Pravčická brána
Úvodní stránka | Tvůrčí činnost na NDC | T4. Energeticky vyzařující obrazy Lucie Kříbkové

T4. Energeticky vyzařující obrazy Lucie Kříbkové

Lucie Kříbková Vloženo 21.6.2017
Lucie Kříbková
Text připravila k publikování a vložila na web Marie Mejdrová

Malování mě vždy bavilo. Ovšem vnitřní napětí z toho, že se ode mne očekává mistrovský výkon, mi nedovolilo se tomu věnovat naplno. Měla jsem obavy z toho, že se obrázky z jakéhokoliv důvodu nebudou líbit ostatním. Ať už z nepochopení či ze závisti a potřeby něco hanobit. Či budou zneužity. A to by mi mohlo vzít nadšení do dalšího malování. Po jedné z prvních duchovních komunikací k mé tvorbě jsem si plně uvědomila, jak mě tato činnost naplňuje. I když výsledné "dílo" není dokonalé. Tak jak mi bylo Přírodou sděleno v jedné z komunikací "jde o tu činnost a energie, které malování přináší".  

V následujících textech popisuji nejen to, jak vznikaly některé obrazy, ale i to, jak se vyvíjel můj vztah s Vodou během čtyř let.


Obrázek Vody 

Vše začalo duchovním impulzem a následující duchovní komunikací 14.9.2013:

Lucie Kříbková: Přírodo, prosím o spojení. Mám pocit, že mám jít něco malovat. Prosím o energie a inspiraci toho, co mám v tuto chvíli přenést na papír malováním. Děkuji.

Lucie: Přírodo, měla jsem touhu nakreslit Vodu. Cítím, že mi je Voda blízká. Voda, která teče. „Živá voda“. Mohu prosím dostat nějaké informace ohledně nedokresleného obrázku Vody? Proč zrovna tento obrázek? Jaký má význam?

Příroda: „Voda má nejen očistný charakter. Voda tvoří život, proudí, mění. Je stále v pohybu. Dodává energii. Přináší čisté a odnáší špinavé. Pročišťuje, pomáhá obnovovat, uzdravovat. Je důležitým prvkem Přírody. Teď předávám slovo Vodě.“

Voda: „Jsem ráda za toto spojení. Jíž dříve jsi mě vnímala. Vnímala jsi mé energie a touhu se se mnou spojit. Nyní se nám to podařilo a jsem za to velice ráda. Děkuji za přenesení mých energií do tvého obrazu. Nechť tento obraz dobře slouží všem. Při dokončování obrazu se prosím spoj přímo se mnou. Mohou se tak přenést energie přímo ode mne. Děkuji ti za toto spojení. Budu se těšit na další.“

Lucie: Také se těším a děkuji vám oběma tobě Vodo i tobě Přírodo za toto spojení.

 

Duchovní komunikace s Vodou z 19.9.2013:

Lucie: Prosím Vodo o spojení.

Voda: „Tady Voda.“

Lucie: Nějak se mi nedaří pokračovat v malování tvého obrazu. Nevím, jak dál a co je třeba ještě domalovat. Obraz mi připadá nedokončený. Jako by tam něco chybělo. Prosím o inspiraci a prosím o energie, které vystihnou podstatu obrazu.

Voda:Obraz lze dokončit několika tahy. Skutečně ještě není dokončen. Dej se nyní do malování a společně obraz dokončíme.“

Lucie: Děkuji Vodo.

 

Duchovní komunikace po dokončení obrazu Vody 19.9.2013:

Lucie: Děkuji ti Vodo za to, že přese mne mohly být přeneseny tvé energie do obrazu. Prosím o informace k tomuto obrazu. Zda je obraz takto hotový nebo jsou potřeba ještě nějaké úpravy? A jaký má tento obraz význam? Děkuji.

