Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC V | Světelný vzestup vytlačuje z bytostí i Přírody temné formy života

Světelný vzestup vytlačuje z bytostí i Přírody temné formy života

Věra Talandová Vloženo 11.1.2013
Věra Talandová

Duchovní komunikace z 15. a 21.11.2012

Téma energetické čistoty živých potravin je stále aktuální

VT: Síly Světla, kdo pro mě máte informace? (Duchovní komunikace z 15.11.2012)

 

Příroda: „Tady Příroda. Ještě se vrátíme k tématu energetické čistoty živých potravin. Je to téma důležité. Doplníme předchozí komunikaci o několik podrobností.

 

Nebudeme se zabývat hlavní skupinou potravin, jako je ovoce a zelenina. Ale doplňkovou složkou, kterou teď před přicházející zimou více řešíš – sladidla, sušené ovoce, oříšky, semínka. A kterou občas v zimních měsících dokupuješ.

Nejprve nejméně vhodné potraviny

Budeme postupovat od těch nejméně vhodných. To jsou takové potraviny, u kterých již mateřská rostlina, ze které potravina pochází nebo je z ní vyrobená – je levotočivá, obsahující temné energie. Tam potom nepomůže žádný výrobní postup, ani ten nejšetrnější, žádná očista Sil Světla. Jako pokrm je pro člověka na světelném vzestupu nevhodná. Nejen pro něj.

 

Další skupinou jsou potraviny geneticky modifikované, též s levotočivými energiemi, opět naprosto nevhodné.

Při zpracování se mohou i do čistých zdrojů dostat temné energie

Živé potraviny z pravotočivých rostlin, které prošly určitým zpracováním (sirupy, cukry) už v sobě nesou potencionální možnost „nákazy“ temnými energiemi a temnou silou. Jak při samotném zpracování, tak při distribuci.

 

Nejméně ohroženou skupinou jsou oříšky a semínka, která se prakticky nezpracovávají, maximálně se vyloupou (nesmí být GM). Tady hrozí nebezpečí takové, že pokud je nabízí obchod výrazně zatemnělý, mohou část této temnoty „chytnout“. U tohoto typu potravin však kontaminace temnými energiemi nebývá tak vysoká.

Pro optimální stravování je proto důležité hledat čisté organické potraviny v obchodech, které jsou relativně čisté, které mají nejméně temné zátěže. To, že se takové čisté zdroje podařilo objevit, je pro tebe dobré.

Důležité je stále hledat čisté zdroje a čisté potraviny

Hledat další čisté zdroje i potraviny je úkol, který se v současné době objevil. Není to jen úkol pro tebe. Je i pro další jednotlivce. Aby byla k dispozici dostatečná rozmanitost energeticky čistých organických potravin. Je to důležité právě v nadcházejícím zimním období. Kdy již není možné si většinu věcí pěstovat, či sbírat v Přírodě.

Pokud objevíte čistou organickou potravinu, není to záruka navěky. Vše se mění, všude působí různé vlivy. Je třeba i tyto věci po určité době zkontrolovat.

U některých potravin, které pocházejí z pravotočivých rostlin, nejsou geneticky modifikované a nejsou ani výrazně temné, lze provést za pomoci Sil Světla očistu.

Bytost na světelném vzestupu potřebuje dostatek energeticky čistých potravin

Jde o to, aby bytost, která se dostala na světelný vzestup a přirozená organická strava tvoří velkou část jejího jídelníčku, měla k dispozici dostatek energeticky čistých potravin.

 

Celou dobu na NDC jsi to zatím neřešila. Teď se toto téma otevřelo a je potřeba na to reagovat. I tvoje nedávné odpojení od skupiny lidí, kteří se stravují živou stravou, bylo součástí tohoto řešení. V počátcích pro tebe tyto stránky znamenaly nalezení informací. Poslední dobou jsi vnímala, že se tam přihlásilo plno lidských bytostí, zabývajících se temnými praktikami a je nejvyšší čas odejít.

 

Nemusíš informace hledat mezi lidskými bytostmi. Můžeš se ptát přímo mě. Moje informace jsou přímo od zdroje. Mohu ti nejlépe poradit, jak jíst, abychom naše vyladění ještě prohloubili i po této stránce.“

 

VT: Děkuji Přírodo za tyto informace.


 

Tvořit podle přicházejících impulsů představuje vyšší stupeň tvorby

VT: Spojené Síly Světla, máte pro mě nějaké informace? (Duchovní komunikace z 21.11.2012)

 

Příroda: „Tady Příroda. Pracuješ teď na zakládání další zeleninové zahrady, na dalším zvelebování zahrady okolo domu. Původně sis vytvořila určitý plán. Teď ale zjišťuješ, že vlastně zahradu tvoříš pomocí světelných impulzů přímo na místě. A je to pro tebe přirozenější než dodržovat určitý plán. To není nic proti plánům.

