Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VI: 70 - 79 | 73A.Přínos společných setkání jednotlivců na NDC I

73A.Přínos společných setkání jednotlivců na NDC I

Jiří Novák, Marie Mejdrová a kolektiv Vloženo 26.5.2015
Jiří Novák Marie Mejdrová

Setkávat se hromadně nebo nesetkávat? První celodenní hromadné setkání jednotlivců na NDC v březnu 2014. Efekty energetického propojení velkého počtu bytostí na NDC. Pomoc energií a andělů Dhyanů s očistou a vyladěním. Druhé setkání všech jednotlivců na NDC v prosinci 2014. Duchovní komunikace o zlomovém období. Nebojte se dělat správné věci. Společná prosba o energie na setkání. Hodnocení setkání anděly Dhyany. Předávání karmických pravomocí Nové Karmě pro hmotu. Zásadní výsledky společného setkání. Již nemůže existovat volný temný klon. Karmická očista jednotlivců na NDC i nadále pokračuje. Představení naší první knihy. 

Jiří Novák, Marie Mejdrová

Setkávat se hromadně nebo nesetkávat?

V článku 64A. Přátelství mezi lidmi na cestě stabilního světelného vzestupu ze září 2013 jsme podrobně rozebírali otázku, jestli je vhodné, aby se lidé na cestě světelného vzestupu již hromadně setkávali nebo ještě ne. V té době zatím docházelo pouze k dílčím setkáním menších skupinek, která byla organizována za účelem pomoci Přírodě a celkovému vývoji. O takových akcích, při kterých dochází k určité zásadní očistě navštívené oblasti, pojednávaly například texty Z10. Otevření dalšího zřídla čistých energií Přírody, Z11. Příležitost k rozvázání dalšího úseku své minulosti, Z12. Probuzení energie Prachovských skal, Z16. Návštěva Osvětimanských skal po roce.

Proč nebyla zpočátku organizována společná setkání více jednotlivců na NDC? V té době jsme si byli vědomi následujících skutečností, cituji z článku 64A:

Mnozí jednotlivci mají plné ruce práce s karmickou očistou z vlastních minulých chyb i ze vztahů s blízkými v rodině, dalšími příbuznými, spolupracovníky v zaměstnání, přáteli, apod. Bližší setkání s někým jiným často spouští karmickou očistu s tímto člověkem. A přidává tak ke koloběhu karmického čištění ještě další zátěž navíc. Někdy je to však pro další posun naopak potřebné a vhodné. Proto je tak důležité pozorně sledovat náznaky a intuici, duchovně komunikovat. A takto zjišťovat, která setkání jsou pro mne vhodná. A která vůbec ne nebo ještě ne, protože zatím ještě nejsem dostatečně připraven na důsledky plynoucí z těchto setkání.

Také každé setkání dvou osob na cestě světelného vzestupu mnohdy spustí jejich vzájemnou karmickou očistu. O tom bylo více v článcích zabývajících se vztahy, například 57C. Optimální partnerský vztah I – Příběhy z minulosti, 57D. Optimální partnerský vztah II – Současná realita.

Může se stát, že po takovém setkání toho pak budou mít v rámci očisty ti lidé až moc. Třeba i tolik, že už nebudou schopni běžného každodenního fungování. A co teprve kdyby se najednou setkali s celou skupinou bytostí na cestě světelného vzestupu a spustila se u nich křížová karmická očista všech možných dvojic, trojic, skupinek navzájem? Právě z těchto důvodů zatím Světelné Síly vedoucí vývoj nedoporučují hromadná setkávání většího počtu bytostí na NDC. Proto ani nedoporučují účast na jakýchkoliv veřejných internetových sítích – zasahování v diskusích na dalších webech, účast na facebooku, apod. To vše může přinášet stejné nastartování vzájemné karmické očisty jako při běžném setkání dvou lidí.


Tehdy jsme ještě napsali:
Hromadné akce jednotlivců na NDC zatím ještě organizovat nebudeme. A pokud jde o akce menšího rázu, iniciativa v tom zůstává na jednotlivcích. Nedoporučujeme však jakékoliv veřejné svolávání podobných akcí.

V té době jsme netušili, jak brzy se již tato situace změní.
 

První celodenní setkání jednotlivců na NDC v březnu 2014

Celý komplex Nové duchovní cesty se během let stále více stabilizoval a posiloval. O Slunovratu v prosinci 2013 přišel první impuls, že situace začíná již být připravena na setkání většího počtu jednotlivců v rámci NDC. Že organizování takového setkání může mít velký význam pro celý vývoj. Protože společná energie všech jednotlivců dává šanci spustit nové akce, otevřít další kola očisty a také nové příležitosti.

První takové celodenní setkání proběhlo v březnu 2014. Mělo charakter otázek a odpovědí. Lidé na NDC dostali odpovědi na otázky týkající se především karmické očisty a duchovní komunikace, které je zajímaly, a na které nezbývá při běžném každodenním provozu čas. V té době ještě nebyla plánována žádná společná energetická akce.

Setkání mělo dále význam seznamovací. Lidé na NDC poprvé viděli širší obraz celého komplexu Nové duchovní cesty zde ve hmotné rovině Země. Velký význam pro ně mělo na vlastní oči vidět, že v tom nejsou sami, že jednotlivců podobného smýšlení je již tolik. Měli možnost se setkat a pohovořit s dalšími lidmi se stejnou duchovní orientací. Na tomto setkání byla navázána řada nových kontaktů, přátelských vazeb. To vše vytvořilo nový začátek pro pravidelná setkávání se a další dílčí společné akce.

