Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články II: 30 - 39 | 35. Shrnutí pro ty, kteří chtějí vstoupit na cestu vzestupu

35. Shrnutí pro ty, kteří chtějí vstoupit na cestu vzestupu

Jiří Novák Vloženo 7.8.2010
Jiří Novák

Přišel čas první rekapitulace, shrnutí toho nejpodstatnějšího, co člověk pro nastoupení cesty vzestupu potřebuje. Nová duchovní cesta (NDC) nepředstavuje žádné rozumování, polemizování, filozofování, dlouhé vyčkávání. Je to cesta akce, cesta uvědomělé aktivity, cesta praktického hledání střední optimální cesty mezi každou dvojicí doplňujících se protikladů. Stará duchovní cesta má zatím jasnou informační převahu. Lidé čtou stovky knih a navštěvují desítky přednášek, seminářů i jiných duchovních akcí. Zatímco na straně NDC jsou tyto jediné webové stránky. Rozhodující síla NDC však není pouze v informacích, v principech, ale především v čistých energiích, které každému přináší a v možnostech, které neomezený vzestup každému člověku poskytuje. Planeta, Příroda i světy nad námi přijímají principy NDC. Také volba směru dalšího vývoje pozemské civilizace již byla provedena. Okamžik volby teď bude čekat na jednotlivce, národy, hnutí, hmotné instituce.

Přišel čas první rekapitulace

Webové stránky novaduchovnicesta.cz byly spuštěny 29.1.2010. To znamená, že jsme dospěli na konec prvního půlroku jejich fungování. Přichází proto čas první rekapitulace a připomenutí toho základního, co bylo možné z našich stránek vyčíst. Řadu lidí naše texty upoutaly – jedná se zejména o ty, kteří dávají přednost čistému způsobu života. Sami se snaží nepoužívat násilí a manipulaci, a navíc jsou schopni také pomoci druhým. Část z nich naše stránky inspirovaly natolik, že se odhodlali změnit své životy a začali v praxi zkoušet opatření zde doporučovaná. Těch už není tolik, protože lidé rádi čtou, ale už méně ochotni jsou razantně změnit praxi svých životů.

Počet těch, co čtou naše stránky pomalu stoupá. Rozhodně tímto způsobem předáme informace podstatně širšímu okruhu zájemců, než tomu bylo v minulých letech na našich veřejných přednáškách a seminářích. Ano, i kvantita je do jisté míry důležitá. Protože z dlouhodobého pohledu statisticky platí, že určité procento těch, kteří po seznámení přijmou zcela nové informace, je ochotno začít se jimi řídit. Před několika lety to byl zhruba každý desátý, dnes každý sedmnáctý, jak jsem naznačil v článku 33C. Osm stupňů energetického fungování člověka.

Je proto zřejmé, že čím více jednotlivců se seznámí s těmito informacemi, tím větší počet z nich vezme tyto informace vážně a přijme závažné rozhodnutí každodenním úsilím měnit své životy. Stát se těmi, kdo se rozhodli vzít život do svých vlastních rukou. Stát se těmi, kteří mají vliv na vývoj celé civilizace, Planety i Přírody. A je známo, že pouze dostatečně nahromaděná kvantita přejde v novou kvalitu, která se projeví zásadní změnou vývoje ve hmotné rovině světa.

Většina čtenářů prozatím tyto stránky bere jen jako další z mnoha způsobů, jak popsat duchovní pozadí světa. Nic víc. Se stejnou vážností však stále přijímají i informace Staré duchovní cesty, které zaplňují stovky vydaných knih, probíhající semináře a přednášky. Je to jejich věc, ale jak jsem již vysvětlil, nelze sedět na dvou židlích současně. Buď se vážu svojí duchovní činností ke Staré duchovní cestě, která mne přes vnitřního ducha vede na energie astrálu a posmrtné sféry. Nebo přijmu NDC a začnu se orientovat na volné duchovní sféry Vesmíru, ve kterých sídlí andělé Dhyané i bytost Planety, Příroda, Kosmické vědomí. Každá cesta vede zjevně jiným směrem, obojí najednou proto není možné.

A pak je tady sorta mágů a dalších odpůrců našich informací, kteří by chtěli s námi tvrdě polemizovat z nadřazené pozice. My nepotřebujeme s nikým polemizovat o informacích, které shora přijímáme. Větší autoritou je pro nás planeta Země, Příroda, Kosmické vědomí, bytosti a sféry z vyšších světů, než kdejaký mág z této hmotné roviny, který si o sobě myslí, že má nad námi informační i mocenskou převahu. Že pouze jeho slušnost mu brání v tom, aby nás úplně smáznul.

Naším úkolem je předávat nové informace, nikoliv nutit a tlačit

V tomto smyslu bych chtěl zdůraznit, že naším úkolem je předávat nové informace, které si ověřujeme duchovními komunikacemi i diskusemi s dalšími bytostmi na NDC. Náš úkol není přesvědčovat, tlačit, nutit. Protože je známo, že nepřipraveného nelze přesvědčit. Proto rozhodně nemáme v úmyslu polemizovat s našimi odpůrci. A konat jakási konfrontační setkání, ke kterým nás vyzývali. Když jeden mluví o voze a druhý o koze, nikdy se nelze shodnout na společném stanovisku.

Našimi texty se snažíme inspirovat připravené k tomu, aby se odhodlali vstoupit na cestu stabilního vzestupu, která tady dnes existuje a je už dobře probádaná i doložená podrobnými informacemi. Dnes jsem dostal impuls, abych v tomto shrnutí připomněl to nejpodstatnější, co člověk pro nastoupení cesty vzestupu potřebuje.

Nová duchovní cesta je cestou akce a aktivity

Nová duchovní cesta (NDC) nepředstavuje žádné rozumování, polemizování, filozofování, dlouhé vyčkávání. Je to cesta akce, cesta uvědomělé aktivity, cesta praktického hledání střední optimální cesty mezi každou dvojicí doplňujících se protikladů. Odpůrci nám nejvíce vytýkali, že umrtvujeme činnost vědomí, potlačujeme vůli. Opak je pravdou. Pokud něco potlačujeme, pak je to manipulace, ovládání, zneužívání a logicky jsme proto proti všem formám magie, která právě takové jednání umožňuje. Neumrtvujeme vůli – jen ji zásadně nepoužíváme k ovládání energií, k manipulaci s druhými bytostmi. Ani neumrtvujeme činnost svého vědomí. Jen jej nepoužíváme k mentálnímu nátlaku na druhé, k otevřené či skryté manipulaci s druhými. Nepotřebujeme však uměle posilovat sílu svého vědomí, jak to právě dělá magie. Naše vědomí se přirozeně stává silnějším a stabilnějším podstatným zvyšováním jeho dosahu. Tím, že získáváme vyšší, komplexnější nadhled nad realitou.

