Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VII: 80 - 89 | 85B. Bioroboti, virtuální realita, nanoroboti – zkušenosti z očisty

85B. Bioroboti, virtuální realita, nanoroboti – zkušenosti z očisty

Tomáš Kudera Vloženo 26.6.2018
Aktualizováno 29.10.2020

K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová


Bioroboti nasazovaní v minulosti jako hasiči, policisté, vojáci. Virtuální realita. Útěk od reality. Zkoumání lidské sexuality na Zemi ze strany mimozemšťanů. Čištění z mimozemských zásahů ve Sluneční soustavě a z výzkumů na Měsíci. Osobní úkol - sdělení od Planety Země. Služba v armádě Vesmírných lidí jako biorobot.Ovládání lidí prostřednictvím nanorobotů. Ovládání přirozeného běhu věcí za pomoci Temných sil.

Tento text je pokračováním článku  85A. Roboti, bioroboti - zkušenosti z karmické očisty


Bioroboti nasazovaní v minulosti jako hasiči, policisté, vojáci
 

V období mezi dokončením střední školy a nástupem na VŠ jsem vnímal touhu zbavit se té „zátěže“ v podobě dalších pěti let studií. Chtěl jsem se osamostatnit. Uvažoval jsem o zaměstnání policisty v Praze. Lákalo mě to, že policista má oproti běžnému občanovi určitá „privilegia“. Viděl jsem to velmi idealizovaně, neboť jsem se vnímal jako nějaký rytíř, který chce bojovat proti zlým živlům. Dnes už je mi více jasné, že jejich práce není žádný med. Nejen že jsou denně zvnějšku v kontaktu s kriminálními živly, případně autonehodami, nepříznivými internetovými stránkami apod. Nepříznivé energie mohou plynout i zevnitř samotné policie a některých policistů. Kolem nás je spousta zpráv o provázanosti policie a nejrůznějších politiků, kmotrů, lobbistů.

V době, kdy jsem dokončoval bakalářské vzdělání, jsem opět cítil určitou nechuť pokračovat dál ve studiu. Tehdy mě pro změnu zaujali hasiči. A vydrželo mi to po dobu téměř půl roku. Denně jsem si o hasičích zjišťoval informace. Postupně jsem nabyl přesvědčení, že jsem k tomuto povolání předurčen. Že to je přesně to pravé, co jsem hledal – naplňující práce, pomoc dalším lidem, rytířské hodnoty, odvaha, nasazení vlastního života. V pracovní době mimo výjezdy návštěvy posilovny, sebevzdělávání, stolní tenis apod. Navíc pokud člověk ve služebním poměru v bezpečnostních složkách odpracuje dostatečný počet let, získává doživotní rentu, výsluhu o výši určitého podílu z výplaty.

Začínající problémy ve škole naznačily, že něco není v pořádku. V posledních fázích tohoto období jsem už byl o této mé budoucnosti jednoznačně přesvědčen. Jednoho dne jsem se naštěstí vzpamatoval a odhodlal se přijmout pravdu, kterou jsem nechtěl slyšet. Už jen tato změna stačila k tomu, aby mi v duchovní komunikaci přišlo jednoznačné sdělení, že tato práce je pro mě nevhodná. Práce hasičů může mnohdy být mimořádně duchovně, psychicky a fyzicky náročná. Jsou jiné, vhodnější cesty, jak mohu já osobně nejlépe pomoci světu a zároveň i sám sobě. Každý má jiné vlohy, zkušenosti, a z toho plynoucí úkoly, kterými může nejlépe přispět.

 

Po více než půl roce jsem si zkusil z příslušného nadhledu celou záležitost ještě jednou zkomunikovat. Zejména mě zajímalo, jestli nemá tato záležitost nějakou souvislost s roboty.

Ještě bych rád dodal, že nechci nijak shazovat práci hasičů nebo policistů, která je velice záslužná. V tomto textu je hodnocena vhodnost této práce jen pro moji bytost.


Duchovní komunikace z 29.7.2016:

TK: Přírodo, prosím, jaké vlivy vnímáš v pozadí za mou silnou touhou stát se hasičem, která se objevovala zejména v závěru roku 2015? V určitou dobu jsem byl o této mé budoucnosti jednoznačně přesvědčen. Souvisela nějak tato záležitost s roboty?

Tady Příroda: „Ano, tato záležitost souvisela s roboty a s tvou minulostí. V minulosti jsi v mnoha životech býval vojákem, policistou, hasičem, případně příslušníkem podobných složek. Na těchto složkách tě přitahoval zejména pevně daný řád, kázeň a určitá hierarchie. Byl to i určitý pocit důležitosti, který ti to přinášelo. Měl jsi pocit, že tvá práce je záslužná, což je pro tebe velmi důležité. Hasič je na rozdíl od vojáka obvykle vnímán a přijímán pozitivně. Proto tě to i v daném období, kdy bys do armády nešel, lákalo právě k hasičům.

