Pravčická brána
Úvodní stránka | Odpovědi na reakce čtenářů | Pomohou uměle vytvořené mandaly duchovnímu vzestupu nebo ne?

Pomohou uměle vytvořené mandaly duchovnímu vzestupu nebo ne?

Jiří Novák Vloženo 30.5.2010

    Na počátku května 2010 jsem dostal mailem reakci čtenářky na krátkou zmínku o mandalách, která byla součástí článku 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty. V něm jsem psal o tom, že temné bytosti a systémy mají i jiné možnosti, jak získat přístup do hmoty, než se tam normálně zrodit. Cituji odpovídající úsek textu:

    „Temní nemají etické problémy parazitovat na zrozeném člověku a uzemnit se ve hmotě skrze něj. Napojit se do jeho nitra a skrytě jej vést k určitým činům... Další možností nehmotných temných sil je uzemnit se v předmětech, symbolech, teoriích. Dobře poslouží různé magické a čarodějné knihy, temné oltáře, mandaly. Z historie známe symbol temné levotočivé svastiky, hákového kříže, který dal průchod nehmotným silám temna do našeho světa. A který jim umožnil, aby se v tomto světě zabydlely.“

    A právě tato jediná zmínka o mandalách na našich webových stránkách vyvolala reakci jedné ze čtenářek. Vzájemně jsme si pak vyměnili několik zpráv a vyjasňovali si v nich naše vzájemná stanoviska. Mým záměrem teď není tuto paní jakkoliv napadat, ale na jejích reakcích se pokusím vysvětlit, v čem je problém a proč většina lidí má stejný názor jako ona. Náš postoj k mandalám je jednoznačný. V tuto chvíli ale mám na mysli pouze mandaly záměrně vytvářené jako pomůcka, která má lidem usnadnit, umožnit vstup na duchovní cestu, dosáhnout duchovního vzestupu. Nebo které jsou vytvářeny formou navázání duchovního spojení s nehmotnými úrovněmi našeho světa, např. formou automatického psaní. Nemáme na mysli přirozené přírodní objekty, jako jsou květy pampelišek, kopretin, ani běžné umělecké obrazy, jako např. obraz Vincenta Van Gogha: Slunečnice a další. Mluvíme výhradně o mandalách jako pomůckách pro duchovní vzestup.

    Pravda, nezkoumal jsem všechny takové existující mandaly. Ale prověřil jsem mnohé z nich a vždy na mne působily manipulující energií. Naopak jsem nenašel jedinou uměle vytvořenou mandalu, která má člověku pomáhat na duchovní cestě, a která by na mne působila pozitivně. Navíc vím, že někteří lidé na cestě vzestupu začali mít v určité fázi své cesty s mandalami umístěnými ve svém bytě problém. A dokud se jich nezbavili, energie je stále z cesty vzestupu shazovaly dolů. Proč asi? Protože z těch mandal vyzařovalo něco, co je manipulovalo, násilně směrovalo určitým směrem, o kterém nic netušili. A protože na základě mnoha zkušeností víme, že cesta vzestupu nefunguje pro nikoho, kdo manipuluje s druhým, zneužívá druhé, používá magii, ovládá energie svým vědomím, atd, Ale také nefunguje pro toho, kdo se nechá manipulovat, kdo na sebe nechá působit magii nebo energie ovládané vůlí jiného člověka. Naše názory na mandaly vycházejí z vlastního vnímání, i ze zkušeností více bytostí na cestě neomezeného duchovního vzestupu.

    Názor čtenářky je však z jejího pohledu také naprosto jednoznačný. I ona vychází ze zkušeností mnoha dalších lidí. Jde tedy o názory jedněch proti druhým. Každý má své argumenty a své obhajující důvody. Proto tuto diskusi ve zkráceném tvaru předkládám i dalším čtenářům. Aby se na základě předložených argumentů pokusil každý sám za sebe udělat si názor na mandaly. Je to pro každého taková osobní zkouška. Protože z našeho pohledu se každý bude muset v nadcházejícím období stále častěji rozhodovat, které metody přijme na své duchovní cestě za své, a které odmítne. Je jednoduché přijmout metodu, kterou jednohlasně doporučují všichni. Ale teď jsme přišli na veřejnou scénu my, co kráčíme po cestě neomezeného duchovního vzestupu. A dovolujeme si kriticky hodnotit mnohé metody, které předtím všichni doporučovali. Máme přitom z našeho pohledu dost pádné argumenty.

