Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články I: 1 - 29 | 29C. Jak a proč cvičit Pět Tibeťanů?

29C. Jak a proč cvičit Pět Tibeťanů?

Jiří Novák, Petra Nováková Vloženo 7.12.2017
Jiří Novák

Tento text je určitým shrnutím dříve publikovaných podrobných textů 29A. Pět Tibeťanů – optimální způsob péče o čakry, 29B. Jak cvičit Pět Tibeťanů, doplněným o některé naše nové zkušenosti. Je dostačující pro člověka, který chce začít cvičit a potřebuje znát na začátku jen základní informace. Jsou zde jednak odpovědi na otázky, které mohou napadnout každého, kdo právě začíná. A ve druhé části je detailní popis cviků převzatý z článku 29B. Jak cvičit Pět Tibeťanů. Jednoduše si projděte tento základní text a začněte cvičit. Nehledejte v tom žádnou vědu. A případné další informační detaily můžete nechat na později. Od samého začátku se ovšem snažte dbát na stanovené dýchání i určitý časový rytmus. To znamená „nešvihat“ jeden cvik za druhým jako gymnastiku, ale také zbytečně nadměrně neprodlužovat dobu trvání cviků nebo přestávky mezi cviky. Účinnost cvičení závisí především na úsilí, které do toho vkládáte a dále na koncentraci, kterou si přitom udržujete. I když nedokážete některou pozici zpočátku udělat kompletně, cvičte alespoň v náznacích až do takové polohy, kterou zvládnete. Při každém cvičení se totiž napojujete na vesmírné energie a na energie přírody.

K publikování připravila a na web vložila Marie Mejdrová

Proč Pět Tibeťanů?

Víme, že nejzásadnější pro naši stabilitu v životě je optimální zdraví, správná strava, vyvážený denní režim, fungující zaměstnání i odpočinek, dostatek pohybu a tělesné aktivity, motivující rodina. Cvičení Pěti Tibeťanů harmonizuje proudění energií v našem těle. Tím přispívá ke zvýšení vitality, odolnosti a pružnosti těla, k získání pocitu svěžesti a lepšího zdraví. Také ale otevírá další vyšší nadstavbu nad běžným životem. Ta je spojena s otázkami, proč jsme na tomto světě. Za jakým účelem jsme se zde zrodili. Co následuje po ukončení tohoto hmotného života, atd.

Pokud se chceme těmto otázkám zcela vyhnout, necítíme-li se na ně ještě dostatečně připraveni, měli bychom místo cvičení 5T volit raději jiné běžné cvičení. Například aerobik, kondiční gymnastiku, běžné posilování, sportovní hry, pravidelný běh, plavání, jízdu na kole, delší procházky v přírodě, atd.

Cvičení 5T nás otevírá příjmu přirozených energií z vesmíru a okolní přírody. Tím naši mysl „tlačí“ ke správnému, objektivnímu vnímání okolního světa. Navíc posiluje, optimalizuje hmotné fungování našeho těla a jednotlivých orgánů v něm. A tím pak přirozeně působí i na naši psychiku, psychické prožívání. Výsledkem je například zvýšení pružnosti celého těla, kloubů, posílení některých svalů, vyšší psychická stabilita, větší odolnost v zátěžových situacích, atd.

Pokud toto cvičení ještě doplníte pravidelným kondičním cvičením, například během, aerobikem, atd., dosáhnete dalšího posílení srdce, oběhového a dýchacího systému. A výsledkem bude zvýšení vitality a odolnosti svého těla na další ještě vyšší stupeň.
 

Působení na hormonální systém těla

Mimořádná účinnost Pěti Tibeťanů na zdraví člověka je vysvětlována také působením na hormonální systém člověka, na stimulování žláz s vnitřní sekrecí. Tyto žlázy udržují prostřednictvím hormonů život v těle, řídí a regulují všechny funkce těla, a tím ovlivňují zdraví člověka i proces stárnutí. Vyladíte-li svůj hormonální systém do optimální rovnováhy, člověku to přináší pocit svěžesti, plného zdraví a vnitřního omládnutí.
 

Nehledejte v tom vědu

Pět Tibeťanů představuje velmi jednoduchý cvičební systém. Není potřeba kvůli němu absolvovat dokonce dvoudenní semináře, které bývají za tím účelem vypisovány, a které z Pěti Tibeťanů vytvářejí nepřiměřenou vědu spojovanou s jinými cvičebními rituály. K tomu, abych začal cvičit, úplně stačí jednoduchý návod vytvořený v tomto textu. Případně krátká instruktáž se zkušenějším člověkem, jak správně cvičit, spojená se správným předvedením cviků.