Voda:Voda jak ve fyzické podobě, tak i v té duchovní má schopnost dostat se téměř všude. Hledá si sebemenší skulinku a cestičku, jak se dostat tam, kde je potřeba. Má ohromnou očišťující sílu. Voda má dvě polohy. Ničí to, co škodí. To, čeho je třeba se zbavit. A zároveň vytváří prostor k vytvoření něčeho nového. Je výdechem a nádechem. Zároveň léčí a uzdravuje tam, kde je to třeba. Takové jsou mé energie.“

Lucie: Je obraz v této podobě již hotový?

Voda: „Ano v této podobě je obraz dokončen.“

Lucie: Děkuji ti Vodo.


Voda 

 

Duchovní komunikace ze 7.10.2013:

Lucie: Prosím Přírodo, co mám společného s Vodou? Proč mi je Voda tak blízká? Ráda ji poslouchám, když teče. Tento zvuk mě uklidňuje.

Příroda: „Voda představuje volnost, nespoutanost a svobodu. Její energie napomáhají získat tyto vlastnosti zpět těm, kteří o ně přišli. I ty jsi tyto vlastnosti měla. Celý tento život toužíš po svobodě. Stále jsi však ještě něčím svazována. Je třeba jít za svou svobodou tvrdě a nekompromisně. Ale přitom s jemností a ohleduplností.“


Dar v podobě energií

12.10.2013

Když jsem viděla po ránu lesknoucí se kapky na prádelní šňůře, vnímala jsem vnitřní impulz je vyfotit.

V jedné z kapek se odrážel okolní svět. Manžel Martin ji nazval „svět v kapce vody“. Mne však zaujala také jiná fotografie. A to ta, na které se vyjímala jakási kulovitá skvrnka. (Později jsem si vzpomněla na články, ve kterém jsou tyto koule popisovány Energetické koule zastupují vyšší vědomí Přírody a Světelné energetické koule ).

Zaujalo mne to natolik, že jsem ji hned začala malovat.


Rozmluva s kapkou


Ještě tentýž den jsme vyrazili na výlet do hor kousek od Ostravice.

Byl to docela obyčejný výlet se záměrem pobýt v přírodě. Nic zvláštního se nedělo až do doby, kdy po omytí se vodou z tamějšího pramene mě po chvilce začaly brnět prsty pravé ruky. Nejdříve mi přišlo na mysl, že by to snad mohlo být způsobeno požitím bukvicových semen? Asi po půl hodině první brnění pomalu odeznívalo. Pří zpáteční cestě dolů jsme se opět smočili v prameni a brnění začalo nanovo. Ale již s menší intenzitou. V tu chvíli mne napadlo, že to může mít souvislost s Vodou.

 

Duchovní komunikace z 12.10.2013:

Lucie: Přírodo prosím, co je ta barevná kulička vedle kapky? Na fotografii je jasně vidět.

Příroda: „Jde o samostatnou bytost, která spolupracuje s jinými bytostmi. Rozmlouvá s Vodou. Také se „přišla“ podívat na tebe.“

Lucie: Proč se přišla podívat na mě?

Příroda: „Zjistit stav spojení. Zda jsi připravena.“

Lucie: Na co připravena?

Příroda: „Na předání energií Vody. Byla jsi s Vodou hodně spojena. Spojení bylo přerušeno a bylo potřeba navázat nové.“

Lucie: Na dnešním výletě jsem v prstech pravé ruky cítila brnění. Bylo to po omytí se vodou ze zdejšího pramene. Mělo to něco společného s předáváním energií Vody?

Příroda: „Ano, na výletě v horách pomáhaly i mé energie. Až při druhém brnění sis uvědomila, že to může být Vodou. Tuto energii jsi přijala a spojení s Vodou bylo obnoveno.“

Lucie: Děkuji ti Přírodo. Cítím, že se ozývá Voda.

Voda: „Již čekám na tvé spojení.“

Lucie: Co mi prosím můžeš povědět k předešlé komunikaci s Přírodou?

Voda: „Je pravdou, že došlo k přenosu mých energií a za pomocí Přírody i k našemu opětovnému spojení.“

Lucie: Jaký mělo a má význam toto spojení s tebou?