    Takže situace na duchovní scéně přestává být jednoznačnou. Veřejné mínění přestává být v duchovní oblasti jednoznačné a jednohlasné. Na scénu vstoupila Nová duchovní cesta a začíná odhalovat a obnažovat, že mnohé veřejně uznávané duchovní pravdy dnešní doby jsou pouhými duchovními předsudky, které už realitě dnešního světa neodpovídají. Jedním z takových příkladů byla situace s orgonity – viz text Je možné použít orgonity místo menhirů ke stejnému účelu? Další na řadě jsou mandaly. A tento výčet se bude čím dál více rozšiřovat.

    Nenapadáme konkrétní osoby – je věcí každého, co dělá. Dostaneme-li ale impuls zhodnotit určité pomůcky na duchovní cestě, tak to uděláme. A nebudeme nic zakrývat. Budeme vždy veřejně prezentovat to, co vnímáme. A také to, jak se k celé situaci staví samotná Příroda, se kterou duchovně komunikujeme. Chápu – vnášíme tím do myslí mnoha lidí zmatek. Dlouhou dobu si přece jednoznačně mysleli, jak ta věc pomáhá. A teď přijde nějaká doposud neznámá Nová duchovní cesta a její aktéři, které málokdo zná – a oni si dovolují tvrdit opak a dokládají to dost pádnými a přesvědčivými argumenty. Takže vezměte následující polemiku sami pro sebe jako zkoušku vlastní duchovní orientace. V závěru budete mít možnost svůj postoj prezentovat odpovědí na anketní otázku.


 

    V reakci na dvě podtržené věty na počátku tohoto textu mi čtenářka napsala:


    Dobrý večer, pane Novák,
přišel mi přeposlaný email  s vaším povídáním o nové duchovní cestě, kde se zmiňujete o tom, že k silám temnoty patří také mandaly. Mohl byste mi prosím sdělit, jak jste  k této informaci přišel a nějak toto doložit??? Přeji vám hodně radosti a velmi přivítám vysvětlení...
(její osobní údaje – jméno, adresu a webové stránky z pochopitelných důvodů neuvádím, proti publikování ostatního nemá námitky).


 

    Svoji odpověď doplňuji podrobnějším vysvětlením v závorkách:


    Nepamatuji si, že bych kdy kde přesně napsal, že mandaly patří k silám temna. Spíš že mandaly mohou být nástrojem temných sil nebo mohou přispívat k rozšiřování nepříznivé energie. Z mého pohledu většina mandal v sobě obsahuje magický prvek. (Co myslím tímto magickým prvkem? Je to cosi, co dodává energiím vyzařovaným z většiny umělých mandal sílu nepřirozeného, manipulujícího působení. Je to cosi navíc, co tam nemá co dělat. Například v květu pampelišky není žádný takový příkaz, který by manipuloval s energií vyzařovanou pampeliškou. V uměle vytvořené mandale však takový skrytě působící magický impuls je. K tomu, kdo ho tam dodal, se podrobněji vrátím v článku 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?, k jehož napsání jsem dostal podnět právě zde uvedenou výměnou názorů o mandalách.).

    A na cestě neomezeného duchovního vzestupu, jak jsem už vícekrát napsal, se člověk potřebuje rozloučit se všemi formami magie - s otevřeným používáním magie, magických předmětů, magicky ovlivněných obrazů i mandal, ale také nenechat na sebe magii působit. Např. konzumací magicky ovlivněných kapek, nošením magicky ovlivněných přívěšků, pitím magicky ovlivněné vody. Ale to je na dlouhé povídání. Koho to zajímá, postupně po dávkách předávané informace najde na webu novaduchovnicesta.cz - v článcích i duchovních komunikacích. Dostanete-li se na cestu neomezeného vzestupu, budete sama dostávat impulsy, co Vám brání v dalším vzestupu a co je potřeba ze svého života vytěsnit, aby člověk nenarazil na strop.