Největší silou všech, kteří jdou po NDC, je síla čistého vzestupu. Schopnost překonávat přirozeným vzestupem všechny duchovní hranice a prahy. Pokud jsme nuceni se v případě napadení utkat s určitou temnou silou, pak převahu nad ní nezískáváme cvičením a posilováním svého vědomí. Ani vytvářením speciálních ochranných vajíček, jejichž tvorba se vyučuje na řadě seminářů. Ale jednoduše tím, že vzestupem se dostaneme frekvenčně nad tuto temnou sílu a z této pozice vyššího nadhledu máme zaprvé dobrý přehled o situaci. To znamená – dokážeme identifikovat, jaká síla na nás útočí, v jakém hmotném člověku či systému je uzemněna. Nebo jinak řečeno, který člověk zrozený ve hmotě je její součástí, zástupcem, reprezentantem. A zadruhé, frekvenční převaha nám dává převahu čisté síly nad jakýmikoliv temnými schopnostmi. Přitom je zásadní, že jakoukoliv operaci proti temnu vedou Síly Světla shora, a ty si s útokem poradí tak, jak je to správné, jak je to eticky čisté.

Magie nikdy nedokázala dovést lidstvo k trvalému vzestupu

Mágové se vysmívají naší údajné slabosti. Uvedu jeden takový výrok z poslední doby: „Systém pana Nováka nelze na rozdíl od správně uchopené magie využít k tomu, aby se člověk vymanil z područí luciferského světla. Je tomu čertovi tak maximálně pro smích a proto jej schvaluje a tleská mu.“

Jak lehce lze manipulovat se slovy a s historií. To přece známe z výuky ve školách. Víme o tom, jak s historií manipulovaly diktátorské režimy. Každý z nich si dokázal vytvořit své vlastní dokonale zmanipulované pojetí historie. Člověk s běžným duchovním vnímáním, který není odkázán na všude rozšiřované duchovní předsudky o minulosti, však chápe, že s magií je to právě naopak. Magie nás za celé tisíce a milióny let pozemské historie nedokázala zachránit. Naopak nás úspěšně dovedla na pokraj dokonalého ovládnutí. Před dveře systému, který je označován jako matrix – zdánlivá realita, kde už lidé netuší, co je skutečnost a co pouhá iluze. Kdy sice mají pocit, že jsou svobodní a chodí do práce, kterou si sami vybrali. Ve skutečnosti jsou však jen pouhými kusy, články, jednotlivými zdroji vysávací a zneužívací mašinérie, která z nich čerpá jejich nejcennější energie.

Dokonalý matrix není pouhým výmyslem fantazie

Netušíte, kolikrát v historii už podobné systémy existovaly, jak jsme zjistili při karmickém čištění mnoha osob. Východiskem z dokonalého matrixu vždy byla jedině zkáza a nový začátek. Dnes jsme však došli do bodu, kdy už další takový nový začátek není možný  (viz článek 6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů). Kdy musíme vzít do ruky karty tak, jak jsou dnes rozdány a s touto sestavou rozdaných karet dovést naši cestu k razantní změně našich životů a celého světa kolem nás. Už nelze znovu rozdávat. Musíme s těmito špatně rozdanými kartami donutit temnou stranu, aby přestala švindlovat a pak tuto partii dovést k vítězství Světla nad Temnotou. Není to jednoduché, ale čistá síla nám k tomu dodává dostatečně silné páky. Na rozdíl od magie, která v takovém boji opakovaně selhávala. A proto musí z kola ven. Protože právě rozdávání umělých schopností, nadřazenost a privilegovanost světelných pracovníků – to jsou hlavní důvody současné situace, kdy světelné systémy ve hmotě neduživě skomírají a z posledních sil se snaží odolávat masivnímu temnému tlaku.

Magie už měla tisíckrát příležitost svět napravit a nikdy to nedokázala tak, aby to trvale fungovalo. Aby to dovedlo lidstvo k trvalému vzestupu. Nejen k vzestupu nakrátko, k vzestupu z hmotného pohledu nebo k nabytí zvláštních schopností. Kdy výsledkem takového vývoje podporovaného magií byl další pád k Temnu, do ještě těsnějšího područí Temných sil. A zejména nadřazenost jedněch nad druhými.

Dodnes tento pocit nadřazenosti mají příznivci magie v sobě. Dávná skromnost duchovních pracovníků je u nich ta tam. Zbyla jen nabubřelá nadřazenost, arogance, pocit všemoudrosti, pocit být tím, kdo řídí svět a kdo má právo peskovat druhé. Není náhodou, že magie posilováním vědomí směřuje k získání tzv. božských vlastností – všemohoucnost, vševědoucnost, všeláska, všudypřítomnost, nesmrtelnost a věčnost. A někteří si snad dokonce myslí, že už těchto vlastností dosáhli. Jinak by totiž nemohli vystupovat tak, jak už jsme ve více případech na našem webu a na webu Osud.cz poznali.

Další agresivní útoky zastánců magie

Kdo má zájem, může si přečíst ty relativně slušnější z prvních červencových příspěvků dalšího takového, jistého Guyvera, které jsme na stránkách ponechali z původních více než padesáti diskusních příspěvků v červenci (další následovaly v srpnu), když jimi během pouhých několika dnů zaplavil naše webové stránky. Zatímco ty vysloveně sprosté a urážející provokace jsme vymazali. Opět další, kdo z nás dělá služebníky Temných sil, kdo nás napadá, že sami děláme skrytou magii a navenek proti ní vystupujeme. Člověk, pro kterého karmická instituce není žádný pojem, jak doložil svým výrokem za článkem 26: „Karma není nic než plynový ohřívač vody. A tomu se máme klanět???“ 

Proč jeho a podobné příspěvky vymazáváme a budeme vymazávat? Nejde o to, že bychom si snad nedokázali poradit s jeho agresivními energiemi. Reaguje však s agresí a výsměchem nejen na naše texty, ale i na věcné dotazy a zkušenosti dalších čtenářů. Opět tedy to, co už tady jednou bylo. Čtenáři z toho mohou mít pocit nepříznivé nebo dokonce nebezpečné atmosféry na našem webu. Obávají se pak, že by mohli být za svůj případný dotaz napadeni. Podobné typy příspěvků proto fungují jako blokování jakékoliv další slušné diskuse. Proto mnozí raději mlčí. Je proto naší povinností vůči slušným čtenářům udržet čistou atmosféru našich stránek, i každého našeho jednotlivého textu. 

