Pravčická brána
Úvodní stránka | Zážitky v přírodě | Z53. Očista s Duchovným srdcom Planéty Zem

Z53. Očista s Duchovným srdcom Planéty Zem

Miroslav Michalech Vloženo 9.10.2018
Miroslav Michalech

K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová.
Text ve slovenštině nebyl pravopisně opravován.


Na konci roka 2017 po hromadnej akcii jednotlivcov na NDC sme si po návrate domov urobili prechádzku do lesa kúsok od domu, kde bývame. Odtiaľ je viditeľná časť mesta. Na chvíľu som si kľakol na kolená a spontánne prežíval globálne prepojenie s Planétou Zem a ľuďmi. Vtom som vnímal myšlienky od Planéty Zem: „Aby sa globálny vývoj na Zemi mohol posunúť ďalej, potrebujem vás ľudí ako celok. Nie ako oddelené alebo uzavreté skupiny. Musíte nájsť postupný spôsob spolupráce pre vývoj na Zemi.“

Poznámka:
Znenie tejto myšlienky od Planéty Zem som ponechal v takej podobe ako som ju zachytil. Je podaná skôr všeobecne a zjednodušene, ale vedel som, ako je to myslené. Je to odkaz alebo vízia pre budúcnosť. Ale pre veľmi vzdialenú budúcnosť, a možno ani nie naplniteľnú. Kde Planéta Zem mieri k tomu, že najideálnejšie pre jej vývoj je, aby ľudia medzi sebou dokázali celoplošne spolupracovať, aby fungovali ako jednotný celok v rámci svetovej spolupráce. To ale zatiaľ nie je vôbec možné. Niektoré skupiny zatiaľ musia fungovať oddelene, alebo musia byť zatiaľ uzavreté, aby ich temno nerozložilo. Potom aj z praktických dôvodov alebo preto, že napr. NDC sa nemôže hneď spojiť s nejakou inou skupinou, len aby tým skokovo naplnila túto víziu. To ide len postupne na základe toho, ako vývoj tu na Zemi a medzi ľuďmi aktuálne prebieha, aby sa tým svetelný vývoj skôr nenarušil. Konkrétnejšie k tejto téme je komunikácia na konci článku.

 

Potom v priebehu vývoja roku 2018 som to vnímal rovnako, že ako jednotlivec som už viac začlenený do globálnej očisty a vo svete sa niečo mení. Nebol som si ale istý, či téma duchovného srdca, ktorou som sa zaoberal, má ešte nejaké pokračovanie a či je ešte potrebné sa jej venovať. Štýl, akým som to riešil a písal o tom, mi už prestal vyhovovať a cítil som, že sa ho mám vzdať a ísť ďalej. Ale uvažoval som aj tak, či to nie je len stagnácia a neviem sa naladiť na ďalšiu postupnosť tejto témy. Zvykol som si mať vždy ďalšiu nadväznosť, no nič neprichádzalo.
 

Až na začiatku tohto leta, ako som doma sedel, pocítil som silný stav uzemnenia a veľmi príjemného harmonického naladenia v oblasti srdca. Vtedy som si prvý krát uvedomil Duchovné srdce Planéty Zem. A že to už nie je o konkrétnych témach, miestach, ale že očista duchovného srdca už prebieha automaticky a rieši sa ako celok. Preto som vnímal Duchovné srdce Planéty Zem, o ktoré keď som sa pocitovo oprel, prežíval som pocit istoty a dôvery. Že niektoré konkrétne témy už môžem prenechať celku. Duchovné srdce Planéty Zem mi v tej chvíli povedalo: „Očistu duchovného srdca už prebrala Planéta Zem. Vnímaj to globálne ako celok a nechaj sa tým viesť.“

Asi od dva dni neskôr pri návšteve Richňavského jazera pri Banskej Štiavnici som Duchovné srdce Planéty Zem vnímal znovu. Pravdepodobne kvôli tomu, že jazerá okolo Banskej Štiavnice, nazývané tajchy, vznikli umelo banskou činnosťou a symbolizuje to dávne zásahy do Planéty Zem. Skúsil som sa s ním následne spojiť:

Duchovná komunikácia 4.7.2018

Miro: Duchovné srdce Planéty Zem, v poslednom období ťa vnímam. A viem, že je potrebné si nájsť čas na komunikáciu s Tebou. V tejto chvíli ťa prosím aspoň o krátky kontakt.

Duchovné srdce Planéty Zem: „Áno, ďakujem za spojenie. Ako si teraz vnímal v súvislosti s tým, čo ideš dnes urobiť, sústreď sa na výkony a výsledky celoplošne v prítomnom čase. Nevenuj vopred pozornosť tomu, ako to bude potom vyzerať a aký to bude mať efekt pre okolie. Snaž sa o vyváženosť medzi individualitou a celkom. Teraz cítiš niečo jemné a pevné vo svojom srdci zo spojenia so mnou. A zároveň niečo, čo sa nedá obsiahnuť. Moje duchovné srdce skrátka nemá konkrétny rozmer, nepodlieha času a rozmeru. Teraz ti to veľmi pomáha, že si sa so mnou spojil. Nevedome si na to čakal, hľadal si postupnosť témy. Podstatný je prvý kontakt a nejde tu o písanie obšírnych a nesmierne hlbokých komunikácií, ale o udržanie si kontaktu so mnou v prítomnom čase. Nechať sa mnou viesť a rozumieť svojmu životu po novom. Týmto môže začať niečo ďalšie alebo nové.“

Miro: Ďakujem za spojenie, pomoc a podporu.
 

