Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články V: 60 - 69 | 61C. Restaurace s živou stravou III – Současný stav

61C. Restaurace s živou stravou III – Současný stav

Jiří Novák, Jana Neduchalová, Martin Skočík Vloženo 29.5.2013
Jana Neduchalová Martin Skočík

Živá strava rostlinného původu je základem stravování člověka. Tato strava zrcadlí původní záměr Stvořitelů, jakou výživu by měl člověk přijímat. Mentální a duchovní únava, harmonizační energie při duchovní komunikaci. Klíčem k dosažení světelné cesty je překonat prvotní problémy a nevzdat se. Restaurace se stává oázou čistých světelných energií, i místem, které inspiruje ke změně životní cesty. Restaurace se stávala terčem temných útoků o velmi vysoké temné frekvenci. Očistná síla restaurace se postupně zvyšuje. Inspirovat další bytosti k nalezení cesty neomezeného světelného vzestupu. Existují dva druhy síly vlivu – první je podporovaná Temnou stranou, druhá vychází z podpory Sil Světla. Kouzlo osobnosti nebo skrytá vnitřní síla magie? Magickou výbavu obnaženou z minulosti je důležité vydat, než mne ovládne. Přirozená karmická očista naznačuje, čeho všeho se ještě člověk potřebuje vzdát.

Jiří Novák

Třetí část tématu o restauraci s živou stravou v Brně

Tato třetí část tématu o restauraci s živou stravou je pokračováním článků 61A. Restaurace s živou stravou I – Jak to všechno začalo, 61B. Restaurace s živou stravou II – Reagovat včas na náznaky. Formou dalších duchovních komunikací obou provozovatelů restaurace, Jany Neduchalové a Martina Skočíka, se seznámíme s dalšími okolnostmi, které doprovázejí provoz jejich restaurace. Jaký je současný stav, jakými problémy procházejí v dnešní době. Zároveň bude patrné, jak se postupně vyvíjela kvalita jejich duchovní komunikace. Připomínám, že restauraci otevřeli na počátku června 2012 a na počátku února 2013 se stali oba součástí Nové duchovní cesty.


Jana Neduchalová, Martin Skočík

Význam přirozené živé stravy pro člověka na Zemi

Martin Skočík: Přírodo, chtěli bychom změnit texty o přirozené stravě na webových stránkách naší restaurace. Nemají tu správnou sílu. Co bys k tomu řekla? Můžeš mi ten text nadiktovat? (Duchovní komunikace ze 7.2.2013)

Příroda: „Ano, mohla. Ráda se toho ujmu.

Živá strava rostlinného původu je základem stravování člověka. Tato strava zrcadlí původní záměr Stvořitelů, jakou výživu by měl člověk přijímat. Šťavnaté plody, zelené listy a ostatní druhy zeleniny představují ten nejlepší zdroj životodárné energie, kterou denně člověk potřebuje. Stejně i ořechy a semínka představují obrovské zásobárny životodárných energií v koncentrované formě. Na této stravě člověk automaticky prospívá. Dalo by se říct, že funguje jako dobře namazaný stroj. Stroj namazaný tím nejlepším olejem.

Je nesporným faktem, že člověk se v průběhu historie světa stravoval rozličným způsobem. Ať už byla důvodem horší dostupnost potravin nebo nepříznivé klimatické podmínky. Drsné podmínky některých historických epoch způsobily výrazný odklon od původního přirozeného stravování. Narážím tím na konzumaci masa rozličných zvířat.

V těžkých (temných) časech se k masu člověk musel uchýlit, aby vůbec přežil. Pud sebezáchovy byl silnější než etické principy. Člověk si konzumací masa doslova zachránil život, avšak zanechalo to na něm nepříznivé důsledky. Výrazné snížení citlivosti, zvýšení agresivity. Zanášení svých těl temnými energiemi, které byly vytvářené zabíjením zvířat, která umírala nepřirozenou, předčasnou smrtí. Člověk si tím pádem neuvědomil, že by s tím měl přestat, když se zlepšily podmínky dost na to, aby se vrátil k přirozené, původní stravě. Jeho zatemněnost ho vychýlila. Člověk si to (v globálním měřítku) neuvědomuje dodnes.

„Vyrábí" maso a následně ho konzumuje v obrovských množstvích, i když dostává signály, že své tělo neživí optimální stravou. Toto můžeme říct o téměř všech zpracovaných potravinách, které se dnes dají koupit. I původně výživné potraviny jsou dnes plné chemie a jiných lidskou schránku ničících přísad. Avšak to je jen důsledek příčin, které tento stav vyvolaly.

