Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC V | Opakované procházení podobnými zkouškami má svůj účel

Opakované procházení podobnými zkouškami má svůj účel

Petra Nováková Vloženo 25.11.2012
Petra Nováková

Duchovní komunikace ze 24.11.2012

Váš individuální vývoj vás tlačí ke konkrétním hmotným změnám

PN: Spojené Síly Světla, prosím, kdo z vás má dnes pro mě nějaké informace, které by bylo vhodné zveřejnit, které se týkají našeho vývoje, současné situace atd. Děkuji. (Duchovní komunikace z 24. 11. 2012)

 

Sféra hmotného tvoření: „Každý ve svých současných životech můžete v poslední době vnímat, že jste vedeni ke konkrétním hmotným změnám, které mají umožnit příchod nových impulzů. A s jejich pomocí uskutečnit změnu situace a tím i změnu vás samotných.

 

Každá taková událost, která má umožnit změnu vás i hmotných záležitostí, je nejprve předem připravena. Vy jste k ní vedeni již daleko dříve, postupnými drobnými změnami, které mění vaše postoje a připravují vás tak, abyste byli schopni v pravý okamžik zachytit energie přinášející tento impulz k větší změně.

 

Nejprve je však důkladně připravováno energetické prostředí tvořící základ pro přijetí změny. Jednak ve vašem okolí působením energií, změnou určitých hmotných podmínek. Současně také ve vašich bytostech stálou očistou, na které cíleně den za dnem pracujete. Očistou, která je vedena tak, aby vyplavila na povrch přesně to, co v daný okamžik nejvíce brzdí vaše další kroky. Ať už se jedná o chybné postoje, tendence vycházející z nesrovnaného duchovního pozadí bytosti, nasbírané v mnoha minulých existencích opakováním chyb, propadáním Temnu. Nebo jde již o konkrétní vychýlené projevy ve hmotném chování, které vycházejí z nepracovaného duchovního pozadí bytosti, z vlastní nezpracované minulosti.

Střídavě pracujete na očistě minulosti i na změně fungování ve hmotě

Tak jste střídavě vedeni k očistě představující jednak práci na pochopení minulých chyb, rozvázání nepřirozených vazeb atd. na duchovní rovině, a to formou očisty pomocí čistých energií. A tato duchovní očista je soustavně prokládaná prací na hmotných postojích, které je potřeba vytvářet, měnit, či utužovat v konkrétních reálných situacích. Kdy tváří v tvář vlastním chybám jste nuceni hmotným konáním přepsat své staré, zažité, nesprávné formy jednání, myšlení a nahradit je těmi správnými, optimálními pro světelný vývoj. Ať už jde o vyhrocené konflikty s dalšími bytostmi, nebo o řešení nesprávného postoje vůči sobě samým nebo vůči určitým modelovým situacím.

 

To vše je pro další posun bytosti podstatné. Střídavě si tak postupně děláte pořádek jednak ve vlastním duchovním pozadí a stejně tak i na hmotné rovině. Vše postupuje společně. Někdy je nutná nejprve duchovní změna. Ta připraví prostředí pro příchod energií, které nesou impulz pro změnu hmotnou. Takto je to možné za předpokladu, pokud je již bytost na takovou změnu připravena. Nebo naopak nejprve musí přijít změna hmotná, aby se mohly uvolnit nezpracované duchovní bloky a vše se mohlo posunout.

 

Ve většině případů se obě roviny změn slévají dohromady, to znamená, že duchovní změna se neustále střídá, je doplňována změnou hmotnou a obráceně. Vše se tak společně posouvá.

 

Zdokonalování hmotné i duchovní složky bytosti postupuje ruku v ruce

A právě v posledním období dochází k tomuto neustálému zdokonalování obou složek vašich bytostí. Hmotné i duchovní. Protože se navzájem doplňují. A protože problémy, nezpracované záležitosti v jedné z těchto rovin ovlivňují tu druhou a znemožňují další posun bytosti. Náročnější hmotné situace vyžadující vaše řešení se tak střídají se situacemi, kdy těžší duchovní očista způsobuje silné únavy a celkově dává bytosti zabrat.

 

Ve vypjatějších chvílích, kdy je nutné rozvázat a zpracovat doslova zásadní problémy bytosti, je pak potřeba současně pracovat na obou rovinách, hmotné i duchovní. Například to znamená, že rozvázání karmických vrstev s ovládáním od blízké bytosti potřebujete potvrdit změnou hmotných postojů, hmotných způsobů jednání, vůči této bytosti. A to pak znamená opravdový nápor na celou bytost člověka. Vždy jste však vedeni tak, aby se situace, události poskládaly tak, abyste vždy měli potřebnou sílu i hmotné podmínky to vše ustát a zvládnout.