S roboty toto souvisí částečně. Vzhledem k fyzické, psychické a i duchovní náročnosti práce hasiče a policisty byly v minulosti (a i dnes jsou) tendence obsazovat tato místa především fyzicky zdatnými a i psychicky způsobilými jedinci. U hasičů je pak mimořádně důležitá síla, rychlost, hbitost, odolnost vůči nepříznivým vnějším podmínkám. A zároveň z hlediska psychiky určitá nezlomnost, imunita vůči energiím zmaru, zkázy a katastrof. Je logické, že se v minulosti objevovaly tendence obsazovat tyto pozice bioroboty - „vylepšenými“ lidmi. Odolnost vůči nepříznivým vnějším vlivům (žár, jedovaté plyny apod.) byla zajištěna např. robotickým exoskeletem.

Čištění z tvého působení u jednotek hasičů bylo ještě slabým odvarem oproti tomu, co přišlo později. U hasičů jsi totiž ještě pomáhal, kdežto v armádě už jsi konal dosti neetické činy. V armádě jsou samozřejmě tendence k vývoji biorobotů ještě silnější než u hasičů. Z tvých karmických vrstev z dané doby je patrné, že už jsi tehdy nebyl člověkem, ale ovládnutým biorobotem plnícím příkazy určité temné/zatemněné mocnosti (pravděpodobně Vesmírných lidí).“

TK: Děkuji, Přírodo.


Vytvoření odolného biorobota, který má vykonávat práci policisty bylo ztvárněno například ve filmu RoboCop. Elitního policistu, který byl při jednom ze zásahů smrtelně raněn „předělali“ vědci a lékaři na biorobota, který se ukázal být velmi účinný při potírání kriminality. V jeho nitru ale přetrvaly vzpomínky na minulost, kterými se trápil… Celý film jsem neviděl, jen ukázky, které na mě už samy o sobě působily dosti hrozivě. Proto nevím, jestli bych film doporučil ke zhlédnutí.

K závěrečné části komunikace bych dodal, že poté, co odezněly tendence stát se hasičem, se v mých karmických vrstvách začala objevovat následující situace: Byl robotickým vojákem okupačních armád kdesi ve Vesmíru. Má podíl na násilí a omezování lidských práv nevinných bytostí. Pravděpodobně se jednalo o jednu z okupačních armád Vesmírných lidí, kteří se takto snažili svůj „řád“ vnutit mnoha dalším civilizacím.


Virtuální realita

 

Rád bych se také vyjádřil k tématu virtuální reality, neboť je to v dnešní době relativně často skloňované téma. Existují už určité helmy, které mohou člověku promítat nejrůznější videosekvence. Přitom reagují na otočení hlavy, na pohyb. Takže vše je v porovnání s pouhým díváním se na monitor realističtější. Když jsem o tom hledal informace na internetu, zjistil jsem, že se uvažuje s využitím těchto helem v několika oblastech: Sledování filmů (další nadstavba nad 3D), PC hry, simulace pro výcvik pilotů, vojáků apod. Zvýšení atraktivity pohybových aktivit (např. při běhu na rotopedu utíkáte zrůdám, které vás honí. To mi vzdáleně připomíná zatemněnou hru Pokémon Go). Dále virtuální turistika. A v neposlední řadě také realističtější pornografie.

Zdroj: https://bonusweb.idnes.cz/virtualni-realita-vyuziti-ddf-/Magazin.aspx?c=A151013_151745_bw-magazin_anb

Když si člověk projde některé články na stránkách NDC, zjistí, že takovéto helmy promítající bytostem virtuální realitu nejsou v podstatě nic nového. Mnohým z nás na NDC už byla podobná helma v duchovní podobě identifikována na hlavě v karmických vrstvách z minulosti.

 

Duchovní komunikace z 24.8.2016:

TK: Přírodo, prosím, jak vnímáš tyto helmy na promítání virtuální reality, které se v poslední době objevují na trhu? Jejich cena už je dost nízká na to, aby si ji běžný člověk mohl pořídit do domácnosti.

Tady Příroda: „Tomáši, má slova nebudou nijak překvapivá. Jedná se opět o vytahování toho, co už tu dříve bylo a co už přivodilo zkázu tisícům světů. Vrcholem toho všeho je, že se firmy produkující některé tyto helmy ani nijak zvlášť netají jedním z jejich možných využití, a to jako realističtější náhrada sexuální partnerky. Na příkladu firmy HTC, které se v poslední době, co se týče mobilů, příliš nedařilo, lze vidět, že se chytá pomyslného stébla v podobě této temné bomby a snaží se prorazit alespoň s těmito helmami.

