Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články V: 60 - 69 | 68G. Pozitivní příběhy o dracích a ještěrech

68G. Pozitivní příběhy o dracích a ještěrech

Jiří Novák, Petra Nováková Vloženo 20.2.2014
Jiří Novák Petra Nováková

Ještě jednou se vracíme k filmu Avatar. Modří domorodci Navi na Pandoře. Naše duchovní setkání s civilizací ještěřího typu. Co vše inspirovalo Jamese Camerona k napsání Avatara? Jamese Cameron jako člověk s vysoce pozitivním vztahem k přírodě. Propagace duchovního spojení člověka s přírodou. Ukazuje film Avatar pouze vymyšlenou civilizaci, která nemá skutečný vzor? Přišel čas otevřít a řešit problematické vztahy mezi lidmi a ještěřími lidmi. Problematické přenášení tvořivé výbavy z jednoho světa do jiného. Optimální je přizpůsobovat výbavu bytostí povaze prostředí. Přenášení výbavy z jednoho světa do jiného vede k nepříznivým jevům. Důležité je dořešit působení ještěřích civilizací v našem světě. Při zpracování minulosti se postupně odkrývají zásadní světelné hodnoty. Další pozitivní příběh o draku nazvaný Eragon. Příběh - duchovní setkání člověka s drakem. Příběh Dračí srdce.

Jiří Novák

Ještě jednou se vracíme k filmu Avatar

Na film Avatar režiséra Jamese Camerona z roku 2009 jsme reagovali již v několika duchovních komunikacích Poselství filmu Avatar, Nadřazenost a pýcha člověka ve filmu Avatar, Film Avatar - energie připravené pomoci jsou všude kolem vás. Lidé s hlubším vztahem k přírodě dokázali vnímat hluboké poselství tohoto filmu. A to i přesto, že hlavní zápletka filmu je dobře známá z celé řady jiných příběhů. Domorodci, původní obyvatelé území, planety, kteří hájí svoji zemi před náporem přistěhovalců. Kterým jde v prvé řadě o bohatství, majetek, nerostné suroviny, atd. Také proto kritici Jamesi Cameronovi, tvůrci tohoto filmového příběhu, často vyčítají, že až příliš opisoval z indiánských příběhů typu Pocahontas nebo Poslední Mohykán. Další jej zase napadají, že okopíroval jakousi starou počítačovou hru nazvanou Albion. Pozitivně laděné recenze, například www.velkaepocha.sk/2009121511831/Recenze-na-film-Avatar.html ,
naopak vyzdvihují, že

"Cameron s Avatarem... umožnil divákům tajuplnou cestu do minulosti, ke vzdáleným kořenům civilizace našich předků, kteří čerpali moudrost a štěstí ze světa, ukrytého mimo dosah dnešní moderní vědy. Na Pandoře je vše živé a Na'viové se mohou se svým světem přirozeně dorozumívat a spojovat s jeho duchem.

3D kulisy a zajímavé výpravné prvky jako obří prastaré stromy tyčící se do stovek metrů, pod nimiž žijí neznámá divoká zvířata, ptactvo a bujná vegetace, přidávají snímku další kladné body za výpravu. Cameronovo poselství o ochraňování přírodních krás a bohatství ilustrují překrásné přírodní scenérie, které naleznete na Pandoře na každém kroku... dokud na planetu nedorazí lidé, kteří chtějí z místní země pouze těžit nerostné bohatství a proměnit je na tučné bankovní konto."

               Obdivuhodná příroda na Pandoře (bontonfilm.cz)

Modří domorodci Navi na Pandoře

O co vlastně v tomto filmu jde? Děj filmu se odehrává v budoucnosti, v roce 2154 na měsíci Pandora v nejbližším hvězdném systému Alfa Centauri. Lidská posádka vyslaná ze Země objeví na Pandoře velmi cenný minerál, který by měl na Zemi obrovskou hodnotu. Na Pandoře je divoká příroda - neobvyklé rostlinné druhy, obří majestátní stromy. Pod nimi žijí neznámá divoká zvířata, ptactvo a také létající ještěři či draci. A na planetě také žijí v harmonii s místní přírodou lidské bytosti, domorodci Navi modré barvy kůže. Tito lidé a další formy života zde žijí spolu s místní přírodou ve vzájemné harmonii až do okamžiku, kdy na planetu dorazí lidé ze Země a chtějí si za každou cenu přivlastnit nerostné bohatství, které je zajímá. Navi se však nevzdají své planety bez boje. Pomáhá jim v tom jejich Příroda i všechny další formy života na jejich Planetě.

  

       Vznášející se hory a létající draci na Pandoře (bontonfilm.cz)

Naše duchovní setkání s civilizací ještěřího typu

Právě tato místní civilizace je důvodem, proč se k filmu Avatar vracíme při zpracování tématu tří stvořitelských sfér nad naším Vesmírem. V článku 55E. Zásadní chyby v plánování a využívání nových zrození jsme uvedli zvláštní příběh jedné z bytostí na Nové duchovní cestě, který se otevřel při karmické očistě 8.4.2005, a který přesahuje rámec nejen této naší Planety, ale i dokonce i rámec celé lidské větve Stvoření.