Voda: „Kdysi jsme byly schopny tímto způsobem spolupracovat. Ke spojení došlo proto, abychom si byly ještě blíž. Tím je spojení pevnější a stabilnější. Přenosy přesnější a čistější. I když ti to v tuto chvíli tak nepřipadá. Je potřeba, aby se napojení ještě ustálilo. V tuto chvíli ti informace přicházejí trochu rozmazaně. Je to způsobeno čerstvostí. Vím, že by sis teď ráda povídala, ale je třeba si odpočinout. Pro tuto chvíli je to vše. Děkuji za spolupráci.“

Lucie: Také děkuji Vodo za spojení a spolupráci.

 

Duchovní komunikace z 13.10.2013:

Lucie: Vodo, mohu prosím dostat ještě nějaké informace ohledně včerejší komunikace? O jaké spojení šlo? Když nyní spolu komunikujeme, jde přeci také o spojení. Jaký je v tom rozdíl?

Voda: „Ano jde také o spojení. Rozdíl je však v síle tohoto spojení. Jde o obnovení něčeho, co vlivem Temnoty zaniklo. Jde o trvalé spojení. Podobně jako když spolu ladí čakry partnerů, ladí spolu energeticky. A stejně tak teď ladíme spolu i my. Jen na trochu jiné bázi.“

Lucie: Ještě tomu asi ne úplně rozumím.

Voda: „Je to pro tebe nyní, po tak dlouhé době, nové. Je třeba si znovu navyknout. Nech tomu čas.“

Lucie: Děkuji ti Vodo za informace.


Setkání se Studánkovou vílou

 

Výlet k Bobrovnické studánce - duchovní komunikace z 10.5.2015:

Lucie: Přírodo nebo Vodo, prosím o spojení.

Voda: „Nejdřív si vezmu slovo já Voda. Vím, na co se chceš zeptat, již na to čekám.“

Lucie: Můžeš mi prosím povědět něco o studánce, u které jsme se zastavili v pátek na výletě? Vnímala jsem tam příjemné energie Studánkové Víly. Nyní, když si na ni a to místo vzpomenu, jdou mi dojetím slzy do očí.

Voda: „Tato studánková Víla je tvou “kamarádkou”. V minulosti jste se o toto území staraly společně. Avšak něco, co zasáhlo tvrdou silou, Vás rozdělilo. Také pro Studánkovou Vílu bylo toto shledání příjemné a velice dojemné. Věřila, že se jednou objevíš.“

Lucie: Všimla jsem si okolo většího množství suchých stromků. Jsou to mladé, ale suché stromy. Čím to je, že v tomto na pohled vlhkém místě stromky usychají?

Příroda: „Děkuji za slovo. Pod zemí se pramínek rozvětvuje i svými energiemi.

A právě v místech, kde suché stromy rostou, je této životadárné energie nejméně. Tyto energie byly utnuty. Stromy sice vyrostou, ale nepřežijí. Nemají na to dostatek síly. Postupem času se však proud těchto energií částečně obnovil. Pomalu se toto místo zotavuje.

Studánková Víla by také ráda něco sdělila.“

 

Studánková Víla: „Ráda jsem se s Vámi všemi opět setkala. Bylo to pro mne silné setkání se silnými energiemi. Právě energie Vás všech, co jste zde byli, mne probudily. Byla jsem ve stavu podobném spánku. Něco jako hibernace, ale trochu jinak. V tomto stavu jsem čekala na impulz a energie, které mne z tohoto stavu probudí. Děkuji za pomoc a očistu.“

Voda: „Studánková Víla se stále ještě probouzí. Je velice unavená, ale šťastná. Samou radostí by všechno chtěla začít opravovat, ale musí na to jít zlehounka. Určitě jí i okolí pomůže další Vaše návštěva.“

Lucie: Ano, další návštěvu již máme v plánu. Celkově jsem toto místo vnímala velice čistě vyzařující ve srovnání s okolím.