Spojené Síly Světla vyvinou maximální úsilí pro to, aby se tyto technologie neuchytily, neboť představují velkou hrozbu pro duchovní vzestup lidstva. Člověk by si měl vždy být vědom sám sebe, reality, přítomnosti. Například i v kině, kdy může být „vtáhnut“ do děje, si je člověk stále vědom toho, kde je film a kde je realita. Čím reálnější prožitek se člověk pomocí technologií snaží zajistit, tím větší vzniká riziko vzniku závislosti, připoutání některého z diváků do projekce. Je nutné zajistit, aby projekce byla vždy jednoznačně rozlišitelná od reality.

TK: Děkuji, Přírodo.


Útěk od reality


Mnoho lidí se potýká s problémem, že raději upřednostní iluze, snění, představy, virtuální svět, nebo třeba budování imaginární postavy v počítačových hrách před aktivní prací na sobě ve světě reálném. Nevyhnulo se to ani mně. I když už samozřejmě počítačové hry nehraju, dosud často bojuji s tendencemi k útěku z reálného světa a od své zodpovědnosti k iluzím a představám, co by bylo, kdyby… Více jsou tyto tendence popsány v následující komunikaci:

Duchovní komunikace z 22.8.2016:

TK: Přírodo, prosím, souvisí nějak mé tendence k nevhodným, často nereálným nápadům s útěkem od přítomnosti? Má to nějakou souvislost s útěkem do vykonstruovaných snových prostor, do matrixů?

Tady Příroda: „Ve tvých minulých existencích jsi prošel mnoha a mnoha světy s civilizacemi disponujícími pokročilými technologiemi. Jednou z těch technologií byla často virtuální, případně rozšířená realita. Bytosti této technologie (podobně jako dnes v případě počítačových her) využívaly, když měly pocit, že nemají co dělat, potřebují zabavit, hledají rozptýlení. V těch méně zatemněných světech byl pobyt ve virtuální realitě dobrovolný. Jak už ale víme, často se to zvrhlo tak, že byla většina bytostí uzavřena do virtuální reality, aby mohli Temní parazitovat na jejich energiích.

Pobyt ve virtuální realitě byl (a dodnes je) pro mnoho bytostí velmi lákavý. Když cítí nespokojenost se svým současným životem, je pro ně snazší si lepší život vysnít, mluvit o něm, než začít něco TEĎ a TADY pro svůj lepší život dělat. Proto jsou například v dnešní době lákavé některé MMORPG hry, kde si člověk buduje svoji imaginární postavu, např. silného a uznávaného válečníka.

Nejsi jediný, kdo trpí těmito sklony raději utéct do virtuální reality než začít něco dělat v přítomnosti pro zlepšení. V tomto životě se tyto tendence u tebe projevily kromě hraní počítačových her zejména také náhlými nápady, kterým jsi vždy po určitou dobu propadl. Přitom tyto nápady se obvykle vyznačovaly tím, že v daném období nebyly realizovatelné, případně nebyly vůbec podporované Spojenými Silami Světla. V prvním případě pak docházelo k tomu, že ses upnul na budoucnost, na dobu, až bude tvůj nápad realizován. Byl jsi tím doslova posedlý a ani ve volném čase, při procházkách v Přírodě ses od těchto myšlenek nedokázal odpoutat. V přítomnosti pak docházelo ke stagnaci, protože jsi snil o budoucnosti, ale přitom pro svou budoucnost nic nedělal. Případně, pokud jsi něco pro realizaci tvého plánu začal dělat, pak to nebylo Spojenými Silami Světla podporováno.

Tvůj příklad může být poučný i pro další bytosti s těmito tendencemi. Když na sobě člověk začne více pracovat, najednou si všimne, že příležitosti začnou přicházet. Že se vymaní z té dlouhotrvající stagnace a začne mít radost z každého dne, z nových impulsů a příležitostí.

 

Rizika přílišného snění naznačuje i film Počátek. Pobyt ve snovém světě, kde je vše podle vašich představ, může vést k tomu, že bytost ztratí zájem vrátit se do reálného světa. Dokonce si může začít myslet, že reálný svět je ve skutečnosti ten imaginární a naopak.