    Podíval jsem se na Vaše stránky. Chápu, proč se ptáte - jste sama tvůrcem mandal. Vaše stránky jsou na první pohled hezké, ale...Tvorba mandal, stejně jako další metody, pomůcky, postupy Staré duchovní cesty - většina z toho je kontrolována a skrytě využívána temnými silami vysoké frekvence mimo tento svět. (Proč je to kontrolováno temnem, jak se to mohlo stát, jak to, že to běžný člověk nevnímá - to vše také podrobněji vysvětlím v článku 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?)  Např. u Vás uvedená Óm mandala vyzařuje silně manipulující energie, které vnímám nepříznivě. Nemám nic proti Vám, jen vysvětluji, čemu všemu se potřebujeme vyhnout, chceme-li tento svět opravdu změnit. Je na každém, jestli informace na našem webu bude brát vážně nebo ne. Nemáme ve zvyku někomu něco vnucovat. Propagujeme čistý duchovní vzestup bez pomůcek, tedy i bez mandal, bez magie i bez vizualizace, která je u Vás doporučována v jakémsi Plejádském návodu. Všechny tyto a jiné podobné pomůcky a metody pomohou člověku kousek se posunout, ale zároveň mu nastaví strop, který již dále nemůže překonat. A tento strop mu brání pochopit, jak tento svět vlastně funguje, odkud k nám plyne to skryté ovládání, které mnoho lidí přímo drtí. Chcete-li o tom vědět víc, čtěte naše stránky. Ponecháte-li si svoje metody, je to Vaše právo, ale z mého pohledu si tím nad sebe stavíte strop, který Vám brání stoupat výše a dále. (Jak je možné, že určitá metoda člověku pomáhá a současně mu brání v dosažení trvalého duchovního vzestupu? Také o tom budu psát v článku 30B.) Je mi smutno z toho, že většina duchovních stránek mnoha autorů na internetu doporučuje metody, techniky, jejichž používání brání lidstvu, aby se odpoutalo od skrytého ovládání. Jedině čas a budoucnost však ukáže, kdo vlastně má pravdu.


 

    V dalším e-mailu paní upřesnila, jak moje věta, na kterou reaguje, přesně zněla).


    Ještě jednou, takhle jste volil slova. Cituji.....    Další možností nehmotných temných sil je uzemnit se v předmětech, symbolech, teoriích. Dobře poslouží různé magické a čarodějné knihy, temné oltáře, mandaly...
Tohle zúžení pojmu "mandaly" mi připadá skutečně méně vhodné..
Stačilo by být konkrétnější, či přesnější. Neberte to jako útok a slovíčkaření. Třeba se mýlím :-)


    A brzy poté následovala její podrobnější odpověď:


    Děkuji, pane Novák, za vaši odpověď. V něčem s vámi souhlasím a v něčem ne. Víte, osobně se domnívám, že kolik je lidí, tolik je různých cest, Každý je na jiném stupni vývoje a potřebuje jiné techniky. Každý, nechá-li se vést svojí intuicí, někam dospěje. Na vrchol můžeme dojít zkratkou i kličkami. Jeden má kondici pro rychlý výstup, jiný obchází horu a rozhlíží se kolem.
    Mám jiné zkušenosti s mandalami. Sama jsem začínala obrazy automatické kresby. Moje zkušenosti jsou takové, že kresba mandal lidem pomáhá, je to druh relaxace a vaše věta uvedená v článku mě zarazila proto, že vlastně podáváte lidem informaci - mandala může být nositelem temna, nebo jak to vykládáte, a vytváříte v nich blok k sebevyjádření. Kreslení mandal je dlouhý proces, není v něm žádná magie, jak se mylně domníváte. V tom musím být vaším oponentem.
Jsou lidé, kteří potřebují rituály, kamínky, svíce... nevím, co ještě... Sama k nim nepatřím... Věřím v sílu, která je ukrytá v nás. To byste se dočetl, kdybyste  znal stránky celé. Ale o to tady nejde... Víte, věřím také, že děti vidí správně.. Před chvíli jsem si schválně pustila mandalu Om -video, které vy vnímáte negativně. Malá vnučka jen tak sama od sebe řekla - krásná hudba a hezké obrázky. Pro mě toto video zdrojem, jak autorka tvoří, jak jí štětec hraje a že je tam symbol Om, na tom nevidím nic špatného.
    Podle vašeho tvrzení bych se mohla domnívat, že když se mi vykreslí, že mne ovládají temné síly??
kdepak, tak to není, ovládají nás síly, kterým dovolíme... Myšlenka, ta je nejdůležitejší...
Ale já jsem nechtěla tady rozvádět diskusi, protože každý jdeme tou cestou, kterou zvládáme. Osobně nepotřebuji nic. Nebe nad hlavou a klid  a pohodu , radost.... atd... ale jsou lidé, co potřebují berličku, zatím.... věřím, že tomu tak nebude, to vy víte sám... ale myslím, že nelze zatím některým brát lekce... je to vše mnohem složitější.
Kresba - mandaly, automatické kreslení, to vše jsou prostředky, které člověku právě naopak pomáhají a prosím nepoužívejte, že je tam vkládána magie, když nevíte přesně o co jde. Nebo jste si to někde vyzkoušel?...
Víte kolik uměleckých děl bylo vytvořeno právě touto technikou? Kdyby jí nebylo, svět by byl chudší o mnoho obrazů světových malířů, dekorací a spoustu dalšího, jak vše souvisí se vším.
    Nahlédněte do knihy pana Dahlkeho- Světové mandaly a pochopíte, o co jde.
Pampeliška je mandala, kruh na  vodě je mandala, vaše buňka v těle také.... To jsou mandaly v širším slova smyslu.
Člověk musí dobře zvažovat slova, protože některými výroky může velmi ublížit, blokovat, zastrašovat.
Pracovat se slovy není vůbec snadné.
    Přeji vám hodně inspirace a krásné dny...  


