Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články V: 60 - 69 | 67E. Možnosti zásahů z duchovních sfér do hmoty

67E. Možnosti zásahů z duchovních sfér do hmoty

Jiří Novák Vloženo 26.12.2013
Jiří Novák

Dokáže člověk sám zvládnout přechod z Astrální cesty na Světelnou cestu? Dokáže se sám zbavit na sobě parazitujícího temného systému? Člověk přijme z duchovních sfér jen energii té frekvence, na kterou je vnitřně naladěn. Možnosti světelných zásahů z vyšších světů do hmoty. Důležitá role člověka jako prostředníka ve hmotě. Světelné energie dnes ještě nemohou účinně měnit strukturu hmoty. Měnit strukturu hmoty je možné přes živly – od této možnosti však byl člověk 2. typu záměrně oddělen. Je reálné, aby i světelné bioenergie dokázaly měnit strukturu hmoty? Ovlivňování událostí na základě přirozené přitažlivosti bioenergií. Přicházející impuls dokáže inspirovat pouze připraveného člověka. Magie měla při působení do hmoty razantnější možnosti. A co zásahy Temných sil shora do hmoty? Temné systémy působí shora do hmoty převážně prostřednictvím živlových energií přes astrální rovinu.

Tři možné duchovní orientace člověka ve hmotném světě

V tématu označeném číslem 67 se zabýváme následujícími třemi možnými duchovními orientacemi člověka ve hmotném světě:

  1. Astrální duchovní cestou (zkráceně Astrální cestou),
  2. Duchovní cestou Světla (zkráceně Světelnou cestou),
  3. Duchovní cestou Temna (zkráceně Temnou stezkou).

Přičemž Astrální cesta je vlastně to samé, co jsme v jiných textech označovali jako Stará duchovní cesta. Tato pátá část bezprostředně navazuje na články 67A. Tři možné duchovní orientace člověka I, 67B. Tři možné duchovní orientace člověka II, 67C. Tři možné duchovní orientace člověka III, 67D. Tři možné duchovní orientace člověka IV. Ty doporučujeme čtenářům přečíst ještě před touto třetí částí. Tento článek celé téma uzavírá.

Dokáže člověk sám zvládnout přechod z Astrální cesty na Světelnou cestu?

V tomto období se zatím lidem příliš nedaří, aby sami dosáhli čistě svojí činností bez pomoci druhých vzestupné Světelné cesty. Výjimkou jsou jen relativně čistí lidé, kteří se v tomto životě svázali s minimálním počtem systémů Staré cesty nebo nejlépe s vůbec žádnými. A pak také jednotlivci, v jejichž těsné blízkosti je člověk pevně stabilizovaný na vzestupné světelné cestě. O těchto případech bude více v připravovaném článku 64B. Samovolné vstupy bytostí na Novou duchovní cestu.

Možná, že v  budoucnosti bude zvládnutí přechodu z Astrální cesty na vzestupnou Světelnou cestu již snazší. Předpokladem k tomu je, že se podaří hmotnou rovinu světa hromadně očistit od řady působících silných temných systémů ovládajících potraviny, metody duchovní práce, mnoho bytostí ve hmotě, atd.

V dnešní době je však zatím stále ještě problematické samovolné dosažení trvalého vnitřního vyladění a otevřenosti vůči energiím Přírody nad hranicí 95%. Protože například i někteří lidé usilující o syrovou rostlinnou stravu, tedy vitariáni, do sebe dnes často nevědomě dostávají část zatemněných či ze své podstaty přímo levotočivých potravin. Někdy je tato nepříznivá složka výživy značná.

Podrobněji se tímto rizikem zabývají články 58A. Rizika vitariánství – část I, 58B. Živá strava a vitariánství, 58C. Co je zásadní při posuzování „živosti“ potraviny?, 58D. Rizika vitariánství – část II, 58E. Rizika vitariánství – část III, 58F. Přirozená živá strava - hlubší zamyšlení.

