Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články III: 40 - 49 | 45B. Proč právě Nová duchovní cesta? II

45B. Proč právě Nová duchovní cesta? II

Jiří Novák Vloženo 7.6.2011
Jiří Novák

Jak jsem se já dostal na Novou duchovní cestu. Obrat v péči o zdraví. Postupný obrat v životním přístupu. Pět Tibeťanů. Práce na životních postojích a osobní filozofii. První informace o nehmotných rovinách života. Prvé pocity vnímání energií. Postupně mi začala fungovat duchovní komunikace. Přečtení zásadních knih – James Redfield: Celestýnské proroctví, Desáté proroctví, Geoff Boltwood: Posel - Cesta duchovního učitele, Barbara Ann Brennan: Ruce světla. Počátky vlastní léčitelské praxe. Zásadní zlom o Velikonocích 1999. Odhalení nového poslání v životě. Otevření Nové duchovní cesty. Čekali nás další roky vytrvalé duchovní práce. První veřejné vystoupení s novými informacemi. Další zkoušky před rozhodujícím střetnutím o budoucnost Planety. Pochopili jsme, že magie nezmizí z Planety samovolně. Závěrečný souboj o budoucnost této Planety.

Stručné shrnutí předchozí části tématu

V předchozím pokračování 45A. Proč právě Nová duchovní cesta? I, jsem vysvětlil, že Nová duchovní cesta směruje člověka k tomu, aby si vybudoval a zpevnil základy své bytosti v tomto světě a dostal se na stabilní světelný vzestup. V tomto období jde o jedinou možnost, jak zabránit další katastrofě. Jak navrátit člověka k Přírodě a obnovit přirozené spojení člověka s Přírodou. Jak dosáhnout stavu, který další živočišné druhy na Planetě přirozeně mají.

Vysvětlil jsem, že duchovní nauky se nemohou dostat dál, dokud nepřijmou skutečnost, že poznání duchovního pozadí světa není ukončené, jak to tvrdí dnešní mágové. Protože ten, kdo odmítá přijmout myšlenku, že svět se evolučně vyvíjí, nutně jednoho dne ztratí kontakt s realitou, jak se to dnešním mágům již skutečně stalo.

Zdůraznil jsem, že skutečná evoluce znamená snahu o neustálé zlepšování, hledání nových východisek, nových principů. Které umožňují překonat staré nedostatky. Překonat, nikoliv zakonzervovat a odsoudit k trvalému opakování.

Začátek mé duchovní cesty

Možná je právě v této chvíli doba vhodná na to, abych vysvětlil, jak jsem se já dostal na Novou duchovní cestu. Kudy vedla moje cesta životem a jaká zásadní rozhodnutí jsem postupně na této cestě udělal. Prokázat tímto svým životním příběhem, že to vše, co tady píšeme, máme já i další lidé na vzestupné cestě potvrzené v praxi našich životů. Svoji duchovní cestu popíšu samozřejmě zjednodušeně, řadu osobních detailů záměrně vynechám. Soustředím se pouze na zásadní věci, klíčové okamžiky, během kterých se můj život měnil. A které mají přímý vztah k mé duchovní cestě a k tomu, co dělám teď.

Dlouhá léta jsem byl osobou s vyhraněným materialistickým názorem a o skrytém duchovním pozadí světa jsem nic nevěděl. Neuznával jsem žádné náboženství, přestože jsem byl pokřtěn. Samotný pojem „duchovní cesta“ mi mnoho neříkal. Naopak jsem měl pocit dobře nastartované profesní kariéry a mimořádných perspektiv vědeckého odborného růstu přede mnou.

Nakladatelé mi vydali pár vědeckých článků ve špičkových odborných evropských časopisech. Začínal jsem dostávat pozvánky přednášet na vědeckých akcích v zahraničí o předmětu mého vědeckého výzkumu. Oblast, kterou jsem se tehdy zabýval, vlastně měla co dělat i s tím, co dělám teď: Rozhodování, které bere v úvahu více kritérií, neboli vícekriteriální rozhodování (Multiple Criteria Decision Making).

Obrat v péči o zdraví

Od mládí jsem byl veden k péči o své zdraví a neměl jsem ve zvyku holdovat nejrůznějším drogám typu cigarety, káva, alkohol. Přesto to nestačilo na udržení pevného zdraví. K opakovaným každoročním angínám se přidaly první nepříjemné pocity u srdce, problémy se spánkem, s únavou, občasným nedostatkem energie. Na to si však stěžoval kdekdo. Mne ale navíc varovala i situace v původní rodině. Otec měl desítky let problémy se srdcem a nakonec na tyto problémy zemřel. Matka i bratr zase vysoký tlak z nevhodného způsobu stravování i stresového životního stylu. Dalším varovným náznakem bylo úmrtí kolegy na vysoké škole, tehdy úspěšného vědce, ve 35 letech na infarkt, aniž by předtím měl vážnější problémy.

To vše byly pro mne varovné náznaky, abych si začal více hledět svého životního stylu a stravovacích návyků, dokud je ještě čas. A hledal východisko jinde než v občasné konzumaci rohypnolu na spaní. Přes všechny nabízející se příležitosti odborného profesního růstu jsem se nakonec rozhodl zvolit jinou cestu životem.

Od roku 1993 jsem se začal zajímat o oblast výživy. Cesta organické bylinné výživy a přírodních plodů. Dávné čínské zkušenosti s bylinami, recepty využívající mimořádnou sílu bylin a hub. Speciální kombinace bylin, které dokážou čistit tělo člověka, dodávají mu vitalitu a energii. Aby se pak tělo samo dokázalo ochránit před virovým napadením. A bylo schopné lépe čelit škodlivým látkám, které se běžně dostávají do těla s mnohými potravinami. Byliny jsou navíc přirozeným zdrojem vitamínů a minerálů v té podobě, kterou je organismus člověka schopen zpracovat.

To vše byly nové poznatky, o které jsem se v té době zajímal. Tehdy jsem brzy sám na sobě pocítil výsledek nových stravovacích návyků. V tu dobu jsem si začal plně uvědomovat, jak je důležité usilovat o získání pevného zdraví a jakou roli v tom může sehrát dokonalá výživa.

Postupný obrat v životním přístupu

V tom samém období jsem pracoval jako docent na vysoké škole a připravoval jsem se na svoje první vědecké vystoupení v zahraničí. Dostal jsem pozvání přednést přednášku na jedné z německých univerzit v oblasti mého vědeckého výzkumu. Cítil jsem to jako svůj ohromný životní úspěch a příležitost dalšího vědeckého růstu. A také jako možnost propagace celé katedry i naší školy. V té době se ještě běžně komunikovalo přes normální dopisy. Jednání směřovala k cíli a čekal jsem jen na poslední potvrzení termínu návštěvy a zajištění akce.