Cituji z tohoto článku:

Po napojení se na energie v obnažených karmických vrstvách se po nějaké době vynořuje ponurá temně šedá Planeta, na povrchu není život. Planeta je na povrchu zničena po drtivé válce, kterou rozpoutala část civilizace z touhy získat vládu nad celou Planetou. Velká část civilizace se však dokázala ukrýt. Odpočívají nyní v hibernovaném stavu v podzemních sálech...

K našemu překvapení se nejedná o běžné lidské hominidní bytosti, ale o civilizaci lidských dinosauřích bytostí - tmavě modrá kůže bez oblečení, vzpřímené bytosti až tři metry vysoké, čtyři prsty na každé ruce, na nohou tři prsty dopředu a jeden dozadu.

Ano, toto jsme vnímali v rámci karmické očisty ještě dávno předtím, než James Cameron uvedl svůj nový film Avatar. Podobnost je značná. Až na to, že bytosti na Pandoře jsou více podobné člověku v počtu prstů na nohou i rukou. Pokud si připomeneme tento příběh z karmické očisty, vypadá to, že civilizace na Pandoře, tak jak ji James Cameron ve svém filmu ztvárnil, má blízko k civilizaci ještěřího typu. Ta je ovšem na rozdíl od našich nepříznivých zkušeností s ještěřími lidmi naopak vysoce pozitivní a těsně spjatá s Přírodou.

  

                     Domorodci Navi na Pandoře (bontonfilm.cz)

Co vše inspirovalo Jamese Camerona k napsání Avatara?

Podstatné je, že scénář k tomuto příběhu napsal James Cameron již v roce 1995. A podle jeho slov při soudních jednáních, na kterých byl žalován za to, že vykradl myšlenky druhých lidí, se bránil slovy, že svět Pandory měl již vymyšlený dávno předtím.

V této souvislosti mne napadá následující otázka: Byl James Cameron při vytváření příběhu Avatar inspirován nějakou skutečně existující civilizací v našem Vesmíru nebo v jiných světech? Nebo je tento příběh výhradně dílem jeho fantazie a dosavadních zkušeností z tohoto života?

Než se pokusím zjistit více informací prostřednictvím duchovní komunikace, řekněme si základní informace o Jamesi Cameronovi. Co je to vlastně za člověka? Jaké hodnoty ve svém životě vyznává?

V jednom z rozhovorů James Cameron na přímou otázku "Co Vás inspirovalo vytvořit Avatar?" odpověděl následujícími slovy (volný překlad), viz https://www.youtube.com/watch?v=km2UpEcSUGY:

Ve skutečnosti jsem byl inspirován svojí láskou k přirozenému přírodnímu světu. Jako dítě jsem trávil veškerý svůj čas venku v lesích. Chápete, já miloval být sám venku v lesích. Sbíraje přitom nejrůznější hmyz, žáby a další podobné věci. A současně s tím jsem vyrůstal pod přímým vlivem science fiction filmových příběhů. To vše dáte do mixéru a smícháte to dohromady. A to, co dostanete, je Avatar. Nebyla zde žádná jednorázová inspirace. Vzniklo to jako kolektivní výsledek mnoha záležitostí.

Cituji ještě výše uvedenou recenzi:

James Cameron pochází z kanadského města Ontario a jeho spojení s odkazem původních obyvatel amerického kontinentu je na jeho novém snímku více než patrné. Odkaz tradice a zvyků Indiánů, kteří žili v souladu s přírodou, vnímali její sílu a duchovní rozměr světa, je také základem kultury obyvatel Cameronovy vysněné planety Pandory.

I když se o tom Cameron otevřeně nezmiňuje, jeho nový snímek jako by z oka vypadl historickým událostem při objevení takzvaného "Nového světa" a kolonizování Ameriky. Původní obyvatelé byli bílou rasou napadeni a vytlačováni ze svého území zděděného po předcích. Mnoho jich padlo v ozbrojených střetech, a příběhy z těch dob jsou opředeny utrpením a zástupy padlých bojovníků na obou stranách.

V jiném rozhovoru odpověděl James Cameron na otázku "Vidíte paralely mezi Avatarem a aktuálními problémy, jako jsou například invaze Američanů do jiných zemí?" následujícími slovy, viz https://www.vanityfair.com/online/oscars/2009/12/james-cameron-on-avatar :

"Myslím, že můžete být sociálním kritikem, aniž byste museli být politicky aktivní... Science fiction je vynikající možností k tomu, abyste se v metaforické rovině vyjádřili ke všem těm průšvihům, které se dějí v dnešním světě...