 

O rizicích počítačových her se zmiňuje mimo jiné i článek Jána Pecsőka: Zdrojem temných energií jsou i mnohé počítačové hry. Jedním z dalších článků, které se detailně věnují tématu virtuální reality je  62B. Naše současnost a zdánlivá realita matrixu


 

Zkoumání lidské sexuality na Zemi ze strany mimozemšťanů
 

Pro některé z mimozemských druhů, které se snažily studovat lidské bytosti z planety Země, byla velmi zajímavá lidská sexualita, navazování partnerských vztahů, oblast citů. Z mé karmické očisty vyplynulo, že jsem byl jedním ze zatemněných mimozemšťanů, kteří měli za úkol oblast sexuality zkoumat. Při výzkumu bylo ovšem používáno vrcholně neetických způsobů. Celá záležitost se obnažila následovně:

Pokud bydlíte v bytovém domě, jistě se vám už stalo, že jste občas zaslechli od sousedů vrzání postele a vzdychání. Pokaždé, když se to stalo mně, začal jsem se po chvíli neovladatelně třást po celém těle. Několik minut pak vždy trvalo, než to celé ustalo a než jsem mohl usnout, pokud už ovšem vedle byl klid.

Vždy mi tato reakce mé bytosti přišla zvláštní, ale nějakou dobu mi trvalo, než mi došlo, že bych se možná měl zeptat, co to znamená. Vyhodnocení bylo následující:

V minulém životě byl jedním z mimozemšťanů, kteří měli za úkol zkoumat lidskou sexualitu a zjistit, jak by se dala využít, napodobit. Má podíl na únosech lidských žen. Unesené ženy pak násilně oplodňovali. Rodili se hybridi, které matkám po narození odebírali, aby je vzápětí pitvali a zkoumali. Byly to experimenty, které nemají daleko od praktik nacistického dr. Mengeleho za druhé světové války.

Následovalo pak čištění z těchto zrůdných pokusů. Dosud se ale tyto problémy občas objevují, i když možná v nižší míře. Zřejmě ještě celá záležitost není plně dočištěna.

 

Duchovní komunikace z 30.8.2016:

TK: Přírodo, prosím, máš pro mě informace k tomuto mému zvláštnímu problému v oblasti sexuality?

Tady Příroda: „Dosud celá záležitost u tebe není plně zpracována. Naznačují to též opakování této situace, kdy vždy, když slyšíš sex, se rozklepeš a dokud to neustane, nemáš klidu. Po delší době trvání už je to dosti vyčerpávající, máš pak problém usnout apod. Tvá bytost se totiž na příslušný pár napojuje a odebírá sexuální energii, kterou pak odvádí určitému zrůdnému temnému systému. Tvé napojení na tento systém doposud přetrvává, máš na něj uvnitř sebe adresy.“

 


Měsíc
 

S touto situací možná souvisí i další situace, která jí předchází. Určitou dobu jsem cítil sympatie vůči Měsíci, zajímal jsem se mimo jiné o pravdu za přistáním na Měsíci, o původ Měsíce apod.
Protože jsem si chtěl určité teorie ověřit i z duchovního pohledu, chtěl jsem o těchto tématech duchovně komunikovat. Už ani nevím, odkud se vzala myšlenka duchovně komunikovat s Měsícem. Moc dobrý nápad to nebyl, protože jsem se napojil na nějakou Měsíční bytost s nejvyšší magií. Provázel to pak můj snížený světelný vzestup spolu s obnažením karmických vrstev, ve kterých byly mimozemské zásahy ve Sluneční soustavě. A zřejmě i nějaká spojitost s Měsícem, například provádění výzkumu na jeho odvrácené straně apod.
Existují určité teorie, že Měsíc je zevnitř dutý, případně kovový, že byl postaven mimozemšťany apod. Z duchovního pohledu je Měsíci přisuzován spíše negativní význam. Pro mě to bylo jednoznačné ponaučení, že s Měsícem není radno duchovně komunikovat.

O souvislostech mezi mimozemšťany, nacisty a odvrácené straně Měsíce se zmiňuje např. i Ivo Wiesner v knize Atlantida - mýtus nebo zapomenutá historie. Lze zde najít tvrzení, že nacisté objevili v Antarktidě tajný depozit s mimozemskými letouny, zbraněmi, generátory a dalšími přístroji. Údajně též objevili technologii na vytváření krátkých červích děr, s jejíž pomocí se malý výzkumný tým dopravil na Měsíc. Po skončení 2. světové války pak na tento výzkum vesmírného cestování navázaly USA a zřejmě i SSSR.

Nakolik je to pravda můžeme jen hádat. A dát na svoji intuici a duchovní vnímání, které nám může pomoci odhadnout, kde je pravda.
 