Akonáhle prišli v ďalších dňoch hlbšie očisty, uvedomoval som si, že toto spojenie potrebujem v sebe uzemniť, ale nenachádzam k tomu cestu. Ako podporným impulzom sa ukázala voľba pre dovolenku na Šumave. Nejakej temnej časti vo mne sa to ani zďaleka nepáčilo, chcela ma od toho odhovoriť. Že mi to jednoducho nič neprinesie. Nenachádzal som v sebe žiadne impulzy, aké miesta na Šumave navštíviť, k čomu to smeruje a prečo tam máme ísť. Bolo to akoby mŕtve, zakopané niekde hlboko. Ale práve preto som sa rozhodol, že ja a moja manželka Eva do toho musíme ísť a nenechať to tak. Zároveň to bola naša prvá spoločná dovolenka ako manželov.

 

Pár dní pred odchodom na Šumavu som si zapísal duchovnú komunikáciu s Prírodou Šumavy:

6.8.2018

Miro: Príroda Šumavy, mám pocit, že sa mi ozývaš, voláš ma. Prosím, čo je vhodné si teraz uvedomiť a zapísať.

Príroda Šumavy: „Áno, spojenie medzi nami sa pomaly vytvára a už si na to čakal. Včera pri svojej očiste si pocítil impulz viac sa zaoberať výberom miest, ktoré by ste mohli navštíviť. Váš pobyt bude prípadným zavŕšením jednej etapy a zároveň môže byť pre vás novým začiatkom. Je potrebné, aby ste s pomocou mojich energií viac uzemnili svetelné zásady na vyššom stupni vášho osobného vývoja. Vidíš, čo sa v prostredí v spoločnosti, v ktorej sa pohybuješ, aj v oblasti práce, deje a aké nízke a povrchné úrovne sa ťa snažia ovplyvniť. Ochrana voči tomu sú svetelné zásady. A aby boli trvalé, je potrebné ich uzemniť zas na ďalšej novej úrovni. K tomu ti a verím, že vám obom, pomôžu moje energie. Až potom pocítite tie priame impulzy pre návštevu konkrétnych miest. Priorita je najprv sem prísť a dovtedy čo najlepšie v sebe spracovať otvorené témy z karmických vrstiev a pripraviť tak v sebe pôdu pre príjem nových čistých energií.

Preto dôveruj tomu, že všetko sa viac otvorí až na miestach, ktoré navštívite. Pravdou však je, že sme si zatiaľ navzájom trochu cudzí. Cítil si voči mne previnenie a nadradenosť z minulosti. Ja som ťa zas kvôli tomu akoby stratila z dohľadu, opustil si ma. Teraz sa znovu stretneme a tým prichádza možnosť napraviť minulé chyby a začať spolupracovať na hlbšej úrovni. Vnímaj všetky podporné impulzy. Odo mňa všetko.“

Miro: Príroda Šumavy, ďakujem za spojenie, podporu a informácie.Dovolenku na Šumave sme začali 13.8. a znenie tejto komunikácie sa naozaj potvrdilo. Najprv som mal pocit, že sa mi to nepodarí, že sa cez parazitovanie magických vrstiev nedokážem dostať k podstate veci a hĺbke prežitia spojenia s Prírodou Šumavy. Temno ma k tomu nechcelo pustiť. Prišiel ale deň obratu uzemnenia s Prírodou a vrstvy sa začali postupne v ďalších dňoch rozpadať.

Najhlbšie prepojenie nastalo v deň, keď sa mi nečakane otvorila téma spojenia s vlkmi.

Najprv som si kúpil pre mňa duchovne silný a hmotne pekný suvenír vlka vyrobený z dreva. Až nás to rovnako nečakane v ten deň doviedlo k vlčiemu výbehu v Srní. Veľmi hlboko ma to zasiahlo, vlci mi pomohli ísť k úplnej hĺbke spojenia s Prírodou Šumavy a vôbec s podstatou Prírody. Že je to tak blízko, rovnosť medzi zvieratami a ľuďmi, ale zároveň je to ešte stále ďaleko. Bol som z toho prekvapený, že mám s nimi také duchovné spojenie. V tom som si spomenul na to, že na začiatku NDC som mal zatiaľ jediné duchovné spojenie so zástupcom zvierat a bol to práve vlk. Hovoril mi o zbližovaní ľudí a zvierat. V tomto vlčom výbehu ma dojalo práve to, že som si na tú komunikáciu spomenul a zrazu som s nimi v tak blízkom kontakte. Rovnako mi toto prepojenie pomohli otvoriť priatelia na NDC, a to Petra Nováková a Aleš Petera, u ktorých som deň pred tým videl vankúš s vlkom. Ten patril Alešovi a po návšteve vlčieho výbehu sme sa s Alešom cez úroveň vlkov hlbšie spojili, našli spoločné pozitívne prepojenie cez Prírodu a zrovnalo nás to do ešte viac rovnovážneho kamarátskeho vzťahu. Vnímal som, že to bola jedna z vecí, ktorú bolo potrebné dotiahnuť a táto možnosť sa naozaj otvorila.