 

Každý člověk je veden individuálním způsobem

Každý teď postupně procházíte v určitých oblastech svého života dílčími zlomovými úseky, které mohou představovat definitivní uzavření, konečné zpracování určité části minulosti. Protože každá bytost prošla jinou minulostí, každý je veden tak, jak je to pro něj nejoptimálnější. Co je pro jednoho již dávno zpracováno, protože bylo nutné, aby se tomu věnoval již mnohem dříve, to se u druhého obnažuje ke zpracování až daleko později. Protože to tak lépe odpovídá, zapadá do jeho vlastní světelné cesty.

 

U všech bytostí nelze vždy najednou zpracovávat tu samou látku. Přesto se někdy rezonancí obnažují podobné problémy z minulosti současně u více bytostí, protože je to pro celkový vývoj potřebné. Například v případě ovládání člověka určitým temným systémem v oblasti Země je při zpracování a neutralizování tohoto útoku výhodnější, pokud se současně obnaží útok tohoto systému na několik bytostí.

Jindy každý zpracovává tu oblast, která se v danou chvíli u něj obnažila, přišla doslova na řadu. Tak jak je každá bytost jedinečná, stejně tak jedinečné má i poskládání vrstev, chyb, přehmatů z minulosti, které je potřeba zpracovat. A každá bytost také potřebuje jinou energetickou skladbu, jiné nastavení hmotné situace, které jí umožní pochopit chyby, zpracovat je a již nikdy se k nim nevracet.

Dosáhnout automatického fungování nových postojů a přístupů

Individuální duchovní vedení každé bytosti Silami Světla vedoucími vývoj umožní změnit nastavení bytosti člověka natolik, že již v podobných situacích nebude jednat chybně jako dříve, ale že se žádoucí nový postoj stane běžným a automaticky naskočí vždy, když se podobná situace dostaví. A že již nebude hrozit riziko návratu ke starým, chybným způsobům jednání, myšlení, či prožívání.

 

Překopat celou svou bytost, aby každá její duchovní i hmotná část zaznamenala změnu a přepsala definitivně vadný program, není jednoduché. Vždy se po delších časových obdobích dostavují podobné situace, které znovu odhalují ten samý problém na vyšších hladinách frekvence. A zjišťuje se, zda je problém skutečně definitivně přepsán, nebo je potřeba na tom ještě dále pracovat a dalšími zkouškami utvrdit správný postup.

 

Opakované procházení podobnými zkouškami má svůj účel

Proto se nedivte, že jste někdy vystavováni znovu a znovu podobným zkouškám. Někdy mají některé bytosti tendence být nespokojené, že se nic nehýbe, že tímto přece již procházely. Že tyto postoje již několikrát zpracovávaly, nebo dosud zpracovávají. Mají pocit, že by to už mohlo konečně stačit. Ale energie neoblafnete. Ty nejlépe poznají, jak je vaše bytost připravená na další kroky. Zda dosavadní zpracování problému je dostačující pro otevření dalšího „levelu“, dalšího tématu očisty.

Nehudrujte proto, že jste stále nuceni opakovaně zpracovávat to samé. Znamená to, že je to potřeba. Že ještě daný problém není na všech dílčích úrovních vaší bytosti kompletně zpracován. Až tato potřeba pomine, přirozeně se otevřou nové dveře. Pokud by se otevřely dříve, nedokázali byste další kroky zvládnout, anebo jen s velkými obtížemi. Stejně jako se nelze učit běhat, když neumím ještě dostatečně stabilně a pevně chodit.

 

Jít nepřipravený o úroveň výš přináší nebezpečí, že si pěkně namelu. Proto si nepřejte jít výš, když energie a situace, které vám přicházejí, jasně naznačují, že to ještě není možné. Že to pro vás ještě není vhodné a bezpečné. Naopak se ptejte, zjišťujte, co je ještě potřeba udělat, na čem ještě zapracovat, abyste již byli připraveni jít dál.

 

Snaha přeskakovat je projevem nedůvěry vůči světelnému duchovnímu vedení

Energie vás vždy vedou cestou, která je pro vás nejen nejoptimálnější, ale také nejbezpečnější a nejstabilnější. A dává vám ty nejlepší předpoklady, abyste všechny těžkosti a nástrahy vlastní očisty zvládli. Chtít víc, když nejsem připraven, i když sám jsem přesvědčený, že jsem, je nerozumné. Naopak tím uniká vaší pozornosti to, co je skutečně podstatné.

