Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články II: 30 - 39 | 39K. Budování nového karmického systému světa v rámci NDC

39K. Budování nového karmického systému světa v rámci NDC

Jiří Novák Vloženo 3.8.2011
Jiří Novák

Důležitost sledování náznaků a impulsů na vzestupné cestě. Karmický systém může být jen tak dobrý, čistý a spravedlivý, jak vyladěná a harmonická je celková situace v našem světě. Až Nová duchovní cesta přináší skutečný zlom ve fungování tohoto světa a tím současně i zlom ve fungování odvěkého principu karmy. Během května 2011 přišla celá série náznaků a událostí, která naznačila potřebu dalšího kola rekonstrukce a obnovy spravedlivého karmického řádu na této Planetě i v celém Vesmíru. Na několika příkladech detailnějšího popisu proběhlých událostí a opatření, která bylo potřeba přijmout, naznačím, jakými změnami procházel karmický systém na Zemi a v přilehlém okolí v období předcházejícím Slunovratu 2011. Tyto příklady dokládají, jaké instituce a bytosti ještě v nedávné minulosti řídily karmický systém na naší Planetě.

Důležitost sledování náznaků a impulsů na vzestupné cestě

Jakmile se člověk dostane na cestu světelného duchovního vzestupu a zahájí se u něj přirozená karmická očista, jedním z nejdůležitějších úkolů na této duchovní cestě je sledování náznaků a impulsů. Všímání si okolních událostí a v každé neobvyklé situaci, která se objeví, se snažit pochopit správný význam této události. Výhodou světelné vzestupné cesty je to, že člověk nemusí sám nic vyhledávat. Že potřeba každé důležité změny se v jeho životě ohlásí zřetelným impulsem sama. Jde například o potřebu změny zaměstnání nebo o to, začít konečně řešit situaci, kdy na mně energeticky parazituje určitá osoba v mém okolí.

Potřeba řešit každou takovou situaci se včas a ve chvíli pro to nejvhodnější přihlásí sama zřetelným impulsem, vyhrocenou událostí, která v mém okolí proběhne. Právě proto je nesmírně důležité sledovat a vnímat okolní dění, a to jak náznaky čistě hmotné, tak i náznaky duchovní. A snažit se buď sám duchovní komunikací s vyššími světelnými institucemi nebo za pomoci druhého člověka takovou událost správně rozkódovat, pochopit a včas přijmout opatření, jehož nutnost mi taková událost zřetelně naznačila.

Pohádky o dokonalosti dosavadního karmického systému

Většina ze čtenářů těchto stránek v některé knize, na některé přednášce či semináři, alespoň jednou přijala sdělení, jak je systém karmy v tomto světě nesmírně spravedlivý a jak nikdo neunikne následnému vyrovnání za své činy. Jenomže situace ve světě tomu zatím příliš neodpovídá. Protože karmický systém může být jen tak dobrý, čistý a spravedlivý, jak vyladěná a harmonická je celková situace v našem světě.

Až Nová duchovní cesta přináší skutečný zlom ve fungování tohoto světa a tím současně i zlom ve fungování odvěkého principu karmy. Během května 2011 přišla celá série náznaků a událostí, která naznačila potřebu dalšího kola rekonstrukce a obnovy spravedlivého karmického řádu na této Planetě i v celém Vesmíru.

Na několika příkladech detailnějšího popisu proběhlých událostí a opatření, která bylo potřeba přijmout, naznačím, jakými změnami procházel karmický systém na Zemi a v přilehlém okolí v období předcházejícím Slunovratu 2011. Všechny takové urgentní náznaky vyvolaly nutnost další karmické očisty a léčby nejen lidských bytostí, ale i planety Země, Přírody, případně celého Vesmíru, pokud takové události přesáhly hranice naší Planety.