Více o souvislostech mezi Měsícem a mimozemšťany lze najít například v článku: 57B. Vazba ženského plodného cyklu na Měsíc není přirozená

V této souvislosti je záhodno zmínit známý film i seriál Hvězdná brána, který naznačuje, jak by takovýto výzkumný projekt mohl vypadat. Mám ale pocit, že tvůrci tohoto seriálu staví americkou armádu provádějící tyto výzkumy do pozice zachránce světa. A skrze tento seriál jakoby ujišťují veřejnost, že vše, co dělají, je pro blaho lidstva. Mnohokrát v seriálu padla myšlenka, že udržování lidstva v nevědomosti o mimozemském životě tam venku je správné. Možná bylo nutné seriálu dodat takovéto podprahové myšlenky, aby se vůbec mohl dostat na veřejnost.


 

Osobní úkol - sdělení od Planety Země

 

V den zveřejnění 1. části článku 17.6.2018 jsem měl pocit, že se mi ozývá Planeta Země s nějakým poselstvím. Dlouho už jsem s ní nemluvil. Vznikla tato komunikace:

TK: Volám Planetu Zemi. Dnes jsem vnímal, že ses mi ozvala. Že pro mě máš důležité sdělení. Prosím, můžeš mi ho sdělit?

Tady Planeta Země: “Ozývám se Ti z více důvodů. Mám pro tebe úkol, se kterým bys mi Ty mohl pomoci.

Tomáši, jsem nemocná, zatížená, nezdravá. To, co mi mělo pomáhat a urychlovat evoluci se stalo spíše škodlivým prvkem. Je to lidstvo. Drtivá většina lidstva jde svými činy a chováním proti mě. Jsem zanesená a znečištěná. Nejen duchovně, ale i hmotně. Oceány jsou zamořeny plastovými odpady, ulice jsou špinavé, ovoce a zelenina nedostatečně výživné, bez chuti. Země je na mnoha místech navrtaná, lidskou činností poznamenaná.

Ty a další lidé na NDC máte jednoznačnou vizi pomoci Planetě a Přírodě, aby se očistily a zbavily vší této zátěže. Mnozí z vás už začali tuto vizi i hmotně realizovat a plní si tak svůj Světový úkol zde. Velká část z vás pracuje skrze šíření myšlenek zdravého životního stylu, péče o své zdraví a celkovou harmonii. Což je jedna z nejdůležitějších věcí, ve které toto lidstvo zaostává a potřebuje na sobě pracovat. 

Tobě se ozývám z důvodu, že cítím, že přišel čas abych Ti objasnila, jak Ty můžeš pomoci lidstvu. Abys přitom využil svých přirozených schopností, a aby Tě taková práce bavila. Máš v sobě ukryté rozsáhlé zkušenosti z minulosti související s technikou. Dlouhou dobu ses čistil z toho nepříznivého, co jsi s použitím techniky vykonával. Ze všech zatemněných vlivů souvisejících se zneužíváním techniky. Ta očista už ale dospěla tak daleko, že se Ti může naznačit Tvůj úkol. 

Z mého pohledu je pro Tebe optimální, když využiješ svých znalostí a nadání v oblasti techniky k pomoci Přírodě a mně, Planetě Zemi. Může se jednat o nové, ekologicky šetrnější způsoby dopravy, obnovitelné zdroje energie a vhodné způsoby její akumulace. Nalezení vyváženosti mezi technikou a Přírodou, potřebami lidí a Přírody. 

Služba v armádě Vesmírných lidí jako biorobot

 

Poté se mi obnažilo další důležité téma.
Poslední dobou jsem vnímal nějaký silný blok v oblasti partnerských vztahů. Cosi jako vlivy temného systému zmaru a zkázy ve vztazích, které mi opakovaly, že partnerské vztahy mi nebudou fungovat. Že je mi to tak předurčeno, jako osud. To samé jsem silně vnímal na podzim minulého roku, kdy jsem potkal potenciálně vhodnou partnerku, ale vzdal jsem to, zahodil jsem to v začátku. 

 

Zkomunikoval jsem si k tomu 23.6.2018 následující:

TK: Osobní Karmo, prosím o více informací k vyhodnocení obsahu mých posledních karmických vrstev, které bylo následující: "Nechal se zdokonalit s tím, že vztah nebude možný. Pak litoval." Přitom jsem vnímal jakoby zablokované vztahy, pocit, že mi partnerský vztah nikdy nebude fungovat.

Tady Osobní Karma: Já to vnímám tak, že ses nechal naverbovat do nějakého armádního oddílu s vizí, že budeš šířit dobro a spravedlnost. Jak už ale tušíš, jednalo se o okupační armády Vesmírných lidí a ty ses nechal zmanipulovat jejich propagandou. Nástup k těmto jednotkám znamenal, že sis dobrovolně nechal zasáhnout do svého těla a nechal ho "vylepšit" kybernetickými částmi. Stalo se z tebe bojové monstrum, existence výrazně se odlišující od tvého předešlého vzezření.