Mimochodem, vnitřní sklony a skutečné touhy člověka často dobře naznačí přezdívka, pod kterou se prezentuje. Guyver – podle internetu označení člověka, který spojil své tělo s mechanickým zařízením a přeměnil se na superhrdinu, kyborga. Kreslené seriály a akční filmy z 80. a 90.let 20. století, kde se jméno Guyver vyskytuje, pojednávají o armádě bojovníků, kteří vznikli spojením člověka s technickými zařízeními i zvířaty. Neboli lidé zmutovaní na bojová monstra, kříženci člověka se zvířaty a technikou. Není tajemstvím, že právě na vývoji takových monster pracovaly temné síly v dávné minulosti, jak píše Ivo Wiesner v Předpeklí ráje a jak dobře naznačují filmy Pán Prstenů 1 – 3. Podle Edgara Cayce konaly národy hony za pomoci paprskových zbraní na armády takových zrůd ovládajících svět zhruba před 50 tisíci lety. Některé hypotézy naznačují, že Velká čínská zeď a obdobná zeď postavená v jihoamerických Andách měly za účel oddělit a ochránit území obývané lidmi od prostorů, kde vládla tato zmutovaná monstra.

Informační převaha Staré duchovní cesty

Stará duchovní cesta má zatím jasnou informační převahu. Lidé čtou stovky knih a navštěvují desítky přednášek, seminářů i jiných duchovních akcí. Na straně Nové duchovní cesty jsou tyto jediné webové stránky a dříve to byl po několik let probíhající cyklus veřejných přednášek v Kulturním domě Vltavská v Praze a semináře v užším kruhu pro zájemce o detailnější informace.

Rozhodující síla NDC však není pouze v informacích, ale v nových principech a především v čistých energiích, které každému přináší a v možnostech, které neomezený vzestup každému člověku poskytuje. K dnešnímu dni je již na našem webu zhruba 43 článků a pár desítek dalších textů, duchovních komunikací, polemik na základě impulsů od čtenářů. Vystačilo by to již na dvě až tři obsáhlé knihy. Nejde však o množství textů, které jsou k dispozici. Především jde o úroveň pravdivosti těchto našich textů vůči současnému vývoji, který na Zemi probíhá. Odpůrci se mohou sebevíce rozčilovat a házet na nás další a další urážky. Nic to však nemění na tom, že dnešní Příroda hodnotí stupeň pravdivosti našich textů jako vyšší než 99 % vůči dnešnímu vývoji na Planetě. Vůči vývoji, který započal v roce 1999, a který doposud probíhá především skrytou formou v rámci duchovního pozadí tohoto našeho světa i dalších vyšších světů nad ním.

Okamžik vstupu principů NDC dolů do hmoty se však nezadržitelně přibližuje. To vše bude především souviset ze změnou karmického pořádku ve hmotné rovině Planety. O tom bude více v jednom z následujících článků věnovaném otázkám karmy a karmické instituce. Nikdo dnes netuší, jak a kdy budou takové změny přesně probíhat.

Základní principy NDC byly stanoveny na počátku a denně jsou prověřovány praxí. Drobné dotváření těchto principů probíhá neustále a navrhuje je sama praxe. Protože NDC představuje samoopravný systém. Principy, na kterých je založena, se den za dnem upřesňují v dalších detailech a dílčích bodech. Nic není pevné, navěky zakonzervované, jako tomu bylo u Staré duchovní cesty. Jedno je dnes jasné. Jakmile principy NDC sestoupí do hmoty a začnou přímo ze hmoty ovlivňovat fungování našeho světa, všechno bude jinak, než jak jsme na to doposud zvyklí.

NDC přináší nové energie

Nejde však pouze o informace. Každý z našich článků i dalších textů s sebou přináší také čisté energie NDC. Čas od času se však objeví další provokatér, který se chová tak, jako kdyby si obdělával své vlastní pole. Jako kdyby jeho cílem bylo tyto čisté energie NDC ovládnout, ušpinit, přizpůsobit ve svůj prospěch. Hrubým způsobem tito jedinci vyjadřují, jak moc jim vadí náš odpor vůči magii. Jak moc jim překáží prosazování stejných možností pro každého člověka. Jak jsou nespokojeni s tím, že všichni lidé by měli najednou stát na stejné startovní čáře a mít tytéž možnosti. Už žádná privilegia a výjimky pro „vyvolené“. Ale počátek nového spravedlivého světa, začátek rovných možností pro všechny.

Nepřipustíme, aby naše stránky ovládal někdo jiný

Jejich výsměšné, arogantní, napadající, urážející diskusní příspěvky s sebou přinášejí i energetické útoky, po kterých se blokují počítače a objevují i další neobvyklé úkazy. Systémy NDC si však i s podobnými útoky dokážou v dnešní době poradit. Každému ponecháme pár příležitostí, aby naplno prokázal pokleslou úroveň své duchovní vyspělosti i děravost svých logických úvah. Jakmile však úroveň jejich sprostoty překoná určitou hranici, následuje stop stav pro jejich další příspěvky.

Čistotu energií na našich stránkách zajišťujeme my, tvůrci stránek. Nepřipustíme, aby se energie na našem webu pokoušel obdělávat podle svých deformovaných představ někdo jiný. Aby tady kdokoliv prosazoval své skryté magické zásahy, o kterých možná ani sám neví. Protože se stal pouhou hříčkou temných systémů, které jej skrytě řídí, aniž si to uvědomuje. My, co jsme na cestě stabilního vzestupu, však máme dost dobré vnímání na to, abychom poznali, jaké energie za kým stojí, a co je jejich cílem.

