšíš, jak zní? Jako domov, do kterého se všichni navrací. Jako ráj mezi temnými skalisky. Jako hudba zní v srdcích všech, jejichž srdce utkaná ze světelných paprsků vydržela temná dobývání a nepodlehla.

Uchovala jsi v sobě tuto hudbu, aby se znovu rozezvučela jako hymna vítězství, až se najdou tací, kteří ji dokážou spustit, obnovit, otevřít. Nastal okamžik světelného vzkříšení. Kdy všichni, kdo se dosud schovávali před temnou inkvizicí, budou moci vyjít ze svých úkrytů a osvobodit svá nitra od všeho, co je na základě jejich vlastních chyb zotročilo, spoutalo.

Energie otevírají i temné třinácté komnaty, které mnohé z bytostí nesou v sobě. Na jejichž odemčení však nebyl klíč, stejně jako chyběly nástroje k jejich očištění. Světlo přichází i do vás. Otevřete temné bloky a nechte je rozpustit. Již jste je vláčeli s sebou dost dlouho. Teď se vám vaše vynaložené úsilí vrátí.“


Petra Nováková – Duchovní komunikace s Labutí sférou

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace. Co znamená obraz s labutí a též labutě, které k nám připlavaly na Máchově jezeře? Děkuji. (Duchovní komunikace ze 14. a 16.10.2011)

 

Labutí sféra: „Jsem ráda, že ses zeptala a prostřednictvím své otázky jsi mě oslovila. Pokus o spojení byl poprvé vytvořen právě skrze tři labutí vyslance, kteří se k vám připojili na Máchově jezeře. To už jsi vnímala tehdy. Jen impulz nebyl zcela zachycen. Labutí sféra představuje určitou vzletnost, dokonalost, čistotu. I to je důvod, proč ke kontaktu dochází v této době, kdy se navazuje spojení s nejčistšími sférami, které mají vývoji pomoci. Labutí sféra představuje určitý řád, vznešenost. Navíc i postupný vývoj labutě ve hmotné podobě jasně ukazuje vývoj duchovní. Nejprve šedé zbarvení naznačuje zašpinění, postupným vývojem a prací na sobě pak dosáhne labuť dokonalé bělosti, čistoty.“

 

Co já mám s touto sférou společného?

Labutí sféra: „Byla jsi její součástí. Ne však od počátku, ale v některých ze svých inkarnací. Strávila jsi zde velké množství času, nešlo o jediný život.“

 

Lidstvo postupně ztratilo dosah na čisté sféry

Jaké jsem zde měla úkoly? Co jsem dělala?

Labutí sféra: „Pomáhala jsi strážit čistotu labutí a tvým úkolem bylo nalézt způsob, jak ji ještě více pozvednout. Protože každá čistota může mít ještě svůj vyšší stupeň. Navíc, jak vývoj postupoval vpřed a temno se stále více rozlézalo, nároky na čistotu byly stále vyšší. Aby čistota zůstala nedotknutelná a temní ji nemohli narušit, potřebovala své frekvence zvyšovat. Protože i temno své frekvence zvyšovalo a snažilo se tento dokonalý vzor narušit, sundat ho z jeho postu nedotknutelnosti. Což by znamenalo nenávratné, nenapravitelné následky. Proto jsi sféru opustila, abys našla způsob, jak zvyšovat vnitřní čistotu.

Lidstvo však díky působení temna ztrácelo na Labutí sféru dosah, přestalo se na ni obracet, až zapomnělo, že existovali nějací průvodci, kteří strážili jejich čistoty. Jak sféra upadla v lidských srdcích v zapomnění, ztratila svou důležitost i pro temno. Ustaly snahy o její pohlcení, sféra se uzavřela. Protože její vyzařování již k lidským srdcím neproniklo. A pro ni samotnou bylo nebezpečné dále své energie rozsévat do okolí. Proto její čistota přetrvala až do dnešních dní. Kdy se znovu otevřela, protože se otevřela lidská srdce, která chtějí její pomoc přijímat. Sféra se stala součástí NDC a svou čistotu neustále zvyšuje. Táhne tak vzhůru i ty, kteří s ní obnovili dávné propojení. A stala se tak opět jejich součástí.“

 

Co se stalo s labutí královnou? Existuje dodnes?