Tím jsi v podstatě přišel o možnost mít běžný partnerský vztah s bytostí opačného pohlaví. Obětoval jsi možnost partnerského vztahu kvůli zdánlivě "vyšším cílům", které ale byly neskutečnou iluzí. Hlavně kvůli tomu, že tyto okupační armády Vesmírní lidé používali k rozšiřování svého vychýleného řádu a systému na další planety. 

Jedno ze zásadních poselství této situace je, že z hlediska světelného vývoje není pro dosažení vyšších cílů nutné ani vhodné zbavovat se, blokovat si možnost mít partnerský vztah. Právě naopak na světelné cestě je harmonický partnerský vztah tím, co dosažení vyšších cílů podporuje, usnadňuje.

V další části uvádíme poznámky z vnímání, karmických očist a duchovních komunikací dalšího jednotlivce na NDC. Tentokrát z důvodů osobní situace dotyčného neuvedeme jméno autora.
 

Ovládání lidí prostřednictvím nanorobotů

 

Vnímání v noci

V noci na 1.7.2016 jsem se v noci probudila a viděla nanoroboty, jak vycházejí od skříňky vedle postele a v prostoru se tvarují do podoby velkého ptáka. Žádala jsem Spojené Síly Světla o očistné energie. Obrazec se rozpadnul. 

Další noci se mi zjevovali menší roboti složeni z nanorobotů po celém pokoji. Viděla jsem také nějaký stroj, měl spoustu chapadel a jedno velké oko. Opakovaně mě budili. Trvalo to zhruba do 11.7.2016.

V karmické očistě mi v obnažených vrstvách z minulosti vycházela témata válka z minulosti, technologie z války.

 

Duchovní komunikace z 1.7.2016:
Centrální Karmo Nového Vývoje, prosím o informaci k vnímání nanorobotů v mém pokoji v noci.

Tady Centrální Karma Nového Vývoje: „Jsi teď dobře vyladěná. To, co jsi viděla, byla část minulosti, kdy jsi s nanoroboty sama bojovala. Kdy lidi ohrožovali a nečekaně se u někoho vyrojili doma a napadli ho. Vlezli do něj a pak ho plně ovládli. To se stalo mnoha lidem a už se z toho nedokázali očistit. Ty jsi byla také v pozadí za roznesením této „nemoci“. Dnes se omluv všem bytostem, které jsi v minulosti poškodila. Tohle se stává kvůli egu, snaze něco dokázat. Přičemž tato snaha jde špatným směrem…“Duchovní komunikace z 2.7.2016:

Přírodo, v noci jsem opět nespala. Něco mě rušilo, viděla jsem asi postavu.
V obnažených karmických vrstvách jsem včera měla válku v minulosti. O co šlo? Jaké duchovní závazky mám vydat? Jak mě to ovlivňuje teď?
Zřejmě mám vychýlenou i štítnou žlázu. 

Tady Příroda: „Vnímej moje energie a napojení. Dnes jsi silně vychýlená, ale je to především vlivem minulosti, která se teď postupně obnažuje.

V dávné minulosti jsi zvýšila svůj vliv na lidi uměle, přijala jsi privilegia, abys hromadně ovlivnila jiné bytosti… Sílila jsi tlak na lidi, oni nevěděli, co se s nimi děje, šlo to přes nanoroboty. Byla to tvá umělá pomůcka, pomocí ní jsi dokázala přes umělé vědomí lidi na dálku ovládat. Byla jsi jako centrální stanice. Ten, kdo od tebe přijal ruku, do toho se usídlili i temní nanoroboti. Jejich vědomí sílilo a ovládli i tebe. Nakonec sis to uvědomila, ale válka s nimi byla beznadějná. Dokázali se formovat do bytostí, které vypadaly jako lidé. Tvé vědomí bojovalo s nanoroboty, ale docházelo u tebe k častějším výpadkům, a nakonec tě zcela ovládli.

Na počátku byla myšlenka přimět lidi ke správnému režimu. Ne tím, aby k tomu dospěli přirozeně, ale tím, že jsi jim ho nutila. Chtěla jsi předělat násilím ty, kdo se odlišovali. Ty, kteří fungovali jinak, než ty a tobě podobní.

V tomto životě, v současnosti, je pro tebe důležité přijímat vnitřně události tak, jak přicházejí. A vážit si každého dne, že ti umožnil pochopit běh života, něco v sobě změnit. Dej ostatním na výběr, nech je jít jejich cestou bez toho, abys je násilně měnila… Každý máme právo na chyby. Dát lidem šanci, neodepisovat je. Neuvrhnout je do žaláře jenom proto, že s tebou nesouhlasí…Duchovní komunikace z 3.7.2016:

Centrální Karmo Nového Vývoje, prosím o informace k mojí očistě. Co jsou to za duchovní vidění, případně energetické útoky v noci? Co mi to má říct, co si mám uvědomit? Prosím o vyladění, abych přenesla informace. 