Dopis z Německa byl odeslán a tehdy před Vánocemi 1993 jsem byl očekáván. Kdosi na naší škole však dopis položil do jiné přihrádky, než měl. Mému jmenovci na jiné katedře, který byl v tu dobu shodou okolností v zahraničí. Takže dopis určený mně zůstal bez povšimnutí ležet v jeho přihrádce. Do mých rukou dopis došel až po šesti týdnech v polovině ledna. Materialista by to ohodnotil jako krutou náhodu, neomluvitelné lajdáctví nebo dokonce zlomyslnost někoho jiného? I já jsem tak původně uvažoval.

V mém myšlení však v tomto období nastával postupný obrat. Myšlenky se ubíraly i jiným směrem. Najednou jsem cítil, že v této oblasti už nemám čím přispět. Že své úkoly ve vědě a pedagogice jsem již splnil napsáním řady skript pro studenty, publikováním vědeckých článků v oblasti „matematických metod v ekonomii“ a získáním tří akademických a vědeckých titulů. A můj omluvný dopis byl na dlouhou dobu posledním dílem, které jsem v této oblasti sepsal. Přišla pozvánka na jinou zahraniční akci, možnost zúčastnit se jako přednášející na evropském projektu výchovy pro nadějné mladé matematiky. Ale v tu dobu jsem už vnitřně vnímal, že ve svém životě půjdu jinudy.

Jsme skutečně tím, co jíme

Ne nadarmo se říká: Jsme tím, co jíme. Zásadní změna ve stravování mne nakonec dovedla k podstatné změně životních postojů. S koncem školního roku 1993/94 jsem školu dobrovolně opustil a začal jsem hledat novou cestu životem. Pochopil jsem klíčovou myšlenku, že zdraví lidí na světě se nebude zlepšovat tím, že lidé budou dostávat lepší léky. Ale tím, že lidé se budou sami o sebe více a lépe starat a budou si dopřávat lepší organickou výživu spojenou s co největším množstvím bylin a ovocných plodů. S touto myšlenkou jsem vstupoval do nové etapy svého života.

Postupně jsem četl řadu knih o životě a zdraví. Například Harvey a Marylin Diamond: Fit pro život I, II, Norman Walker: Zářící zdraví, Vernon W. Foster: Nový začátek – Kniha o zdravém životním stylu, J. D. Pamplona Roger: Vychutnej život! – Kniha o zdravé výživě. A absolvoval jsem také řadu přednášek na téma výživy buněk, co všechno dokáže výživa a co je důležité v oblasti výživy sledovat. Už nešlo jen o mé vlastní zdraví. Měl jsem pocit, že jde o celkovou koncepci zdraví a výživy na Planetě. Z mé strany šlo o pomoc dalším lidem ve volbě jejich cesty. I proto jsem mohl na základě vlastních zkušeností napsat o výživě o několik let později dvojici článků 22. Optimální stravování z pohledu bioenergií I, 23. Optimální stravování z pohledu bioenergií II.

Jednoznačně mne lákala myšlenka povýšit fungování fyzického těla člověka na vyšší úroveň dokonalosti. Dosáhnout pevného zdraví a probudit na vyšší rychlost samoregenerační síly lidského organismu. Směřovat k prodloužení věku.

V tomto období jsem se ještě domníval, že výživa dokáže všechno. Až později jsem pochopil, že i relativně dokonalá výživa je teprve prvním krůčkem na cestě člověka k dlouhověkosti. Že jsou ještě jiné důležité okolnosti, které provázejí člověka životem. V té době jsem netušil, že bude potřeba udělat ještě několik dalších zásadních kroků směrem dopředu. První rozhodující krok jsem však již vykonal a i další vhodné příležitosti se včas objevily.

První závěr:

POSÍLENÍ ENERGETICKÉ STRÁNKY HMOTNÉ VÝŽIVY MÁ VÝRAZNÝ VLIV NA UVAŽOVÁNÍ ČLOVĚKA, I NA ŽEBŘÍČEK JEHO ŽIVOTNÍCH HODNOT.

Další nové zkušenosti na změně životních postojů

V té době jsem začal studovat i další knihy psychologicky laděné, zaměřené na osobní růst - Murphy: Moc podvědomí, Napoleon Hill: Myšlením k bohatství, Shakti Gawain: Cesta proměny – Jak můžeme skrze své vlastní uzdravení změnit svět, Deepak Chopra: Sedm duchovních zákonů úspěchu a další. A absolvoval také řadu přednášek světových motivátorů úspěchu a správného životního přístupu. S jejich pomocí jsem začínal tušit, že člověk má do jisté míry schopnost dosáhnout i dalších zásadních pozitivních změn ve svém životě. Je však zapotřebí přestat si stěžovat na vládu, na počasí, vnější podmínky. Ale dát si v prvé řadě do pořádku své zdraví a navíc začít krok za krokem pracovat na změně svých životních postojů. Na schopnosti komunikovat, veřejně vystupovat. Na odhodlání přitáhnout do svého života úspěch a pozitivní události.

Motivující výroky Jima Rohna

Dodnes mám své zápisky z přednášek již zemřelého Jima Rohna. Rád bych připomenul několik jeho výroků z přednášek, které mi pomohly v nalezení nové cesty životem:

„Mnohokrát se učíme to, co je dobré, tím, že to napřed uděláme špatně. Klíč je, aby to netrvalo dlouho.“

„Jestliže neuděláte své vlastní plány, pravděpodobně spadnete do plánů někoho jiného.“

„Pracuj houževnatěji na sobě, než na své práci. Když ty se změníš, všechno se změní pro tebe. Když ty se zdokonalíš, všechno se zdokonalí pro tebe.“

„Dovolte minulosti, aby vás poučila. Ale neubíjejte se k smrti vašimi ztrátami a neúspěchy v minulosti.“

„Jedním z největších nebezpečí pro vaši budoucnost je zanedbání a opomenutí malých každodenních věcí.“

„Musíte své filozofii a svému přístupu dodat svaly – vaši aktivitu. Jinak je vše promarněno a není žádná budova, žádná kariéra, žádný úspěch, žádná budoucnost.“

„Nepřejte si, abyste měli méně překážek. Přejte si více moudrosti. Takovýto přístup změní váš život.“

„Pokud nejste ochotni riskovat pro nezvyklé, budete si muset zvyknout na obyčejné.“

„Je potřeba se podívat dozadu na zkušenosti a dopředu pro inspiraci. Podívat se dopředu na to, čeho chceme dosáhnout.“

„Zima může být dlouhá, vše vypadá beznadějně, ale i zima se musí podřídit pokroku, vývoji, příležitosti. Po zimě vždy přichází jaro. A to je okénko nové příležitosti. To však netrvá dlouho. Pokud se vám nepodaří příležitost využít, musíte čekat další sezónu.“

„Neustále hledejte těch několik věcí, které jsou rozhodující. A tyto věci dělejte denně.“

„Není nejdůležitější, co se stane, ale co uděláte pro to, aby se to stalo. Stejný vítr vane pro každého. Není to v tom, jak vane ten vítr, ale jak nastavíte svoji plachtu, jak zacházíte s osobním vývojem.“

„Jdou-li všichni dolů touto ulicí, nechoď tudy. Čtou-li všichni tuto knihu, nečti ji.“

Právě z vystoupení podobných myslitelů jsem postupně začínal chápat, že následování většinového veřejného mínění vede k průměrnosti a k opakování stále stejných chyb. Že má-li dojít k zásadní změně ve světě, je v prvé řadě nutné snažit se jít jinou cestou než je ta, kterou jdou všichni ostatní. A která lidstvo za dlouhé věky dovedla k trvalému duchovnímu pádu. Že zásadních pozitivních změn dosáhne ve svém životě ten, kdo zvolí netradiční cestu.

