Pravčická brána
Úvodní stránka | Odpovědi na reakce čtenářů | Je možné použít orgonity místo menhirů ke stejnému účelu?

Je možné použít orgonity místo menhirů ke stejnému účelu?

Jiří Novák Vloženo 25.4.2010
Jiří Novák

 

22.4.2010 jsem dostal mailem následující dotaz jedné z čtenářek:

    Dal by se orgonit použít místo menhirů - ke stejnému účelu? Někteří lidé nevěří, že to funguje, někteří vidí duhovou auru kolem orgonitu, na různých fórech jsou i fotky. A taky otázka jak určit správné místo. Vím, že použitelná odpověď by byla pro Vás náročná na čas, pokud ještě o orgonitu a gifterech nevíte, ale fundovaná odpověď by byla užitečná pro mnoho obětavých lidí, kteří věnují svůj čas a peníze giftingu.


Informace těch, co orgonity propagují

    Pro případné další čtenáře nejprve stručně shrnu, co jsou to orgonity. Vycházím přitom z článku Miroslava Zelenky: Orgon, orgonit a orgonitové zářiče, uveřejněného na stránkách miroslav-zelenka.cz.

    Název orgonit pochází od badatele Wilhelma Reicha, který orgonem nazval jakousi základní energii života, prostupující celým Vesmírem. Vytvořil pro ni řadu umělých zářičů a akumulátorů. Materiálu, z kterého jsou vyráběny orgonové zářiče, se proto říká orgonit. Podstatou orgonitu je směs kovových třísek (špon) zalitých v umělé pryskyřici, v jiných textech se doporučovalo i přidávání drobných kamenů. Organická pryskyřice přitahuje orgon do sebe – ten se pak odráží na kovových částech. Při každém odrazu se zvyšuje jeho frekvence a zároveň i čistota, takže při opuštění orgonitu má mnohem vyšší frekvenci a intenzitu. Dalším faktorem zvyšujícím účinnost je i samotný tvar těchto těles. Zejména tvar pyramidy zvyšuje účinnost. Kladné výsledky působení orgonitů pociťují velice brzy i lidé, kteří nejsou nijak zvláště citliví. Kladný vliv je možno pozorovat i na rostlinách a stromech.

    Toto byly informace, které rozšiřují ti, co propagují orgonitové zářiče a případně i doporučují vlastní podrobné návody na jejich výrobu. Jaký je můj postoj k orgonitům?

Používání umělých pomůcek na duchovní cestě

    Na úvod chci připomenout, že lidé používají na duchovní cestě řadu umělých pomůcek, metod, aktivit, o kterých jsou přesvědčeni, že jim pomáhají. Skutečně, mnohé z těchto aktivit, přístrojů, dokážou do jisté míry pomoci na počátku duchovní cesty. Zároveň však tyto pomůcky před člověka postaví umělý strop, který při používání takové pomůcky nemůže překonat. Záleží pak na tom, co je pro člověka prvořadé. Zda jakýkoliv dílčí výsledek – částečné očištění prostředí, dosažení lepšího vnitřního pocitu, i třeba částečné zlepšení svého zdraví. To vše však při vědomí toho, že používám prostředek, který není součástí Přírody. Který je pomůckou uměle vyrobenou člověkem- pomůckou, která není výší své vnitřní harmonie nedílnou součástí Přírody. Logicky pak člověka napadá. Pokud používám pomůcky, které nejsou součástí Přírody, může mne to dovést k tomu, abych se součástí Přírody stal? Nebo to naopak mezi mne a Přírodu vráží pomyslný klín.

Na vytvoření názoru může stačit sejmutí energie pomůcky

    O orgonitech vím již delší dobu. Stačilo mi však podívat se na obrázky orgonitových zářičů, přečíst si pár řádků základních informací a vnímat takto jejich energie, abych si udělal základní názor. Pro mne a další bytosti jdoucí po cestě stabilního neomezeného vzestupu je orgonitový zářič zařízení, kterému se na své duchovní cestě z dálky vyhneme, protože by nás to srazilo dolů. Mně osobně k tomu stačí pohled na orgonitový zářič a okamžitě vnímám nepříznivé, manipulující, částečně ovládající energie. Další dostávají varovné impulsy jinou formou. Naprosto zřetelně nám to naznačuje, že takové zařízení je pro cestu neomezeného vzestupu silně škodlivé.

    Podobný impuls či vnitřní vjem je pro mne vždy dostačující na to, abych se touto záležitostí už dále nezabýval. Pouze na základě konkrétního dotazu čtenářky jsem se rozhodl článek o orgonitech přečíst celý a celou záležitost podrobně rozebrat z pohledu bioenergií. Abych mohl vysvětlit, proč jsou tyto zářiče i přes všechny pozitivní výsledky celkově nepříznivé.