Lidská arogance, nadřazenost a pocit, že je na Zemi pánem, vyústila v dnešní stav světa. Násilí, kam se člověk podívá. Nadměrné zneužívání přírody a jejích zdrojů. Plýtvání, devastování přírody bez rozmyslu. Chamtivost, intriky, zlem nasáknuté i původně dobré záměry. A tak bychom mohli pokračovat. A jak se v důsledku toho všeho člověk oddělil od přírody, neuvědomuje si, jak velmi svou činností přírodu devastuje. A stejně tak si neuvědomuje, jak devastuje své tělo nevhodnou stravou, která pro něj není určená.

I na nevhodné stravě může člověk „žít“ - přesněji by se dalo říct živořit. Ale zdaleka nemůže využívat potenciál, který se v každém člověku skrývá. Pokud člověk zařadí velké množství přirozených potravin do svého jídelníčku, dovolí tím i silám přírody vstoupit do jeho těla. Tyto síly mají účinky, o kterých se lékům může jen zdát. Příroda dokáže poskytnout všem lidem dostatek živé stravy. Člověk musí jen změnit své postoje k sobě, ke svému tělu, k okolí a přírodě. Když člověk začne žít v souladu s přírodou, příroda se o člověka postará tak, jako se stará o každou svou součást. Síla přirozené stravy je nepředstavitelná a přitom dobře známá. Proč plodit násilí, když to jde i bez něj a mnohem, mnohem lépe? To je všechno, co bych k tomu chtěla dodat.“

 

Martin Skočík: Přírodo, máš na srdci něco, co mi chceš říct?  (Duchovní komunikace z 9.2.2013)

Příroda: „Navštiv dnes ráno les, sám máš chuť tam jít. Cítíš, že tam je ti dobře. Při každé návštěvě lesa na tebe působí mé harmonizační energie, které se v čisté přírodě vyskytují ve větší intenzitě, než v „přírodě“ ve městech. Les má mnohem větší harmonizační potenciál než městský park. Je to i z důvodu menší snahy o údržbu, kterou v lese člověk vykonává. Tak neztrácej zbytečně čas a běž načerpat energii. Potřebuješ ji na víkend, který je před vámi.“

Mentální a duchovní únava, harmonizační energie při duchovní komunikaci

Martin Skočík: Přírodo, proč se cítím z duchovní komunikace na jednu stranu unavený, ale na druhou stranu „probuzený“, nabitý energií?

Příroda: „Duchovní komunikace je náročná aktivita. Ne na fyzické úrovni, ale spíše na úrovni psychické, mentální. Člověk se potřebuje intenzivně soustředit, aby mohl zachytit komunikaci v co nejvyšší přesnosti a čistotě. Z tohoto důvodu je to energeticky náročná činnost, i když to na první pohled nemusí být zřejmé. Navíc pro začátečníka je to náročnější v tom, že to nemá zažité.“

 

Komentář Jiří Novák: Psychická a mentální únava se týká každé rozumové činnosti. Při duchovní komunikaci se však do procesu zapojují kromě mozku a vědomí ještě další tělesné či duchovní orgány, které člověk běžně nepoužívá. Například některé čakry, zejména na 5. – 7. úrovni (třetí oko na čele). Dále Centrum vnitřního vnímání v oblasti brzlíku a duchovní energetické části dalších center v mozku – hypotalamus, epifýza, hypofýza. Tento proces zatím ještě nikdo nedokázal detailně prozkoumat a popsat. A navíc tomu může být u každého člověka jinak. Tyto další orgány nejsou běžně zvyklé na dlouhotrvající záměrnou činnost spojenou s plnou pozorností. Je proto logické, že delší duchovní komunikace s vyššími Silami Světla může přinést neobvyklý typ únavy. Přestože je člověk při duchovní komunikaci promýván čistou duchovní energií vysoké frekvence.

 

Příroda: Proto je důležité komunikovat každý den, ale zase na úkor komunikace nezanedbávat hmotné povinnosti. I tady platí, stejně jako ve všem, vyladit se do středu, žádné extrémy. Současně s informacemi, které získáváš komunikací, do tebe proudí i harmonizační energie od bytosti/sféry, se kterou komunikuješ. Je to takový bonus. Je to jakoby zisk z energie, kterou musíš sám do komunikace vložit.