Druhý závěr:

POZITIVNÍ ZMĚNY DO SVÉHO ŽIVOTA NEPŘITÁHNU TÍM, ŽE SI BUDU STĚŽOVAT NA VLÁDU, POČASÍ A VNĚJŠÍ PODMÍNKY. ALE NAOPAK TÍM, ŽE ZAČNU AKTIVNĚ PRACOVAT NA ZMĚNĚ SVÝCH ŽIVOTNÍCH POSTOJŮ A SVÉ OSOBNÍ FILOZOFIE.

Pět Tibeťanů

Na jaře roku 1997 přišlo okénko další příležitosti. Náhodou jsem vzal do ruky knihu Petera Keldera „Pět Tibeťanů“ s myšlenkou, co to asi bylo za mudrce, když je o nich napsána celá kniha. K mému překvapení se však jednalo o knihu popisující soubor jednoduchých cviků s mimořádnými účinky. Pověst o zázračném pramenu mládí. Soubor cviků, který mění fyzický zevnějšek člověka, přináší mu novou energii a vitalitu a omlazuje jeho vnitřní fungování. Cviky, které zlepšují a optimalizují příjem energií čakrami. V té době jsem mnohé z informací slyšel poprvé a přitom šlo o knihu, jejíž první vydání v zahraničí vyšlo již v roce 1939.

Tehdy jsem si říkal - pokud by aspoň zlomek z toho byl pravdou, proč toto cvičení dávno nezná celý svět? Přesto jsem neměl důvod knihu zavrhnout jen na základě rozumových pochybností. Začal jsem pravidelně cvičit a výsledky na sebe nenechaly dlouho čekat. Zaznamenal jsem další posílení svého zdraví. Stačilo mi méně spát, cítil jsem více energie. Můj den se prodloužil a měl jsem více času na to, co mne zajímalo. Ze zkušeností nás, co jdeme po NDC, vycházejí články 29A. Pět Tibeťanů - optimální způsob péče o čakry, 29B. Jak cvičit Pět Tibeťanů.

K objevení a počátkům rozpoznávání duchovního pozadí světa však bylo ještě daleko. O duchovní problematice jsem do té doby stále ještě nic nevěděl. A i když jsem původně studoval matematiku a fyziku, o povaze, vlastnostech a zvláštnostech fungování duchovních energiích v člověku jsem nic netušil. A pokud jsem před mnoha lety v dětství zkoušel proutkaření, hledání pramenů pomocí proutku (virgule), které nám předváděl příbuzný, nic mi nefungovalo. Připadal jsem si doslova jako dřevěný, proutek ne a ne se pohnout. Ani žádné energie jsem tehdy nevnímal.

První kontakt s duchovními naukami

Poté, co jsem se navíc rozhodl pravidelně cvičit Pět Tibeťanů, začaly přicházet výraznější změny v mém životě. A najednou přišel rok 1998 a s ním i další příležitosti. To už jsem více než rok pravidelně cvičil Pět Tibeťanů, ale o duchovní cestě jsem stále nic nevěděl. Začínal jsem však mít vnitřní pocit, že se něco se mnou začíná dít. Začínal jsem tušit, že všechno v životě je jinak. A že ta cesta, kterou jdu, ještě není tou úplně pravou. Stále jsem do éteru vysílal otázku, co vlastně mám dělat, jaké je mé skutečné poslání na tomto světě.

A koncem června 1998 mi jakoby náhodou vlasatý mladík u metra podal do ruky pozvánku na seminář „Partnerské vztahy a úvod do energie těla“ v létě 1998. Až později jsem pochopil, že tím mladíkem byl osobně léčitel Vladimír V. Červený.

První informace o nehmotných rovinách života

Sám jsem na tomto semináři nebyl. Ale měl jsem možnost vyslechnout jej z magnetofonové nahrávky. A nevěřil jsem svým uším, o čem to vlastně mluví – čakry, aura, léčení energiemi, příběhy z vlastní poradny. Od tohoto bodu se odvíjel počátek mé duchovní cesty. První duchovní informace mne velmi zaujaly, nebo spíše přímo fascinovaly.

Poprvé jsem slyšel, že člověk má nejen fyzické tělo, ale i duši a ducha. Že všechno je jinak, než nám bylo říkáno ve škole. Neměl jsem důvod tomu nevěřit, protože materialistický popis fungování světa jevil značné rozpory, nedostatky a mezery. Nové informace mne od samého počátku ohromně zajímaly a toužil jsem proniknout do větší hloubky. Cítil jsem, že právě tyto informace by mne mohly postupně dovést k lepšímu pochopení fungování světa a člověka.

Ještě během léta jsem tohoto léčitele osobně navštívil na placené konzultaci a ptal se na sebe, svůj život, svůj partnerský vztah, svoji další budoucnost. Víceméně mi tehdy potvrdil, že jdu správnou cestou, ale že se v mém životě objeví ještě něco úplně nového. Něco navíc, čím se ještě budu zabývat. Přijde to samo, je to jen otázka času. Čakry a otázka léčitelství, o tom jsem v té době zatím věděl pouhé minimum.

Návštěva duchovních přednášek v Kulturním domě Vltavská

V září 1998 se ke mně jakoby náhodou dostaly reklamní letáky o podzimních duchovních přednáškách v Kulturním domě Vltavská v Praze 7. Hned z letáků jsem jasně vnímal, že mne to bude mimořádně zajímat. A od října jsem začal vždy po několik večerů v týdnu navštěvovat přednášky a semináře o duchovní problematice. Dozvěděl jsem se více o jevech „mezi nebem a zemí“. Absolvoval jsem přednášky několika duchovních učitelů či léčitelů. Bral jsem si z nich vše, co mne oslovilo a postupně jsem si začínal utvářet svůj vlastní postoj k duchovní rovině světa.

V té době mne mimořádně zaujal životní příběh Michala Burdy a jeho knihy Vesmír v nás I – III. A také životní příběh známé americké herečky Shirley MacLaine „Na tenkém ledě“, ve kterém popisovala své postupné objevování duchovního pozadí světa. Shlédl jsem i televizní seriál natočený podle této literární předlohy.

