Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články II: 30 - 39 | 39J. Principy nového karmického pořádku

39J. Principy nového karmického pořádku

Jiří Novák Vloženo 9.2.2011
Jiří Novák

Karma v individuálním lidském měřítku jako zrcadlo, které vrací člověku energii jeho činů, na konci 20. století prakticky nefungovala. Pokud někdo sklízel karmické vyrovnání, šlo většinou o ty zásahy, které byly umělou karmickou institucí naplánovány dopředu před životem na určité období. Nebo šlo o úder nespravedlivé temné karmy. Po nastartování NDC se začíná budovat nový karmický systém. Tyto stránky nebyly myšleny tak, aby je lidé jen tak četli. Celý projekt jsme spustili proto, aby si další a další lidé začali uvědomovat vážnost naší pozemské situace. A aby je informace na těchto webových stránkách dovedly ke změnám ve vlastních životech. Jak se utvářel nový karmický systém? Hlavní zásady nového karmického pořádku. Poselství nejvyšší Karmy pro lidstvo. Cílem NDC je dosáhnout změny ve hmotném světě. Co je předpokladem sestupu karmy do hmoty?

Potřeba prosadit novou odlišnou duchovní cestu

Když jsem se začal od roku 1998 zabývat duchovním pozadím světa, nebylo možné si nevšimnout, že na jedné straně jsou určité teorie o tom, jak to všechno dokonale funguje. A na straně druhé skutečná realita života, která se od duchovních teorií často velmi zřetelně liší. V tomto směru jsem největší rozpory vnímal právě mezi duchovním pojetím karmy jako systému, který funguje naprosto spravedlivě a bezchybně. A mezi skutečnou realitou a vnímáním toho, jak na řadu zřetelně viditelných nepravostí žádná karmická instituce nereaguje. Jako kdyby vše bylo v naprostém pořádku. Začal jsem v tomto směru duchovně bádat, jak vlastně karma v našem světě funguje, kdo nebo co ji řídí. A proč to nefunguje tak, jak by to fungovat mělo. Proč ti, co jednají zjevně nesprávně, nejsou upozorňováni, zastavováni. Aby škoda, kterou svým jednáním způsobují, nenarůstala do obřích rozměrů. Postupně jsem zjišťoval, že nedostatky jsou v samotném systému, kterým je duchovní vývoj lidstva ovlivňován a veden.

Opakovaně a neodbytně se vracela myšlenka, že je nutné, aby se za vzájemné spolupráce všech sil Světla vedoucích vývoj vytvořil nový karmický pořádek. A aby byla v současných podmínkách na Planetě nalezena nová, zcela odlišná duchovní cesta, která postupně dokáže nový karmický pořádek na Planetě a ve Vesmíru prosadit. Nebo lépe řečeno dokáže obnovit původní přirozené pojetí karmy, které fungovalo kdysi na počátku – viz článek 39A. Karma jako duchovní a etický princip.

Hledání nové cesty je dlouhodobou záležitostí

Mnohokrát v minulosti se různé skupiny, týmy pokoušely takovou zcela novou duchovní cestu pro lidstvo nalézt, prorazit pro všechny ostatní. V řadě existencí však šlo o pouhý pokus, který doposud nebyl dotažen do konce. O tom, že tytéž týmy se znovu a znovu scházejí v dalších zrozeních v kritických chvílích dějin, píše např. James Redfield v knize Desáté proroctví, která popisuje základní duchovní principy lidské existence prostřednictvím alegorického dobrodružného příběhu. Vysvětluje, jak osobní cíle jednotlivců bývají součástí širších cílů celého lidstva. Některé cíle však nelze splnit naráz. Proto se určité skupiny během historie znovu a znovu scházejí, aby svůj úkol posunuly zase o kousek dál. Stačí si vzpomenout, znovu se dokázat sejít dohromady a snažit se o pochopení toho, jak dosáhneme cílů lidstva. Každá další nová možnost splnit tentýž úkol však bývá stále těžší a těžší.

„Desáté poznání nabádá k optimismu a k bdělosti. Učíme se identifikovat své intuice a věřit jim, neboť si uvědomujeme, že tyto obrazy jsou prchavými vzpomínkami na náš původní úmysl. Chtěli jsme jít v životě určitou cestou, abychom se konečně rozpomenuli a uvědomili si pravdu, kterou nakonec odhalíme světu.“ (James Redfield: Desáté proroctví, str. 222).

„V minulosti jsme museli nejprve umřít, abychom mohli zrekapitulovat svůj život, ale dnes jsme schopni probudit se dříve… Konečně si začínáme uvědomovat proces, který byl nevědomý od počátku lidské historie… Dnes se nám otevírají možnosti rozpomenout se na všechno. (tamtéž, str. 115 – 116).

Nová duchovní cesta je proražena

Nová duchovní cesta je dnes už proražena. Přijímá ji Příroda, Planeta i miliardy duchovních světů nad námi. Před námi je teď další zásadní krok - sestup nového karmického pořádku do hmoty. Ano, vstup člověka na cestu neomezeného duchovního vzestupu nám skutečně dává naprosto nové možnosti. Dokážeme duchovně komunikovat s Přírodou, Planetou i dalšími Silami Světla vedoucími vývoj. Člověk na Nové duchovní cestě vnímá realitu tohoto světa i problémy, které v něm trvají, z pozice vysokého duchovního nadhledu. Z onoho pomyslného „bodu za nekonečnem“, ze kterého se problémy a situace obnažují a rozkrývají v celé své celistvosti a složitosti (viz článek 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru). Můžeme tak lépe rozpoznat a pochopit, co jsme doposud dělali nesprávně a co je potřeba udělat, aby se vývoj soudobého lidstva zásadně změnil. To vše můžeme pochopit už tady ve hmotě. A nemusíme čekat na rekapitulaci života, která probíhá až po fyzické smrti a píše o ní právě James Redfield.

Rozvrat karmického systému v oblasti Země

Jak lze charakterizovat systém karmy na Zemi na konci 20. století? (duchovní komunikace s Přírodou z 10.12.2010):

Příroda: „Karmický systém v oblasti Země nefungoval na konci 20. století tak, jak by měl. V té době tady plně převládal naprostý chaos, rozvrat v působení přirozeného principu karmy. Tehdy fungující karmické instituce byly těžkými úpisy zcela ovládnuty a jednoznačně řízeny temnými silami v pozadí. Karma v té době byla temným systémem, který ovlivňoval svět podle potřeby temných sil. Ti ve hmotě, co se odvážili vzepřít proti temnému řádu světa, byli tvrdě represivně zastavováni nátlakem, který zasahoval v mnoha situacích až do hmoty. Naproti tomu bytosti na temné cestě měly zelenou k tomu, aby získávaly ohromné bohatství, vliv, prestiž a takto začaly skrytě usměrňovat směr vývoje naší společnosti. Toto je celosvětový jev, u nás v ČR však po revoluci obzvlášť zřetelný.