Voda: „Tento kousek místa si udržel svou čistotu právě díky “hibernaci”. Žilo si svým pomalým čistým životem.“

Lucie: Děkuji Vám Vodo, Přírodo a Studánková Vílo za informace a příjemné energie.


Po tomto setkání s mou dávnou kamarádkou Studánkovou Vílou a po mnoha dalších setkáních se s dávnými přáteli, vznikl v roce 2017 následující obrázek:

Setkání dívky s kolouškem

Obrázek vyjadřuje příběh dívky, která dlouhá léta, dlouhé věky působila jako čistá přírodní bytost… Pak se něco stalo…byla chycena do sítě jako motýl…

Obrázek zachycuje setkání dvou velice blízkých bytostí po dlouhé době odloučení.

Dívka nachází samu sebe a vrací se zpět na Zem opět jako čistá bytost, která má možnost napravit své chyby a zde se setkává se svými dávnými nejen zvířecími přáteli.


Obrázek Probuzení, který ve mně probudil zapomenuté:

… Tento obraz znázorňuje plynulý přechod jedné fáze života na druhou. Plynulý. Proto i malování jde plynule z jednoho roku na druhý. Jeden končí a plynule začíná druhý….

… Pomáhá probouzet nové, když staré jde spát (končí). Je v harmonii, vše ladí. Takhle to v Přírodě funguje….

… Ukazuje soulad a harmonii v Přírodě. Jedno končí a jiné začíná. Je to přirozený cyklus. Zima se loučí a jaro nás (vás) vítá. Něco nového se probouzí. Něco, co spalo hodně dlouho a teď by to chtělo vyjít ven na světlo. A zářit svou čistotou. A tou také rozzářit vše kolem. Tento obraz se může nazvat Probuzením. Neboť pomáhá probouzet tuto zářivou čistotu v každém z vás (lidských bytostí)….

 

Partnerství v podobě spolupráce mezi mnou a Vodou se stále upevňovalo a zesilovalo.

Čím dál více mi tyto energie Vody pomáhaly lépe zvládat očisty i v různých více či méně bolestivých fyzických projevech. Energie, které mohly přese mě proudit, napomáhaly v očistě i dalším bytostem a územím.


Výlet Beskydy - okolí Radhoště, studánka Sladsko na rozcestí zvaném Černá hora
 

Než jsme na výlet vyjeli, komunikovala jsem s Přírodou, zda je tento výlet pro nás vhodný absolvovat.

Příroda mi 17.7.2015 sdělila toto:

O této akci vím, jsem o ní dobře informována. Máte možnost napravit či pomoci k nápravě a uzdravení několika míst, na jejichž zašpinění jste se také podíleli. Neberte však tento výlet na příliš lehkou váhu. Je to velice důležitý úkol. I když to tak možná ihned nebude vypadat.

Výlet 18.7.2015

Dojeli jsme na parkoviště u sedla Pindula. Vydali jsme se všichni po modré značce nahoru. Cesta byla příjemná, vál svěží větřík. Já s Martinem jsme vyhlíželi nějaký zdroj pitné vody, jelikož jsme si s sebou vzali nemnoho vody. (To, že si nevezmeme dostatek vody nebo předem nezjistíme dostupný pitný vodní zdroj se nám ještě nestalo). Po chvilce se nám ukázal malý potůček, z něhož se dalo pít.

Další zastávka byla na rozcestí Černá hora u vyschlé studánky Sladsko. Martin zamířil rovnou ke studánce, rukama vyhloubil jamku, kde se po chvíli na písčitém povrchu začala objevovat vlhkost. Ostatní jsme šli posvačit kousek vedle na odpočívadlo.

Pak jsem šla za Martinem.

Stříška nad studánkou byla značně poškozena, visel na ní popisek, že se voda nedoporučuje pít. Něco v tom smyslu, že nevyhovuje z hlediska složení. Nevím přesné znění.