Pro mnohé jednotlivce na NDC to mělo zásadní význam. Už se necítili tak osamoceni mezi drtivou většinou osob jiné duchovní orientace. Buď obvyklého směrování k materialismu, nebo k duchovním tématům podle principů Staré duchovní cesty. Konečně našli někoho, s kým si mohou čas od času otevřeně pohovořit, vzájemně vyměnit zkušenosti a přitom se plně respektovat. Případně otevřít možnost společně trávit víkendy při návštěvách různých oblastí v přírodě.

Výsledkem toho všeho bylo, že celý kolektiv jednotlivců na NDC se více než dříve seskupil. Došlo k mnoha očistám vzájemným i celkovým a k přijímání důležitých světelných impulsů, podnětů. S odstupem několika měsíců bylo jasně viditelné, že toto setkání mělo zásadní význam, že celý systém NDC ještě více posílil a na podzim se začaly otevírat další příležitosti, do té doby nepředpokládané a nečekané.

Dále uvádíme duchovní komunikace Petry Novákové o tom, co probíhalo na tomto setkání a jaký mělo význam. Zároveň jde o informace, které se do značné míry týkají obecně takovýchto hromadných akcí i do budoucna.


Petra Nováková
 

Petra Nováková: Spojené Síly Světla, prosím, můžete mi dát aktuální informace k situaci? Děkuji. (Duchovní komunikace z 23.3.2014, ráno před akcí)

Příroda: „Dnes je důležitý den. Čeká Vás mnoho podnětů, informací, impulzů. Ale také mnoho věcí, které bude potřeba řešit. Je jasné, že vše nebude hladké, bez sebemenších konfrontací. Bude to takové další síto, další zkouška pro ty, kteří již po NDC kráčí, zda mají tu sílu a odhodlání udělat další krok, pokračovat dál v cestě a měnit sebe i zajeté představy. Odbourávat strachy, posouvat se dál. Spojené Síly Světla za Vámi stojí, budou Vás podporovat, protože celá akce je významná z hlediska energetického pro celou NDC, pro celý vývoj.“
 

Efekty energetického propojení velkého počtu bytostí na NDC

Petra Nováková: Spojené Síly Světla, prosím, kdo mi můžete dát aktuální informace ohledně situace a společného setkání v Brně. Děkuji. (Duchovní komunikace z 27.3.2014)

Centrální Karma Nového vývoje: „Celá akce byla velmi významná a měla více dílčích jednotlivých smyslů, důvodů, cílů. Ač se zdál důvod předání informací jako ten hlavní, nebylo tomu tak zcela. Tato akce měla hlavně duchovní význam. Energetické propojení velkého počtu bytostí na NDC mělo dva efekty. Upevnění celého komplexu NDC a všech jeho součástí a zároveň větší síla a podpora pro každého jednotlivce. Byla to příležitost, jak využít mimořádné možnosti ke svému vlastnímu vývoji. Doslova šance poskočit o několik příček výš, zpracovat snáze aktuální situaci a využít příležitost nechat se vyvézt energiemi vzhůru. Jako byste seděli na samém zřídle, které náhle vytryskne a umožní Vám se přirozeně dostat výš. Samozřejmě tomu, kdo je na to připraven a sám svým přístupem se otevřel čistým energiím a dal sobě tu možnost, aby mu energie takto pomohly.

Tato akce zároveň byla i sítem. O tom jsi byla informována již předem. Aby ti, co jsou stabilní a pevní, se ještě více upevnili a využili šanci dále stoupat. Naopak ti, co mají některé ze svých základů nepevné, aby se to u nich plně obnažilo. Aby měli možnost to buď zpracovat, zvládnout. A pokud to nedokážou, cesta je sama vytlačí. NDC potřebuje bytosti, pro které je světelný vývoj přirozenou součástí jejich života. To znamená, že jsou odhodláni stále stoupat. Pokračovat dál, dělat další krok za krokem a na své světelné cestě vzhůru se nezastavit před různými nástrahami, které na každého čekají. A doslova zkouší, podrobují zkouškám jejich dosavadní postoje, činy, odhodlání. Zda jsou schopní se dále měnit a nezakonzervovat se na dosažené úrovni.

Také přítomnost určitých nepříznivých vlivů měla své skryté významy. Narušitel zvenčí, který se na akci „omylem“ na dobu několika minut dostal, byl prvkem, který měl záměrně vyprovokovat ochranné a obranné složky NDC. Protože není cílem vše 100 % ochránit předem a vytvořit dokonale izolované a ochráněné prostředí. Cílem je, aby celá NDC byla schopná zajistit ochrany a bezpečnost i v případě nějaké nenadálé situace. A poradit si s ní. Aby se nemohlo stát, že cestu i bytosti, které jsou její součástí a tím i všechny akce, které jsou jejich jménem pořádány, jediný destabilizační prvek zcela neochromil. Nerozložil.

To ale zároveň neznamená záměrně se hrnout do nebezpečí. Bylo důležité zajistit základní ochrany, zajistit, aby součástí akce byly pouze bytosti na NDC a prostředí bylo co nejstabilnější. Vše ostatní pak bylo na dalších impulzech, které Spojené Síly Světla shora posílaly, aby využily všech možností, které daná akce mohla přinést pro všechny zúčastněné i pro celou NDC.

Je důležité, aby všechny složky NDC i bytosti, které ji tvoří, dokázaly být flexibilní a zajistit světelný průběh jakékoli akce i za předpokladu, že se Temní budou pokoušet ji narušit. Žijete v prostředí, které není čistě, dokonalé. Každý si v něm však musíte být schopní zajistit čistotu a stabilitu. Proto i někteří ostatní vnímali, že ne vše bylo na počátku akce, případně u některých bytostí energeticky harmonické, ale na všem se pracovalo a vše se řešilo, bylo pod světelnou kontrolou.