Po nastartování NDC se začíná budovat nový karmický systém. Ten už funguje bezchybně pro všechny bytosti, které nastoupily cestu vzestupu. Zatím však není skutečným zrcadlem pro všechny bytosti ve hmotě. Problém je v tom, že v dnešním světě má mnoho lidí v sobě dávná privilegia, magické schopnosti, pravomoce obcházet karmu. Mnoho lidí má jakoby karmickou imunitu, která do tohoto světa nepatří. Sem patří všichni ti, kteří podporují magii, obhajují magii a snaží se zachovat její existenci. Patří sem i většina duchovních mistrů, kteří se zrodili se speciálním posláním a teď třeba pracují v duchovní oblasti a dělají to, co si myslí, že je správné. Patří sem i všichni přímí vyslanci temných sil, kteří se zrodili ve hmotě, aby zajistili definitivní vítězství temné strany. Patří sem i většina zrozených mimozemských bytostí, které si silou své skryté magie a duchovní techniky dokázaly karmu držet dále od těla. Patří sem příslušníci magických kruhů z dávné Atlantidy, ať už na straně Světla nebo na straně Temna, a to byli prakticky všichni Atlanťané.

Výsledek je pak takový, že Karma v individuálním lidském měřítku jako zrcadlo, které vrací člověku energii jeho činů, prakticky nefungovala. Pokud někdo sklízel karmické vyrovnání, šlo většinou o ty zásahy, které byly umělou karmickou institucí naplánovány dopředu před životem na určité období. Nebo šlo o úder nespravedlivé temné Karmy, která chtěla takto vyšachovat obrovskými destrukcemi relativně čisté a slušné bytosti z běžného vývoje.

Jediné, co tady fungovalo a nepřestalo doposud fungovat, je globální vesmírná karma. Pokud civilizace nahromadí příliš mnoho nepříznivé karmické energie, šup a přiletí asteroid a všechno se to jedním rázem zpracuje, neutralizuje a je po další civilizaci. Tento odraz nepříznivého vývoje lidstva na Zemi vesmírným karmickým zrcadlem skutečně akutně hrozil. Na konci 20. století se civilizace na Zemi dostala do situace, kdy už na záchranu vývoje přestaly stačit drobné kosmetické úpravy v přístupu k duchovní cestě. Vznikla nutnost radikálně zasáhnout do vývoje a vyvolat zlom směrem ke Světlu, který jedině mohl nastoupenou cestu k temnu včas zvrátit. Historie naznačuje, kolik takových katastrof už na Zemi proběhlo. Každá katastrofa byla následkem situace, kdy lidstvo už nestihlo reagovat na urgentní varování dostačujícím způsobem. Často pak ze dne na den přišla nečekaná zkáza. Někdy však jasnovidci dopředu vnímali, co se stane nebo může stát. Ani to však obvykle nepomohlo. Také před definitivním pádem Atlantidy bytosti na straně Světla dlouho dopředu věděly, co je čeká. A přesto nedokázaly účinně změnit směr vývoje, který by katastrofu ještě dokázal odvrátit. Pokud potřebuji změnit směr vývoje v situaci za minutu dvanáct, musím provést naprosto radikální změny v přístupu k duchovní cestě a duchovnímu pozadí světa (pozn.: viz článek 11. Uvolnit nebo nadále tajit informace o duchovním pozadí světa?). A to je právě to, co lidem přináší koncept Nové duchovní cesty. Naprosto nové pojetí v duchovním pohledu na Svět. Zcela jiné hodnocení toho, co je správné a žádoucí na světelné duchovní cestě a co naopak světelné bytosti musí nutně opustit, chtějí-li ještě včas stihnout změnit vývoj. Jednak každý svůj a jednak lidstvo jako celek vývoj celé civilizace. Lidé jsou však nepoučitelní a jako varování již v tomto desetiletí uhodily dvě relativně velké dílčí katastrofy (pozn.: viz článek 39H. Kam až může vést neochota karmicky se čistit).

Jaký je současný stav? V této době probíhá velký zvrat v duchovním vývoji Planety a lidstva. Zvrat týkající se především dalšího nasměrování vývoje. Díky těmto probíhajícím změnám již bezprostřední globální katastrofa pro Zemi nehrozí. Naopak se však budou i nadále množit dílčí katastrofy, které budou znamenat očistu oblastí, území, národů od karmy nahromaděné v minulosti. Proč k tomu dochází? Postupující očista Planety a Přírody způsobuje, že nepříznivé energie zapadlé do vrstev se obnažují, odkrývají. Karmické nádrže nahromaděné za celé věky v některých místech se dostávají na povrch. Mnohdy se pak stane, že vlivem určitého impulsu, rostoucího vnitřního napětí, se vysoce nepříznivá karmická energie začne vylévat ven a vyvolává silné anomálie ve fungování přírodních sil v daném místě – náhlá zemětřesení, sopečnou aktivitu, zátopy, přílivové vlny tsunami a jiné živelné pohromy.“

Kdy má informace pro člověka význam?

Ozývá se nám řada lidí. Děkují za naše informace na webových stránkách. Dodávají k tomu nejrůznější superlativy: To je konečně to, co jsme léta hledali. Na první pohled mne to oslovilo. To je přesně ono, s čím naplno souzním. Nádherné informace...

Kdy však má informace pro člověka skutečný význam? Někteří lidé poslouchají hudbu - populární, vážnou, jazz. Dělají to zřejmě proto, že je to oslovuje. Že je jim při poslechu příjemně. Že to dotváří vnější kulisu jejich života, aby se celkově cítili lépe. Mnoho lidí přistupuje i k duchovním informacím ze stejného pohledu. Čtou naše i jiné texty, vstřebávají další a další informace proto, že je jim to příjemné, že to dotváří kulisu jejich života. Ale žijí přitom stále stejně. Jen tak něco s nimi nepohne, aby je to vychýlilo z jejich každodenního stereotypu.