    Napsal jsem další odpověď a snažil se své postoje vysvětlit podrobněji. Ještě doplňuji dodatečný komentář na slova čtenářky: „ovládají nás síly, kterým dovolíme... Myšlenka, ta je nejdůležitější...“

    V tomto světě už dávno obyčejný člověk není tím, kdo určuje, které síly ho ovládají. Lidstvo si volbou své duchovní cesty uzavřelo vědomí mezi frekvenční úrovně svých jedenácti vnějších energetických těl a nastavilo si tak strop, který další vyšší vzestup znemožňuje. Proto běžný člověk, včetně dětí, zdaleka nemá přehled o všem, co v tomto Vesmíru a jeho duchovních úrovních existuje. Například andělé Dhyané jsou vysoko nad dosahem běžného člověka. A běžný člověk ví o jejich existenci pouze z knih a textů a není schopen s nimi navázat duchovní spojení. Ale také temné síly mnoha druhů přesahují duchovní vnímání běžného člověka. Kterýkoliv temný systém, nacházející se z pohledu frekvence nad člověkem ve hmotě, je tou řídící silou, která rozhoduje o ovládání. Nikoliv člověk sám. Pouhá myšlenka člověka na čistotu mu tuto čistotu nezajistí. Ani vytváření energetických ochran z vlastní výšky frekvence jej neochrání před skrytým ovládáním z větších výšek. Pouze dostatečný a trvalý vzestup nám umožní pochopit, které všechny síly operují v tomto Vesmíru. A pouze dostatečný vzestup nám umožní navázat duchovní spojení se samotnou Přírodou a Planetou a naopak zbavit se ovládání temnými systémy z duchovního pozadí tohoto světa.


 

    Vážená paní, opravdu nemá cenu pokračovat v další diskusi. Snažíte se vytvářet dojem, jako kdybych plácal páté přes deváté, nevážil slova, která říkám a některými výroky ubližoval, zastrašoval. Na to bych Vám řekl, že nic z toho, co publikuji, není náhodně umístěné slovo. Všechny texty jsou připravovány v kontaktu s Přírodou a Planetou, s respektováním jejich potřeb i směru dalšího vývoje. Navíc jsou posuzovány, kontrolovány a připomínkovány několika nezávislými osobami na duchovním vzestupu, než dojde ke konečné publikaci. Za vším, co bylo publikováno, si stojíme.

    Mým úkolem je psát pravdu o tomto světě, ať je pro kohokoliv sebevíce překvapivá. V jednom je pro mne tato diskuse poučná. Budu muset napsat ještě jeden článek o tom, proč je většina veřejně působících duchovních pracovníků z pohledu Světla v duchovním poklesu, přestože si každý z nich myslí, jak moc pomáhá duchovní evoluci dnešního světa. Opět je zásadní rozdíl v tom, co je přirozené - co vytvořila sama Příroda a co je uměle vytvořené rukou člověka, a co jde mnohdy proti Přírodě. Já netvrdím, že Vy jste vložila do Vámi vytvořené nebo Vámi používané mandaly jakousi energii ovládání. Ale ta energie tam prostě je, já ji zřetelně vnímám a z toho vycházím při posuzování používání podobných mandal.