Někteří měli možnost využít, ověřit si vlastní vnímání ohledně ne zcela příznivých energií. Ať už za dotyčným cizím člověkem, který do této uzavřené skupiny na chvíli pronikl, nebo v případě obnažujících se vrstev (nebo nevhodných názorů) u některých zúčastněných. Kteří zde byli hlavně z důvodu vlastní očisty a svého dalšího posunu. Kterým směrem se rozhodnou dál jít. Zda svou očistu ustojí nebo se nechají stáhnout obnažujícími se karmickými vrstvami, výbavou, starými zajetými postoji, metodami, které dosud používají či nevhodnými myšlenkami vůči této akci nebo vůči myšlenkám, které zde byly prezentovány nebo dokonce vůči samotným principům celé NDC. Což vše samozřejmě přitahuje k nim pozornost temných sil, které jsou vždy na pozoru, když nějaká bytost nerozhodně kolísá. Vždy jí rádi pomohou přiklonit se k Temnu.

Někteří se tak učili být na pozoru před nepříznivými vlivy z druhých bytostí. Jiní se zase učili ustát svou vlastní očistu a zároveň celé akci a informacím zde podávaným důvěřovat. Protože to jim mohlo pomoci. Pochyby by mohly postupně vyvolat, případně prohloubit jejich světelný pád. Jiní vnímali pouze pozitivní harmonizující energie, které provázely celé setkání.

Každý dostal přesně to, co v daný okamžik potřeboval. Co bylo důležité buď proto, aby se zde něčemu přiučil. Nebo naopak bylo toto setkání pro něj příjemnou odměnou, kterou si za svou dosavadní práci zasloužil, a povzbudilo ho k další práci na sobě. Dodalo mu sílu, energii. A umožnilo mu navázání dalších důležitých kontaktů, přátelských vazeb. Tato možnost drtivě převažovala.

Informace měly pomoci vše lépe chápat, propojit si souvislosti, umožnit odstranit některé bloky, které bytosti v důsledku nepochopení skutečných příčin a principů mohly v sobě mít. Informace měly ukázat, v čem je potřeba přidat, co můžu zlepšit, co mi pomůže, na co se zaměřit. I co dělat v případě, že se nacházím právě v situaci, kdy nepříznivé vlivy mé vlastní bytosti, obnažující se temné vrstvy mou bytost natolik ovládly, že způsobily pokles vyladění a tím pádem vypadnutí z NDC.

Součástí celého setkání byly různé energie. Energie měly u některých dotyčných bytostí problém vyprovokovat, obnažit, zveličit a případně pomoci zpracovat. U jiných šlo hlavně o odhalení problému, který způsoboval brzdící komplikovanou očistu. A bylo nutné, aby Spojené Síly Světla získaly jasný přehled o konkrétních nepříznivých činnostech, které dotyčnou osobu brzdí a doslova ji stahují, vypuzují z NDC. Bylo nutné, aby Spojené Síly Světla získaly detailnější přehled, abyste vy byly jejich očima a bylo odhaleno vše, co se potřebuje nějak řešit. Základy, které je potřeba zpevnit. Vrstvy, které je potřeba očistit. Postoje a strachy, které je nutné zpracovat. A také temné systémy, které je potřeba doslova zlikvidovat. Protože se stávají parazity na NDC prostřednictvím konkrétní bytosti, která je používá. I proto bylo nutné systémy odhalit, aby nezůstaly v této bytosti někde ve vrstvách ukryty.

Každé nebezpečí je důležité odhalit a i k tomu sloužilo společné setkání. Aby cokoli nepříznivé bylo jasně pojmenováno a energie si už dál mohly s tím vším poradit. Aby žádné nebezpečí v podobě temných systémů nezůstalo skryto. Ale bylo odhaleno.

A u dalších bytostí měly energie nastartovat obranné reakce vůči takovýmto nepříznivým energiím. Aby na ně bylo upozorněno. Vše však bylo energiemi přesně řízeno, aby žádné zúčastněné bytosti nebyly ohroženy, ale pouze zaregistrovaly případné varovné impulzy. Se kterými se pak dále pracovalo.

Důležité bylo také v některých případech i karmické vyvázání mezi některými zúčastněnými bytostmi. Které probíhalo ve většině případů na nevědomé úrovni. Někdy bytosti mohly pociťovat silnou blízkost, sympatie, jindy naopak něco zvláštního, co nedokázaly pojmenovat, co jim mohlo být i z nějakého neznámého důvodu do určité míry nepříjemné při setkání s některou z bytostí. To vše se řešilo automaticky a byly rozplétány přesně ty vazby mezi zúčastněnými, které bylo potřeba rozvázat.

Takže cílů, smyslů akce bylo opravdu velké množství. Jak jste si sami mohli všimnout při čtení celého výčtu.

Shrnuto a jaksi zobecněno, cílem celé akce bylo doslova vytáhnout z každého to nejlepší. Nebo naopak v tu chvíli to nejhorší. To, co ho nějak blokovalo k další světelné cestě vzhůru. To čisté se mělo nastartovat, vytáhnout na povrch. Aby to dotyčný začal využívat ve své další cestě vzhůru. To nepříznivé také vytáhnout, aby energie tlačily na zpracování toho všeho.

Energetický dopad celé akce stále probíhá a umožňuje se posouvat všem zúčastněným bytostem. Zároveň celá tato akce vyvolala silné energetické vlny, jako když se hodí kámen do vody. Vytvořené šířící se kruhy ovlivňují, působí i na všechny další bytosti, které jsou součástí NDC, i když se nemohly z nějakých důvodů setkání účastnit.

Také samozřejmě možnost navázání nových kontaktů pomáhá jak po stránce energetické, tak také hmotné. Bytosti přestávají být tolik izolované, mají další možnosti se dále čistit a rozvazovat karmické vazby s dalšími bytostmi. A posouvat se tak dál. Celá NDC se tak stává více kompaktní. Její jednotlivé složky, pilíře se více propojují. Protože již přišel na to vhodný čas.
 

