Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC II | Nedobře zvládnuté vztahy přinášejí ztrátu nezávislosti

Nedobře zvládnuté vztahy přinášejí ztrátu nezávislosti

Jan Páník Vloženo 12.9.2011
Jan Páník

Duchovní komunikace z 20. - 28.6.2011

Skupina rytířů od počátku spolupracovala s přírodním Duchem karmy

Duchovní komunikace z 20. června 2011.

 

Příroda: „Spojení je v pořádku a Příroda je opět připravena na předávání důležitých informací. Dovídáš se stále více o tom, jakým způsobem v minulosti fungoval karmický systém, jaké v něm byly chyby a také jakou úlohu ve všem hrála tvoje bytost. To je velmi podstatnou částí k pochopení celkového pohledu na věc. Doporučuji ti, aby sis ještě několikrát přečetl svoje předešlé komunikace, a tím se budeš utvrzovat ve správnosti cesty. Musíš mít ve věcech jasno.

V dnešním přenosu bychom se měli zaměřit na další podrobnosti, které je důležité pochopit v souvislosti se skupinou rytířů a jejím fungování v rámci karmického systému. Byl ti přibližně nastíněn proces vzniku skupiny, to, jakým způsobem se dříve uvažovalo a co bylo hlavními znaky tohoto procesu.

Vznik takové skupiny byl svým způsobem nevyhnutelný, protože sama přírodní karma nebyla schopna zvládat stále se kupící hromadu negativních skutků. Potřebovala nějaký účinný nástroj, který by byl schopen vyřešit spoustu situací. K tomuto úkolu se musely vybrat skutečně výjimečné bytosti. Také bylo potřeba zajistit, aby určitý pracovní rozsah této skupiny byl víceúrovňový, a aby byl stále pod přímou kontrolu sil světla. To bylo velmi důležité, protože kdyby nebylo všechno kontrolováno, mohlo by se nadělat více škody než užitku. Proto byla nezbytně nutné přímé napojení na duchovní síly světla, které stály v pozadí.

Jako určitý prostředník v tomto směru fungovala bytost přírodního Ducha karmy, která také doprovázela dlouhou dobu skupinu při jejích taženích. Byl to právě on, jenž zajišťoval naprosto dokonalé napojení na čisté přírodní síly a byl s nimi v nepřetržitém kontaktu. Tato bytost byla pro fungování celé skupiny naprosto nepostradatelná a měla vždy zásadní význam na směr zásahu, který byl posléze skupinou proveden.

Komunikačně informační zázemí bylo důležité také z toho důvodu, jelikož ve skupině byly bytosti z různých úrovní hmoty. To samozřejmě způsobovalo, že každý člen měl na věci trochu jiný pohled a právě bytost Ducha karmy dokázala jejich myšlenky sjednocovat. Byla takovým pojidlem, které drželo skupinu pohromadě. Hlavním úkolem přírodního Ducha karmy tedy bylo předávání informací od Sil Světla, na které měl přímé napojení. Bytosti v rytířské skupině byly také samozřejmě vybaveny komunikačními schopnostmi na vysoké úrovni, ale „přímé“ informace byly ještě o stupínek přesnější. A skupina přesně tento druh informací potřebovala, přesnost a detailnost byly velice důležité.

Jedním z tvých hlavních úkolů v rámci skupiny bylo to, abys dokázal sjednotit myšlenky všech členů. Uvědom si, že pracovat a řídit takovou skupinu nebylo vůbec jednoduché, protože bytosti v ní měly samy mnoho výjimečných schopností. Udržet tedy všechno funkční a fungující bylo velmi těžkým úkolem. Nejdůležitější byly především vzájemné vztahy všech členů skupiny a to, jak budou schopni pracovat všichni společně, jak budou ochotni se skupině podřídit a všichni jít jedním směrem. Na tomto se dlouhou dobu pracovalo a při výběru se právě velmi dbalo na to, jak jsou bytosti vybaveny charakterově.