Dosah vědomí člověka na duchovní cestě

    Aby čtenář dokázal sledovat, o čem vlastně mluvím, zopakuji některá fakta. Je-li člověk duchovně neprobuzený, pak úroveň jeho vnitřní harmonie i frekvenční rozsah jeho vědomí se přirozeně pohybují na pásmu 1. až 3. vnějšího energetického těla – viz článek 15. Duchovní vzestup člověka a trojice hybných sil evoluce. Vnitřní harmonie i dosah vědomí duchovně probuzeného člověka je v pásmu 5. až 7. těla – článek 18. Cesta k duchovnímu probuzení člověka. Nad tím je duchovní práh – 8. tělo, které brání člověku postoupit výše, pokud sám používá nebo nechá na sebe působit cokoliv, co je umělou pomůckou, co se vyděluje z přirozeného působení Přírody – článek 19. Mystické zážitky a vzestup do sféry Věčného Já. Sem patří nejen magie, ale třeba i výroba a používání orgonitových zářičů. Doložím to následujícími údaji, které jsem zjistil svým vnímáním a přímou komunikací s Přírodou a Planetou.

Hodnocení energetického fungování orgonitů podle Přírody

Na úvod jsem položil Přírodě následující dotazy:

    „Na kolik procent mohou orgonitové zářiče nahradit přirozené kamenné menhiry a další megalitické stavby?“

Odpověď: nejvýše 5 %.

Další dotaz:

    „Jak funguje orgonitový zářič, prosím o porovnání vstupující a vystupující bioenergie – jejího složení a kvality.“

Zkoumání provedeme pro jeden typický malý orgonitový zářič ve tvaru pyramidy, například takový, jejichž fotografie jsou v článku Miroslava Zelenky:

    Běžná vstupující bioenergie v našem prostředí má momentálně v tuto chvíli následující orientační složení:

20 % temné levotočivé bioenergie, 70 % temné levotočivé síly.

(Tento údaj není pro tento článek podstatný, a mým cílem v tuto chvíli není odstartovat polemiku, proč je tomu právě tak, nebo na kterých konkrétních místech je energie „čistější“ a naopak kde je nejvíce „špinavá“. Pro účely zhodnocení orgonitů, a to je přece hlavním cílem tohoto článku, je rozhodující, co se s energií takového složení stane po jejím zpracování orgonitovým zářičem.

Pro vysvětlení dodávám, co tento údaj znamená:

    V prostředí je 20 % levotočivé bioenergie a na pravotočivou proto zbývá 80 %. Druhý údaj o procentu temné síly vyjadřuje, že fungování prostředí určuje ze 70 % levotočivá bioenergie a pouze z 30 % pravotočivá. Jinými slovy – levotočivé energie je sice méně, ale má mnohem vyšší frekvenci a tím i podstatně vyšší ovládací sílu. Takže prostředí sice vypadá přiměřeně čistě, ale přesto skrytě působí především ve směru dalšího ovládání člověka a nikoliv ve zvyšování jeho čistoty.

A teď co se stane s tímto vzorkem energie, když bude zpracován orgonitovým zářičem:

    Podíl temné levotočivé bioenergie se sníží z 20 % na pouhých 7 % (nebo na 10 % při jiném tvaru než pyramida). To znamená, že člověk s běžným vnímáním si všimne, že prostředí se více vyčistilo. Ale Síla zbývající temné energie se ze 70 % zvýší na 95 % (nebo na 90 % při jiném tvaru než pyramida). A překročila tím hranici 90 %, která je pro ovládnutí temnem kritická.

Komentář výsledku:

    Pro člověka na Staré duchovní cestě se skutečně znatelně zlepšila čistota prostředí. A to může přinést dílčí výsledky – zlepšení vnitřního pocitu, posun k lepšímu zdraví, atd. To vše je pravdivé a nezpochybnitelné. Ale z vyššího duchovního nadhledu se zároveň zvýšila temná ovládací síla energie, která zářičem prošla. Člověk je tak na jedné straně spokojenější, zdravější, vitálnější, ale zároveň lépe a dokonaleji skrytě ovládnutý ze strany vyšších temných systémů z vyšších světů mimo tento Vesmír.

Tvar pyramidy vnáší automaticky do pomůcky magické působení

    Přitom často používaný tvar pyramidy funguje účinněji jak pro Světlo, tak i pro Temno. To proto, že je silně působícím základním magickým tvarem. Jeho používání automaticky vnáší prvek magie do energií, které jsou takto zpracovávány. Člověk si tak posílí vzestup v rámci Staré duchovní cesty. Ale zároveň tím, že na sebe nechá působit magii a používá ji pro duchovní vzestup, zablokuje si další vzestup výše přes 2. duchovní práh – 8. tělo.

    Proto může orgonitový zářič pomoci duchovně neprobuzeným lidem nebo duchovně probuzeným lidem na počátku duchovní cesty, ale zároveň jim blokuje další vzestup do sféry Věčného Já. To znamená – pomoc při dílčím vzestupu, ale zároveň vytvoření stropu, který znemožní další vzestup. Takováto dílčí pomoc vypadá na první pohled hezky, ALE – výše vzestupu, kterou tím člověk dosáhne, není dostačující na to, aby dokázal radikálně změnit svůj život. Aby dokázal vzít svůj život do svých rukou.

