Pravčická brána
Úvodní stránka | Vydané KNIHY | Kniha 6 – Cesta ke kritickému zvratu vývoje

Kniha 6 – Cesta ke kritickému zvratu vývojeDuchovní pozadí historie od mise Ježíše do 19. století

Jiří Novák Vloženo 6.5.2023
Aktualizováno 31.5.2023

 

Do prodeje jde Kniha 6

Vážení čtenáři, během června přijde do prodeje naše další kniha, v pořadí už šestá. Níže se můžete seznámit nejen s obsahem, ale i s dílčími ukázkami. 

Kniha 6 je ve vázané šité vazbě V8, má 312 stran. Vychází v Nakladatelství H.R.G., www.TiskovyExpress.cz. Distribuovat ji začneme od června 2023 za cenu 300 Kč plus poštovné a balné. Rozesílání zájemcům bude po zaplacení zajišťováno přes Zásilkovnu. Detailní informace o způsobu objednání jsou zde již zveřejněny na stránce https://www.novaduchovnicesta.cz/vydane-a-pripravovane-knihy/prodej-a-objednavky-knih/

Krátké video s představením vydané knihy 6 můžete shlédnout na naší Facebookové stránce  Proč jsme tady na Zemi  v příspěvku z 30. 5. 2023. Pro přehrání videa není nutné mít vlastní účet na FB a přihlašovat se na FB. Případně lze zadat odkaz napřímo na všechna videa: https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055814887&sk=videos

 

Obálka knihy

 

Text na zadní straně obálky:

 

Obsah Knihy 6:         

Poděkování    .……..…………………………………………………………………...…..7

Úvod – Prvních šest knih o Nové duchovní cestě     ……………….…...9

1. Jaký je cíl této série knih o Nové duchovní cestě?  .………….……16

2. Připravenost dávných civilizací pro světelnou cestu …..………….27

3. Připravenost dnešního člověka pro světelnou cestu  ….….……..32

4. Svět po misi Ježíše Krista    …………………………………………………….46

5. Islám jako výsledek mise Mohameda  …………………………………...55

6. Počátky násilí v islámském hnutí  …………………………………………..72

7. Srovnání čtveřice největších náboženství světa  ……………………83

8. Magické zásahy do zrození při přípravách misí   ….………..……...89

9. Tradiční magie a mystika     ………………………………………………...104

10. Šamanská přírodní magie  ………………………………….…………….114

11. Začíná boj o morfická pole na Zemi  …………….………………….125

12. Vliv astrálních egregorů na lidskou evoluci  …………….……….134

13. Další cesty k transformaci bytosti  ……………………………………150

14. Legenda o Grálu  ………………………………………………………………158

15. Alchymie a uskutečnění Velkého díla  ………….…………………..161

16. Důvody vzniku církevní inkvizice  ……………….……………………168

17. Duchovní dílo teologa Tomáše Akvinského  …………………….176

18. Král a císař Karel IV. a jeho místo v historii  ………..……………185

19. Karel IV. a cesta Grálu  ……………………………………………………..197

20. Duchovní význam vlády Karla IV.  …………………………….……...205

21. Duchovní pozadí vlády Václava IV.   …………………………………219

22. Život Mistra Jana Husa  …………………………………………………….227

23. Duchovní souvislosti husitské revoluce  ……………………………234

24. Mučednická mise Jany z Arku  …………………………………..……..243

25. Magie Habsburků na českém trůně  ………………………………...252

26. Rudolf II. a jeho vize nového světa  …………………………………..259

27. Zmar na konci Rudolfova panování  ……………….………….…….266

28. Život a dílo Jana Ámose Komenského  …………………………….273

29. Bitva na Bílé hoře a třicetiletá válka  …………..……………….……279

30. Bratrstvo Růže a Kříže  ……………………………….……………….…….288

31. Helena Petrovna Blavatská  ……………………………………….……..293

32. Počátek temné ofenzívy v 19. století  ……………….………………301

Závěr – Světelná cesta téměř na lopatkách  …….…………………….307    


Na ukázku uvádíme úryvky textu čtyř kapitol této knihy:  

Z kapitoly 10:

Šamanská přírodní magie

 

Etika šamanů v době před naším letopočtem

Knize 3, Kapitola 26: Vývoj v kontinentální Evropě jsem popisoval šamany v pozitivním duchu. Jednalo se o období od několika tisíc do několika stovek let před naším letopočtem. Tehdy lidé žili v mnohem těsnějším spojení s Přírodou než dnes. Někteří z nich byli schopni naslouchat Přírodě, dokázali se s ní sžít a využívat část toho, co nabízela. Takovým se říkalo šamani. Celý kmen si jich velmi vážil.