Labutí sféra: „Existuje. Jako symbol celé sféry, jako její samotný střed, nejryzejší diamant, jako věčné světlo oživující celou sféru, jako věčný zářící zdroj, který zaplavuje energiemi veškeré prostředí. Je součástí Přírody a všechny další labutě toto světlo nesou, jsou jeho pilíři. Akumulují ho do sebe a roznáší dál. Až ke konkrétním bytostem, které o něj požádají. Labutí královna je další obraz, který nosíš v hlavě. Nastal čas ho přenést.“

 

Energie z Labutí sféry by měly doslova hýbat hmotou

„Labutě též představují průvodce. Připomínají anděly, patří však do přírodní větve. Labutě byly symbolem dokonalé krásy, kterou v sobě dokážou udržet. Zároveň symbolizují silnou duchovní stránku, city, emoce, mystičnost. Labutí sféra existuje již dávno. Jejím hmotným odrazem je souhvězdí Labutě. Symbol labutě proniká ve hmotě i do různých pohádek. Je proto hodně silný a má silný vliv na hmotu. Proto energie z této sféry by měly doslova hýbat hmotou. Využívejte je stejně jako energie z jiných sfér. Ve vaší cestě vám velmi pomohou.

Labutí sféra je velmi významná z důvodu tohoto propojení s hmotou. Nejen skrze bytosti, které jsou s ní nějakým způsobem propojené, ale právě i přes hmotné ztělesnění této sféry do přírodních bytostí, zástupců Přírody (labutí). Toto propojení není ničím novým, ale existuje již dávno. Jako souhvězdí na noční obloze provází lidstvo jeho dlouhým vývojem. Stále tam je, v prostoru zahaleném tajemstvím, aby neustále lidem svou existenci připomínalo a neupadlo v zapomnění.“

 

Úkolem průvodců je čekat na impulsy těch, kteří se rozpomněli

„I to je úkolem průvodců. Být tam, v místě, kam se lidé vždy obraceli. A trpělivě nad nimi bdít a čekat na impulz, kdy se jeden z nich rozpomene a znovu požádá své dávné průvodce o pomoc při své cestě vývojem. Průvodci v podobě bílých labutí, strážců čistoty, se vracejí, aby znovu obnovili své poslání a pomáhali lidstvu nalézt svou vlastní vnitřní čistotu a dokonalost. Sama Příroda vtiskla jejich podobu na hvězdné nebe, aby nikdy neupadli v zapomnění a byli stále součástí světa, ať je jeho podoba jakákoli. Jako věčnou vzpomínku, že kdysi dávno existovala neuvěřitelná dokonalost, čistota, která svou září oslňuje a naplňuje lidská srdce trvalou harmonií a štěstím. Že existuje stále, ukrytá v symbolu na obloze, tam v dalekých frekvencích, na něž lidstvo dávno ztratilo dosah. Ale stále čeká, jako výzva pro ty, kteří ji nepřestávají hledat, kteří v její existenci stále věří, i přesto, že podoba světa se ztrácí v temných obrysech.“

 

Ladnost a lehkost spojená se silou a silnou obranou

„Labutí sféra vyjadřuje ladnost a lehkost, na druhé straně však také sílu a silnou obranu. Jako mají labutě ve hmotě. Jsou něžné na pohled, ale zároveň se dokážou tvrdě bránit a být pro útočníky nebezpečné. Jemnost na povrchu, bojovnost uvnitř. Tohle všechno teď přináším i vám.“

   

             Labutě za soumraku na Máchově jezeře, v pozadí Bezděz

            

 

 

              

                                                 Dokonalé zrcadlení


Petra Nováková – Jaký význam má kreslení obrázků?

Spojené Síly Světla, prosím dejte mi informace ohledně mého kreslení. Proč jsem začala kreslit, jaký to má smysl, co mají říci mé obrázky. Mám v tom pokračovat? Děkuji.   (Duchovní komunikace ze 16.10.2011)

 

Každý přenesený duchovní obraz má určité poselství

Karma: „Já ti odpovím na druhou část otázek. Obrázky jsi začala kreslit, protože jimi můžeš pomoci celému vývoji i jednotlivým bytostem a je proto samozřejmé, že tento nový dar, který se v tobě probudil, budeš i nadále využívat. Kreslení zároveň pomáhá i tobě naladit se výš, přijímat velmi čisté energie, které i tebe během přenosu obrázků harmonizují a čistí.