Pomoc energií a andělů Dhyanů s očistou a vyladěním

Petra Nováková: Spojené Síly Světla, prosím, máte pro mě v tuto chvíli ještě nějaké informace ke společnému setkání v Brně? Děkuji. Pokud je důležité nějaké obrazové vnímání, prosím o jeho zprostředkování. (Duchovní komunikace z 3.4.2014)

Příroda: „Nejprve se v celém prostoru připravovaly energie, tím, jak jste do něj vstoupili, jak jste si ho přizpůsobovali k potřebám celé akce. Celý prostor se pak plnil energiemi různých frekvencí. Kdy při zemi se držely energie nejnižších frekvencí a postupně směrem vzhůru frekvence energií stoupaly. Vše to z pohledu duchovního vypadalo jako barevný ovocný koktejl, který obsahoval vše, co bylo důležité a podstatné. Každý tak byl promýván, čištěn energiemi různých frekvencí, měl možnost být po celou dobu trvání akce s nimi v kontaktu. Energie na každého člověka působily a pomáhaly mu posunout se a zpracovávat to pro něj podstatné. Doslova na všech rovinách jeho bytosti. I na hmotné rovině prostřednictvím informací zde předávaných.

V místnosti pak působilo ještě několik andělů Dhyanů, kteří obcházeli jednotlivé bytosti a kontrolovali, zda u nich probíhá vše optimálně. Pokud bylo potřeba pomoci, zůstali u bytosti déle a pomáhali jí zpracovat, co bylo třeba. U některých bytostí se snažili andělé Dhyané pomoci naladit se na energie, které zde působily. Protože některé bytosti zůstávaly hodně uzavřené v důsledku různých záležitostí. Hmotných starostí, problémů, které musí ve svých životech řešit, v důsledku únavy, nebo právě nějakého strachu, obav či dalších různých záležitostí. Těmto bytostem pomáhali andělé se energeticky pozvednout, doplnit jejich energetickou sílu, povzbudit je, aby byly schopny využít potenciál celé akce. U některých bytostí se to i přes tuto pomoc příliš nepodařilo. Přesto, už jen účast zde jim může pomáhat v dalších dnech, aby vše lépe zvládaly. 

Každý však potřebuje využít aktivně nabízenou pomoc. Učinit vstřícný krok. Pokud tak neučiní, nelze mu účinněji pomoci. Energie jen projdou kolem něj nepovšimnuté, nevstřebané, nevyužité. Nebo jsou využité jen v malém množství.

Andělé se zastavovali i u bytostí, u kterých energie či slova, informace zde předávané, vyvolávaly na povrch něco, co bylo nutné zpracovat. Ať už nějakou nezpracovanou bolest, smutek, emoce. I to bylo důležitou součástí. Zajistit v každém okamžiku potřebnou pomoc a oporu každému, kdo ji v tu chvíli potřeboval.

Mnoho bytostí zde nalezlo i konkrétní odpovědi na své třeba dosud nepoložené otázky.

Dále vnímáš, že u některých bytostí energie působily tak, aby se to, co je potřeba, pomohlo otevřít. Pokud se jednalo o nějaké nepříznivé věci, zde nepůsobili andělé, ale pouze energie. V případě jedné konkrétní bytosti, která se projevila jako velmi problematická svými názory, vnímáš kolem ní doslova červenou barvu jako signál možného nebezpečí. Aby bylo vše pod kontrolou, jasně označené a energie doslova tlačily na projevení se všeho nepříznivého. Doslova odhalení skutečné podstaty dané bytosti. Jaké jsou její názory atd.“


Druhé setkání všech jednotlivců na NDC v prosinci 2014

Na základě přicházejících impulsů jsme se rozhodli zorganizovat na 14.12.2014 druhé setkání pro všechny jednotlivce, kteří jsou součástí NDC. Zvolili jsme opět Brno, mimo jiné z důvodu, že leží zhruba uprostřed České republiky a Slovenska. Aby na toto setkání mohli přijet i zájemci ze Slovenska. Mnozí z nás vnímali, že v tomto období docházelo k určitým změnám a bylo zapotřebí si o nich říci více. Informovat o současném stavu vývoje, o probíhajících událostech, o aktuálních hlavních tématech karmické očisty, o nových příležitostech.

Nešlo však zdaleka jen o informace. Druhý základní přínos takových hromadných setkání je vždy z hlediska energií. Příležitost k mimořádné očistě. A také k určitému energetickému slaďování a přenosu duchovních informací a impulsů mezi všemi účastníky navzájem. Tentokrát jsme již přistoupili i ke společné energetické očistné akci všech účastníků. A to především proto, že řada záležitostí se tak může rychleji vyčistit a dořešit.

Důležitým aspektem takových setkání je samozřejmě vždy také vzájemná výměna praktických zkušeností, možnost poradit si, pomoci, inspirovat jeden druhého. A v neposlední řadě také se vzájemně seznámit, poznat, třeba i navazovat další přátelství.
 

V další části uvedeme duchovní komunikaci Jany Neduchalové z období krátce před tímto setkáním, která naznačovala význam blížícího se setkání.


