Pravčická brána

O úpadku a katastrofách Atlantidy

Marie Mejdrová Vloženo 6.2.2012
Marie Mejdrová

Duchovní komunikace z 10. - 16.1.2012

MM: Centrální Karmo, prosím o bližší informace ke včerejšímu karmickému čištění. Člověk s obnaženými karmickými vrstvami byl tehdy v minulosti světelným mistrem ve hmotě, podíl temné energie v jeho bytosti byl 28%, téměř z jedné třetiny již tedy byl zatemněný. Temná síla jeho bytosti však byla dokonce 99%, což znamená, že měl k dispozici mimořádné umělé schopnosti a privilegia v podobě vysoké magie. Kolem naslouchala skupina učedníků – tento člověk takto tehdy šířil, vykládal nějaké učení. Bylo to v Atlantidě v předvečer další katastrofy, před zhruba 11.000 lety. Doprovodné informace ve vrstvách naznačily, že šířené učení nebylo dostačující ke změně. Některé zásadní příležitosti nebyly v té době využity. Děkuji. (Duchovní komunikace z 10. - 16.1.2012)

 

Centrální Karma: „To je příklad situace, kterou i dnes tak často vídáme u mnoha samozvaných světelných mistrů. Šířené informace nepocházely z čistých světelných zdrojů s dostatečným nadhledem. Navazovaly na prastará převzatá učení, na tradice po věky předávané. Světelní duchovní mistři v Atlantidě, vlastně kněží a mágové, pouze rozvíjeli tradice zasvěcovacích rituálů a takto vytvářené privilegované nejvyšší kasty společnosti.

To, co v tomto ohledu později probíhalo v Egyptě, bylo obdobou svého předobrazu v Atlantidě. Vzoru, který tam byl záměrně před katastrofou ostrovní říše vyvezen, aby tam zakořenil a udržela se návaznost. Hlavní obměny v náboženských praktikách Atlantidy a Egypta byly výsledkem impulsů přenesených od jiných druhů Vesmírných lidí - mimozemšťanů, kteří se snažili získat v dané době vliv na pozemské lidstvo.

 

Základním spojovacím prvkem duchovních praktik v Atlantidě i Egyptě byla vysoká magie, komunikace a spolupráce s astrálními bytostmi a posmrtnou dimenzí, neoprávněné umělé zásahy do přírodních procesů na Planetě, zasvěcovací rituály, aktivní a intenzivní spolupráce s různými mimozemskými rasami (i když oficiálně skrytá).“

 MM: Které informace v Atlantidě například chyběly, aby se situace mohla obrátit pozitivním směrem?

 

Centrální Karma: „Šlo o informace týkající se základních podstatných věcí, jako například: 

 

Jak spolehlivě rozeznat Světlo od Temnoty, světelnou bytost od temné a zatemnělé. Jak vůbec definovat a rozpoznat, zda člověk momentálně ve Světle stoupá či padá.

Pochopit, že magie není pro Světlo přínosem. Ba právě naopak, že ho neustále stahuje dolů. Čím déle ji používá, tím do větších problémů se dostává, tím více je zašpiněné.

Chyběly také informace, jak se dostat na stabilní světelný vzestup. Dary, které lidstvo dostalo ve 20. století, sice tenkrát k dispozici nebyly, ovšem v té době byla také celková situace jiná. Příroda, a tím i potraviny, nebyly tak zašpiněné. Nevyráběly se průmyslově zpracovávané, sterilované, geneticky modifikované potraviny, plné chemie a nepříznivých bioenergií namísto původních přírodních. A cvičení na čakry nějaké také měli k dispozici a další informace pro jeho zpřesnění a doladění by se jim shora dostalo, kdyby začali dostatečně stoupat ve Světle.

Nedostupné byly informace o lidstvu 1. a 2. typu, rozdílech mezi nimi a co z toho vyplývá pro duchovní směrování lidstva na Zemi.

Pochopení, že manipulace s lidmi a dalšími bytostmi, s Přírodou, Planetou, nerespektování přírodních zákonů a používání umělých pomůcek a techniky k duchovním záležitostem vede vždy nakonec k zásadním problémům. V duchovní oblasti i ve hmotě. K duchovnímu pádu.

Poučení o nutnosti duchovní komunikace se světelnými sférami a bytostmi, planetami, Přírodou a karmickou institucí, které vedou vývoj.

Z toho všeho vyplývající porozumění, že mimozemské civilizace 1. typu nemohou být nastupujícímu novému lidstvu na Zemi dobrými rádci a vzorem. A také prozření, že jsou tyto mimozemské civilizace v úpadku a proč tomu tak je. Jaké jsou jejich skutečné záměry s pozemšťany.

 

Dalo by se to shrnout následovně:

 

Tehdejší lidé nehledali soulad s Přírodou a Planetou, ale snažili se je přechytračit. Stát se jejich pány.

 

Podcenili úlohu výživy a důležitost optimalizace energetického systému člověka. Namísto toho se orientovali na magii a umělé techniky a nástroje.
 

(Právě tak, jako drtivá většina mimozemšťanů, se kterými byli ve styku.)“MM: Které zásadní příležitosti nebyly využity?