Většina lidí se domnívá, že historie je nuda. Osobně mám rád historii. A myslím si, že science fiction představuje způsob, jak učinit historii vzrušující tím, že ji umístíte do budoucnosti a přesměrujete ji třeba na jinou planetu. A ukáže vám to pak ty samé průšvihy, které se u nás dějí za poslední dva tisíce let. Dá to však příběhu úplně jinou tvář. Pro lidi se to stane v této podobě mimořádně vzrušující a budou tomu proto věnovat svoji pozornost. Asi byste je nepřilákali do kina na film o tom, jak Španělé masakrovali Aztéky kvůli jejich zlatu. Ale dostanete je do kina, aby se podívali na to, jak byli obyvatelé Pandory v daleké budoucnosti likvidováni kvůli nerostnému bohatství své planety."

James Cameron jako člověk s vysoce pozitivním vztahem k přírodě

Tyto citace naznačují, že James Cameron je člověk s vysoce pozitivním vztahem k přírodě. Člověk, který se aktivně zasazuje za ochranu přírody. Člověk vědomý si toho, že lidstvo kdysi v dávné minulosti žilo v úplně jiném vztahu k přírodě. A snaží se ve svém filmu naznačit, jak takové spojení člověka s přírodou mohlo fungovat. Ne náhodou jeden z podtitulů v citované recenzi uvádí: Vzkaz od Jamese Camerona - duch prastaré kultury stále žije!

Vzpomeňme si, že podobný vzkaz předal lidem James Redfield ve své knize Celestinské proroctví. Také on předává lidem poselství o hledání hlubšího smyslu života. A o budoucím návratu části lidstva k přírodě. Když ve své vizi budoucího vývoje uvedl:

"Lidé budou typicky žít mezi pět set let starými stromy a pečlivě udržovanými zahradami, ale přesto v dosahu městských oblastí vybavených neuvěřitelně dokonalou, jakoby čarodějnou technikou... Stromy potřebné ke stavbám budou pěstovány ve zvlášť určených oblastech. To osvobodí zbytek stromů Země, aby rostly, stárly a nakonec dospěly v lesy naplněné silou. Nakonec budou takové lesy pravidlem spíš než výjimkou a všichni lidé budou žít v těsné blízkosti tomuto typu síly... To zvedne energii každého člověka... Zrychlí to krok našeho vývoje." 

I na těchto našich webových stránkách jsem uvedl svůj názor na pozitivní význam literatury science fiction v rámci článku 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu? Tato literatura i filmové příběhy tohoto typu zavádějí člověka dál, až za hranice naše světa. Na jiné planety, do jiných světů, k jinak fungujícím civilizacím. Až duchovní cesta mne naučila, že nejde o pouhé produkty fantazie člověka. Ale že většina autorů byla ke svým příběhům inspirována. Že lidé, kteří jsou schopni podobné příběhy ztvárnit, se opakovaně napojují prostřednictvím duchovních bioenergií na jiné světy, jiné formy života. Mnohdy dokonce píšou jen o tom, co sami kdysi v minulých existencích v rámci jiných světů prožili. Sami si to ovšem obvykle neuvědomují. Pokusme se z tohoto pohledu podívat na filmový příběh Avatar.

Propagace duchovního spojení člověka s přírodou

Ve svém filmu James Cameron propaguje život v dokonalém souladu s Přírodou. Dorozumívání se s Přírodou a jinými formami života. Vnímání náznaků, kterými Příroda k člověku hovoří. Cituji opět z výše uvedené recenze na tento film:

"Eiwa" - duch planety Pandora

Podle současných vědců se rostliny mohou dorozumívat a mají mezi sebou rozprostřenou informační síť. Stejně tak ve světě zvířat nalezneme podobný nadpřirozený rozměr sdílení informací. V jediném skřeku velryb se podle vědců nachází více informací, než v Bibli. S takovým světem dokážou obyvatelé Pandory běžně komunikovat. Jejich život se odvíjí v souladu s přírodou a božstvem, které nazývají "Eiwa". Podle Pandořanů Eiwa prostupuje vše živé i neživé okolo nich.

 

Ano, energetická síť, která prolíná vším živým. Duchovní informace šířící se všemi směry. Vějířky Eiwy, jinak létající semínka posvátného stromu, pod kterým se domorodci pokoušejí napojovat na bohyni Eiwu, to znamená na přírodu a duchovní pozadí svého světa. Tato semínka, pokud se ve vhodný čas objeví, pak naznačují podporu Přírody pro záměry daného člověka. Na těchto webových stránkách jsme se otázkám šíření informací v Přírodě věnovali v článcích 38A. Návyky Přírody, morfická a morfogenetická pole, 38B. Vývoj nových návyků člověka a Přírody38E. Informační pole a duchovní knihovny.