    Navíc člověk, který na jakémkoliv úseku své duchovní cesty používal magii nebo další podobné umělé tvořivé systémy, rituály, pomůcky, se bude muset v budoucnu čistit od všech temných systémů, které jsou v pozadí za fungováním všech těchto pomůcek, a které tak na sebe navázal. Používáním takových pomůcek si na sebe naložil další karmické vrstvy navíc, místo skutečného a předpokládaného pokroku ve své karmické situaci.

Člověk by neměl mezi sebe a Přírodu stavět umělé pomůcky

    V našich textech zdůrazňujeme, že je nezbytné, aby se člověk stal nedílnou součástí Přírody. Že právě to je jediná cesta, jak se vyhnout z kolotoče opakovaných katastrof Planety. Jenže vnitřní harmonie Planety i Přírody jsou vysoko nad úrovní harmonie 3. duchovního prahu – 12. těla (viz článek 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru). Aby se člověk skutečně měl šanci stát nedílnou součástí Přírody, musí se přiblížit skutečné vnitřní harmonii Přírody. A to lze pouze tehdy, když prorazí bariéru 12. těla a vstoupí na cestu neomezeného duchovního vzestupu. Připomínám, že k tomu potřebuje stabilně dosáhnout vyladění svých čaker a příjmu hmotné výživy nad 95 % vůči optimu.

    Používání orgonitů blokuje přechod už přes 2. práh – 8. tělo. Není proto šance stát se touto cestou součástí Přírody, jejích struktur a tvořivých sil. Naopak se tím posiluje vydělení vlastní bytosti z Přírody jako někoho, kdo na svém vzestupu používá umělé nepřirozené pomůcky, místo aby hledal přístup k přirozeným přírodním procesům. Používá raději pomůcky, které na první pohled a na chvíli vzestup urychlí, ale při pečlivém zkoumání se ukáže, že zároveň tomuto vzestupu nastaví strop - 8. tělo, který již nelze překročit.

Používejte raději přirozené kameny

    Chcete se více přiblížit Přírodě? Pak si do svého okolí přineste přirozené kameny, které vás při cestě Přírodou zaujaly. Budou sice působit pomaleji, než orgonity, ale zato trvale a bez stropu. Nelze přece Přírodě vnucovat svou vůli na základě vlastní přehnané snahy pomáhat. Tak jak to dělá třeba magie. I při snaze pomáhat Přírodě je potřeba vnímat impulsy, aby má pomoc byla Přírodě opravdu pomocí, nikoliv danajským darem.

    A chcete opravdu pomoci Přírodě? Tak vztyčte menhir, vytvořte kamenný kruh, zasaďte strom, pomáhejte čistit a probouzet významná místa v Přírodě, které byla během věků zanesena nečistými stagnujícími energiemi. Čistým přirozeným způsobem nejprve pomozte především každý sám sobě – začněte pravidelně vykonávat přirozené činnosti, které vás dostanou na cestu stabilního vzestupu. Na těchto webových stránkách k tomu najdete jednoduchý návod.

    Jako inspiraci přikládám na konci několik fotografií prostředí, které jsme si přizpůsobili tak, abychom se v každém okamžiku cítili jako skutečná součást Přírody. Jakékoliv umělé zářiče, odrušovače negativních zón, které jsme také kdysi používali, jsme již dávno vyhodili.

    Pro úplnost dodávám, že i obyčejné kameny běžného rozměru od centimetrů po desítky centimetrů se v prostředí s velkou koncentrací energií Nové duchovní cesty probouzejí a stávají se živými bytostmi. Bytostmi, které mají jednoduchý úkol čistit prostředí. Přitom tmavé kameny jsou zaměřeny na pohlcování temné levotočivé energie a naopak světlé kameny vyzařují čisté pravotočivé energie. Není však cílem tohoto textu rozebírat podrobně, jak taková záležitost funguje a proč k tomu dochází. Tomu případně budu v budoucnu věnovat další speciální pojednání.

Názor Planety a Přírody na orgonity

Ještě se zeptám přímo na názor Planety a Přírody, pokud jde o používání orgonitů:

Planeta Země:  

    „Jde o další výmysl člověka, který nemá s přirozenými pochody v Přírodě nic společného. Jde o umělé a do jisté míry násilné ovlivňování přirozeně se vyskytujících bioenergií. Autoři a propagátoři tohoto prostředku však nemají dostatečně vysoký duchovní nadhled k tomu, aby vnímali, co se děje v pozadí za slibovaným zvyšováním čistoty okolního prostředí. Jistě – orgonity dokáží eliminovat, vyloučit z prosředí temné levotočivé bioenergie nízké frekvence. Zároveň však silně, razantně posílí temné levotočivé bioenergie vysokých frekvencí. A to jsou právě ty bioenergie, které jsou v pozadí za pokračujícím téměř kompletním ovládnutím lidského rodu temnými systémy.

    Orgonit takto ve skutečnosti dělá dvojí práci. Pro stranu Světla zvyšuje čistotu prostředí na nízkých frekvencích běžných pro duchovně neprobuzeného i probuzeného člověka. Ale zároveň pracuje pro temno – podobně jako každá další umělá pomůcka, nahrazující přirozené duchovní postupy. A to tím, že zvyšuje sílu temných ovládacích energií vysoké frekvence na úrovni Věčného Já i výše nad 12. tělem na úrovni Nové duchovní cesty.