Při tomto posuzování opět velmi dobře pracovala bytost přírodního Ducha karmy, která byla při všem od samého počátku. Zakládajících členů bylo několik a ti od samého počátku spolupracovali s bytostí přírodního Ducha karmy. To zajišťovalo právě dobré informační zázemí, dobré napojení na čisté síly a tím také ty nejvyšší možné pravdivé informace. Výběr dalších členů do nově vznikajícího úvaru byl tedy pod přímým dohledem čistých duchovních sil a tak byla malá pravděpodobnost vzniku nějaké chyby.“


Přestat dovolovat bytostem, aby se vloupaly do našeho nitra

Duchovní komunikace z 23. června 2011

 

Příroda: „Spojení je teď v pořádku. Přišlo na tebe další období drobnějších očist. Jsou to vesměs věci z minulosti a jedná se o tvoje chyby, kterých ses dopustil v souvislosti s bytostí tvojí a tvých partnerek. V minulosti jsi udělal na „poli vztahů“ mnoho nesprávných kroků a nyní by sis to měl uvědomovat. Je důležité tyto postoje uvnitř sebe vědomě měnit, pracovat tím na větší svobodě a odolnosti tvého Vnitřního Já. Jsou to velmi hluboké věci, které výrazně zasáhly tvé Vnitřní duchovní Já, jenž bylo mnohokrát drceno a deformováno. Také tyto vlastnosti potřebuješ v sobě v tomto životě změnit. Musí se z tebe zkrátka stát suverénní bytost, která se nebude nechat citově ani jinak vydírat, tak jak tomu v minulosti bylo.

Dříve jsi nechával svoje partnerky „přijít moc blízko“ ke své duchovní podstatě, tím se do tebe mohli vloupat a pak tě ovládat. Je to další z tvých postupných kroků, které bys měl v tomto životě učinit. To nejsou jednoduché záležitosti. Tyto věci máš v sobě ukotveny opravdu hluboko a může trvat určitou dobu, než se toho zbavíš. Jde především o tvoje postoje a chování vůči opačnému pohlaví. Mnohokrát ses nechal příliš unést a nepřiměřeně se partnerkám otevřel, tím pak nastaly ve tvém životě problémy.

Také sis častokrát „něco začal“ s bytostmi, které pro tebe nebyly evidentně vhodné. Ale měly určité jiné vlastnosti, které ti imponovaly a tak ses nechal zatáhnout do těchto nevhodných vztahů. Tvoje partnerky z minulosti, se kterými jsi měl největší problémy, tak s těmi ses setkal v tomto životě. Byly to totiž natolik složité a těžké záležitosti, že nebylo možné je řešit jinak, než hmotným způsobem. Musíš se na tyto věci umět podívat z výšky a pochopit, proč jsi měl takové partnerky, jaké jsi měl. Nyní by ti to všechno mělo dávat větší smysl a mělo by to do sebe zapadat.

Se svými životními partnerkami jsi měl mnoho problémů a postupně jsi se stále více a více do toho zamotával. Svoji skutečnou „druhou polovičku“ jsi tak mnohokrát ve svých životech ani nepotkal, a když už jsi ji potkal, tak jsi ji prostě nepoznal a ona prošla tvým životem bez povšimnutí. Tento život byl pro tebe až doposud především vyvazováním se ze svých nevhodných vztahů, do kterých ses v minulosti namočil. Šlo to nyní postupně, tak jak se zvyšovala závažnost situace. S každou další partnerkou ses „posunul na další úroveň“ a pouze se čekalo, jestli budeš schopen všechny tyto očisty zvládnout…

Postupně jsi řešil ty nejtěžší „vztahové“ křižovatky. Tyto záležitosti se mohly odehrát až ve chvíli, kdy budeš na určité duchovní úrovni a budeš schopen mít na věc širší pohled. Nyní lze říci, že jsi z toho dostal maximum, co jsi mohl. Postupně ses dokázal z problematických svazků vyvázat, i když to pro tebe znamenalo mnoho problémů na hmotné úrovni…

Pro bytost s tvým pohledem na svět, s tvými hodnotami a charakterovými vlastnostmi, to jistě bylo moc složité a těžké období. Jsme však rádi, že jsi dokázal všechny těžkosti zvládnout a pevně věř, že to všechno bylo především pro tvoje dobro. Udělal jsi pro svoji bytost to nejlepší, co jsi mohl.

