Pravčická brána
Úvodní stránka | Zážitky v přírodě | Z38. Poľana – osvobození duchovního srdce Přírody Slovenska

Z38. Poľana – osvobození duchovního srdce Přírody Slovenska

Miroslav Michalech, Marie Mejdrová Vloženo 21.10.2016
Miroslav Michalech Marie Mejdrová

Text ve slovenštině nebyl pravopisně opravován.


Dokončením textu  Osvobození svého duchovního srdce  sa otvorila pokračujúca téma v rámci očisty duchovného srdca. V takej podobe, aby sa táto očista mohla uplatňovať aj vo vonkajšom svete. Pretože očista duchovného srdca na osobnej úrovni obnažila moje duchovné srdce zo zovretia temného systému a umelej ochrany a tým sa spustil proces očisty aj pre duchovné srdce Slovenska, s ktorým som prepojený. Postupnosť tejto očisty priniesla impulz navštíviť vrchol Poľana a napísať duchovnú komunikáciu s duchom Poľany. V spojení s oblasťou pohoria Poľany a Podpoľania sa táto postupnosť prejavila ako finálna pre doterajšie očisty súvisiace so sférou Slovenska a v nej kresťanských vplyvov.

Poľana (1 457,8 m.n.m.) je najvyšší vrch pohoria Poľana, krajinného celku Slovenského stredohoria. Nachádza sa v centrálnej časti Slovenska a je v nej geografický stred Slovenska. Pohorie Poľana je najvyššie sopečné pohorie na Slovensku. Na jeho území sa nachádza sopka s priemerom kaldery 6 km a obvodom takmer 20 km, ktorá patrí medzi najväčšie vyhasnuté sopky v Európe. (Celé pohorie je pozostatok stratovulkánu s kráterom v mieste osady Kyslinky.)
Od roku 1990 patrí medzi jednu zo štyroch slovenských biosférických rezervácií programu UNESCO Človek a biosféra a je chránenou krajinnou oblasťou s druhým najväčším pralesom na Slovensku.

Zdroj: Wikipedie, autor Meichs

Oblasť Poľany ako sídlo duchovného srdca Prírody Slovenska

Už v skoršom období som túto oblasť vnímal ako miesto, kde sídli duchovné srdce Prírody Slovenska. Ale neustále som narážal na bloky v jej okolí, ktoré mi bránili nájsť si cestu pre spojenie s týmto srdcom. A tak aj získať možnosť v sebe túto tému viac otvoriť, spoznať a prečistiť. Pochopil som však, že najprv sa tie bloky museli vystopovať a rozpustiť v paralelne postupujúcich očistách u viacerých ľudí na NDC a takto si preraziť cestu. Týkalo sa to hlavne vplyvov mimozemských a Vesmírnych ľudí, ale aj druidov a Keltov, od ktorých sa najprv oblasť Podpoľania začala čistiť. A aj v závislosti od očíst ostatných ľudí na NDC a spolupráce medzi nami sa mi bariéra podarila prelomiť. Dospieť tak k prvotnému bližšiemu spojeniu a tým tieto miesta začať pripravovať pre postupnú cielenú očistu.

Cestou na vrchol som bol v stálom bloku a vnútorných otázkach. Čo je to, čo mi tak bráni vnímať stav Prírody v sebe napriek tomu, že som v tak peknom prostredí s charakterom pralesa. Až som akoby odmietal mať to spojenie a prežíval som to ako istú prehru. Neschopnosť nájsť veľmi skrytý pôvod toho, čo je za tým. Na druhej strane som mal radosť, pretože som prišiel s odhodlaním už to konečne prelomiť. Akoby znamením bolo spontánne duchovné vnímanie preletu pravekého vtáka s obrovským rozpätím krídiel. Z čoho som mal pocit symboliky, že sú tu pôvodné čisté svetelné energie a vnímal som ich ako energie istého prvopočiatku alebo ako energie začiatku istej etapy vývoja. A ako som postupoval k sedlu Priehybina, začal som ich vnímať silnejšie. A že tieto energie vo vrcholovej časti neprúdili rovnomerne do okolia, ale mali z časti umelo určený smer.

Ako som mieril zo sedla smerom na vrchol, pocítil som, že som sa ocitol už mimo pôsobenia bloku, ktorý je okolo celej Poľany a Podpoľania. Vnímal som to ako temný horizontálny kruhový disk brániaci energiám pôsobiť zhora dole. Ako umelá ochrana spôsobená vplyvmi Starej duchovnej cesty v zmysle ochrany energií vrcholu a udržania ich čistoty. Tesne pred vrcholom som znovu spontánne začal vnímať tlkot srdca pod povrchom zeme. Vedel som, že je to potvrdenie reálnosti toho, že sa nachádzam na mieste, ktoré je srdcom Prírody Slovenska a teda aj duchovným srdcom.

V súvislosti s mojím blokom zo začiatku túry som vnímal aj tlak zvonka a teda energií, ktoré na danom mieste parazitujú, ale zároveň sú to nepriaznivé energie, s ktorými som bol v minulosti istým spôsobom spojený. Chcelo ma ovládnuť obrazové duchovné vnímanie, ako do srdca zabodávam nôž, ale zostal som v kľude a chápal, čo sa deje. V podstate nahlas som temnému hlasu odpovedal, ako bytosti, ktorá má v minulosti ovládala: „Len sa riadne ukáž, nech sa ti pozriem rovno do očí, pretože tvoj čas dnes skončí“. Keďže som v dávnej minulosti zasahoval do duchovného vývoja, ktorý ľuďom zmanipuloval duchovné srdce a uzatvoril ho do nadvlády rozumu a ega, niesol som za tento stav istú zodpovednosť. A tento nepriaznivý stav sa v tomto živote ešte prehĺbil aj voči ostatným ľuďom a sebe samému na základe mojich chybných postupov.