    Člověk jdoucí po Nové duchovní cestě svým vnitřním citem pozná, že tyto umělé prostředky mu především škodí. Protože on už dokázal temné energie nízkých frekvencí ze svého okolí dostat jiným způsobem. Naopak člověk na úrovni Nižšího Já nebo Vyššího Já vnímá především pozitivní účinek orgonitů, protože vyšší temné působení je mimo frekvenční rozsah jeho receptorů. Mé doporučení je - jsou přece jiné přirozené způsoby, jak čistit sám sebe i prostředí okolo a ve svém bytě, aniž bych zvyšoval stupeň svého ovládnutí temnem.“ 

Příroda:

    „Prosím a žádám vás, lidstvo, abyste zastavili používání těchto umělých výrobků. Bráníte tím vyšší transformaci svých bytostí, vašeho okolí i celé Přírody. Těmito postupy se nestáváte součástí Přírody. Ale naopak se stáváte těmi, kdo přirozené pochody v Přírodě narušují. Příroda pak nemá na výběr, pokud jí podobné aktivity začnou příliš zatěžovat. Je nucena začít hledat cesty, jak se těchto lidských aktivit sama zbavit, aby vůbec přežila.“

 


  


 

 


 

 

 

 

 

© Jiří Novák, duben 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Diskusní téma: Je možné použít orgonity místo menhirů ke stejnému účelu?

Datum 27.04.2010

Vložil majitel čtyř křečků bez menhiru

Titulek vy se v tom pěkně plácáte :-)

Vy se v tom pěkně plácáte, co? Je tu velmi patrný váš strach a vnímání různých omezení. Tento váš strach a pocity omezení (připoutanosti a odporu) se pokoušíte povýšit na tvrzení s obecnou platností. Nicméně

1. jedná se o výhradně vaše pocity - zakládající se na negativních emocích, tedy je to něco, co nosíte v sobě, není to realita, jsou to jen myšlenky a názory. Neměl byste svými úlety obtěžovat ostatní, může je to rbzdit v rozvoji.

2. nejste evidentně člověk, který má zkušenosti, protože nikdo kdo zkušenosti opravdu má, by tuto vaši chybu neudělal. Ale máte možnost se obhájit a tak se těším na vaše svobodné vyjádření k několika bodům, které nabízím níže:

2.1. kdo jste, jaké máte zkušenosti, kdo jsou vaši učitelé, o které autority se opíráte, jaké máte metody, požehnání a ochranu? Zajímá mě vaše dosažená úroveň vzdělání a metody vašeho rozvoje. Zajímá mě váš konkrétní pohled a zkušenost - tedy vaše práce na sobě - co konkrétně děláte, studujete, jakou máte praxi, zda máte k dispozici konzultace - nebo zda všechno, o čem píšete, jsou jen nahodilé emotivní výkřiky člověka, který se "v tom pěkně plácá" a v duchovním supermarketu pobíhá od regálu k regálu jak tříleté děcko.

2. jaké méte konkrétní zkušenosti s lidskou spiritualitou, PSK, mimosmyslovým vnímáním?

3. jak definujete vy osobně pojmy: svědomí, odpovědnost, empatie?

4. co je podstatou vašeho "vyššího duchovního nadhledu", odkud pramení a na jakých zkušnostech se zakládá?


Doufám, že se nezaseknete, hezky se zamyslíte a na otázky odpovíte. Předem děkuji i za ostatní náhodné čtenáře, kteří konsternovaně proletěli mezi vašimi řádky tak jako já..
přeji vám méně úletů.
Hezký den!

Datum 27.04.2010

Vložil majitel čtyř křečků bez menhiru

Titulek p.s. ke zvážení:

p.s. znakem osobního/duševního/duchovního rozvoje nejsou co nejzajímavější úlety, nýbrž stabilita mysli. Ono je moc fajn napsat kilometry textu, ale pokud je výsledkem zmatenost (a troufám si tvrdit, že z vašich článků neplyne absolutně vůbec nic) a pocity různých omezení, případně nedůvěry, možná by stálo za zvážení, jestli tenhle web má skutečně smysl a přináší nějaký úžitek. Celé mi to připomíná domeček z karet.

Datum 27.04.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: p.s. ke zvážení:

Není nic jednoduššího, Vážený majiteli čtyř křečků, než naše stránky přestat číst. Nikdo Vás do toho přece nenutil. Jak je patrné, tak pro Vás určitě tento web nemá smysl a není žádná škoda, když už se příště nebudete obtěžovat. Je však od Vás naprosto nemístné mluvit za zbytek populace.
A další připomínky:
1) Strach je nejvíce patrný právě u toho, kdo nedokáže pod svůj vlastní výtvor uvést své pravé jméno.
2) Nic nesvědčí lépe o negativních emocích než právě Váš výsměšný a nenávistný příspěvek arogantního povýšence, který si ze své "vysoké duchovní pozice" dovoluje pokládat morální otázky druhým.
3) Na rozdíl od našich webových stránek, které mají pozitivní dopad na řadu lidí, tak z Vašeho výlevu opravdu neplyne vůbec nic, co by ovlivnilo běh tohoto světa.