Jana Neduchalová

Duchovní komunikace o zlomovém období

Jana: Spojené Síly Světla, co je teď pro mě důležité? Co bych měla vědět, zaznamenat? (Duchovní komunikace z 24.11.2014)

Centrální Karma: Blíží se důležitý zlom ve vašem lidském fungování, na planetě Zemi. Teď je nanejvýš důležité dbát o vše čisté, správné, etické. Posilnit základy ještě víc, abyste byli den za dnem nejen čistější, ale i pevnější. Abyste udrželi na svých bedrech tu tíhu, která se na vás může snést. Bude to tíha spravedlnosti, kterou bude nutné udržet, aby mohla dosáhnout i na ostatní. Současně to bude zpevnění vás samotných, kteří dobrovolně tuto spravedlnost držíte na svých ramenou. Je zapotřebí být připravený prakticky na cokoliv. Skoro až na jakýkoliv možný velký zlom a s tím spojené události. Může to být těžké, někdy bude zapotřebí obětovat rodinné vztahy, abys mohla jít dál tou správnou cestou. Vím, city jsou pro vás důležité, někdy je to těžké. Buď připravená i na těžké chvíle. Neznamená to však, že se musí vyplnit“.

Poznámka Jana:  Při této komunikaci jsem cítila v pozadí obrázek velkého světelného oblaku, který už není nad námi, nad hlavami, ale sahá nám přibližně do třetiny těla – někde v oblasti hrudníku. Má zlatavý lem, který je pružný. Lidé na NDC jsou horní částí těla součást toho oblaku, plus se ten oblak rozšiřuje o jejich tělo. Zatímco člověk mimo NDC má tento oblak vyboulený nad sebou. Kraj oblaku je tvárný jako bublina. Sice je vykrojený tak, aby tam ten člověk mohl stát, ale současně to na něj shora tlačí, aby se i on „vstřebal“ do oblaku, přijal ho a stal se jeho součástí.

Nebojte se dělat správné věci

Jana: Spojené Síly Světla, co bych teď měla vědět? Co bych měla aktuálně zaznamenat? (Duchovní komunikace ze 4.12.2014)

Centrální Karma: „Opravdu se teď dějí v pozadí velké věci a každá dílčí informace může pomoci ostatním v zorientování se v tom, co právě probíhá v duchovním pozadí vašich životů. Dostávají se na povrch důležité informace o fungování světa, Vesmíru a celkového bytí. Je to něco velkého, co za poslední tisíce let nemá obdoby. Ačkoliv nikdo neví, jak všechno bude přesně probíhat, jediná jistota je ta, že systém Nové Duchovní Cesty je natolik stabilní, že se tyto čisté etické principy mohou promítnout dolů k vám do hmoty. Jinými slovy, že může sestoupit Karma až do hmoty.

Samozřejmě to bude mít i silné následky pro veškeré temné bytosti, temné systémy. Budou se bránit zuby, nehty. Budou se pravděpodobně pokoušet útočit na vás, jednotlivce na NDC, ale i na celý systém NDC. Ale právě přišla doba, kdy si NDC může toto „přitlačení“ dovolit, protože je dost silná na to, aby ubránila sama sebe a současně i vás bytosti, které jste její součástí. Proto se nebojte dělat správné velké věci jen proto, že většinou za vrtání do toho zlého člověk na sebe poslal další zlo a dočkal se ještě větší nespravedlnosti. Teď už je situace jiná. Spravedlnost se dostává do všech zákoutí, je tu s vámi a podrží vás, kde to bude zapotřebí. Už přišel čas vyjít ven do boje. Do otevřeného boje s temnotou, nespravedlností, kamufláží, které tu vládly celá tisíciletí. Je na čase konečně všechno rozkrýt a stát si za tím svým, dobrým.

Světelné Síly jsou tu s vámi, podrží vás v této přelomové době. A současně děkují vám, že vy pomáháte nám. Ani jedni bychom to sami neměli šanci zlomit. Takto spolu – duchovní pozadí, Světelné Síly nahoře a vy dole ve hmotě – jsme to konečně zvládli zlomit, změnit k lepšímu. To tu ještě v historii bytí nebylo. Jsme rádi, že se to konečně podařilo. Teď už všechno nabírá čím dál rychlejší obrátky, je snadnější se vším hýbat, měnit věci k lepšímu.

Cítíš, že i můj hlas není vážný jako vždy, ale jsou v něm energie radosti. I my Světelné sféry máme velkou radost, že se takto vše daří. Jen naše radost se projevuje převážně energeticky. Nesmějeme se, neskáčeme radostí, ale jdou z nás jiné energie – radostné. I proto jsi posledně měla chuť dále komunikovat, přestože jsi nevěděla na co se ptát a byla jsi unavená. Cítila jsi tu radost v pozadí, která teď jde téměř z každé světelné bytosti i sféry. Raduje se celý Vesmír, Galaxie, planeta Země, Slunce, Příroda, ale i světelné světy daleko mimo váš vesmír. Radují se i delfíni a Arkturiané. Energie radosti prochází vším, co má světelný základ.

Je to pocit, jako když po válce v zimě, chladu, mlze, kouři začne vysvítat Slunce. Kdy všichni cítí a ví, že už se blíží konec toho zlého a vyčerpávajícího. Ještě bude zapotřebí uklidit nějaké zbytky, sem tam se najde zatoulaný zrádce, který se bude snažit do poslední chvíle škodit. Ale i přes únavu z dlouhého vyčerpávajícího boje ve vás proudí radost z konce toho únavného zla. Do žil vám proudí světelné toky radosti, harmonie. Najednou nevnímáte žádnou bolest, únavu. Těla se probouzí, začínají fungovat jinak. Napojená na silný světelný zdroj dostávají novou dávku energie, která umožňuje fungovat efektivně až do konce, do uklizení poslední špíny, odhalení a zneškodnění posledního škůdce a zrádce. Napojujete se na energii samotného počátku (něco jako generátor světelné energie), která současně vaší prací vzniká a stále se obnovuje. Stáváte se takto silnějšími, odolnějšími před každým drobným i větším vychýlením.