Teď už chápeš ty čokolády a oříšky u pana Nováka. Tedy ne že bys ho za to odsuzoval, ale teď sis to už zažil, jaké je to být silně unavený až vyčerpaný dlouhou dobou soustředění na čistě duchovní činnost. Avšak tvé kapacity se budou zvyšovat pravidelným komunikováním. Myslím, že pro teď stačilo. Čeká tě dnes dost práce. Děkuji za tvé vyladění.“

Martin Skočík: I já děkuji.

 

Komentář Jiří Novák: Duchovní komunikace Martina Skočíka uveřejněné na konci předchozí části 61B. Restaurace s živou stravou II – Reagovat včas na náznaky a na začátku tohoto třetího pokračování představují duchovní komunikace z období několika dnů po vstupu na NDC, tedy ze samotného počátku jeho duchovního komunikování. A jak jsem uvedl již dříve, tyto komunikace měly společnou vysokou přesnost a kvalitu. Bylo to i z toho důvodu, že Martin Skočík  se věnoval duchovní komunikaci pravidelně. Na samotném počátku duchovní komunikace bývají sdělení krátká, stručná. Pokud však člověk pravidelně komunikuje, komunikační kanál se postupně rozšiřuje, upevňuje a člověk začne přijímat i delší sdělení týkající se nejrůznějších témat.

Duchovní komunikaci se věnovala i Jana Neduchalová. A i přesnost a pravdivost její duchovní komunikace se během několika týdnů posunula až k optimu, kterým je 99%.

Klíčem k dosažení světelné cesty je překonat prvotní problémy a nevzdat se

Jiří Novák: V polovině dubna 2013 mi Jana Neduchalová poslala ke zhodnocení první své komunikace s následujícími slovy:

Jana Neduchalová: Posílám konečně kousek své komunikace ke zhodnocení, abych aspoň trošku tušila, na čem jsem. Občas mám pocit, že to musí být výmysly mé divoké fantazie, občas mi přijde, že některé věci bych sama nevymyslela a přesto se mi "vynořují" v hlavě. Přepis je na konci mailu.

První komunikace Jany Neduchalové

Jana Neduchalová: Přírodo, jak se máš? (Jeden z prvních pokusů o duchovní komunikaci 5.2.2013)

Příroda: „Jsem dost utlačená a pod tlakem lidstva ze snahy ovládnout mě. Potřebovala bych více prostoru, a abych mohla být součástí lidských obydlí a ne končit tam, kde lidské osady začínají.“

Jana Neduchalová: Děkuji, Přírodo.

 

Komentář Jiří Novák: Podle Přírody je přesnost přenosu 85%, pravdivost 88%. Zatím ne zcela přesně vyladěný přenos, do kterého autorka částečně promítla vlastní dojmy. Přesnost a pravdivost další komunikací se však rychle přibližovala k hranici 99%. Jak se říká, opakování je matkou moudrosti.

 

Jana Neduchalová: Osobní Karmo, prosím, jak se vyvíjí situace v naší restauraci? (Duchovní komunikace z 16.2.2013)

Osobní Karma: „Postupně s vaším upevňováním na NDC se i do vaší restaurace dostává více světelné energie. Díky vám se toto místo stává útočištěm Sil Světla ve hmotě. Sama sis musela všimnout, že už ti nevadí tam trávit tolik času, někdy je to až naopak. Je to velmi důležité i pro Přírodu, protože takto získala prostor působit na lidi tou správnou přirozenou stravou. Ukazujete jim tu správnou cestu.“

 

Jana Neduchalová: Osobní Karmo, prosím o navázání komunikace. (Duchovní komunikace z 27.2.2013)

Centrální Karma Nového vývoje: „Tady Centrální Karma Nového vývoje. Aktuálně mám toho víc co ti říct. Prvně jsem ráda, že ses natolik vyladila. Dnešním dnem se stáváš mým dalším spojovacím místem ve hmotě. To znamená, že budu mít ve hmotě stabilnější ukotvení.“

 

Jana Neduchalová: Co to pro mě znamená, že jsem tvým dalším styčným bodem s hmotou?

Centrální Karma Nového vývoje: „Jsi důležitá pro NDC a současně jsi pod ochranou světelných sil. Na každý krok špatným směrem budeš řádně upozorněna. Na NDC jsi stabilní. Cítím, že tě to zajímá ještě víc, ale aktuálně to pro začátek ode mě stačí.“

 

Jana Neduchalová: Osobní Karmo, máš pro mě ještě nějaké další informace?

Osobní Karma: „Jak sis všimla, je na tebe napojená Centrální Karma Nového vývoje, za což tě chválím za vyladění. Nadále pokračuj v čištění a vylaďování, brzy poznáš další světelné sféry.“

 

Jana Neduchalová: Děkuji vám.