Zvládne člověk sám zbavit se na sobě parazitujícího temného systému?

Jakmile člověk začal sám provádět určité praktiky Staré duchovní cesty a navázal na sebe trvale parazitující temný systém, je zle. Tato vysávací struktura je sice neviditelná, ale z pohledu běžných světelných energií představuje doslova pevný temný pancíř, který nelze jednoduše zdolat, zničit, odstranit. A to i v případě, že ten člověk bude soustavně den za dnem správným způsobem posilovat světelné základy své bytosti.

Do určité míry má možnost zvládnout to sám po požádání Spojených Sil Světla o energie. Jestli sám zvládne zbavit se parazitujícího temného systému nebo bude-li nutná pomoc dalších jednotlivců na vzestupné světelné cestě, to záleží na tom, jak vysokou levotočivou frekvenci parazitující temný systém má.

Návod na požádání o pomoc v jednodušších situacích je uveden na webové stránce Jak požádat o energie z duchovních sfér? Člověk takto požádá Spojené Síly Světla o energie, ale tato pomoc je určitým způsobem limitována.

O tom jak dále úspěšně postupovat po nastoupené vzestupné světelné cestě, je více v textech U14. Jak dále prohlubovat a rozvíjet vzestupnou světelnou cestu?, U15. O úrovni vnímání pravdy rozhoduje vnitřní čistota člověka.

Člověk přijme z duchovních sfér jen energii té frekvence, na kterou je vnitřně naladěn

Přes to všechno bude člověk někdy potřebovat pomoc dalších bytostí na vzestupné světelné cestě. Například na to, aby člověk dokázal ze své bytosti dostat na počátku cesty ke Světlu temnou parazitující strukturu pocházející třeba z doby Atlantidy nebo dokonce z vyšších světů nad naším Vesmírem, potřebuje obvykle světelné energie mnohem vyšších frekvencí, než jsou ty, které je schopen v dané chvíli sám do sebe přijmout.

Často pak jde o kruh, ze kterého se člověk sám nedostane. Aby se toho temného přisedlého na své bytosti zbavil, potřebuje se ve Světle dostat výše. Aby však na tyto vyšší frekvence ve Světle dosáhl, musí se nutně napřed toho temného na sobě zbavit, protože tento temný systém jej aktivně frekvenčně stahuje.

Je důležité si uvědomit, že člověk sám není schopen do sebe přijmout energie vyšších frekvencí, než jaké je v daném okamžiku jeho celkové vnitřní vyladění, celkový stupeň jeho vnitřní čistoty. A i kdyby mu světelné duchovní systémy chtěly jakkoliv pomoci a tyto energie mu shora posílaly, jeho bytost není schopna světelné energie vysokých frekvencí přijmout. Za takové situace pak potřebuje určitého prostředníka, člověka schopného naladit se na vyšší světelné frekvence, který je k takové činnosti oprávněn, a který mu příchod vyšších světelných energií do jeho bytosti pomůže zprostředkovat.

Někdy je také potřeba problém náležitě prozkoumat a na vědomé úrovni pochopit. K čemu vlastně v minulosti došlo, jakou v pozici v tom tento člověk hrál. Jestli on byl tím, kdo ubližoval druhým nebo jestli naopak nechal na sobě parazitovat. Jaký jeho postoj byl v minulosti vychýlený. Protože karmické vyvázání bez získání a vnitřního pochopení těchto základních informací obvykle proběhnout nemůže. Bez tohoto vnitřního pochopení by se člověk vnitřně neoprostil od daného vadného postoje a v budoucnu by proto měl tendence jej opakovat. Opět platí, že buď tento informační přenos dokáže zajistit člověk sám, nebo bude potřebovat pomoc druhého.