                                     Pod posvátným stromem

Nebo jakési spojování se domorodců prostřednictvím napojených copů s koňmi, létajícími draky, i jinými formami života. Jde o vzájemné spojení, které pak funguje na mnoha rovinách - nejen na hmotné, ale i na komunikační, pocitové, duchovní. I scénu, kdy Příroda vyslyší volání domorodců a v rozhodující chvíli, kdy už se zdá být vše ztraceno, pošle domorodcům na pomoc proti vetřelcům ze Země armádu všech možných druhů zvířat.


                          Létající drak z filmu Avatar spojený
                  s člověkem duchovním energetickým poutem

Film Avatar naznačuje, že jeho autor je si vědom existence duchovního pozadí života jednotlivců i celého světa. Film běžně operuje s tím, že energetická stránka pozemského člověka (duchovní či astrální) i s jeho vědomím vstupuje do uměle vytvořeného domorodého těla. A takto může tato kombinovaná bytost fungovat v prostředí Pandory, kde jinak lidé ze Země nemohou běžně volně dýchat. Zajišťují to sice za pomoci přístrojů pozemští vědci, kteří o duchovním pozadí světa zřejmě nemají ponětí. Aby v závěrečné části filmu došlo k zásadní změně, k vrcholnému zážitku. Jde v něm o hlavního hrdinu filmu, člověka ze Země, který má ve své pozemské podobě ochrnutou dolní polovinu těla a je odkázán na vozík. Duchovní část jeho bytosti definitivně opouští původní nemocné pozemské tělo a trvale se přesouvá do umělého domorodého těla. Tentokrát už za pomoci Eiwy a bez přístrojů. A tento původně pozemský člověk se tak natrvalo stává pro tento život někým jiným. Zdravou lidskou bytostí Navi na Pandoře.

Ukazuje film Avatar pouze vymyšlenou civilizaci, která nemá skutečný vzor?

JN: Spojené Síly Světla, je filmový příběh Avatar pouze hypotetickým příběhem, který vznikl na základě mnoha dílčích impulsů a střípků
zkušeností jeho autora, Jamese Camerona? Nebo snad existuje skutečná civilizace podobající se ještěřímu lidu z Pandory, buď v tomto Vesmíru, nebo někde jinde? (Duchovní komunikace z 29.1.2014)

Po chvilce jsem vnímal, jak odpověď přichází odkudsi z velké dálky, z jiných dimenzí či světů. Jako když to odpovídá přímo jakási planeta. Dokonce jsem měl i pocit, že přímo vnímám její název Pandora. Ano, už v době uvedení filmu Avatar do kin jsme měli pocit, že taková planeta skutečně někde existuje. Viz například slova Marie Mejdrové v diskusi pod textem Poselství filmu Avatar:

"Z mého pohledu, podle vlastních zkušeností a podle informací, které mám k dispozici z duchovní komunikace mých přátel, nelze ani říci, že se jedná o sci-fi. Nejenže podobné příběhy se odehrávají na různých místech Stvoření, ale sami jsme je v minulosti prožili, třeba i mnohokrát. A dokonce i jmenovitě planeta Pandora existuje, ale ne v našem Vesmíru, jak je tomu ve filmu. Existuje v tomto čase v jiném systému světů nad naším Vesmírem. V linii, která si až do dnešních dob dokázala zachovat dostatečnou čistotu."

Takže teď ta odpověď, kterou jsem duchovně přijal:

Planeta Pandora: "Ano, jsem planeta, která na sobě nese civilizaci podobající se lidu Navi z příběhu od vás. Lidu, který žije v úzkém spojení s přírodou. Náš svět však není součástí vašeho žebříčku světů ve Stvoření. Nacházíme se v ještěří větvi Stvořeni, o které již přece také víte. Podobných civilizací je tady více.

Ještěří lidské bytosti vždy nebyly silně zatemněnými bytostmi, jak je znáte z vašeho světa. Zde v prostředí, které je jim určeno, a které bylo
vytvořeno na míru jejich skutečné hmotné i duchovní výbavě, se vyvinuly i pozitivní civilizace ještěřího typu.

Už dávno víme o komplexu Nové duchovní cesty, který vzešel od vás, z vaší lidské větve stvoření. Také my jsme se k tomuto Novému vývoji aktivně připojili. Tuto příležitost jsme získali proto, že energie Nového vývoje pronikají napříč světy, dimenzemi, i jinými větvemi Stvoření. Vítáme tento projekt přeměny systému světů ve Stvoření. Také u nás jsme se během vývoje potýkali s temnými silami. Civilizace zde tento boj prozatím vyhrála a vetřelce vytlačila.

Informace pronikají všemi směry i napříč dimenzemi. Zachytit je může každý, kdo s frekvencí těchto informací vnitřně rezonuje. Kdo je již na takové myšlenky vnitřně připraven. Proto režiséra u vás inspirovaly energie vycházející na všechny strany z tohoto našeho světa. A proto se sem k nám dostaly energie potvrzující, že víte o našem světě, a že na mnohé z vás náš svět hluboce zapůsobil. Děkujeme za možnost tohoto
kontaktu.

