Pravčická brána

A48. Cesta na Velký Javor a její význam

Jiří Novák, Petra Nováková, Dana Divišová, Kamila Špirková Vloženo 24.7.2019
Jiří Novák

Text připravila k publikování a vložila na web Marie Holoubková


Na počátku července 2019 jsme se skupinou lidí na NDC navštívili jako každoročně Šumavu. Tentokrát jsme naplánovali výlet do oblasti Velkého Javoru v Bavorsku nedaleko Železné Rudy. Nejprve jsme obešli Velké Javorské jezero a poté podnikli společný výstup na Velký Javor. Byla nás zhruba stovka jednotlivců, kteří jsou součástí cesty neomezeného světelného vzestupu. K této akci jsem dostal jednoznačný impuls již na počátku března. Jaký byl duchovní a hmotný význam naší návštěvy nejvyššího vrcholu Šumavy?

Jiří Novák

 

Na počátku července 2019 jsme se skupinou lidí na NDC navštívili jako každoročně Šumavu. V loňském roce 2018 jsme organizovali výstup na druhou nejvyšší horu Šumavy, Roklan. V roce 2017 jsme hromadně navštívili další pozoruhodný vrchol, Luzný.

Obojí připomínám fotografiemi:

Luzný v roce 2017 s typickým zdálky viditelným kamenným vrcholem – obnovující se příroda, odumřelé staré stromy a mladé stromky jak symbol nového života, vše bez zásahu člověka

 

Historický hraniční kámen na úpatí Luzného

 

Na Roklanu v roce 2018

 

Návštěva Velkého Javorského jezera a výstup na Velký Javor

Tentokrát jsme naplánovali výlet do oblasti Velkého Javoru v Bavorsku nedaleko Železné Rudy. Nejprve jsme obešli Velké Javorské jezero a poté podnikli společný výstup na Velký Javor. Byla nás zhruba stovka jednotlivců, kteří jsou součástí cesty neomezeného světelného vzestupu. Většina vystoupala na vrchol pěšky, což byla podle průvodce asi dvouhodinová túra s převýšením zhruba 500 metrů. Několik jednotlivců použilo lanovku. V oblasti samotného vrcholu jsou čtyři skupiny skal. Nejvyšší s nadmořskou výškou 1456 metrů je osazena typickým křížem.

V oblasti vrcholu je dvojice typických „hříbků“, které jsou výraznou dominantou tohoto vrcholu. Dlouho jsem si myslel, že jde o observatoře. Ve skutečnosti se jedná o vojenské radary. Procházejí v dnešní době rekonstrukcí.

 

K této akci jsem dostal jednoznačný impuls již na počátku března. Proto nás mohlo být tolik, protože lidé měli dostatek času naplánovat si své dovolené, pokud na této akci nechtěli chybět. V loňském roce na Roklanu nás bylo zhruba 30 – 40, protože akce se plánovala až na poslední chvíli.

Přikládám několik fotografií z oblasti Velkého Javoru. Pokud chce někdo vidět více fotografií z této oblasti, doporučuji webovou stránku

http://obec.sumava.eu/index.php/ckyne/102-zpravy/2857-velky-javor-v-oblezeni-turistu

 

Velké Javorské jezero

 

Uprostřed jezera

 

 

Tři hlavní vrcholky Velkého Javoru

 

V pozadí hlavní vrchol Velkého Javoru s křížem a dvojice radarůPetra Nováková

O Velkém Javoru a Šumavě

 

PN: Spojené Síly Světla, prosím, kdo pro mě máte ještě nějaké informace k naší hromadné návštěvě Velkého Javoru a Javorského jezera, 6.7.2019. Bylo nás tam kolem 100 účastníků. Většina bytostí součástí NDC a světelného vzestupu. (Duchovní komunikace z 15.7.2019)

Příroda: „Nejprve se ozývám já, protože vaše návštěva znamenala mnoho pro celou přírodu. A protože Javor je součástí Šumavy, tedy druhého důležitého energetického centra, a zároveň leží již na německé straně, vaše energie a energie ze špičky NDC umožňovaly daleko větší dosah a rozpětí. Tedy jak po české, tak německé části Šumavy. A odtud se mohou šířit dál, protože Javor nejenže je hojně navštěvovaným vrcholem, ale díky své výšce má veliký dosah. Stráží tak široké území o velké rozloze.

Javor jako takový má de facto tři velké vrcholy složené z kamenných útvarů. Uprostřed se nachází samotný vrchol. Jako každý důležitý vrchol, i zde není výjimkou jeho „obsazení“ křížem. A tím určitou původní snahu o parazitování křesťanství v minulosti na tomto místě.

Protože každý vrchol představoval velmi silné zemské energie, a to přitahovalo pozornost temných sil. Spojenou se snahami, jak co nejlépe rozšířit energetický vliv do širokého okolí a jak mít takto vliv a dosah na co největší množství lidí zde žijících. Šumava je kapličkami a kříži doslova posetá.

Křesťanská síť však již dávno neplní svou energetickou podstatu. Kříže jsou spíše jen pozůstatkem podobných snah z minulosti. Někde lze sice ještě částečně vnímat jejich manipulativní energetický vliv na konkrétním místě. Ale většina důležitých vrcholů je navzdory vztyčenému kříži od těchto vlivů očištěna. To se týká i tohoto nejvyššího vrcholu Šumavy.
 