Tyto stránky nebyly myšleny tak, aby je lidé jen tak četli. Celý projekt jsme spustili proto, aby si další a další lidé začali uvědomovat vážnost naší pozemské situace. A aby je informace na těchto webových stránkách dovedly ke změnám ve vlastních životech. To byl pravý účel. Říci lidem, že pokud chtějí, aby se svět změnil, potřebujeme my všichni na tom začít den za dnem správně pracovat. V prvé řadě každý sám na sobě. Tím nejvíce člověk pomůže postupné přeměně světa, jehož způsob fungování se mu nelíbí. Naše stránky nejsou zábavnou knížkou, kterou se doporučuje jenom tak číst, aby člověku bylo dobře. Aby prožil pocity poutavosti, zajímavosti informací. Naše stránky jsou naléhavou výzvou, aby každý začal se svým životem něco dělat, dokud na to ještě má čas.

Z tohoto pohledu má informace pro člověka skutečný význam pouze v tom případě, když ji dokáže uplatnit ve svém životě. Jaké je tedy hlavní poslání těchto stránek? Vysvětlit, že jedinou správnou duchovní cestou je cesta vzestupu ve Světle. Vzestupu měřeného nikoliv úrovní duchovních schopností, duchovního vnímání, jasnovidnosti, sečtělosti. Ale úrovní vnitřní čistoty, frekvencí vnitřní bioenergie, na kterou je člověk naladěn. A která je tím vyšší, čím méně nepříznivých temných nánosů a postojů člověk v sobě má. Pokud čtení těchto textů nedovedlo člověka k tomu, aby den za dnem začal o nastoupení duchovní vzestupné cesty usilovat, aby začal měnit svůj život, pak ty informace pro něj neměly velký význam.

Už končí další hromadění a zneužívání karmy v tomto světě

Už nelze nadále v klidu pokračovat v dalším a dalším hromadění nepříznivé karmy, jak jsme to my lidé dělali celé věky. Nepříznivá karma už delší dobu vylézá ze všech možných koutů a úkrytů na naší Planetě. Krizi v duchovním vývoji lidstva překonáme jedině tím, že se tváří v tvář každý sám za sebe postavíme své dávné karmě a začneme ji konečně rozvazovat, zpracovávat. Už není čas pokračovat v zakrývání další karmy, jak jsem naznačil v článku 39B. Karmické vrstvy a předpoklady karmické očisty. Lidstvo se dostalo pouhý krůček od totálního ovládnutí ze strany temných systémů mnoha typů. Temno se naučilo i nepříznivou karmickou energii v minulosti využívat, jak jsem naznačil na příkladě zrůdných umělých monster – leviatanů v textu 39i. Konec vlivu Duchovních hierarchií na vývoj.

Není náhodou, že právě v tomto období, kdy na stránkách do hloubky rozebíráme problém karmy, začaly znovu tyto umělé bytosti vylézat z mnoha lidí na povrch, abychom se s nimi utkali a definitivně vypořádali. Zneužívání principu karmy i nahromaděné karmické energie je něco, s čím už je konečně nezbytné v tomto světě skoncovat. Na cestě k novému spravedlivému řádu světa nám nezbývá nic jiného, než postavit se tváří v tvář největším zrůdnostem, které vývoj směřující k Temnu v tomto světě rozesel.

Jak se utvářel nový karmický systém

Když čelo Nové duchovní cesty stoupalo nahoru, nacházeli jsme staré Karmy, karmické instituce. V některých byly napíchané zdola temné sondy. Další byly ovládnuté i zevnitř, aniž by cokoliv tušily. Poznali jsme to podle jejich činů a návrhů, také díky duchovní komunikaci a vnímání energií. Byly divné, nespravedlivé. Ta informace byla spolehlivě potvrzená na více úrovních vnímání reality – nejen naším vnímáním, ale i vnímáním Přírody a dalších Sil Světla vedoucích vývoj. Nová duchovní cesta však hledala novou čistotu. Co se starými Karmami, které byly ovládnuté a nevěděly o tom? Jsou k nepoužití. I když je očistíte, nemají v sobě protilátky, aby odolaly dalšímu útoku. Bylo vyzkoušeno, že i po důkladném očištění od temných nánosů podlehnou Temnu znovu – vícekrát se to skutečně stalo. Po komplexním zhodnocení přišlo společné rozhodnutí kompetentních Sil Světla vedoucích vývoj rozpustit staré Karmy a začít vytvářet nové.

Jak se vytvoří Karma nad bytostí, třeba nad Stvořitelem? Duchovní Síly Světla vedoucí vývoj vezmou kus jeho nejčistší energie, který obsahuje veškeré informace o něm. Tato energie se vyzdvihne frekvenčně nad něj, aby ji nemohl ovlivňovat, aby na ni nedosáhl. Té energii se dá karmická pravomoc, určité ochrany, brnění, aby odolala útokům. Stane se nezávislou a dostane schopnosti, aby duchovně stoupala s tou bytostí, o kterou pečuje. Aby byla stále nad ní, aby se čistila s ní. Toto všechno teď NDC dokáže.

Zpočátku to ovšem nebylo jednoduché. Duchovní systémy NDC vytvořily novou Karmu, ta se však již druhý den chovala divně. Nakonec ji temní ovládli. Bylo třeba vytvořit novou dokonalejší, pevnější, odolnější. Toto se opakovalo několikrát. Až jednoho dne se stalo, že nově vytvořená Karma byla sice napadena, ale do druhého dne se dokázala očistit. Prošla tak zkouškou. V současné době je to Nejvyšší Karma nad NDC. A ta postupně ve spolupráci s dalšími silami světla vytváří nový karmický systém.

Během dalšího vzestupu byly nalezeny i některé staré Karmy, které nebylo nutné rozpustit. A to je velmi důležité, protože není vždy nejvýhodnější vše staré zbourat a postavit úplně nové. Někdy je lepší část starého opravit, aby i v novém systému zůstalo zakódováno poučení z minulých přehmatů. Abychom na tyto chyby nikdy nezapomněli, abychom je už vícekrát neopakovali.

Hlavní zásady nového karmického pořádku

Jak bude fungovat nový karmický systém? Nezávislá karma bude nad každou bytostí, vědomím, institucí, sférou. Karmě musí podléhat všechny bytosti, systémy, instituce, které mají jakoukoliv rozhodovací pravomoc. Karma je oddělena od všech ostatních úkolů a je navrácena výhradně karmickým silám. Proto se dohledu nad karmou vzdali andělé Dhyané a všichni Stvořitelé. Proto byl dohled nad karmou odebrán také všem úrovním Duchovních hierarchií, které si ji chtěly podržet. Nad každým takovým systémem, který rozhoduje nebo dříve rozhodoval, byla vytvořena nezávislá karmická síla. Všechny systémy lidských Duchovních hierarchií byly zbaveny všech dalších možností ovlivňovat vývoj ve hmotě.