Čím jste silnější a pevnější vy, bytosti na NDC, tím je silnější celý systém veškerých světelných sfér a bytostí. Tento světelný systém současně podrží i vás, pomůže vám být pevnější. A takto si navzájem pomáháme. Je důležité v tom vytrvat, teď už to půjde. Už bude dobře. Je důležité tyto principy spolupráce přenášet dál na ostatní. Doposud jste si mnozí z vás šli každý svou světelnou cestou tiše, bez vědomého rozšiřování povědomí o ní.

Teď už ale přišel čas promluvit nahlas. Není možné nadále mlčet, zatímco kolem se budou dít neobeznámeným lidem pro ně nepochopitelné události. V tento moment je důležité mluvit nahlas o principech fungování Karmy, nenechávat si to pro sebe jako doposud a čekat, až si na to každý přijde sám, respektive objeví stránky NDC. Vývoj se zrychlil, a proto je důležité urychlit i šíření informací. Aby co nejdříve lidé dostali impuls ke změně svých životů správným směrem. Spousta se už teď snaží hledat tu správnou cestu, ale často tápou, neví kudy kam, nemají informace.

I proto byla jedním z impulzů shora oslovena veřejná média, která vás v tomto období kontaktují. (pozn. Rozhovory na téma živá strava a naše Kiwi restaurace v Brně - pro Český rozhlas, studentské rádio, web zaměřený na zdravý životní styl, časopis…). Je to jeden ze způsobů, jak hromadně rozšířit povědomí o možnostech zdravého životního stylu, který je nezbytný pro nastoupení cesty čistého světelného vzestupu. Aniž si to sama uvědomuješ, máš obrovský vliv na spoustu lidí už teď. Inspiruješ je svou prací, svým konáním. Stejně jako ostatní bytosti na NDC.

Vy jste nejen těmi, co kotví Karmu. Jste do jisté míry vzorem pro ostatní. Vzorem toho, co by mělo být správné. Proto byste se měli co nejvíce snažit chovat se čistě, správně, morálně, eticky. Já jsem ta duchovní energetická Karma. Ale bez vás ve hmotě bych nemohla fungovat. Vy jste mé fyzické tělo, mé prodloužené hmotné ruce. Jen ve spolupráci dokážeme to, co bychom zvlášť nikdo z nás nedokázali. Proto mějte na paměti, že jedna z nejdůležitějších věcí tohoto období je spolupráce. Čistá spolupráce bez vedlejších záměrů se obohacovat na něčí úkor, ale současně toto nedopustit ani na sobě. Spolupráce mezi vámi bytostmi, mnou, celým systémem světelných sfér, bytostí a světů. Díky ní se nám teď otvírá nový svět. Pojďme do něj tedy vkročit – jak jinak, než společně.

Děkuji za tvé vyladění a zápis všeho.“


Jiří Novák

Společná prosba o energie na setkání

Vnímal jsem v sále přítomnost čistých světelných bytostí – andělé Dhyané, karmické bytosti a další.

Na začátku semináře všichni, kteří se rozhodli připojit ke společné energetické akci, požádali o energie Spojené Síly Světla, planetu Zemi, Přírodu, Vesmír, Karmu. A zahájili jsme takto společnou očistu a léčbu. Požádali jsme kolektivně, aby tato naše společná energie směřovala ke všem, kteří potřebují v této době pomoci, k dalším světům a civilizacím v tomto Vesmíru i v jiných úrovních, sférách, dimenzích. Aby tato energie pomohla nastartovat cestu stabilního světelného vzestupu dalším jednotlivým bytostem, i civilizacím. Aby tato energie dala přicházejícími impulsy všem naslouchajícím a přijímajícím najevo, že my lidé planety Země jsme tady, našli jsme cestu čistého světelného vzestupu a jsme připraveni předávat své zkušenosti touto energetickou formou jiným světům a civilizacím, které jsou v tomto období připraveny k zásadní změně.

Přicházely informace od andělů Dhyanů, že doposud nikdy v historii nevyslala civilizace na Zemi tak ohromné množství jednoznačně světelné pozitivní duchovní bioenergie, schopné svojí celkovou harmonií, čistotou, silou a razancí spouštět určité nové pozitivní procesy. Že je nesmírně důležité, abychom se společně o něco takového na tomto setkání pokusili.

Výsledný vyzářený mohutný sloup Světla představoval nesmírně silné očistné energetické působení. Zlom ve vývoji, ke kterému vše směrovalo, je tímto okamžikem, naší společnou energetickou akcí, odstartován. Teď už to není jen příprava, ale jde již o realizaci zlomu v našem hmotném světě.
 

Hodnocení setkání anděly Dhyany

Jiří Novák: Andělé Dhyané, jak hodnotíte včerejší společné setkání jednotlivců na NDC a nastartovanou energetickou očistu? (Duchovní komunikace z 15.12.2014)

Andělé Dhyané: „Na setkání byli přítomni někteří zástupci z nás. Z našeho pohledu šlo o dříve nepředstavitelnou událost. Síla vyzářené energie nelze srovnat s jakýmkoliv jiným duchovním energetickým působením v minulosti, kdy třeba magie likvidovala bytosti, celé civilizace i světy. Je důležité podotknout, že celková energetická síla potřebná k nastartování pozitivního tvořivého procesu potřebuje být mnohonásobně vyšší než energetická síla, která stačí na likvidaci, destrukci, zkázu. Protože bylo a i nadále je lehčí něco nefunkčního kompletně zlikvidovat, než něco nového, pozitivně fungujícího odstartovat. Proto byl váš svět vždy plný zkáz a destrukcí, protože na takové kroky síla duchovní sil ve hmotě i nad hmotou stačila.

Naproti tomu jsme nikdy nebyli svědky odstartování nového tvořivého procesu, který navede civilizaci na cestu světelné evoluce. Protože vyzáření tak velkého množství energie, které by dokázalo něco takového spustit, nikdy dříve žádné duchovní instituce ve hmotě i nad hmotou nebyly schopny. Toto se podařilo až dnes poprvé v historii této vaší planety Země. A zřejmě i v historii celého Vesmíru a dalších světů a dimenzí.