Zároveň návštěvou místa v tak velkém počtu se zajistí přivedení velmi silných energií, které skrze bytosti, které jsou součástí světelného vývoje na základě vlastního světelného vzestupu, mohou přicházet a působit.

Vždy jde o vzájemnou pomoc. Vy pomůžete přivést nejčistší energie ze špičky NDC a tím pomoci tomuto místu pročistit se, lépe vyladit a zbavit se nánosů, které na sobě v podobě různých parazitických struktur má. A stejně jako u bytostí i těmto místům se pak mohou obnažovat z vrstev tyto minulé nepříznivé události, které je důležité zpracovat. Protože místo kdysi energeticky poškodily. Znečistily.

Zároveň daná místa mají též vlastní velmi silné energetické zázemí a mohou na oplátku pomoci vyladit na vyšší frekvence i vás bytosti na světelném vzestupu. Energie mohou pomoci obnažit silné vrstvy, případně je také zpracovat, karmicky rozvázat. A takto bytostem ulevit. Díky zvýšení frekvence se takto mohou obnažit i velmi zásadní bloky, které dosud byly skryté, a nebyla síla na jejich obnažení. A zpracování. Proto může po takové návštěvě nastat i velmi silná očista, kdy bytost je tlačena zpracovat silné obnažené vrstvy, vydat dávnou výbavu, rozloučit se s chybnými návyky atd. Což mnohdy nemusí být snadné. A každý to pak pociťuje jinak. Když to však bytost správně uchopí, každá taková návštěva je darem a možností posunout se dál.
 

A stejně tak tomu bylo i u návštěvy Velkého Javoru - Großer Arber. Každý ze tří vrcholů, pak je tam ještě jeden menší čtvrtý, představuje silnou energetickou základnu. Tvořenou skalnatým základem. A každý tento vrchol představuje samostatné místo s dosahem na jinou stranu, zároveň však jsou mezi sebou propojené, jako spolupracující seskupení kamenných bytostí. Nad každým vrcholem je jedna přírodní bytost střežící, dohlížející na daný vrchol. Největší je na samotném nejvyšším bodě označeném křížem.

Jeden z vrcholů ční nad Javorským jezerem. Menší čtvrtý vrchol má výhled na malé Javorské jezero. Třetí vrchol se dívá na německou stranu. A ten nejvyšší má pohled na všechny vrcholy, a hledí jak na německou, tak i českou stranu.

Tyto přírodní bytosti byly opět utlumené, protože vaše poslední návštěva zde byla před více než deseti lety. Za tu dobu se mnohé změnilo, všechna dříve navštívená místa mají propojení na NDC. Ale další osobní návštěva působí znovu jako katalyzátor umožňující další posun. Katalyzátor mnohem silnější, než tomu bylo při minulé návštěvě před léty.
 

Je to podobné situaci, jako když všechny bytosti na světelném vzestupu jsou propojené s celým komplexem Nové duchovní cesty. A to jim určitým způsobem usnadňuje karmickou očistu. Ale když se pak osobně sejde více takových bytostí na jednom místě, a dokonce na místě s velmi silnou přírodní energií, očista se znásobí, zrychlí. Jak díky posíleným energiím, tak díky výměně informací, impulzů atd. Protože každá bytost se posouvá jak na základě růstu energetického, tak na základě zlepšování, vylaďování i svého života ve hmotě. Svých zvyků, návyků, způsobu jednání, myšlení, projevů…

Takováto větší setkání vždy znamenají mnoho impulzů v tom, co je potřeba již odhodit, co je zátěží, co už by bytost neměla dál využívat. Co je potřeba změnit, co už do vývoje světelné bytosti dál nepatří. A pak už zase záleží na každé bytosti, jak tyto impulzy přijme, zpracuje. Zda v praxi něco změní, zlepší, anebo si raději dál v ústraní bude držet to své. Než ji k tomu energie dotlačí.

Každý dostáváte signály, že je potřeba se posunout, co je důležité zlepšit. Když nereagujete na ty slabé, přicházejí silnější. A ty se obvykle týkají oblasti, která vás nejvíce pálí, která je pro vás důležitá, protože tam si toho nejsnáze všimnete.

U někoho je to oblast zdraví, peněz, děti, vztahy, práce, technika, auto atd. Je však zásadní pochopit, že jde o impulzy pro vás. Zamyslet se, v čem chybujete. Ne abyste se stavěli do pozice obětí, co se mi to zase děje. Způsob myšlení je velmi zásadní. To, jak se na věci díváte, ovlivňuje vaše konání, vaše nastavení, a tím i váš světelný vzestup.

Mnoho vychýlených postojů se schovává za slovy - nemůžu, nejde to, musím, snažím se, ale ještě to nejde… V mnoha situacích to však vlastně v překladu znamená jednoduše „nechci“. Ještě nejsem jednoznačně rozhodnut se změnit, vlastně mi dosavadní stav vyhovuje. Nechci se vzdát toho, co mi to (v určité podobě) přináší. Protože je jednodušší na něco nadávat, vymlouvat se, než přijmout skutečnost, že vše je ve vašich rukách a že vlastní životy si ovlivňujete svým myšlením, svým konáním.