Světy nad námi přijímají principy NDC

Tuto cestu a její principy dnes bezvýhradně přijímá nejen Planeta, Příroda a Kosmické vědomí. To vše je přijímáno i milióny úrovní duchovních světů nad námi, nad naším Vesmírem a jeho stvořitelskými úrovněmi. Je to tedy přijímáno bytostmi, které ve srovnání s námi mají plně otevřené duchovní vědomí a žijí ve svých životech mnohem vyšší úroveň pravdy než běžný pozemšťan. Je proto zbytečné ztrácet čas dlouhým rozumováním. Důležité je jít do akce. Začít přímo v praxi měnit své životy. Každý, kdo čte tyto stránky, už ví, co pro začátek doporučujeme – razantní změnu výživy a každodenní péči o fungování svých čaker. Nenavrhujeme přece skákat z okna a zkoušet létat, dělat rituály o půlnoci nebo při úplňku, aby byl důvod mít obavy se do něčeho takového pouštět. Navrhujeme přirozené věci. Proto není čeho se bát. Proč to tedy jednoduše po určitou dobu nevyzkoušet?

Jaká je však skutečnost? Většina jedinců je doposud ochotna tuto cestu radikálně odmítat. Argumentovat, že taková cesta nikam nevede, že je nefungující, slabá, prázdná. Nevyzkoušeli přitom po určitou dobu to, co doporučujeme. Vycházejí pouze ze svých logických úvah a z předsudků, které si do sebe za celý dosavadní život navršili. Ať už je kdesi vyčetli nebo si je přenesli z minulých životů, kde měli jinou duchovní výbavu. Na rozdíl od jimi propagovaných metod, které doposud v historii neprokázaly svoji účinnost, Nová duchovní cesta a její principy jsou prověřeny praxí. Duchovní výsledky, které NDC za 10 let své existence dosáhla, zejména nalezení cesty stabilního vzestupu, jsou průkaznější než výsledky dosažené za milióny let historie pod vedením magie. Navíc, ne každý je nebo byl schopen naučit se magii. O výživu a své čakry se však dnes může starat každý, když má jasný návod, jak na to.

Realita pozemského života je neúprosná

Drtivá část pozemské populace umírá předčasně na vážné nemoci – rakovina, infarkty, mozkové mrtvice. Další na nehody, úrazy, vraždy a sebevraždy. Lidé umírají proto, že nechtějí chápat, že tyto nemoci a další silné náznaky, impulsy, jsou pro ně výstražnými signály. Že jde o náznaky nejvyšší nouze, když už nedokázali reagovat na postupné jemnější a zesilující se náznaky. Na náznaky vyzývající člověka, aby konečně změnil svůj způsob života. Proto je důležité sledovat v životě duchovní náznaky a snažit se na ně včas reagovat. Člověk na vzestupné duchovní cestě k tomu má ty nejlepší předpoklady, jak jsem vysvětlil v minulém tématu o duchovní komunikaci 34A. Komunikace s duchovními bytostmi a institucemi, 34B. Komunikace na Nové duchovní cestě.

Výsledkem ignorování duchovních impulsů je pak skutečnost, že lidé předčasně umírají na vážné nemoci, nebo na léky, kterými se snažili tyto náznaky ukrýt, zamést pod koberec. Nebo je jejich život násilně ukončen nehodou, osobní katastrofou. To vše je důsledkem ignorance k existenci duchovního pozadí světa. Lidé pak umírají, aniž by pochopili, proč se vlastně v tomto světě ocitli.

Nové myšlenky nelze prosazovat násilím

Prostřednictvím každého čtenáře se mohou myšlenky NDC dostat k dalším lidem. Nebuďte však násilní v předávání nových informací druhým. Na NDC je důležitější vlastní akce než pouhé informace. Navíc, člověk nechce přijímat to, co je mu vnucováno. Optimální je dát mu impuls, ukázat, naznačit, říci několik myšlenek. A počkat, jestli jej informace zaujme a začne se sám ptát na další detaily. Nejlépe druhému pomůžete tím, když jej nenásilným způsobem dovedete ke změně stravy. A když ho budete vlastním příkladem a vlastními prožitky vhodně motivovat ke cvičení Pěti Tibeťanů. To se týká zejména členů vlastní rodiny. Nic není silnější, než osobní příklad toho, se kterým trvale žiji.

Pouhé informace ještě nikoho na cestu vzestupu nedostaly. Někdo může během dvou dnů přečíst třeba všechny texty na našich stránkách a nic pozitivního to s ním neudělá, není-li na hlubší vnitřní změnu zatím připraven. Žádné štěstí mu to nepřinese – jen vnitřní rozlícení nad tím, co všechno jsme si dovolili napsat. Jak razantně vystupujeme proti rozšířeným starým duchovním dogmatům a poučkám.

Každý ještě není připraven na spravedlivý svět

Ne každý je připraven na existenci čistého světa se stejnými příležitostmi pro všechny. Někdo ještě potřebuje, aby s ním druzí manipulovali. Celé věky byl manipulován, je tím za celé věky jakoby impregnovaný, napuštěný. A logicky pak přitahuje další manipulace a navíc je na ně zvyklý. Vnitřně to přijímá jako normální situaci a není mu to ani divné. Další zase potřebuje svůj vnitřní pocit výjimečnosti. Že on má něco navíc, co není běžné – magické schopnosti, schopnosti manipulovat svým vědomím, mimořádné duchovní vnímání.

Nikoho však nemůžete násilím donutit ke změně životního přístupu, i kdyby to byl váš manžel, otec, nejbližší přítel. Máte v rukou pouze určité výchovné páky na změnu postojů svých dětí, dokud ještě nedosáhly dospělosti. Ale i to jen v omezené míře. Ponechte dospělému člověku právo volby, i kdyby to byl váš potomek. Takový je přece jeden z principů NDC – s nikým nemanipulovat, nikomu nic nevnucovat. Jinak uškodíte tomu, komu jste chtěli pomoci, i sami sobě.

Najít vyvážený střed mezi Já a Ty

Na cestě stabilního vzestupu člověk potřebuje neustále vylaďovat, zlepšovat, optimalizovat, dvě základní dvojice protikladů - o protikladech bylo více v článku 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty. První z nich je protiklad mezi Já a Ty. Druhou takovou dvojicí je protiklad mezi hmotnou a duchovní částí své bytosti, mezi hmotnou a duchovní polohou svého každodenního jednání, konání a fungování.  