Restaurace se postupně stává oázou čistých světelných energií

Komentář Jiří Novák: Tak jak ubíhal týden za týdnem, karmické čištění majitelů restaurace i vnitřních prostor restaurace plynule pokračovalo. Restaurace se čím dál více stávala oázou čistých světelných energií. Stále však je co zlepšovat – svůj osobní přístup, vnitřní prostory restaurace, jídelní lístek. Postupem času vyplynul na počátku května 2013 další, tentokrát už menší problém, s částečnou zatemněností nápojů nazývaných Smoothie, o které jsem se zmínil v úvodu.

Vývoj celkové situace v restauraci naznačují další duchovní komunikace Martina Skočíka a Jany Neduchalové z nedávné doby.

 

Jana Neduchalová: Spojené Síly Světla, kdo pro mě máte nějaké informace? (Duchovní komunikace z 12.3.2013)

Příroda: „Tady Příroda. Dobře, že sis dnes uvědomila, kde vězí tvůj problém. Velmi důležité teď pro tebe bude sžít se se svým hmotným tělem, vytvořit si s ním vazbu. Vnímám tě jako součást mě i s tvým hmotným tělem, proto je nanejvýš vhodné vytvořit s ním vazbu a respektovat ho. Celé věky ses k tělu chovala jako k nástroji ke komunikaci s lidmi a k ovládání ostatních. Současně i v tomto životě jsi poměrně dlouho používala svou magickou výbavu, jak už sis dnes uvědomila. Nebude to pro tebe jednoduché, ale musíš se tohoto chování zbavit. Sama vidíš, jak to teď znovu vylezlo na povrch a jak se chováš k lidem. Bylas zvyklá mít ve všem rozhodující slovo. Všichni tě poslouchali, mělas moc. Dokonce takovou, žes ovlivnila dějiny, jak už ti říkal Martin.“

 

Martin Skočík: Přírodo a Planeto Země, jak vnímáte naši restauraci? (Duchovní komunikace ze 14. 3. 2013)

Příroda: „Začnu první. Vaši restauraci vnímám jako světlý bod na mapě, jako maják v tmavé noci. Energie, kterou restaurace vyzařuje, přitahuje ty správné lidi. Lidi, kteří jsou vnitřně otevření změnám a kterým můžete výrazně pomoci. Ukázat jim, že stravování v bližším vztahu s přírodou je možné a že to není jenom odříkání.

Mimo jídla, která podáváte hostům, na ně působíte i svou vnitřní harmonií. Ti vnímavější to cítí, jen to neumí přesně definovat. Toto se týká víc Janky než tebe, protože ty s lidmi až tak často nekomunikuješ. Tvá úloha spočívá hlavně v přípravě jídel. Svou vyladěností dodáváš každému jídlu velký energetický potenciál. Protože při tvé práci přecházejí automaticky světelné energie z tvého nitra do všeho, čím se zabýváš, co právě tvoříš. A to příznivě energeticky ovlivňuje každé jídlo, které připravuješ. Je to zodpovědná úloha a vyžaduje si zachovat trvalou čistotu, aby výsledný efekt byl maximálně pozitivní.

Když hosty přesvědčí jídlo, že se takto lze stravovat, Janka je v tom může ještě podpořit a povzbudit. I to je velmi důležité. Neméně podstatný je i vliv samotných prostor. Na pohled ještě není všechno dokonalé, ale na tom pracujete. Pohoda a pocit bezpečí, které cítíte i vy, vnímají i jiní lidé. Je to dáno energetickou čistotou samotných prostor. I proto je důležité udržovat čistotu a odstraňovat všechny temné nánosy. Ať už jsou od hostů, nebo od vyšších temných sil, které se opakovaně pokouší škodit. I kvůli tomu máte světelnou podporu. Aby tam bylo dobře nejen vašim hostům, ale i vám.“

Planeta Země: „Cítím čistotu z místa vaší restaurace i přesto, že se nachází v oblasti s velkým počtem míst se zvýšenou koncentrací temných sil. O to víc tento protiklad bije do očí. A jak už Příroda řekla, tato energie přitahuje stejně naladěné lidi. Vnímám to jako místo, ve kterém je světlo momentálně dobře ukotveno. A to i přesto, že tomu tak vždy nebylo.