Stvořitelé i lidské Duchovní hierarchie už tedy nemají karmické pravomoce. Buď se jich vzdali dobrovolně, nebo jim byly odebrány. Karmu budou zajišťovat výhradně nezávislé karmické instituce ve spolupráci s různými úrovněmi Přírody. Karmický zákon bude mít povahu přírodního zákona, jako například zákon gravitace a už nebude možné jej obejít žádným způsobem. Žádnou magií, žádným dalším umělým tvořivým systémem, které dříve dokázaly odstínit nejen karmu, ale třeba i gravitaci. Vyúčtování karmy se přestane přesouvat do dalších životů. Karma začne působit hned jako skutečné zrcadlo, které každému co nejdříve odráží a vrací energie jeho činů. Rychlost její odezvy bude záviset už ne pouze na čistotě člověka, ale především na celkové čistotě prostředí a také na míře zrůdnosti vykonaného činu. Čím větší přehmat, tím rychleji by měl nový karmický systém na daného člověka nebo instituci reagovat. Speciální karmické pravomoce týkající se prosazování nového karmického pořádku ve hmotě byly navráceny andělům Dhyanům, kteří jako celek získali možnost duchovního vzestupu.

Jedině takový karmický systém dokáže zajistit spravedlnost. Toto poznání vychází ze zkušeností nabytých za celé věky vývoje lidské civilizace. Celkový zvrat ve vývoji je bez optimálně fungujícího systému karmy nemyslitelný. Nemůžete vytvářet zákony tak, že ten, kdo je vytváří, sám stojí mimo zákon. Je sám nedotknutelný. A totéž nelze ani pro karmu. Nastává doba vytvoření nezávislé Karmy na všech úrovních tohoto Stvoření. Karma bude na každého působit teď hned – v tomto životě. Na těchto změnách už se teď pracuje.

Poselství nejvyšší Karmy pro lidstvo

Jaké poselství máš, Nejvyšší Karmo Nové duchovní cesty, pro dnešní lidstvo na závěr tohoto tématu o problematice karmy? (duchovní komunikace z 27.1.2011):

Nejvyšší Karma: „Nová duchovní cesta dnes představuje dostatečně silný nezávislý systém, který je schopen uchovat, ubránit si svoji identitu, v soubojích s jinými variantami duchovního vývoje, které táhnou vývoj civilizace směrem k Temnu. Čistý vzestup dodává dostatečnou sílu jak jednotlivým bytostem na NDC, tak i celému systému NDC na to, aby se dokázaly ubránit útokům usilujícím o zastavení této cesty. Pokusům o její revizi, o postupné rozmělnění, nahrazení něčím jiným. Něčím, co bude možná na první pohled pohodlnější, ale už to nebude zdaleka tak účinně fungovat.

Nezapomeňme, že cílem vývoje ke Světlu je postupné zbavování se všech eticky nečistých, nevhodných, manipulujících, ovládajících činností. Skutečností je, že do kategorie eticky nevhodných činností patří dnes i mnohé metody, které tady stále ještě propagují informátoři, učitelé, léčitelé, kteří zastávají nejrůznější teorie a postupy Staré duchovní cesty. Svět je celkově zdegenerovaný po duchovní stránce právě proto, že instituce nazývané Síly Světla používaly metod, praktik typických spíše pro Temné Síly, pro temné varianty vývoje.

Dnešní zlomové období vývoje už musí jednoznačně rozlišit – co ještě patří k metodám Světla a co i nadále budeme používat. A co už patří k metodám temné práce a pro stranu Světla je to z tohoto důvodu nadále nepřijatelné. Nastává doba, kdy už se nelze tvářit, že vše je dovoleno, že vše vede k jednomu cíli. Že pro každého je k dispozici mnoho možných cest. Zařadíme-li oprávněný požadavek vynechat nadále všechno, co tlačí vývoj Světa k Temnu, už nám toho mnoho nezbude.

Výsledkem je skutečnost, že vzestup člověka ve Světle lze zajistit jediným možným způsobem – péčí o svoji hmotnou výživu, o optimální fungování a pravidelnou očistu svých čaker a vědomé vyhýbání se všemu, co vývoj tlačí k Temnu. Toto je vymezení hranic koridoru, kterým se člověk dostane ke vzestupu ve Světle. Už zcela mimo tento koridor stojí jakákoliv forma magie, vizualizace, ovlivňování potravy, látek, čaker magií. Mimo tento koridor také patří používání všech umělých pomůcek pro duchovní cestu – orgonity, psychowalkmeny, mandaly, různé magicky ovlivněné náramky, přívěšky apod.

Strana Světla už dnes nemůže proti Temnu bojovat temnými praktikami, protože takovým bojem pak současně duchovně upadá. A způsob boje, při kterém současně upadám a degeneruji, přece nemůže vést z dlouhodobého pohledu k vítězství. Strana Světla potřebuje volit takové způsoby boje, které současně přinášejí další vzestup, další pokrok na světelné cestě, další posílení celkové duchovní síly Světla.

Pro duchovní cestu člověka je důležitější čistota výživy z pohledu bioenergií, než určitá čistota hmotná. Co je platné, že některé „biopotraviny“ jsou z hmotného pohledu o 20 % čistější než potraviny běžné, když z duchovního pohledu jsou mnohé z nich zasaženy, obaleny temnými povlaky. Které z nich dělají prostředek razantně působící proti světelnému vzestupu.

A péče o čakry a svůj energetický systém? Pravidelné každodenní cvičení Pěti Tibeťanů je optimální možností. Je tím nejlepším a nejúčinněji fungujícím nástrojem, který máme k dispozici. Další podobné systémy, jako jóga, tai-či a další, prokazatelně brání vzestupu, jak potvrzují zkušenosti řady osob (pozn.: viz článek 29A. Pět Tibeťanů - optimální způsob péče o čakry). Možností pro nastoupení cesty skutečného vzestupu tedy není mnoho, pokud člověk chce, aby jeho činnost byla účinná.