Napokon som sa ocitol na vrchole a z časti stále tápal a hľadal konečný výsledok. A stále vnímal, že energie sú odklonené pre jeden smer a miesto je relatívne čisté. Že celá časť vrcholu Poľana od sedla Priehybina je ako kužeľ nad temnou kalužou, a teda nad horizontálnym temným diskom prekrývajúci celú oblasť Poľany a Podpoľania.
 

Očista vrcholu Poľany od kresťanských vplyvov

Zrazu sa objavil turista a ironicky sa spýtal, či sa už nedá ísť vyššie a čo je to za cestu tam medzi stromami. Na čo som mu odpovedal, že neviem, pretože tam nejde značka. Už keď som chcel odísť s pocitom, že som k ničomu nedospel a nič sa mi neotvorilo, pochopil som, že to, čo mi turista povedal, je znamenie a ukázanie smeru. Že sa dá ísť vyššie a vedie tam tá cesta medzi stromami. Išiel som sa teda pozrieť a v tom momente som bol prekvapený, pretože som zistil, že za stromami je skrytý najvyšší kamenný bod vrcholu pozostávajúci z dvoch miest. Jeho energia ma okamžite prebudila a zasiahla, akoby som v tej chvíli prešiel do inej dimenzie.

Následne som sa obzrel a pod stromami na skale bol položený takmer 20 cm vysoký kresťanský kahanec so zlato čiernym krížom. Okamžite som pochopil, že to je ten skrytý symbol a môj blok bol vtom momente preč. Vedel som, že som našiel to, čo symbolicky tomuto miestu dáva úplne nepravý význam. Pretože presne v tom vrchole sídli duchovné srdce Prírody a aj takýto malý predmet je preňho ako veľkým zakliatím. Odniesol som ho teda s pomocou papeka (pozn. v češtině klacek)  inam pod spadnutý strom a tam poprosil Prírodu o očistu a ospravedlnil sa za tých ľudí, ktorí to tam dali. No za nič som ich nevinil.

Následne som poprosil o očistu vrcholu a začal objavovať miesta pod skalou, ktoré na mňa energeticky pôsobili tak silne, že v oblasti 4. čakry som prežíval silné vysoko frekvenčné a rozpínavé energie vytvárajúce pocit pôsobenia diamantu v hrudi. Bol som natoľko prebudený, až som cez toto miesto prežíval čistú priazeň prírodného duchovného domova. Obrovskú úctu, rešpekt a spriaznenosť.

Miesto vyžarovalo svoju posvätnosť a múdrosť prírodného vedomia. Nebol som schopný nechať tam plastový obal a plechovku, ktoré tam boli pohodené a v tej chvíli som došiel k záveru, že ten kahanec musím z tohto prostredia odniesť úplne preč mimo celú oblasť Poľany. Kahanec som teda naložil do igelitky aj spolu so smeťami a aby som ju nemusel niesť v ruke, čím by som na seba mohol preniesť energie kahanca. Igelitku som niesol s pomocou papeka až k autu. Po ceste dole som v istej pokore vnímal, že je to moja povinnosť ho odtiaľ odniesť. Akoby som ho tam už dávno položil ja a týmto duchovné srdce zapredal vplyvom kresťanskej viery. Preto som nevinil tých, čo ho tam dali, nech už ich zámer bol akokoľvek vedomý či nevedomý.

V prvej rade som hľadel do seba a že to, s čím v tomto živote bojujem proti Temnu je to, čo som najprv pomáhal budovať, rozvíjať a prezentovať svetu. Sami sme si nastavili pasce, ktoré druhí použili presne tak, ako sme ich to naučili. Je na nás, aby sme duchovnému srdcu pomohli nechať znieť jeho tlkot smerom do sveta v spojení s Prírodou, ktorá je jeho skutočným domovom a nositeľom.

Po týchto uvedomeniach v konečnej fáze výletu som vnímal, že v igelitke prasklo čierne srdce a následne z neho vyšiel čierny had a zmietal sa, teraz bol už v pasci on. Aj cez spôsob, akým som celý čas igelitku niesol, cítil som ochranu aj voči čiernemu srdcu a hadovi. A teda že som nejednal na vlastnú päsť a mal podporu Spojených síl Svetla. Ako posledné som vnímal spojitosť s jedným basreliéfom (pozn. typ nízkeho reliéfu v sochárstve), ktorý bol nájdený napoleónskym vojakom v Egypte a na ktorom mali zobrazenú svoju tvár Ježiš a Panna Mária, ale ich telá mali podobu hada. Po príchode domov som kahanec rozbil a zahodil do kontajnera.

A keď som sa pozrel na Poľanu, bola to pre mňa už úplne nová Poľana. Presne tá, ktorej som sa chcel dotknúť a konečne som ju vo svojom srdci objavil tak, aby spojenie s ňou pretrvalo.

Hneď po návšteve vrcholu Poľana som Jiřího Nováka požiadal o zadanie do očisty a tým to len začalo.


Obezřetnost při zásazích do očisty míst

Poznámka:

Ohľadom spôsobu, akým som igelitku niesol, pretože som na seba nechcel preniesť energie kahanca: V tomto prípade to bolo výnimočne, a bežne takto veci odnikiaľ vôbec neodnášam a ani nemám také tendencie. Najprv som to tak nechcel riešiť, a keby bol na onom mieste prichytený napevno, tak by to ani nebolo možné. Prosto, niekto si ho tam položil, ale v skutočnosti je to ako odpad. Keby si tam každý umiestnil vlastný náboženský predmet, tak by to nebolo ospravedlniteľné. Pokiaľ to nebolo oficiálne dovolené a schválené. Ináč je to predmet, ktorý tam nemá čo robiť. Ale z tohoto popudu som to ani neurobil, len tým dávam najavo, že som neporušil nič, čo bolo oficiálne povolené.