V takové situaci pomůže spolupráce s dalšími světelnými bytostmi ve hmotě, které mají na základě své vnitřní čistoty, svých dosavadních zkušeností, i svého osobního a světového úkolu oprávnění zprostředkovat karmické vyvázání. Navíc v případě temných systémů inspirovaných z vyšších světů člověk potřebuje nutně světelnou energii vysoké frekvence s bojovými prvky, která je schopna rozkládat, ničit, likvidovat temné systémy usazené na bytosti člověka.

Možnosti světelných zásahů z vyšších světů do hmoty

Mohou duchovní síly shora z vyšších světů svými dnešními zásahy na podkladě světelné pravotočivé bioenergie přímo a účinně ovlivňovat, usměrňovat vývoj ve hmotné rovině? Během historie se lidstvo stále více zatemňovalo a zapadalo do pout hmoty. Tím se čím dál více frekvenčně vzdalovalo od světelných energií v duchovních sférách nad hmotou. A to mělo zásadní důsledky, pokud jde o možnost dalšího účinného duchovního vedení civilizace shora z duchovní sfér.

Vývoj zde na planetě Zemi potvrdil, že v určité době skuteční Stvořitelé i jejich prodloužené ruce – andělé Dhyané a andělé nižších úrovní, ztratili možnost dalších zásahů přímo do hmoty, které by dokázaly pozitivně usměrnit vývoj ve hmotě.

Ještě jim po určitou dobu zůstala možnost destrukce stvořeného celku, ale i tu postupně ztratili. Již dříve jsem o tom psal v článcích 6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů, 39D. Způsoby umělého řízení Karmy v minulosti, A10. Sestup Nové Karmy do hmoty právě probíhá, 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru, 37A. Proč existuje člověk ve Vesmíru?, 48B. Může člověk překonat dokonalost Stvořitele tohoto světa?

A pokud chtěli dřívější Tvůrci napravit chyby, kterých se při tvůrčí činnosti dopustili, zůstala jim po určité době už jen jediná možnost: Sestoupit dolů, postupně až do hutné hmoty. Tam se jako běžný člověk podléhající základním zákonům hmotného světa dole duchovně probudit a dopracovat se ke světelnému vzestupu. Začít se karmicky čistit a začít jako člověk bez zvláštních privilegií a bez umělé magické výbavy měnit tento svět zevnitř. A to vůbec není jednoduché.

Dnes už světelné duchovní instituce shora nemohou přímým zásahem světelnými bioenergiemi zlikvidovat temný systém, který ovládá lidstvo na Planetě. Nemohou shora zabránit katastrofě, která ohrožuje vývoj civilizace. Nemohou donutit civilizaci, aby přestala používat na duchovní cestě magii a nejrůznější umělé pomůcky.

V jejich možnostech je pouze posílat dolů jednotlivé nebo opakované informační impulsy, například formou snu, inspirace, povzbuzení intuice člověka. Ty však mohou přijmout, správně rozpoznat a pochopit pouze připravení lidé ve hmotě. A pokud připravený člověk impuls shora přijme, pak je ještě důležité, aby podle něj začal také skutečně jednat. Pak teprve je možné říci, že Světelné instituce shora dokázaly pozitivně usměrnit vývoj.

Důležitá role člověka jako prostředníka ve hmotě

Bez připraveného člověka ve hmotě to však jednoduše nejde. Člověk ve hmotě se stává jedním ze zásadních článků Nového vývoje, viz text 37A. Proč existuje člověk ve Vesmíru? :

Člověk ve Vesmíru funguje jako katalyzátor evoluce obřích vesmírných bytostí. Je tou příměsí, která dokáže evoluci Vesmíru mnohonásobně urychlit, optimalizovat, stabilizovat nebo také naopak ještě více zpomalit či úplně zastavit, zničit.

Člověk je tou bytostí, která dokáže přijmout informace o vysoké úrovni pravdy z duchovních sfér nad hmotou a poté tyto informace v praxi realizovat. Samotné informace však nic nezmění. Změna přichází až po jejich uvedení do praxe. A v tom je člověk ve hmotě nenahraditelný.