Požádala jsem Spojené Síly Světla o energie pro toto místo. Poté jsem se přemístila těsně nad studánku, kde jsem vnímala jakousi nepříjemnou duchovní zrůdu, jako by na tom místě seděla. V tu chvíli jsem vnímala impulz od Přírody k zprostředkování energetické likvidace oné zrůdy. Což jsem učinila. Vnímala jsem proudící energie. Ostatní se již mezitím vydali dále po cestě nahoru. Zůstal tam se mnou jen Martin. Ve chvíli, kdy jsem skončila, se objevil další procházející turista. Příjemné energie, při kterých mi bylo do pláče dojetím, jsem cítila ještě chvilku cestou nahoru.

Další zastávka byla jen o kousek dál, kde začínalo borůvčí. Tam jsme chvilku pobyli.

Já s Martinem jsme pak pokračovali v cestě nahoru, ostatní zůstali na tomto místě.

Mířili jsme na Radhošť, v jehož blízkosti měla být podle mapy další studánka Radhoštice, kde jsme chtěli dobrat vodu.

Těsně pod vrcholem mne začalo pobolívat břicho. Než jsme tam došli, bolelo tak, že jsme si udělali nucenou přestávku. Lehla jsem si do trávy a snědla čistou výživu na povzbuzení organismu (guaranu). V tu chvíli jsem ani nepomyslela na požádání Spojené Síly Světla o energie. Martin byl v tu dobu bystřejší a požádal i pro mne.

Jelikož tam bylo velké teplo, chtěli jsme se přesunout do lesíku ke hledané studánce.

Lesík byl na okraji velice zašpiněn lidským odpadem. Již po pár metrech se tento lesík změnil v nádhernou „oázu“ plnou vzrostlého kapradí. Jak jsme tak chodili lesem a hledali studánku, značně se mi ulevilo od bolesti. Ještě chvíli jsme chodili sem a tam, brodili se kapradím, ale kýženou studánku jsme nenašli.

Na zpáteční cestě mne břicho již přestávalo bolet úplně, tak jsme prudčeji svažující se úseky dolů využili k běhu. Chvilku jsme se zastavili na místě, kde ostatní stále sbírali borůvky.

Další a delší přestávku jsme udělali opět u vyschlé studánky Sladsko, která již nebyla úplně vyschlá. Ve vyhloubeném dolíku se již držela voda.

Seběhli jsme k vodnímu zdroji (potůčku), kde jsme znova nabrali vodu. A o pár kilometrů dál jsme na loučce čekali na ostatní.

 

Duchovní komunikace z 19.7.2015:

Lucie: Spojené Síly Světla, kdo mi můžete říct něco ohledně mého vnímání na včerejším výletě? U vyschlé studánky jsem požádala o energie. Když začaly proudit, vnímala jsem, že se mám přemístit na místo nad studánkou. Tam jsem vnímala sedící temnou duchovní bytost. Hned po impulzu od Přírody jsem začala se zprostředkováním energetické očisty. Po skončení energie ještě chvíli proudily a mně bylo k pláči.

Voda: „V první řadě ti děkuji za spolupráci s ostatními.

Tento pramen byl obsazen temnou zrůdou, která tam byla nasazena jako čepička nad celou studánkou. Také proto v ní nebyla voda, respektive se voda nedostala na povrch. Bylo to však částečně způsobeno suchem. To proto, aby se celá situace snáze pročistila. Když jsi vstoupila na místo, kde tato bytost sídlila, energie, které v tu chvíli přes tebe proudily, ji vytlačily. V tu chvíli byla zranitelnější, oslabena a energetickou očistou zlikvidována. Energie, které jsi poté ještě cítila, byly jakýmsi opláchnutím po „špinavé“ práci. A zároveň poděkováním.“

Lucie: Vnímala jsem, že jsem součástí Tebe Vodo, a že je to můj úkol.