To už jsem se ale dostala velmi daleko, to nebylo cílem naší komunikace. I když je to velmi důležité. Spíše je to připomenutím, jak velkou sílu máte ve svých rukách, když ji správně používáte ve svůj prospěch. Když jdete proti sobě, pak přicházejí varovné impulzy a také tím přitahujete další nepříznivosti z okolí. Vše jsou to signály, že je potřeba něco změnit.

 

Změny v energetické podpoře a očistě míst a lidí

 

Zpět ale k Velkému Javoru.
Místo se díky vaší podpoře nadále pročišťuje. Již v předchozích dnech jsi vnímala, že podpora a očista míst již probíhá jiným způsobem než dříve. Energie ze špičky NDC skrze vás nepročišťují přímo dané místo. Ale spíše zde zanechají silné energie, s jejichž pomocí se dané místo začne pročišťovat již samo. Což je dalším cílem. Každý se potřebuje naučit lépe umět pročistit sám sebe a čelit nepříznivým energetickým vlivům.

Jako bytosti na NDC se potřebují postupně naučit zvládnout s energetickou podporou zpracovávat vlastní vrstvy, stejně tak je tomu i u míst v přírodě. U míst pak nedochází hned k očistě zvenčí, která vše nepříznivé pomůže osekat, sejmout a místo vyladí výš. Místo toho se v místě zanechají silné energie, s jejichž pomocí si již místo poradí do určité míry samo. A s energetickou podporou na dálku pak dochází doslova ke spolupráci, kdy všichni zúčastnění jsou zapojení aktivně. Tedy jak podporované místo, tak nejvyšší energie ze špičky, tak bytost zprostředkující očistu.

Vlastní aktivita je velmi zásadní, a proto se na ni klade stále větší důraz. Každý potřebujeme energetickou podporu, abychom zvládli své úkoly. Poměr aktivního působení jednak energií zvenčí a jednak vlastního úsilí bytosti se v dnešním období vyrovnává na 50 : 50. Dříve byla energetická očista míst i bytostí daleko silnější a její vliv převažoval. Bytosti neměly ještě samy za sebe takovou sílu a možnosti. A na bytosti leželo břímě zpracovat nánosy v daleko menším poměru. V dnešní době je kladen důraz na zvyšování vlastního úsilí, jak ve hmotné, tak v duchovní oblasti. Aby bytost rostla. Aby sama měla na vlastní očistu větší vliv.

Je to dáno i tím, že se mění prostředí. To je již daleko více vyladěné, převážně světelné. A každá bytost má tak ještě silnější podporu jak v přírodě, ve stravě, ve cvičení Pěti Tibeťanů – tedy jednak v zásadních pilířích a stejně tak v dalších možnostech – články, texty, knížky, setkání.

Poslední články na webu naznačují další možnosti, jak na sobě více pracovat. Jak vylaďovat sám sebe, vytěsňovat negativní způsoby myšlení. Jak využívat pozitivních prohlášení atd.

(Poznámka: viz naše texty 86A. Kniha Jak přelstít ďábla od Napoleona Hilla - 1.část, 86B. Kniha Jak přelstít ďábla od Napoleona Hilla - 2.část, 86C. Zpracování strachů souvisí s rozvazováním nepříznivých vazeb, 86D. Pozitivní myšlení a prohlášení I, 86E. Pozitivní myšlení a prohlášení II )

Temné vlivy už nemají na vás tak zásadní vliv, pokud jim to nedovolíte, pokud se pravidelně sami čistíte a vrstvy na vás dlouho nezůstávají. Pokud tedy optimálním způsobem využíváte podpory energetické očisty, kterou máte k dispozici. Dříve tomu bylo jinak. Bytosti na NDC byly mnohem méně odolné, Temno mělo obrovskou sílu. Bytosti pak nebyly samy schopné tomuto extrémnímu tlaku vzdorovat bez pomoci někoho dalšího, který měl možnost zprostředkovat očistu za pomoci energií ze samotné špičky systému NDC. Dnes jsou bytosti obecně více stabilní, stejně jako prostředí.

Přírodní bytost Javoru z nejvyššího vrcholu by s vámi ještě chtěla mluvit, než se dostaneme k významu Javorského jezera.“

 

Přírodní bytost z Javoru: „Chtěla jsem vás osobně pozdravit a poděkovat i jménem svých bratrů a sester, které se mnou pomáhají strážit energie Javoru, aby zůstávaly co nejvíce čisté a pomáhaly okolním místům udržovat stabilní hladinu energie.

Někdy je to náročnější, i proto jsme nebyly ve zcela aktivním stavu, když jste nás navštívili. Děkujeme za znovuprobuzení, potřebnou energetickou podporu, abychom se dokázaly opět vzchopit z jakési letargie a začaly znovu s radostí pečovat o naše svěřená místa.

Vaše návštěva a pobyt zde byl pro nás všechny velmi očistný, což jste vnímali i vy sami. Vzájemné pomoci si moc vážíme, vnímáme vzájemnou podporu a jsme vděční za možnost se opět připojit aktivně k celku NDC. Všechna místa teď silněji vyzařují a budou mít proto i silnější pozitivní vliv na přicházející návštěvníky. 