Z toho všeho vyplývá, že bez člověka prostředníka ve hmotě jsou v dnešní době pokusy o přímé světelné zásahy shora do hmoty na bázi světelné pravotočivé bioenergie neúčinné. I magie postupně ztrácí svůj dávný vliv na hmotu. Celý vývoj postupně směřuje k tomu, aby většina událostí ve hmotě začala probíhat na základě přirozené přitažlivosti bioenergií téhož typu a podobné frekvence.

Více o tom bude v dalším textu.

Světelné energie dnes ještě nemohou účinně měnit strukturu hmoty

Člověk ve hmotě může zprostředkovat přísun čistých světelných bioenergií shora do hmoty. Tyto světelné bioenergie mohou pozitivně ovlivnit struktury v duchovním pozadí tohoto světa i jednotlivých bytostí.

Například dokážou obnovit činnost nefunkčních zcela zablokovaných čaker nebo opravit narušené éterické matrice hmotných orgánů v těle člověka. To může mít okamžitý zásadní vliv na to, jak se ten člověk zdravotně cítí i jaké je jeho psychické rozpoložení. A pozitivní změny v éterických matricích se mohou s určitým časovým zpožděním promítat i do hmoty.

Pro úplnost dodávám, že o prvním vnějším energetickém těle člověka, které je označováno jako éterické, jsou podrobnější informace v článcích 15. Duchovní vzestup člověka a trojice hybných sil evoluce, 28A. Princip fungování čaker člověka:

Éterické vnější energetické tělo v sobě obsahuje energetický vzor, matrici, předlohu pro každou tkáň, každou kost, pro kterýkoliv orgán ve hmotném těle. Celé éterické tělo tak představuje souhrn matric z bioenergie, do kterých dorůstají jednotlivé tkáně a orgány fyzického těla, a ve kterých jsou ukotveny. Jeho součástí jsou čakry, které představují energetické orgány na přijímání bioenergie z vnějšího prostředí.

Všechny tyto možnosti změn vyvolaných působením bioenergií v duchovním pozadí hmoty jsou velmi pozitivní. To vše dokáže výrazně povzbudit regenerační schopnost lidského organismu, urychlit hojení, usnadnit rekonvalescenci při vážném operačním zásahu. Ale zatím ještě to má své hranice. Okamžitou změnu narušených, poškozených, nebo zcela nefunkčních hmotných orgánů v těle člověka, a to i v situacích ohrožujících bezprostředně život, to zatím ještě světelné bioenergie vyvolat nedokážou.

V případě světelných bioenergií jde stále v tomto období o nepřímé zásahy ovlivňující přímo pouze duchovní struktury za hmotou a teprve až postupně, zprostředkovaně, s určitým časovým odstupem také některé situace a probíhající události ve hmotě.

A i tato zprostředkovaná postupná změna má své hranice. Například nedoroste odebraná část končetiny, i kdyby se podařilo éterickou matrici celé končetiny navrátit do původního optimálního stavu. Stejně tak nenaroste znovu operací odebraný žlučník, i kdyby se podařilo jeho éterickou matrici obnovit v plné míře. A toto platí i pro jiné případy, kdy je hmotný orgán silně poškozen, deformován. Protože k jeho plnému obnovení zatím nestačí obnovit éterický vzor tohoto orgánu. K tomu by byl potřeba i zásah přímo do struktury hmoty.

V této době zatím ještě nebyla otevřena možnost, aby čisté světelné energie prováděly účinné přímé zásahy vyvolávající okamžité změny ve struktuře hmoty, i když ta je již zásadním způsobem narušená, poškozená. Aby například narovnaly špatně srostlou zlomeninu, odstranily nádor v jakémkoliv místě těla člověka. Jednoduše k tomu ještě nedozrál čas a celkové podmínky v našem světě. Toto sice někdy dokázala magie, ale používání magie se pro Světlo ukázalo jako cesta vedoucí k trvalému pádu.