Poznámka Marie Mejdrová:

Nedotknout se fyzicky určité věci, kterou vnímám jako silně zatemněnou či napojenou na temné systémy, není ještě zárukou, že se s ní energeticky nepropojím. Nicméně, mohu tím nepříznivý vliv na moji bytost zeslabit. Někdy mu i úplně zabránit.

Další věc je, že odnesení takové věci např. z místa v přírodě či její zlikvidování nemusí být dobrý nápad. Tady bylo správné to odnést, vzhledem ke konkrétnímu karmickému úkolu, který Miro měl. V jiných situacích to ale tak být nemusí, jak už si řada lidí na NDC vyzkoušela. Chtěli tak Temno oslabit, určité místo očistit od nepříznivých vlivů, ale výsledek byl jiný, než si představovali.

Už tím, že člověk udělá ten akt, že danou věc přemístí, pozmění, nějak do ní zasáhne, nebo ji dokonce odnese, není úplně podstatné jakým způsobem, tak se spustí záležitosti s tím spojené v duchovním pozadí. Energie se mohou propojit a vzájemně zareagovat i bez fyzického doteku. Ovšem aktivním zásahem se působení člověka zvýrazní. Člověk si tak na sebe může přitáhnout i zbytečný duchovní útok v situaci, kdy má svého vlastního karmického čištění už vrchovatě. A ohrozí tím další příznivý průběh své karmické očisty, svůj světelný vzestup. Na duchovní propojení s daným temným systémem nemusí být zatím připraven nebo celkově není vhodná doba řešit zrovna tuto záležitost. Anebo to není jeho úkol, je to úkol pro někoho jiného, kdo k tomu má lepší předpoklady. Může to být příliš duchovně silné a daný člověk pak nemusí patřičně zvládat svoji karmickou očistu.

Jde o to nedělat zbytečné provokace, zbytečně „nepíchat do vosího hnízda“, není-li k tomu dobrý důvod. To znamená je potřeba vnímat všechny okolnosti - zda je správná bytost na správném místě ve správný čas.  Pokud ne, tak se konfliktu vyhnout. Vyhodnotit všechny duchovní a hmotné okolnosti a podle toho určit míru a způsob svého působení. Každá situace se musí posuzovat individuálně. Každopádně je vždy potřeba být obezřetný.

Více o úskalích energetické očisty míst jsem uváděla v článku  Energetické očisty míst, Malování obrázků na NDC není arteterapie


Cesta duchovného srdca, spojenie duchovného s hmotným

Duchovná komunikácia 17.8.2016:

Miroslav: Duch Poľany, vnímam ťa a ďakujem ti najprv za očistu s tebou. Prosím, čo je vhodné si teraz zapísať?

Duch Poľany: Miroslav, cítiš ma cez svoje srdce. To je pravé spojenie so mnou. To symbolizuje moja sféra. Cestu duchovného srdca, spojenie duchovného s hmotným. Tak ako sa ti teraz podarilo prelomiť ďalšiu bariéru temných kresťanských vplyvov, doslova sa ti na srdci lepšie dýcha. A pekné je, že výsledok vieš hneď uplatňovať smerom k ľuďom a v sebe prehlbovať pre každý ďalší deň.

Cesta duchovného srdca je cesta bez konca. Pretože cesta, ktorá má srdce, je spojená s nekonečnom. Cez úprimnosť a pokoru je tlkot cítiť za hranice fyzického tela, za hranice vesmíru. Práve cez hmotu si človek najlepšie uvedomí, kde končia jeho hranice vo vesmíre. Srdce je ten pravý stred pre pocity a nimi má človek cítiť rozdielnosť a zároveň spojitosť všetkého pre správne pochopenie celku. Skrátka, spojenie duchovného s hmotným vytvára pocit jednoty a nekonečna, a zároveň je možné vnímať hranice stvoreného a v nich všetky odlišnosti. Človek potrebuje mať v hmote oporný bod, miesto a priestor, v ktorom sa môže jeho duchovné srdce uzemniť. Pretože je prchké a citlivé, no zároveň silné, bojovné a statočné.

Očista so mnou pomohla nám obom a to tak, že to je len začiatkom pre ďalší pozitívny priebeh. Pýtaš sa, v čom je isté, že bude pozitívny a že to tak zostane. Práve preto si sa dostal do tohto bodu, že už je to pre teba bezpečné a si schopný si svoje duchovné srdce chrániť tak,  ako si doteraz nevedel, alebo to kvôli postupnosti očíst nešlo. Bezpečné najmä pred sebou samým, a tým ako si svojím myslením pristupoval k duchovnému, ale aj hmotnému životu.

Odniesol si z mojej sféry čierne duchovné srdce a v jeho vnútri bol had. Symbol zradnosti a jedu z nenávisti, zrady a trpkosti z toho, ako je svet temný. To všetko je zmes tejto krajiny a toho, čo ľudia uložili do svojho srdca. Ako jeho horlivosť, vášeň a životnú iskru, a vôbec životný náboj zapredali týmto vlastnostiam bez zamyslenia sa nad tým, aký dôsledok to má pre duchovnú sféru krajiny. Žiadne kríže, omše a ani symboly sŕdc na krížoch samotné duchovné srdce nepovýšia k vyššiemu duchovnému významu. Naopak, bránia mu očistiť sa cez prirodzený tep Prírody v ňom tlčúci. Tam, kde sídli duchovné srdce Prírody, tam musí byť Prírode venovaná tá najvyššia pozornosť. Pretože cez toto srdce cíti celá krajina to, čím naozaj je. Hovorí sa predsa, že človeka spoznáš podľa toho, aké má srdce. Či dobré alebo zlé.