Celková energetická síla této akce představovala sílu schopnou pozitivně ovlivnit celý Vesmír a lidské civilizace v něm. To, co se odstartovalo, se bude projevovat postupně. Protože by nebylo vhodné prosazovat pozitivní změny formou drastických událostí katastrofického rázu. Jde o nastartování nového pozitivního vývoje, vývoje pevného a dostatečně stabilního už v samotném základu, na kterém je postaven.

První události, první dílčí zásadní změny ve hmotě, začnete vnímat v příštích dnech, týdnech a měsících. Zelenou budou dostávat lidé pozitivním způsobem usilující o změnu sebe samých a v návaznosti i o změnu fungování celého světa ve smyslu vzestupné světelné evoluce. Naopak červená bude zastavovat každého, kdo se bude snažit aktivními zásahy celý tento Nový vývoj blokovat, vychylovat nebo jej dokonce zastavovat.

Připraveným lidem na NDC se skutečně začnou nenápadně spouštět vyšší přirozené regenerační schopnosti jejich hmotných těl. Uvidíte to sami na sobě. Přicházející změny se začnou potvrzovat na výsledcích v samotné hmotě.“
 

Předávání karmických pravomocí Nové Karmě pro hmotu

Jiří Novák: Ilúvatare, co znamenalo tvé setkání s Karmou pro hmotu, které jsem vnímal v předvečer našeho setkání v Brně? (Duchovní komunikace z 15.12.2014)

Ilúvatar: „Už dříve jsi vnímal skupinu duchovních bytostí kolem Karmy od prvních prosincových dnů ještě předtím, než se Karma začala startovat. V té chvíli ještě nešlo o její spouštění. Šlo o to, aby se všechny dřívější duchovní instituce, úřady i jednotlivé bytosti vzdaly svých karmických pravomocí, které jim byly kdysi dávno propůjčeny. Proto společně předstoupily před Novou Karmu pro hmotu a tyto své dávné pravomoce Karmě společně předaly. Nakonec jsem jako poslední předstoupil se stejným cílem před Novou Karmu i já. Protože já jsem byl původně první bytostí, prvním zástupcem Stvořitelů uvnitř Vesmíru, kterému byly propůjčeny karmické pravomoce. A musel jsem si tyto pravomoce ponechat až do tohoto okamžiku oficiálního nastartování Karmy pro hmotu. A to jako záruku poslední možnosti pro případ, že by Nový vývoj zásadně selhal.

Tyto své původní karmické pravomoce jsem předal Nové Karmě pro hmotu až v době, kdy už fungovala více než na 90 %. Tímto jsem konečně ze sebe sejmul břímě vysoké odpovědnosti, které mě celé věky tížilo. Součástí této odpovědnosti bylo včas karmicky zakročit, pokud by se vývoj zcela vymknul. Jednou jsem již této své pravomoce využil a násilně jsem zastavil vývoj na Zemi. Nebylo to však správné, jak detailně popisuješ v připravované Knize 2: Cesta za dávnými civilizacemi. Dnes tento svůj zákrok zastavující násilně vývoj na Zemi považuji za největší chybu svého dlouhého působení uvnitř tohoto Vesmíru. Odevzdáním karmické výbavy, která mne tížila jako horký brambor v kapse, se mi proto značně ulehčilo.“
 

Zásadní výsledky společného setkání

Den po setkání jsem při pravidelných kontrolách vnímal jeden naprosto zásadní výsledek našeho společného setkání a energetické akce, kterou jsme my přítomní společně nastartovali. Vrátím se nejprve do minulosti.

Když došlo 1. 4. 1999 k likvidaci Černého bratrstva, od toho momentu nemohl existovat žádný černý bratr ve volném prostoru. Energie prostředí jednoduše každého volného černého bratra rozpustily, zlikvidovaly. To ovšem znamenalo, že žádný další volný černý bratr už tohoto data nemohl být nasazen na člověka žijícího ve hmotě. Toto byl naprosto zásadní „zářez“ do neomezeného panství temných sil na naší Planetě. Šlo o rozhodující omezení doposud rozsáhlé temné síly, která civilizaci na Zemi po celá staletí doslova drtila. Více o tom je v článku 16. Magie z pohledu historie.

V tom období přežili jen ti černí bratři, kteří byli v ten okamžik přisedlí na člověku a byli tak pod ochranou jeho systému vnějších energetických těl. Likvidace těchto doposud přisedlých černých bratrů přišla na pořad dne kdykoliv, když se ten člověk začal soustavnou prací na sobě a případně průchodem základní očistou karmicky čistit. A pak už zůstali jen černí bratři zapadlí u jednotlivých zrozených jedinců v hloubi jejich karmických nádrží. Obnažovali se a při vyvazování rozpouštěli při zprostředkování karmické očisty.

Stále nás však drtily svými útoky duplikáty zatemněných parazitujících zrozených bytostí ve formě temných klonů. Kteří i formou útoku na dálku přisedali na záda člověka, a takto mu odsávali energie. Rozsekáním, likvidací temného klonu na zádech se však problém nevyřešil. Protože obnažováním bloků karmických vrstev se další klony původem od téže bytosti vynořovali z hloubi karmických nádrží, aby při obnažení a rozbalení karmických vrstev opět škodili. A odpovídající žijící bytosti, ze kterých klon pocházel, se při této očistě připojily útokem a začaly tak ještě zhoršovat, zesilovat nepříznivé projevy karmické očisty. Doposud to fungovalo tak, že zatemněný člověk mohl kdykoliv zaútočit i na dálku na jiného člověka, obsadit jej svým klonem a odsávat. Nebo se na dálku energeticky napojit na obnažené karmické vrstvy tohoto člověka a využít probíhající očisty k parazitování.
 

