Pravčická brána
Úvodní stránka | Zážitky v přírodě | Z20. Cesta na Malý Blaník

Z20. Cesta na Malý Blaník

Petra Nováková Vloženo 7.11.2013
Petra Nováková

Příležitost karmického rozvázání dalšího úseku dávné minulosti

Dlouho očekávaná cesta na Blaník

V sobotu 31.8.2013, poslední srpnový den, jsme se v malé skupince přátel vydali na výlet na Blaník. Někteří z nás o tomto výletu i několik let snili. Jiní tu již před krátkou dobou byli. Místo však slibovalo možnost velkého počtu nabalených nepříznivých vrstev díky různým akcím zde konaným. A tím nutnost očisty. Každý takový výlet na místo, kde se stýká velmi mnoho duchovních zájmů, především však vlivů Staré duchovní cesty, je nutné velmi dobře promyslet. Aby bytost zbytečně nepřitížila vlastní očistě. Aby nebyly příliš brzo otevřeny vrstvy, čištění, na které ještě nebyl připraven čas, energie a ani bytost samotná, která se výletu účastní.

A seskupení osob, které se společně na takový výlet vypraví, také není náhodné. Já sama jsem místo navštívila před dlouhou dobou na začátku střední školy, kdy jsem se teprve začínala zajímat o duchovní pozadí světa. Našla jsem však zde místo, kde mi bylo moc dobře a které mi utkvělo v paměti. A již mnoho let vnímám nutkání se na Blaník vrátit. Co budu vnímat dnes, najdu své místo?

Masiv Malého a Velkého Blaníku

Masiv Blaníku tvoří dva zalesněné skalnaté vrchy Velký Blaník (638 m n. m.) a Malý Blaník (580 m n. m.). Velký Blaník je charakteristickým bodem rozsáhlé zvlněné krajiny, která tvoří přechod mezi Středočeskou pahorkatinou a Českomoravskou vrchovinou… Blaník je součástí chráněné krajinné oblasti CHKO Blaník (z roku 1981, 40 km2). Pod kopci se nachází obec Louňovice pod Blaníkem a protéká řeka Blanice (přítok Sázavy). (Zdroj: Wikipedie)

Informace o minulosti Malého Blaníku

Na vrcholu Malého Blaníku se nalézají zbytky středověkého hrádku, který byl dobyt husity roku 1420. Zbytky hradu byly odkryty archeologem Pavlem Radoměřským v lesnatém svahu nad obcí Býkovie v roce 1961. (Zdroj: Wikipedie)

Na Malém Blaníku se odpradávna konaly duchovní a náboženské obřady, nejprve pohanské, později křesťanské. V době gotické zde patrně stávala stavba, z níž se nic nedochovalo. Od první poloviny 16. století byl Malý Blaník cílem poutí. Byla na něm vybudována poutní kaple. Vždy 22. července, na svátek sv. Máří Magdaleny, se v ní sloužily mše, které byly cílem procesí z Louňovic.  Zhruba v té době zde sídlil poustevník, rodák z Krakova.

V r. 1753 byla vybudována nová kaple sv. Máří Magdaleny, a to jako osmiúhelník do tvaru elipsy. Pod sakristií bývala jeskyně, dnes je patrná jen prohlubeň. Již v r. 1783 byla kaple z nařízení císaře Josefa II. zrušena. V 19. st. zde pobýval poustevník z Pacova. Dnes je z ní zřícenina bez střechy, uprostřed roste asi 200 let starý smrk, nazývaný „Farář“ nebo „Velký Mnich“. V r. 1887 byla na boku kaple zbudována dřevěná kaplička s dřevěnou sochou Máří Magdaleny a byla obnovena tradice poutí, ale tato kaplička byla časem zničena. (Zdroj: Informační tabule na Malém Blaníku)
 

Okolnosti se potřebují správně seskupit, aby k akci mohlo dojít

Loni jsme výlet na Blaník výhledově plánovali s Janem Páníkem, ale okolnosti se seskupily jinak a z výletu sešlo. Letos, když se tam Jan dostal a popisoval mi, co tam vnímal, znovu jsem ucítila silné pouto k tomuto místu (informace o své návštěvě Blaníku uvedl Jan Páník v článku P10. Temná minulost Karmy a Karmických rytířů). A když jsem si vzpomněla na své místečko před lety zde objevené, bylo to jako nechat na Blaníku něco svého a teď toužit se pro to vrátit.

Proto jsem letos chtěla místo navštívit s přítelem Petrem. Už jsme měli druhý den vyrazit, ale opět jsme museli na základě impulzů uznat, že na návštěvu Blaníku zkrátka ještě nepřišel ten vhodný čas. Až poslední týden v srpnu se okolnosti seskupily do příznivé podoby, takže cestu na Blaník již bylo vhodné uskutečnit. V sobotu jsme vyrazili ze dvou různých míst společně a domluvili si setkání pod Blaníkem.