Nové informace o nehmotném světě kolem nás jsem přijímal otevřeně a bez předsudků. Byl jsem ohromen, kolik je už o této problematice napsáno knih, a já jsem přitom o tom nic nevěděl. Proč mi to život až do této doby tajil? Později jsem pochopil – dříve jsem nebyl pro takové informace připraven. Neměl jsem vybudovány dostatečně stabilní základy své bytosti. Tedy to, o čem jsem psal v předcházejícím článku 45A. Proč právě Nová duchovní cesta? I.

Většina těch, kteří si přenesli zbytky duchovního vnímání z minulosti, však má naopak pocit, že právě ty informace je posunou dál. A proto je tak toužebně vyhledávají, přestože jejich bytost není pro jejich přijímání ještě plně připravena. Potřebovali by však více pracovat na celkovém vyladění své bytosti – na kvalitě stravy a na fungování svých čaker. Přesně jak to řekl Jim Rohn:

„Pracuj houževnatěji na sobě, než na své práci. Když ty se změníš, všechno se změní pro tebe. Když ty se zdokonalíš, všechno se zdokonalí pro tebe.“

Prvé pocity vnímání energií

Všechna předchozí klíčová rozhodnutí (obrat ve výživě, Pět Tibeťanů, nastoupení duchovní cesty) vykonaly své. Počátkem října 1998 jsem sám na sobě začal poprvé vnímat proudění energií v těle. Když jsem byl v klidu, občas jsem vnímal po celém těle jakési neurčité návaly příjemné energie.

Až s odstupem času jsem pochopil, že se jednalo jednak o aktivační energetické impulsy z duchovních rovin Vesmíru, které mne měly ještě více postrčit do nového období mého života. A jednak šlo o přirozené postupné probouzení hadí síly Kundalini na vyšší stupeň jejího fungování, kdy čas od času tato skrytá a doposud spící energie samovolně stoupá páteřním kanálem vzhůru a čistí fyzické tělo člověka i jeho energetický systém. Vše to přicházelo samo od sebe jako důsledek toho, že jsem neustále vytrvale pracoval na dalším a dalším posilování základů své bytosti.

Četba řady knih

Objevil jsem časopis Skryté skutečnosti a s ním i knihy Ivo Wiesnera zabývající se historií lidstva: Předpeklí ráje, Bohové a apokalypsy, Děti moudrých draků, Atlantida – zapomenutá velmoc starověku, a další. Zaujalo mne i známé „Jitro kouzelníků“ Jacquese Bergiera a Loiuse Pauwelse. Postupně jsem přečetl řadu knih zabývajících se duchovní problematikou.

Začal jsem však nalézat první rozpory v duchovních teoriích. Knihy si v některých detailech a dokonce i v zásadních otázkách navzájem odporovaly a v každé autor to své tvrdil s neochvějnou jistotou. A přesto něco z toho muselo být nesprávné. Jak to poznat? Nechtěl jsem být pouhým sběratelem fantastických informací. Chtěl jsem hledat vyšší úroveň pravdy. Viděl jsem, že se musím naučit vybírat informace, kterým budu věnovat svůj čas. Toužil jsem nalézt způsob, jak si všechny tyto poznatky ověřit.

Začínal jsem více rozumět tomu, co se se mnou začíná dít. Dostal jsem se na duchovní cestu a dokonce i duchovní vzestup, aniž bych něco takového hledal. Začalo se to projevovat zjemněním mého vnímání. Začal jsem vnímat duchovní energie proudící tělem a postupně se naučil rozpoznávat i směr jejich proudění.

Postupně mi začala fungovat duchovní komunikace

Nová oblast činnosti mne plně pohltila a kromě osobní práce na sobě a na svém energetickém systému jsem značnou část svého času věnoval duchovnímu studiu a zpracovávání nových informací. Postupně jsem začal chápat, že se mi rozšiřuje dosah vědomí a tím i přístup k neobvyklým informacím z duchovních sfér. Že cesta, kterou jsem doposud prošel, je cestou vedoucí k přirozenému zvyšování vnitřní harmonie člověka a možná i k dlouhověkosti.

Účast na duchovních přednáškách mne přirozeně dovedla k prvním seminářům. Z informací duchovních učitelů jsem si bral vše, co mne vnitřně oslovovalo a začal jsem se soustředit i na svůj praktický osobní postup a rozvíjení svého vnitřního duchovního citu.

Nové informace mi pomáhaly ve vytvoření základní orientace v duchovních záležitostech. Podstatné však přitom bylo, že jsem i nadále pokračoval v dosavadní každodenní práci sám na sobě – na své výživě, na optimalizaci fungování svých čaker. Tedy na tom, o čem tehdy ani jeden z nich příliš nehovořil a nevěnoval takovým věcem pozornost. Především tato činnost na svém osobním vývoji mne však posouvala dále a výše. Vedoucí seminářů tehdy místo toho propagovali třeba homeopatii, o které dnes vím, že vzestup ve Světle jako jedna z forem skryté magie účinně blokuje.

Má původní touha najít způsob, jak rozlišit, co je správné a co není, se postupně naplňovala. Začal jsem být schopen vyciťovat pravdivost informací. A přišly proto logicky i první názorové konflikty s  vedoucími seminářů.

Postupně mi začala fungovat duchovní komunikace. Dokázal jsem se napojovat na své vyšší Já a na další vyšší roviny vědomí. S tužkou v ruce jsem kladl otázky a dostával okamžité odpovědi. A to mi pomáhalo vybírat správné informace a naopak odvrhovat vše nesprávné.

Dopracování se k vyšší rovině pravdy

Materialistická věda se v mém vědomí pod náporem nových informací hroutila. Slova mimozemšťan, UFO, Bůh, Kosmická inteligence, měla najednou pro mne úplně jiný význam, než jak jsem je chápal dříve. V mládí jsem se výrazně orientoval na knihy sci-fi a přečetl jsem téměř vše, co bylo v této oblasti u nás vydáno. Vždy jsem toužil číst něco neznámého a tajuplného, co mi umožňovalo nahlédnout za hranice našeho světa. Tenkrát to bylo pár desítek knih. Dnešní čtenáři už mají mnohem širší možnosti - i oni se musí naučit vybírat si.

Jako bývalý materialista jsem nikdy neměl ten správný vztah ke slovu Bůh. Nevěřil jsem v Boha. Spíše jsem se snažil hledat skrytou pravdu, než bych na základě určité víry přijímal existenci dokonalé bytosti, která vše vytváří a řídí. A postupně jsem se skutečně dopracoval k poznání vyšší úrovně pravdy. Teď už vím, že náš Vesmír byl stvořen - v tom má náboženství pravdu. Není to však u mne věc víry. Tento názor mám podložen dostatečným poznáním, vnímáním předložených faktů a svými vlastními zkušenostmi.

Pochopil jsem, že jak materialismus, tak i všechna světová náboženství, jsou zatíženy obrovským nánosem dogmat a ideologie. Pravdivý není ani materialismus, ani náboženství - obojí reprezentuje pouze určité zlomky pravdy doplněné nepravdivými úvahami.