Nová duchovní cesta představuje samoopravný systém, který frekvenčně jako celek neustále stoupá ve Světle a automaticky člověka směruje k vyšší a vyšší pravdě. Nejde o žádné dogma nebo ukončený a předem nalinkovaný proces – tato cesta nemá žádnou konečnou horní laťku. NDC tak může být dostatečným naplněním pro každého, kdo má uvnitř sebe touhu hledat stále vyšší a vyšší pravdu. Potřebu nenechat si tento vnitřní motiv nikým a ničím vzít, aby se z něj nestala pouhá loutka, která už nedokáže rozpoznat, kdy už ztratila svoji svobodu a stala se ovládnutou umělým systémem. Právě na NDC musí být člověk připraven opouštět nižší úrovně pravdy, jakmile se dopracuje k novému poznání.

Nacházíme se stále ještě v kritickém období dějin. Záchranou pro každého je nastoupit cestu duchovního vzestupu ve Světle. Záchranou pro lidstvo jako celek je, když tuto cestu nastoupí určitý kritický počet bytostí. To už se podle Přírody stalo a je to několik let splněno. Takže v tuto chvíli již nejde o přežití lidstva jako druhu. To je již zajištěno. Teď už jde pouze o přežití každého jednotlivce zvlášť. Stále ještě může přijít katastrofa celoplanetárního rozsahu, která naráz ukončí životy mnoha obyvatel Planety. Protože drtivá většina z téměř sedmi miliard světové populace se stále ještě nezajímá o zásadní věci: Jak se dostat na duchovní vzestup. Co udělat pro to, aby svět začal normálně a spravedlivě fungovat.

Většina lidí stále ještě neuznává existenci duchovního pozadí života a světa. A téměř všichni ti, co o duchovním pozadí vědí, zase přijímají a rozšiřují již neaktuální a nepravdivé informace o jeho fungování. Stará duchovní cesta zapustila zde na Planetě hluboké kořeny. Je držena magií, nejrůznějšími způsoby manipulace, ovládání, znásilňování. To všechno používaly a doposud používají jak Síly Temna, tak i Síly Světla. Jak už bylo řečeno v úvodu – dnes je potřeba vývoj vyjasnit, jednoznačně nasměrovat správným směrem. Informace o tom, co dobře funguje, chce-li člověk nastoupit cestu vzestupu, jsou dnes veřejně k dispozici. Příroda a Planeta dnes potřebuje ty, kteří nastoupí cestu vzestupu, je-li jednoznačně popsána a jasně dána. Hledači dalších zcela odlišných duchovních cest, už nejsou v tuto chvíli pro lidstvo přínosem.“

Časová linie dnešní reality vyschla

Na stránkách www.osud.cz vyšel 5.10.2010 článek převzatý ze zahraničí pod názvem „Už je to tady? Základní časová linie této reality vyschla, v tuto chvíli zatím nemáme budoucnost“. Nejmenovaný autor zde uvádí následující slova: „Již nějakou chvíli nejsou skuteční jasnovidci schopni vidět do budoucnosti, jako by nosná vlna, kterou používali pro projekci a přechod dopředu, chyběla – což skutečně chybí. Základní časová linie staré reality, a jejích alternativ, prostě vyschla. Nic tam není. Když přemýšlím, co se stane v našem světě příště, je tam prostě prázdnota, vjem dalšího okamžiku, který zatím nebyl vytvořen. Něco velkého významu skončilo. V přecházení z jedné reality do jiné vždy bude konec, onen konečný okamžik, kdy odcházející realita prostě přestává existovat a každičká frekvence jejího bytí mizí. Když se do tohoto okamžiku dostaneme, je to velké odpojení, finalita, ukončení. A v tomto okamžiku jsme nyní – či spíše je bezprostředně před námi.“

V článku 39E. Duchovní hierarchie Bratrstva Světla jsem v souvislosti se zaváděním nového projektu člověka 2. typu na Zemi vysvětlil, proč v období zásadních zlomů vývoje není vidět do budoucnosti. Že pokud se tvoří úplně nová budoucnost – něco, co ještě nikdy v této podobě neproběhlo, neuskutečnilo se, nemůžeme nikde najít otisk takové vize. A nedokáže to ani všemocná magie, která jinak dokáže vidět do budoucnosti.

Na výsledek nového projektu vysazení člověka 2. typu na Zemi se čekalo dlouhé desítky tisíc let. V případě Nové duchovní cesty a nasměrování dalšího směru vývoje Planety však nemáme čas čekat tak dlouho. Změny ve vývoji se odehrávají velmi rychle a je třeba jednat. Během října 2010 jsme dostali jasný impuls, že systém Nové duchovní cesty se již stává dostatečně pevným, stabilním. A že přišla chvíle, kdy se začíná upevňovat, stabilizovat, energeticky posilovat nová budoucnost planety Země. Že nastává období, kdy se člověk jdoucí po vzestupné Nové duchovní cestě může zeptat v duchovní komunikaci na vizi budoucnosti. Nebo kdy tuto vizi může poprvé vnímat svým rozšířeným vnímáním. Nejprve však bylo potřeba dokončit články o morfických polích a dále informačně zpracovat rozsáhlé a mimořádně důležité téma karmy. A jakmile to bude splněno, pak tuto novou vizi budoucnosti zpřístupnit dalším lidem. Ta chvíle nastala teď v v tomto posledním článku o karmě.

Jakou očekáváme budoucnost?

Systémy, síly a energie Světla, naznačte prosím, nastiňte vizi budoucnosti naší Planety a lidské civilizace (duchovní komunikace z 21.10.2010):

Síla odpovědná za nový vývoj: „V tomto období definitivně přebírám vedení celé Nové duchovní cesty. Tak to bylo naplánováno na úsvitu věků, že pokud někdy vývoj dospěje až do té situace, kdy bude potřeba napravit všechny dosavadní staré chyby a vytvořit něco zcela nového, pak já budu tím, kdo převezme vývoj. Celé věky jsem měla čas přemýšlet o tom, jak by měl vypadat dokonalý ideální svět, ve kterém vše běží, jak má. Ale až teprve teď vnímám, jak byly všechny mé dosavadní úvahy a projekty nevyhovující a scestné. Že vývoj sám a neustále se zdokonalující systém NDC je tím, co je a bude optimální, Protože tento systém vychází z věků zkušeností, bojů, přehmatů a pádů. Zkušeností všech možných typů destrukcí, zvratů, které se kdy ve vývoji vyskytly.