I když jste restauraci otevřeli s dobrým záměrem bez skrytých vedlejších úmyslů, temné vrstvy, které jste měli na sobě, vás nenápadně ovlivnily tak, že na hmotné úrovni – jídlem, jste sice lidem pomáhali, ale na duchovní úrovni jste nevědomky hosty vystavovali působení poměrně silných temných energií. A nejen ostatní lidi, ale i sebe a dokonce nejvíc. A byla to právě přírodní strava, která vám nakonec pomohla najít správnou cestu, odhalit skrytou temnotu, která vás stahovala. Z toho je dobře vidět, že dobrý záměr často nestačí a i dobrý záměr může člověka stáhnout do pádu (anebo jeho pád může ještě prohloubit). Jedině spojení s Přírodou, vnitřní síla, vzájemná spolupráce a odhodlání na sobě pracovat dokážou tento temný tlak překonat.“

 

Martin Skočík: Děkuji vám oběma.


Restaurace jako místo, které inspiruje ke změně životní cesty

Jana Neduchalová: Přírodo, prosím, můžeš zhodnotit stav fungování naší restaurace? Z pohledu duchovního, celkového. (Duchovní komunikace ze 13.4.2013)

Příroda: „Vaše restaurace je aktuálně velmi důležitá z duchovního hlediska. Je to místo, které spoustu lidí může inspirovat nejen ke změně jídelníčku, ale i ke změně myšlení. K připuštění duchovní roviny života a veškerého dění. Přestože vám někteří hosté prostory stále zanášejí temnými vlivy. A vyšší temné hierarchie vám sesílají temné bytosti, aby vám škodily a snažily se vás zvrátit ke směřování k Temnu. I přes to všechno jsou prostory mimořádně čistým místem v porovnání s okolím. Tím, že jste se naučili rozpoznávat pravotočivost a levotočivost bioenergií v potravinách, dáváte vašim hostům to nejlepší, co můžou dostat. Současně do jídla při jeho přípravě automaticky přechází část pravotočivých energií z vás i z prostředí. A to ještě zvyšuje hodnotu pokrmů. Ač se vám práce může zdát náročná a únavná, je zapotřebí, abyste vytrvali. Každé další čisté místo je obrovským přínosem pro celkový vývoj na Zemi.“

 

Jana Neduchalová: Děkuji, Přírodo.

Příroda: „I já děkuji za tvou otázku.“

V některých obdobích se zvyšoval zájem temných sil o prostředí restaurace

Martin Skočík: Spojené Síly Světla, v posledních dnech vnímám v restauraci zvýšený zájem temných sil. Máme tu denně temné bytosti, které výrazně škodí. Prosím o detailnější informace k současné situaci. (Duchovní komunikace z 16. 4. 2013)

Centrální Karma: „Tady Centrální Karma. Už od období vašeho vstupu na NDC je vaše restaurace místem střetů Světla s temnými silami. Čím výše stoupáte vy, tím více se zvyšuje harmonie i v restauraci, ve které denně trávíte hodně času. Čím vyšší čistota bytosti, místa, předmětu, anebo určitého směru, metody, tím větší zájem o ovládnutí ze strany Temna. Sami pociťujete, jak temné bytosti škodí.

V současné době s příchodem opravdového jara všechno začíná růst, probouzet se. Energetický potenciál roste. Pro všechny bytosti je to pozitivní období, kdy se množství dostupných energií v přírodě zvyšuje a je možné je vnímat a využívat na své čištění a čistou tvořivou činnost. S pokračující karmickou očistou se však současně obnažují stále vyšší temné síly. S vaší stoupající vnitřní čistotou proto na vás tlačí stále temnější vlivy. Dochází k jarnímu střetu, který je však potřebné ustát.

Důvěra ve správnost světelného vývoje je velkým bonusem. Když si budete vědomi faktu, že máte světelnou podporu, budete schopní ustát jakékoliv temné útoky. Teď je kladen velký důraz, abyste důkladně pracovali na svých základech a byli stabilní ve svých postojích. Bojovat se u vás ještě bude, ale výhra bude znamenat pro Světlo velké plus.“

Restaurace se stávala terčem temných útoků o velmi vysoké temné frekvenci

Martin Skočík: V čem spočívá fakt, že nejsme schopní čelit útokům samostatně?

Anděl restaurace: „Temné bytosti, které se u vás stále častěji objevují, dosahují vysoké frekvenční úrovně. Vaše energie, kterými disponujete na základě vaší vnitřní harmonie, nedosahují jejich úrovně. Proto se s tímto musíte obrátit na bytosti z čela NDC, které dosahují na dostatečně vysoké energie.“

 

Martin Skočík: A co ty? Ty to nemůžeš zvládnout sám, anebo s naší pomocí?