Tyto příklady dokládají, jaké instituce ještě v nedávné minulosti řídily karmický systém na naší Planetě. NDC však jednoznačně směřuje k novému uspořádání a řízení karmy v tomto světě. Naznačili jsme to v článku 39J. Principy nového karmického pořádku, který byl doplněn dalšími duchovními komunikacemi Petry Novákové a  Marie Mejdrové: Nejaktuálnějším tématem je dnes fungování karmy ve hmotě,Vize nového vývoje pro planetu Zemi a celý Vesmír, Vyslyšte poselství náznaků a změňte sami sebe tam, kde je třeba.


Objevuje se temný rytíř – ochránce karmy

Dopoledne 16.5.2011 mne jedna ze spolupracovnic informuje o následující události. Krátce před polednem vnímá nehmotného rytíře stojícího ve dveřích. Okamžitě jí přicházejí informace, že s touto bytostí nemáme nic společného. A zároveň vnímá jeho slova:

Rytíř: „Jsem ochránce karmy a karmického pořádku, ochránce Svatého Přesvatého. Přišel jsem se podívat, co se to zde děje za nepravosti a vše vrátit do správných kolejí.“


Později sám v klidu navazuji duchovní komunikaci s touto bytostí, abych zjistil, co je potřeba udělat:

Já: „Kdo jsi a proč jsi sem přišel?“ 

Rytíř: „Jsem ochránce nejvyšší bytosti zrozené na této Planetě, Svatého Přesvatého, přišel jsem zjistit, co zde vlastně provádíte a jaké povahy je vaše provokující síla.“

Já: „Jaké jsou pravomoce bytosti, kterou chráníš?“ (Prosím přitom Přírodu, aby energetickým vlivem zajistila, aby tato bytost mluvila pravdu.)

Rytíř: „Snaží se dovést systém světů v této části Stvoření k dokonalému vývoji, k dokonalé kontrole ze strany světelných magických systémů.“


Dotazem na Přírodu zjišťuji, že rytíř má 80% temné energie a 92% temné síly. Vyšší temná síla naznačuje, že disponuje rozsáhlou magickou mocí, kterou ovšem používá ve smyslu manipulace, ovládání, tedy k posilování temné strany světa. Ptám se dále: 

Já: „A jaká je tvoje funkce?“

Rytíř: „Jsem vedoucí sboru ochránců Svatého. A jako takový mám úkol prověřit, co jste zač, že ho neustále energeticky napadáte.“ 

Já: Centrální karmo, co doporučuješ?

Centrální karma: „Celý tento systém ochrany bývalého magického vedení světa bude během následující operace Spojených Sil Světla zničen, doslova vylomen z pantů a zlikvidován. Tyto struktury už nemají nic společného se skutečným Světlem. Jde o systémy temné magie parazitující na tomto světě, na Planetě, Přírodě a lidstvu. Přišla doba, kdy je potřeba tento systém zlikvidovat. Dříve jsme na tento magický systém neměli adresu. Ale jak to tak bývá, to, co má být z vývoje odstraněno, se ve vhodnou dobu přihlásí vždy samo. Další otázky na něj jsou již zbytečné.“

Příroda: „Celý tento systém magické ochrany starého karmického řádu čerpá část své magické síly z mnoha ovládnutých znetvořených bytostí. Většinu z nich již nelze zachránit. Magie jim prakticky vzala svobodnou existenci. A doslova je jako původně svobodné bytosti zničila, nenávratně znetvořila, ovládla. To vše je potřeba zpracovat a svět od těchto přežitků staré magické moci očistit.“


Objevuje se další strážce bývalého karmického pořádku

Další den ráno 17.5.2011 jsem na schodech zakopl a upadl na obě ruce. Nic kromě silně nepříjemného pocitu a lehkých odřenin se mi sice nestalo, ale vnímám, že jde o jasný zřetelný impuls, že něco se děje. Jasně vnímám nepříznivou energii a přítomnost cizí bytosti, která tu nemá co dělat. Podle Přírody je podíl temné levotočivé energie u této bytosti až 80 % a její temná síla 75 %. Tato informace mi stačí k tomu, abych věděl, že ta bytost nemůže zastupovat skutečné zájmy Světla. V klidu si v pracovně sednu a zahajuji s ní komunikaci, abych zjistil, proč se zde ocitla.