Voda: „Přírodní studánky jsou ti blízké. Stejně tak různé pramínky, remízky a v neposlední řadě také bytosti, které mají tato místa nyní na starosti. Sama jsi byla jakousi Studánkovou vílou. Něco jako vrchní sestra v nemocnici. Tvá funkce spočívala v dohlížení, kontrolování, organizování. Jednoduše v tom, aby vše klapalo tak jak má. Měla jsi na starosti rozsáhlá území, na kterých žilo a hospodařilo spousta dalších bytostí. A protože jsi duchovně stále za tato území zodpovědná, je na tobě, abys napravila chyby, díky kterým se mnohá místa zčásti či zcela zatemnila. Tvé napojení na mne je velice silné a intenzivní. Také proto skrze tebe mohou proudit energie pro „uzdravení“ spousty takových míst, jako jste navštívili včera.“

Lucie: Je ještě něco Vodo, co mi k tomu chceš povědět? 
.....

Cítím tvé obejmutí. Děkuji za ně.

 

Lucie: Spojené Síly Světla, můžete mi ještě někdo něco říci ohledně včerejšího výletu?

Příroda: „Jsem ráda za takovou úžasnou spolupráci mezi všemi zúčastněnými. Každý z Vás jste pomohl tomuto území. Každý se nějak přičinil.“

Lucie: Když jsme s Martinem vyšli na vrchol Radhošť, kde je postavena kaple pojmenovaná po Cyrilovi a Metodějovi, cítila jsem velice silnou bolest břicha. Tak silnou, že mi zabránila v chůzi a já musela na chvíli ležet. Po chvíli, kdy jsem si dala guaranu, jsme vstali a došli do lesíka, kde jsme původně chtěli najít studánku. Tam se mi výrazně ulevilo. Tento lesík na mne působil energeticky příjemně. Můžeš mi prosím Přírodo k tomuto něco sdělit?

Lucie: Omlouvám se Přírodo. Cítím únavu a nesoustředěnost, na chvíli tuto komunikaci přeruším, jdu se napít….

Už jsem „na příjmu“ Přírodo.

Příroda: „Probíhalo u tebe čištění ve spojitosti s křesťanstvím. A z dob, kdy ti byly do těla implantovány plody uměle vytvořených bytostí. Tak, abys je odnosila a porodila. Byla jsi jedna z mnoha, tak jak jsi již o této záležitosti kdysi komunikovala. Jedná se o dlouhodobou záležitost, kterou nelze vyčistit najednou. Tak jak jste se blížili k vrcholu, vsakovala jsi energie z okolí a vrstvy se více a více obnažovaly. Tato bolest musela proběhnout, aby se ukázalo, odkrylo co nejvíce napojení. Tato napojení vedla do jakési kopule, kde se shromažďovala energie. Taková malá „elektrárna“. Toto částečně sloužilo jako energetický zdroj pro udržení embryí při životě, která sloužila právě k implantaci.

Poté však bylo nutné, abyste z místa odešli do bezpečí Přírody, do blízkého lesíka. Protože energie těchto míst jsou ještě natolik silně znečištěné, že bys tuto očistu nemusela ustát. Nevím, jak dlouho se tato záležitost bude čistit. Zatím to vypadá z Vašeho pohledu dlouhodobě. V řádu několika let.

V lesíku jsi byla očištěna od nánosů, vrstva mohla být v tu chvíli částečně zpracována. A také se ti i fyzicky značně ulevilo.“

Lucie: Děkuji ti Přírodo.


Další dar v podobě energií
 

Od jisté doby vnímám po každém cvičení Pěti Tibeťanů v rukou zvláštní energii. Přirovnala bych to asi k magnetickému poli, jako když otočíme k sobě magnet stejnými póly, je cítit určitý tlak. Již při posledním cviku cítím slabé mravenčení v obou dlaních.