 

Centrální Karma: „Především poučení z toho, jak to dopadá, když lidé manipulují s Přírodou, s Planetou a s dalšími bytostmi, v jejich případě dokonce s celými civilizacemi na různých místech Planety. Když používají na duchovní cestě, k duchovním činnostem, umělé prostředky, techniku, magii.

 

Nejdříve to byly malé náznaky, karamboly. Postupně čím dál tím obtížněji řešitelné situace. Jenže Atlanťané je nevnímali jako výstrahy před používáním magie. Nýbrž jako znamení, že udělali někde chybu v magických či technických postupech. Nebo že člověk, který onu magii či techniku použil, nebyl dostatečně vyškolený, zkušený, připravený. To bylo první, a obvykle také to poslední, co je napadlo. Čím se pak zabývali a co se napříště snažili vylepšit. Nedobrali se tenkrát ještě vůbec k tomu, aby pochopili, že samotný princip jakéhokoli typu magie a dalších umělých metod je neslučitelný se stabilním vývojem ve Světle.

 

A tak stále zůstávali v rámci bludného kruhu. Vylepšovali systém zasvěcování, zdokonalovali umělé technické nástroje, pomůcky, přístroje, suroviny, technologie. Namísto, aby dali průchod své čisté světelné intuici a hledali způsoby, jak se znovu úzce propojit s Přírodou a Planetou. Na všech úrovních, hmotných i duchovních. Tak, aby hledali rady, pomoc, vzory u Přírody a Planety a postupně i u vyšších čistých světelných sfér, namísto u mimozemšťanů. Z nichž i ti zastávající oficiálně stranu Světla poskytovali rady a techniku, které byly pro vývoj na Zemi té doby naprosto nevhodné a nežádoucí. Nemluvě o vyloženě temných mimozemských bytostech a dalších temných silách, které se do vývoje na Zemi také vměšovaly.“


MM: Co všechno stálo za expanzí Atlanťanů, za jejich touhou vládnout nejlépe celému světu? A nejen světu, všem civilizacím, ale i celé Planetě a její Přírodě?

 

Centrální Karma: „Ano, silně to připomíná tolik podobných situací v pozdějších dobách, které už jsou povětšinou zachycené v oficiálním dějepise. Kdy se velké bohaté říše nespokojily se svým územím, ale chtěly využívat i lidský a přírodní potenciál dalších národů a oblastí. Přivlastnit si ho neprávem, obohacovat se na úkor druhých, zneužít je.

 

Jak se zrychloval pád Atlanťanů ve Světle, tak se počáteční přátelské a obchodní styky výměnného charakteru s okolními civilizacemi měnily na snahu usurpovat a ovládnout. Ekonomicky, nábožensky, kulturně. Vnucovali druhým takový model života a řízení státu, který byl výhodný pro Atlanťany. Což bylo poměrně snadné. V té době byli v drtivé většině parametrů na Zemi nejvyspělejší civilizací.

 

Měli rozsáhlé znalosti z mnoha oborů, disponovali nevídanými schopnostmi přetvářet hmotu, používali nástroje, materiály, techniku a metody, o kterých se jiným ani nesnilo. A to vše dokázali předvést a použít s úžasnou rychlostí. Není proto divu, že byli obvykle mimo svoji vlast považováni za bohy nebo alespoň jejich přímé potomky. Což samozřejmě Atlanťanům také stouplo do hlavy. A hleděli se v těchto oblastech, pro které je svět respektoval a poslouchal, dopracovat ještě dál.

 

Jen výjimečně a ojediněle se někdo ptal na jejich vnitřní čistotu. To je devíza, na kterou se tak často zapomíná. Ovšem, i když nebyla opomenuta, kdo byl tenkrát na Zemi schopen posoudit skutečnou čistotu jejich niter a prostředků, které používali? Patrně nikdo. Ať už šlo o jakýkoli národ, všechna náboženství, duchovní nauky a metody byly založené na magii, na živlovém pohledu. A dnes už víme, jaká z toho vyplývají omezení.

Dalším zásadním důvodem, proč Atlanťané rozšiřovali svůj vliv na okolní pevniny, byl čistě praktický. Během několika kataklyzmatických událostí se původní rozsáhlá říše uprostřed Atlantského oceánu postupně zmenšovala. Přirozeně se tak zmenšoval životní prostor Atlanťanů, a tak hledali obživu a uplatnění jinde. Významnou roli přitom samozřejmě sehrál fakt, že se po katastrofách na svých ostrovech mnozí obávali zůstat. A také to, že měli možnost nahlížet magicky do budoucnosti, kde se rýsovalo pokračování zkázy Atlantidy. Snažili se proto zachránit svoje učení, vědu a techniku a vyvézt je do bezpečných rukou a úkrytů na okolních kontinentech. Tam si ovšem museli nejprve s dostatečným předstihem vybudovat vlastní zázemí, kde by mohli znovunavázat na svůj dosavadní život a systém.

Ne vše se jim přitom podařilo zachránit tak, jak si představovali. Protože rychlost a rozsah některých katastrof, které je postihly, předčily jejich očekávání.

 

To, co oni tenkrát považovali za velké a těžko nahraditelné ztráty, byl ovšem obvykle z vyššího duchovního nadhledu karmický důsledek a zároveň evoluční posun směrem k čistějšímu světu.“

© Marie Mejdrová, únor 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 222
  • 26
  • 23
  • 22
  • 33

Celkový počet hlasů: 326