Pozor na zdroje popisující toto cvičení. Někteří autoři do nich zařadili „vylepšení“, která narušují původní čistou účinnost cviků. Například jiné pořadí cviků, jiný způsob dýchání. A navíc mezi cviky v dobré víře zařazují jiné uvolňovací cviky, které mohou účinnost Pěti Tibeťanů dále rozmělňovat. Případně i změny dalších detailů, které vyhovují právě jejich osobě, účinnost těchto změn pro běžného člověka se však neukazuje jako efektivní.

Původním zdrojem pro Pět Tibeťanů je kniha Petera Keldera: Pět Tibeťanů, jejíž první vydání v zahraničí vyšlo již v roce 1939.
 

Rozhodně necvičte celou denní dávku najednou

Začátečník zvolí nejprve určitý počet opakování, například každý cvik pětkrát. Jakým způsobem pak cvičí? Nejprve udělá pětkrát první, pak pětkrát druhý cvik, až nakonec pětkrát poslední cvik. Počet opakování by se měl postupně zvyšovat až k určité únosné hranici. Co je touto hranicí? Ve většině knih je doporučováno zvyšovat počet opakování až na 21, ovšem za celý den.

Doporučuji zásadně tuto celodenní kvótu cvičení rozdělit na dvě nebo tři denní cvičení. Například poprvé ráno před snídaní, podruhé před večeří a potřetí před spaním, 7 + 7 + 7 opakování. Nebo ve dvou dávkách 12 + 9 nebo 11 + 10, ráno a večer. Přitom celkový počet opakování 21 je považován za optimum v běžné situaci. Naše zkušenosti však naznačují, že je možné a vhodné cvičit i více, pokud člověk prožívá složitější období s většími výkyvy v psychice. Nemělo by to však být na úkor kvality.
 

Jak často cvičit a kolikrát cviky opakovat?

Naše doporučení je následující. Fyzicky zdatný a jinak zdravý člověk může klidně začít cvičit každý cvik, včetně točení, denně 7+7 a postupně den za dnem zvyšovat, až celkový denní součet dosáhne již během prvního týdne 21. Není potřeba cvičit neúplnou sestavu celé týdny nebo dokonce měsíce, jak některé knihy navrhují. A zvyšovat pouze o jedno opakování za týden.

A starší člověk nebo člověk se zdravotními problémy? Začněte opatrněji, třeba 5+5 nebo pouze 3+3. A denně postupně zvyšujte a sledujte reakce své bytosti. Pokud se objeví náznak problémů, přestaňte na nějakou dobu zvyšovat. Důležité je za takové situace nic nepřehnat.
 

Nemám dostatečně pružné tělo?

A co když nemohu některý cvik provést dokonale? Cvičte tento cvik alespoň v náznaku, je-li to možné. A ve stanoveném pořadí cvičte všechny ostatní cviky. I tak se napojujete na energie spojené s tímto cvičením a budete na sobě pozorovat pokrok.

A co když jsem nemocný, mám vysokou teplotu? Opět platí zásada rozumnosti. Cvičte, můžete-li, jste-li toho schopen a nečiní-li vám to zásadní potíže. V případě nemoci budete muset ubrat nebo cvičení zcela přerušit. Ale opět se k tomu vraťte, jakmile to bude možné.

A co otázka vynechávání cvičení - jak často můžeme vynechat? Možná se už někteří z vás svým životem dopracovali k tomu, že prostě bez vyčištění zubů nebo základní hygieny nemohou jít spát. Naléhavost a potřeba cvičení Pěti Tibeťanů by rozhodně neměla pokulhávat za naléhavostí běžné hygieny. Pokud jde o Pět Tibeťanů, moje zkušenost je následující -  pokud jednou vynechám, podruhé se mi chce ještě méně. Lenost člověka jej stále tlačí k tomu, aby vynechával, zabýval se jinými „důležitějšími“ činnostmi a podobně.

Dále, pokud chci dostat svoje tělo na vyšší vyladění, výkonnost, tak nemůžu trénink a očistu častěji přerušovat. Tím se proces vylaďování neustále znovu a znovu pozastavuje nebo dokonce vrací zpět. Neudržím se tak na dosažené hladině vyladění a budu opakovaně klesat zpět. Natož abych stoupal plynule stále výš. Proto je třeba pravidelné cvičení každý den.