Vyvážení protikladu Já a Ty znamená najít střed mezi egoismem na straně jedné a bezvýhradnou službou druhým na úkor sebe na straně druhé. Dokázat si ubránit to svoje, ale nedělat to na úkor druhých bytostí, ať už jsou to lidé, další formy života nebo samotná Příroda jako celek. A zároveň být připraven druhým pomoci, jakmile o to požádají, pokud to není na úkor mé vlastní bytosti. Nebo jakmile je pomoc nezbytná, například při dopravní nehodě nebo při náhlém kolapsu člověka.

Mnozí lidé však mají tendence k nepřiměřené pomoci druhým na úkor sebe. V čem může být pomoc druhým přemrštěná? Například vykonávat za druhé činnosti, které ti druzí mají dělat sami a přitom sám za sebe to nedělat. Obětavě vaří druhým, ale sám nemá čas se najíst. Čistí druhým boty, ale sám na svoje nemá čas a chodí ve špinavých. Nebo přebírá a řeší za druhé starosti, jejichž řešení je úkolem pro ně - a přitom sám za sebe důležité otázky neřeší. Čeho tím takovou pomocí dosáhne? Těm druhým vzal jejich duchovní cestu – jejich možnost vybudovat si správné návyky nebo se něco naučit. A jemu samotnému se život vymkne z rukou – proto, že sám za sebe nedělá, to co má a navíc se neeticky vměšuje do života druhých. Takže tím ničí sebe i je a ničeho dobrého takovou pomocí nedosáhne. Nezaměňujme proto pomoc druhému při dopravní nehodě s čištěním bot svým dospělým dětem.

Vyladění protikladu Já – Ty souvisí s optimálním nastavením hranic své vlastní bytosti, což je téma, které se zpracovává čakrou 1A (viz článek 33a. Jak vnímáme a prožíváme realitu čakrami I). Připomínám, že toto je téma, které bylo nastoleno pro nový věk, protože čakru 1A lidé hromadně získali až v 90. letech 20. století (viz článek 31. Vývoj soustavy čaker dnešního člověka).

Optimální poměr hmotné a duchovní stránky své bytosti

Také vyvážení tohoto druhého protikladu je námětem řešení až dnešní doby. Lidstvo si zatím doposud vyzkoušelo jednoznačné preferování hmotné části bytostí i světa v podobě široce rozšířeného materialismu. A pak si zkusilo naopak jednoznačné preferování duchovního pozadí na úkor hmoty. Což je typické pro mnoho směrů Staré duchovní cesty – asketismus, dlouhé meditace, často odtržení od reálného života nebo všeobecně přijímané tendence konečně opustit hmotu a dostat se do „vyšší formy evoluce“ v nehmotných sférách.

Závěr z tohoto tisíciletého zkoušení je ten, že ani jedna cesta nevede k duchovnímu vzestupu lidstva a tím ke skutečné evoluci. Materialismus předvádí evoluci výhradně vědeckotechnickou, která směřuje k sebezničení. Duchovní směry směřující mimo hmotu zase zavádějí civilizace do duchovních depozit, k naprostému umrtvení jakékoliv evoluce na celé věky (článek 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?).

Jistě, pokud jde o příčiny a následky, pak víme, že duchovní pozadí světa je prvotní, zatímco hmota je druhotná. V případě člověka 2. typu jde však o to nalézt dokonalé vyladění a vyvážení dvou protikladných a doplňujících se stránek vlastní bytosti, duchovní a hmotné části, v poměru 50 : 50. Uvědomit si, že pro život ve hmotě a duchovní vzestup jsou obě části stejně důležité a měla by jim proto být věnována stejná pozornost.

Optimální péče o své tělo

Přitom péčí o své tělo není péče o majetek, slávu, společenskou prestiž. Touto péčí rozumím starost o výživu, o svůj denní režim. A také ochotu vyhnout se škodlivým lákadlům a vlivům, které nám život předkládá. Kolik duchovně zaměřených lidí má právě s tím problémy. Nepravidelně se stravují, v noci se brouzdají po internetu místo spánku.

Kolik z vás slyšelo myšlenku: Jsem tím, co jím. Můžete jíst hodně masa a mléka. Stanete se pak vystresovanou bytostí plnou nemocí a budete se oslovovat vole, krávo, bejku. Nebo budete jíst převážně zeleninu, ovoce a další plody, které poskytuje Příroda. A pak máte šanci stát se čistou a zdravou přírodní bytostí. Optimální je vyvážená vegetariánská strava obsahující pět základních složek – ovoce, zeleninu a byliny, obiloviny, luštěniny, ořechy a semena. Pokud možno alespoň 50 % potravy přijímat v syrovém stavu. A doplněné v nejnutnějším množství živočišnými produkty – mléčné výrobky a vejce (viz články 22. Optimální stravování z pohledu bioenergií I23. Optimální stravování z pohledu bioenergií II). Někteří se odhodlali jít ještě dále a přecházejí na veganství, které se zcela vyhýbá produktům živočišného původu, nebo se rozhodli pro zcela syrovou stravu. Právě syrová strava je způsob, jak překonat závažné zdravotní problémy, na které ani vegetariánství nestačí.

V situacích životních zlomů, velkých životních změn a zvratů, je vhodné běžnou výživu doplnit něčím navíc – vitaminovými a minerálovými doplňky. Ovšem takovými, které jsou vyrobeny z bylin a obsahují původní pravotočivé bylinné energie a minimum energií z umělých technologických postupů. K takovým zlomům patří začínající vážná nemoc nebo také zásadní změna své duchovní cesty.

Optimální péče o duchovní stránku své bytosti

Touto péčí nejsou hodinové meditace, asketický život v ústraní a vyčkávání, co se se mnou stane. Správné fungování bytosti člověka je podmíněno energetickou rovnováhou jeho bytosti. Je proto potřeba aktivně přistoupit ke každodenní očistě svých čaker a energetických drah – a to pravidelným cvičením Pěti Tibeťanů (viz články 29A. Pět Tibeťanů - optimální způsob péče o čakry, 29B. Jak cvičit Pět Tibeťanů).

Dále aktivně usilovat o komunikaci s duchovními, andělskými, karmickými a přírodními bytostmi. Zejména se svojí osobní karmou, s těmi úrovněmi Přírody, na které mám dosah, nebo i s drobnými přírodními bytostmi. A v případě vstupu na Novou duchovní cestu pak také s anděly Dhyany, s planetou Zemí, Vesmírem.