Když dlaně otočím směrem k sobě, cítím to, jako bych měla v rukou kouli, která "pruží". Při přibližování a oddalování rukou se velikost koule přizpůsobuje vzdálenosti rukou. Poté přesunu ruce nad břicho a vnímám totéž. Vnímám to až dovnitř do břicha a toto mi je velice příjemné, řekla bych až léčivé. Když přesunu ruce na jakoukoliv část od krku až po hlavu, "silové pole" zmizí a vnímám už jen teplo.

Včera večer (11.3.2017) jsem to mravenčení v rukou cítila již od prvního cviku. U posledního cviku jsem vnímala okolo mě "vodní" kouli. Měla jemně namodralou barvu a leskla se jako vodní hladina, nebo jako když se přelévá voda. Vždy, když se ruce hýbaly (při cviku), měla jsem pocit, že mé ruce prochází vodou. Po cvičení, když jsem otočila dlaně směrem k břichu, vnímala jsem tuto energii mnohem silnější než předešlé dny. Prostupovala mnou až k zádům. Pak mě Martin poprosil, zda to mohu vyzkoušet i na něm. U Martina jsem vnímala totéž, ale na jiných místech těla. Na břichu teplo a od solaru k hlavě tlak.

Při přípravě snídaně jsem silně vnímala energii Vody. Doslova mě to oblilo, jako když někdo z vrchu vylije kbelík vody. Ještě když to doznívalo, přišel Martin, kouknul na mě a s úsměvem konstatoval, že jsem úplně jiná.

Dlouho poté jsem cítila mravenčení v dlaních a pískání v uších.

 

Duchovní komunikace z 11.3.2017:

Lucie: Přírodo prosím o informace ohledně energie, kterou vnímám v rukou po cvičení Pěti Tibeťanů. Vzhledem ke karmickým vrstvám, které se u nás již delší dobu obnažují, si nejsem jista, zda tato příjemná energie je přirozená či se jedná o mou vlastní magii, kterou je třeba pustit.

Příroda: „… Ano, teď vnímáš i Vodu, která by si také ráda vzala slovo... Této energie se nemusíš bát. Jde o tvou přirozenou schopnost. Projevuje se jen ve chvílích, kdy jsi v pohodě a vyladěná. Proto ji vnímáš nejsilněji právě během a po cvičení Pěti Tibeťanů. Předávám slovo Vodě.“

Voda: „Energie, kterou vnímáš proudí přese mě. Nazvala si ji Silovým polem. Avšak více má společného s vodou. Odpor, který vnímáš, je podobný odporu hmotné vody. Tyto energie opravdu působí léčivě. Pomáhají čistit tělo od usazenin, různých škodlivin a všeho možného čeho se tělo potřebuje zbavit. Proto se u tebe projevilo fyzicky napohled zhoršené trávení. Ve skutečnosti jde o hmotný projev očisty tvého organismu. Ve tvém břiše (v oblasti břicha) se nacházejí organismy, které odebírají (kradou) živiny z tvé stravy. Doslova z nich odsávají energii. Tito paraziti jsou sice “pouze” na duchovní úrovni, avšak projevy jsou fyzické. Přikládáním rukou a působením energií na tyto oblasti se tito paraziti odplavují. Ty sama tuto energii neřídíš. Respektive její tok. Spouští se automaticky, pouze ve chvíli tvé vyladěnosti a ve vhodné situaci. Zatím se plně spouští pouze pro samoléčení. Dále pro zprostředkování energií pro tvého syna a ve vhodných situacích i pro manžela. Částečně (tzn. slaběji) se samovolně spouští v dalších situacích, které jsou pro to vhodné.“

Lucie: Děkuji Ti Přírodo a Vodo.

 

Dodatečná komunikace z 12.3.2017:

Lucie: Vodo, co mi prosím můžeš říct k tomu pískání v uších?