Takže závěr je následující: raději nevynechávejte.
 

Nejběžnější chyby při cvičení

Lidé při cvičení myslí na své starosti v práci, na problémy ve vztazích i na cokoliv jiného. Nebo se snaží získat „ztracený“ čas tím, že při cvičení sledují televizi. Nebo diskutují s někým druhým nebo poslouchají kohokoliv jiného. Pět Tibeťanů však není jako pouhý běh nebo jiná jednoduchá mechanická činnost, při které mohu myslet na cokoliv.

Další si pletou Pět Tibeťanů s posilováním nebo gymnastikou. Švihají pak automaticky jeden cvik za druhým a co nejrychleji, aby už to měli odbyté. A celou sérii 21 opakování pak dokážou za pouhých pět minut. Nemohou se pak divit, že taková forma cvičení je minimálně účinná. Pět Tibeťanů není obyčejné cvičení. Je to přirozené řízení a ovlivňování proudění přírodní energie v těle. Důležitá je přitom naprostá soustředěnost na cvičení, na dýchání, na vyznačování konečných poloh, na uvolnění po každém cviku, na sledování vnitřních pocitů ve svém těle. Jakékoliv vnější silné podněty nás zákonitě z tohoto soustředění vyvádějí. Soustřeďme se proto plně na to, co děláme a jak to provádíme. Své starosti a další činnosti nechme alespoň na chvíli stranou. Chcete-li, pusťte si při cvičení potichu pro vás příjemnou a zároveň klidnou hudbu.
 

Správný časový rytmus cvičení

Popis každého cviku je doprovázen sérií devíti fotografií. Na nich je znázorněno postupné provedení jednoho opakování cviku s tím, že fotografie následují po sobě zhruba po vteřinách. Výjimkou je první cvik, kterým je otáčení. Při tomto cviku dýcháme volně a rychlost otáčení zvolíme takovou, jaká je pro nás optimální, abychom přitom dokázali udržet rovnováhu a neupadli. Zpočátku raději pomalejší, postupně můžeme zrychlovat.

U všech dalších cviků je už důležité přesně dbát na stanovené dýchání i určitý časový rytmus. To znamená „nešvihat“ jeden cvik za druhým jako gymnastiku, ale také zbytečně nadměrně neprodlužovat dobu trvání jednoho cviku nebo přestávky mezi cviky. Každý cvik je pak přirozeně rozložen na tři fáze. První fází je pohyb z výchozí polohy do polohy konečné spojený s pomalým nádechem (trvání 3 vteřiny). Druhou fází je výdrž v poloze a zadržení dechu (další 3 vteřiny). Třetí fáze znamená návrat zpět do výchozí polohy spojený s výdechem a uvolněním (poslední 3 vteřiny). Vzápětí pak začneme cvik další.

Máte-li určité problémy se srdcem, fázi zadržení dechu raději vynechte.
 

Optimální tempo cvičení?

Každá fáze je ztvárněna trojicí fotografií a měla by trvat zhruba 3 vteřiny. Jeden celý cvik celkem i s kratičkou přestávkou tak potrvá přibližně 10 vteřin. Protože cviků je celkem 6, zacvičit všechny cviky jednou trvá přibližně jednu minutu, takže zacvičit sérii 7 opakování cviků představuje 7 minut. A 21 opakování pro celý den znamená časovou zátěž přibližně 21 minut. To znamená dvakrát denně po 11 minutách nebo třikrát denně po sedmi minutách.

Že si nedokážete tolik času pro to najít? To je pouze výmluva. Kdo chce a považuje to pro sebe za zásadní a důležité, ten to jednoduše udělá. Pro koho je důležitější přečíst si noviny a vyslechnout zprávy v televizi, ten na cvičení nebude mít čas. Taková je realita.
 

Běžné otázky

A co když má někdo obavy, že hned napoprvé to nezvládne úplně správně? Není potřeba z toho dělat vědu. Prostě začneme cvičit a den za dnem se budeme zlepšovat a stále více dbát na jednotlivé detaily. Na správné dýchání, na optimální tempo, na správnou výchozí a konečnou polohu. Že nedokážete udržet nohy napnuté? Není problém. Účinnost cvičení závisí především na úsilí, které do toho vkládáte a na koncentraci, kterou si přitom udržujete. I když nedokážete některou pozici zpočátku udělat kompletně, cvičte alespoň v náznacích až do takové polohy, kterou zvládnete.