My si odnášíme podporu a radost ze společného setkání a stejně tak vy jste dostali stejnou možnost tím, že jste v našich energiích pobyli. A příroda obou míst vydatně pomáhala vše propojit do vzájemné harmonie. Děkujeme za společné setkání a nadále se z něj těšíme.“

 

Odpusťte sobě i druhým minulost a dovolte si vykročit vpřed

 

Centrální Karma: „Ještě já mám pár slov, která bych chtěla říci. Šumava je již několik let místem dovolených bytostí na NDC. Takže vás opakovaně podporuje svými energiemi a vy zas ji těmi svými.

Šumava má velký energetický dosah a vliv. Je velkou součástí přírodního území Čech i Německa. Toto místo je jedním z hodně poškozených právě vzájemnými vztahy mezi národy. Zde se událo mnoho křivd, bezpráví a je zde možné vnímat i vliv temných sil, a to nejen z období druhé světové války. Proto jednou z věcí, která se bytostem obnažovala ve vrstvách, bylo období války, okupace, klíny mezi vztahy, mezi českými a německými obyvateli. Bezpráví, křivdy, ale i obráceně. Útlaky, manipulace, tyranie, odebírání svobody…

Ve vrstvách máte ukryty většinou oba póly. Jak podřídivost, tak nadřazenost. Každá bytost si v určité míře prošla oběma extrémy. Je důležité vše srovnávat do středu. A hlavně jít vpřed. Odpouštět. Netahat si křivdy, minulost za sebou jako těžkou kouli. Každý byl na straně toho, který byl utiskován, i toho, který možná i v dobré víře, bral druhým svobodu.

Proto je potřeba přestat se utápět v roli oběti a čekat na velká gesta. Odpuštění je to největší gesto, které člověk může udělat. Nejen pro ty druhé, ale hlavně pro sebe. Protože největším vězněm minulosti jste vždy jen vy sami. Pokud to dovolíte. Dejte sami sobě volnost a svobodu. Odpusťte sobě i druhým a dovolte si vykročit vpřed. S čistým štítem. To, co odpouštíte, je minulost. Odpustit neznamená mávnout nad bezprávím rukou. Ale netýrat se tím, co již nelze změnit.

Pokud se nenaučíte odpouštět, pak každá vaše chyba v přítomnosti bude mít na vás silný destruktivní vliv. Je důležité naučit se přijmout chybu, ale okamžitě ji konstruktivně napravovat. Řešit. Poučit se pro příště, přijmout opatření. Ne se bičovat. To nikomu nepomáhá. Ale nahrává to temným silám.

 

Přijetí zodpovědnosti nám dává svobodu
 

Přijmutí zodpovědnosti dává skutečnou svobodu. Jinak zůstáváte zajatci okolností, vlastních myšlenkových schémat, vnitřních tragédií a křivd, které si uvnitř sebe živíte. Které jako temné vředy narůstají a chtějí jíst. A potravou jsou jim jen další vaše vnitřní negace, destrukce, chybná nastavení… Každý můžete změnit to, co vám vadí. Ale klíčem je začít u sebe. Vy jste tím klíčem.“

PN: Moc děkuji za tvá slova, Centrální Karmo.

 

Hlídat si vlastní potřeby a zároveň nejít na úkor druhých

 

Centrální Karma: „Ráda jsem tyto informace předala. Téma mučednictví, trpitelství je hodně rozšířeno. A křesťanství samozřejmě tato témata silně podporuje. Kříže na silných energetických místech připomínají, jak je potřeba se obětovat pro druhé. Jak je správné trpět… A výsledkem jsou buď bytosti zcela ovládnuté, podřídivé, které slouží do roztrhání těla a neustále se obětují, a na druhé straně ti, kteří tento způsob zásadně odmítají a proto jdou do druhého extrému. Sobectví…

Je důležité dostat tyto extrémy do rovnováhy. Naučit se tomu, jak je to správně. Jak je důležité hlídat si vlastní potřeby, ale nejít na úkor druhých. Nebýt sobec, ale mít dost empatie pro druhé a umět pomoci druhým. Dokázat najít střed mezi sám sebou a druhými. Spoluprací, vzájemným propojením, i zachováním si vlastní jedinečné individuality.

I na Javoru se některé tyto tendence projevily. Protože právě zde energie extrémy více zvýrazňovaly, aby zůstaly na očích, aby na ně bylo upozorněno. Aby mohly být lépe vyladěny. To je ode mě vše.“
 

Velké Javorské jezero

 

PN: Děkuji. Ještě je potřeba vrátit se k poslednímu navštívenému místu a tím bylo Velké Javorské jezero. Na začátku výletu jsme ho společně všichni obešli. A na konci jsme si ve čtveřici pronajali šlapadlo a dostali se tak do středu samotného jezera. Byly zde silné energie vody, značně foukal vítr a dával tak najevo přítomnost přírody. Spojené Síly Světla, kdo mi můžete dát ještě detailnější informace k této návštěvě jezera?