 

 

 

Vlci vo vlčom výbehu pri Srní na Šumave 

Poznámka Petra Nováková:

Tento vlčí výběh v Srní jsme navštívili již loni. Předcházelo tomu, že jsme Alešovi koupila plyšového vlka a poté jsme se tam jeli společně podívat. Aleš s vlky vnímal už předtím nějaké napojení.

Příroda nám zprostředkovala propojení s bytostmi vlků.
Následně energie vlků pomohly nám a celé NDC. A naopak zase energie NDC pomohly vlkům a jejich vývoji.

Propojení s vlky bylo tehdy velmi silné. Vlci k nám přišli velice blízko. Navázala jsem s jedním oční kontakt. Dívali jsme se dlouze na sebe, jakoby pohled pronikl až k srdci ve smyslu, jako to bylo ve filmu Avatar - „zřím tě“. V danou chvíli jsem požádala Spojené Síly Světla o energie. Plynuly vzájemně mezi námi.

V návštěvnickém centru jsme si koupili knihu Vlci přicházejí s větrem od autora Jaroslav Monte Kvasnica. Velmi silně na nás energeticky vyzařovala. Pojednává mimo jiné o přátelství lidí a vlků, vlků a krkavců, jak se liší vlci od psů, jak se cvičí, o jejich vztazích s Indiány. Na první stránce je úryvek, že vlčí oči se nepodobají očím žádného jiného tvora - až na člověka. Oslovil nás například fakt, že vůdčím vlkem, který vede smečku, se nemusí stát ten nejsilnější. Ale ten, který je sebevědomý, rozhodný a má zkušenosti.

Později se čistilo i to, že vlci byli ovládáni démony a podobně. A poštváváni pak proti lidem.

Letos proběhlo čištění s vlky i u dalšího jednotlivce na NDC.


 

Komunikácia so zástupcom vlkov, na ktorú som si spomenul vo vlčom výbehu, je z obdobia, keď som býval v Stratenej v Slovenskom Raji. S pomocou Prírody som ju ešte štylisticky upravil. V tom období som si to písal pre seba a niektoré vety boli zapísané len obrazne.

Duchovná komunikácia 24.8.2015 (úprava štylizácie textu 24.8.2018):
 

Miro: Príroda Slovenska, vnímam ťa. Prosím, máš pre mňa informácie?

Príroda Slovenska: „Áno, vnímaš ma a ďakujem za spojenie. Ak chceš vedieť niečo viac o posledných udalostiach, ktorých súčasťou bolo vnímanie so zástupcom vlkov v tiesňave v Slovenskom Raji a stretnutie s krkavcom vo Vysokých Tatrách, rada ti ich upresním. Správnym vnútorným naladením si už pochopil niektoré súvislosti a časť z toho aj s mojím doplnením teraz prenesieš do hmoty.

Prostredie Prírody je vytvorené aj tak, aby malo možnosť sa chrániť voči parazitovaniu ľudstva. V istom zmysle to charakterizuje práve vlk. Symbolizuje pozadie Prírody, ktoré vníma, cíti, ale človek vlka väčšinou neuzrie a necíti. Tak je to aj s Prírodou, že ľudia ju nie dostatočne vnímajú, ale ona ich vníma a vidí. Z tohto pohľadu môže byť vlk aj ochrancom lesa, pretože vzbudzuje rešpekt a ten sa potom u ľudí prenáša k rešpektu k Prírode. Pokiaľ by v Prírode neboli vlci, medvede a ďalšie stvorenia, človek by nepocítil rešpekt voči Prírode vo chvíli, keď to potrebuje. Žiaľ, sú ľudia, ktorí nemajú rešpekt pred ničím. A na druhej strane sú takí, ktorí majú prílišný strach z nepoznaného a sú citliví na stretnutia s neznámym. Strach z vlka je odrazom nespracovaných ľudských postojov, zrkadlom ich nevedomia, do ktorého sa boja nahliadnuť a spracovať ho. Môže to byť aj previnenie voči Prírode z dávnej minulosti a vo chvíli, keď človek nečakane stretne dravé zviera, jeho minulosť sa prejaví cez strach z neschopnosti spracovať situáciu. Má pocit, že je to jeho koniec, že Príroda ho teraz zničí. A je to aj prirodzené, že to, čo človek dobre nepozná, toho sa väčšinou bojí.