Dodatečný návrat na Malý Blaník prostřednictvím duchovního vnímání

Naše čtveřice z Prahy nejprve navštívila Malý Blaník. Poté jsme se sešli pod Velkým Blaníkem s Janem Páníkem, který cestoval z Moravy.

Až dodatečně během září se naskytla příležitost se skrze duchovní komunikaci a vnímání na oba Blaníky vrátit. A zjistit, co se tehdy v duchovním pozadí při naší návštěvě obou Blaníků vlastně dělo.

Tento první článek obsahuje vnímání a komunikaci týkající se oblasti Malého Blaníku. O Velkém Blaníku bude pojednávat následující pokračování Z21. Návštěva Velkého Blaníku I.


Vnímání z oblasti Malého Blaníku – 4.9.2013

Měla jsem pocit, že bych měla duchovně vnímat něco z naší návštěvy na Malém Blaníku, která se uskutečnila v poslední srpnový den. Prohlédla jsem si fotky z Malého Blaníku, naladila jsem se na ty krásné energie a poprosila Sféru Čistých světelných zásad o vnímání. Ptala se mě, jestli bych chtěla, aby se mnou šel nějaký průvodce. Říkala jsem, že je pravda, že jsem vždy nějakého měla, třeba Nahara. Ale že to nechám na ní, jak je to nejvhodnější.  Sféra Čistých světelných zásad řekla, že tedy půjdu sama.

Vnímala jsem, že jdu cestou ke kapli, jejíž zřícenina stojí na vrcholu Malého Blaníku. Měla jsem dlouhé šaty a luk. Vnímám, že jsem zde bydlela, žila v symbióze s Přírodou. V krásných energiích.

  

     První pohled na kapli na Malém Blaníku, přicházíme zdola,

  já hned vnímám zvláštní blízkost tohoto místa a čisté energie

 

Opakovaná setkání s tajemným mužem a darovaný přívěsek

Občas jsem vídala muže, který chodil na místo nad kaplí. Vnímám, že to byl můj současný partner Petr. Občas jsme se tehdy na sebe podívali, byl zvláštní, nevěděla jsem, co si o něm myslet. Tajemný a něčím neobvyklý. Pak jednou ke mně přistoupil, když jsem stála venku a dal mi do ruky přívěsek. Srdíčko. Poté mi ho zavěsil na krk a řekl, že jednou se tu setkáme. A že srdíčko, medailonek se otevře samo, až přijde čas a vydá své skryté energie. Srdíčko přitom nešlo otevřít mechanicky, nemělo v sobě nic, co by fungovalo jako hmotný uzávěr. Pak muž (Petr) odešel.

Muž se v mém dalším životě znovu objevoval

Pak vnímám, že jdu ve svatebních šatech. Vycházím ven z kaple, dívám se k nebi a je mi krásně…

Když jsem ale vyšla ven a podívala se před sebe, uviděla jsem tam toho muže, který mi dal přívěsek srdce. Byl to můj dnešní parter Petr. Stál a díval se. Já si v tu chvíli sáhla na krk na přívěsek srdíčka. A chvilku jsem pocítila pochyby o tom, co jsem právě udělala, že jsem se vdala se. Možná provinění. Pochybnosti však zmizely, když jsem si uvědomila, že vnímám ve svém životě bezpečí, důvěru a harmonii. Ten neznámý (Petr) tehdy představoval tajemno, možná nebezpečí, neklid. Vůbec jsem ho neznala. Byl jako by z jiného světa.

Pak vnímám, že jsem si hrála se svou dcerou, už povyrostla, a opět jsem viděla toho tajemného muže (Petr). Dívala jsem se na něj. Znovu se vynořily pochybnosti, zda jsem udělala tehdy správně. Pak jsem se podívala na svou dceru a byla šťastná a spokojená. Své dceři jsem pak darovala ten přívěsek – srdíčko. Řekla jsem jí, že od někoho je a je pro mě cenný.

Skryté duchovní vedení vyzařující z přívěsku

Pak dcera vyrostla. Zase jsem viděla toho muže. Dcera běhala, dováděla a říkala, že je v přívěsku cosi ukryto. Že ji to někam volá, táhne. Jako když sama Příroda dává impulzy kam jít. Jako nějaká síla, harmonie, jako skryté duchovní vedení, které ukazuje, kam je potřeba jít, kudy se vydat (vybavují se mi světýlka z pohádky Rebelka ukazující směr cesty).