Tým, že si odniesol kresťanský kahanec z úplného vrcholu, bol to veľký symbol a jeho prostredníctvom sa do morfického poľa Slovenska preniesol nový zmysel. Že je čas prebudiť sa k ozajstnej ceste srdca, a nie ho zneužívať, pýšiť sa a slepo jasať. Všetko toto postihlo aj teba a hľadáš v sebe cestu, ktorá nezíde a neodbočí inam tak, ako predtým. V takomto novom postoji v mojej sfére zatiaľ nikto nebol a to znamená, že energie začali prúdiť ináč, ako to bolo doteraz. A keďže je to len začiatok, postupne sa odkryjú ďalšie súvislosti, spojenia a objavy. Aj v spojení s Evou Koledovou, čo je pre ňu tiež začiatkom cesty pre očistu duchovného srdca. To je na tom to pekné. K tomuto je nutné smerovať a chápať to aj ako začiatok vašej spolupráce na NDC.“

Miroslav:  Duch Poľany, ďakujem za spojenie, informácie a podporu. Mám radosť.

 

Kresťanské vyrezávané drevené kríže

Na Podpoľaní je cez 100 drevených kresťanských krížov alebo aj Slovenských dvojkrížov, na ktorých sú symboly srdca a ďalšie kresťanské a ľudové symboly: https://u.smedata.sk/blog/article/0/37/370600/370600_article_photo_iXJFNAT0_600x.jpeg?r=05e . Tento kraj je tým typický a na hmotnej úrovni zastupuje tradíciu kresťanského ponímania duchovného srdca cez tieto kríže. Čo teda aj dokumentuje, že táto oblasť ako geografický stred Slovenska je aj duchovným stredom Slovenska. Na jednej zo stránok, ktorá uvádza popis o drevených krížoch má názov Brána do srdca: https://www.branadosrdca.sk/region/podpolanie/item/82-detvianske-krize

Po prosbe o zadaní do očisty Jiřímu Novákovi sa mi začal otvárať nový súvis práve s vyrezávaným dvojkrížom postaveným v Hriňovej, ako niečo centrálne a veľmi špecifické. A že práve tento dvojkríž, ako pôvodný starý kresťanský symbol pre vzkriesenie Ježiša, môže byť tým jadrom, z ktorého ide vplyv do celej sféry Slovenska. To sa aj potvrdilo po kontrole a už pred zadaním tohto kríža do očisty a k nemu sa vzťahujúcej siete kresťanskej mágie som začal v spojitosti s ním a aj u seba, vnímať nové súvislosti. Rovnako mi zapadlo to, čo som do tohto obdobia nemal v sebe úplne potvrdené a až v tomto odhalení som si jasne mohol priznať nedoriešené vplyvy z minulosti. A tým ešte viac znásobiť silu očisty aj pre ostatných, s ktorými mám tieto témy spoločné a navzájom ich zdieľame.
 

Prežívať partnerské vzťahy cez duchovné srdce

Hneď do toho zapadli ďalšie dve osoby na NDC, a to Eva Koledová a Petra Nováková. Pretože Eva má rodisko v Detve na Podpoľaní a je teda istým duchovným zástupcom tejto oblasti aj pre naše spoločné očisty. Po návšteve vrcholu Poľana sme mali už vopred dohodnuté stretnutie s Evou v Bratislave, kde aktuálne býva a pracuje. A deň predtým som sa cez mailovú komunikáciu ozval Petre Novákovej ohľadom témy duchovného srdca. Pretože som ju vnímal ako najviac spojenú s touto sférou a istým sprievodcom pre nás na NDC. Inšpirovalo ma k tomu aj rozpamätanie sa na sen v počiatkoch na NDC, v ktorom sme sa stretli a učila ma ako na novo vedieť prežívať partnerské vzťahy práve cez duchovné srdce. Bolo to to pravé spojenie a naplnenie, ktoré som v realite nezažil, alebo len v náznakoch a krátkodobých prežitkoch. Spojenie dvoch bytostí v úplnom duchovnom naplnení.

Mal som pocit, že Petre mám akoby niečo vrátiť, dať jej doplnenie v rámci očisty duchovného srdca a srdca Prírody. A že mi Petra práve v tomto období pomôže svojimi energiami podporiť moju novú zmenu a zároveň aby to bolo účinné aj smerom k Eve. Pretože pri našom rozhovore na Devíne pri sútoku riek Dunaja a Moravy sa naozaj ukázalo, že Eva má v sebe záťaž nesúcu isté prekliate, zatrpknutosť a obrazne povedané „jed hada v srdci“, ako formu nevraživosti voči ľuďom. Istým spôsobom teda symbolizuje tú temnú stránku, ktorá je skrytá v duchovnom srdci ľudí na Slovensku. Práve preto jej prvotná očista pri vstupe na NDC prebehla u Petry, čoho si najprv nebola vedomá, že vlastne u nej ako sprievodcu pre duchovné srdce hľadá tú cestu, aby sa toho zbavila a vyriešila problém správnym spôsobom. Eve som uviedol ako som rovnako tieto temné vlastnosti na seba mal naviazané a aká bola moja cesta k tomu, aby som sa začal toho zbavovať a že to akurát všetko vrcholí pre nás všetkých.

Kúsok od nás po dokončení rozhovoru na Devíne sme zbadali veľké srdce z ostnatého drôtu. Nesie názov Srdce Európy a je oficiálnym umeleckým dielom.

Takže došlo v rámci očisty duchovného srdca a srdca Prírody k ďalšej priamej synchronicite medzi nami. A to mi následne doplnila Petra v mailovej komunikácii, že všetko to aj jej zapadá. Cez to mi poukázaním na film  Legenda o Tarzanovi  otvorila nové energie a podporila novú zmenu u mňa, aby som dokázal ísť ďalej.

Rovnako som sa rozhodol navštíviť v kine dokumentárny film  Príbeh lesa  a tým v sebe ešte viac upevniť aktuálne energie. Ktoré mi potvrdzovali, že Príroda sa v živote ľudí ešte viac uzemňuje, že zvieratá majú svoje práva a sme si rovnocenní. A na to, aby sme to všetko správne chápali, je potrebné byť zladení so srdcom Prírody.