Žiť v harmónii v súlade s vlkom môže ľudstvo dokázať. Ale je potrebné, aby ľudstvo ako celok dosiahlo vyšší stav vyladenia s Prírodou. Potom vlk pre človeka nebude nebezpečný, ale prirodzene spolu patričný. Zatiaľ je to ďaleká budúcnosť. A zmena musí nastať u človeka, pretože na planéte Zem je aktuálne práve človek tou najdravšou bytosťou. Veľkým omylom ľudstva je, že tieto svoje chyby prenáša zo seba na zvieratá, trestá ich a likviduje ako premnožené. Vlk je popritom plachý a loví preto, že tak bol stvorený. Prírode žiadnym spôsobom neubližuje.

Ďalším faktorom je pripisovanie magických prvkov a vlastností zvieratám. Príroda nie je mágia. Všetko v nej obsiahnuté je založené na jej energiách, nie na energiách mágie. Preto ani zvieratá nemajú magické schopnosti a nie je ich úlohou prinášať luďom magické zážitky a spojenia. Vo zvieratách je hlas Prírody. Včera si sa to snažil pochopiť cez krkavca, ktorý k tebe priletel veľmi blízko vo Vysokých Tatrách, doslova si k tebe sadol. Mal si problém nevnímať ho magicky, lebo bol čierny. Niekomu to môže teda obnažiť čiernu mágiu, ale krkavec nebol stvorený pre čiernu mágiu. Akékoľvek pripisovanie vlastností krkavcovi a iným zvieratám je vážnym omylom. Ľudia, ktorí sú veľmi silne viazaní na svoju magickú minulosť dokonca ani nedokážu niektoré zvieratá vnímať také, aké sú, ale iba čisto v magickom zmysle. Že je to znamenie, posol smrti alebo bohov. Táto téma má obsiahly charakter. Ty tomu rozumieš a prečistilo sa ti to pri stretnutí s krkavcom, ale nie je to ešte tak, ako má byť. Cez zbytky tvojej temnej mysle z minulosti to v tebe obnažuje dávne magické a náboženské rituály, ktoré sa na teba v minulosti napojili. A zas je tu ten strach pozrieť sa tomu zoči voči a odmietnuť to úplne. Chcel si krkavca vnímať takého, aký je a pomôcť mu prečistiť sa s jeho úrovňou. Vidíš, ako silne ešte pôsobí v karmických vrstvách charakter zaužívaných magických prvkov či náboženských rituálov.

Z hmotného pohľadu to bol krásny zážitok, ale, žiaľ, parazitoval ti na tom vplyv minulej mágie, ktorý blokuje čisté vnímanie medzi človekom, zvieratami a Prírodou. Môžeš nájsť mnoho symbolov pre význam toho, prečo si krkavca stretol. Ale ani jeden nemusí byť ten pravý, pokiaľ je v tom mnoho opisov odvádzajúcich ti pozornosť od prežívania celku Prírody v prítomnosti. Hmotné zážitky v Prírode sú logicky pre prepojenie s Prírodou. Akonáhle do toho vnášaš veľa významov a symbolov, znemožňuje ti to harmonizovať sa s celkom Prírody a na základe toho meniť svoj život správnym smerom. Zneužívať prirodzenosť Prírody pre posilnenie magickej skutočnosti ľudského ega je zdrojom silne temnej mysle, temných inšpirácií a manipulácií s vedomím. Týmto spôsobom urobila mágia cez ľudí zradu na Prírode. Príroda a zvieratá nech sú človeku tým pravým zrkadlom, v ktorom môže uvidieť svoju skutočnú tvár. Odo mňa všetko.“

Miro: Príroda Slovenska, ďakujem za podporu a informácie.


Poznámka Petra Nováková:

Problém je, že lidé zvířata v minulosti různě magicky ovládali. Například z nich takto udělali zrůdy, které zabíjely atd. A ze zkušeností z našich karmických očist víme, že i mimozemšťané Plejáďané někdy využívali zvířata tak, že do nich vstoupili a snažili se lidi takto vést – zažili jsme například u sovy. I z těchto důvodů pak byly některým druhům zvířat připisovány různé temné schopnosti – vlkům, hadům...

Jindy je ovšem problém v samotném živočišném druhu. Existují druhy, které se na Zemi objevily z jiných sfér. Například klíšťata, štíři a pavouci jsou inspiracemi sféry Stvořitelů Ještěrů, jak bylo uvedeno v článku 68C. Projevy energií Sféry Stvořitelů Moudrých Draků na Zemi. Tyto životní formy v sobě nesou ještěří energie a ještěří návyky. Je pro ně typické žít na úkor druhých, parazitovat na energiích jiných životních forem, ovládat, likvidovat. Další kategorií pak jsou v současnosti zmutované divoké velmi agresivní včely a podobné.


 

Očista s vlkmi vo mne doznievala aj doma po dovolenke a otvorila mi niečo ďalšie. Celkovo silná hĺbka Prírody Šumavy ma nasmerovala ísť ďalej k podstate vecí, aj čo sa týka očisty vplyvov spojených s Egyptom. Táto téma u mňa pôsobila ako stále tajomná, nežiadúca a že nemám chuť postaviť sa tomu zoči voči, lebo na to jednoducho nemám dosah. 25.8. po ceste v aute som si spomenul na sen, ktorý som mal v období, keď som začal vnímať Duchovné srdce Planéty Zem. Po prebudení som cítil, že by som ho mal zapísať a že to nebol len sen, ale magická skutočnosť z minulosti.