Dokázal ses vyvázat z mnoha nepříznivých vazeb a posunout se dál v duchovním vývoji. Tento krok je pro tebe hodně podstatný, protože tvoje bytost dlouhý čas nebyla zcela svobodná. Po velmi dlouhou dobu jsi byl buďto přímo nebo skrytě ovládán či řízen. Nutno dodat, že do této situace ses dostal sám svým nevhodným chováním vůči jiným bytostem. Zkrátka jsi dovolil, aby se do tebe vloupaly a postupně tě začaly ovládat. V tomto období dochází k dočišťování dalších vazeb, které nebyly natolik silné, aby se musely promítnout do hmoty. Bylo by velmi vhodné, abys na těchto očistách plně spolupracoval a vědomě v sobě tyto svoje postoje měnil. Nenechat se nikým ovládat, nedovolit nikomu, aby mohl „uchopit“ tvé Vnitřní duchovní Já, zkrátka být vnitřně naprosto svobodný a nezávislý. Tímto procesem si ještě musíš projít a posunout se tak dál.

Pokud se jedná o tvoji druhou polovičku, tak to je bytost, se kterou máš společnou pouze část minulosti. Jelikož jsi byl bytostí s vysokým postavením, postupně se tvé ego natolik rozrostlo, že už jsi nebyl schopen najít cestu zpět ke své pravé druhé polovičce. Spíše naopak, začal ses jí stále více vzdalovat a navíc ses stále více zamotával do nevhodných vztahů. Nyní se však znovu tato tvoje „cesta zpět“ otevírá. Začal jsi v sobě opět „pěstovat“ ty vlastnosti, které tě v minulosti dostali až tam, kdes byl.

 

Je třeba zkrátka najít rovnováhu mezi egem a antiegem (pozn.: mezi touhou dělat si za každou cenu, co chci na jedné straně a mezi přílišnou podřídivostí na straně druhé), najít uvnitř své bytosti ty nejlepší možné charakterové vlastnosti, které jsi kdy měl. Skromnost, poctivost, spravedlnost, pokora, úcta, respekt, schopnost přirozeného vůdcovství, jenž není zatíženo touhou po moci a ovládání. Všechno v maximální míře pravdivosti, upřímnosti a čestnosti. To vše máš někde v sobě a tvůj hmotný život ti dal mnoho příležitostí to objevit.“


Ve vývoji nelze pokročit bez vyvázání se z dávných nevhodných vztahů

Duchovní komunikace z 28. června 2011

 

Přírodní karma: „Spojení je v pořádku a můžeme dále pokračovat v přenosu důležitých informací. V předešlé komunikaci ti Příroda v podstatě objasnila tvůj život na hmotné úrovni, proč jsi musel projít těmito věcmi a proč se v tvém životě událo to, co se událo. Jsou to opravdu velmi hluboké a složité záležitosti. Bez toho, aniž bys tyto souvislosti pochopil a překonal tím svoje životní křižovatky, ses nemohl posunout dál v duchovním vývoji. Tyto záležitosti tě totiž natolik v tvých životech svazovaly, že bylo zkrátka naprosto nezbytné, aby došlo k nápravě této situace. A skutečně všechno muselo proběhnout postupně, tak jak se zvyšovala tvoje duchovní úroveň a jak jsi stoupal ve Světle.

Vztahové záležitosti jsou totiž velmi silné, a pokud bys nedokázal projít určitými kroky vyvázání se z dávných nevhodných vztahů, nemohl by ses posunout dál ve svém vývoji. Samozřejmě, že s tvým „osobním“ životem je provázán také tvůj život „pracovní“. Podstatnou částí dnešní komunikace by mělo být právě to, abys pochopil, jakým způsobem se tvoje osobní záležitosti dotýkaly toho, co jsi dělal na poli karmy a spravedlnosti.

