Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC III | Jste svobodné bytosti, máte právo žít kvalitně a plnohodnotně

Jste svobodné bytosti, máte právo žít kvalitně a plnohodnotně

Ivana Zámečníková Vloženo 20.1.2012
Ivana Zámečníková

Duchovní komunikace z 1. – 4.1.2012

Podstatou energií Rytířské sféry jsou čisté etické hodnoty

Prosím Rytířskou sféru o informace, které mám nyní vědět. Mám nějakým způsobem něco společného s tvojí sférou? Celý život mě to táhlo k rytířství a jeho morálním hodnotám. Děkuji. (Duchovní komunikace z 1. 1. 2012)

 

Rytířská sféra:  „Děkuji ti za tvé vyladění až k energiím mojí sféry.

 

Skutečnou podstatou mojí sféry jsou energie čistých etických hodnot, které tvoří základ (sílu) této sféry. Patří mezi ně ryzí vlastnosti, kterými jsou například – čestnost, spravedlnost, pravdomluvnost, přirozená autorita, zdravé sebevědomí, vytrvalost, houževnatost a harmonická spolupráce.

 

Svoji očistou jste jako celek došli tak daleko, že bylo vhodné vám konečně vyjevit a nabídnout energie rytířské sféry a těchto základních čistých světelných vlastností, které tvoří základ světelných bytostí a světelného nastavení, fungování a celkově světelného vývoje.

Původně byly tyto ryzí vlastnosti součástí světelných bytostí. Postupně však je bytosti vlivem temných sil a vlastních neřešených prohřešků a chyb v sobě potlačily do úplného pozadí. Zasunuly je do velmi skrytých zákoutí svých bytostí nebo některé dokonce prodaly (vyměnily za úpis) temné straně.

Je na každém z vás, zda tyto vlastní čisté světelné postoje opět dostane na povrch, nebo zda je ještě více zadupe nepřirozenými temnými, pokřivenými vlastnostmi, které nejsou přirozenou součástí světelných bytostí.

Změníte-li sebe, dáte silný podnět i ke změně ostatních ve svém okolí

Změníte-li sebe, dáte energetický i fyzický podnět ke změně ostatním (nejvíce svému nejbližšímu okolí a následně i vzdálenějšímu okolí). Tak se energie této sféry, těchto ryzích vlastností, mohou dotknout právě těch lidí, kteří v sobě mají potenciál nalézt v sobě dostatečnou sílu a vytrvalost k vlastní změně, a tak i postupně získat možnost nalézt cestu směrem k svému světelnému vzestupu. 

 

Když v dávné minulosti došlo k rozvrácení, zašpinění, ovládnutí Karmy a jejích zástupců (Karmických rytířů), ztratili lidé mimo jiné možnost zpětné pozitivní reakce Karmy. Od té doby až doposud zatím platí, že odměnou člověku za to, že jednal eticky a správně vzhledem k vzniklým okolnostem, je jeho vlastní čistý štít, čisté svědomí, vlastní dobrý pocit.

Lidem na světelné vzestupné cestě se začíná vracet to, co dělají pro druhé

Tyto podmínky se již postupně začínají měnit. Pokud jednáte čistě, eticky, správně, postupně vám bude v dostatečně krátkém časovém úseku přicházet přirozená pozitivní reakce od Hmotné Karmy. Právě taková, jakou si svojí prací zasloužíte, co je pro vás i vaše okolí nejvhodnější. Konečně se začíná lidem vracet to, co dělají pro sebe, pro druhé, pro celkový světelný vývoj, pro Přírodu a Planetu – pokud následují doporučení Sil Světla a dělají to správně, eticky čistě, vhodně, v příhodný čas.

 

Je už tedy na vás napojena Nová Karma - spravedlivá, neovlivněná temnými systémy. A vysílá k vám impulsy jak negativní, sledující vaše přehmaty vůči světelnému vývoji, vůči sobě, ostatním, Přírodě, Planetě, tak také pozitivní, reagující na vaše nynější zásluhy vůči světelnému vývoji). Postupně vás tak bude podporovat posíláním vhodných příležitostí, které se vám naskytnou ve správný čas. Například v podobě nečekaného finančního ohodnocení, drobných dárků, které vás potěší, pohladí na duši. To vše vás utvrdí v tom, že to, co děláte, je správné, a je potřeba v tom vytrvat,  ač to zatím není ve společnosti všeobecně podporováno.