Anděl restaurace: „Jsou i vyšší temné sféry, než je moje domovská sféra. Právě z takovýchto sfér k vám momentálně přichází útoky. Je však zapotřebí vytrvat a dál na sobě pracovat, nenechat se ubít.“

Očistná síla restaurace se postupně zvyšuje

Martin Skočík: Spojené Síly Světla, prosím o zhodnocení situace v restauraci, co se tu momentálně děje? Děkuji. (Duchovní komunikace z 17. 4. 2013)

Centrální Karma: „Síla Světla a čistota se zvyšuje ve všech bytostech, které kráčejí po NDC. A stejně tak i na všech místech, na kterých tyto bytosti pracují, žijí, anebo je jinak zvelebují. I síla očistných míst v přírodě stoupá. To stejné platí i o vaší restauraci, která příznivě ovlivňuje váš vzestup. Dlouhou dobu však bylo toto místo hnízdem temných sil. Ať už to bylo způsobeno tím, co se tu dělo v minulosti, anebo tím, co jste sem vpustili vy (i když nevědomky) ještě před vstupem na NDC.

Tím, že se průběžně očišťuje i toto místo, stále si udržuje pozornost temných sil, které se pokouší opětovně škodit. Vyskytují se tu temné bytosti, které rozšiřují temné energie a snaží se narušit vaši práci. Jak energie v přírodě stoupají, život se probouzí. Současně se z vrstev obnažují stále silnější temné síly, které vás pak ohrožují. Je potřebná průběžná léčba a očista, aby to tady zůstalo čisté, a abyste i vy byli chráněni od negativních vlivů. Dlouhodobé vystavování se účinkům Temnoty nemůže žádné světelné bytosti prospět. Proto i vy očisťujte prostředí své restaurace denně. Vždy, když budete cítit přítomnost temných sil.“

 

Martin Skočík: Na podporu tu máme anděla, který to zde také čistí. Jak je možné, že to někdy nezvládá? Co můžeme udělat pro to, abychom to tu byli schopní trvale ochraňovat?

Centrální Karma: „Ano, podporu máte, avšak bytosti, které vám poslední dny škodí, jsou vyšší úrovně než vaše andělská podpora a stejně tak i vaše vnitřní vyladění. Jedině vzestupem nad jejich úroveň frekvence bioenergie můžete účinně přivést energie, které jsou schopny tyto bytosti zneškodnit. To je další motivace na udržení snahy o maximální vztlak vzestupu.“

 

Martin Skočík: A co tedy náš anděl? Nebylo by vhodné ho „vyměnit“ za vyšší světelnou bytost?

Centrální Karma: „Bytost, kterou máte na podporu, je dostatečně vysoko na to, aby vám zvládla pomoci očistit běžné temné nánosy a očistit se od vlivů a zásahů přicházejících zatemněných bytostí. Avšak momentálně jste se stali terčem silných útoků, které mají za cíl narušit vaše fungování. Podkopat vaši morálku a zničit vaše přesvědčení, že to má smysl. Každá světelná práce má smysl, i když výsledky není možné vidět hned. I stromu trvá nějakou dobu, než od vyklíčeného semínka začne rodit plody. Proto je zapotřebí vytrvat, vnímat, co je správné a důvěřovat Silám Světla, které vedou světelný vývoj. Vědí totiž, jak zasáhnout, aby se věci vyvíjely optimálním směrem.“

Můžete inspirovat další bytosti k nalezení cesty neomezeného světelného vzestupu

Jana Neduchalová: Spojené Síly Světla, můžete mi prosím říct, jak je to teď s naší restaurací? Jak to vnímáte z vyššího nadhledu? (Duchovní komunikace z 25.4.2013)

Centrální Karma Nového vývoje: „Aktuálně vás vnímám jako důležité místo pro boj Světla s Temnotou. Vaše prostory se čím dál více čistí, stejně jako vy, a tedy zjevují se vám tam stále vyšší a vyšší temné bytosti. Není lehké to vše zvládnout a překonat, ale Síly Světla o vás ví a pomáhají vám. Vaše práce je důležitá už proto, že můžete často inspirovat další bytosti k nalezení neomezeného světelného vzestupu, ač to ani jeden z vás nemusí vědomě pocítit.“

 

Jana Neduchalová: Jak je to s lidmi, kteří jsou výrazně zatemnění? Zejména ti, co se věnují něčemu výrazně zatemňujícímu, například v rámci Staré duchovní cesty. Jak na tyto lidi působíme?