Tady Centrální Karma Nového Vývoje: „Ty noční útoky jsou poslední zážitky z období, kdy se nanoroboti dostali k vládě a skoro vše už ovládali. Tato neživá umělá inteligence napadala mozek a úplně potlačila duchovní vnitřní Já člověka. Umělé vědomí se do něj nastěhovalo a projevovalo skrze hmotné tělo. Ty jsi byla jedním z mnoha ovládnutých dílků v mozaice.

Tito nanoroboti v noci opouštěli tělo a formovali se do určitých vzorců a komunikovali spolu, rozmnožovali se. Tím, jak také zamořili hmotné tělo, tak ho nakonec zničili. Respektive přestavěli se do kopie daného člověka, nahradili všechnu tkáň. Takto kdysi existovali, nešlo to už zastavit, vymklo se to z rukou.

Je v tom kus ega, dokázat něco, co neumí nikdo jiný, namísto hledání jednoty a spokojenosti se sebou samým. Máš to v sobě. Touhu, plamen, ostatní oslnit, jako někdo dokonalý, ale pozor, to lehce svádí až k povýšenosti. Pouč se z toho. Teď je nutné to jenom vydat. Tvá bytost tohle vše už odmítá, to je správné. Vnímej své nitro, chvění ve tvé bytosti ustalo. Vydala jsi ze sebe související duchovní závazky. Ještě se omlouvej sama sobě i okolí.

Víš, jak mohou být jiné formy (života) nebezpečné. I proto se oddělily různé bytosti (formy života, celé civilizace) od sebe, aby se neovlivňovaly ve svém vývoji, do té doby, než se stabilizují a očistí od Temnoty. V minulosti docházelo k mnoha střetům civilizací, k bojům, jen z důvodu nepochopení a odlišnosti. Lidé se lehce nechají ovlivnit Temnotou. Teď je doba, kdy se musíte všichni vzepřít Temnotě a najít své vlastní čisté dno bytosti, základ, který chce spolupracovat a ne soupeřit. Buď příkladem pro jiné bytosti, pracuj na sobě a zbavuj se Temnoty.“

 

Duchovní komunikace z 4.7.2016:

Tady Příroda: Čistíš se od vlivů nanotechnologie, kdy ses sama dobrovolně podřídila vědeckému pokroku. Nechala ses zaplést do zrůdného vědomí biorobotů. Napojení na ně přinášelo spoustu informací, ale za cenu toho, že tě měli zcela pod dohledem… Vědecký pokrok té doby narušil čistotu prostředí, čistotu tvé bytosti. Dostalo se ti to do hmotných tkání. Představ si, že je nutné to dostat z tvého těla ven až na hmotné úrovni, aby se to rozpustilo. I tohle vše obsahuje tvé tělo. Spojení s nanoroboty je takový zásah, že nelze vyčistit jenom duchovně. Nemáte v sobě jenom toxiny ze stravy, ale i hmotné nánosy z karmických vrstev, které tvé tělo momentálně v sobě má a čelí tomu. Takže i proto to vše trvá dlouho, na pohled dlouho, protože čas je relativní. Čas je vzácná komodita a vede tě k tomu, abys chápala význam svého bytí…“

 

Ovládání přirozeného běhu věcí za pomoci Temných sil


Duchovní komunikace z 6.7.2016:

Moje Osobní Karmo, mám takový pocit, že můj život byl vždy spjatý s určitou skupinou lidí, že jsem jako bojovník, velitel vedla nějaké vojsko. Cítím v tom hrdost a čest, že jsme kdysi bojovali za správnou věc, svobodu a mír. Ale když Temno sílilo, umírali mí spolubojovníci a já jsem se s tím nechtěla smířit. Hledala jsem řešení, jak to obejít. Nechtěla jsem se vzdávat blízkých, nechtěla jsem, aby umírali. Tak jsem na nás přitáhla jiné Temné síly a ty umožnily mému vojsku, aby bylo neporazitelné, mělo velkou sílu. Šla jsem proti přirozenosti. Jak tohle vyčistit? Co to pro mne znamená v tomto životě?

Tady tvá Osobní Karma: „Slyším tě a vnímej také moji podporu. Když nepřijímáš přicházející události, respektive impulzy, tak chceš běh věcí sama ovládat. To je pak špatné. Být pozorovatelem je někdy dost těžké. Když chceš něco měnit za každou cenu silou své vůle, tak to ale nemusí fungovat dobře.