Dostávám při cvičení nějakou energii? Ano, při každém cvičení Pěti Tibeťanů se napojujete na energie vesmíru a přírody. A to vyvolává silné čistící a harmonizační účinky pro celkové fungování vašeho těla a orgánů.

Mohu do cvičení vkládat další cviky, na které jsem zvyklý? Jen s velkou obezřetností je možné zařazovat do tohoto souboru cviků jiné sestavy nebo jiné jednotlivé cviky, jak je to doporučováno v některých knihách. Tím se celkový účinek energie Pěti Tibeťanů může výrazně snižovat nebo dokonce rušit. A může se nám také stát, že se energiemi napojíme na něco úplně jiného.

Proč jsme původní doplňující šestý cvik z knihy Petera Keldera nahradili jiným? Protože doplňkový 6. cvik z knihy vychází z vychýleného pojetí úlohy lidské sexuality. A sami jsme vnímali jeho nepříznivý účinek. Zatímco námi uvedený uvolňující 6. cvik byl v některých knihách doporučován jako přirozené doplnění Pěti Tibeťanů. Funguje na přirozené uvolnění páteřního kanálu. Celkový účinek cvičení Pěti Tibeťanů tak přirozeně posiluje, jak jsme si vyzkoušeli sami na sobě.

Chcete cvičit ještě jiné cviky, jiné soubory cviků? Ano, můžete, ale jiné cvičení provádějte odděleně od Pěti Tibeťanů. Nepleťte dva odlišné cvičební systémy dohromady. I přesto je však vhodné určité omezení. Některé systémy cvičení jsou totiž zatíženy zčásti nepříznivými energiemi filozofických a náboženských systémů z minulosti. Mohou pak přinášet na jedné straně pozitivní vliv, ale zároveň i skrytý nepříznivý vliv, který se projeví až po určité době. Zkušenosti více lidí potvrdily, že takto působí jóga, Tai-či, bojová umění, ale také v poslední době populární rytmický tanec nazývaný zumba nebo některé systémy břišních tanců. Vhodná naproti tomu může být běžná kondiční gymnastika, běh a další pohybové sporty.

Otázka správného dýchání? Většina systémů zabývajících se správným dýcháním doporučuje zásadně nadechovat nosem, zatímco v případě výdechu můžeme použít i ústa.

Nebude mne rušit, budu-li cvičit ještě s někým dalším? Pět Tibeťanů na rozdíl od aerobiku, kondiční gymnastiky nebo různých forem tance spíš vyžaduje určité soukromí. U Pěti Tibeťanů nejde jen o fyzickou stránku cvičení. Současně se otevírám proudění energií z okolí a to už by mělo být záležitostí určité intimity. I proto není vhodné toto cvičení provádět jako skupinové cvičení ve sportovním centru. Každý si cvičí sám doma nebo v přírodě, případně i před dalšími pozitivně laděnými členy své rodiny, blízkými přáteli. Takto je může nenásilně motivovat, aby se také postupně přidali. Naopak, v rodinách je velmi vhodné, když matka nebo otec jsou nenásilným příkladem pro své děti a vedou je k tomu, aby cvičily s nimi a takto se to pro ně stalo samozřejmostí. Vhodné může být, i když dva partneři ve fungujícím vztahu budou cvičit spolu.

Co poslouchání hudby při cvičení? Záleží na každém, čemu dá přednost. Pokud však zvolím hudbu, měla by být dostatečně tichá, klidná, nenásilná, bez vyhrocené emotivnosti, aby příliš nepřitahovala pozornost člověka, ale spíš přirozeně uvolňovala. Pozor však na speciální meditační nahrávky, které mohou být doprovázeny skrytými nepříznivými energetickými vlivy.