Ráda bych možnost spojení do budoucna rozšířila. Bylo by toho tolik, co bychom si mohli vzájemně předat. Prozatím končím, přece jen nejsem na tento způsob rozhovoru zvyklá a znamená to pro mne určité vypětí."


 

Petra Nováková

Přišel čas otevřít a řešit problematické vztahy mezi lidmi a ještěřími lidmi

Petra Nováková: Spojené Síly Světla, prosím, zda mi můžete zprostředkovat spojení na planetu (měsíc) Pandora, která se objevila ve filmu Avatar a se kterou Jiří navázal spojení. Jde o pozitivní ještěří civilizaci. Děkuji. (Duchovní komunikace z 30.1.2014)

Ozývá se přímo Pandora: "Čekala jsem, vyčkávala, zda impulz ode mne doletí až k vám a osloví vás. Již dlouho dobu existuje na vaší planetě hmotný odkaz na mou bytost prostřednictvím zmíněného filmu Avatar. Který byl mým světem inspirován. Ne všechno je však ztvárněné přesně tak, jak tomu je i ve skutečnosti, v mé reálné podobě. Ale nutno říci, že jde o velmi věrné zobrazení. Každá bytost u vás na Zemi však může inspirace dotvořit tím, co sama prožila, s čím se sama setkala. A doplnit to i dalšími impulzy odjinud, někdy i z vlastní fantazie.

Je těžké přijmout přesně inspiraci shora, která by byla nezkreslená a byla přesnou kopií své předlohy. S tím vy máte velké zkušenosti. Určitou zárukou je, když takovou inspiraci přijímá bytost, které je nějakým způsobem tato inspirace blízká. Byla například součástí určitého světa, nebo ho navštívila, nebo má s ním jakékoli jiné vazby. Ať už karmické nebo domovské či jiné.

V tomto období se snažíte dospět k určité změně ve vaší větvi Stvoření, která se týká ještěří linie. Ve vašem světě máte již po celé věky s tímto řekněme druhem, problémy. Přišel čas zodpovědět poctivě mnohé otázky, které rozluští, jak to tehdy bylo v minulosti, jak k tomuto věčnému konfliktu mezi vašimi lidmi a ještěry došlo. Jak se vyvinula chyba, která teď mnohdy lidské bytosti neustále drtí.

Přímo mezi sebou máte bytosti jdoucí po vzestupné Nové duchovní cestě, které však v minulosti patřily ke Stvořitelům Ještěrům. A doposud mají s touto jednou ze svých minulých existencí problémy. Drtí je celkový vývoj a očista je pro ně velmi problematická. Takové případy máte již několik let záměrně přímo před očima. Je to proto, aby tato situace byla nepřehlédnutelná a bylo nutné ji průběžně řešit.

A aby nebylo vše jen černobílé, je potřeba ukázat i další pohled na ještěří civilizace. Na ty, které vznikly v jiné větvi Stvoření, která je oddělená od vaší lidské větve. Na ještěří světy, kde civilizace kráčejí svým vlastním světelným vývojem. Kde Temno nedokázalo prosadit svou převahu. Naopak bylo velmi rychle zatlačeno. Zde jsou bytosti tvořeny s jinou výbavou. Ne tou, kterou znáte od ještěřích bytostí u vás, ve vašich světech. Kde byla tato původní výbava uměle přetvořena do podoby, která sice původně měla pomoci ke světelnému vzestupu, ale naopak se stala spíše jeho zkázou."


Jiří Novák

Problematické přenášení tvořivé výbavy z jednoho světa do jiného

Je problémem, pokud si bytost při příchodu do jiného světa s sebou přináší celou svou duchovní a hmotnou výbavu nebo i její část ze světa, ve kterém prožila svoji předcházející existenci. Nebo pokud se snaží bytosti ve svém světě uměle přetvořit svoji běžnou výbavu převzetím některých dílčích prvků, vlastností, schopností od jiných bytostí žijících ve zcela jiných podmínkách, v jiných světech. To vždy v minulosti zásadně narušovalo vývoj světů a civilizací.

Něco jiného ovšem je, když tento přenos výbavy z jedné civilizace do jiné řídí samotní světelní Tvůrci civilizací, Stvořitelé, andělé Dhyané nebo sama Příroda. Příklad právě takového procesu, jehož výsledkem byla změna výbavy hlavních čaker pozemského člověka během 20. století, jsem popsal v článku 31. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka.

Jediným eticky čistým způsobem, jak se stát součástí jiné civilizace, je úplné podřízení své bytosti existujícím zákonům v této civilizaci pro nové zrození bytostí. Bytost by nikdy neměla na planetu přejít přímo ve své původní podobě a takto se zde snažit zasahovat do vývoje a uplatňovat zde například svoji odlišnou tvořivou sílu. V takové situaci může nejvýše hrát roli skrytého pozorovatele, který se jen dívá, ale do vývoje žádným způsobem, ani svými energiemi, nijak nezasahuje.