 

Já:  „Kdo jsi a proč jsi sem přišel?“ 

Bytost: „Jsem strážce karmy, karmického řádu na Zemi a ve Vesmíru a přilehlých dimenzích. Ochránce udržování spravedlnosti a čistoty.“ 

Já: „Tak proč jsi z 80% temný? Proč svojí bytostí, tím co děláš, posiluješ naopak temnou stranu světa?“

Bývalý strážce karmy: „To je tvůj výmysl, levo-pravo-točivost. Světlo je úmysl, záměr, cesta ke spravedlivému řádu a ten řád musí někdo vytvořit, řídit, udržovat. To je Světlo. Temno je jen chaos bez nápadu, bez myšlenky, bez cíle.“


K těmto slovům strážce dodávám, že toto je velmi zjednodušený, až primitivní způsob, jak rozlišit Světlo od Temnoty. Skutečnost v našem světě mnohdy naznačuje pravý opak. Ty bytosti, které podle jejich vlastních slov bojují za Světlo, jsou mnohdy bez nápadu, koncepce. Jen opakují staré dávné teze, které už pro nový vývoj dávno neplatí, aniž by tuto novou skutečnost tušily. A to proto, že v průběhu času se svými magickými manipulativními zásahy čím dál více zatemňovaly a postupně ztrácely reálný pohled na svět. Přestaly tak mít dostatečný přehled o tom, co se ve skutečnosti děje v duchovním pozadí světa. Jak by mohly svět z této pozice správným způsobem vést a řídit? Přesto se ještě dnes honosí svým duchovním postavením, magickou mocí a touhou i nadále řídit, vládnout, udržovat dosavadní styl vývoje, který jasně směřuje k úpadku.

Zatímco naopak Síly Temna jsou houževnaté, vysoce pracovité a směřují přímočaře s jasnou koncepcí ke svému cíli. Tím je naprosté ovládnutí lidstva, Planety, Přírody a vytvoření dokonalého matrixu, který známe z filmů. Takže sdělení o tom, že Temno je jen chaos bez nápadu, zatímco dosavadní struktury Světla jsou institucemi, které vedou svět ke spravedlivému řádu, je skutečně velmi naivní.


Já: „Jak se mýlíš ve své zabedněnosti, přízemnosti a jednostrannosti. Světlo je především čistota bez manipulací, ovládání, neoprávněného zasahování do všech možných procesů. Proč jsi přišel?“

Bývalý strážce karmy: „Narušujete přirozený karmický řád a to je potřeba zastavit.“

Já: „Aha, narušujeme váš řád nadřazenosti jedněch nad druhými, řád privilegií pro svaté a řád tvrdých postihů pro obyčejné. A jak nás chceš zastavit?“

Bývalý strážce karmy: „Doufám, že nebude potřeba použít skutečné karmické síly, že pochopíte situaci, stáhnete se a přestanete se svými provokacemi.“

Já: „Řekl bych to takto jménem Planety, Přírody a Centrální karmy, které mi dávají jasný vnitřní impuls a právo takto hovořit. Vydejte dobrovolně všechna dosavadní privilegia, umělé schopnosti, svoji magickou moc. Pokud to uděláte, budete očištěni a vráceni v evoluci do místa, které si zasloužíte. Neuděláte-li, energie už samy rozhodnou, co s takovými vetřelci, kteří narušují tvořící se nový spravedlivý řád tohoto světa a nechtějí se regulérně vyvázat ze své nepříznivé minulosti. Je to tvoje volba, ale měl bys rozhodovat jen sám za sebe a ne za celý tým pracovníků, který je ti podřízen. Každý by měl dostat šanci na vlastní rozhodnutí. Vaše postižení temnem ještě nepřekročilo hranici 90%. Je proto ještě možné vás očistit a vyvázat z minulosti. Ale vyžaduje to od vás pokoru, dobrovolné přijetí nového vývoje, uvědomění si svých vlastních chyb. Jaký je tvůj postoj k této nabídce Spojených Sil Světla?“