Datum 27.04.2010

Vložil majitel čtyř křečků bez menhiru

Titulek heh

Všem otázkám jste se vyhnul. Chybí vám sebereflexe. Tak hodně štěstí při pomalém sesunu do šílenství, pane Nováku :-)

Datum 27.04.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: heh

Kdo by odpovídal na Vaše otázky, zbytečně by ztrácel čas. Protože je jasně patrné, že odpověď nevyžadujete z konstruktivního důvodu, ale pouze chcete dále shazovat a ponižovat druhého člověka. Na to, abyste vůči mně vystupoval jako vyšetřující a kárající soudce Nejvyššího duchovního soudu, nemáte nejmenší oprávnění. A znovu doporučuji, nečtěte naše stránky, když Vás tolik provokují. Píšu pro lidi, kteří o tuto cestu mají zájem a vím, co dělám. Přečtěte si, co jste napsal Vy - takhle se přece člověk na světelné duchovní cestě nechová.

Datum 03.05.2010

Vložil Anna Nováková

Titulek Re: Re: heh

Nevím, tazatel se mi nezdá být arogantní, vlastně to jsou docela důležité otázky.
Minimálně by to mělo být uvedeno někde na stránkách.

Datum 07.05.2010

Vložil Petra Nováková

Titulek Re: Re: Re: heh

Paní Nováková,
při vší úctě, pokud někdo otevřeně nazývá výtvory druhého „ úlety, kterými by neměl obtěžovat ostatní“, dále ho tituluje „člověkem bez zkušenosti“, aniž by o tomto člověku něco věděl, a pak mu ještě milosrdně dává možnost se obhájit na svém vlastním webu. Pokud tohle není neslušný, arogantní způsob chování, pak bych skutečně nechtěla vidět ten „pravý arogantní“. Je smutné, že takovýto způsob chování je již vnímán jako běžný způsob komunikace mezi lidmi, jak to dokládají mnohé diskuze na tomto webu. A nejen na něm.
Na většinu otázek, které byly dotyčným položeny, lze na našem webu najít odpověď. O autorovi se píše za článkem. Filozofie jeho, Nové duchovní cesty a tedy i všech, co se rozhodli žít čistým etickým způsobem, je vyjádřena na samém počátku v kolonce Co je to Nová duchovní cesta. Kde jsou popsány i metody, které autor používá a které zároveň předává ostatním.
Z většiny článků je jasně patrné, které síly za námi stojí. Také je to záměrně neustále zdůrazňováno.
Příklady „učitelů“, kteří poskytli autorovi důležité inspirace a impulzy, jsou též uváděny průběžně v jednotlivých textech.
Kdo má skutečný zájem se o této cestě dozvědět více, odpovědi najde. I co je podstatou vyššího duchovního nadhledu se zde dočtete. Též opakovaně. Např. článek 15,18,19,20,21.
Články jsou řazené za sebou tak, aby dávaly smysl a postupně skládaly střípky jednotlivých informací do nového celku, jehož úkolem je ukázat pravou podobu světa. A také ukázat lidstvu možnosti, které má. Tento nový celek vzbuzuje velmi protichůdné reakce. Kdo ještě není připraven spatřit pravou skutečnost, číst nemusí. Každopádně náhodné čtení článků mimo pořadí může být spíše inspirací ke čtení dalších, od začátku, než pochopením celého konceptu, který se snažíme lidem předávat.
Zároveň ani autor, ani další jeho spolupracovníci nejsou kaskadéři, kteří se jen snaží oživit současnou duchovní scénu něčím novým. Na to skutečně jako civilizace nemáme čas. Proto vše, co je zde předávané, existuje již dávno, je to sestavené na základě zkušeností mnoha bytostí a hlavně na základě praxe. Jen až teď přišel čas oficiálního zveřejnění pro širší veřejnost. Kdo se měl k těmto informacím dostat již dříve, možnosti tu byly (viz O autorovi-na konci článku).
Většina těch, co hledá, touží po duchovní svobodě, možnosti si vše vyzkoušet a vybrat z nepřeberného množství všech směrů a učení pro sebe ten správný. Tato „duchovní svoboda“ je tu již dlouho a co se změnilo? Kam nás dovedla? Stačí se rozhlédnout kolem sebe. Proto již přišel okamžik zamyslet se prostřednictvím tohoto webu nad změnou strategie při hledání nového směru vývoje.
Navíc, nejsme tu jen sami za sebe, jsme tu jako civilizace na Planetě, která nás hostí. Proto to, co děláme, musí být správné především pro ni. Jinak bychom byli jen paraziti. Ale jak může být pro Planetu správné něco, co jeden považuje za svou správnou cestu, z jeho pohledu to pomáhá, ale druhému to škodí? Proto je nutné najít cestu, která bude správná pro každou jednotlivou bytost, tedy i celou civilizaci, a tím zároveň i pro Přírodu a Planetu. Cestu, kterou bude moci kráčet každý, bez výjimek. Malý, velký, chudý, bohatý, mladý, starý, známý, neznámý, každý. Protože pokud cesta, kterou člověk prosazuje, škodí byť jediné světelné bytosti na Planetě, pak něco není v pořádku. Tohle je jeden ze základních stavebních prvků Nové duchovní cesty. Pokud s ním souhlasíte, čtěte dál a své odpovědi naleznete. Mnoho zdaru při hledání.
 