Pokud by chtěla bytost vývoj této civilizace nějakým způsobem ovlivnit, zasáhnout do něj, pak jedinou správnou možností by mělo být projít procesem nového zrození a přijmout výbavu typickou pro běžného člověka planety, na kterou se přemísťuje. Jedině tak je to správné. Ještěři při přemisťování se do naší větve Stvoření toto nerespektovali. A když si například přenesli svoji tvořivou sílu do našich podmínek, dalo jim to možnost aktivně zasahovat do genetického programu člověka, což se nemělo nikdy stát. I to je jeden z důvodů, proč je vývoj civilizací na Zemi doslova zauzlovaný. Bylo zde sice vysazeno nové lidstvo 2. typu, ale zároveň byl jeho nový genetický program změněn, poškozen záměrnými zásahy ještěřích i jiných temných energií.

Dalším faktem je skutečnost, že i bytosti, které se zde zrodily podle právoplatných zákonů a pocházely předtím odjinud, mohou mít se svými dávnými kořeny problémy. Zvláště pokud byly součástí ještěří civilizace, ať už dobrovolně nebo nedobrovolně. Tyto bytosti si s sebou nesou mnohdy těžkou karmu. A to se může projevovat nejrůznějšími i poměrně vážnými zdravotními problémy, viz dále uvedená duchovní komunikace.

Neoprávněné zásahy do vývoje civilizací však nejsou typické jen pro ještěry. Totéž dělali i lidé z tohoto Vesmíru, když přecházeli do jiných světů. Takové příklady známe i z naší Země. Zejména dokonané i pouze plánované neoprávněné zásahy Vesmírných lidí na naší Planetě, viz články 36C. Praktiky mimozemských zásahů na Zemi37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace, 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi.

Výbava uměle přenesená z určitých podmínek do prostředí se zcela jinými předpoklady dává bytosti jiné možnosti. Z podpory světelné evoluce se tak může snadno stát naopak její zhouba.


 

Petra Nováková

Optimální je přizpůsobovat výbavu bytostí povaze prostředí

Planeta Pandora: "Pokud si bytost přetvoří svoji současnou výbavu přijetím určitých prvků z jiné civilizace, která však vzešla ze zcela jiných podmínek, bude se ve svém domovském prostředí, které je odlišné, vyvíjet úplně jinak.  Proto vždy bylo cílem tvořit bytosti ve spolupráci s přírodou, s přirozeným prostředím, do něhož měly být zasazeny. Opakuji a zdůrazňuji s přirozeným. A nikoliv uměle přenášet výbavu z jednoho prostředí do prostředí zcela odlišného.

Právě ve vaší lidské větvi Stvoření se i s tímto experimentovalo ve velkém. Nebyly uměle dotvářeny pouze bytosti, ale i prostředí. Ke zdárnému výsledku pak nemohlo vést umělé implantování něčeho, co nebylo přirozené, co narušovalo jak harmonii a rovnováhu bytosti ve všech jejích aspektech, tak i rovnováhu celého prostředí.

To celé bylo důsledkem toho, že touha a zároveň tlak najít motor světelné evoluce byl obrovský. Přispělo k tomu to, že vaše Země byla tou, co měla pomoci zvrátit vývoj ke Světlu. V celé evoluci tak byl význam civilizace na planetě Zemi nezastupitelný. Docházelo pak však k takovýmto nenapravitelným chybám, které měly katastrofální následky pro celý vývoj. A až teď přichází možnost to napravit.

Každá bytost byla původně Tvůrci jasně vytvořená podle povahy prostředí, do kterého měla přijít. Její výbava se měla vždy přizpůsobovat prostředí, do kterého vstupovala. Aby ji životní podmínky zde panující pomáhaly rozvíjet. Aby ji podporovaly jako "svou" bytost.

Přenášení výbavy z jednoho světa do jiného vede k nepříznivým jevům

Pokud se však do takovýchto podmínek zrodila bytost, která tam původně nepatřila, prostředí ji poznalo. I přesto, že oblékla tamní "šat" a získala typickou místní podobu. Daná bytost si však uvnitř sebe přinášela i svou vlastní výbavu, své vlastní nastavení. Které bylo její přirozeností z předchozí existence v jiném světě. Její duchovní bytost se pak nedokázala s hmotným "šatem" nové civilizace plně sžít.

Docházelo k disproporcím, které se mohly projevovat různě. U vás to mohou být různé psychické poruchy, které se však projevují i různými tělesnými omezeními. Zkrátka je znát, že na bytost působí dva rozdílné vlivy. To, co si nese uvnitř sebe a zároveň i místní prostředí, zákony. To pak bytost nemůže ustát. Mnohdy ji to doslova rozdvojuje. Kdy kolísá mezi přirozeností, která je jí vlastní nebo kterou nasákla za mnoho životů, které u ještěří civilizace strávila. A tím, co by se mělo stát její přirozeností v tomto světě. Co odpovídá zdejším přirozeným podmínkám, zákonům, principům.