Příroda: „Sama jsi vnímala, jak navštívit jezero přímo v jeho středu je úplně jiný zážitek, než se dívat jen z břehu.“

PN: Uprostřed jezera jsem vnímala silnou energii, jako by člověk byl najednou skutečnou součástí toho všeho. V samotném středu. Nejen okolním pozorovatelem.

Příroda: „Máš pravdu, také proto jsi tento impulz dostala. Samotné jezero je s Velkým Javorem silně propojeno, nejen tím, že jsou blízko sebe, jeden shlíží dolů, druhý vzhlíží nahoru na druhého. A mají i stejný název. Dole jste prošli okolo jezera a nahoře zase okolo celého vrcholu. Až pak vás vedly kroky k navštívení středu. Díky půjčení šlapadla.

Jezero uprostřed má velkou čakru. Proto jsi vnímala silnou energii a jakési silné, až niterní propojení. Najednou jako by byl člověk v srdci přírody, uvnitř místa, které navštívil. A více se díval pohledem přírody.

Toto postupně může vnímat bytost na NDC, protože se stává součástí přírody. A pokud je člověk součástí přírody, nedívá se na ní jako na někoho kolem jdoucího, ale více vnímá její potřeby, její energie, cítí se více její součástí. Nejvíce pak při návštěvě přírodního místa. Na některých místech je možné harmonické energie vnímat silněji. Člověk pak cítí, že je v bezpečí, v harmonii, cítí se posilněn, doslova jako v náruči přírody.

Tento pocit je pak hojně vyhledáván. Protože pomáhá se zklidnit. A více se propojit i sám se svým nitrem. Což technická, hektická doba moc nenabízí. A proto člověk takové okamžiky více vyhledává. Jsou pro něj důležité. Příroda léčí.

Návštěva jezera pomohla lépe propojit energie jezera s vrcholem. A celkově více pomoci jezeru přímo v jeho středu. Jezera, zvláště ta ledovcová, jsou jako klenoty přírody. Vlastní vláhu, podporují rozmanitý život. A mají bohatou historii. Navíc voda má očistné účinky. Je jímavá, dokáže tedy i čisté energie dobře zpracovat, rozvést po okolí, naopak ty nepříznivé pročistit, smýt.“

 

PN: Vnímám jakousi jezerní bytost. Obchází celé jezero, stará se o něj. Přírodo, můžeš mi umožnit, je-li to vhodné, s touto bytostí kontakt?

Příroda: „Ano, bytost už na tvé oslovení čeká.“

PN: Přírodní bytosti jezera, co máš pro mě za informace?

Přírodní bytost jezera: „Nejprve vás všechny zdravím. Vaše návštěva v mém okolí, a pak i v samotném mém středu, byla pro mě velmi důležitá. Cítila jsme ji doslova v konečcích prstů. Jsem s jezerem silně propojena. A vnímám, když upadá, je zanesené, když potřebuje podpořit. Nejvíce můj klid narušují právě zavedená šlapadla. Najednou není místo, které by bylo jen mým. Když se lidé chovají tiše a vnímají přírodu, její krásu, souzní s ní, pak je vše v pořádku. Ale šlapadla jsou hodně turistickou záležitostí. Nicméně díky tomu jste se ke mně dostali. Takže se to dalo využít ku prospěchu věci.“

PN: Ano, ale i já jsem nejprve měla zábrany, že na šlapadlo nechci jít, protože mi přijde, že to jezero narušuje, že to nechci podporovat. Kdyby tam byla dřevěná lodička, působilo by to asi taky jinak.

Přírodní bytost jezera: „Jezero shromažďuje ze svého okolí i různá data, co se zde děje. Pročišťuje v okolí, co je třeba. Ale samozřejmě lodičky do samého středu pak narušují energetickou rovnováhu, protože zasahují i do míst, která by měla zůstat jen přírodě. Navíc šlapadla napomáhají i tomu, že se lidé ve vodě více koupají. Láká je to. Za pěkného počasí.

Jezero je vcelku veliké, takže energeticky dokáže zvládnout hodně vlivů přefiltrovat. Vaše návštěva však mnohému pomohla. Pomohla mi obdržet silnější energie, s jejichž pomocí se i já společně s jezerem mohu vyladit na vyšší hladinu frekvence tak, aby zásahy z okolí měly na mě ještě menší vliv. A naopak, aby jezero lépe zvládalo energetický nápor turistů. Což je nutné, pokud se vše má udržet v čistotě. A zachovat si svou tvář.

Pokud jsou energie místa slabší, převládne síla cizích energií a místo ztrácí kontrolu samo nad sebou, začíná se pak přetvářet plně do podoby, kterou mu určí lidé. Pokud jsou energie místa dostatečně silné, ani zásahy lidí jeho divokost nepoškodí a místo si zachová svou vlastní tvář, podobu i energetický otisk.

Děkuji za vaši podporu. A budu se těšit zase někdy na společné shledání.“

PN: I my děkujeme za možnost pobýt ve tvých energiích.


 

Jiří Novák

 

Dále uvádím podnětné komunikace Dany Divišové.