Datum 07.05.2010

Vložil Anna Nováková

Titulek Re: Re: Re: Re: heh

Děkuji za odpověď :)
Bohužel nesouhlasím, takže pro mě vaše stránky asi nebudou.

Datum 10.05.2010

Vložil Petra Nováková

Titulek Komu jsou určeny naše stránky?

Naše stránky jsou určeny těm, kteří stále hledají a nebojí se odhodit duchovní předsudky. Mnozí začnou číst ze zvědavosti nebo z pocitu, že mohou získat něco nového. Stránky však mohou předat nové impulsy pouze těm, kteří dokážou číst bez cenzury vlastního vědomí, s otevřenýma očima, srdcem.
Aniž si to uvědomujeme, každý tuto cenzuru v sobě máme. Je však na nás, jak se s ní rozhodneme pracovat. Přírodní energie, které za stránkami stojí a z textů vyzařují, samy hledajícímu ukážou cestu, pokud jim to umožní. Stačí zůstat otevřený možnostem, které tyto stránky přináší. Není jednoduché oprostit se od starých pravd, od předsudků všeho druhu a zkusit se podívat na svět jinak. Nově.
Teprve pak, když nový pohled vyzkouším, mohu posoudit, je-li správný. Záleží proto na každém, jak moc se odváží pro sebe udělat. Přes síto kritiky nelze objektivně spatřit realitu. Po jeho odstranění ano.

Datum 12.05.2010

Vložil R.Olšanská

Titulek Poděkování

Dobrý den, pane Nováku! Děkuji za odpověď na mou všetečnou otázku orgonit x menhiry.Někteří s Vámi souhlasí, jiní ne, já pořád hledám.Souhlasím, že orgonit místo menhirů = blbost.Orgonit považuji za technický prostředek , protiváhu technických prostředků jako věže operátorů, vedení VVN, počítače atd.Nějak mi neleze do kebule, že by orgonit byl špatný, když je rozšířen po celém světě a gifting dělá tolik obětavých lidí a nikdo by na to nepřišel.( např South Africa). No nic, budu dál hledat, ale za Váš názor moc děkuji!

Datum 18.05.2010

Vložil Jaroslav Kohoutek

Titulek Minipříspěvek

******************************************
Po rychlém přečtení tématu Orgonit a NDC v čele s panem Novákem a přisátým kritikem snad p. Kováčem v převlečení křečka(je to typ se všemi znaky takového odpůrce) jsem si udělal obrázek o tom, že je rok 2010 a civilizace je tam kde je. Nejsem na straně ani A ani B! Rád bych řekl své dojmy z návštěvy zdejšího ideového ringu a přinesl malou dávku satirického pohledu na věc!:
Pokud majitel křečků s cholerickou představou o své jasnozřivosti ve věcech duchovního rozsudku a oprávněnosti zasahovat do osobního dění nezmění svůj postoj k napadání lidí na těchto stránkách podepisuje si pod sebou jistý ortel! Chápu, že je nutné si ulevit neb se plyny hromadí. Není však nutné to předvádět na veřejnosti. Každý o tom ví své!
Pan KOváč zřejmě trpí plynatostí jistého druhu...Lidé kolem Bratrstva kočičí pracky-Rahunty a spol. -mají nějaké snad zajímavé informace v rukou, otázkou je a výzvou pro Rahuntu i pana Kováče jak s nimi naloží-neb pýcha předchází pád!Pokud jsou to kvalitní informace jak Kováč sliboval-bude i jistě kvalitní zdroj a autor!
Vysvětluji stručně přirovnání oboustranných sporů!!
Vzpomínáte?Archetypy Foglarových příběhů zůstávají v našem podvědomí?!
Mirek Dušín-poctivý a upřímný kluk-p. Novák
Rychlonožka-Petra Nováková spěchající obhajovat svého učitele v NDC atd.
Červenáček
Bohouš a Štětináč -Dlouhé Bidlo KOváčovo bratrstvo kočičí pracky :-)) :-))

*************************
Přišel jsem sem po dlouhém čase a je to pořád na stejné úrovni! Pan NOvák kéž necítí potřebu se bránit poctivým způsobem! Je to pouze ke škodě věci! Psi štěkají kolem plotu ...vždy když procházíte s taškou buřtů!Typ kritika s křečky neuznává poctivost a dráždí ho Vaše upřímnost, je totiž ze svého povýšení o mnoho pater nad vámi a rozumí nejen ORGONITU! Je to sice pěkné a upřímné ovšem nejste povinen ...
Kritik typu pana Kováče by měl konečně sklidnit své povýšené myšlení a předvést svoji duchovní úroveň vnitřní prací a meditací se zaměřením na Obhajobu Světla a Původce Života! Snad mu o to jde jak tvrdí!Je to více než potřebné-pohleďte na realitu a stav jiných duší!!Přestat se vytahovat jak puberťák co všechno ví a jak má originální "angličáky" z Tuzexu!