    Sněhová vločka, květ kopretiny nebo pampelišky – to jsou přírodní útvary a vyzařuje z nich čistá energie Přírody. Ale třeba Mandala Óm, kterou Vy vnímáte pozitivně - já z ní naopak zřetelně cítím nepříjemný tlak na břicho, který naznačuje, že objekt vyzařuje silnou manipulující energii, která člověka nepřirozeným způsobem kamsi tlačí, směruje. Nebo popis Plejádské vizualizace s růží – vnímám totéž. Podstatný je úhel pohledu – stav, ze kterého toto posuzování provádím. Já jsem na duchovním vzestupu, a to velmi rychlém (jistě, nemohu to hmotným způsobem dokázat). Mám tedy nad situací dostatečný nadhled, abych vnímal všechny roviny působení daného objektu. Zatímco Vy jste podle informací Přírody v pomalém poklesu (a určitě si přitom myslíte, jak jdete nahoru). Vnímáte proto jen určitou rovinu vyzařování a ta je Vám příjemná.

    Proč asi je celý tento svět a drtivá většina lidí v něm ve stavu skrytého ovládnutí? Když celé věky obětaví duchovní pracovníci pracují na tom, aby to bylo jinak? Protože mnoho z toho, co dělají, nezabraňuje dalšímu ovládání, ale naopak toto ovládání podporuje. Procitnutí do skutečné reality nebude pro mnoho z nich snadné. Kdo není na duchovním vzestupu, není schopen rozlišit, zda všechno to, co dělá, podporuje vzestup, nebo zda to jde naopak proti vzestupu. O tom všem píšeme na našich stránkách. A nikoho přitom nenutíme, aby je četl. Nové informace jsou krok za krokem zveřejňovány. Dostala jste informace, že mandaly, které rozšiřujete, mohou kromě toho, že do jisté míry lidem pomáhají, také ovládat či jinak škodit. Je na Vás, jak se k té informaci postavíte. Nejste nucena ji přijmout. Ale každý bude jednou tváří v tvář karmě, Přírodě a Planetě skládat účty za své činy – Vy i já. A jen budoucnost může prokázat, koho pravda má vyšší hladinu čistoty, frekvence, harmonie. A naopak koho pravda je jednostranná, zploštělá, zjednodušená.

    Já nejsem Vaším soudcem, ani Vy nejste soudcem mým. Mé právo a zároveň povinnost je psát o mandalách, pyramidách, orgonitech, zázračných minerálech MMS, diamantové vodě tak, jak to vnímám. Svou činností se stávám součástí Přírody a i proto mám přístup k jejím informacím a v léčbách se stávám prostředníkem pro využívání jejích tvořivých sil. Tak to vnímám já i další lidé kolem mne. A budeme v tom pokračovat. Protože vnímáme, že jiná cesta k nápravě světa, než těsné sepětí s Přírodou, zde není. Sepětím s Přírodou však už není umělé vytváření čehokoliv, jakýchkoliv pomůcek.

    S pozdravem Jiří Novák


    Poslední odpověď čtenářky byla následující:


    Děkuji vám pane Novák, že jste mi věnoval čas k vysvětlení vašeho pohledu.
Píšete, že jsem na poklesu. Víte, nikdy jsem se neřadila a o sobě nemluvila jako o člověku duchovním. Někdy mi připadá, že se v posledních letech slovo zprofanovalo natolik, že se ani já ani mnoho jiných nevyzná, kde je vlastně "pravda", jaké je správné počínání?? Jak mohu vědět, že právě já jsem na vzestupu? Pročtu si vaše stránky, protože mě zajímají různé pohledy. Nejsem absolventem žádného semináře, zasvěcení,... vnímám přírodu a snažím se zachytit její dech. Dělám to s tím nejlepším svědomím a láskou a rozhodně s mandalami nekupčím, jak se možná domníváte. Tolik jen na svoji obhajobu. Přesto vám za slova děkuji, i pro mě jsou poučná.