Obrázky ti budou chodit tak, jak to bude potřeba, tak, jak už jsi zaznamenala jednotlivé impulzy ke kresbě během minulých dní. Buď vnímavá a inspiraci si zaznamenávej. Není vždy hned čas, jít obraz nakreslit. Všechny mají a budou mít určité poselství a je proto důležité, aby ti žádný neunikl. Obrázků budeš kreslit stále více. A stejně jako lidé platí za léčbu, měli by platit i za tvé obrazy, které je budou pomáhat čistit, léčit, budou jim pomáhat v jejich cestě. Přinášet nové impulzy.

Zatím se většina tvých kreseb ponechá volně k dispozici na vašich stránkách i jiným lidem. Protože jde o sféry, které mají napomáhat všem, kteří se rozhodli vaše stránky číst a doposud hledají. Energie obrazů proto mají promlouvat ke všem. Další obrázky však budou individuální, každý pak za jejich pomoc musí něco zaplatit. Aby karma byla vyrovnána.“

 

Podoba nových sfér v obrazech bude každému volně přístupná

Labutí sféra: „Já ti dám možnost detailů. Vnímáš před sebou obrazy. Od představy k realitě však je ještě daleko. Já ti umožním vidět detaily. Jaké barvy, jaký druh pastelek přesně použít, povedu tvou ruku tak, aby ve všem byla zachována ta nejdokonalejší čistota a harmonie. Tak, aby obrázky byly skutečným dotykem sféry, energie, kterou mají znázorňovat. Tak jako jsi to vnímala při kresbě posledních dvou obrazů – Labutí královny a Světelné svobody. 

Každá ze sfér, ke kterým jste získali od léta přístup, ti pomohla tvůj nový úkol zhmotnit, rozvinout tak, abys ho mohla plně využívat. Proto všechny sféry, jejich podoba v obrazech, má být volně přístupná, tak aby pomáhala všem v jejich další cestě, v jejich úkolech. Tak se posouvá celý celek i každý, kdo daru všech těchto sfér využívá.“

 

Nejprve musí člověk pomoci sám sobě, aby teprve poté mohl pomáhat druhým

Sféra tvoření a spřádání světelných bytostí: „Dar tvořit si neseš v sobě již od samého počátku. A nejen ty, ale každá světelná bytost, která byla stvořena. Jen ne každá je již dostatečně očištěna od své vlastní minulosti, aby mohla pomáhat druhým. Aniž by je tím ohrozila a přispívala tak svým konáním ke snižování celkové harmonie. Ty však jsi tvoření měla dáno jako své poslání. Nejprve jsme společně tvořily světelné bytosti, které posléze propadly temnu, naštěstí jen některé z nich. Nebo se velmi zašpinily. Proto je teď tvým dalším úkolem pomoci bytostem se od temna očistit a nastoupit svou vlastní světelnou cestu.

Další světelné bytosti se tvořit nebudou. Již jich existuje dost. Proto by naše existence ztrácela smysl. Já proto budu pomáhat svými energiemi čistit, harmonizovat, pomáhat tvořit. Těm, co již jsou připraveni přijmout tento dar a ve hmotě ho přenášet dál. Tak, aby se mé energie i energie dalších přenášených obrazů dostaly i k těm, kteří se zatím svou výškou frekvence k nim sami nedostanou.

Ty se již nebudeš nahoru vracet. Jsi již zrozená ve hmotě, kde budeš ve svém vývoji pokračovat a prostřednictvím hmoty posouvat vývoj dál. Proto se i tvůj úkol uzpůsobil podmínkám, které máš. Tvým úkolem bylo vždy pomáhat druhým, i v Labutí sféře. Nejprve jsi však musela pomoci sama sobě, abys mohla pomáhat druhým. A naučit se vyvážit obě tyto pomoci. Protože pro sféry ani pro bytosti stvořené k pomoci druhým nebylo zvykem, aby pomáhaly samy sobě.“

 

Dotek čistých energií pomáhá na počátku duchovní cesty i během ní

„Tohle ses proto musela naučit a i tohle teď budeš předávat dál. Tohle teď je tvým hlavním úkolem. Skrze kresby přibližovat dalším bytostem čistotu, dotek harmonie, na který samy ještě nemají dosah. Umožnit jim tak rychleji otevřít jejich vlastní cestu vzestupu a usnadnit první kroky na ní.