Avšak pre potvrdenie prišli aj skúšky, či si znovu nezlomím srdce starými chybami a či to neprenesiem aj na druhých. Práve tu som začal odhaľovať ďalšie temné súvislosti minulosti a čo všetko bolo blokom pre duchovné srdce na mojej osobnej úrovni, ale aj v rámci sféry Slovenska.
 

Dvojkríž v Hriňovej ako ovládajúci stred pre duchovnú kresťanskú sieť na Slovensku

Najprv po potvrdení cez Jiřího Nováka, že vyrezávaný dvojkríž v Hriňovej je pravdepodobne ovládajúcim stredom pre duchovnú kresťanskú sieť na Slovensku s ukotvením v astrálnej rovine.  A hneď po očiste kríža sa mi spontánne obnažilo duchovné vnímanie, že v kríži blikali kruhové svetlá ako na semaforoch. Čo pôsobilo, akoby v ňom prebiehal presne nadstavený program, ktorý vyhodnocuje dáta. A tak ako ich prijíma, tak ich aj odosiela. Všetko ale prebiehalo automaticky a chápal som to teda ako prednastavený program, ktorý už nikto neobsluhoval. Až sa to vrstvilo v stále opakovanej slučke do nekonečna smerom do vyšších sfér.

Obraz tohto vnímania sa mi doplnil scénou, kde sú kolotoče, strelnice, cirkus, ale nikto tam nebol. Kolotoče sa točili, všetko bolo všade zapnuté, ale priestor bol ako mimo planétu, bez akejkoľvek bytosti. Definoval som to ako umelú kópiu reality založenej na hre a umelom prežitku. Vytvorenie dojmu, že sme vysoko a voľní (kolotoč), že si na strelnici vystrelíme ružu a získame si tým lásku.

Takúto kópiu reality a istého odklonu od vlastnej úprimnosti k sebe samému som v sebe objavil ešte na hlbšej úrovni aj cez poukázanie od Petry. Taký sa zdá byť aj život ľudí, ktorý sa takouto cestou naviazali na očakávanie toho, že ich život bude spasený a všetky činy a nezrovnalosti budú odpustené. Pretože medzi ľuďmi vzniklo veľa krívd, rodových prekliatí a vzájomného prenasledovania. To všetko im zlomilo srdce a sami dopomohli k tomu, aby sa tak stalo. Očakávaním, že všetko sa zmení cez boha, vzkriesenie a vykúpenie sa len napájajú na uvedený umelý svet, ktorý problémy nerieši, ale drží sa v opakovanej slučke neriešiteľnosti. A v ľuďoch sa nenávisť, krivda a seba ubližovanie len znásobuje, pretože napriek ich očakávaniu sa všetko len zhoršuje. V súvislosti s týmto som vnímal živý temný obrovský vír, ktorý prechádza krajinou a posilňuje sa touto temnou energiou, pretože z nej vznikol. A je dokonalým prostriedkom pre temné systémy v pozadí, ako z ľudí získať ich životnú energiu. Takže tým, že ľudia neriešia problémy v spojení s Prírodou a formou karmickej očisty, stali sa pascou pre umelý mimozemský systém v podobe kresťanskej viery. A tým ich temno narastá, znásobuje sa a živí temný vír, ktorého sila je veľká a naozaj živá.
 

Mimozemské zásahy a učenia

Každopádne rovnako som tomu dopomohol v minulosti, ale aj v tomto živote. Pretože väčšina mojich životov sa niesla v zmysle podriadenosti voči mojím nadriadeným a úslužného vykonávania ich rozkazov. A aby som sa čo najviac zapáčil, boľ obľúbený u svojich nadriadených, vytváral som si vlastné verzie programu, ako si ľudí pod sebou získať. Už ako mimozemská bytosť som bol pracovník v teréne, dohliadal na to, čo malo fungovať tak, ako bolo stanovené. Aby naše zámery tu na Zemi prebiehali podľa plánu a nikto ich nenarušoval.

Dá sa teda povedať, že som v teréne pomáhal vytvárať sieť mimozemského učenia a vždy stanovil hlavný zdroj, jadro odkiaľ to všetko bude automaticky kontrolované. To je status dvojkríža v Hriňovej, ako reálne memento dávneho vysielača, ktorý udržoval sieť pohromade. A nič nemohlo byť porušené. Ľudí som prenasledoval za to, že nechápu tak dokonalý plán, sám som ich robil zlými, aby som mal dôvod ich trestať, manipulovať k ceste osvietenia a spojenia s bohom.

Preto som aj v tomto živote ľudí vnímal horších než naozaj sú a mojou obranou bol útok. Žil som svoj vlastný umelý príbeh v boji dobra proti zlu. Sám som si v astrálnom svete menil scény tak, aby som mohol stále bojovať, prenasledovať. A na vlastnú päsť menil dáta programu centrálnej siete, ktorá dnes funguje ako automatická sieť kresťanských vplyvov už bez obsluhy.

Na počiatku som musel začať toto všetko robiť, bolo mi to stanovené vyššími nadriadenými, čiže moje vnútro bolo zneužité Temnom. Ale keďže som chcel byť ten najlepší, dokonale som to na seba prevzal a vôbec nechápal dôsledky. Dá sa povedať, že výsledkom tohto zámeru na ovládanie ľudí bolo v zmysle „cíťte tak ako my.“ A preto bolo najvhodnejšie použiť na to duchovné srdce ako prevodník a mať energie životnej iskry pod kontrolou. Výsledkom toho bolo umiestnenie centrálneho programu k blízkosti srdca Prírody, ktoré je pre človeka ako základným mostom pre komunikáciu a spojenie s jeho duchovným srdcom.