Třetí závěr:

DUCHOVNÍ KOMUNIKACE ČLOVĚKA NA SVĚTELNÉM VZESTUPU JE KLÍČEM K NALEZENÍ VYŠŠÍ ÚROVNĚ PRAVDY.

Přečtení zásadních knih

Během prosince jsem našel cestu k prvním zásadním knihám, kterými se staly knihy Jamese Redfielda „Celestýnské proroctví“ a „Desáté proroctví“. A moje další cesta životem se najednou začala rýsovat naprosto jasně a srozumitelně. Zkoumal jsem energie kolem stromů. A i když jsem neměl žádné zvláštní vnímání, uvědomil jsem si, že energetický obal stromů a listů bylin je i pro mne jasně patrný. Začaly mi dobře fungovat náznaky, sám jsem si začal uvědomovat a rozpoznávat shody okolností, koincidence, o kterých psal Redfield. To vše mi usnadňovalo další rozhodování.

Někdy v lednu 1999 mne naprosto jasný a nepřehlédnutelný impuls, jakási forma snu v bdělém stavu, dovedla ve směru od Vltavy do Resslovy a pokračující Ječné ulice, abych tam pro sebe našel nějakou zásadní knihu. Měl jsem například v ruce knihu Abdrušina: Tajemství grálu a další významné knihy známých autorů, ale stále jsem cítil, že to není ono. Pokračoval jsem dále Ječnou ulicí, až v jednom malém obchodě jsem vzal do ruky knihu Geoffa Boltwooda: Posel – Cesta duchovního učitele, o které jsem již dříve podrobně informoval v článku 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru.

Po prolistování jsem tehdy jasně vnímal, že to je ono, co jsem hledal. Jasné vnitřní impulsy mi naznačovali, že jednoho dne také založím duchovní centrum a budu duchovním učitelem. Už jsem o tom vůbec nepochyboval.

Ohromující myšlenky Posla

Po podrobném prostudování této knihy jsem však teprve začal chápat obrovský poklad myšlenek, které tato kniha v sobě obsahuje. Prvé naznačení cesty ven z duchovní krize, ve které se naše Planeta nachází. Nic podobného jsem nenašel nikde jinde. Až tato kniha mi přinesla obrovský motiv do další práce.

Právě z této knihy jsem začínal chápat informační izolovanost našeho světa od vyšších duchovních světů. Že to, co nám tady všude předkládají jako duchovní cestu, která vede výše do duchovních rovin, ve skutečnosti je cesta vedoucí nikoliv výše, ale bokem do astrálních rovin tohoto Vesmíru. Že to vše, co je nám předkládáno jako nejvyšší duchovní poznání, je pouze umělá teorie. Že jde jen o lidské představy a koncepty Bohů, Stvořitelů i systému karmy. Že to vše vzniklo a i nadále zůstává uzavřeno v tomto Vesmíru a jeho rovinách. Že člověk má možnost vyhlédnout ven z tohoto Vesmíru a získat přístup k vyšším čistějším rovinám pravdy.

Že chceme-li dostat tuto Planetu, tento náš svět ze stavu hluboké duchovní krize, potřebujeme se duchovně napojit na vyšší duchovní světy, které Geoff Boltwood označil jako Nekonečné vědomí. A odtud začínat na Zemi přivádět novou, frekvenčně vyšší a čistější duchovní energii. Až teprve nahlédnutí ven z našeho Vesmíru nám dává šanci pochopit, jak vlastně náš svět funguje. To vše bylo pro mne přímo ohromující poznání. A byl jsem pevně rozhodnut se vydat právě touto cestou.

Čtvrtý závěr:

AŽ TEPRVE VYHLÉDNUTÍ VEN Z NAŠEHO VESMÍRU NÁM UMOŽNÍ POCHOPIT ODDĚLENOST NAŠEHO SVĚTA A LIDSKÝCH KONCEPTŮ BOHŮ A KARMY OD VYŠŠÍCH HLADIN PRAVDY.

Počátky léčitelské praxe

V lednu 1999 jsem si také koupil knihu Barbary Ann Brennan „Ruce světla“ o léčení bioenergiemi, kterou jsem měl již několikrát předtím v ruce. Dříve mi připadala příliš složitá a vždy jsem ji vrátil zpátky na místo. Až teď jsem najednou vnitřně cítil, že už ji musím koupit. A okamžitě jsem ji začal důkladně studovat a učil se podle ní vyšetřovat čakry. Další impulsy mne dovedly k tomu, abych si koupil vhodné kyvadlo a naučil se zpočátku s jeho pomocí podrobně vyšetřovat čakry člověka.

Velmi brzy jsem byl doveden k praktickým zkouškám, když jsem byl nucen pomáhat energetickou léčbou lidem v nejbližším okolí poté, co jim začalo vlivem nové cesty vnitřní čištění, které nedokázali sami zvládnout. Kniha „Ruce světla“ mi v tom byla dobrým průvodcem. Až se mi později závěs kyvadla opakovaně rozvázal jako náznak, že už mám postupovat přímým vnímáním stavu čaker bez jakýchkoliv dalších pomůcek.

Zásadní zlom o Velikonocích 1999

A to se již blížily Velikonoce 1999, které přinesly zásadní zlom v mém životě. Likvidace Černého bratrstva o velikonočním zeleném čtvrtku 1.4.1999 a další následné události. Toto období mi umožnilo nahlédnout do minulosti a pochopit jeden z mimořádně důležitých úseků naší historie – události života Ježíše Krista. V orientaci mi v té době pomohla také kniha Levi: Vodnářské evangelium Ježíše Krista. Období Velikonoc 1999 i následné události jsem již jednou podrobně popsal v článcích 43A. Ježíš Kristus a poselství Velikonoc, 37G. Převedení Země přes období hrozících katastrof. A proto se tím znovu nebudu v tomto článku zabývat.

Odhalení nového poslání v životě

Začal jsem tušit své nové poslání pro tento život ve dvou směrech. Jednak se dopracovat čistým způsobem, cestou čistého duchovního vzestupu bez dalších umělých pomůcek k dobrému duchovnímu vnímání a léčitelským schopnostem. Najít tak přirozenou cestu, která dokáže zásadně změnit život člověka. Naznačit tak a prorazit přirozenou cestu, kterou může jít i každý další člověk.

Protože tato cesta nepředpokládá žádné zvláštní schopnosti, žádné neobvyklé duchovní vnímání na začátku. Vyžaduje pouze odvahu jít dopředu, vytrvalost a důslednost v opakovaném plnění drobných každodenních činností. Přesně v tom se mi potvrzovaly dřívější výroky Jima Rohna, které ještě jednou zopakuji:

„Neustále hledejte těch několik věcí, které jsou rozhodující. A tyto věci dělejte denně.“

„Jedním z největších nebezpečí pro vaši budoucnost je zanedbání a opomenutí malých každodenních věcí.“

A zadruhé, dát dohromady přesné a aktuální informace o tom, jak ve skutečnosti funguje v dnešní době duchovní pozadí světa. Pochopil jsem však, že k tomu potřebuji ještě ujít kus cesty. Bylo potřeba mnoho hodin individuálního bádání, zkoumání a duchovních komunikací. Další a další upřesňování takto zjištěných informací.