Šamani dokázali rozpoznávat místa příznivá pro život od míst vysloveně nevhodných. Uměli zjistit, kde se nachází voda a třeba i lovná zvěř. Bývali prostředníkem mezi světem živých a světem nehmotných bytostí, duchů, démonů apod. Dokázali se napojit na energie těla nemocného člověka, provést diagnózu a stanovit účinnou léčbu. Starali se o správný průběh procesu smrti člověka. Dokázali zajistit, aby duch zemřelého nikde neuvízl, zprostředkovali pro něj odvedení do posmrtné dimenze. Fungovali jako věštci.

V dnešní době jsme ale z nadhledu na NDC vnímali jakékoliv setkání s mnohými šamany zásadně nepříznivě. Je to snad v nás a našem vnímání? Nebo se přístup šamanů ke světu a Přírodě přece jen za těch několik tisíc let zásadně změnil?

Co je neetické na šamanské činnosti?

JN: Spojené Síly Světla, víme, co šamani dokázali: třeba se přemístili do tygra a v této podobě rozsápali svého nepřítele. Dokázali zaříkáváním vyléčit nemoc. Využívali speciální tance spojené s monotónním bubnováním, dále amulety, byliny s psychotropními látkami. Pomocí těchto technik se dostávali do vyššího stavu vědomí, nešlo ale o přirozený způsob. Jaká etická pravidla šamani překračují?  Kde berou energie na své zákroky? Děkuji. (Duchovní komunikace z 18. 12. 2021):

Hlavní koordinátor světelného vývoje: „Šaman si pomocí umělých postupů aktivuje šamanskou magii a dokáže se vloupat do vnitřních tvořivých center Přírody. Ta bychom mohli popsat jako vnitřní kuchyni Přírody, ve které se tvoří vývojové změny světa. Protože Příroda je obrovská, nemá jediné řídící duchovní centrum podobně jako člověk, ale má řídící centrum pro každou dílčí oblast, územní celek, kontinent.

Šaman toto dílčí řídící centrum Přírody částečně energeticky ovládne, vedle Přírody se začne i on podílet na rozhodování, koná pak to, co se běžnému člověku jeví jako zázraky. Šamanismus je cestou magie, která je vázána na Přírodu, proti vůli Přírody parazituje na její tvořivé síle a logicky je proto podporován temnými bioenergiemi.“

K tomu dodávám, že jsme vícekrát zprostředkovali karmickou očistu jednotlivců, kteří byli v minulosti šamany a minulá slova se opakovaně potvrzovala jako dávná realita…


Z kapitoly 11:

Začíná boj o morfická pole na Zemi

Temné úsilí o potlačení světelných morfických polí

JN: Přírodo, prosím, můžeš mi odpovědět, nakolik bylo vytvoření morfických polí Černého bratrstva komplikací pro podmínky světelné evoluce na Zemi? (Duchovní komunikace z 15. 7. 2022)

Příroda: „Na první pohled by se mohlo zdát, že světelná morfická pole budou nerušeně fungovat dál, takže se vlastně nic závažného neděje. Tak tomu ale nebylo. Temná morfická pole vytvořila novou alternativu, odlišný vývojový systém. Ten přinášel zjednodušené zatemňování žijících bytostí přisedlým černým bratrem a jejich převedení po překročení prahu smrti do posmrtné linky Černého bratrstva. Bylo zřejmé, že obě varianty spolu začnou soupeřit…

Jaká byla reakce strany Světla na tuto situaci? Jednoduše žádná. Oficiální světelné vedení vývoje – lidské Duchovní Hierarchie a Vesmírní lidé – vůbec nevědělo o Černém bratrstvu, tím pádem ani neuvažovalo o nějaké zásadní změně. Temná strana naopak našla cestu, jak soustavně a chytře bojovat za své zásadní posílení. Jednotliví černí bratři začali nasedat na záda nejvyšších představitelů křesťanské církve i světské moci v jednotlivých zemích, aby přes ně účinně podrývali další principy světelné evoluce. A strana Světla? Bude i nadále spát na vavřínech vycházejících z domněnky, že mise Ježíše přece celý světelný vývoj zásadně napravila, takže si teď můžeme na čas oddechnout…