Centrální Karma Nového vývoje: „Tito lidé sice často mají probuzené duchovní vnímání, nicméně nedokážou rozpoznat, co je skutečně zlé a co dobré. Někteří z nich vnímají příjemné energie plynoucí z vás, ač jsou sami zatemnění. Někteří další se naopak u vás cítí nepříjemně, ale nedokážou rozpoznat proč.“

 

Jana Neduchalová: Děkuji Karmo. Přírodo, ty mi k tématu naší restaurace máš co říct?

Příroda: „Samozřejmě. Vaše práce je velmi důležitá, ačkoliv je často únavná. Potřebujete vytrvat. Pracujte na posílení svých světelných základů, abyste všechno ustáli. Svrhává se na vás stále víc a víc útoků, tak jak vy stoupáte ve Světle a vaše restaurace s vámi. Je důležité, že je další oblast, kde má Světlo své místo na Zemi. Na vaše hosty mají prostory i jídlo příznivý účinek, i když máte prostory vybaveny velmi skromně. Důležitější však je příznivý energetický vliv čistého jídla i harmonického prostředí na všechny příchozí. Vytrvejte dál ve své poctivé práci.“

Zkoušení fungování vzájemné telepatie

Jiří Novák: Současně jsem začátkem května 2013 dostal následující sdělení Jany Neduchalové týkající se problému telepatie:

„Ještě bych ráda poděkovala za poslední článek o telepatii. S Martinem jsme se o to už dřív občas pokoušeli, posílali jsme si čísla. Nejednou jsme byli hodně blízko. Teď na to zas nemáme moc čas. Nicméně stále častěji se nám stávají situace, že například jsem měla celý den telefon v kabelce s vypnutým zvukem i vibrováním a najednou jsem ho automaticky bez přemýšlení vytáhla a podívala se na něj, protože jsem věděla, že po mně Martin něco chce. A měla jsem od něj pár minut starou zprávu. Jednou zase přišel večer ke mně, kdy jsem poslední dvě až tři hodiny to brala jako samozřejmost, že přijde, bez toho, aby se ohlásil. On pak říkal, že se až později odpoledne rozhodl, že přijde - přibližně v dobu, odkdy jsem ho já čekala. Tedy telepatii navzájem určitě budeme zkoušet dál, evidentně nám to může jít.

Existují dva druhy síly vlivu – první je podporovaná Temnou stranou

Jana Neduchalová: Jednou, kdy jsem si celý den nenašla čas na řádnou duchovní komunikaci, jsem se o ni pokusila v posteli před spaním bez zapisování. Myšlenky mi přišly natolik zajímavé, že jsem se o ně další den podělila s Martinem. O nějaký čas později jsem poprosila Přírodu o jejich zopakování, abych si je mohla zapsat.

Jana Neduchalová: Přírodo, mohla bys mi prosím zopakovat komunikaci o dvou různých druzích síly vlivu? Kterou jsem dříve vnímala jen formou myšlenek, ale neměla jsem možnost ji zapsat? Děkuji. (Duchovní komunikace z 23.5.2013)

Příroda: „Samozřejmě. Martin udělal dobře, že ti doporučil se na to znovu zeptat a zapsat si to.

Existují dva druhy síly vlivu, kdy jedna je podložená Silami Světla a jedna Temnými silami. Nejprve se vyjádřím k síle vlivu podporované Temnou stranou. Tato moc je často dána člověku nepřirozeně jeho aktuálním sociálním, pracovním či finančním postavením. A v pozadí za tím bývá napojení na magické systémy, které umělým nepřirozeným způsobem posilují tvořivou sílu bytosti, její vliv na probíhající události, i na celkový vývoj.

Ačkoliv v případě finanční moci se může zdát, že se osoba vypracovala poctivě, často jsou v pozadí temné magické vlivy nebo, které nabytí peněz urychlily nebo neetická činnost, která vede civilizaci k duchovnímu pádu. Například obchodování s masem. Může se zdát, že jde o poctivý obchod, poctivě vydělané peníze, avšak už jen samotné překupování masa a celý masný průmysl jsou velmi zatemněné.

Podobné je to například s funkcí ve vysoké politice. Postavení politika mu automaticky dává možnost podílet se na řešení státních problémů, pomáhat. Avšak málokdy toho využívá tím správným způsobem. Mnohem častěji svou moc zneužije k dosažení vlastního prospěchu bez ohledu na negativní dopady na jiných místech. Extrémním případem takových bytostí jsou mocní lidé – diktátoři, vojevůdci. Velké škody na celkovém vývoji však mohou způsobit i běžní politici, finančníci, a také někteří lidé zabředlí do metod Staré duchovní cesty, kteří si svou magickou výbavou získávají přízeň a energii na úkor druhých. Není to tak dávno, co jsi to sama podobným způsobem dělala v některých minulých životech. A dokonce také dříve v tomto životě, i když nevědomky.