 

Kdo chce stále jen přeskakovat a dosavadní očista se mu zdá příliš zdlouhavá a pomalá, ten nepochopil, že on sám není tím, kdo může hodnotit, na kolik je připraven. Mluví to o jeho nedůvěře ve světelné energie, které mají dostatečný nadhled na vyhodnocení situace každé bytosti. Nepochopil, že větší pokora, větší důvěra a větší práce na sobě jsou jedinými prostředky, které ho mohou posunout dál.

Další možnosti se neotevřou, dokud na ně nejste připraveni

Protože nikdy se další dveře, další možnosti neotevřou, dokud na ně nebudete připraveni. Energie vás nechtějí vystavovat nebezpečím. Naopak chtějí, abyste vždy měli všechny dostupné prostředky, jak svou očistu zvládnout.

 

V opačném případě by byly světelné energie a sféry samy proti sobě. Protože bytost, která není připravená ustát další události, které jsou nachystané, se stává příliš snadným terčem pro Temné. Všudypřítomné temné síly zatím stále číhají a chytají se každé příležitosti, která se naskytne.

Nevrhejte se do rozbouřených vln, když na to ještě nejste připraveni

Světelné sféry a energie vás chtějí bezpečně provést mezi temnými skalisky vaší vlastní minulosti i temnými systémy v prostředí Země, které stále číhají připravené na vaše chyby. To jen vy jste stále netrpěliví a chtěli byste se vrhat do rozbouřených vln, aniž byste si byli vědomi nebezpečí, která skrývají.

 

Pod rozbouřenými vlnami nejsou skaliska vidět. Je potřeba vyčkat, až bude vaše vnitřní i vnější, hmotné i duchovní nastavení dostatečně zpracováno, stabilní, hladina klidná a jistá, pak lze proplout i těmi nejnebezpečnějšími úseky. Protože jedině tehdy jste schopni vnímat detailní impulzy, kudy přesně plout a jakým způsobem.

Naučte se bezpečně vést svůj život podle přicházejících světelných impulzů

V rozbouřených vodách vlastních nesrovnaných postojů, nezpracované vlastní minulosti, máte plné ruce práce, abyste se neutopili, a jakékoli impulzy zanikají v burácení vln. Naučte se svou loď, svou bytost bezpečně vést na základě přicházejících impulzů.

 

Světelný vzestup znamená vyplutí. Je však potřeba se mnohému naučit a hlavně vnímat impulzy, které upozorňují, jaká nebezpečí mohou přijít. Ani ten nejschopnější námořník nemůže zdárně doplout do svého cíle, když odmítá naslouchat prostředí, moři, ve kterém se plaví.

Lidská bytost se nikdy nestane pánem nad energiemi

Světelný vzestup je jako plout v moři energií. Energie samy vám ukazují cestu, když jim nasloucháte. Pokud je však ignorujete, pak se nemůžete divit, že se vám pak může zdát, že se chovají nepřátelsky. Světelné energie se nikdy nechovají nepřátelsky, to jen nerozumíte jejich poselstvím. Reagují na vaše kroky. Když svou loď, svou bytost nastavíte proti světelnému proudu, nemůžete se pak divit, že budete brzděni a proudem smýkáni. Jako se námořník nikdy nestane pánem moří, ani lidská bytost se nikdy nestane pánem nad energiemi.

 

Dokud lidské bytosti nepochopí, že vůči každému prostředí, ve kterém se nacházejí, je potřeba chovat respekt, úctu, a že jedině spolupráce s tímto prostředím přináší výsledky, pak nemohou pochopit ani význam událostí, které jejich život naplňují. Bez navigace, světelného vedení, se nelze udržet v oceánu plném temných energií, nástrah, které zatím v pozemském světě existují, aniž by se loď (bytost) udržela na hladině (ve Světle).

Ke každému směřují světelné impulzy, ale mnozí se jim úspěšně vyhýbají

Nikdo z vás není bez světelného vedení. Ke každému z vás směřují světelné impulzy. Ale mnozí se jim úspěšně vyhýbají. Pokud impulzy nezachytíte včas, pak i přes veškeré vaše pozdější úsilí se už k nim nemusíte dostat. Protože temný hlas bývá silnější. Nejen proto, že existuje všude okolo - v systémech, předmětech, které zatím existují. Ale protože existuje i ve vás samotných, ve vaší vlastní minulosti. Až teprve důkladné zpracování vaší minulosti vás definitivně od Temna osvobodí.

© Petra Nováková, listopad 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 184
  • 20
  • 15
  • 16
  • 13

Celkový počet hlasů: 248