Navíc k tomu všemu, mistři Duchovních Hierarchií neměli ponětí o existenci světelných morfických polí Přírody, která regulují fungování lidského rodu ve hmotě, a která zatím ještě udržují zásadní výhodu pro stranu Světla. Tím pádem ani nevnímali existující riziko – že temná strana pod vedením Černého bratrstva začne vyvíjet snahu, aby tato světelná morfická pole nahradila temným vedením a tuto pokračující výhodu světelné evoluce tak definitivně zlikvidovala…


Z kapitoly 29:

Bitva na Bílé hoře a třicetiletá válka

Tehdejší situace mistrů Duchovní Hierarchie

O čem tento boj vlastně byl? Na jedné straně stála vládnoucí větev Habsburků chránící katolické formy víry. Usilující o uspořádání státu i církve, které přinášely udržení moci vládnoucí vrstvě, a naopak zesílení útlaku vůči běžným lidem. Proti nim vojsko založené na protestantské křesťanské víře českých stavů žádající zlidštění církve, její přiblížení lidu, větší spravedlnost v životě národa.

Z duchovního nadhledu je naprosto jednoznačné, která strana sporu usilovala o pokrok. Jak tento konflikt záměrů vnímali mistři Duchovní Hierarchie mimo hmotu? Kterou stranu sporu v bitvě na Bílé hoře podporovali? Nezapomeňme, že mistři Hierarchie nejen v té době, ale i řadu staletí předtím nebyli jednoznačně na světelné cestě. I jedinci ve hmotě schopní rámcově rozpoznávat přicházející impulsy neměli šanci rozlišit světelné impulsy od temných. Příroda mi při přípravě rukopisu knihy umožnila pohled do minulosti, který jednoznačně potvrdil, že tato bitva byla magicky ovlivněna. Vnímal jsem i to, konkrétně kteří mistři Hierarchie do vývoje bitvy na Bílé hoře zasáhli.

Obojetné působení mistrů Duchovní Hierarchie

Především došlo k zásadnímu magickému ovlivnění výsledků bitvy na Bílé hoře na podporu katolického vojska Ferdinanda zásahem vysokou magií. Zásah provedl v té době již vysoce zatemněný mistr Morya, který byl jedním z vůdčích mistrů Oddělení karmy v Planetární Duchovní hierarchii. Přičemž zásah nebyl Hierarchií oficiálně schválen a zřejmě o něm další členové ani nevěděli.

Při zprostředkování pohledu do minulosti jsem vnímal deku z temných energií hozenou na vojsko vzbouřenců, ta vyvolávala svojí nepříznivou energií hrůzu a děs. Právě to vedlo k rychlému útěku, takže větší část vojska Fridricha Falckého vůbec nebojovala.

Oficiální postoj Hierarchie byl jiný. Zároveň jsem den před bitvou vnímal, že jiný, relativně čistější mistr Koot Hoomi předal den před bitvou varovnou zprávu Komenskému. Právě Komenský byl totiž v té době jedním z mála schopných vnímat přímé duchovní impulsy. Dotyčný mistr vnímal pohledem do budoucnosti nebezpečí, že boj dopadne pro povstalce katastrofálně. Varování mělo podnítit Komenského předat toto poselství dál, aby vedení stačilo přijmout zásadní opatření…

Jak víme z vlastní praxe, přicházející světelné impulsy bývají podle povahy energií nenápadné, jemné. Člověk pak může mít pochybnosti, zda je jeho vnímání věrohodné. Další sledování událostí v minulosti naznačilo, že Komenský informaci nepředal. Neměl osobní sílu a pevnou jistotu, aby předáním impulsu tlačil na změnu strategie v boji, svoji váhu měly i jeho osobní pochybnosti. Obával se toho, že by mohl být označen za zrádce a doplatila by na to jeho rodina a děti.


Z kapitoly 19:

Karel IV. a cesta Grálu

Karel IV. jako zasvěcenec Grálu?

Vzhledem k tomu, co dalšího vykonal, je zřejmé, že usiloval o povznesení celého českého národa, města Prahy i celé Římské říše, které předsedal. Co u něj bylo v pozadí za vyznávanou legendou o Grálu? Byla to snad hluboká a neotřesitelná víra v Ježíše Krista a jeho poslání, i jeho slib příchodu nového tisíciletého království ducha? Nebo šlo o něco jiného? 