Sen z obdobia prvého kontaktu s Duchovným srdcom Planéty Zem:
začiatok júla 2018

Sme skupina bytostí a premiestnili sme sa do neznámej časti vesmíru. Pozadie pôsobí ako ničota, skaza po zaniknutí skutočnej planéty. Alebo sme sa z inej časti vesmíru pozerali už na rozklad planéty, ktorú sme predtým hmotne obývali. V skupine som bol hlavným riadiacim a magickým úmyslom som u všetkých aktivoval to, aby zo svojej osobnej energie a spomienok na domovskú Planétu zhmotnili myšlienky, ktoré mali vytvoriť dojem náhradného hmotného prostredia. Vnímal som, že nevedia, že to robím a že im už nezostáva veľa osobnej energie, aby to udržali. Naša osobná energia bola už iba akási zostatková. Už to nešlo udržať a rozpadlo sa aj toto umelé prostredie. Napokon sme sa hmotne ocitli na cudzej planéte, kde sme sa stali podriadení nejakému temnému systému. Následne sen skončil.

Toto znovu naladenie na sen počas jazdy autom ma hneď napojilo k zdroju informácií o sne. V období pred týmto snom som viackrát videl na predajniach DVD  Nekonečný príbeh. Po tomto sne som si na to spomenul. Vo filme mohla krajina fantázie prežiť len na základe ľudskej fantázie, čo môže znamenať, že sa jedná o paralelný svet tvorený pomocou energie ľudí, alebo bytostí, ktoré sa naňho napojili.


Už vtedy som vnímal, že zdroj informácií ide veľmi zďaleka cez niekoľko dimenzií od nejakej bytosti zapadnutej vo vrstvách.
Po prečistení s Prírodou Šumavy som si však počas tejto jazdy autom uvedomil, že je to moja zapadnutá duchovná časť. Nadviazal som s ňou spojenie:

Miro: Obnažená bytosť z dávnych karmických vrstiev, si naozaj moja zapadnutá duchovná časť? Máš pre mňa nejaké informácie?

Odpoveď: Áno, som tvoja zapadnutá duchovná časť vo veľmi vzdialených hlbinách vesmíru. Takmer až za jeho hranicami.

Miro: Znamená to teda, že si stále so mnou spojená a obnažila si sa cez sen?

Odpoveď: Áno. Z tvojich duchovných zapadnutých častí som bola najviac uvedomelá a individualizovaná.

Miro: Je tvojou úlohou vykonávať stále nejaký druh mágie?

Odpoveď: Bolo to mojou úlohou, ale teraz som v stave hybernácie a tvoja očista ma začala uvoľňovať. A teraz ma už neriadiš magickými pokynmi ako vtedy.

Miro: Čo bolo tvojou úlohou, prečo som si ťa vytvoril a poslal ťa tak ďaleko?

Odpoveď: Súvisí to s časom, cestovaním v čase v rámci úloh, ktoré ti boli nariadené od „majiteľov planét.“

Miro: Kto boli „majitelia planét?“

Odpoveď: Boli to tí, ktorí sa snažili predbehnúť čas a uchopiť tvorbu vznikajúcich planét do svojej moci, aby mohli vládnuť vesmíru.

Miro: Znamená to, že to bolo veľmi dávno?

Odpoveď: Vzhľadom na vek niektorých planét to nie je až tak dávno. Je mnoho vesmírov a planéty vznikajú aj teraz.

Miro: Je to teda paralelný vesmír z dávnej minulosti?

Odpoveď: Áno, boli v ňom pokusy o vytvorenie umelých planét, kde boli premiestňované duchovné častí bytostí aj z iných vesmírov.

Miro: Teraz tomu snu lepšie rozumiem, bol pre mňa záhadou. Pravdepodobne to súvisí s očistou Planéty Zem v tomto čase. Teraz vnímam, že jeden z „majiteľov planét“ sa neskôr zrodil v Egypte.

Odpoveď: Toto ti neviem potvrdiť, ale cítim, že to ešte úplne neskončilo. Avšak ty si sa zmenil. Som už pre teba nepotrebná.

Miro: Súvisela tvorba umelých svetov, planét a nazeraním za časové pásma s tachyonovou energiou?

Odpoveď: Energie z tej doby už nepoznáš. Bolo to rôzne a veľmi dávno. Aby si tie energie dokázal znovu interpretovať, musel by si sa cezo mňa na nich znovu napojiť. To už ale odo mňa nechceš a fyzicky by ti mohli ublížiť.

Miro: Rozumiem. Cítim, že sa rýchlo prispôsobuješ môjmu novému postoju v rámci Novej duchovnej cesty a v tomto zmysle si ku mne stále bližšie.

Odpoveď: Áno, berieš si svoju duchovnú časť späť, aby sa veci napravili. Aby som už ako duchovná zložka nebola mimo teba, individualizovaná a podriadená mágii.