Její komunikace se už řadu měsíců obvykle vyznačují vysokou úrovní čistoty a přesnosti. Přesto i ona v nich projevuje určitou úroveň vnitřní nejistoty. Proto jsou tyto komunikace poučné z mnoha pohledů. Nejen že vyjadřují přesně přenesené informace od Přírody. Zároveň naznačují nejistotu, se kterou se mnoho lidí na NDC stále ještě potýká. Říkají si: Je to, co jsem přenesl, vůbec pravdivé? Proč zrovna já bych měl takovou informaci přinést? Naznačuje to nedostatečnou důvěru v sebe sama. Podceňování se. Podléhání vychýleným hmotným vlivům z okolí, které mi naznačují, že přece říkám nesmysly. Nebo že s Přírodou nemůže nikdo hovořit. Prostě nejistota, nerozhodnost, přílišné váhání s důležitými rozhodnutími atd.


 

Dana Divišová

Komunikace před výstupem na Velký Javor

 

Dana: Přírodo, prosím o radu. Začátkem července je sraz NDC a zároveň manžel jede s dětmi pod stan. Můžeš mi poradit, co je pro mou bytost nejlepší? (Komunikace z 9. 6. 2019)

Příroda: „Mám pocit, že se to snažíš vymyslet a pak neslyšíš, co ti říkám. Víš, jak působí síla skupiny, když jste jako lidé z NDC společně, protože se společně posouváte. Toto setkání bude opět mimořádné a v tomto případě bych ti doporučila upřednostnit skupinu lidí z NDC, což je přínosnější pro tvůj světelný vývoj. Rozhodnutí je ale samozřejmě na tobě.“

 

Dana: Přírodo, jak bych se měla optimálně zachovat v otázce dovolené s rodinou v Machově Mlýnu nebo dovolenou s NDC? (Komunikace z 18. 6. 2019)

Příroda: „K tomuto tématu jsme již konverzaci vedly. Potřebuji tě na tom setkání s NDC na výstup na Velký Javor. Jsi nositelkou jisté části, která je třeba pro rozvázání vazeb. Více se dozvíš později. Zároveň tě ale potřebuje i tvá rodina, aby byla zachována vaše rodinná sounáležitost. Ta varianta jet na jeden den na Machův Mlýn byla skvělá a určitě ti doporučuji se k ní vrátit.“

 

Dana: Přírodo, mám jet na ten Javor? Zatím mě to koleno stále bolí. (Komunikace 3. 7. 2019) 
(Poznámka: V úterý před výstupem na Javor jsem spadla z kola a natloukla si koleno.)

Příroda: „Ptáš se stále na to stejné. Chápu, že se potřebuješ stále ujišťovat, zda jsou tvé komunikace pravdivé a leckdy u zásadních rozhodnutí je to tak správně. Zároveň pokud se ale cítíš dobře a máš dobré vyladění, tvé komunikace jsou přesné, jak ses sama již několikrát u Jirky přesvědčila. Více si důvěřuj, posiluj důvěru v sebe sama. Na Javor jeď za každou cenu, i kdybys měla nahoru vyjet lanovkou. Máš v sobě část, která bude třeba k dalšímu posunu. Celá řada z vás to tak má, proto má tolik z vás pocit, že na Javor mají jet.“

 

Dana: Přírodo, dobré ráno, co dnes potřebuji vědět? Čeká nás výstup na Javor, já stále ještě trochu cítím to koleno. Je vhodné tam pro mě vystoupat pěšky nebo lanovkou? (Komunikace z 6. 7. 2019)

Příroda: „Vidím, že jsi nervózní, zda to zvládneš. Hledej svůj vnitřní klid. Všímej si, jak je Kamča pevná. Neměj strach, že to nezvládneš. Hlavně buď sama sebou. Příprava energií na Velký Javor je již hotova. Bude to pro Velký Javor obrovský zážitek a také u vás dojde k dalšímu posunu. Ty se zaměř na to, abys byla sama sebou a byla odvážná a nebojácná, odhodlaná následovat své poslání.“

 

Dana: Přírodo, potřebuji něco vědět k včerejšímu výstupu na Javor? (Komunikace ze 7. 7. 2019)

Příroda: „K tomuto výstupu přijde rozsáhlé povídání. Z tvého pohledu je důležité vědět, že jsi se výstupu zúčastnila a poskytla tak jeden z klíčů k očistě celého území a Planety. To, co se na Javoru odehrálo, má celoplanetární očistný efekt. Více k tomu není nyní třeba.“
 

Staňte se tím, kým máte být
 

Dana: Přírodo, mohu vědět hlubší význam setkání na Velkém Javoru? Co toto setkání přineslo? (Duchovní komunikace z 11. 7. 2019)

Příroda: „Ano, vraťme se tedy k tomuto tématu. Ráno jsi měla kolem sebe mnoho ruchu a nebylo to vhodné prostředí pro komunikaci tohoto typu.

Být na Javoru bylo vyslyšení tvého úkolu. Každý z vás, kdo jste toto volání vyslyšel, jste v sobě měl střípek skládanky, holografický obraz vašeho vývoje na planetě Zemi. Tyto střípky se poskládaly a vytvořil se skutečně cenný obraz o jednak minulém vývoji, ale také o vaší současné situaci. Z tohoto nového obrazu nyní vidíme, jaká je ve hmotě situace, s čím se vy sami ve hmotě nejvíce potýkáte a jaké vazby vás nejvíce brzdí. Ti z vás, kteří v určitém bodě nejsou stabilní, pocítili silné čištění. I ty jsi vnímala svá slabá místa, jak tě energiemi tlačíme právě k jejich změně.