Doufám, že můj minipříspěvek přinesl alespoň pár úsměvů, jsou důležitější než znát lidsky jasnou pravdu. Vše se v průběhu života stejně koriguje a pak? Pak je rozhodně zas vše jinak než si lidské ego myslelo! Klid a pokoj mysli pro toho jenž usiluje o obhajobu Světla a Tvůrce Života!
********************************************
Jak je to s Orgonitem? Čistému vše čisté?!
Nemusí jít až zas jen o piliny a pryskyřici! Možná je dobré vědět o věci více než ji odsoudit, i když jsem Orgonit -umělý kámen v ruce nikdy neměl a ani se ho nazastávám!
Zdravím -Jarda

 

Datum 06.06.2010

Vložil saman

Titulek orgonit

Dobrý deň.

Moj názor je že človek bol stvorený aby tvoril.Na ňom je či bude tvorit "dobro" v súlade s prírodou" alebo "zlo"v nesúlade s prírodou.
Nevidím problém ak využívame energiu ktorú nam príroda dáva.Napríklad opracovanie kameňa na výrobu náradia alebo trebárs železo na výrobu nejakého nástroja "rýľ- pluh".Čo je na tom zlé respektíve v rozpore s prírodou keď využijem napríklad vietor na mletie pšenice?Napríklad mlyn.Využívam energiu ktorú mi príroda dáva.Podľa mňa ide o to aký to má zámer.Či pomáhať ľudom a prírode "v súlade s prírodou" alebo nie.To sa týka potom aj orgonitu.Príroda disponuje množstvom energií ktoré podla môjho názoru sú tu aj na to aby človek aj zvieratá mohli túto energiu využívať.
Orgonit može pomocť človeku na jeho duchovnej ceste ale iba do určitej miery.Ďaľej musí ísť človek sám.
Velmi s vami súhlasím aby sa človek dostal do súladu s prírodou ale nevidim problem ked využíva k tomu prostriedky čo mu príroda ponúka.

Ďakuejm a prajem krásny slnečný deň ktorých máme posledné roky velmi málo.
 

Datum 09.06.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: orgonit

Také přeju dobrý den.
Vaše slova vypadají naprosto logicky, ale mluvíte trochu o něčem jiném. Já nepíšu o prostředcích zajišťujících obživu - jako je pluh, kamen. Mluvím o umělých pomůckách vyrobených za účelem pomoci na duchovní cestě. A to je něco jiného. Neříkám, že není správné kamenem drtit obilí. Říkám jen, že pomůcky uměle vyrobené člověkem nepůsobí pozitivně na duchovní vzestup.
Příroda nám přece neposkytuje orgonity - to už je něco umělého, co má s Přírodou společný jenom zdroj materiálu.
Další věc - využívat energii, kterou mi Příroda dává. Jedna věc je energie větru, vodní energie a podobně. Tu člověk využívá a staví k tomu přístroje. Druhá věc je bioenergie, tedy energie života. Ta už není zcela volně k dispozici. Protože je součástí mnoha živých forem života kolem mne. Ano, přijímám volně bez úsilí čakrami bioenergii, kterou mi Příroda poskytuje. Tak je to správné a eticky čisté. Ale neovládám vůlí bioenergii kolem sebe. To, že nějaká bioenergie je vedle Vás, ještě neznamená, že Vám ji Příroda poskytuje. Ta bioenergie může patřit stromu, jiné bytosti a není správné si ji jakýmkoliv zákrokem nabrat. Možná rozdíly v tom, co říkám já a Vy vypadají jako detaily. Ale právě takové detaily rozhodují, jestli se dostanu na cestu stabilního duchovního vzestupu, nebo jestli o tom budu pouze mluvit. A chceme-li tento svět změnit, nezbývá nám nic jiného než dostat se na vzestup a získat vyšší duchovní nadhled nad situací.

Datum 18.06.2010

Vložil Jiří

Titulek Orgonit a GPZ

Zdravím, nemám potřebu se orgonitů nijak zastávat, třebaže je také na sobě testuji. Nesouhlasím však v jedné věci: orgonit jsem si nepořizoval jako umělou pomůcku k duchovnímu vzestupu. Můj motiv byl mnohem prozaičtější - konečně doma pořešit dost silné geopatogenní zóny! Jiná nákladná technická řešení či tvarové zářiče selhaly. Já se pak analogicky a zcela zákonitě ptám: má příroda právo si skrze GPZ brát moji bioenergii? Jde o stejnou otázku, jen vyjádřenou opačně. Já si pak vlastně pomocí orgonitu beru zpátky jen to, co mi patří. Co se týče alternativy umístění kamenů, moc se mi to nezdá. Kdyby přírodní kameny měly dostatečný efekt působení, různí psychotronici by přece nesestrojovali různá důmyslná zařízení, aby problematiku GPZ vyřešili. Jiní se prostě smířili s faktem, že to nejde, že je lepší pokud možno přesunout nábytek. Toto opatření se však pochopitelně nedá aplikovat vždycky, záleží na hustotě křížení C-H pásů či pramenů spodní vody.
V článku mi tak zoufale chybí zhodnocení účinků orgonitu z tohoto hlediska, ne sumační výsledek bilance bioenergie celého prostředí. Pokud byste byl ochoten posoudit orgonit "jen" ve vztahu ke GPZ, mohlo by to být přínosné.