Ve filmu Avatar jste sami viděli, jak se takové životní prostředí a filozofie jiného světa může od toho vašeho velmi lišit. Takové podobné rozdíly vidíte i mezi sebou, v různých místech vaší Země. Každá nově příchozí bytost, která do tohoto světa přirozeně nepatří, zde působí jako, jak se říká u vás, "slon v porcelánu". Novému způsobu života se nelze jen tak naučit. Pokud zde bytost chce skutečně žít, musí změnit, přizpůsobit i svou vnitřní identitu. Splynout s tím, co je přirozené zde. A to jde velmi těžko, protože minulé vazby, kořeny se hlásí o slovo a nenechají se jen tak přetnout, umlčet.

Důležité je dořešit působení ještěřích civilizací v našem světě

A vede k tomu jediný klíč. Dořešit otázku působení ještěřích civilizací ve vaší lidské větvi Stvoření. Jasně tím vymezit nové okolnosti, nové zákony, kterými je potřeba světelnou evoluci ochránit. A zamezit, aby se ještěří civilizace, temné, zrůdné, propadlé zlu šířily dál a své zvyky doslova nutily, implantovaly do vašich lidských světů.

Objevuje se zde však i druhá stránka mince, kterou je potřeba brát v potaz. Jak jste mohli zhlédnout ve filmu, i lidské civilizace, jejich zástupci, skupiny, se vměšovaly do jiných civilizací a chtěly zde prosazovat svůj vliv. A stejně jako tyransky působí vliv ještěřích civilizací ve vašich podmínkách, stejně tak působil vliv lidských civilizací u nás, v našich podmínkách. V těch světech, kde zůstala zachována čistota.

Proto se ani jedni nemůžeme jednoduše zbavit ovládání od druhé strany, protože naše vazby jsou nechtěně propleteny obousměrně. A vše to vychází z přílišné roztahovačnosti skupiny či celé civilizace, která podlehla Temnu. A nebyl nikdo, kdo by ji v jejích dobyvačných aktivitách zastavil.

Proto teď není jiná možnost, než to napravit všechno společně. Ale od vás, jako od bytostí, které našly světelný vývoj a přenesly ho na svou vlastní planetu a svou větev Stvoření, bylo nutné učinit první krok.

Teď bude potřeba společné vazby důsledně rozplést. Rozmotat propletené principy tak odlišných světů, které měly jít každý sám svou vlastní linií Stvoření. Aniž by se navzájem ovlivňovaly ve svém vývoji. Bude důležité konečně přestat míchat a vzájemně kombinovat tvořivou výbavu typickou pro různá prostředí. Každé civilizaci ponechat to, co je osobité pro ni a přestat s tím experimentovat v jinak založených světech. To je to, na čem bychom měli společně i každý sám začít pracovat. Respektovat jeden druhého, předávat si zkušenosti, ale vzájemně si nic nevnucovat.

Jedna z bytostí vašeho světa je jednou z těch, které to všechno začaly. (Poznámka: Jde o člověka, jehož příběh z vlastní karmické očisty byl uveřejněn v článku 68E. Vlivy energií Stvořitelů Ještěrů na pozemské lidstvo I.) Přišla do našeho světa jako lidská bytost. My jsme ji k sobě přijali, když hledala, čím by se dal její svět zachránit a jakým způsobem dovést bytosti ke světelnému vývoji. Jak zajistit, aby se v bytostech nastartoval světelný vzestup. Ukázali jsme jí výhody a klady, které ke svému životu a vývoji využíváme. Ona je pak v dobré víře zkoušela jako Stvořitel aplikovat do vaší větve Stvoření, aniž by chápala, jak jsou naše světy už svým prostředím diametrálně rozdílné.

Už tyto její pokusy však k ní přilákaly pozornost zatemněných ještěřích světů. Ještěři ji tehdy ovládli, vsugerovali jí svou vlastní identitu, až se stala jedním z nich. A začala pak hájit zájmy zatemněných ještěřích energií. Pokračovala v tom po sestupu dolů jako Stvořitel Ještěr a stejné poslání ji ovládalo i dole ve hmotné rovině planety Země.

Již dlouhou dobu se snaží tomuto temnému pověření, sloužit ještěřím zájmům, vzdorovat. Stále ji to však do určité míry ovládá. Ovlivňuje to její existenci, její život. Není však jedinou. Takových bytostí s podobnou minulostí je u vás celá řada - i mimo vzestupnou světelnou cestu.