K tvé otázce - ano, kdysi jsi byla součástí této sféry, součástí prvotních rytířů s ryzími vlastnostmi této sféry. Pomáhala jsi roznášet tyto pozitivní, čisté, světelné principy do dalších oblastí a sfér, které již byly v různé míře zasaženy temnem. Snažila ses najít způsob k tomu, jak dalším bytostem předat toto světelné poselství tak, aby nemohlo být ušpiněno a zachváceno temnotou. Proto v tomto životě cítíš, že ti jsou tyto vlastnosti velice blízké. Proto jsi je v tomto tvém životě hledala v sobě i v druhých.

Odkryjte v sobě své původní čisté vlastnosti

Ale až v této době, kdy se svojí prací na sobě karmicky čistíš a snažíš se dodržovat v co největší míře světelné principy, se toto správné nastavení u tebe může projevit bez dřívějších manipulací a okovů, které ti postupně nasadila temná strana. Přílišná podřídivost a pomoc druhým na úkor sebe do této sféry nepatří, proto se snaž těchto vychýlených postojů v tomto životě zbavit. Potřebuješ v sobě znovu odkrýt tyto své původní přirozené vlastnosti (postoje) a naplno se otevřít energiím, která moje sféra přináší.

 

Vždy, když budete potřebovat ve vašem životě pomoci s rozhodností, vlastním zdravým sebevědomím, vnitřní stabilitou, vyvážením vašeho ega (nadřazenosti), s přílišnou podřízeností, přirozenou autoritou, vhodným jednáním, s podporou v těžkých okamžicích volby, můžete poprosit rytířskou sféru o její energie a podporu (impulsy) pro vaše správné rozhodnutí, vyvážené postoje, pevnost v světelném nastavení.

 

Tak se bude naše vzájemná spolupráce zesilovat, tak pro vás bude postupně den za dnem stále jednodušší vyvážit své jednání ve všech okamžicích vašeho života. Touto nejpřirozenější cestou tak podpoříte opětovné znovuzrození rytířských ctností a vlastností u sebe i ostatních lidí - jejich fyzických i duchovních hodnot.

Děkuji ti za tvůj čas a za předání těchto informací ostatním.“

Také děkuji.


Znovu se vracejte k posílení a dalšímu zpevnění základů své bytosti

Spojené Síly Světla, prosím Vás o informace, co je dnes důležité přenést. Děkuji. Proč se cítím tak, jak se cítím? Děkuji. (Duchovní komunikace z 3. 1. 2012).

 

Labutí sféra:  „Děkuji za příležitost k mému vyjádření.

 

Nyní jsi dosáhla svého duchovního stropu. A to znamená, že je u tebe potřeba zaměřit se na skutečné základy tvé bytosti, které je potřeba znovu vyvážit a vyrovnat, zpevnit do co největšího optima. Zejména u tebe jde o tvé postoje vůči druhým a postoje vůči sobě samotné. Až zpracováním této tvé stránky, kterou ještě nemáš dostatečně vyladěnou, se budeš moci opět posunout dál.

 

Nastav si své vlastní správné priority a postoje, za kterými si budeš stát, které budeš dodržovat. Nenech se druhými omezovat, nežij tolik na úkor sebe. I ty máš právo na odpočinek a na svůj volný čas. Čas věnovaný své hmotné práci sama na sobě, na svém zázemí, o toto vše je potřeba neustále pečovat a vylepšovat. Své postoje si v tomto případě nastavuješ sama.