Tým, ako sa človek na NDC čistí, karta sa obracia. Tak ako som si vždy prispôsobil hru po svojom, tak sa teraz viem prispôsobiť Prírode, aby som s pomocou nej dokázal to pravé Temno prekuknúť. Zvíťaziť nad ním nech je v akýchkoľvek premenlivých a skrytých podobách. A udržať si pritom čisté duchovné srdce s napojením na duchovné srdce Prírody, ktoré si už svojimi chybami a temnými vplyvmi okolia nenechám v sebe zlomiť. A rovnako, aby som ho nezlomil tým, ktorí sú mi v tomto živote naozaj blízki a spriaznení.

 

Partnerský vzťah v spojení s Prírodou, Duchovným srdcom a Srdcom Prírody

Vyvrcholením očisty sféry Poľany a Podpoľania bola spoločná návšteva týchto miest s Evou Koledovou. A priebeh sa vyvinul tak, že táto očista nás spojila nielen duchovne, ale stala sa základom pre náš partnerský vzťah. Aby sme aj cez jeho podstatu napĺňali ďalší priebeh našej duchovnej úlohy na Novej duchovnej ceste. A rovnako aby sa náš partnerský vzťah od začiatku vyvíjal správnym spôsobom. Preto už po ceste hore sme spolu intuitívne komunikovali hlavne o vzťahu medzi mužom a ženou, aké formy partnerských vzťahov v spoločnosti prevládajú a ako sú ovládané temnými systémami v pozadí. Ako ženy zostali podriadené mužom a ako si ženy nechali zlomiť svoje srdce a ich skutočná podstata sa v tomto svete stráca. A čo všetko sme my v tomto živote prevzali z tých zlých zvykov aj v rámci prvotného spojenia medzi mužom a ženou. Ako je napr. spojenie len cez sexualitu alebo len si vyplniť pocit byť s niekým. Všetko sme si navzájom priznali, odpustili, a tým sme dali Prírode a Svetelným energiám jasne najavo, že sme odhodlaní plne prijať nové princípy vytvárajúce pravý partnerský vzťah v spojení s Prírodou, Duchovným srdcom a Srdcom Prírody. Pretože v nich je prirodzená múdrosť tejto podstaty.

Týmto chcem veľmi úprimne poďakovať aj Petre Novákovej, ktorá na duchovnej úrovni celý tento priebeh podporila a je tak súčasťou očisty pre sféru Poľany. Čo sme si priebežnou mailovou komunikáciou potvrdili a vyjadril som jej: „Všetci traja zohrávame danú úlohu a v tej vyššej sfére si Ty pre nás ako pomoc pre spojenie v zastúpení duchovného srdca. A pôvodne si mi dala vzor pre partnerský vzťah...  Ako bojovník a muž ochranca za toto nové spojenie budem bojovať a cítim, že spoločne sme silní. Že zradiť Evu a náš vzťah by bolo aj zradou pre Srdce Prírody Slovenska a pre Teba. Preto si vás budem chrániť všetkých a vzťah s Evou je naša pomoc pre sféru Slovenska v rámci vzťahov. Máme niesť tento nový vzor s koreňmi u Teba a odovzdať ho ostatným...Nech je to darom aj pre Teba.“

 

Miesto, kde bol kresťanský kahanec:

Najvyšší bod (vrch skaly), kde sme s Evou na duchovnej úrovni položili duchovné srdce:

 

Najvyššia čistota duchovného srdca bola zneužitá pre mágiu a kresťanstvo

Duchovná komunikácia 30.8.2016:

Miroslav: Duch Poľany, vnímam ťa znovu cez spojenie s Evou. Prežívam isté spojenie lásky a zamilovania, ale viem, že je to aj vplyvom kresťanskej mágie a ich spôsobu zasvätenia vzťahu medzi dvoma ľuďmi.

Duch Poľany: „Áno, vnímaš to správne. To, čo ste spoločne s Evkou prežili bolo ako prírodná duchovná svadba. Udialo sa to na mieste kde bol predtým kresťanský kahanec a práve tam ste zasiali nové a prirodzené spojenie. Prírodné prostredie vaše srdcia obnažilo tak, že sa cez Prírodu aj spojili. A spoločne na duchovnej úrovni ste ho ako srdce Prírody položili na najvyšší bod. Na kameň, v zmysle pevného základu a uzemnenia. Zároveň v tom vnímaš hranice vesmíru a kozmického víru. Že poloha duchovného srdca a životnej iskry je spojená s nekonečnom mimo vesmír. Čiže je to ako oslobodenie duchovného srdca na osobnej úrovni z hraníc akýchkoľvek duchovných hierarchií s uzemnením tu v hmote. Tým ste prinavrátili srdcu Prírody Slovenska jeho pôvodné poslanie a stávate sa nositeľmi tohto princípu.

To všetko sa udialo na duchovnej úrovni a teraz sa začne prejavovať aj forma hmotnej úrovne. V tom vám pomohla breza. Aby postup medzi vami bol stále v spojení s Prírodou a aby bola medzi vami tak ako breza, ktorú ste spoločne objali a navzájom sa cítili cez stav prírodného vedomia. Základom bolo teda duchovné spojenie, vedieť v sebe srdce prinavrátiť Prírode a nechať ho v tej polohe ako má byť. Nezväzovať si ho, nezasahovať, nemať strach, že sa zraní alebo ho niekto zraní. Práve schopnosť nechať priebeh a toto základné ukotvenie takto plynúť je bodom za hranicami vesmíru. K tomu nemá dosah žiadna cesta a vplyvy Starej duchovnej cesty. Dôverujte tomuto spojeniu a že ste v ochrane tohto prvotného spojenia. A nezameriavaj sa na srdce, ktoré ste duchovne položili na skalu ako na vecnú záležitosť k napĺňaniu pocitov alebo obavy, že tam vyhasne. To je strach a napokon pohnútky zas len doňho zasahovať, niečím ho nasilu ochrániť a celkovo skúmanie jeho pozície. Tým ti len prichádzajú temné myšlienky, ktoré napokon môžu byť aj útočné, pretože to nevieš nechať tak ako to je. Teraz sa zameriavajte na priebeh v hmote a znovu upresňujem, v základe ste v duchovnom srdci na vrchole prepojení a správnym postupom v hmote sa to vo vás udrží. Áno cítiš za tým zodpovednosť a nechceš to prehliadať, ale rovnako znovu upresňujem, prílišná pozornosť škodí. To znamená, máte napojenie a nechajte sa viesť a správnym konaním sa základ a pozícia duchovného srdca na vrchole bude len upevňovať.