Při zpracování minulosti se postupně odkrývají zásadní světelné hodnoty

PN: Spojené Síly Světla, prosím, kdo mi můžete dát aktuální informace ohledně současné situace týkající se silné karmické očisty našich vazeb s ještěřími energiemi? Případně další informace o planetě Pandora? Děkuji. (Duchovní komunikace z 31.1.2014)

Sféra Čistých světelných zásad: "V tomto období stále hledáte, doslova očišťujete z prachu a pozvedáte světelné zásady svých vlastních bytostí i celého světa. Ještěří minulost provází téměř každého z vás, dotýká se vás, protože ještěří vliv na vývoj byl značný. Teď se vše spojené s ještěry teprve pojmenovává, odkrývají se všechny souvislosti, aby bylo jasně vyznačeno, co je potřeba zpracovat. Co ve vývoji nefunguje, ani do vývoje nikdy nemělo být zařazeno. Co vývoj poškodilo, jak to vše napravit, dát do pořádku. Jak dát světelné evoluci další jasný směr. Na co se zaměřit ohledně zpracovávání při své další cestě vzhůru. Jak zauzlovanou minulost narovnat, napravit, jak zkřížené vazby opět rozmotat. A jak jasně vymezit lidskou větev Stvoření, aby již neobsahovala žádné přetrvávající pozůstatky minulých chyb a omylů.

Bytosti v sobě nesou své vlastní chyby a některé se rozhodly se důsledně z nich očistit. Díky těm se pak otevřel přístup i k této minulosti spojené s ještěry a tato minulost může být zpracována z globálního hlediska. Nejen z pohledu jediného člověka. Jsou bytosti, které mají své důležité úkoly spojené právě s očistou lidské větve Stvoření od ještěřích vlivů. Mají k tomu oprávnění, a proto se skrze ně může i takto složitý zásah uskutečnit.

Minulost je někdy těžké odhalit. Pátrání po ní je obtížné a složité. Jednotlivé střípky informací jsou různě rozházené, mohou být i poškozené, zpřeházené, nebo zcela ovlivněné. Ne však ty informace, které si bytost nese v sobě. Ty pak v drtivé většině případů vypovídají o dávné skutečnosti bez příkras. O takové minulosti, jakou skutečně byla. A tyto informace se vynořují v pravý čas. Kdy je na jejich řešení příhodná doba. Kdy budou správně pochopeny a bude s nimi možné dále pracovat. Kdy už nezapadnou nepovšimnuté.

Při zpracování takto odkryté minulosti, během procesu jejího postupného pochopení, pak odkrýváte ty hlavní světelné hodnoty, které potřebují vyplout na světlo světa. Které potřebují být vyzdviženy a dále podporovány. K čemuž musí být nejprve mnoho otázek zodpovězeno, mnoho souvislostí pochopeno, než to nejpodstatnější, nejzásadnější může být odhaleno a může být také zapojeno, zařazeno do vývoje ku prospěchu celé evoluce."


Jiří Novák

Další pozitivní příběh o draku nazvaný Eragon

Další dva filmové příběhy, které popisují draky z pozitivního pohledu, zařazujeme jen na ukázku. Aniž bychom zkoumali duchovní pozadí těchto filmů a případnou shodu s realitou v jiné době nebo v jiném světě. Takových příběhů již bylo zfilmováno více. A některé z nich byly inspirovány skutečnými prožitky z minulosti naší Planety nebo z jiných světů.

Jedním z nich je film Eragon. Jde o filmové ztvárnění fantasy knihy Eragon z roku 2004, kterou napsal patnáctiletý Christopher Paolini. Tato jeho kniha doslova nadchla miliony čtenářů po celém světě. Vypráví příběh chudého farmářského chlapce, který najde v Dračích horách modrý kámen. Který je ve skutečnosti dračím vejcem a vyklube se z něj dračí mládě - Safira. Chlapec společně s drakem pak bojují proti zlu, které ovládá celé království.

                            

Příběh Dračí srdce

Druhým z těchto příběhů, na který zde upozorníme, je další fantasy příběh Dračí srdce z roku 1996. Děj tohoto filmu se odehrává v 10. století. Rytíř Bowen učí čtrnáctiletého prince Einona ovládat meč a zasvěcuje ho do starého rytířského kodexu z dob krále Artuše. V jednom z bojů je však mladičký Einon zraněn. Královna matka dopraví zraněného syna do hluboké jeskyně a požádá o pomoc draka. Drak sice vypadá hrozivě, ale je moudrý a nad mladíkem se slituje. Dá mu polovinu svého srdce. Mladý princ, který se stává králem, však musí přísahat, že bude vládnout spravedlivě. Uzdravený mladičký král však záhy na přísahu zapomene...

Zajímavé je, že některé scény z tohoto filmu se natáčely ve slovenských horách, například následující záběr, viz https://www.filmovamista.cz/1086-Draci-srdce ,
pochází z oblasti Spišského hradu na východním Slovensku:

                   Záběr z přírody v oblasti Spišského hradu

        

                                       Z filmu Dračí srdce

            https://www.televize.cz/tv-porady/draci-srdce-6217

© Jiří Novák, únor 2014
© Petra Nováková, únor 2014
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 178
  • 30
  • 21
  • 21
  • 23

Celkový počet hlasů: 273