Měnit strukturu hmoty je možné přes živly

Jak je to možné, že světelná bioenergie vysoké frekvence není dostatečně účinná v přímém zásahu do hmoty? Z jaké podstaty hmoty to vyplývá? Bioenergie bezprostředně ovlivňuje pouze éterické matrice v pozadí za hmotou. To však nestačí na okamžitou změnu také přímo ve hmotě. K tomu je potřeba jiný energetický nástroj.

Měnit okamžitým přímým způsobem strukturu hmoty a chod událostí ve hmotě, to dokážou pouze živlové energie, které pronikají názorně až do nitra hmoty, doslova „do střev“ našeho hmotného světa. Do poměrů jednotlivých ingrediencí, ze kterých je hmota složena. Živlové energie jsou pohledem do tvůrčí dílny samotné Přírody. Pohledem do příměsí, ze kterých Příroda vytváří různé druhy a struktury hmoty a zajišťuje jejich zcela odlišné vlastnosti – hrubost a jemnost, tvrdost a měkkost, pružnost a neohebnost, průhlednost a neprůhlednost. Ze kterých vytváří čtyři základní skupenství hmoty – plazma, pevná látka, kapalina a plyn.

Viz články 5. Energie duchovní roviny života, akaša, bioenergie a živly, 17. Srovnání cesty čistého vzestupu s cestou magie, A19. Dokonalá Temnota je skrytá, ale o to více záludná a hůře rozpoznatelná.

Člověk 2. typu byl záměrně oddělen od možnosti pracovat se živlovými energiemi

Měl by nový člověk 2. typu mít možnost přístupu do tvůrčí dílny samotné Přírody? Měl by i on mít právo zasahovat tímto způsobem do poměrů ve hmotě? Jak víme, možností manipulace s živlovými energiemi disponuje magie. Lidské Duchovní hierarchie sice v minulosti magii při duchovním vedení civilizace ve hmotě aktivně používaly, ale to je zase stahovalo do pádu. A vlivem jejich magických zásahů byl stahován do pádu i celý vývoj. Pokračovaly v tom tak dlouho, až se jim vývoj ve hmotě zcela vymknul z rukou. Takže minulost jasně prokázala, že s magií se Světlo ke stabilnímu světelnému vzestupu nedostane.

Dnešní světelné instituce vedoucí Nový vývoj inspirují pouze takové změny, které jsou v souladu s aktuálním světelným vývojem. Tohle však obvykle magie neřešila. Mág udělal cokoliv, co z výše svého duchovního nadhledu považoval za správné. Přitom neměl informační napojení na Přírodu, ani na planetu Zemi, na Kosmické vědomí, na anděly Dhyany vedoucí a inspirující vývoj. Spojoval se pouze s umělými figurkami nad skutečnými bytostmi, nad Přírodou, nad planetami, jak to bylo naznačeno v textu 43G. Magie ztrácí informační kontakt se skutečnou realitou. A u těchto uměle vytvořených bytostí hledal podporu pro své magické činy.

Z dnešního vyššího nadhledu jednotlivců na vzestupné světelné cestě se však prakticky všechny takové dřívější magické zákroky jeví jako násilí proti jednotlivým bytostem, proti civilizaci, proti Přírodě i Vesmírnému řádu. Viz též článek 37F. Plánovaná evakuace pozemšťanů Vesmírnými lidmi.

Bylo proto záměrným činem Tvůrců, že při druhém pokusu označovaném jako Druhý plán Stvořitelů byl nový člověk 2. typu zcela oddělen od možnosti pracovat s živly a bylo mu určeno jednoznačné fungování na bázi bioenergií. Jistě i proto, aby už konečně přestal prostřednictvím magických zásahů svévolně měnit poměry ve hmotě.

Jenže i nové lidstvo si našlo cestu, jak přenést z minulosti do současnosti magické systémy a jak si obnovit schopnost disponovat možností živlových zásahů do hmoty. Není to však v zájmu dnešního vývoje. Jednoznačně jde o prvek, který vývoj narušuje, a kterého se lidstvo potřebuje důsledně zbavit.