 

Nyní je už určitě naprosto jasné, že tvůj současný hmotný život je v mnoha ohledech zlomový. Opravdu zatím velmi málo lidí je schopno v této době svým hmotným životem kopírovat život duchovní a tím se posouvat kupředu. Lidem, kteří v této chvíli kráčejí po NDC, se tato možnost naplno otevírá a většina z nich jde tou správnou životní cestou.

 

Opravdu to není jednoduché, přitom je však naprosto nezbytné, aby se svými životy dostali k tomu, co je pro ně vhodné především z pohledu absolutní čistoty. To s sebou do hmotného života samozřejmě přináší složité situace a člověk se musí rozhodnout, jakou půjde cestou. Sám to dobře znáš ze svého života. Výsledkem je cesta, která se ideální většině ve hmotě vůbec nejeví jako ta správná a mnohokrát naprosto odporuje „zdravému rozumu“.

Vybrali jste však správně, nic lepšího skutečně není a pro svoji zdravější budoucnost děláte dobrou věc. To je třeba si neustále uvědomovat a současně mít víru, že čisté duchovní síly jsou naplno na vaší straně.

Dnes by ses měl dozvědět více informací o tom, jakým způsobem tvoje vztahy zasahovaly do tvého „profesního“ života a jakých ses dopustil chyb. Jako pracovník karmy jsi měl především na starosti to, aby se ve světech udržoval pořádek a spravedlnost. Měl jsi přesně dané pokyny, jakým způsobem postupovat při řešení konkrétních situací, ale spousta detailů zůstávala na tobě a na tvých rozhodnutích. Tím jsi do řešení přinášel svoje vlastní přístupy a postoje.

Odstínění Vnitřního Já vede k duchovnímu pádu

 

Při většině tvých rozhodnutí jsi postupoval naprosto správně a eticky, nebylo tudíž nutné jakýmkoliv způsobem cokoliv korigovat. Měl jsi naprostou důvěru sil, které stály za tebou a tvojí skupinou. Problém nastal až ve chvíli, kdy začaly do tvých „pracovních“ záležitostí zasahovat osobní a vztahové věci. Tvoje nezávislost se tím začala postupně nabourávat. Stal ses určitým způsobem ovlivnitelným a temné síly toho posléze začaly naplno využívat.

 

Chtěl jsi zkrátka všechno naprosto perfektní a dokonalé. To se týkalo také tvého osobního života a toho, jakým způsobem jsi přistupoval ke svým životním partnerkám. Potom již pouze stačilo vhodně celou záležitost zakamuflovat.

Temné síly se k tobě zkrátka dokázaly dostat především přes nedobře zvládnuté vztahové věci. Nechával ses velmi ovlivňovat a to postupně znamenalo ztrátu nezávislosti a důvěryhodnosti. Největší problém nastal ve tvém nitru, jelikož tvoje Vnitřní duchovní Já bylo napadeno a odstíněno.

To bylo samozřejmě velmi těžko zjistitelné, jelikož šlo o tvůj vnitřní stav, který nebyl na první pohled patrný. Byl jsi velmi silný, ale tímto způsobem se do tebe dokázaly temné síly dostat. Nakonec temní našli cestu, jak tě začít vnitřně nahlodávat a postupně ovládat. Tvoje skutečné Vnitřní Já bylo zkrátka zcela odstaveno na vedlejší kolej. Nemohlo být zcela zničeno, protože to by neušlo pozornosti. Existovalo, ale nemělo na tvoji bytost vůbec žádný vliv. Místo něj byly tvoje vnitřní pocity nahrazeny a překryty jakousi temnou dekou. To bylo hlavní příčinou pozdějšího pádu.