Mým cílem nebylo vytvořit novou formu ideologie, tentokrát duchovní. Ale popsat svět a jeho duchovní pozadí tak, jak v dnešní době skutečně funguje. Jaké to je dnes, TEĎ a TADY na planetě Zemi na počátku 21. století. Ne jaké to bylo v dávné Atlantidě či Egyptě. Nemělo by přitom jít o fantastiku, ale o podělení se s druhými lidmi o tom, jaké prožívám zkušenosti, jaká úroveň pravdy se mi odkrývá. Předat dalším lidem informace, ke kterým jsem získal duchovní přístup, a které se v mém životě postupně potvrzují.

Otevření Nové duchovní cesty

Co se tedy se mnou vlastně stalo? Dostal jsem se na cestu duchovního vzestupu, aniž bych vůbec o něco takového vědomě usiloval. Naučil jsem se jednoduchým způsobem ladit své vnitřní energie na vyšší frekvence. Během dubna 1999, několik dnů po souboji s Černým bratrstvem, se mi otevřela bariéra pro přechod nad 12. duchovní tělo člověka a duchovně jsem stoupal výše duchovními rovinami Vesmíru. To už jsem podle vlastních prožitků a přímých duchovních vjemů tušil, že se děje něco zvláštního a neobvyklého.

Na této cestě jsem vnímal výši harmonie sféry nejvyšších andělů Dhyanů, známých z legendární Knihy Dhyanů, o které psala Helena Petrovna Blavatská. Střetl jsem se tváří v tvář na stejné výši harmonie také s Planetou Zemí, Přírodou, Sluncem, Kosmickým vědomím - Vesmírem. Vzestupem jsem prorazil bariéru Vesmíru a stoupal jsem dále přes úrovně Stvořitelů. Ke svému překvapení jsem zjistil, že nad námi se nacházejí tři sféry Stvořitelů. A pak následovala tvrdá slupka, odolná bariéra ven do vyšších světů – nad náš Kosmický vír. Nahlédnutí do oblasti Nekonečného vědomí, do vyšších duchovních světů. Připomínám, že v těchto slovech používám terminologii z knihy Geoffa Boltwooda: Posel – Cesta duchovního učitele.

Co mně a postupně i dalším lidem tento vzestup přinesl? Kromě mnoha dalších a úplně nových informací i znatelné zvyšování citlivosti našeho duchovního vnímání. Z takto vysoké úrovně nadhledu nad naším Vesmírem jsme začali chápat, jak vlastně náš svět a jeho duchovní pozadí funguje. Jaká je podstata dobra a zla, jak je to s pravotočivými a levotočivými bioenergiemi. To byly základní poznatky, které zcela změnily náš původní pohled na svět. To vše a další informace teď postupně předáváme formou článků a dalších textů čtenářům na našich stránkách.

Čekaly nás další roky vytrvalé duchovní práce

Nejprve však bylo ještě potřeba dalších několik let vytrvalé práce na své vnitřní čistotě, stabilitě i vnější odhodlanosti čelit nepříznivým jevům a situacím. A samozřejmě na dalším pokračování světelného vzestupu do dalších vyšších světů, na zvyšování dosahu svého napojení, aby předávané informace byly ještě daleko přesnější.

Postupně jsme na této cestě odhalovali zákonitosti struktury systému světů ve Stvoření. Přicházeli jsme do kontaktu s jinými formami života. Cesta dál a výše do vyšších světů byla vlastně současně cestou do naší minulosti. Do sfér, odkud jsme původně sestupovali níže a níže, abychom se pokoušeli řešit problémy v evoluci světů a civilizací. O tom všem jsem již psal v článku 6. Dobro a zlo jako dvě soupeřící síly, sestupy do nižších světů.

Svým duchovním bádáním, opakovanou duchovní komunikací, jsem postupně vytvářel ucelenou teorii duchovního fungování člověka a Vesmíru. Teorii, která bude schopná dokázat beze zbytku vysvětlit všechny záhady, se kterými se lidé v duchovní nehmotné oblasti setkávají. Teorii, která dokáže vysvětlit všechny jevy a události zdánlivě odporující zdravému rozumu. A hlavně teorii, která již neobsahuje žádné rozpory typické pro většinu knih s duchovní tématikou. A která se také začne krok po kroku potvrzovat v praktickém životě osob jdoucích po cestě čistého vzestupu.

Najednou se mi hodily dosavadní materialistické zásady mé vědecké práce. Nenechat bez povšimnutí jakýkoliv detail teorie, který se zdá rozporný. Hledat nová řešení, nové způsoby výkladu, nové spojitosti. Informace se mi odkrývaly postupně. Bylo třeba zachovat klid. Nehnat se do publikování informací, které stále ještě jeví drobné rozpory a nejsou na sto procent zpracované. Počkat, až přijde čas, kdy celá duchovní teorie bude mít pevný základ, ze kterého budu moci vycházet a rozšiřovat jej do dalších oblastí. Pak teprve bude rozumné informace zveřejnit.

Odhodlání napsat knihy pro veřejnost

Hned od počátku jsem byl odhodlán napsat knihy pro veřejnost. A první z nich, nazvaná „Cesta za hranice hmotného světa“ byla skutečně připravena k vydání již v roce 2001, jak dokládá následující reklama obsahující titulní stránku připravované knihy z časopisu Skryté skutečnosti, číslo 24/květen 2001:


Nebudu detailně rozebírat, proč k vydání knihy tehdy nakonec nedošlo. Jak už to tak bývá, okolnosti, impulsy, náznaky tehdy rozhodly o tom, že čas zveřejnění těchto informací ještě nepřišel. Později jsem pochopil. Dlouhou dobu jsem si myslel, že kvalita předávaných informací v té době ještě nebyla dostačující. Jenže celková pravdivost té knihy podle Přírody byla zhruba kolem 90 - 95 %. A to i přes drobné nepřesnosti bylo stále ještě mimořádné ve srovnání s mnoha dalšími běžnými knihami.

Až během posledního roku po publikování našich informací na Internetu jsem teprve pochopil rozhodující důvod odkladu. V té době jsme ještě nebyli připraveni na otevřené střetnutí se zastánci magie, které po uveřejnění našich informací okamžitě následovalo. V roce 2001 byla Nová duchovní cesta na úplném začátku, zatímco magie byla systémem prověřeným staletími a tisíciletími praxe.

Pátý závěr:

NA NAŠÍ CESTĚ NEŠLO JEN O KVALITU A ČISTOTU INFORMACÍ. NEZBYTNÉ BYLO SOUČASNĚ DOKÁZAT SE DOSTATEČNĚ POSÍLIT A PŘIPRAVIT NA OTEVŘENÉ STŘETNUTÍ SE ZASTÁNCI MAGIE.