Je reálné, aby i světelné bioenergie dokázaly měnit strukturu hmoty?

V rámci článku A22. Dosavadní situace na planetě Zemi v říjnu 2012 jsem se zeptal Centrální Karmy Nového vývoje, jestli je vůbec reálné, aby lidé na vzestupné světelné cestě nacházející se na určité úrovni vnitřní čistoty měli schopnost zprostředkovat změny struktury hmoty.

Odpověď zněla, že je to nejen možné, ale v určité fázi vývoje to bude dokonce nezbytné. Už jen proto, aby se vůbec dokázaly vyčistit některé zásadní zdravotní komplikace, které jednotlivce na vzestupné světelné cestě brzdí.

Ovlivňování událostí na základě přirozené přitažlivosti bioenergií

Jednou ze zásad Nového vývoje je záměr, aby se co nejvíce změn, zásahů odehrávalo automaticky na základě přirozené přitažlivosti bioenergií a při plném uznávání světelných principů běžných ve fungování Přírody, Planety, Vesmíru, celého systému světů ve Stvoření. Tím se maximálně omezí možnost protekcí, výjimek, nezdravých kompromisů vyjednaných na základě tlaků určitých bytostí.  Aby nikoliv člověk nebo jiná bytost určovali, komu a kdy budou propůjčeny jaké schopnosti. Aby toto vše už běželo plně automaticky. Aby se to dělo na základě přirozené přitažlivosti bioenergií v zájmu optimálního fungování větších celků, kterými jsou nejen lidská civilizace, ale současně také Planeta, Příroda, Vesmír – Kosmické vědomí.

V některých směrech se to již téměř v plné míře děje – odchod člověka ze života, nová zrození, atd., viz texty 55B. Procesy probíhající během fyzické smrti člověka, 55F. Průběh procesu zrození pozemského člověka dříve a dnes. V jiných oblastech to však zatím ještě nefunguje, například v oblasti partnerských vztahů, kde stále ještě drtivá většina partnerských dvojic k sobě energeticky nepatří. A právě proto jsou tak časté případy energetického parazitování přímo v rodinách. Je to jeden ze zásadních důvodů, proč v dnešní době tolik rodin směřuje k rozpadu.

Tato přitažlivost bioenergií stejného typu mnohdy funguje také v běžných situacích. Například: Člověk má na sobě obnažený blok karmických vrstev s nepříznivou temnou bioenergií z těch období minulosti, kdy jej někdo drtil svým ovládáním. Může se pak stát, že zde ve hmotě přitáhne podobnou situaci zvenčí – řízne se třeba při běžném krájení zeleniny, zakopne, upadne a lehce se přitom zraní, někdo jiný poškodí jeho majetek, násilně vnikne do jeho auta, atd.

Jedině na základě přirozené přitažlivosti bioenergií stejného typu a podobné výše frekvence bude možné spolehlivě zajistit, aby jednotlivci, kterým se možnost zprostředkovat změny ve struktuře hmoty v určitém období automaticky otevře, byli na tak vysoké úrovni vnitřní čistoty a harmonie, že jejich ego již bude kompletně zpracováno a rozpuštěno až do určité kritické hladiny, pod kterou stále ještě zůstává skrytou hrozbou.

Přicházející impuls dokáže inspirovat pouze připraveného člověka

V dnešní době tedy situace vypadá takto: Pokud shora přichází světelná bioenergie velmi vysoké frekvence, nevyladěný člověk si toho obvykle nevšimne. Nezanechá to v něm pro něho viditelnou změnu, nevyvolá to vnitřní pocity, kterých by si dokázal všimnout. Na přijetí světelných bioenergií vysoké frekvence a rozpoznání informací, které tyto energie přinášejí, musí být člověk připraven úrovní své vnitřní čistoty a harmonie.