Voda: „Pískání v uších je v tomto případě také projevem ladění se na vyšší frekvence. Tak, jak jsem již říkala, energie, kterou vnímáš, je mou energií, tedy energie Vody. Ta energie, co proudí přese mě je mnohem silnější a tu již také pociťuješ. Jde o ladění se na stále vyšší frekvence, abys měla dosah na tuto co nejsilnější léčivou energii.“

Lucie: Děkuji


Výlet Beskydy - vodopády Satiny a Lysá hora

6.- 8.5.2017
 

Duchovní komunikace z 8.5.2017:

Lucie: Při sprchování po výletě jsem přijala nějaké informace ohledně včerejšího výletu s přáteli z NDC k vodopádům Satiny a na Lysou horu. Můžeš mi je prosím Vodo zprostředkovat znova? Ráda bych tyto informace zapsala.

Voda: „Během celého výletu jsi byla napojena na mé, ještě silnější energie. Tyto léčivé energie Vám všem, co jste byli tzv. připojeni, pomáhaly zvládat tento náročný výlet. Děkuji za spolupráci.“

Lucie: Mám pocit, že tyto ještě silnější energie začaly proudit již po sobotním výletě.

Voda: „Ano, je tomu tak. Poté, co jsi ze sebe začala vydávat a vracet zpět Přírodě, malá srdíčka, která ti nepatřila, se u tebe koridor pro příjem těchto léčivých energií rozšířil a tak se také zvýšil průtok energií. Na nedělním výletě jsi “rozdala” několik srdcí (kameny ve tvaru srdce). Dokázala jsi pustit něco, co ti bylo milé. Kamínky u tebe splnily účel, který měly a byl čas, aby “šly” dál. Vnímám tvou únavu, zkus se však ještě chvíli soustředit. Chci ti ještě říct, že koridor pro příjem léčivých energií Vody se stabilizoval. Nyní je možné poskytnou mé energie i ostatním bytostem.“

Lucie: Děkuji ti Vodo.

Příroda: „Chci ti poděkovat za vyslyšení impulzů a v převážné většině i převedení těchto impulzů do hmoty. Tedy reagovala jsi na ně. Není to ještě ideální, ale to se dá vše postupně vyladit. Jsme za to rádi. Za to, že jsi v sobě překonala jistý ostych říci o svých pocitech či vnímáních ostatním. Je škoda, že jsi na jeden impulz nereagovala, i když jsi jej vnímala. Jistý ostych a pocit, že na to není dosti času, ti nedovolil někomu o tvém vnímání říci důrazněji. Vím, že tě to mrzí a “uklidňuješ” se myšlenkou, že to asi nebylo důležité. Pomáhá však jakákoliv i sebemenší pomoc. A i taková pomoc je důležitá k tomu, aby se vše mohlo čistit a zpracovávat rychleji a lépe.“

Lucie: Šlo o impulz, kdy jsem vnímala u Satinských vodopádů nějaký uzavřený vstup. A vedle něco jako stůl, který zároveň sloužil jako zámek k tomu vstupu. Chyběl jen klíč. Tím klíčem mohl být asi kámen ve tvaru srdce. Asi stačilo srdce na kamenný stůl položit a zámek by se odemknul. Teď, když to píšu, však vnímám, že se vstup neotevřel.

Příroda: "Ve skutečnosti se položením srdíčka na kamenný stůl aktivoval zámek a je připravený na vhodný okamžik k otevření. Klíč (kámen ve tvaru klíče) se nachází na jiném místě, odkud se zámek dá odemknout."

Lucie: Děkuji ti Přírodo za informace a podporu.

Příroda: "Také děkuji za pomoc a odvahu."Další obrázky Lucie Kříbkové najdete v článku  Touha po přílišné dokonalosti může vést k pádu

Pokud byste chtěli v kvalitní tištěné podobě v různých formátech vlastnit některý z těchto nebo dalších obrazů, kontaktujte autorku na e-mailové adrese: luciekribkova@centrum.cz,
(webové stránky 
https://hrave-zdrave1.webnode.cz/ )

© Lucie Kříbková, červen 2017
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byly pro Vás tento text a tyto obrázky přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 164
  • 34
  • 28
  • 22
  • 24

Celkový počet hlasů: 272