Svoji pozici a výsady jsi původně získal především proto, že jsi měl určité charakterové vlastnosti, jaké mělo pouze málo bytostí. Tímto zásahem se však začaly tvé vnitřní pocity řídit jinými vlivy. Tvoje síla byla dříve vždycky ve tvém nitru a z něj všechno vycházelo. Jakmile došlo k odstínění tvého Vnitřního Já, začaly se mírně měnit také tvoje postoje a jednání.

Opětné osvobození Vnitřního Já je mimořádnou záležitostí

Teprve v tomto životě se tvoje Vnitřní Já opět probouzí k životu. Bylo osvobozeno a nyní začíná „objevovat“ svět. V těchto dnech se z tebe stává jiný člověk, jiná bytost. Přestal jsi být řízen a ovlivňován. Tvoje Vnitřní duchovní Já si musí opět zvyknout na svoji svobodu. Dlouhou dobu ji nemělo. Musíš nyní být velmi šetrný a opatrný. Je to jako nově narozené dítě. Je třeba se o něj dobře starat, dát mu dobrou potravu, jak hmotnou, tak i citovou. Je to podobné, jako když člověk vyjde po mnoha letech z vězení a rozhlíží se na světě.

„Vězení tvojí duše“ trvalo velmi dlouhou dobu. Teď na chvíli musí mít vedoucí úlohu tvoje hmotné tělo a tvoje postoje. Je třeba trpělivě na svém Vnitřním Já pracovat, aby se pozvolna probudilo a postupně začalo „přebírat vládu“. V těchto dnech se tyto záležitosti ještě dočišťují, to hlavní již však máš za sebou. Nyní jde pouze o to, abys nechal svoje Vnitřní Já rozkvést do podoby, jakou mělo za dávných časů. Dej tomu čas a buď trpělivý. Šlo o něco velmi mimořádného, takže nespěchej a poctivě na sobě pracuj. Hodně se věnuj duchovním věcem, aby tvoje Vnitřní Já dostalo dostatečnou a výživnou potravu. Bude pak rychleji růst.“


Naučte se každé zásadní rozhodnutí předem konzultovat se Silami Světla

Sféra odpovědná za nový vývoj: „Spojení je v pořádku. Je dobře, že poctivě pracuješ a přenášíš důležité informace. To je nyní tvojí hlavní náplní a měl bys v tom i nadále pokračovat. Informace jsou skutečně velmi dobré, čti je velmi pečlivě a snaž se jimi řídit. Nejdůležitější je tvoje pochopení a tvoje postoje vůči duchovním věcem. Jsi teď v období, kdy je tato duchovní práce prvořadá a snaž se o časté napojování na Síly Světla, o užitečnou komunikaci.

Dostal jsi další várku informací ohledně své bytosti a tvé minulosti. Prošel jsi dlouhou a trnitou cestu, která nebyla jednoduchá. Mnohokrát byla tvoje víra v NDC podrobena zkoušce. Teď už však svoji misi můžeš dotáhnout do úspěšného konce.

Ty nejtěžší životní etapy máš již za sebou, co se týká hmotného života. Byly to velmi složité a těžké věci, ale dokázal jsi obstát a Síly Světla si toho velmi váží. Proto je také všem bytostem na NDC poskytována maximální možná podpora. To se týká i tebe. Jsme schopni ti předat jakékoliv informace, které potřebuješ a pomoci ti také na hmotné úrovni.

 

Pokud jsi před nějakým důležitým rozhodováním, pokus se vše zkonzultovat se Silami Světla. Dají ti ty nejlepší možné informace, jaké budou schopny předat. To je velká výhoda. Snažíme se vás směřovat tím nejvýhodnějším směrem, i když vám to někdy může připadat jinak. Máme vyšší rozhled a dokážeme věci vyhodnotit. Takže se ničeho neobávej, snaž se o maximální energetickou dotaci pro tvoje nově se probouzející Vnitřní duchovní Já a neustále poctivě pracuj. To jsou nyní pro tebe nejdůležitější body, kterými se snaž řídit.“

© Jan Páník, září 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 179
  • 21
  • 19
  • 14
  • 17

Celkový počet hlasů: 250