Pak vnímám, že už jsem hodně stará. Dcera mi přívěsek vrací se slovy, že ji dovedl ke štěstí. Já ho sevřu v ruce a říkám, že mě také

   

           Kaple s podobenkou Máří Magdaleny od rozcestníku

Pak vnímám ještě druhou linii, že dcera při běhání v lese přívěsek ztratila, onen muž (Petr) ho sebral a znovu mi ho dal. S tím, že patří mně, ať si ho vezmu zpátky k sobě. Dcera pak u mě seděla a říkala, ať si ho vezmu zpátky, nechám si ho. Že přišel čas, aby se vrátil ke mně.  Že ji dovedl ke štěstí.

   

                                  Hlavní vstup do kaple

 

A já pak odpovídám to samé, že mě také. Vnímám, že nelituju ničeho, co se odehrálo. Byla jsem v tomto životě šťastná a spokojená. Byl klidný a harmonický. Nemusela jsem nic řešit. Vše prostě plynulo. A vše bylo tak, jak to mělo být.

Dnešní návrat na místo mně známé z minulosti

Napadá mě, že to budoucí setkání s Petrem, o kterém on tehdy mluvil, přišlo až teď na tomhle místě, v tomto reálném čase. Kdy jsme sem přišli společně jako pár. Kdy jsem si možná vyzvedávala ten medailonek, jeho energie, které zde zůstaly ukryté.

Medailonek v sobě ukrýval cestu za harmonií společné lásky

Petra Nováková: Spojené Síly Světla, můžete mi k tomuto vnímání dát nějaké informace? Děkuji.

Sféra Čistých světelných zásad: „Vnímala jsi velmi přesně. Podstatné bylo tehdy to, co jsi tu zažila s Petrem v jeho tehdejší podobě. Proto jsi sem přišla s ním. On tehdy do tvého života příliš nezasahoval. Byla to tvá minulost, tvé místo. Mělo to tak být a on to tehdy věděl.

Ten medailonek v sobě ukrýval lásku, cestu za ní, za její krásnou harmonií. Tobě se však tehdy ještě neotevřel. Ale bylo to tak správné. Ty jsi měla jiný život. Byl tvůj, vybrala sis ho a vnímala jsi ho jako ten správný. Petr v tu chvíli existoval, nikoli však pro tebe. Nebyl ještě vhodný čas na vaše setkání. Ale on věděl, že jednou ten čas přijde. Medailonek ti nechal, aby vám jednou pomohl najít cestu k sobě navzájem. Teď jste spolu.

   
                 Strom uvnitř zbytků kaple, který mne vítal,

                důvodem mohly být energie dávné minulosti,

                             které se staly jeho součástí

 

On tehdy věděl, že jednou přijde čas na společný vztah

Tehdy v minulosti, která se odehrávala ve tvém vnímání, Petr při vašich krátkých setkáních věděl, že bude jednou důležité, abyste se setkali. On věděl, co přijde, co bude. Mohl se plynule pohybovat v čase díky své vlastní minulosti. To už jsi vnímala ve svých předchozích vnímáních, že pro něj jako pro temného strážce neexistoval čas ani prostor. On tehdy už věděl, co přijde, co všechno bude následovat. Viz příběhy o temném vědomí.

(Poznámka: Jedná se o články 59D. Temné vědomí – příběhy z minulosti I, 59E. Temné vědomí – příběhy z minulosti II, 63A. Temné vědomí – příběhy z minulosti IV, 63B. Temné vědomí – příběhy z minulosti V, 63C. Temné vědomí – příběhy z minulosti VI, 63D. Postupné hledání společné harmonie v partnerském vztahu.)

Věděl to i přesto, že se to teprve mělo stát. Ale v porovnání s lineárním plynutím času to byla vlastně již minulost. Do které jste se různě vraceli a proplétali. Čas neplynul vždy jednou linií. Ale různě se klikatil. Přeskakoval. Kdy v jednom životě šlo o budoucnost a další mohl být hluboko do minulosti.“


Jiří Novák

Přeskakování z budoucnosti do minulosti při plánování nových zrození

Pokud do plánování zrození bytostí zasahovala magie v jakékoliv podobě, stávalo se, že jednotlivá zrození nenásledovala chronologicky po sobě z pohledu lineárního plynutí času. Že například další zrození bylo naplánováno do doby dřívější, než zrození předcházející. Tímto způsobem byla realizována snaha napravit chyby, změnit vývoj z dlouhodobého hlediska.