Slyšel jsem něco o detoxikaci. Jakákoliv zásadní změna životního stylu – například radikální pozitivní změna ve způsobu stravování, zvýšený objem pití čisté vody, bylinných čajů či syrových čerstvých zeleninových a ovocných šťáv, bylinková očistná kůra, pobyt v lázních, ale také cvičení Pěti Tibeťanů – to vše může vyvolat zvýšenou očistu organismu. A mohou se pak dostavit detoxikační příznaky, které jsou v takové situaci obvyklé, a které naznačují zvýšené množství uvolněných škodlivých látek, které se tělo snaží dostat ze sebe ven. Například lehké bolesti hlavy. Může se znovu objevit, zakutnit nemoc, kterou jsem měl dříve. Pokud taková nemoc byla léčena léky, ve skutečnosti nebyla vyléčena, ale zatlačena do pozadí, aby se neprojevovala. Změna způsobu života tuto zatlačenou nemoc opět vyvolá na povrch. Tělo tak dává náznak, že je potřeba řešit určitou nerovnováhu. Budete-li ve zdravém způsobu života pokračovat, tělo má šanci se s touto nemocí definitivně vypořádat čistým způsobem.

Co se doporučuje, objeví-li se detoxikační příznaky? Zvýšit objem pití, zejména čisté vody. Zvýšená konzumace syrového ovoce a zeleniny. Pobyt v přírodě, pohyb. Případně snížit dočasně počet opakování cviků. Také ale třeba naopak dočasně snížit vysoké dávky syrové rostlinné stravy.

Co když se při cvičení příliš zadýchávám? Sám běžně cvičím takto: Jeden cvik – pomalý nádech, držení pozice, výdech spojený s návratem zpět. A hned pokračuji následujícím nádechem spojeným s dalším opakováním cviku. Jakmile se zadýcháváte, kdykoliv máte pocit nedostatku kyslíku, můžete po některém, případně po každém opakování cviku vložit jeden pomalý nádech a výdech navíc v klidové poloze. A to u kteréhokoliv cviku od druhého do šestého. Účinek cviků se tím nijak neruší, ani nezeslabuje, jenom se celé cvičení časově prodlouží.


Pět Tibeťanů – 1. cvik

Stoupneme si na rovnou podlahu v místě, kde je dostatek volného prostoru. Protože se budeme točit, musíme počítat s tím, že nedokážeme stát přesně v jednom bodě. Proto potřebujeme kolem sebe určitou rezervu volného prostoru, abychom se při točení neuhodili rukama do stěn, skříní nebo jiných předmětů v bytě. Pokud bychom se chtěli točit v přírodě, točení na nerovném povrchu nebo i na mírném svahu je velmi problematické a těžko přitom udržíme rovnováhu. Proto je potřeba vyhledat místo srovnané, bez větších hrbolů a ne na svahu.

Cvik začínáme tak, že upažíme ruce do vodorovné polohy, levou dlaň vytočíme směrem nahoru a pravou dlaň směrem dolů k zemi. Pravidelně dýcháme a takto se začneme točit ve směru hodinových ručiček. Po každé otočce se zaměříme na jeden bod, předmět přímo před sebou (např. okno, květina, apod.), aby se nám netočila hlava. A když se pak otáčíme, opakovaně při každé otáčce obnovujeme očima s tímto bodem kontakt. Přitom se snažíme neustále držet ruce ve stanovené poloze. Po skončení otáčení zůstaneme na okamžik stát, aby se nám srovnala stabilita. Můžeme se točit i vícekrát – třeba dvacetkrát, třicetkrát při každém cvičení.

 

Pět Tibeťanů – 2. cvik

Ležíme na zádech na rovném pevném podkladu. Doporučuje se koberec nebo měkká podložka, která nás izoluje od chladné země. Naopak vhodná není postel s měkkou matrací nebo třeba písek na pláži. Ruce položíme volně vedle těla dlaněmi dolů a vydechneme.

1.      fáze cviku

Zvedáme nohy do polohy kolmo k podložce, současně tlačíme bradu na hruď a volně se nadechujeme. Ramena by měla zůstat po celou dobu tohoto cviku na podložce. Když jsem začínal, počítal jsem si pomalu „v duchu“ do tří, zhruba takovou rychlostí, jak za sebou plynou vteřiny, aby tato fáze trvala přibližně 3 vteřiny. A takto jsem si zvykl na vhodné tempo cvičení.


 

2.      fáze cviku:

Držíme nohy v konečné poloze, stále tlačíme bradu na hruď a přitom zadržíme dech. Také tato fáze by měla trvat zhruba 3 vteřiny (opět si mohu „v duchu“ počítat pomalu do tří).