Neobvyklý pohled na duchovní pozadí působení Karla IV., zejména na otázku Grálu, podává Renata Štulcová v knize Růže a krokvice, tato kniha má podle Přírody hladinu historické objektivity kolem 80 %, což je velmi vysoké ve srovnání s dalšími knihami podobného zaměření.

Autorka o Grálu v knize hovoří v souvislosti se smaragdem, který byl při bojích vyražen z čelenky jednoho z nejvyšších andělů, spadl dolů na Zemi a svým dopadem vyhloubil obří kalich, kotlinu Českého království:

„A mocní zatím zářivý grál se Smaragdem z Luciferovy koruny hledají. Myslí si ve své hlouposti, že až ho najdou a silou dobudou, podaří se jim s jeho pomocí vládnout světu… Nenapadne je, že ta miska, ten kalich může být obřích rozměrů. Nenapadne je, že grál je kráter, v něm leží celé České království… Lidé nenajdou grál, který hledají, protože takového není. A nenajdou grál, který je, protože takový nehledají.“ (Růže a krokvice, str. 273 a 284)

Karel IV. byl zřetelně orientován na tuto dávnou legendu, která prolíná českou minulostí. Byl pokračovatelem úsilí svých předků, zejména kněžny Ludmily a jejího vnuka, knížete Václava…

Karel IV. a jeho úkol připravit národ na budoucí poslání

Karel IV. byl jedním z těch, kteří tuto budoucnost českého národa měli pomoci připravit. Nikoliv s využitím magie křížů, jak se svůj projekt pokoušely protlačit instituce křesťanské církve, ale navázáním na jeho pojetí legendy o Grálu. Cítil se předeslaný k tomu, aby z Grálu české kotliny zahájil pozitivní transformaci Evropy spojenou s duchovní obrodou veškerého života. Aby výsledkem bylo zlepšení života národů i potlačení temných démonských sil v pozadí, které byly probuzeny obětními rituály v minulosti…

Smaragd Světla ve skále pod Karlštejnem?

Hrad Karlštejn je umístěn na úbočí Kněží hory, vedle Dračí skály, kde byly v minulosti popisovány podivné světelné a zvukové jevy. Kniha Růže a krokvice, str. 265 popisuje návštěvu krále Karla se synem Václavem, kterému v knize říkali též Vaněk, a dalším doprovodem v tajemné jeskyni uvnitř hory a jejich setkání se zářícím Smaragdem Světla. Na té návštěvě je doprovázel duch královny Anny Svídnické, matky Václava, který se náhle objevil.

„Královna je vedla nočním lesem k vrcholu Kněží hory. Tmou k nim doléhaly zvuky seker jako údery času, a když se ohlédli, černala se mezi holými stromy silueta mocného hradu… Kousek pod vrcholem počali horu obcházet. Hrad se jim schoval a po chvíli stanuli u skály.

„Tohle je Dračí skála, jí projdeme dovnitř za Smaragdem Světla,“ pravila královna. „Nu, synku, otevři ji.“…

Moje návštěva Karlštejna

Procházíme pod Hradem podél úbočí Kněží hory ve směru od Srbska, na chvilku se zastavuji a napojuji se na nitro hory. Skutečně vnímám jeskyni s jezírkem, kolem ní spící siluety duchů draků…

Poté přicházíme na hrad. Prohlídky zámecké kaple se zatím nekonají, a tak navštívíme pouze spodní věž se studní. Při návratu na malé nádvoří hradu s pokladnou najednou duchovně vnímám široké schodiště směřující dolů, na něm stojí královna Anna a zve mne k sestupu do nitra hory. Zatím nereaguji. Po návratu domů zkusím vyjasnit více prostřednictvím duchovní komunikace. Už doma jsem nejprve uvažoval o tom, co tady ještě dělá duch královny, která zemřela kdysi dávno ve 14. století? Kde celou tu dobu pobýval a proč neodešel do posmrtné dimenze, jak to bývá obvyklé? A došlo mi, že pokud se na ni skutečně napojím, že mi na tuto otázku nejlépe odpoví právě ona…

© Jiří Novák, květen 2023 aktualizace květen 2023
www.novaduchovnicesta.cz