Miro: Cítim, že si už tu, doslova pri mne a že v tomto živote som s tebou nevedome nadväzoval spojenie asi cez tachyonové energie, ktoré som cez sprostredkovanie iných ľudí dokázal prijímať a využívať ich vo svoj prospech.

Odpoveď: Áno, ale trvá tu stále istá naviazanosť na Egypt aj z toho dôvodu, že tachyonová energia bola v Egypte pravdepodobne zneužívaná na stavbu pyramíd. Na to, aby som bola úplne prečistená, musíš ešte prelomiť vlákno, ktoré ma viaže k mágii Egypta.

Miro: Predpokladám teda, že sa jedná o spojenie medzi mojou sexualitou a vplyvmi mágie Egypta.

Odpoveď: Je to presne to.

Miro: Cítim, že som vyčerpal to, čo sa zatiaľ mohlo prečistiť. A že ďalšie informácie mi sprostredkuje Duchovné srdce Planéty Zem.

Duchovná časť už neodpovedala, je ticho a akoby kľačí na kolenách v seba uvedomení. Následne sa rozpadá ako z piesku.

 

Spomínané tachyonové energie som v tomto živote zneužíval cez energetické tieniče vytvorené bývalými známymi z tohto života. Mali k týmto energiám špeciálne napojenie, akoby privilégium, ktoré nemohli mať niektorí ostatní liečitelia na Slovensku. Nemohlo sa o tom ani hovoriť, bolo to v podstate utajené. Tachyonové energie sú vraj rýchlejšie ako rýchlosť svetla. S naladením sa na nich som dokázal vnímať okolnosti o niečo skorej. Napr. pri sledovaní hokejového zápasu som zrazu prirodzene vedel, kto z hráčov dá nasledujúci gól. Niekedy som to vnímal tak, že všetko sa už stalo a len to spätne pozerám. Zmienka o tachyonovej energii a jej zneužití je aj vo filme Zem Zajtrajška. Texty o tomto filme sú aj na stránkach NDC: A39. Film Země zítřka I – budoucnost máme ve svých rukou,  A40. Film Země zítřka II – most od minulosti k budoucnosti,  A41. Film Země zítřka III - Jednou přijde čas. Paradoxne k téme tohto textu, v prvej časti textu A39 je veta z filmu, kde je zmienka o vlkovi: „Který vlk vyhraje? Ten černý (Temnota a zoufalství) nebo ten bílý (Světlo a naděje)? Vyhraje ten, kterého budeme krmit.“

Tachyonové energie sa teda pravdepodobne zneužívali pri stavbe egyptských pyramíd. Ešte keď som bol súčasťou starej duchovnej cesty, videl som dokument Sakkára-kvantový stroj, kde predstavovali túto teóriu, ako to fungovalo. Z logického pohľadu to bolo úplne reálne, pretože to mohla byť jediná možnosť ako veľké kamenné bloky mohli prenášať a z nich postaviť pyramídu. Do akej miery to je pravdivé, som neskúmal a nevnímam to pre mňa ako podstatné. Viac o tachyonovej energii z wikipedie: https://cs.wikipedia.org/wiki/Tachyon 

Duchovná komunikácia 26.8.2018:
 

Miro: Duchovné srdce Planéty Zem, prosím ťa o spojenie. Chcel by som zapísať to, čo už som vnímal od Teba a zároveň doplniť informácie aj ohľadom čistenia s mojou duchovnou zapadnutou časťou z minulosti. A ako to súvisí s aktuálnou očistou Planéty Zem a temnými vplyvmi Egypta.

Duchovné srdce Planéty Zem: „Áno, mám radosť, že si sa rozhodol nasledovať impulzy a toto v sebe prečistiť. To, čo si už odo mňa vnímal, je pravdivé. Poďme postupne.

Planéta Zem vás ľudí potrebuje ako celok. Vašu spoluprácu. Aktuálne sú na svete rôzne iniciatívy pre pomoc Planéte Zem. Videl si videá, ktoré sa zdieľali na sociálnych sieťach a ich hlavnou myšlienkou je: Príroda nepotrebuje ľudí. Ľudia potrebujú Prírodu.

Za aktuálnej situácie a z istého pohľadu to pre časť populácie platí. Ale nemusí to byť zas až takto. Pokiaľ by ľudia žili v úplnej harmónii s Planétou Zem, nastalo by niečo, čo ešte nezažili. Práve k tomu sa ich Planéta Zem snaží nasmerovať. Avšak aj Planéta Zem môže za istých okolností ľudí potrebovať v rámci svetelného vývoja. Je tu predsa svetelný zámer a spolupráca, ktorú je potrebné rozvíjať obojstranne. Práve na to aktuálne Planéta Zem svojimi energiami tlačí, aby ste sa čo najviac učili byť kompatibilní s celkom Prírody.

K tomu je potrebná dôvera, aj ku mne Duchovnému srdcu Planéty Zem. Nie som niekde presne v strede Planéty Zem, ale som jeho duchovná hĺbka. A Planéta Zem je vo svojom hlbokom vnútri na hmotnej úrovni stále zdravá, nedotknutá a pevná. Po istú úroveň pod povrch planéty temné vplyvy rôzneho druhu si cestu našli, ale nikdy sa nepodarilo Temnu ovládnuť jadro planéty a jeho hĺbku. S ňou som prepojené a cítiš z toho pre seba veľkú oporu a globálny nadhľad.