 

3.      fáze cviku:

Začneme pomalu vydechovat, nohy pokládáme dolů na podložku, hlavu vracíme na zem až do úplného obnovení uvolněné výchozí polohy. Opět trvání tři vteřiny. A poté následuje další opakování stejného cviku až do stanoveného počtu opakování. Pak teprve přejdeme k následujícímu cviku.

Pokud má někdo potíže se zády, s páteří, doporučuje se zjednodušit cvik tak, že nejprve vleže nohy pokrčím, pak teprve je začnu zvedat, a po zvednutí se pokusím je znovu narovnat. A obrácené pokládání nohou na zem provádět stejným způsobem. Další možností je podložit ruce pod pánev (lidově „pod zadek“), i to usnadní zvedání a pokládání nohou.

 

Pět Tibeťanů – 3. cvik

Klečíme na podlaze s napřímeným tělem, prsty u nohou se opíráme o podložku. Ruce volně spuštěné k zemi. Před zahájením cviku předkloníme hlavu, zatlačíme bradu na hruď a vydechneme.

1.      fáze cviku

Po celou dobu cviku pas zůstává pevný, neprohýbáme se tedy v bedrech, ani nezakláníme celý trup i s nohama dozadu. Začneme prohýbat dozadu pouze páteř a horní část trupu od pasu nahoru, současně zakláníme hlavu a nadechujeme se. Pomocí rukou, které tlačíme dozadu, ještě více zdůrazníme vypnutí hrudi. Optimální doba trvání je opět 3 vteřiny.


 

2.      fáze cviku:

Zadržený dech, držíme konečnou polohu, maximálně vypínáme hruď, hlava zůstává plně zakloněna. Polohu držíme opět zhruba 3 vteřiny.


 

3.      fáze cviku:

Začneme postupný výdech, narovnáváme se, uvolníme ruce a bradu opět zatlačíme zpět k hrudi. Opět trvání tři vteřiny. A poté následuje další opakování stejného cviku až do stanoveného počtu opakování. Pak teprve přejdeme k následujícímu cviku.

 

Pět Tibeťanů – 4. cvik

Sedíme na podložce, trup vzpřímený, dlaně opřeme vedle těla o zem, prsty dopředu nebo do strany. Před zahájením cviku předkloníme hlavu, zatlačíme bradu na hruď a vydechneme.

1.      fáze cviku:

Začneme nádech, zvedáme trup ze země tak, že ohýbáme nohy v kolenou a ruce zůstávají natažené. Přitom postupně zakláníme hlavu. Snažíme se dosáhnout konečné pozice, kdy trup je společně se stehny rovnoběžný s podložkou a hlava maximálně zakloněna. Optimální doba trvání je opět 3 vteřiny.


 

2.      fáze cviku:

Zadržíme dech, držíme konečnou pozici, napneme všechny svaly a ještě více se snažíme pánev tlačit vzhůru. Polohu držíme opět zhruba 3 vteřiny.


 

3.      fáze cviku:

Začneme pomalu vydechovat, spouštíme pánev na zem, hlavu začneme předklánět a vracíme se postupně zpět do výchozí pozice. Tou je volný sed na podložce s předkloněnou hlavou a dokončený výdech, pánev je zasunuta dozadu mezi ruce. Opět trvání tři vteřiny. A poté následuje další opakování stejného cviku až do stanoveného počtu opakování. Pak teprve přejdeme k následujícímu cviku. Pokud je zpočátku pro někoho cvik fyzicky náročný a má tendenci zadýchávat se, doporučujeme po každém jednotlivém cviku vložit v sedu jeden volný nádech a výdech navíc.

 

Pět Tibeťanů – 5. cvik

Zaujmeme pozici, jako kdybychom měli v úmyslu dělat kliky – dlaně opřené o zem, prsty dopředu, prsty nohou také opřené o zem, nohy mírně od sebe. Před zahájením cviku hlavu mírně zakloníme, nedoporučujeme ale nechat trup volně prověšený dolů. Hlídáme si, aby se páteř příliš neprohnula v bederní oblasti. Spíše je důležité a vhodné prohnutí v hrudní části páteře.

1.      fáze cviku:

Pomalu se nadechujeme, současně zvedáme pánev vzhůru a bradu tlačíme na hruď. Snažíme se dosáhnout konečné pozice, kdy trup, nohy a ruce tvoří obrácené písmeno V a brada je maximálně přitisknuta na hruď. Optimální doba trvání je opět 3 vteřiny.