Nikdo by nedokázal vymyslet soupis možností, ke kterým ve skutečném vývoji světů došlo. Takže život sám a vývoj sám vše vytvořil a nalinkoval. Není potřeba nic dalšího vymýšlet. Jen se stačí podívat, kam dospěl samoopravný systém Nové duchovní cesty, jakým směrem dále postupuje a jaké další principy do života ve vaší hmotě prosazuje. Takže nevymýšlejme, ale spíše rekapitulujme. Jedenáct a půl roku postupu, bojů, karmického čištění. To vše posunulo vývoj na zcela novou cestu. Co je pro ni typické?

1. Úsilí o čistotu, o čistý vývoj, o čistý duchovní vzestup

Odmítání veškeré manipulace, ovládání, zneužívání, parazitování. Příklon člověka k Přírodě. Otevření duchovní komunikace s Přírodou. Zahájení období spolupráce člověka s Přírodou. Vzdání se všech umělých systémů a metod práce s duchovními energiemi, které Přírodu narušují.

Výsledkem bude to, že člověk se stane skutečnou součástí Přírody. Že začne napomáhat Přírodě, aby si dokázala udržet svoji čistotu. Aby si udržela svoji fyzickou schopnost obnovy a regenerace. Aby se tvořivá síla Přírody posilovala, zvyšovala a nikoliv aby odumírala a degenerovala na čistě destrukční pochody.

Toto vše bude mít za následek, že člověk sám jako jednotlivec i lidstvo jako celek začnou mít přístup k tvořivým silám Přírody. Získají možnost využívat těchto tvořivých sil na zlepšování podmínek svých životů. To vše však už nikoliv proti Přírodě, na úkor Přírody, jako tomu bylo dříve, ale ruku v ruce s Přírodou, s její evolucí, jejím duchovním vzestupem.

2. Úsilí o spravedlnost, o uvědomování si odpovědnosti za své činy

Nová cesta usiluje o vytvoření optimálního spravedlivého systému, ve kterém nebude trestajících a potrestaných. Ale kde bude platit rovnost všech bytostí před automatickou vesmírnou spravedlností na všech úrovních rozhodování. Kde začne fungovat spravedlivý vyvážený karmický systém, který už nebude mít povahu privilegovaných individuálních bytostí, které byly zkorumpovatelné. Jejichž pozice byla vždy vyvratitelná temným nátlakem. Kde už nebude prostoru pro korupci, nadržování, výjimky ze zákona. Kde systém karmy se stane automaticky fungujícím zákonem přírodní povahy. Zákonem, který bude fungovat za každé situace, za všech podmínek. Ve kterém už nebude místo pro nadřazené bytosti stojící mimo zákon.

3. Každý začne přitahovat to, co tvoří svými činy

Na jedné straně začne postupně fungovat automatické odměňování těch, kteří jdou správnou cestou. Na druhé straně naopak tvrdé varování všem ostatním, kteří se dostanou na scestí. Už je nejvyšší čas, aby ti, kteří jdou celé roky správnou optimální cestou, začali konečně ve svých životech přitahovat to, co je optimální pro ně i pro vývoj okolí a celého světa. A co usnadní další pokračování jejich vzestupné cesty. Naopak ti, co se vychýlí ze správného směru, začnou dostávat jasné náznaky, že jdou špatnou cestou. Nejprve náznaky konstruktivní, pomáhající, naznačující, co je potřeba změnit, zlepšit. A v případě nevyslyšení pak postupně i náznaky destrukce až po vyslovené katastrofy pro jedince, kteří dlouhodobě škodí vývoji.

4. Klidný postupný přechod od staré fáze vývoje k nové fázi

Podstatné také je, jakým způsobem proběhne přechod od staré fáze vývoje do nové fáze. Záměrem všech je, aby tento velký zlom proběhl bez drtivých celoplanetárních katastrof. Dílčí katastrofy jednotlivců, skupin, hnutí, národů, států, oblastí, však nejsou vyloučeny. Protože karmický systém konečně zahájí svou novou činnost. Ti, co si neuvědomují vážnost situace, a nebudou se chtít dobrovolně vzdát svých privilegií, ať už hmotných nebo duchovních, mohou takto na sebe přitáhnout okamžité karmické vyrovnání.

Očekáváme, že přijde událost, která jasně pro celou Planetu zviditelní systém Nové duchovní cesty a spustí běh událostí. Proto je potřeba už teď dávat veřejnosti k dispozici vše, co je o Nové duchovní cestě známo. Ukazovat tak, že dnešní duchovní vývoj Planety a lidstva má svůj jasný cíl a z duchovního pozadí je již několik let směrován systémy NDC a duchovními silami shora z vyšších světů, které dnes NDC vedou. Proto je tak důležité také zveřejnit staré způsoby vedení lidstva z duchovních sfér a jasně označit chyby v tomto vedení, které nás dovedly tam, kde jsme teď.

5. Duchovní a etické hledisko se stanou hlavními kritérii rozhodování

Důležitost postupně získá poradenská duchovní činnost těch, kteří budou schopni navázat informační spojení s Přírodou a Planetou. Ti jednotlivci a instituce, které budou respektovat impulsy z duchovního pozadí světa, půjdou přirozeně kupředu. Kdo naopak bude i nadále prosazovat deformované představy svého ega a rozumu, začne být karmicky řešen a zastavován. Duchovní a etické hledisko se postupně stanou hlavními kritérii rozhodování. Ekonomický prospěch bude až na dalším místě. K tomu všemu bude potřeba veškerou veřejnost soustavně vést, soustavně vychovávat. Toto vše bude potřeba zařadit do výuky ve školách na všech úrovních vzdělávání, od základního až po vysokoškolské.

6. Změny ve fungování světa začnou být zřetelně viditelné

Nadcházející události ve hmotě začnou všem lidem naznačovat, že se mění způsob fungování světa, že vývoj začíná jít zcela novým směrem. Tyto jevy se postupně začínají startovat a jsou výsledkem tlaku energií Přírody a Planety na čištění lidstva. Tlaku na obnažování dalších vředů brzdících vývoj obsažených v karmických vrstvách jednotlivců, systémů, institucí, oblastí Přírody. Úsilí o připravení podmínek a možností na jejich globální zpracování celoplanetárními operacemi.

Doposud to bylo především odstraňování všech zrůdných metod ovládání z období vlády Melkora, Saurona, z doby dávné Atlantidy a Egypta, ze zásahů mimozemských mocností na Zemi. Magie Druidů, Keltů, magické obětní rituály nejrůznějšího typu. Magické ovládání bytostmi mimo vývoj, které byly „zkaženy“ obětním rituálem, aby tuto hrůzu přenášely na další žijící osoby, atd. To vše se teď hromadně čistí. Dále se zpracovávají zbytky vlivů Duchovních hierarchií na vývoj světa. To vše proto, aby se uvolnilo místo pro vytvoření nových morfických polí. Ta budou již plně v režii Přírody a Planety a budou jednoznačně podporovat nový vývoj směrem k vyšší a vyšší čistotě.