Ty jsi byla velitelem a v momentě, kdy jsi vedení svého vojska přenechala Temným silám, tak jsi jim umožnila, aby řídily i tebe. A přes tebe to ovlivňovalo i další čisté bytosti. Strach ze ztráty milovaných, nepřijímání přirozeného běhu událostí, to vede k egoistickému chování. Čelila jsi kdysi velké Temnotě a bojovali jste čestně. I ta smrt, kterou jste museli projít, byla v něčem užitečná. Avšak skrze takový tlak se do tebe ta Temnota dostala. Máš to v sobě, ochraňovat druhé, být v pozoru a hlídat co se děje, udržovat mír a klid. To bylo tvé poslání a těšilo tě cvičit své vojsko, trávit s nimi čas…

Po mnoho životů jsi musela čelit osamění, a to hlavně proto, že když ses jednou zaprodala Temnotě, tak tě držela co nejdál od tvých přátel. Dosáhla jsi tedy nakonec opaku.

Zárodky Temnoty ve vás všech prolezly až do dalších životů a škodí vám doposud. Proto v sobě potřebuješ vykořenit strach z toho, že musíš řídit vše kolem sebe, samotné události. Chce to od tebe uvolnění a důvěru v Přírodu a Síly Světla. Máš v tomto ohledu v sobě blok. Strach ti brání vidět v událostech pomocníka.

Tomáš Kudera

Dodatek k aktuální situaci - léto 2020

 

Po více než dvou letech od publikování článků o mém karmickém čištění z robotů a zneužívání techniky přišel čas podívat se znovu na stejnou otázku z vyššího nadhledu. A aktualizovat ji s ohledem na vývoj mé očisty a situace.

Vzhledem k událostem v poslední době jsem se znovu vrátil k výše uvedené komunikaci s Planetou Zemí o mém osobním/světovém úkolu. Dosud jsem k ní "vzhlížel" jako k jednoznačnému důkazu, že to, co jsem dosud dělal bylo a je správně a že mám dál ve své profesní kariéře pokračovat jako vývojář. 
Hledám si nové zaměstnání a již jsem tři různé vývojářské pozice musel odmítnout kvůli silné bolesti pravé kyčle. Ta znamená, že mám v životě nesprávné směřování. Po pochopení, že již nemůže být mým hlavním zaměřením technika, vývoj, výzkum, bolest zmizela.

Zeptal jsem se proto Planety Země znovu na stejnou otázku. 
Duchovní komunikace z 29.8.2020:

TK: Planeto Země, před dvěma roky jsme spolu komunikovali na téma mého světového úkolu. Tehdy jsi navrhovala, že by se ten úkol měl týkat techniky a mohlo to být interpretováno tak, že se mám snažit s pomocí techniky pomáhat lidstvu. Zejména poslední odstavec jsem však mohl přenést či mohl být interpretován všelijak.

Tady Planeta Země: „….. V čem je především problém? V myšlence, že je skrze ještě dokonalejší, účinnější a ekologičtější zdroje energie nebo způsoby dopravy možné pomoci lidstvu vyřešit energetickou krizi a další problémy. Do posledního odstavce vstoupila skrytá myšlenka, skryté vlastní přání, že se máš vydat právě cestou bádání. 
Jak už jsi ale pochopil, nikam to pro tebe nevede. Už tolikrát v minulosti jsi chtěl řešit problémy lidstva technikou. Zdokonalením vynálezů, vymožeností, toho, co lidé měli. Vždycky jde jen o řešení následků. Jako jsou například lodě na zachytávání odpadů v oceánech. Neřeší příčinu. Příčinu problému lze řešit jedině tak, že se změní chování lidí. Od toho tu jste, abyste ostatním šli příkladem a ukazovali jim cestu. 
Lituji, ale myšlenky, že i v tomto životě máš skrze techniku dosáhnout nějakých zásadních cílů, světových úkolů, jsou zcestné. Tvé zaměření na techniku je těžká koule, kterou si neseš z minulosti a máš za úkol se s ní vypořádat. 
Zrodil ses v ČR v této době právě proto, aby ses stal součástí NDC. Ty, stejně jako spousta dalších, máš v tomto životě nastavené podmínky tak, aby tvými světovými cíli bylo zejména sebečištění a šíření myšlenek NDC a zdravého životního stylu.
S technikou už daleko nedojdeš.“
 

 

Postupnou duchovní očistou, dalším vzestupem vzhůru, se obnažily další souvislosti. Pochopil jsem, že tímto obdobím pochybností a hledání jsem si měl projít, abych tento stěžejní bod mé očisty snáze vstřebal a přijal. Protože je pro mě mnohem cennější, když si k tomu dojdu sám.

© Tomáš Kudera, červen 2018 aktualizace říjen 2020
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 133
  • 31
  • 24
  • 25
  • 25

Celkový počet hlasů: 238