 

    Také já jsem měl potřebu ještě odpovědět:


 

    Vážená paní, jistě jste si na našich stránkách všimla, jak agresivně i sprostě jsme byli někdy napadeni těmi, kteří se cítí být vysoko nad námi a možná si stále myslí, že jsou těmi, kteří ještě dnes duchovně řídí vývoj celé Planety, jako tomu bylo v minulosti. Z Vašeho stylu jednání vnímám něco úplně jiného než agresivitu. Proto Vám také odpovídám. Vaše obrázky čisté Přírody na Vašem webu jsou opravdu krásné. To není to, co by Vás mělo stahovat. Ale z mého pohledu Vás stahuje především přebírání jiných věcí na Váš web. To je to, co jsem zmínil. Přestože jste uvnitř ve srovnání s jinými relativně čistá, nejste na vzestupu pro ty záležitosti, kterými se zabýváte, ale tím, co přebíráte od druhých. Neposuzoval jsem Vámi vytvořené mandaly, ale hlavně ty přejaté, které jsou skutečně silně ovládající.

    Když jsme začali stoupat na Nové cestě, dostávali jsme postupně silné náznaky, čeho se musíme dále vzdávat, chceme-li jít dál. Přestávali jsme meditovat na vnitřní srdce, přestávali jsme si impregnovat jídlo a dýchání určitou myšlenkou, přestávali jsme vizualizovat energie. Přestávali jsme si programovat vlastní vědomí třeba stokrát opakováním určitého prohlášení za pomoci navléknutých korálků. Museli jsme i odhodit, zničit, určité knihy. I my jsme prošli cestou hledání a dolaďování. Naznačuji to v posledním článku, že Nová duchovní cesta je samoopravná, samoočistná (jde o článek 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?).

    Dnes neděláme nic jiného, než předáváme dalším své zkušenosti a jsme za to z mnoha stran nevybíravě napadáni. Pro některé čtenáře nemají naše články žádnou hodnotu, ale přesto je čtou znovu a znovu, aby nám pak s gustem udělili známku 5. Věřím, že čistou cestu vzestupu pro sebe také někdy najdete, že se necháte našimi stránkami inspirovat. Impulsy od Vás mne dovedly k pochopení, že musím napsat další neplánovaný článek: 30. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu. Vyjde asi tak za 2-3 týdny. Stejně tak, jako mne napadení mého duchovního jména skrze učení MCEO dovedlo k tomu, abych se touto záležitostí zabýval podrobněji a napsal pak článek  21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy.

    Na závěr děkuji za Vaše impulsy a přeju Vám jasné vnímání všeho, co je pro Vás v tuto dobu důležité.
S pozdravem Jiří Novák


 

    V závěru dodávám, že v tématu 30, které je rozděleno na trojici článků 30A. Cesta čistého vzestupu dnes není populární, 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?, 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody, najdete další podrobná zdůvodnění a vysvětlení, proč běžně uznávané a používané metody duchovní práce, pomůcky doporučované pro duchovní vzestup neumožňují člověku probudit tu nejcennější schopnost, kterou uvnitř sebe má – možnost neomezeného duchovního vzestupu přes všechny duchovní bariéry a prahy.

© Jiří Novák, květen 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Je vhodné používat uměle vytvořené mandaly na duchovní cestě?

  • 194
  • 37
  • 42

Celkový počet hlasů: 273


Diskusní téma: Pomohou uměle vytvořené mandaly duchovnímu vzestupu nebo ne?

Datum 18.06.2010

Vložil Jiří

Titulek Rovina vnímání

Teď mě napadlo, že něco na té rovině vnímání a výši úrovně nadhledu bude. Malý příklad z vlastního života: když jsem pobýval ve městě, byl jsem zvyklý na určité televizní pořady, kterými jsem vyplňoval volnou chvíli a nijak závadné mi nepřišly. Odjel jsem na venkov do přírody a trávil čas úplně jinak. Vrátím se zpátky, zapnu oblíbený kanál a co nevidím: špína, hnus, nevkus, stresující momenty. Příroda se v tomto případě postarala o zjemnění mého vnímání, takže ten samý impuls měl u mne už docela jiný význam. Tolik k vysvětlení, proč se 2 nemusí na stejném působení shodnout, důležitý je onen dostatečný odstup. A čím je člověk čistší, tím těžší je rozlišit i relativně pozitivní vliv té které věci. Možná jsem nezvolil zrovna nejlepší ukázku, ale myslím že jsem snad vystihl podstatu záležitosti.