Magie nezmizí z Planety samovolně

V té době jsem se domníval, že magie vymizí z Planety jakoby samovolně, uvědomělým postojem všech pověřených pracovníků, kteří pochopí naléhavost situace. A jednoduše se dalšího používání magie v zájmu dalšího vývoje lidstva postupně vzdají. Nebo že sama Planeta a Příroda dokážou magii z tohoto světa vytěsnit. Říkal jsem si tehdy – vždyť je to tak logické a jednoznačné. To přece musí každý duchovně probuzený člověk chápat.

Jenže pravda je taková, že magii do tohoto světa vnesli lidé. A proto lidé musí být těmi, kdo naopak magii ze všech rovin, sfér a úrovní tohoto světa vytěsní. A kdo všechny následky způsobené magií postupně na všech místech tohoto světa vyčistí.

Až později jsme zjistili, že používání magie jako běžné metody duchovní práce je stále ještě uloženo v morfických polích Planety a navíc je posilováno mocnými astrálními egregory – viz články 38C. Vliv astrálních egregorů na vývoj, 38D. Obětní rituály a jejich následky. Že Planeta, Příroda a lidstvo se nejprve budou muset na odchod magie důkladně připravit a z mnoha pozůstatků používání magie se napřed důkladně očistit.

Pochopili jsme, že očištění Planety od magie však nemůžeme očekávat od těch, kteří díky magii mají i v dnešním světě rozsáhlá privilegia, kterými se nadřazují nad ostatní. Od těch, kteří se i dnes díky obnoveným magickým schopnostem snaží udržet na vrcholu své dřívější duchovní moci. Protože tito všichni jsou vlivem svých dřívějších magických zásahů již dávno v duchovním pádu dál a dál od Světla. Sice svými slovy hovoří o své cestě za Světlem, o svém boji pro Světlo. Ve skutečnosti však již vším, co pomocí magie v tomto dnešním světě dělají, jdou jednoznačně proti světelnému vývoji.

Očištění světa od magie mohou provést pouze ti, kdo se naopak pro tento život dobrovolně vzdali magie, magických schopností a privilegií všeho druhu. A to jsou právě lidé na cestě čistého duchovního vzestupu. Ano, v minulosti jsme také používali magii, stejně jako mnoho dalších jedinců zrozených v tomto dnešním světě. Ale návrat k základům naší existence ve hmotném světě nám umožnil pochopit, že další používání magie tomuto světu výrazně škodí.

První veřejné vystoupení s novými informacemi

Čekala nás však ještě celá řada dalších skutečných zkoušek ohněm, než budeme schopni vstoupit do rozhodujícího střetnutí o budoucnost této Planety. Než budeme připraveni praktickou činností prokázat, že čistá cesta produkuje větší energetickou sílu a má již na další vývoj Planety, Přírody, Vesmíru větší vliv, než jakákoliv i sebevyšší umělá tvořivá síla magie.

Dva roky poté následovalo prvé vystoupení s novými informacemi na veřejnosti. Od podzimu 2003 jsem začal s pravidelnými veřejnými přednáškami organizovanými Kulturním domem Vltavská v Praze 7. Tedy na stejném místě, kde jsem před pěti lety v roce 1998 svoji duchovní cestu sám začal. Nakonec těch přednášek bylo v letech 2003 – 2007 postupně 24. Nejtvrdším oříškem tehdy byli někteří členové skeptického hnutí, kteří mé přednášky navštívili. Ale o tom jsem již napsal více v článku 40C. Za co ve skutečnosti bojuje hnutí skeptiků? Současně jsem začal provádět semináře pro hlubší zájemce pro okruh maximálně 12 lidí.

Další zkoušky před rozhodujícím střetnutím o budoucnost Planety

Vystoupení na veřejnosti urychlilo běh událostí. Přidávali se k nám aktivně další lidé. Kolektiv bytostí jdoucích po NDC se postupně rozšiřoval. Ti pokročilejší se s námi účastnili kolektivních akcí na podporu Planety a Přírody. Při karmickém čištění nás, co jsme kráčeli po vzestupné cestě i při čištění oblastí, území Přírody, se postupně odkrývaly další a další temné systémy a struktury, se kterými jsme byli nuceni tvrdě a často i po nocích bojovat. Protože pro temné systémy byly typické právě útoky v noci, pod pláštěm tmy.

Postupně jsme byli takto nuceni bojovat s Černým bratrstvem, které ovládalo Planetu. V pozdějších letech s anděly přetvořenými do podoby zrůdných démonů, kteří se vynořovali z karmických vrstev Planety. S okřídlenými balrogy známými z Pána prstenů. S agresivními leviatany, kteří vylézali na povrch z komůrek uvnitř lidských bytostí. A dalšími a dalšími variantami temných forem života a temných systémů zde na Planetě Zemi i v rámci vyšších nehmotných světů.

Právě to byly okamžiky, kdy mnoho dočasných spolupracovníků pod tímto náporem odpadlo. Protože si stále duchovní cestu představovali jako pouhé šíření lásky, pozitivity, dobré nálady. A nikoliv občasné boje, střety s temnými silami, odrážení akutních napadení a podobně.

Z té doby si pamatuji na jednu příhodu. Jedna z těch andělských bytostí, která s námi dočasně spolupracovala, a právě ona chtěla především šířit lásku, se rozhodla dojít rozšířit lásku do psychiatrické léčebny v Bohnicích. Během několika desítek minut místo léčebny opustila a telefonicky mne prosila o urgentní pomoc. Bylo jí nesmírně zle. Nebylo tehdy jednoduché sejmout z ní všechna temná napadení, která na tom místě na sebe přitáhla.

Šestý závěr:

NA CESTĚ VZESTUPU NÁS ČEKALA ŘADA ZKOUŠEK, KTERÝMI JSME POSTUPNĚ PROKAZOVALI NAŠI ENERGETICKOU ODOLNOST A SCHOPNOST ČELIT NEJRŮZNĚJŠÍM TEMNÝM VLIVŮM A ÚTOKŮM.

Odolávání nátlaku mimozemských civilizací

Během roku 2004 přišli na řadu technicky i duchovně mimořádně vyspělí mimozemšťané. Napřed se nás pokusili zastavit a zmanipulovat ti, co řadíme k Silám Světla – Siriané a Vesmírní lidé. To vše jsem detailně popisoval v článcích  37C. Vesmírní lidé a Galaktická konfederace, 37D. Význam naší civilizace pro evoluci Vesmíru.

Nebylo příjemné čelit výpadům Vesmírných lidí, kteří do nás strkali své polohmotné přístroje, implantáty a snažili se nás za každou cestu všemi formami nátlaku zastavit a vnitřně ovládnout. A využívat přitom své technické převahy nad námi pozemšťany. I své určité skrytosti a neviditelnosti pro běžného člověka.

A později přišly i souboje s mimozemskými temnými mocnostmi, viz článek 37H. Mimozemské temné mocnosti na Zemi.