Je to aj základ celkovo pre vzťahy vo sfére Slovenska. A ste tu prví na NDC, ktorí to zasiali v takejto vyššej a vedomej forme. A práve okolitý svet vám bude dávať prekážky a hlavne zvyky okolia vo forme náboženských zvykov alebo hmotných prežitkov. No stále si pripomínajte, že vaše základné spojenie je čisté s uzemnením cez Prírodu. A duchovné srdce na vrchole je maják pre váš život a priebeh v každom dni.

Nástrahy a skúšky sa už objavujú. Aj túto noc si zápasil práve s kresťanským zvykom, ktorý sa zatiaľ nemohol u teba prejaviť na rozpoznanie. Správne si teda chápal, že nové spojenie s Evkou začne aj vyťahovať nové zapadnuté vplyvy a práve spojenia dané starými náboženskými vplyvmi. Najvyššia čistota duchovného srdca bola zneužitá pre mágiu a kresťanstvo. A práve kresťanstvo to svojou mágiou zosilnilo do vnímania vše objímajúcej lásky, milovania svojho blížneho a kresťanskej svadby ako poistný rituál pre spojenie v duchovnom srdci. Tak ako pomaly k Evke niečo cítiš, tak sa ti v noci cez zapadnuté energie zosilnil stav prežitku do formy lásky a okamžitého zamilovania sa. Aby si neváhal a hneď skočil do tohto prúdu „omamných“ energií, ktoré sú ako očarovaním pre okamžité spojenie medzi dvoma bytosťami. A tým teda naplnenie spojenia kresťanských energií cez vzťah, čím sa duchovné srdce stáva obalené ako v náleve, ktorý umocňuje stav lásky a zamilovania sa. Aby človek nemal hranice a len miloval a padal na kolená akú lásku boh mu dáva a že ste si s Evkou súdení a boh vás spojil a rovnako tak ako seba, budete milovať všetkých svojich blížnych. Dá sa to nazvať ako kresťanské náboženské vzrušenie a jeho tep len duplikuje skutočný tep srdca a parazituje na ňom ako samostatný zdroj energie. Akoby si mal na srdci implantát, ktorý do srdca distribuuje svoju verziu cítenia. Každopádne všetko si včas rozoznal a nedal tomu možnosť uplatniť sa pre ďalší priebeh.“

Miroslav: Duch Poľany, ďakujem za spojenie, informácie a podporu.


 

Po príchode domov som si pozrel dva duchovné obrazy od Petry Novákovej, ktoré to vystihujú – Přírodní podstata partnerství a Partnerství:

             

Obrázok Srdce Prírody od Petry Novákovej:

Více informací k těmto obrázkům je uvedeno zde:  Obrazy Partnerství, Srdce Přírody


Vodopád Bystré – ďalšie súvislosti s kresťanskými vplyvmi z minulosti

Tento text je úvodom a podstatným základom pre ďalšie očisty v oblasti Poľany. Následná návšteva vodopádu Bystré otvorila doplňujúce súvislosti s kresťanskými vplyvmi z minulosti medzi mnou a Evou. Ako kresťanská svadba, mníšky a slovanská mytológia v partnerských vzťahoch. Až to zachádzalo do tém obetovania sa apod. Vodopád Bystré je preto symbolom ďalšieho podstatného kola očisty v oblasti Poľany a v našom partnerskom vzťahu. Vnímal som vtedy na mieste vodopádu, že očista, ktorá sa naštartovala hore na vrchole, začala formou očistných energií tiecť dole medzi ľudí. Pretože sme s Evou v minulých životoch pomáhali budovať a vytvárať duchovnú sieť medzi ľudmi, ktorá sa v tomto živote prejavila v podobe siete pútnických miest na Slovensku. A aj jej stredom je dvojkríž v Hriňovej. Práve preto bolo nutné začať sa karmicky čistiť aj vo všetkých hmotných uzemneniach, ktoré s touto sieťou súviseli v minulosti a súvisia teraz v prítomnosti.
 


Marie Mejdrová

Rozdílný vliv křesťanství v Čechách a na Slovensku v současnosti

Některé pasáže článku týkající se křesťanských vlivů nemusejí být pro Čechy úplně srozumitelné, nejsou obvykle v současné době blízké jejich uvažování a vnímání.
Jak se uvádí, v Čechách historicky proběhlo do určité míry oddělení od křesťanství. Zeslabení jeho vlivu na společnost, na myšlení lidí. Jistě ne náhodné. Přes masovou kritiku církve na konci 14.st./zač. 15.st. - přijetí a rozvinutí reformačních protestantských ideí z Anglie (John Wycliffe) – učení Jana Husa a dalších českých kněží a kazatelů v té době. Poté 30-tiletá válka. Tzv. Doba Temna představující násilnou rekatolizaci. V následné masové emigraci protestantů do zahraničí odešel i tehdejší výkvět národa, intelektuální a duchovní. Dlouhé období snah o potlačení českých národních prvků. Období socialismu-komunismu ve 20. století. A řada dalších vnějších vlivů. V důsledku těchto událostí jsme národ mnohem více ateistický než všechny sousední národy kolem nás. Neboli, srdce Čechů není až na výjimky (už) tak hluboce zasaženo, ovlivněno, ovládnuto temnými systémy parazitujícími skrytě v duchovním pozadí za  křesťanstvím, křesťanskou církví. A to je dobře, jinak bychom se duchovně těžko více otevřeli novým čistým idejím. Byl to předpoklad pro to, abychom mohli plnit svůj současný duchovní úkol.