 

2.      fáze cviku:

Zadržíme dech, držíme konečnou pozici, tlačíme pánev nahoru a bradu na hruď. Optimální výdrž v této fázi je opět 3 vteřiny.


 

3.      fáze cviku:

Začneme pomalu vydechovat, spouštíme pánev směrem k zemi, hlavu začneme předklánět a vracíme se postupně zpět do výchozí pozice. Kdy zůstáváme opřeni o ruce, hlava je zakloněna a dokončili jsme výdech. Trup ale nenecháme volně prověšený dolů, aby nedošlo k nadměrnému prohnutí páteře v bederní oblasti. Opět trvání tři vteřiny. A poté následuje další opakování stejného cviku až do stanoveného počtu opakování. Pak teprve přejdeme k následujícímu cviku. Pokud se někdo při cviku příliš zadýchává, opět doporučujeme po každém jednotlivém cviku vložit ve výchozí poloze jeden volný nádech a výdech navíc.

 

Pět Tibeťanů – 6. doplňující cvik

Tímto šestým doplňujícím cvikem není cvik uvedený v knize Petera Keldera: Pět Tibeťanů. Jedná se o jiný cvik, který je velmi vhodný pro napnutí páteře a uvolnění páteřního kanálu, kterým proudí energie. Výchozí pozicí je volný leh na zádech. Ruce položíme volně vedle těla dlaněmi dolů a vydechneme.

1.      fáze cviku:

Začneme se volně nadechovat a zvedáme ruce až do polohy za hlavou, kde jsou položeny na zem. Optimální doba trvání je opět 3 vteřiny.


 

2.      fáze cviku:

Zadržíme dech, předpažíme ruce vzhůru a současně rovnáme a protahujeme páteř tím, že tlačíme silou prsty u nohou k sobě (to znamená směrem k hlavě) a paty od sebe – vytváříme tedy z chodidel „skoby“.  A v této poloze vydržíme se zadrženým dechem tři vteřiny.


 

3.      fáze cviku:

Začneme vydechovat, uvolníme nohy a chodidla a spouštíme ruce dolů - nejprve lokty na podložku a poté do původní uvolněné polohy vedle těla. Opět trvání tři vteřiny. A poté následuje další opakování stejného cviku až do stanoveného počtu opakování. Tím jsme celou sérii cvičení Pěti Tibeťanů ukončili.

 

© Jiří Novák, Petra Nováková, květen 2010, aktualizováno prosinec 2017
www.novaduchovnicesta.cz 


Listopad 2020: Přidáváme odkaz na INSTRUKTÁŽNÍ VIDEO Jak cvičit Pět Tibeťanů od Pavly Čapkové

https://www.youtube.com/watch?v=uG5Sw_s3Lko 

V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci.


V rubrice  Vydané KNIHY  najdete přehled a objednávkový formulář k našim knihám zaměřeným na určitá témata nebo úseky historie: Duchovní pozadí historie pozemské civilizace. 1. a 2. stvořitelský plán a výsledný dvojí typ člověka na Zemi s jinými možnostmi, rozdílnou hmotnou a duchovní výbavou. Odlišnosti původní Staré duchovní cesty od Nové duchovní cesty nastartované v roce 1999. Spirituální problematika dnešního člověka. Jak se dostat na neomezený světelný duchovní vzestup a trvale si ho udržovat - opěrné body životního stylu. Soustavná karmická očista. Komunikace s duchovními institucemi, které skrytě vedou současný vývoj na Zemi.


V krátkých videích na Facebookové stránce  Proč jsme tady na Zemi  vysvětlujeme témata spojená s hledáním a rozvíjením duchovní (spirituální) roviny života dnešního člověka. A to krok po kroku tak, aby se hledajícímu otevřela světelná duchovní cesta, a nikoliv astrální cesta spojená s magií, nebo dokonce temná stezka spojená se zneužíváním bytostí. Pro přehrání videa není nutné mít vlastní účet na FB a přihlašovat se na FB. Případně lze zadat odkaz napřímo na všechna videa:  https://www.facebook.com/profile.php?id=100031055814887&sk=videos


© Jiří Novák, prosinec 2017
© Petra Nováková, prosinec 2017
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro vás tento článek přínosem? Oznámkujte jednou známkou od 1 (nejlepší) až po 5 (nejhorší)

  • 544
  • 30
  • 24
  • 26
  • 32

Celkový počet hlasů: 656