Z globálního hlediska došlo k rozvázání vazeb v končinách po celé planetě Zemi, protože tam všude sahají vaše vazby. Z mého pohledu došlo k posunu na úrovni lidské rasy, a to celoplanetárně.

Nyní nastává opět další posun a je potřeba, aby se celá řada z vás skutečně stabilizovala. Co to ale znamená? Je to práce sama na sobě a skutečné žití vašeho potenciálu. Staňte se tím, kým máte být. Svobodné bytosti beze strachu, odhodlané a nebojácné. S klidem vydávejte své karmické vrstvy, aniž byste se v nich utápěli a nechali se jimi válcovat. Nastavte svou mysl. Sama vidíš, jaké změny ve vlastní pevnosti se u tebe dějí, když máš správně nastavenou mysl. To platí pro každého z vás. A sama také vidíš, jak již na Javoru ses cítila vnitřně pevnější. To je přesně to, o čem mluvím. Nyní každý z vás bude ještě silněji tlačen ke změně svých nejslabších míst, postojů.“

 

Dana: Přírodo, je ta komunikace o Javoru je skutečně pravdivá? Proč bych zrovna já měla přijmout takovouto celoplošnou komunikaci? (Komunikace z odpoledne 11. 7. 2019)

Příroda: „Ale no tak, už se zase podceňuješ. Vždyť víš, že se mnou velice dobře komunikuješ s vysokou pravdivostí. Komunikace je pravdivá, a hlavně ji nezapomeň poslat Jirkovi, protože on na základě vašich vnímání dokáže sestavit ucelený obraz vývoje pro hmotu.“

Dana: DěkujiKamila Špirková

Nalezení našich světelných poslání

 

K výletu na Javor mi přišla zajímavá komunikace o tom, kde my lidé na NDC energeticky asi tak jsme.

Impuls mi dala Dana Divišová, když říkala, že jí v komunikaci s Přírodou s ohledem na výlet přišlo, že máme v sobě každý nějaký klíč a tvoříme tak mozaiku. Měla jsem pocit, že bych se na to měla také zeptat, že by mi mělo přijít něco dalšího, rozvinutí. Nějaký cíl, ke kterému má ona mozaika vést. A přišla mi tato komunikace. Je to jedna z věcí, kterou lidé na NDC řeší: Jak je to s očistou našeho genetického programu, konkrétně s otázkou otevření vyšších regeneračních schopností u člověka 2. typu? Bylo by to hezké, ale to bychom museli zase všichni trochu zabrat…
 

Příroda: „Dana ti dala impulz, dostala ode mne část informací. Ty můžeš přijmout další a přiložit tak další díl skládačky.

Jedná se o to, že každá bytost na NDC má své světelné poslání, ale toto lze rozvíjet pouze za předpokladu, že se bytosti dostatečně vyladí a určité převládající procento splní podmínky poloautomatické očisty. Pak se může dít také změna s ohledem na poruchy, které existují u lidských bytostí a které prozatím nelze vyřešit.

Poznámka Jiří Novák:
Zásadní je být přiměřeně stabilní v karmické očistě, nemusí to být nutně poloautomatická očista. S tím, že občas se člověku obnažují karmické vrstvy, s jejichž vyčištěním potřebuje pomoci. Může v sobě mít vnitřní bloky, na jejichž zpracování nemá v dané chvíli dostatečný energetický dosah.

Co se může dít? Když vy lidé dosáhnete dlouhodobě stabilní očisty, probudí se ve vás mnohých světelné poslání. S ohledem na karmickou minulost, stará nadání a zásluhy můžete začít rozvíjet své karmické poslání. A protože je vaše karmické zaměřené jiné, bude i poslání jiné. To je onen klíč. Řekněme tomu klíč k oboru: věda, technika, genetika, lékařství atd. Poté vy, pokud vás bude dostatečné množství tvůrčí v těchto nových oborech, můžete dosáhnout toho, že bude moci být čistě zasaženo skrze Spojené Síly Světla do struktury DNA tak, aby byly odstraněny některé chyby, které byly temnými vlivy napáchány. Toto bylo téma očisty NDC na Velkém Javoru. Pročistit tyto klíče.

Protože více lidí se již ustálilo na poloautomatické očistě, nicméně je jen málo těch, kteří rozvíjejí tvůrčí činnost na NDC. A to proto, že málo a nepravidelně duchovně komunikují, nedostanou se tak energeticky dostatečně vysoko na to, aby se o svém úkolu, poslání od Spojených Sil Světla dozvěděli. Protože pouze tehdy, když se napojíte na energii Přírody, Karmy, Vesmíru, Spojených Sil Světla, můžete se dozvědět, k čemu jste zde nyní byli s ohledem na čisté poslání zrozeni. To je onen klíč. Ten lze odemknout pouze za určitého předpokladu. Jestliže je klíč odemčen, musíte se upevnit v pravidelném opakování této činnosti tak, abyste v ní nechybovali. A k tomu potřebujete čistou, dostatečně stabilní a pravidelnou duchovní komunikaci. Ta se stane součástí nové práce. Pak teprve vy můžete oslovit Spojené Síly Světla touto novou spoluprací a ony mohou oslovit vás čistou přestavbou DNA.