Na určité věci musejí být v současné fázi civilizace plány, projekty, bez nich by to nešlo. Některé plány musejí být velmi přesné a propracované. Ale toto téma nebudeme probírat. Tady mluvíme o konkrétní vaší zahradě a tvojí tvorbě na ní. Lépe řečeno o kusu louky, ze které zahradu tvoříš.

 

Vnímáš, že to, že jsi upustila od vytvoření zahrady podle plánu a vytváříš ji podle momentálních světelných impulzů, je pro tebe přirozenější. Je to vyšší stupeň tvorby. Přeměňovat konkrétní světelné impulzy na hmotnou realitu.“

 

VT: Děkuji, Přírodo.


 

Tvořím zahradu přímo ve spojení s Přírodou

VT: Přijdu na zahradu a vnímám takové impulzy: Tady by bylo vhodné udělat zeleninové záhonky, tak je udělám. Tady by bylo vhodné vyskládat skalku z kamenů vybagrovaných ze základů. V tomto místě by se dařilo teplomilným stromkům. Tady by bylo dobré vysadit vinnou révu a vedle vyset rozkvetlou barevnou loučku. A tak chodím a tvořím, co právě vnímám. Pak přijde impulz zasadit 2 plané jabloně pro ptactvo na zimu. Ptactvo je důležité v tom, aby nám pomohlo zlikvidovat všelijaké škůdce. A tak mi pomalu vyrůstá pod rukama zahrada, kde pěstujeme zeleninu a ovoce k jídlu, bude tu i dostatek okrasných rostlin pro potěšení. A zároveň je myšleno i na ostatní pomocníky. A hlavně – výsledná tvorba pomocí světelných impulzů neškodí Přírodě. Naopak, podporuje přirozené procesy.

 

Původně jsem si opravdu nakreslila plán na vytvoření zahrady. Ale teď to nějak jde samo trochu jiným směrem. Přijdu na zahradu, spojím se s Přírodou a najednou vím, co mám dělat.

 

Vnímám, že ještě někdo další má pro mě informace.


 

Čím více světelných energií je přítomno při tvoření, tím čistější výsledek vznikne

Sféra Tvoření Nové reality: „Tady Sféra Tvoření Nové reality. Mám pár dodatků k předchozí komunikaci s Přírodou. I moje energie (i dalších sfér) jsou přítomny při tvorbě Nové reality na Zemi. Jsem přítomna u každé tvorby podle světelných impulzů. Moje energie však silněji působí, vyladíš-li se na mě. Na tuto možnost jsi zapomněla.

 

Čím více světelných energií bude přítomno při tom, když ve hmotné rovině tvoříš (teď vaši zahradu), tím čistější výsledek bude takto vytvořená skutečnost mít. A tím i vyšší světelné vibrace.

 

Toto místo se už dostalo po prodělaných karmických očistách na světelný vzestup. Ale sama víš, že to není konečná fáze. Světelný vzestup znamená stále stoupat. Zvyšovat jak čistotu, tak světelné frekvence. To platí jak u bytostí, tak i u míst.

Světelný vzestup vytlačuje z bytostí i Přírody temné formy života

A v tomto místě, které stále stoupá ve Světle, přestává být prostředí vhodné pro temné formy života. Tedy i pro různé parazity, škůdce. Postupně jsou oslabovány až vytlačeny, zničeny. Není to samozřejmě jednorázová záležitost, je to proces. A jeho rychlost právě závisí na rychlosti světelného vzestupu.

 

Čím vyšší je rychlost světelného vzestupu, tím rychleji budou z dané oblasti mizet temné formy života. Tato informace neplatí jen u zahrady, kterou momentálně tvoříš. Princip je stejný u jakékoliv tvorby ve vašich životech.

 

Ještě připomínám, že je dobré usilovat o co nejvyšší vyladění a čistotu, protože pak vaše tvorba podle světelných principů začíná mít alespoň částečnou (zatím) odolnost vůči Temnotě a jeho Matrixu. Čím čistěji se vám podaří světelný impulz převést do hmoty, tím složitější a těžší je pro temný systém najít způsob, jak ohrozit vytvořenou skutečnost.

Vzestupem ve Světle se otevírají nové možnosti

Toto vše jsou počátky světelné tvorby. Hledají se optimální řešení, vše se krystalizuje za pochodu. A důležitou roli hraje i celková čistota skupiny lidí na světelném vzestupu. To je důležité dost zřetelně zdůraznit. Je potom rozdíl v tom jestli postoupíte o krůček, krok nebo nastane-li skok ve vývoji.

 

Tím jak stoupáte ve Světle, otevírají se pro vás nové možnosti. Postupně takové, na které zatím dosáhnete. Určitě stojí za to udělat pro svou čistotu a vyladění maximum, protože možnosti, které se otvírají, opravdu stojí za to.

 

Ráda s tebou budu spolupracovat na tvorbě tvé Nové životní reality. Stačí se na mě vyladit.

 

Děkuji ti za přijetí této zprávy.“

 

VT: Také děkuji.

© Věra Talandová, leden 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 170
  • 21
  • 17
  • 17
  • 15

Celkový počet hlasů: 240