I péče o svoji duchovní část proto představuje především aktivitu. Aktivní cvičení Pěti Tibeťanů, snahu o pravidelnou duchovní komunikaci, sledování náznaků a včasnou reakci na ně. V pozdějších fázích pak doporučujeme také pravidelnou očistu za pomoci energií, které mi Planeta a Příroda poskytují. Avšak žádná vizualizace, žádné ovládání energií svými myšlenkami, představami a vůlí. Pouze požádání o energie, poděkování, vyčkání, až začnou volně plynout a v jejich úsilí je přitom nijak neomezovat a neovlivňovat.

Důležité je při tom všem si ponechat svoji osobní vůli a právo konečného rozhodnutí. Zejména na počátku své duchovní cesty je důležité ověřit si, s kým vlastně komunikuji, od koho dostávám impulsy a je-li to pro mne správná cesta.

Cesta vzestupu je zároveň cestou obnažení naší minulosti

Vstoupíte-li na cestu stabilního vzestupu, tato cesta vás informačně povede nejprve do minulosti, kterou jste prožívali v rámci tohoto Vesmíru. A to především na této Planetě – středověk, starověk, dávné civilizace, Atlantida, atd. Můžete zjistit, že druhá část vaší bytosti je doposud uvězněna v energetickém propadu po prožité katastrofě. Že pouze jedna část vaší bytosti se dokázala uvolnit, aby přivedla pomoc pro ostatní zde uvězněné. Ve svých životech jste se však mohli dostat i do astrální sféry a prožít identitu astrálních bytostí – víly, rusalky, vodníci, čerti, trpaslíci. Nebo jste byli anděly z duchovních úrovní tohoto světa. Případně se informačně spojíte se svojí existencí v rámci jiných civilizací.

Pokud se  vám otevře bariéra pro vstup na NDC a překonáte-li jednoho dne hranice tohoto Vesmíru, tato cesta vás postupně povede k duchovnímu informačnímu kontaktu také s místy mimo tento náš Vesmír, odkud jsme mnozí z nás v dávné minulosti sestupovali dolů. A kde jsme působili jako stvořitelé jednotlivých světů, stvořitelé celých úseků Stvoření, andělé těchto stvořitelů nebo někteří mohli dokonce představovat i zcela jinou formu života. Na to všechno jsme narazili při karmické očistě řady bytostí.

Cesta vzestupu je proto zároveň cestou k obnažení minulosti a k získání příležitosti ke zpracování minulosti – ke karmickému vyvázání se z dávných chyb, přehmatů nebo dokonce i zrad vůči své světelné cestě - viz článek 21B. Cesta vzestupu otevírá staré nedořešené problémy. Podstatné je, že do těchto míst se nevracíme tím, že zemřeme a ukončíme svůj život, ani tím, že trvale opustíme hmotnou rovinu a vrátíme se do nehmotných duchovních sfér, ve kterých jsme existovali dříve. Ani tam nenahlížíme magickým dalekohledem, ani se nejedná o astrální cestování. Vracíme se nahoru i do jiných rovin existence pouze dosahem svého vědomí a možností informačního kontaktu.

Vzestup umožňuje přirozené zpracování karmických vrstev

Na cestě vzestupu se nám karmické vrstvy obnažují přirozeným způsobem – tak jak jsou srovnány jednak chronologicky podle plynoucího času a jednak podle závažnosti chyb. Protože mnohé vrstvy s děsivými přehmaty zapadly svojí „karmickou vahou“ hluboko do nitra naší „karmické nádrže“. Karmická očista je v tomto případě plně řízena karmickou institucí. A pokud dodržujeme zásady eticky čistého vzestupu, obnaží se vždy jen to, co máme právě v danou chvíli možnost a schopnost zpracovat.

Nevytahujeme karmické vrstvy zprostředka karmické historie člověka, jak to dělají různé regresní a hlubinné terapie, vycházející svojí podstatou z magie, z přesouvání člověka do jiných stavů vědomí. Člověk se pak sice dozvídá určité informace vázané na jeho současné zdravotní problémy mimo pořadí. Dochází však přitom k těžko napravitelným škodám, k narušení karmického podloží. To vše může na dlouhou dobu zastavit nebo úplně znemožnit přirozenou karmickou očistu. Nebo to může vyvolat předčasné nekontrolované čištění, na které člověk ještě není připraven. Výsledkem pak bývají silné problémy hmotné i duchovní, které mohou vyústit až v pocity naprosté bezvýchodnosti a sebevraždu.

Výhody spojování se s minulostí vzestupem

A jakou výhodu má spojit se minulostí vzestupem proti návratu nahoru po smrti nebo po opuštění hmoty určitou transformací? Tím, že naše vědomí se přirozeně frekvenčně rozšířilo do dalších rovin existence, máme možnost získat informace z této úrovně a zároveň je správně pochopit z pozice dostatečného duchovního nadhledu. Což neumožňují běžné metody Staré duchovní cesty, které získávají informace mimo pořadí a obvykle bez dostatečného nadhledu. Nesprávně pochopené takto přenesené informace se pak stávají příčinou dalších nových zkáz a katastrof. Stává se například, jak už jsem vícekrát uvedl (např. viz článek 20B. Co s informacemi od starověkých učitelů lidstva?), že to, co mělo být pochopeno jako zásadní chyba, je naopak vydáváno za starověké učení, které má dnes znovu spasit svět. Takové je nebezpečí magického nahlížení mimo pořadí, všech forem regrese, channelingu, astrálního cestování, komunikace s duchy zemřelých apod.

A protože při duchovním vzestupu zároveň zůstáváme ve hmotě, máme možnost využít čistícího mechanismu člověka 2. typu, který máme k dispozici právě a pouze ve hmotě (viz článek 20A. Největší omyly Staré duchovní cesty). To nám navíc kromě pochopení chyb, kterých jsme se dopustili v minulých existencích, dává možnost karmicky se z těchto chyb vyvázat a dokonce i do jisté míry napravit situaci, kterou jsme svými přehmaty v tomto světě, ve světech nahoře i v jiných rovinách existence vyvolali.

Mnoho z nás bylo vysláno dolů nebo dokonce do jiných větví Stvoření, abychom našli pomoc pro určitou skupinu ovládnutých a kdesi mimo vývoj zapadlých bytostí. Nebo dokonce pomoc pro určitý svět, který se dostal mimo vývoj nebo byl zcela ovládnut temnem. Jako bytosti ve hmotě, které našly cestu vzestupu, máme pro takovou pomoc ty nejlepší předpoklady. Musíme však pochopit, proč jsme se v tomto světě ocitli a jaké máme šance na nápravu svých chyb tady ve hmotě i v jiných světech.