Toto přeskakování z budoucnosti do minulosti, i obráceně do vzdálené budoucnosti, prováděly jednak vyšší světelné duchovní síly s vysokým duchovním nadhledem. Příkladem jsou Mayové – Strážci času, viz kniha Poslové úsvitu Barbary Marciniakové (zmínka o tom byla uvedena například v článku 36A. Co všechno se skrývá pod pojmem Bůh?). Další příklad poskytl duchovní rozhovor se zástupcem andělů Pěti Tibeťanů, kteří sami sebe nazvali Strážci vývoje, viz článek 29A. Pět Tibeťanů - optimální způsob péče o čakry.

Zásahy napříč časem však prováděly i duchovní síly s nedostatečným nadhledem

Podobné zákroky napříč časem však prováděly i zatemněné duchovní síly, viz Černí strážci popsaní v příbězích 59D. Temné vědomí – příběhy z minulosti I. A také světelné duchovní síly i samotné civilizace ve hmotě s příliš nízkým duchovním nadhledem. Například lidské Duchovní hierarchie různých úrovní, viz články 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla, 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi, 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj. Příklad civilizace Plejáďanů z budoucnosti cestujících napříč koridory času a duchovní kontakty s nimi jsou popsány v článku 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru.

Skutečná pomoc vývoji nebo jen další zauzlování situace?

V případě duchovních sil s vysokým duchovním nadhledem mohly takové zásahy skutečně pomoci celkovému vývoji (Mayové – Strážci času, andělé Pěti Tibeťanů). V dalších případech zatemněných duchovních sil, lidských Duchovních hierarchií s nedostatečným duchovním nadhledem, i samotných civilizací ve hmotě, však podobné zásahy napříč časem obvykle celkový vývoj i vývoj jednotlivců ještě více karmicky zauzlovaly. A instituce provádějící tyto nepřirozené zásahy i jednotlivci, kterých se takové zásahy osobně týkaly, se postupně stále více zatemňovali.

Až v tomto období, zde na planetě Zemi, v rámci Nového vývoje, který byl nastartován v roce 1999, vzniká šance tyto všechny zásahy napříč časem postupně karmicky rozvázat. Je k tomu však potřeba dobrá vůle a ochota konečně se začít karmicky čistit jak těch, kteří podobné zákroky prováděli, tak také těch, kterých se takové zákroky osobně týkaly.


Petra Nováková

Pokračování předchozí duchovní komunikace

Sféra Čistých světelných zásad: „Petr věděl, jakými úskalími budete procházet každý sám i společně. Věděl, že budeš pro něj důležitá ohledně pomoci vzepřít se temnému ovládání a příslušnosti k temným strážcům. Také věděl, že to jednou bude váš společný úkol. Pomoci toto temné vědomí zlikvidovat.  V medailonku byla uložena vaše láska, která se měla v pravý čas otevřít a pomoci zvládnout to, co bude potřeba. A dovést vás k vašim úkolům.

Vyzvednutí energií medailonku při současné návštěvě místa

Medailonek sis vyzvedla v podobě energií prostřednictvím současné návštěvy místa. A tyto energie vám pomohly společně zvládnout čištění, které vás, hlavně tebe potkalo. Které se však týkalo nejen tvé minulosti, ale bylo důležité i pro očistu celého vývoje.

Petr tehdy věděl, že nemáš být s ním. Že vše má svůj čas a pro tebe tehdy bylo důležité řešit jiné věci, vazby. A jako jsi ty ve svých předchozích vnímáních (odkaz výše) musela dlouho čekat, než budete moci být s Petrem spolu v harmonii, i on musel čekat, až přijde čas, kdy skončí jiná etapa tvého života a dočká se tvé pomoci. Tím, že mohl cestovat napříč časem, vše věděl, vše bylo pro něj daleko delší. Musel dlouho čekat, než přijde ten okamžik, který vás dva spojí.

Připravenost na následující návštěvu Velkého Blaníku

Hlavní však je, že jste společně teď vše zvládli a můžete jít dál, k dalším úkolům, které na vás čekají. Teď už víš, proč byla tak důležitá návštěva Malého Blaníku. Pomohla vyzvednout a rozvázat, co bylo potřeba na zvládnutí dalších úkolů na Velkém Blaníku.

To další vnímání týkající se cesty na Velký Blaník však necháme na jindy, protože nebude místy vůbec pozitivní. Zde půjde spíše o boj. Ostatní kamarádi, se kterými jste společně místo navštívili, zase potřebovali rozvázat jiné věci a nasbírat jiné důležité klíče. Společně vás to však připravilo na návštěvu Velkého Blaníku.“

Petra Nováková: Dobře, moc děkuji.

Sféra Čistých světelných zásad: „Rádo se stalo.“


O Velkém Blaníku bude pojednávat následující pokračování Z21. Návštěva Velkého Blaníku I.

© Petra Nováková, listopad 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 133
  • 22
  • 19
  • 19
  • 21

Celkový počet hlasů: 214