Aby v něm přicházející bioenergie vyvolaly urgentní vnitřní pocit, náznak impulsu, potřebuje být svojí vnitřní čistotou dostatečně blízko frekvenci této bioenergie nebo s ní jiným způsobem rezonovat. Tato rezonance může být vyvolána například tím, že také on pochází ze světa nahoře, odkud ta energie právě přichází.

Člověk pak může mít příznivé pocity při navštívení míst v Přírodě, kde přirozeně vyvěrá čistá světelná bioenergie, pokud je buď frekvenčně blízko této energii, nebo má s tímto místem v Přírodě určitou vnitřní vazbu (například z minulosti, kdy byl přírodním andělem).

Magie měla při působení do hmoty razantnější možnosti

Magie ovšem měla při působení do hmoty jiné možnosti. V její moci bylo nejen člověka inspirovat, částečně energeticky pročistit, případně jej i vyladit o kus výše. Ale také jej magickým tlakem přímo zmanipulovat, ovlivnit, donutit k určitému jednání.

Takto byli například někteří duchovní mistři ve hmotě dotlačeni magií k dobrovolnému mučednictví. Viz články   51A. Mučednictví jako cesta k ovládnutí lidstva I, 51B. Mučednictví jako cesta k ovládnutí lidstva II   a v nich popsané příběhy Mistra Jana Husa a Jany z Arku. Nebo další příběh popsaný v textu Vlastní mučednická mise v 11. století.

A jaké metody práce přitom lidské Duchovní hierarchie, vedoucí v té době duchovní vývoj na Zemi, používaly? Naznačují to příběhy z karmické očisty uveřejněné v textu 39F. Řízení karmy a vedení bytostí Duchovními hierarchiemi týkající se vedení lidských bytostí ve hmotě duchovními mistry shora (člověk na okraji zájmů mistra, člověk v auře mistra). I samostatný příběh V auře duchovního mistra věnovaný této problematice. Další informace jsou v článku 59A. Odkaz magie pro dnešní dobu.

Ale i tento způsob manipulativního vedení shora nebyl vždy úspěšný. Také v tomto případě to vyžadovalo relativně čistého, připraveného člověka ve hmotě. Lidské Duchovní hierarchie to řešily tak, že posílaly dolů do hmoty do zrození vybrané duchovní mistry, kteří měli svým působením ve hmotě prosadit žádoucí změny. Kteří měli být schopni naslouchat přicházejícím duchovním impulsům shora. Tito mistři pak sestoupili do hmoty se zvláštním pověřením, vybaveni propůjčenými umělými tvořivými schopnostmi a privilegii. To vše jim mělo usnadnit jejich působení ve hmotě.

Jaký byl výsledek? Mnoho duchovních mistrů vybavených speciálním pověřením se ve hmotě z různých důvodů vůbec duchovně neprobudilo. A propůjčenou umělou magickou výbavu začali používat nikoliv k prosazování pokrokových změn ve hmotném vývoji, ale naopak ve směru tužeb svého ega – k získání hmotné slávy, vysokého postavení a bohatství. Nebo ve prospěch zakamuflovaných Temných sil, kterým skrytě podlehli. Těmto otázkám jsem se věnoval v článku 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty.

Lidská historie zde na Zemi potvrzuje, že opakované snahy používat magii na podporu světelného vývoje vedly jak jednotlivce a duchovní instituce používající magii, tak i celou civilizaci ve hmotě, k trvalému duchovnímu pádu.

A co zásahy Temných sil shora do hmoty?

V článku 9. Světlo a temnota v duchovním pozadí světa jsem vysvětlil, že vysoká koncentrace negativní temné levotočivé bioenergie může mít na člověka naprosto zdrcující účinky. Místa s neobvykle silnými vývěry a zejména zjevení temné bytosti pak mohou vyvolávat silnou úzkost, hrůzu a děs. Projevují se i výpadky orgánů z normálního fungování, naprostou nervovou ochablostí, nebo naopak svalovými křečemi, pocitem zimnice, ztrátou vlastní vůle, výrony krve z nosu, úst i uší. V kritickém případě pak může dojít až k naprostému ochromení klíčových životních orgánů člověka - zástavě srdeční činnosti, velkým dechovým obtížím.