Kdo přijímá a kdo nepřijímá novou cestu čistého vzestupu?

Vzestupná NDC představuje novou cestu lidstva, která byla zahájena v roce 1999, v předvečer hrozících katastrof před přechodem k novému letopočtu začínajícího číslem 2. Jak už jsem jednou uvedl, tuto cestu přijímá Planeta, Příroda i Vesmír. Přijímají ji i další vyšší světy nad naším Vesmírem. Za celou dlouhou historii nebyla nalezena jiná lepší alternativa, která by dovedla civilizaci ke stabilnímu vzestupu. Cesta čistého vzestupu je první takovou cestou. Proto je globálně přijímána silami, které měly v dřívějších dobách za úkol vést vývoj.

Tato cesta však doposud není přijímána těmi institucemi, které převzaly vývoj do svých rukou v době, kdy vyšší duchovní síly ztratily vliv na náš svět. Mám tím na mysli bývalé struktury lidských Duchovních hierarchií - seskupení duchovních mistrů a také bývalé sdružení mimozemských civilizací, které určitým způsobem zasahovaly do vývoje na jiných planetách. Proč?

Jednoduše proto, že čistá cesta čím dál více naznačuje nadbytečnost a zároveň škodlivý vliv těch duchovních institucí, které neměly pro řízení civilizací dostatečný duchovní nadhled. A které fungovaly převážně na základě umělé magie a magických privilegií propůjčovaných svým zástupcům. Takže vedení lidstva na základě magie postupně odchází ze scény tohoto světa. Čistá cesta přináší nové, eticky mnohem čistější řešení, celé řady duchovních postupů a řídících činností. Například oblast řízení karmy, problematika úmrtí a nových zrození. V tuto chvíli předpokládám, že k činnosti lidských Duchovních hierarchií i k problematice mimozemských zásahů na Zemi a jiných planetách se vrátím ve speciálních pokračováních později.

Kdo má právo volit duchovní směrování lidstva?

Nová duchovní cesta pozemské civilizace už tedy byla zvolena. Protože přináší to, co tady doposud nikdy v minulosti nefungovalo. Nikdo předtím ani dnes nepřišel s lepším projektem duchovní cesty, která by řešila problém stále většího ovládnutí temnem. Jak funguje volba duchovní cesty pro civilizaci?  Rozhodně to je jinak než ve hmotě. Ve hmotném světě v demokratických zemích mají právo volby volené orgány, vlády, parlamenty, které vzešly z voleb. Lidé si tedy zvolí zástupce a ti za ně rozhodují. Lidé mohou sebevíce nadávat, vyjadřovat vrcholnou nespokojenost, ale už toho mnoho neudělají. Mohou jen čekat na další volby a zvolit si nové lepší zástupce. Nebo zkoušet provokacemi podrývat vládu, případně zajistit její svrhnutí a vyvolat tak určitý chaos, jako se to stalo u nás v roce 2009. Ještě horší variantou jsou diktatury – kde je nejvyšší pozice obsazována dědičně, násilným vojenským převratem nebo zmanipulovanými volbami, které mají předem jasný výsledek.

Naproti tomu právo volby duchovní cesty civilizace mají automaticky bytosti, které dosáhly nejvyššího duchovního nadhledu nad situací. Nebo jinými slovy – které dokázaly dospět k nejvyšší frekvenci bioenergie, vyjadřující vnitřní naladění člověka. Protože vyšší vnitřní frekvence znamená vyšší informační dosah vědomí a tím i vyšší nadhled a přístup k vyšší úrovni pravdy. V duchovní oblasti se nevolí, volba v duchovní oblasti probíhá automaticky na základě dosažených frekvencí a získané vnitřní čistoty. Řečeno názorně: Čím vyšší vnitřní čistoty měřené frekvencí bioenergie člověk dosáhl, tím větší vliv má na duchovní směr vývoje civilizace.

Dřívější duchovní vedení lidstva naproti tomu postupovalo na základě uměle propůjčených pozic, na základě dosažených magických schopností. Tato doba je minulostí, jak už jsem naznačil ve více textech. Končí doba umělých schopností a propůjčovaných privilegií, protože to vše bylo živnou půdou pro nadřazenost, manipulaci, rozhodování z nedostatečného duchovního nadhledu. To vše produkovalo přehmaty, zrady, korupci všeho druhu. Do duchovních institucí fungujících na základě magie se snadno vloupaly Temné síly všeho druhu, dobře se v nich uchytily a skrytě je ovládly. To vše dovedlo vývoj až k dnešnímu světu, který je ovládáním, manipulací a korupcí přímo přesycen. Přichází doba čistoty, spravedlnosti, doba přijímání okamžité zodpovědnosti za své činy. Více o tom bude v pokračování věnovaném speciálně karmě.

Okamžik volby čeká na jednotlivce

Duchovní volba směru dalšího vývoje civilizace již tedy byla provedena. Je jím cesta čistého vzestupu bez magie, bez umělých schopností, bez propůjčování umělých privilegií. Tato volba však ještě není potvrzena odpovídajícím vývojem ve hmotě. Co nás čeká dále? Nečekejte, že teď budu psát přesné vize o blízké či vzdálené budoucnosti. To v žádném případě. Mohu pouze všeobecně naznačit, co se bude dít s lidmi na planetě Zemi. Podstatné v následujícím období bude, za jak dlouho se podaří nové principy vývoje prosadit do hmoty. Jak dlouho potrvá, než čisté energie zlomí dosavadní nadvládu temných sil a temných energií v jednotlivých oblastech hmotného fungování.

Důležité pro celkovou dobu trvání tohoto procesu bude, jak budou volit další jednotlivci. Kolik lidí začne pracovat na čisté cestě svého vzestupu ve hmotě. V dalším období tak bude čekat bod volby na jednotlivce, národy, hmotné instituce. Volba je jednoznačná – buď, anebo. Buď se přidat k novému vývoji podporovanému Přírodou, Planetou, Kosmickým vědomím, anděly Dhyany i dalšími vyššími duchovním institucemi. Nebo zůstat na straně těch více nebo méně manipulovaných, ovládnutých, přijímajících a rozšiřujících již nesprávné neaktuální duchovní informace. A tím vším vlastně nevědomě podporovat Temno v jeho úsilí o udržení duchovní nevědomosti na této Planetě. Co jim bude v té chvíli platný jejich poměrně široký duchovní informační rozhled, když se v rozhodující volbě svého života postaví proti Planetě, proti Přírodě, proti novému vývoji.