Človek väčšinou vníma povrch Zeme, hviezdy a kolobeh udalostí na povrchu. Ale nevníma hĺbku planéty, jej jadro a vnútro. Je to presný obraz postoja človeka k sebe samému. Že nejde do seba, do hĺbky svojho duchovného srdca. Tak, ako to má fungovať individuálne, tak to musí fungovať aj v globálnom pohľade.

A práve globálny a objektívny pohľad na vývoj je aktuálne pre ľudstvo veľmi potrebný. Rok 2018 to zatiaľ naozaj potvrdzuje. Od čistenia vašej individuality cez vzťahy, užšie karmické kruhy a čistenia oblastí, sa všetko prenáša aj ku globálnej očiste duchovného srdca ľudí. Preto sa aj ty odpútaj od riešenia témy duchovného srdca tak, ako to bolo doposiaľ. Prenechaj to celku, Planéte Zem. Faktom však je, že ľudia bežne prežívajú celok z postoja povrchnosti a chýba tomu hĺbka. V takomto stave je forma spoločnosti.

Pre vás na Novej duchovnej ceste sú zatiaľ koridory, napr. cez aktivity v oblasti starostlivosti o zdravý životný štýl a vyváženú výživu, ktoré vás do celku spoločnosti začleňujú čím ďalej obšírnejšie. Nie je to jednoduché. Ale ináč to nepôjde. Ak chcete na hmotnej úrovni čeliť temnu, musíte pochopiť jeho fungovanie. Výhodou temna je niekedy čas a narábanie s časom proti vám. To je veľmi podstatná vec. Ako rýchlo dokážete uplatniť impulzy, rozhodnutia a pozitívne myslenie je preto kľúčovým faktorom. Nie však pomocou mágie ako napr. pri zneužívaní tachyonových energií. Vaša rýchlosť musí vychádzať z vašej čistej snahy a pevnej vôle, nasadenia. Ak sa uzavrie jedno obdobie, s rovnakým a ešte väčším nasadením začnite to druhé.

Sme v tom spoločne a máte možnosť dokázať Planéte Zem, že vás potrebuje. Dôverujte tomu, že keď sa niektoré úlohy naozaj naplnia, až potom sa prejaví skutočný  výsledok aj v celku, nie len na osobnej úrovni. Pravdou preto je aj to, že keď sa naplní istý počet jedincov na Novej duchovnej ceste s vyšším vyladením a vnútornou čistotou, pohne to celkom. Cesta k tomu vedie.

Necúvajte, nevzdávajte sa vo chvíli, keď je najväčšia tma. Je dôležité neustále a nezlomne pokračovať. A nenechať sa temnom odradiť. Zároveň chápať, že mnoho treba ešte naplniť. Potrebujete byť pevní, nezlomní a jednotní tím. A to postupne prenášať do prostredia spoločnosti, a zároveň vedieť prijať správne a čisté impulzy z prostredia spoločnosti.

Posledné udalosti tohto leta a konkrétne vysoké teploty boli skúškou. Ale pozrite sa na to aj globálne a z pohľadu hmoty. Pretože pri niektorých okolnostiach je vhodnejší hmotný pohľad. Môže byť viac rozhodujúci než ten duchovný, pretože prináša konkrétne hmotné riešenia. Neriešte zbytočne konkrétne nezrovnalosti v duchovnom pozadí s ktorými nepohnete. Hľadajte potom viac hmotné riešenie. Pretože čas beží a temno vašu prílišnú zaujatosť na duchovné pozadie využije vo svoj prospech v hmotnom podaní. Preto je vhodné chápať aj to, že niektoré očisty nie sú len váš osobný problém, ale je to rovnako problém celku Planéty Zem a vyžaduje si u vás aj objektívne hmotné riešenia.

Teraz doplním, ako je to u teba s témou mágie Egypta. Vnímal si, že v aktuálnom prítomnom čase je z vplyvov Egypta stále niečo nezlomné a stále pôsobiace. Egyptské pyramídy sú v podstate najväčšia magická stavba na Planéte Zem. Prežili aj poslednú globálnu katastrofu. Nie sú už tak aktívne ako za čias ich slávy, ale rovnako stále sa tu jedná o hĺbku a uzemnenie týchto temných vplyvov do hmoty. Egypt je kolískou novodobej mágie, čoho dôkazom sú stále existujúce pyramídy. Obrazne, medzi človekom a hĺbkou Planéty Zem sú uzemnené vplyvy Egypta napr. v podobe múmií. Sú hneď pod povrchom zeme akoby zabalzamované vo vosku mágie. Planéta Zem to chce zo svojho povrchu uvoľniť, vytlačiť von. Vplyvy Egypta sa snažili vytvoriť aj bránu medzi človekom, podsvetím a posmrtnou sférou. Mnohým ľuďom to môže blokovať uzemnenie s hmotou v tejto aktuálnej dobe.