Důležitou roli v tom hraje samozřejmě i obecná povaha národa a jedinců v jeho rámci. Je to patrné při přechodu směrem na východ – od Německa, Čech, přes Moravu až na Slovensko. Jak lidé obecně fungují postupně směrem na východ o něco více přes srdce než přes rozum, intelekt. Což může být jistá výhoda, ale pouze za určitých podmínek.

Připomínám v této souvislosti obecný princip, že k tomu, aby bytost dlouhodobě odolala silným temným vlivům nestačí jen její vnitřní čistota. Je nutná také dostatečná míra nadhledu, soubor určitých druhů zkušeností a vědomostí. Jinak může být sice relativně hodně čistá, ale stejně ji Temné síly ovládnou, zneužijí, najdou si jiné cesty, jak se do ní dostat. A ona nebude schopná tomu odolat, vzepřít se. Nerozpozná to včas. Nebude znát účinné metody světelného posílení a nebude je umět jasně v praxi oddělit od metod, které naopak stahují do pádu.
 

K potřebnému nadhledu je potřeba spolupráce rozumu a srdce

Vždy je potřeba zapojit obojí, rozum i srdce. Sladit je, aby spolu spolupracovaly na všech rozhodnutích, ve všech životních situacích.  Aby nešly proti sobě. Musí tam být rovnováha, neustálé zapojení obou. Rozum je určitá  kontrola hmoty, operuje s logikou na základě známých okolností ze hmoty. Srdce zase znamená intuici neboli zprostředkování napojení na duchovní zdroje informací. Vnímání prostřednictvím pocitů, citů, určitých vyšších emocí. Spojuje ve středu bytosti vnímání zprostředkované spodními a horními čakrami. Ke kompletnímu vnímání, k potřebnému nadhledu, je potřeba vnímat všechny tyto roviny zároveň. Jen poté je bytost správně vyvážená a vyladěná. A dokáže tak vnímat realitu nezkresleně, správně se rozhodovat a reagovat.

Když úplně převáží extrém vychýleného rozumového kalkulu (ekonomického, duchovního), nad vnitřním pocitem a citem, soucítěním, může z toho vzejít například až nacismus za 2. světové války. A když převáží úplně extrém vychýleného srdce – citů, emocí, může to vést také k fašismu, neboli k zaslepenému nacionalismu.  Oba vychýlené jednostranné vnitřní postoje končí v extrémní poloze hrou nenávisti a ega, vlnou vyhrocených negativních emocí a vyšinutých nepravdivých intelektuálních teorií. Extrémy se vždycky přelévají jeden do druhého, nevedou k nalezení vyváženého středu, ze kterého je jedině možné korektně vnímat realitu.

Duchovní propojení Čechů a Slováků

Nová duchovní cesta vznikla v Čechách a přirozeně se záhy rozšířila mezi Slováky žijící v Čechách a dále na Slovensko. A řada z nás je někde “napůl cesty“, ať už geneticky nebo prostřednictvím partnerských vztahů a rodinných vazeb. Má to nějaký význam. Máme se vzájemně doplňovat, pomáhat si s vylaďováním a karmickým vyvazováním. 

Naše národy jsou si do té míry podobné, že po nějakou dobu tvořily společný stát i v nedávné době. Naše jazyky jsou si na řekněme 99 % oboustranně bez problémů srozumitelné. To znamená můžeme spolu bez zábran komunikovat. To znamená, že i máme. A to znamená, že spolu máme také spolupracovat. A to se děje, v posledním období se to na NDC ještě násobí. I konkrétní téma tohoto článku se nese dál a stále se rozvíjí v této chvíli. Bude o tom například i další článek Petry Novákové.
 

Opřít se o svoji původní vnitřní čistotu a dále ji trvale vylaďovat


Jeden z klíčů k očistě jednotlivce i celého národa je, že musí nejprve pochopit a přijmout, že někde v jeho základu (daného jednotlivce, daného národa) je uložena skutečná čistota. A postupnou trpělivou očistou se k ní vrstvu po vrstvě dobrat a dále ji neustále rozvíjet, vylaďovat. Získat v tuto čistotu během toho procesu postupně důvěru a opřít se o ni.

Zbavit se pocitů ukřivděnosti, protože vše, co se jemu samotnému a jeho národu přihodilo, mělo svůj karmický důvod. A má to přinést poučení a vyladění se výš, když se to vezme za správný konec.

Teprve na tomto základním vnitřním srovnání a porozumění jednotlivec i národ mohou skutečně stavět svoji obranyschopnost vůči Temnu. Svoji schopnost rozpoznat včas, jaké proudy vývoje kam skutečně vedou. Schopnost vyznat se v kamuflážích a líbivých populistických zkratkách, které ale z dlouhodobého hlediska k příznivému vývoji nevedou. Schopnost rozpoznat světelnou čistotu od Temnoty.

S tím vším nerozlučně souvisí  schopnost najít vyvážený střed mezi přílišnou podřídivostí a nadřazeností, jako přirozený důsledek účinné vnitřní očisty. A z toho plynoucí svoboda, etika, čest a důstojnost jednotlivce i národa.


Přidáváme odkazy na dva dokumenty o Poľane:

Film Štátnej ochrany prírody SR o Biosférickej rezervácii Poľana získal cenu za najlepší zahraničný dokumentárny film na filmovom festivale v Los Angeles.
Trailer: 
https://www.youtube.com/watch?v=eNcKVTicTbE

Web CHKO Poľana: https://www.chkopolana.eu/

***

Dokument slovenské televize o Poľane: 
https://www.youtube.com/watch?v=EAc9VQe4a2Y

© Miroslav Michalech, říjen 2016
© Marie Mejdrová, říjen 2016
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 141
  • 31
  • 24
  • 22
  • 26

Celkový počet hlasů: 244