7. Kdo bude vzdorovat očistě, přitáhne nepříznivé události

Každý, kdo se bude tomuto novému vývoji tvrdě vzpírat, kdo bude vzdorovat očistě a bude i nadále usilovat o udržení si svých privilegií z minulosti, se bude dostávat do nebezpečí, že se některá z jím nastřádaných karmických nádrží protrhne se všemi kritickými důsledky pro něj vyplývajícími. I kdyby třeba v tu chvíli zastával nejvyšší místa v žebříčcích hmotné moci. Právě naopak – nejvyšším státním a společenským funkcím, prezidentským pozicím, pozicím ve vládách a parlamentech, tomu všemu je potřeba navrátit původní čistotu a důstojnost. Doplatí na to ti, kteří se do těchto funkcí pohrnou a přitom nebudou sami dostatečně připraveni na vnitřní změnu.“

Takže toto byla vize budoucnosti, tak jak nám ji předložila Síla odpovědná za nový vývoj.

Cílem NDC je dosáhnout změny ve hmotném světě

Není těžké pochopit, co by se mělo dít. Cílem Nové duchovní cesty nikdy nebylo pouhé duchovní teoretizování nebo vytrvalé boje v nehmotných sférách. Cílem NDC vždy bylo prorazit nové principy života a karmy do hmoty, která nás obklopuje. Aby se začal měnit náš hmotný svět. Jedině hmotné potvrzení prokáže, že to, co na těchto webových stránkách vysvětlujeme o Nové duchovní cestě, je správné. Že NDC není pouhým výmyslem hrstky idealistů, ale že jde skutečně o nový duchovní směr, který je schopen vyvést náš hmotný svět z duchovní krize.

Karma, karmická instituce, má různé vrstvy, stejně jako duchovní tělo člověka. Ty hrubší se starají o posuzování chyb a přehmatů. Jakmile uděláme menší chybu, dostaneme náznak. A pokud uděláme hrubou chybu, dostaneme drtivý náznak, abychom měli šanci se poučit. Jemnější vrstvy Karmy nám vracejí následky dobrých činů. Třeba jsem pomohl léčbou jiné civilizaci, pozitivní energie se mi pak vrátí v jiné formě. Jako nová příležitost, mimořádný zážitek a třeba i neočekávaný přísun peněz.

Karma dobře funguje pro bytosti na NDC

Jaký je stav fungování nové Karmy teď? Zatím naprosto spolehlivě funguje Karma upozorňující na chyby všechny bytosti na Nové duchovní cestě, i některé další na vzestupu. A to z následujících důvodů: Lidé na NDC se nové karmické instituci dobrovolně podřídili a považují to za důležitou pomoc pro udržení správného nasměrování své duchovní cesty. Jednoznačně chápou, že je pro ně výhodné se upozorňujícím a výchovným impulsům Karmy naplno otevřít a naučit se jim správně a včas porozumět. Protože za takové situace dokážou včas rozpoznat, odstranit a napravit menší chyby. A to je předpokladem k tomu, aby se zcela vyhnuli chybám vážným, zásadním.

Navíc tito lidé na cestě vzestupu plně otevřeli očistným energiím NDC svoji kompletní bytost, všechny její části a úrovně. Během přirozeně probíhající karmické očisty jsou pak schopni se vzdát veškeré výbavy z dávné minulosti. Jak osobních magických systémů, tak i všeho temného, co by mohlo působení karmické instituce znesnadňovat nebo úplně zablokovat. Jejich karmické vrstvy se díky správnému přístupu obnažují plynule, bez blokování a prodlev, v optimálním pořadí.

Ale co ti ostatní, kteří nejdou po NDC, a kteří ještě nemají osobní Karmu? Jak to bude u nich? Někteří už dostávají drtivé náznaky, že mají razantně změnit svůj život. Např. ve formě nemocí, úrazů, tragédií. Většina populace na Planetě však zatím osobní náznaky nedostává. Přicházejí jen celosvětové náznaky v podobě ekonomické krize, v podobě rozmarů počasí, neobvyklých jevů.

Strach z otevření vlastní minulosti blokuje další vývoj

Řada lidí se v dnešní době brání zahájení přirozené karmické očisty a otevření vlastní minulosti. Často berou duchovní pozadí svého života jako nepříjemné břímě, kterému je lépe se vyhnout: „Raději to nechci vidět a zabývat se tím. Kdo ví, jaké zrůdnosti jsou tam obsaženy. Nechci si s tím plést hlavu.“ To je však velmi krátkozraký pohled, podobný zvyku strčit hlavu do písku, který se nesprávně přisuzuje pštrosům. Dělají to však především lidé. Jenže i se zastrčenou hlavou v písku zůstáváme součástí okolní reality a jejího duchovního pozadí.

To duchovní pozadí tam vždy je, ať chceme nebo nechceme. Minulost má každý člověk, i když o ní nechce vědět. Jak duchovní pozadí, tak i minulost jsou neoddělitelnou částí naší bytosti i celého světa. A to obojí neustále působí a přitahuje to k člověku určité události a příležitosti, které mohou být buď příznivé, nebo nepříznivé, nepříjemné. Nějaké zásadní chyby jsme v minulosti rozhodně udělali, jinak bychom v tomto světě nebyli. A tím, co máme v sobě, přitahujeme podobné situace v dalším životě. Protože člověk, to přece není jenom těch pár let, co žije tady a teď.

Pokud chceme mít ve svých rukou i možnost aktivně ovlivňovat svoji budoucnost v tomto životě, potřebujeme si uvědomit celou časovou linii existence vlastní bytosti – minulost, současnost a budoucnost. Poznat minulost z karmických vrstev, pochopit své minulé chyby a přehmaty, přijmout za ně plnou zodpovědnost. Snažit se v současnosti jednat tak, aby se tyto všechny chyby vůbec mohly najít. Aby se poté mohly napravit a karmicky rozvázat. To všechno správně probíhající karmická očista umožňuje – viz článek 39G. Principy přirozené karmické očisty.