 Někteří mají na takovou volbu možná ještě několik let času. Dalším však už zbývají jen pouhé týdny nebo dny. Někteří byli dokonce nuceni pod tlakem všude se šířících čistých energií volit už v těchto dnech či týdnech. Protože zastávají důležité veřejné funkce a ovlivňují duchovní vývoj značné části populace. Nebo protože jsou více spojeni se silami temna ovládajícími hmotný svět. A Příroda už teď v této době začíná mnohým z nich dávat výrazné signály, aby se svojí veřejnou duchovní činností nebo se svým životem něco udělali. Aby přestali předávat zastaralé neaktuální duchovní informace. Nebo aby to temné ze sebe dobrovolně vydali. Pokud tak včas neučiní, stávají se překážkou dalšího vývoje. A Přírodě i Planetě se dnes opět navrací dostatečná síla, aby si s takovými překážkami dokázaly poradit.

Opět spor mezi skutečnou duchovní svobodou a svobodou pro ego

Mnozí čtenáři stále ještě považují položení otázky volby další cesty způsobem BUĎ - ANEBO za určité omezování osobní svobody. Chtěli by jinou pohodlnější třetí cestu, kterou si sami vyberou. Stále nechápou, že ke Světlu vede z dnešní situace pouze a výhradně jediná cesta – cesta neomezeného duchovního vzestupu. A na tu dokázalo dovést člověka pouze dodržování principů Nové duchovní cesty. Taková je dnes realita.

Všechny varianty Staré duchovní cesty mluví o dosažení jakési duchovní pokročilosti, o duchovním přehledu, o stupních zasvěcení, o úrovni duchovních schopností. Na mnoha seminářích se začíná vytvářením ochranných energetických vajíček, aniž by kdokoliv z přítomných tušil, že proti vyšším temným systémům operujícím v tomto světě to není nic platné.

Žádná z variant Staré cesty však nedokázala dovést člověka na stabilní a pevný vzestup, který jediný mu umožní vzdorovat temným energiím uvnitř sebe i v okolí. Dovedla ho k magickým schopnostem, privilegiím, ke stupňům zasvěcení, k rozsáhlým informacím o mnoha metodách. Z pohledu vzestupu však v lepším případě výsledkem je určité potácení se kolem hranice nulového vzestupu, v horším případě postupný pád směrem k většímu a pevnějšímu ovládnutí temnem.

Čtenáři chtějí další argumenty, proč právě tato cesta, proč mají věřit zrovna nám. Z toho důvodu zařadíme jako přílohu k tomuto článku ještě další text reagující na připomínky a postoje čtenářů z posledních týdnů: Komu mohou a komu nemohou systémy NDC pomoci.

Podmínka pro otevření vstupu na NDC

Na závěr připomínám, že každému jednotlivci se vstup na NDC otevírá automaticky. Jedinou podmínkou je dosáhnout takového vnitřního vyladění a čistoty, které člověku zajistí stabilní překročení hranice 95 % vyladění svých čaker a příjmu hmotné výživy vůči optimu 100 % pro každého jednotlivce. Přičemž relativní důležitost hmotné výživy je jedna třetina a důležitost vyladění čaker dvě třetiny. Podmínka vstupu je tedy jednoznačná a naprosto jasná.

A otázka setrvání na NDC? Z této cesty lze snadno spadnou zpět dolů, pokud vaše vnitřní vyladění opět klesne pod hranici 95 % vůči optimu. K tomu může dojít prakticky ze dne na den, pokud se člověk dopustí zásadního etického přehmatu – například manželská nevěra, zrada světelných principů, vědomá krádež, podvod. Dveře zpět nahoru naopak otevírá omluva a hluboké pokání, upřímná snaha o nápravu podložená dostatečným úsilím v praxi.

© Jiří Novák, srpen 2010
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 301
  • 29
  • 28
  • 27
  • 30

Celkový počet hlasů: 415


Diskusní téma: 35. Shrnutí pro ty, kteří chtějí vstoupit na cestu vzestupu

Datum 07.08.2010

Vložil Věra Talandová

Titulek Shrnutí...

Moc děkuji
Věra

Datum 08.08.2010

Vložil Dino

Titulek Dobrý den

Článek je pěkný, problém mám s autoritami, já žádné neuznávám. Tím nechci znehodnocovat Vaši práci, pane Novák. Jen tím chci říct, že nechci ani žbla své zodpovědnosti/svobody někomu předat. Ani "duchovnějším" entitám, hierarchii neuznávám(čas je jen iluze). Škoda, že nechcete diskutovat, diskuzí se pochopí nejvíc věcí, třeba jsou moje připomínky jen nepochopením toho, co chcete sdělit.

Myslím, že to totiž vidím velice podobně, Vy k tomu akorát přidáváte mnoho dalších věcí. Když bych to měl shrnout do jedné věty tak: Převzít za sebe úplnou zodpovědnost ve všech směrech. To je můj pohled.

Nevím co myslíte tím vyladěním, já světlo chápu jako vědomí a temno jako nevědomí. Proto není ani potřeba nikde bojovat. Čím více vědomí, tím lépe je člověk "vyladěn" jak to nazýváte, tak to chápu já.

Práce s čakrami hodně pomáhá, já je intenzivně cítím, škoda že nevím, nepamatuji se jak jsem se do toho bodu, kdy jsem je začal cítil dostal.

Osobně nevidím problém v magii(teda pokud jste nezařadil do magie i manipulaci), je to stejné jako úplně se vším, dá se využít na dobré věci a na špatné věci.

Mějte se pěkně.

Datum 11.08.2010

Vložil M. Pernička

Titulek Nedopustíme aby naše stránky ovládl někdo jiný

V současné době panuje válka mezi různými duchovnímí cestami, která se projevila i zde. Již delší dobu zkoumám různé směry, ale žádný mě ještě neoslovil. Rád bych sledoval ten, který je nejlepší.

Datum 14.08.2010

Vložil Hledající

Titulek Doporučuju

Film AGORA asi 40% filmu jsem provibroval, vyjimkou byly brutalni sceny a nudne pasáže.