Již nemůže existovat volný temný klon

Následující den po společném setkání, 15. 12. 2014, jsem vnímal, že došlo k zásadní změně, jejíž trvalá platnost se poté potvrdila. Úroveň čistoty prostředí společně s nastartováním Karmy pro hmotu způsobily, že volný temný klon již nemůže existovat a fungovat ve volném prostoru. Neboli, zatemněný člověk již nemůže přenést na dálku svůj klon na jiného člověka. Ani se na něj napojit energetickou linií. Tato forma útoků a parazitování na dálku se zdá být od tohoto momentu znemožněna.

Člověk už může přenést parazitování na druhého pouze přímým tělesným kontaktem – objetím nebo i pouhým dotknutím se, poplácáním, podáním ruky, atd. Nebo také uskutečněným telefonním hovorem přes mobil. Případně odesláním sms zprávy, kterou poté druhá strana otevře.

Toto má obrovský význam, protože útoky na dálku spojené se skrytým ovládáním a parazitováním jsou tímto zřejmě znemožněny. Jakmile se zneužívaný člověk dokáže od agresora odpoutat, rozvést, odstěhovat, přemístit jinam, hmotně se od něj oddělit, ten už na něj nemůže útočit. Zbývá jen dostat ze sebe karmické vrstvy s dřívějšími útoky.

Toto je událost podobného významu jako samotná likvidace Černého bratrstva před 15 lety. Zůstanou už jen klony přisedlé na zádech a klony zapadlé v karmických nádržích. Kterých se může každý člověk zbavit nastoupením cesty přirozené karmické očisty. Vysoce příznivou zprávou pro karmickou očistu je to, že nepříznivé projevy provázející karmickou očistu už nebudou zesilovány útoky, pokud se člověk nebude tohoto agresora (třeba manžela, nebo známého, atd.) tělesně dotýkat. Různé doprovodné tělesné projevy karmické očisty (bolesti hlavy, břicha, různé tlaky, atd.) se tak zeslabí.

Aby však toto pro člověka fungovalo, potřebuje se důkladně vyhnout jakýmkoliv bližším kontaktům s člověkem, který má tendence na něm energeticky parazitovat. A to je někdy ve vztazích v rodinách i v pracovních vztazích v zaměstnáních problémem.

Jaký vliv má toto zamezení energetického parazitování na dálku na další bytosti pod hranicí Nové duchovní cesty? Zkušenosti naznačují, že na mnoha lidech usilujících o světelný vzestup energeticky parazituje jiný člověk. Zamezením vysávání na dálku se temný tlak na tyto zneužívané jednotlivce podstatně snižuje. Skutečně to také potvrdila v praxi u několika jedinců, kteří i přes několik měsíců soustavného úsilí stále nesplňovali podmínky vztlaku vyššího než 80 % pro provedení základní očisty. Po tomto znemožnění parazitování na dálku jsem při jejich další prosbě o zjištění jejich situace zjistil, že jejich celkový vztlak na světelný vzestup se zlepšil o desítky procent. Připravenost řady dalších hledajících pro vstup na NDC se tím podstatně zlepšila.
 

Karmická očista jednotlivců na NDC i nadále pokračuje

V dalších dnech celá řada jednotlivců na NDC přešla do stádia poloautomatické očisty. Bylo to však pouze dočasné. V období těsně před koncem roku začalo další kolo karmické očisty, tentokrát především z problematických partnerských vztahů z tohoto života i z minulých existencí. Ukázalo se, že někteří lidé na NDC uvnitř sebe stále ještě mají rozsáhlé vnitřní temné bloky, které jejich bytost dlouhodobě nebyla schopna překonat. Drtivé formy ovládání z dávné minulosti, které se táhly celé věky, atd. Nebo temné bloky, na jejich obnažení a karmické zpracování doposud nedozrál čas a připravenost – jak u jednotlivého člověka v očistě, tak také připravenost energií a celého systému NDC dokázat se vypořádat s takovým problémem. A až v tomto období se otevírá šance i toto karmické zatížení konečně rozvázat.


Představení naší první knihy

Na setkání také byla přítomným představena naše první vydaná kniha Cesta za hranice hmotného světa. Vyšla v nakladatelství ANAG Olomouc a byla právě týden v prodeji v běžné obchodní síti. Zkratka ANAG znamená Andragogos Agency, neboli vzdělávání dospělých. Jde o prosperující nakladatelství dobře známé v ČR především vydáváním právních a ekonomicky zaměřených textů a rovněž dalších publikací pro zdraví a volný čas, dále pořádáním přednášek, seminářů, veletrhů, konferencí.

Důležité je, že několik obchodních zástupců této firmy zajišťuje dodávky všech publikací z tohoto nakladatelství do všech krajů a větších měst v celé České republice. Zadáte-li do vyhledavače jméno autora a název knihy, zjistíte, kde všude se tato kniha prodává. Kniha má tímto způsobem šanci dostat se k mnohem širšímu okruhu čtenářů než bychom byli schopni zajistit přímo my sami z našeho webu a dalšími podobnými způsoby.

Bližší informace o této knize, titulní strana, obsah, atd., jsou k dispozici na našem webu na adrese Kniha 1 - Cesta za hranice hmotného světa

Knihu s podpisem autora je možné si objednat přímo v našem centru v Praze, k dostání je ovšem také v běžné obchodní síti u nás i na Slovensku.


Toto téma bude pokračovat druhou částí 73B. Přínos společných setkání jednotlivců na NDC II.

© Jiří Novák, Marie Mejdrová a kolektiv, květen 2015
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 158
  • 27
  • 25
  • 25
  • 26

Celkový počet hlasů: 261