Právě tímto eticky čistým způsobem mohu na vzestupné NDC účinně měnit vlastní současnost a budoucnost. Právě takto položím čisté a pozitivní základy pro svoji další budoucnost – a to nejen v příštích existencích, ale už i v tomto životě. Mít tuto možnost ve svých rukou je přece ohromná výhoda a nikoliv těžké břímě navíc. Toto je zásadní rozdíl v pohledu na svět i na svůj život duchovně probuzeného člověka na vzestupu, od člověka zapadlého ve hmotě s jednostranným vnímáním reality.

Co udělat, když je člověku nejhůř

Karmická očista nebývá vždy lehká. Opět se už poněkolikáté dozvědět, jak jsem zase selhal. Zradil sebe, své poslání, blízké bytosti. Když je člověku nejhůř ze všech možných vlastních zrad, posílit se můžeme následujícími slovy, která nám byla sdělena před lety v duchovní komunikaci:

1. Nová duchovní cesta je jediná přirozená cesta vedoucí k opravdové svobodě - k odpoutání se jak od vlastní minulosti, tak také od manipulujících temných systémů.

2. Až dokážete plně odbourat lpění na jakékoliv výbavě z dávné minulosti, zvláštních schopnostech, pravomocech, privilegiích, umělé tvořivé výbavě všeho druhu, pak budete svobodní.

3. Nikdo jiný než vy nemůže přesvědčit vlastní bytost, aby vše z minulosti dobrovolně vydala. Funguje to však pouze neustálým opakováním správného postoje a jeho potvrzováním den za dnem ve hmotných činnostech.

4. Ze své minulosti nemusíte mít strach, pokud se vyvarujete chyb. Pak ji jednoduše vydáte ke zpracování a ona nebude mít sílu vás znovu chytnout a donutit udělat stejnou chybu.

5. Své nitro musíte dokázat srovnat natolik, aby se stalo vaší oporou a nezradilo vás. Pokud vaše bytost vzdoruje vydávání, pak vše z minulosti nelze dokonale zpracovat, a proto se takový problém znovu a znovu vrací. Protože nebyl napoprvé zpracován důsledně a kompletně.

6. Na NDC platí, že věci se nevyvíjejí vždy podle našich představ, ale zásadně tak, jak je to pro nás nejlepší. Pro naši kompletní bytost, nikoliv pouze pro hmotnou osobnost, pro naše ego.

Proč není optimální, aby člověk hned dostal všechno?

Ještě naplno nefunguje pozitivní část karmy. Někteří již dostávají nové příležitosti, ne však všichni. Možná si to ještě nezaslouží vzhledem ke svému celkovému karmickému zatížení. Je tady však i další zásadní důvod. Pokud člověk dostane hned všechno, co by chtěl, co mu chybí, ztratí motivaci k dalšímu duchovnímu růstu. Přestane se snažit, už nebude dělat i nadále den za dnem pro vzestup vše, co je potřeba. Uspokojí se s tím, čeho už dosáhl. Vzestup se zastaví, přestanou se odkrývat další karmické vrstvy. Člověk přijme iluzi, že už se karmicky dočistil. Jeho ego opět začne skrytě přebírat vedení bytosti. Výsledkem bývá pád, úpisy, zrada světelné cesty, zrada svého světelného poslání a životního úkolu. Zrada té nejčistší části svého vnitřního Já. A to vše obvykle takovým způsobem, aniž by si to bytost na vědomé úrovni uvědomila.

Pro záchranu sebe samého i pro záchranu celého světa není jiné cesty než dostávat vždy právě a jen to, co je člověk schopen bezpečně vnitřně přijmout a zpracovat, aniž by tím byla ohrožena jeho další vzestupná cesta. Bez toho, že by ztratil motiv pro další cestu. Taková je povaha člověka i dalších bytostí – uspokojit se s dosaženým, je-li to dost dobré. Je potřeba si to připustit, vycházet z toho a předejít tak dalším pádům, které si v této době už nemůžeme dovolit.

Co je předpokladem sestupu karmy do hmoty?

Jak půjde vývoj dál? Nejprve začne přicházet upozornění na chyby a až mnohem později se budou vracet také důsledky pozitivních činů. Zatím jednoznačně převažuje to, že naše minulost je karmicky vysoce nepříznivá. Naopak pozitivních zásluh o nápravu situace máme jako lidstvo ještě velmi málo. Navíc je potřeba si uvědomit, že jsme v přechodné době. Proto dokonce stále mohou fungovat určité části starých institucí karmy. A člověku se ještě může spustit úder karmy, který byl naplánován již před tímto životem.

To nové ještě úplně nefunguje. Nová karma ještě naplno neprorazila do hmoty. Příroda nám však dává zřetelné náznaky, že něco se děje. Že na Planetě probíhají razantní změny, které začínají mít vliv i na hmotu. Záleží teď na každém jednotlivci, jak dlouho ještě bude trvat proražení spravedlivého uspořádání světa z duchovního pozadí světa k nám dolů do hmoty. Čím více jednotlivců se aktivně svým životem a nastoupením cesty duchovního vzestupu a karmického čištění přihlásí k novému spravedlivému řádu světa, tím dříve mohou potřebné změny ve fungování světa proběhnout.

Hlas každého člověka však má jinou váhu v závislosti na tom, co ve svém životě dělá, jakou duchovní cestou se vydal. Pouhé rozumování a slovní přihlášení se k určitému směru nic neřeší. Podstatný je směr cesty nastoupený vlastním vývojem, svojí každodenní činností. Nejzřetelnějším přihlášením se člověka k novému vývoji, k představě spravedlivého světa, je osobní nastoupení cesty stabilního duchovního vzestupu. Otevření přirozené karmické očisty, která umožňuje člověku postupně zpracovat svoji nepříznivou minulost. Dlouhé diskuse, rozumování, a přehrabování se v ohromném množství dostupných informací nikam nevedou. Klíčem je začít dělat vše potřebné pro duchovní vzestup ve Světle a naopak odhazovat vše, co duchovnímu vzestupu brání. Informací k tomu najde čtenář na těchto stránkách více než dost.

Tímto pokračováním je ukončeno rozsáhlé téma týkající se karmy. Tento poslední článek bude postupně doplněn dalšími duchovními komunikacemi:

Petra Nováková:

Nejaktuálnějším tématem je dnes fungování karmy ve hmotě,

Marie Mejdrová:

Vize nového vývoje pro planetu Zemi a celý Vesmír,

Petra Nováková:

Vyslyšte poselství náznaků a změňte sami sebe tam, kde je třeba.

© Jiří Novák, únor 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 253
  • 28
  • 27
  • 26
  • 29

Celkový počet hlasů: 363