Takže toto celé se nemůže dít bez toho, aby mnozí neprobudili svoji novou schopnost světelného poslání. Řekněme tomu nové povolání. Může to pro vás být zpočátku dost náročné a je na vás, jak se k tomuto novému úkolu postavíte. Zda pevní, odhodlaní se učit, sledovat impulsy, zdolávat překážky, jinak si zorganizovat čas. Anebo spolu s egem, sebelítostí, že nemáte čas, sílu, energii a s podobnými výmluvami. Někdy vám takové nové povolání ze začátku nemusí přinést mnoho finančních úspěchů. Může vám připadat v prvních chvílích jako dobročinné. Ve své podstatě však dobročinné není, protože skrze ně léčíte mne a já léčím vás. Je to probuzení samoléčivých schopností těla ve svém nejsilnějším projevu v současné situaci na planetě. (Platí přitom, že finanční stabilita ve hmotě je zásadní i pro duchovní očistu. A každý má jinou situaci a jiné momentální možnosti.)
 

Neztraťte se v nepodstatných detailech
 

A potom vy nemusíte pošetile řešit, zda jste snědli přesně tolik a tolik živin, zda jste vypili za týden dvě piva nebo žádné. (Kromě výjimečných zdravotních situací, kdy je to nutné.) Nemusíte být takto striktní a zaměřeni na detail ve stravě a v jiných ohledech života (vyhodil jsem jeden plast, ujel jsem zbytečně mnoho kilometrů autem apod.) Protože v okamžiku, kdy plníte svoje světelné poslání, stáváte se pro planetu velmi prospěšnými. 

Pokud se zaměřujete příliš na detail, tak nenaplňujete dostatečně svůj potenciál na NDC. Je důležité sledovat celek, směřování své cesty, hlavní linii. Neztraťte svoji cestu ve spleti nepodstatných detailů. A v tomto ohledu bych byla ráda, kdyby se lidé na NDC posunuli.“


 

Jiří Novák

Duchovní a hmotný význam návštěvy Velkého Javoru

 

JN: Spojené Síly Světla, jaký byl duchovní a hmotný význam naší včerejší návštěvy nejvyššího vrcholu Šumavy, Velkého Javoru? (Duchovní komunikace ze 7.7.2019)

Ozývá se nějaká bytost. Bezprostředně vnímám, že její temná energie je 0 % a temná síla 2 %. Jde tedy o relativně čistou světelnou bytost s malým procentem zbytkové magické výbavy:

Jsem přírodní duch hory Velký Javor. Už dříve jsem byl s vámi ve spojení i v očistě před několika lety při vaší předcházející návštěvě tohoto místa. Dnešní doba už je jiná. Bourají se staré tradice a vytvářejí nové. Tato vaše návštěva přinesla až nahoru na vrchol nové energie ze hmoty. A to dávalo šanci sestupu nových energií shora z vyšších duchovních hladin. Mohlo tak začít nové období vývoje této oblasti. Šumava měla vždy zásadní roli, teď se tato role ještě více zvýraznila. O tom vám musí říci už někdo jiný, z mého pohledu více povolaný. Mé vnímání ještě nedosahuje tak vysoko, abych vše dokázal správně vyhodnotit.“

 

Ozývá se Příroda planety Země: „Z mého pohledu jste položili základy nového opěrného bodu pro zahájení nového období, zatím prvního. Předcházela tomu vaše cesta po Středomoří, na které jste vyčistili řadu míst s výraznými energetickými propady. Teď se tímto vším začíná upevňovat nový vývoj Přírody. Je to teprve začátek. Další impulsy vám budou přicházet postupně. Pro vás je teď důležité odpočívat a načerpat nové síly.

 

Ozývá se energie ze špičky komplexu NDC: „Vaše včerejší společná akce měla jeden zásadní význam. Podařilo se ukotvit energie ze špičky NDC přímo do hmotné roviny Země. Konkrétně je napojit na samotný vrchol Velkého Javoru. Proto byla tak důležitá vaše přítomnost na tomto bodě přímo u vrcholového kříže a v blízkém okolí. A jaký má toto význam? Aby se události, principy, nové energie sestupující do hmoty neztratily někde mezi úrovněmi nad hmotou, jako se to dělo vícekrát v minulosti. Právě toto představuje ten nejdůležitější význam. A týká se to mimo jiné i ukotvení Karmy pro hmotný svět.“

 

JN: Po dobu několika dní po výstupu na Javor měli někteří účastníci skutečně zásadní karmickou očistu. Obnažovaly se a karmicky rozvazovaly situace, na jejichž řešení doposud nebyly vhodné podmínky. 

Navíc se v období na počátku července doslova začalo bouřit počasí neobvyklými jevy, menšími místními katastrofami. O tom bude více v následujícím textu nazvaném Bouřící se počasí na počátku července 2019.

© Jiří Novák, červenec 2019
© Petra Nováková, červenec 2019
© Dana Divišová, červenec 2019
© Kamila Špirková, červenec 2019
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 163
  • 25
  • 24
  • 23
  • 22

Celkový počet hlasů: 257