 

Nauč se lidem říkat NE! Vždy, když jsi konfrontována s  rozhodnutím, které tě určitým způsobem ovlivňuje, zastav se a prověř, jaká by byla nejvhodnější reakce, co je pro tebe z nynějšího pohledu nejvhodnější. Až potom můžeš postupovat tak, aby to vyhovovala nejen tobě, ale i druhému. Je na čase si dát dohromady to, jakým způsobem je VHODNÉ se prezentovat vůči ostatním a tak i vůči sobě. Ujednoť si, jak by měla vypadat vzájemná vyváženost protikladů přílišné nadřazenosti nebo naopak výrazné podřídivosti (přehnané službě druhým).

Važte si sami sebe a uvědomte si svoji hodnotu

Prezentuješ se nejen svými energiemi, sebevědomím, ale i hmotnými projevy – držením těla, stylem vyjadřování, zabarvením hlasu, oblékáním, celkovou upraveností. Těmito postoji ve hmotě můžeš zpětně podpořit své správné vnitřní nastavení - duchovní postoje své bytosti. Začni si konečně spravedlivě vážit sama sebe, své bytosti, svých schopností, svého času, své energie. Dokud nebudeš uznávat ve zdravé míře svoji hodnotu, nedokážeš se vzepřít z tohoto tvého častého koloběhu přílišné podřídivosti vůči druhým.

 

JSI SVOBODNÁ BYTOST, KTERÁ MÁ PRÁVO ŽÍT KVALITNĚ A PLNOHODNOTNĚ!!! Nepodsekávej sama sobě nohy! Důvěřuj sama sobě, svému vnímání, svému citu pro spravedlnost a poznání toho, co je pro tebe v tuto chvíli správné. Není nikdo, kdo by se o tebe v tomto směru postaral. Ty SAMA stůj na svých stabilních nohách a rozhoduj sama o sobě.“


Chraňte si své Vnitřní Já, nevpouštějte do svého nitra nevhodné energie

Prosím své Vnitřní Já o komunikaci. Co je pro mě teď důležité vědět? Děkuji. (Duchovní komunikace ze 4. 1. 2012)

 

Vnitřní Já: „Děkuji ti za možnost komunikace s tebou. Poslední dobou jsem bylo omezováno (zavalováno) energiemi ostatních lidí, které svojí podřídivostí pouštíš až ke mně. To pro mě bylo velmi nepříjemné. Jejich energie se mě snažily omezit v mé svobodě a v mojí práci na podpoře tvého hmotného i duchovního těla. Tato situace pro mě vůbec nebyla optimální. Nemohlo docházet k našemu dostatečně pevnému propojení, a tedy ani k tvému přirozenému podvědomému přijímání mnou vysílaných impulsů.

 

Nyní je již situace stabilnější, už ses naučila držet si od lidí, se kterými ve své práci přicházíš do styku, dostatečný odstup, už je ke mně tak nepouštíš. A TO JE MOC DŮLEŽITÉ! Pokud bys s touto situací (svojí podřídivostí vůči některým lidem) nic nedělala, postupně by mě jejich velmi silné energie svázaly a ovládly tak, že by nás od sebe postupně oddělily.

 

Jsi na správné cestě. Věř sama sobě a svým schopnostem. Neponižuj se před ostatními. Chovej se vůči sobě zodpovědně. Společně toto tvé zestabilňování základů tvé bytosti můžeme zvládnout. Včera jsi pochopila, že nám oběma (celé tvojí bytosti) chybí častější procházky, kdy jsme jen ty a já a v náruči energií Přírody. Tyto individuální procházky tě velmi stabilizují a posouvají, vnímáme při nich mnohem jemnější energie, protože jsi plně v klidu, než když se procházíš ve společnosti někoho dalšího.

 

Dny se už konečně začínají prodlužovat, a světelné paprsky Slunce se větší míře mohou vracet zpět do vašich životů, do vašeho běžného dne. Je na čase opět začít využívat každou volnou chvilku pro svoji regeneraci a energetickou stabilizaci v Přírodě. Každá procházka Přírodou je pro tebe i ostatní velmi cenná a posouvající.“

Děkuji. 

© Ivana Zámečníková, leden 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 160
  • 16
  • 15
  • 12
  • 19

Celkový počet hlasů: 222