U seba si si všimol, že neustále vysoké teploty posledných dní tlačili na tvoje spodné úrovne. A teda na oblasť prvej čakry. Niečo robili s tvojou sexualitou, cez ktorú sa obnažovala neznáma magická príťažlivosť k ženám. A už dávnejšie pri očistách s týmito vrstvami si pochopil, že táto moderná doba, ako napríklad hudobný priemysel a isté prvky módy, sú chytené mágiou Egypta a sú napojené na jej zdroj. Konkrétne u Teba to bola mágia zmyselnosti, alebo vlastná mágia, kde si chce človek prezentovať seba samého nad všetko ostatné. Takýto ľudia sa cítia byť bez chyby tak, ako si dávni vládcovia Egypta len ťažko chceli priznať svoje chyby a že by sa vlastne mohli mýliť.


Náročné preto je čím ďalej hlbšie a obšírnejšie uzemniť sa viac v hmote a pritom sa nenechať vplyvmi z nej plynúcimi vnútorne rozkolísať. Niektoré vplyvy vám už nevadia, energeticky sa vás nedotknú. Dokážete si viac užiť napr. vplyv pozitívnej hudby alebo umenia,  aj v prostredí, ktoré nie je celkom ideálne a prečistené. Ale stačí sa nechať trochu viac uniesť, otvoriť sa v prostredí ešte nie dostatočne spracovaných nepriaznivých vplyvov a temno človeka ľahko zvádza hlbšie. Niekedy stačí krok a cesta hneď vedie inam. Preto je dôležité priebežne vnímať impulzy a vyhodnocovať ich na základe duchovného vnímania a zároveň i rozumu.

Miro: Duchovné srdce Planéty Zem, ďakujem za spojenie, podporu a informácie.

 

Poznámka:

Duchovná komunikácia mala pôvodne krátky záver, ktorý sa napokon z istého dôvodu nezverejnil. Informácie sa týkali oblasti panvy ľudského tela. Vhodné však je, aby sa táto informácia čiastočne uplatnila, pretože vzišla z konceptu duchovnej komunikácie. Jedná sa o potrebu opätovnej starostlivosti o oblasť 1. čakry, a to aj formou vhodných cvikov a cvičení, ktoré u daného jednotlivca správne harmonizujú túto oblasť. Výber cvikov by mal byť založený na tom, čo je obecne v rámci zásad Novej duchovnej cesty vhodné a vzhľadom na karmické čistenie u jednotlivcov bezpečné. V závislosti od toho, v akom štádiu sa čistenie u daného jednotlivca nachádza a či v jeho obnažených karmických väzbách napr. nie je otvorená téma manipulácie s haďou silou a sexualitou. Aby potom nedošlo skôr k celkovému psychickému/duchovnému vychýleniu, alebo zablokovaniu v oblasti prvej čakry. Prípadne k ešte vážnejším dôsledkom, ktoré môže nekontrolované ovplyvnenie hadej sily prostredníctvom obnaženej mágie z karmických vrstiev spôsobiť.

Doplňujúcim faktorom pre starostlivosť 1. čakry je mať vedomosť o jej funkčnosti a ktoré životné oblasti a témy sú s ňou spojené.
Podrobný popis funkčnosti 1. čakry a ostatných čakier je v texte
33a. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami I od Jiřího Nováka. Z tohto textu som vybral časť popisu o čakre 1A a 1B:

Čakra 1A – vymezení hranic člověka ve hmotě

    Bioenergie procházející touto čakrou přispívají k vy­mezení hranic člověka ve hmotném světě ze všech hledisek: Já - Ty, Já - opačné pohlaví, Já - podřízený či nadřízený, Já - dítě či jiný dospělý, Já - zvířata, rostliny, Já - Příroda, Planeta, Vesmír. Tím se vytváří základní identita člověka v tomto světě. Zde se zpracovává odlišení toho, co jsem Já a co patří pod moji zodpovědnost, a co již nejsem Já a neměl bych proto do toho zasahovat, ani se to snažit jakýmkoliv násilným způsobem ov­livňovat. Do oblasti mého Já patří i vědomá péče o sebe, o své zdraví, o své energetické fungování, ale také pohlavní pud a fyzická stránka sexuality.

Čakra 1B - fyzická stabilita a přežití

    Bioenergie v této čakře formují stabilitu ve hmotném světě, vůli k zachování života a přežití, energetické spojení s Přírodou, Planetou a hmotným světem ze všech pohledů. Týká se to zejména vědomé péče o svoji hmotnou existenci, hmotné zabezpečení, zajištění vhodného vnějšího prost­ředí a optimálních vnějších podmínek k životu. Zde se vytváří dů­věra a jistota člověka ve svoji hmotnou existenci, v Planetu, ve vnější prostředí. Zde prožívá a vnímá bezpečí i radost ze života, učí se žít v trvalé přítomnosti - TADY a TEĎ.

Pokračovaním textu 33A je text 33B. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami II

© Miroslav Michalech, říjen 2018
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 114
  • 31
  • 27
  • 22
  • 24

Celkový počet hlasů: 218