Takto však temné bioenergie nebudou působit na výjimečně čistého člověka s dostatečně vysokou úrovní své vnitřní čistoty a s pevným fyzickým zdravím. Temné energie se dokážou uchytit pouze v člověku, který již má v sobě v rámci nepříznivého karmického zatížení z minulosti dostatečné množství temných bioenergií nebo je jiným způsobem výrazně oslaben. S těmi pak přicházející temné energie vyvolávají jakousi rezonanci a výsledkem jsou popsané jevy.

Ano, Temné síly by takto sice mohly shora účinně působit. Jenže jejich cílem obvykle není zneškodnit zašpiněnou bytost, ale naopak ji skrytě ovládnout v její plné síle, zatáhnout ji do temné vysávací mašinérie a udělat z ní svého otroka. Takže tato forma působení by nebyla v zájmu Temných sil. Temno proto potřebovalo najít jinou šetrnější formu zásahů do hmoty. A na druhé straně potřebovalo najít způsob, jak působit i na relativně čisté světelné bytosti.

Temné systémy působí shora do hmoty převážně přes astrální rovinu

Obě tyto možnosti dává silám Temna působení přes Astrální duchovní cestu. Tedy působení na člověka prostřednictvím magie a astrálních živlových energií. Taková forma působení spojená s přiměřenými lákadly zasáhne každého běžného člověka bez rozdílu. Lidé vystavení těmto vlivům pak snadno podlehnou pocitu, že někde mimo hmotu v 5. dimenzi jim bude lépe, nebo že s pomocí určitého duchovního učení dosáhnou duchovní pokročilosti mnohem snáze. Netuší přitom, že pozornost věnovaná takové teorii bude příčinou jejich skrytého ovládnutí temnými systémy.

Zeptám-li se Přírody, jaké je energetické složení dnešních temných pokusů o zásah shora do hmoty, dostávám odpověď, že z více než 90% jde o astrální živlové energie, ve zbývajících deseti procentech jsou jednak ovládnuté, svázané světelné energie, které byly násilím donuceny stát se součástí temných projektů. Například které při umístění na povrchu temných bytostí, objektů, informačních sdělení mají budit zdání, že jde o světelné bytosti, světelné impulsy. Naproti tomu skutečných temných levotočivých energií bývá při působení Temna do hmoty jen velmi malé procento.

Co z toho vyplývá? Uvedu příklad ze hmoty. Národní hokejová liga (NHL) v USA a Kanadě je známa tím, že každý klub má svoji „farmu“, tedy klub v nižší hokejové soutěži, ve kterém jsou připravováni a vychováváni nadějní mladí hokejisté. Tam působí ti hokejisté klubu, kteří ještě nedozráli na vystoupení v samotné NHL. Proč jsem uvedl tento příklad?

Nabízí se totiž přirovnání, že Astrální cesta představuje jakousi „farmu“ pro Temnou stezku. Farmu, na které jsou vychováváni budoucí nadějní adepti Temné stezky. Už dříve jsem to vyjádřil slovy, že Astrální cesta vlastně představuje nižší stupeň Temné stezky. Na vědomé úrovni jednotlivců kráčejících po Astrální cestě je jim prostřednictvím veřejně rozšiřovaných deformovaných informací vytvářen dojem, že jdou cestou Světla. Ve skutečnosti jsou však na nevědomé úrovni skrytě tlačeni k vyšší a vyšší pokročilosti na Temné stezce.

O tom však již bylo více v části 67C. Tři možné duchovní orientace člověka III, kde byly podrobně popsány jednotlivé stupně ovládnutí na Astrální cestě.

© Jiří Novák, prosinec 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 157
  • 22
  • 23
  • 18
  • 20

Celkový počet hlasů: 240