Museli jsme se vyhýbat i vyspělým informačním zařízením

Dlouhou dobu jsme nepoužívali mobilní telefony, které velmi nepříznivě blokovaly náš vzestup. A rovněž Internet byl pro nás tabu. Protože odtud k nám plynuly výrazně temné vlivy, které nás v dalším vzestupu doslova zastavovaly. Výjimkou nebyly ani přímé útoky jakýchsi systémů umělé inteligence, které se samovolně vytvořily v rozlehlých datových sítích světového Internetu. Stejně tak jako v prostorově udržovaných sítích mobilních operátorů.

Až v létě roku 2006 jsem vnímal, že jsme konečně dost vysoko na to, abychom dokázali čelit vlivu nepříznivých energií plynoucích z používání mobilních telefonů. A to nám samozřejmě výrazně usnadnilo vzájemnou komunikaci. A teprve na jaře 2009 jsem začal chodit na Internet do městské knihovny a vždy jednu hodinu týdně získával základní nové informace o vývoji světa. A zjišťoval jsem, nakolik se změnila aktuálnost informací, na kterých jsem pracoval od roku 2000.

A na podzim 2009 přišel zásadní impuls začít publikovat články na Internetu. Nejdříve jsem oslovil webový portál www.osud.cz a tam od prosince začaly vycházet první články. A 30.1.2010 jsme vytvořili naše vlastní webové stránky www.novaduchovnicesta.cz. Další už čtenáři těchto stránek znají.

Závěrečný souboj o budoucnost této Planety

Až do doby veřejného publikování na Internetu jsme netušili, že veškerá naše předchozí činnost byla pouze přípravou na nejtěžší závěrečný souboj o budoucnost této Planety. Na souboj mezi cestou čistého vzestupu a magií. Okamžitě po uveřejnění článku 5. Energie duchovní roviny života, akaša, bioenergie a živly se rozhořel konflikt s panem LK, jehož přednášky a semináře jsem v letech 1998 – 2000 navštěvoval. A který mne teď slovně napadl a tvrdě „utřel“ za to, jaké nesmysly podle něj uveřejňuji. Jeho dopisu a mé první reakci na něj je věnován text Proč musí být Stará cesta nahrazena Novou duchovní cestou?

Tento slovní boj i nepříznivé energetické vlivy působící na naše stránky pokračovaly v rámci diskusí pod každým naším článkem. Až si nakonec pan LK založil vlastní webové stránky za účelem potírání našich a dalších „nepravd a nesmyslů“. A na nich zpočátku slovo od slova rozebíral každý náš další text či duchovní komunikaci.

Otevřený boj se znovu rozhořel v prvních měsících roku 2011, kdy jsem byl po dlouhém odmlčení znovu během února neuctivě a neoprávněně napaden na jejich webu v souvislosti se situací v jedné rodině, o které měl pan LK naprosto zkreslené představy a informace. A kterou jsem proto poté podrobně popsal. Reagoval jsem texty Otevřená odpověď na pomluvy Luďka Kováče, Obraty a zlomy v životě jedné rodiny.

Souboj mezi cestou čistého vzestupu a magií dospěl v dnešní době až do situace, kdy mágové začali podnikat vskutku zoufalé kroky a zásahy do vývoje, aby si udrželi své pozice – viz např. články 41B. Další nepřijatelné praktiky mágů, 41C. Vrcholná pirátská akce upadající magie. V dalších textech jsem podrobně popisoval, co se vlastně v tomto období s magií děje, viz články 43G. Magie ztrácí informační kontakt se skutečnou realitou, 43H. O božských bytostech uměle vytvořených lidmi.

Po zásahu Spojených Sil Světla proti umělým modlám, jejichž energiím byli mágové podřízeni, následoval jejich prakticky okamžitý ústup. Mágové nás konečně po několika měsících nejrůznějších útoků a provokací nechali na pokoji. Přestali na naši adresu psát další agresivní výpady. A kdy navíc pochopili nutnost očistit si i vlastní webové stránky od svých dřívějších neuctivých výpadů na adresu mne osobně i našich webových stránek. Aby mohli ještě nějakou dobu pokračovat v propagaci své magie. I to však jednoho dne skončí.

Zásadní okolnosti mé duchovní cesty

Nezačal jsem sběrem duchovních informací, návštěvou desítek seminářů a přednášek, kupováním nejrůznějších pomůcek pro duchovní cestu, získáváním dalších a dalších zasvěcení. Začal jsem prací na sobě – změna ve výživě, každodenní péče o své čakry. A přitom jsem v té době nevěděl, co to vlastně čakra je, jak čakra vypadá, a jak vlastně detailně funguje. Ale prací na sobě bez duchovních informací jsem se dobře duchovně vyčistil a postupně a přirozeně se přitom dozvídal, co to právě čakra je. Nastoupil jsem cestu duchovního vzestupu, aniž bych ji hledal, aniž bych o ni usiloval. Ale stalo se.

A výsledek? Mimořádná účinnost takové cesty. Prokazatelné výsledky v relativně krátkém čase (k této skutečnosti se vrátím v příštím pokračování tohoto tématu). Po nějaké době jsem začal být schopen rozpoznávat rozpory v přenášených informacích – a to jak v jediné knize, tak i mezi různými knihami. Vnímal jsem nepřesnosti. Přitom jsem chápal, že duchovní pozadí je jen jedno a musí tedy fungovat naprosto jednoznačným způsobem. Je jen nezbytné a mimořádně důležité dokázat toto fungování popsat zcela správně a přesně.

Že je potřeba přestat opisovat staré texty z minulosti, ale zjistit, jak to skutečně funguje v duchovním pozadí světa teď v této době. A přitom dosáhnout toho, aby takový popis byl zcela bez rozporů, kterými se hemží mnohé další texty s duchovní tématikou. Protože to je pak jedna ze základních věcí, které materialisty utvrzují v tom, že jejich odmítání „nesmyslů“ o duchovním pozadí světa je naprosto oprávněné.

Začal jsem chápat, že právě toto je můj budoucí úkol. Že ne nadarmo jsem se 20 let zabýval přebíráním hmotných vědeckých informací a hledáním nové vyšší vědecké pravdy. Že to byla pouhá škola pro období, které má dále následovat.

Sedmý závěr:

ZÁSADNÍM ÚKOLEM NOVÉ DUCHOVNÍ CESTY JE ZPROSTŘEDKOVAT DALŠÍM LIDEM PŘEDÁNÍ INFORMACÍ O TOM, JAK SKUTEČNĚ TENTO SVĚT A JEHO DUCHOVNÍ POZADÍ FUNGUJE.

 

V dalším pokračování tématu 45C. Proč právě Nová duchovní cesta? III, vysvětlím, za jakých podmínek se člověk stává součástí Přírody. Jaké vnitřní harmonie musí člověk dosáhnout a trvale si ji udržet, aby jej Příroda přijala jako svoji nedílnou součást. A naopak čemu všemu by se na své cestě měl vyhnout.

© Jiří Novák, červen 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 270
  • 28
  • 24
  • 21
  • 25

Celkový počet hlasů: 368