A nejen to. Protože dotek těch nejčistších energií potřebují i ti, kteří již po NDC dávno kráčejí, ale v určitém období se nacházejí třeba v poklesu, v chaosu, jejich vlastní energie jsou rozhozené v důsledku čištění, obnažení temných vrstev, řešení náročných životních situací a dalších.“

 

Nikdy nezapomínejte na sebe a svoji očistu

„Stále však nezapomínej na sebe a svou očistu. Jen tak si sama udržíš nejvyšší možnou čistotu a tím ji budou moci přenášet i tvé kresby. Jen tak bude tvoje pomoc účinná a bude trvat. Jinak svůj dar v případě nevhodného používání ztratíš. Před samotnou kresbou vždy popros nejvyšší světelné sféry o co nejdokonalejší vyladění, aby tvůj přenos byl co nejpřesnější, nejen z pohledu výtvarného, ale hlavně z pohledu energií. Protože to je hlavní smysl tvých obrazů. Předávat energie.“


Sféra andělů předává lidem cenný dar v podobě energií o vysoké úrovni harmonie

Spojené Síly Světla, prosím o aktuální informace ohledně momentální situace. Co je důležité vědět? Děkuji.  (Duchovní komunikace ze 17.10.2011)

 

Sféra Andělů: „My jsme spolu ještě nemluvily, přesto jsi dostala impulz mě zhmotnit formou obrazu. Který vyjadřuje můj přírodní základ, odráží dokonalost Přírody, ze které jsem vzešla. Modré krystaly pak značí modré andělské světlo, které tvoří samotné srdce celé sféry. A září do celého okolí. Andělé z přírodní větve jsou zcela odlišní od těch, kteří vedli lidstvo, tvořili karmu a provázeli lidské bytosti na všech možných rovinách. Andělé Dhyané a s nimi i další andělé nižších úrovní byly vytvořeni jinak. Nevznikli z Přírody, z jejích nejčistších energií, ale k jejich stvoření přispěla ruka individualizované bytosti - Stvořitele. Tito andělé tak tvořili nejbližší kruh každého Stvořitele. Představovali jeho prodloužené ruce a takto měli k lidem blíže. I tito andělé v sobě obsahují část Přírody.

Sféra Andělů měla jedno velké plus. Jako jedna ze složek Přírody měla dánu do vínku možnost vývoje. Velmi pomalého, stejně jako je tomu u samotné Přírody. Tento výjimečný dar však Sféře Andělů zajistil trvalé bezpečí od temných. Nejenže její frekvenční umístění je velmi vysoko, ale navíc se pomaloučku posouvala výš.

I tato sféra má proto pro lidský vývoj důležitý cenný dar v podobě svých energií. Každá ze sfér, které se teď v poslední době ozvaly, má svůj nejvyšší smysl právě v pomoci a spolupráci s lidskými bytostmi na celkovém vývoji. Doposud tyto sféry držely hladiny svých energií na co nejvyšší možné úrovni, aby byla zachována co nejvyšší harmonie, která v budoucnu měla lidstvu ve správný čas, pokud by k němu došlo, pomoci. Šlo však spíše o stagnaci. Protože pokud vývoj stagnoval dole, rozhodně to nebyl žádný vývojový impulz pro sféry nahoře. A pomáhat mohl jen ten, jehož energie byly někým z lidstva vyslyšeny a přijímány. Proto i my děkujeme, že jste dali našemu bytí nový smysl. A to podílet se na celkovém vývoji, být jeho součástí. Naše spolupráce a tím i radost z ní je vzájemná. Děkujeme.“


Duchovně vytvořené obrazy zmíněných energetických sfér jsou uvedeny na adrese T2. Energeticky vyzařující obrazy Petry Novákové.

© Petra Nováková, říjen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 232
  • 24
  • 29
  • 17
  • 28

Celkový počet hlasů: 330