Bývalý strážce karmy: „Toto je pouze provokace. Skutečný přirozený řád věcí, kterému já předsedám, velím, nemůže narušit tvá domýšlivost. Žádám tě znovu – podřiďte se pevnému řádu nebo na vás uhodíme odvetnou karmickou silou.“

Já: „Možná máš pravomoce karmy, ale ten systém, který zastupuješ, už nemá nic společného se spravedlností, etikou, čistotou – tedy základními světelnými principy. Tvůj řád už je jen vzpomínkou na vládu privilegovaných, nadřazených, kteří o sobě říkali, že bojují za Světlo. S takto vytvořeným řádem však Světlo nemá mnoho společného. Svou činností jste už dávno přešli na temnou stranu – taková je realita. Vnímám, že nabídku na vyvázání, vyrovnání s minulostí, případné omluvy od tebe a vzdání se umělé moci, nejsi ochoten přijmout. To je tvoje věc. A poneseš za to následky. Každý z tvých podřízených by však měl mít možnost rozhodnout se svobodně sám za sebe.“

Bývalý strážce karmy: „To nepřipadá v úvahu, jsme jednotně bojující tým za jednotnou světelnou spravedlnost a pevně udržovaný světelný řád. Vůle jednotlivců nemá v takovém pevně semknutém týmu místo. Marně se pokoušíš zviklat moji pevnost, rozhodovací moc a sílu.“

Já: „Od tohoto okamžiku ti Planeta, Příroda a Centrální karma odebírají veškerou rozhodovací moc, kterou jsi doposud měl. Každý z členů tvého karmického týmu se stává plně zodpovědným sám za sebe a sám bude volit, co během následující očistné centrální akce udělá. Zda se omluví za minulost, za účast na centrálně řízeném násilí, omyly, chyby, přehmaty. Zda dobrovolně vydá umělé schopnosti, pravomoce, privilegia, které mu byly propůjčeny. A zda je ochoten se očištěný postavit na startovní čáru nového vývoje - skutečné světelné cesty. Nebo zda bude nadále vzdorovat očistným energiím a přivodí tím pro sebe dopad tvrdého karmického vyrovnání za své činy. Tak jako tak, prostředí tohoto světa je nutné očistit od našich činů. A k tomu jsou vždy dvě možnosti. Buď dobrovolné karmické vyvázání, uznání, pochopení chyb, omluvy, pokora, upřímnost, nebo neochota uznat chyby a naopak volba pokračovat v  minulé cestě. To první zajistí mírovou karmickou očistu a vyvázání se z minulosti. To druhé přivodí okamžitý dopad karmy, která vyrovná dosavadní karmické skutky nepříznivou událostí. Sám zvolíš svou cestu. Stejně tak zvolí každá další bytost, která doposud patřila pod tvé vedení. To je vše, co tobě a tvým lidem Planeta, Příroda, Karma, vzkazují. Bude vám ponechán určitý čas na rozhodnutí. Doporučuji už využít tuto dobu k pokání.“

Bývalý strážce karmy: „Nic takového ode mne nemůžeš očekávat. Já jsem ten, kdo rozhodoval a bude rozhodovat i nadále. Vaše finty, jak mne zbavit rozhodovací moci, jsou opravdu zábavné. Snad si nemyslíte, že se zaleknu vašich výhrůžek. Ani omylem. Zůstanu pevný ve své světelné čistotě a ponechám si pravomoce, sílu a moc, které mi byly svěřeny. Nemám důvod na tom nic měnit.“