Datum 21.06.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: Orgonit a GPZ

Co je to vlastně geopatogenní zóna? Je to místo, oblast, ve kterém jsou Planeta či Příroda nemocné. Například místo válečného konfliktu, místo hromadné vraždy, masakru, místo obětních rituálů apod. nebo prostě místo, kde je z jakýchkoliv jiných důvodů energetický duchovní obal Planety narušen. S léčením Planety a Přírody je to podobné jako s léčením člověka. Někdy si člověk, Příroda nedokážou pomoci sami a potřebují někoho jiného s vyšším napojením, kdo pomůže. Buď čistým způsobem, jak to popisujeme na mnoha místech těchto webových stránek, nebo naopak umělými pomůckami. Umělé pomůcky v mnoha případech pomohou, ale zároveň bytost, objekt, učiní více, hlouběji ovládnutým. Cílem vývoje v podání strany Světla je vylaďovat, čistit, harmonizovat, posouvat na vyšší hladinu frekvence bioenergie. Cílem temné strany je lépe, dokonaleji, a co nejvíce skrytě ovládat. A přitom třeba člověku z určitého pohledu pomoci. Můžete přece dát, půjčit někomu peníze a přitom jej prostřednictvím úroků později naprosto vyždímat, dovést k bankrotu, k pádu nebo učinit na sobě závislým. To je typický případ právě takové pomoci, která má za cíl zlepšit situaci, ale současně podrobit a ovládnout. Nemůžete vážně nemocného člověka vinit, že vám ubírá čas, stejně jako nemocnou Přírodu nelze obviňovat, že vám její nemocná místa ubírají energii. Spíš je potřeba snažit se najít cestu, jak dané nemocné místo léčit. Jak zablokované a uvězněné zajatce Planety uvolnit a pomoci je odvést tam, kam patří. Člověk je přece katalyzátorem vývoje. Je tou příměsí, která dokáže vývoji větších přírodních celků pomoci. To je naše skutečné lidské poslání. A ne tvářit se jako Pám tvorstva, pán světa, vládce všehomíra. Jako ten, kdo poručí větru a dešti.

Datum 21.06.2010

Vložil Jiří

Titulek Re: Re: Orgonit a GPZ

Váš pohled je trochu nestandardní, ale proč ne. Trochu mě však nesedí okolnost, že Curryho-Hartmannovy pásy křižují povrch planety v pravidelné síti nezávisle na čemkoli. Jak potom do Vašeho přístupu zapadá tato zákonitost? Čím opodstatnit takové rozložení zón. Přece nelze tvrdit, že se všude dělo něco nekalého, to co uvádíte je taky pravda, jenom bych taková místa raději nazval psychosomatickými zónami, tedy nezávislými na vlivu zemského podloží.

Datum 22.06.2010

Vložil Marie Mejdrová

Titulek Re: Re: Re: Orgonit a GPZ

To, co tvrdí dnešní (oficiální) věda je jedna věc a jaká je skutečná pravda je věc druhá. Každopádně myslím, že podstatou věci tady spíš je, že není náhoda, že se v takové zóně nacházíte nebo že Vám třeba energii bere něco úplně jiného. Ale na to se dá přijít až při karmické očistě za použití přirozených metod. Pokud se k ní člověk sám rozhodne a udělá vše, co je k tomu potřebné.

Datum 18.07.2010

Vložil Guyver

Titulek ad "Minipříspěvek"

Majitel křečků nastolil velice správnou otázku: "Jaké má pan Novák požehnání a ochranu". Zde není na prvním místě ochrana proti vnějším vlivům, ale cosi jako "blbenka" - pojištění proti vlastním chybám. Učitel bez pověření je samozvanec a pokud jeho žáci způsobí na základě jeho vyučování škodu sobě či druhým, nese za to karmickou zodpovědnost. Pokud někdo zastává teorii že umělé zásahy do přírody jsou VŽDY A ZA VŠECH OKOLNOSTÍ ŠPATNÉ, měl by jít příkladem a živit se bobulemi, kořínky a zrním. Protože: kde v přírodě najdeme mouku, jogurt či kulajdu, o propečeném bifteku nemluvě?

Datum 26.07.2010

Vložil Jiří Novák

Titulek Re: ad "Minipříspěvek"

Opět arogance, výsměch, urážky, slova vytržená z kontextu. Pletete si umělé pomůcky pro duchovní vzestup s postupy výroby a zpracování potravin. A samozřejmě, jak jinak – vyhrožování karmou.