Nemá smysl pokračovat dál v tomto rozhovoru. Jasně však vnímám, jak se z jeho rádoby jednolitého týmu podřízených pracovníků ozývá nesouhlasné reptání: ne každý má stejný názor, někteří se naopak chtějí konečně vymknout z této pevné hierarchicky strukturované mašinerie rozhodování na základě umělých žebříčků magických hodností a moci. V některých uzrává myšlenka, že už dávno vnímali, že to, co dělají, není úplně čisté a spravedlivé. Někteří si uvědomují, že dřívější ideály světla se z jejich činnosti již zcela vytratily. Nemohly však nic dělat. Vzepřít se pevnému řádu nebylo možné, bylo by to považováno za zradu a následoval by tvrdý trest. Teď se situace mění. Každý dostátá nabídku na očištění, rozvázání minulosti, nápravu neetických skutků. Mnoho z nich tuto nabídku skutečně za několik hodin přijme. Ti dostanou po očistě šanci podílet se na novém vývoji. Ostatní definitivně vypadnou z vývoje, který také jejich zásluhou šel k Temnu. Ponesou odpovědnost za své činy.


Snažím se zjistit další informace o této bytosti:

 

Já: „Spojené Síly Světla,  co je to za bytost? Anděl, člověk, duchovní mistr?“

Karma: „Tento strážce karmy byl původně lidskou bytostí. Přijetím privilegií moci se z něj doslova stalo zatemněné monstrum obrněné pancíři umělé síly a moci. Jednalo se ovšem o sílu, která nebyla využívána v souladu s etickými světelnými principy. Tato bytost byla původně jako člověk, duchovní mistr, součástí lidských Duchovních hierarchií na úrovni Galaxie. Po postavení této úrovně lidské rozhodovací moci tehdy v letech 2004 a 2005 mimo vývoj a po odebrání jim možnosti dalšího vlivu na svět se však podařilo této skupině s karmickým posláním uniknout. Osamostatnit se a vyhnout se tehdejším očistným operacím Spojených Sil Světla. Teď však přichází doba dalšího kola. Definitivního kola očisty všech mocenských zbytků Duchovních hierarchií různých úrovní, kterým se podařilo přetrvat až do dnešní doby. A které se až do této doby pokoušely určitým způsobem zasahovat do vývoje. To jsou ty větší či menší problémy, které postihly řadu bytostí, co se odhodlaly vstoupit na skutečnou světelnou cestu vzestupné evoluce. Tato doba teď končí. Nastává doba nového spravedlivého řádu v tomto světě, na této Planetě.“

Já: „Jakému týmu v této době velel?“

Karma: „Jeho tým má kolem 500 členů, kteří odpovídají za jednotlivé oblasti, hvězdné systémy v rámci Galaxie. Z nich odhadem 290 chce nastoupit novou cestu, zbývajících 210 doposud váhá. Velitel zůstává pevný ve své zatemněnosti.“                                                     

Já: „Jak se k nám dostal?“

Karma: „Chtěl zasáhnout do vývoje určitým zásadním rozhodnutím. Energie jej proto automaticky přivedly na toto místo, aby byla možnost kontaktu s Novou duchovní cestou.“


K dobrovolné očistě se připojily stovky bývalých pracovníků karmy

V podvečer v 16.55 vnímám, že k očistě řízené Spojenými Silami Světla se dobrovolně připojilo z 500 členů 390. Někteří další se ještě přidali během očisty. Celkově 450 z původních pracovníků se tak dobrovolně vzdalo pravomocí a umělých privilegií a nechalo se karmicky očistit a vyvázat. Zbývající i s velitelem se přes všechno varování postavili proti Přírodě, Vesmíru a novému vývoji. Navíc se odhalily další nižší úrovně a z nich se další bytosti přihlásily k dobrovolné očistě a karmickému vyvázání. Toho dne se celkem 800 bývalých pracovníků karmy na různých úrovních lidských Duchovních hierarchií i andělských hierarchií připojuje k dobrovolné karmické očistě.

Očista karmického řádu světa pokračuje i v dalších dnech

Tato očista světa a nového vývoje od bývalých, a do této doby již značně zatemněných karmických struktur, pokračovala i v následujících dnech. Kdy se odkrývaly další úrovně dřívějších umělých karmických struktur. A kdy celé zástupy bytostí s karmickými pravomocemi z mnoha světů a dimenzí čekaly v místě styku dimenzí na dobrovolnou očistu.

Také v dalších dnech se však objevily i další silně zatemněné bytosti, které nárokovaly zachování dosavadního nespravedlivého řádu. A které žádaly, aby Nová duchovní cesta, Planeta, Příroda, Vesmír přestaly zasahovat do jimi spravovaných systémů vesmírné karmy.


Bytosti nejvyšší úrovně Duchovní hierarchie

Uvádím příklad takových požadavků z 23.5.2011:

Vnímám další nadřazené bytosti, které se dožadují slyšení. Dotazem na Přírodu zjišťuji, že jsou již z 97 % temné. Takže pro tuto jejich existenci je již jejich příslušnost ke straně Temna nevratná, protože svým jednáním, rozhodováním a způsobem života přesáhly kritickou hranici 90% temných levotočivých energií ve své bytosti. Jedná se o bytosti s karmickými pravomocemi z Duchovní hierarchie úrovně „nadvesmíru“. To je další úroveň, která byla systémy NDC zjištěna ještě výše nad Duchovní hierarchií úrovně Vesmíru, která by měla být pro tento Vesmír logicky nejvyšší. Je to dokladem toho, že uměle tvořený systém dokáže pro své pracovníky vytvářet další rozhodovací úrovně a „umělé trafiky“. Není divu, že totéž se objevuje i v praxi.

Od těchto bytostí plynou následující požadavky: „Nenecháme si líbit tuto manipulaci se světem a hlavně s karmickým systémem. Žádáme vás ukončit veškeré aktivity v této oblasti, jinak zasáhneme naší silou. Vaše Planeta stále ještě patří mezi rozvojové planety, dovolujete si příliš mnoho a tvrdě na to doplatíte.“


Další bytost nárokující vládu nad tímto světem

Další den, 24.5.2011, se v místě styku dimenzí, které je systémy Spojených sil Světla pravidelně kontrolováno, a kde se objevují mimo jiné bytosti nárokující svoji vládu nad tímto světem, objevuje další temná bytost mimořádného postavení a moci. Ptám se Přírody, o koho se jedná. Dostávám odpověď, že to byl dříve člověk, teď však jakýsi bůh, uměle vytvořená modla v systému moci Duchovních hierarchií. Příroda naznačuje, že se zřejmě jedná o umělou modlu nazvanou „Prvotní Stvořitel“. To by napovídalo, že „Stvořitel všeho a všech“, o kterém mluvili mágové a „Prvotní Stvořitel“, o kterém naopak psali Vesmírní lidé, jsou dvě různé bytosti či umělé modly v žebříčcích uměle vytvořené duchovní moci v tomto světě.

 Vnímám, že tato bytost postavená na samotný vrchol umělého žebříčku moci se dožaduje poslušnosti a dodržování pevného řádu. Přišel udělat pořádek v tom „chaosu“, který byl vytvořen systémy Nové duchovní cesty, Planety a Přírody a nové Karmy. Nelíbí se mu narušování privilegií vyvolených mistrů. Žádá uchovat vedení systému karmy v rukou vybraných bytostí Duchovních hierarchií.


O změnách v systému karmického řízení tohoto světa informují i duchovní komunikace Petry Novákové z června 2011 Podmínky pro fungování nového karmického systému se trvale zlepšují. Čtenářům tohoto článku doporučuji též komunikaci Marie Mejdrové O světelných vzorech čistoty a dokonalosti, která na tento článek reaguje.

© Jiří Novák, srpen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 218
  • 30
  • 25
  • 24
  • 32

Celkový počet hlasů: 329