Druhý typ síly vlivu vychází z podpory Sil Světla

Pak je tu druhý typ síly vlivu, a to přirozená síla vlivu podporovaná Silami Světla. Tato síla vlivu nepramení z žádných zatemněných činností nebo temných předpokladů, úpisů, závazků. Ani z energetického parazitování na okolních bytostech, nebo i na Přírodě a Planetě. Tato přirozená síla vlivu je důsledkem vnitřní čistoty člověka, posiluje se morálně a eticky čistým životem. Je to síla vlivu, která vychází z přirozeného spojení takového člověka s Přírodou, z propojenosti nejen na hmotné, ale i na duchovní úrovni. A proto je také Přírodou podporována.

Je to možnost dělat skutky, které jsou příznivé jak pro všechny zúčastněné, tak také pro samotnou Přírodu, planetu Zemi i celou lidskou civilizaci. Díky této přirozené síle vlivu můžete pozitivně ovlivňovat životy druhých, působit na ně bez přetvářky, kamufláže, nátlaku, bez vydírání. Jinak vypadá zahraný zaplacený úsměv, který překrývá touhu ega té bytosti po osobním prospěchu než upřímný úsměv pramenící z čisté radosti, z přirozené potřeby pomáhat druhým bytostem, podílet se na pozitivních stránkách celkového vývoje. Právě tento typ vlivu je skutečným a dlouhodobým přínosem pro obě strany. Na rozdíl od krátkodobého nebo dokonce jen zdánlivého přínosu temných aktivit.

Je důležité, aby sis toho všeho byla vědoma, protože se ti dostává stále více síly vlivu podporované Silami Světla. Je to zejména kvůli tvému aktuálnímu úkolu. Práci pro Temnou stranu sis vyzkoušela, měla jsi velkou temnou moc pramenící ze skryté magické výbavy. Dostala jsi vždy všechno, co jsi chtěla. S velkou silou vlivu tedy pracovat umíš, hlavně je důležité si uvědomovat, že teď tato síla pramení jinde. Využij tohoto tvého potenciálu, jak nejlépe dovedeš. Neboj se s ním vyjít „do ulic“.“

 

Jana Neduchalová: Je toto vhodné posílat k připojení ke článku o nás?

Příroda: „Ano, vhodné to je. Pomůže to mnoha lidem si uvědomit skutečné pozadí síly vlivu na probíhající události i na celkový vývoj. Nejen těm, kteří už na NDC jsou, ale i těm, kteří se o její nastoupení pokouší anebo s ní zatím jen sympatizují.“

Jana Neduchalová: Děkuji.

Kouzlo osobnosti nebo skrytá vnitřní síla magie?

Jana Neduchalová: Ještě se vrátím ke zneužívání síly svého vlivu v tomto životě i v minulosti a ke skryté temné moci, o které se v souvislosti se mnou zmínila v komunikaci Příroda.

Nejednou se mi stala například situace, kdy mi záleželo na rozhodnutí někoho jiného. V takových chvílích jako by se něco vevnitř mě rozběhlo, nějaký nepopsatelný pocitově vnímatelný proces.  Výsledek rozhodnutí dopadl samozřejmě příznivě pro mě, i když větší celkový přínos by byl v případě opačného verdiktu. Myslela jsem vždy, že to je jakási síla osobnosti, mé vnitřní kouzlo. Až s některými odkrytými karmickými vrstvami jsem zjistila, že nešlo o žádnou pozitivní vlastnost mé osoby, ale aktivní magickou výbavu.

Jedno období jsem měla dost krizové v souvislosti s karmickým čištěním z ovládání. Připíšu komunikaci částečně související i s předcházející komunikací o silách vlivu. Současně se jedná o pokračování dění, které je popsáno v mé komunikaci z 12.3.2013 v tomto článku.

Magickou výbavu obnaženou z minulosti je důležité vydat, než mne ovládne

Jana Neduchalová: Spojené Síly Světla, jaké pro mě máte informace ohledně mé aktuální situace? (Duchovní komunikace ze 14.3.2013)

Příroda: „Tady příroda. Cítím, že se mi vymykáš z mé kontroly. Nechala ses částečně ovládnout svými skrytými magickými schopnostmi, které se posílily obnažením dalších karmických vrstev z minulosti. Je na čase, abys s tím něco udělala, jinak se můžeš dostat velmi snadno do pádu. Je zapotřebí, abys vydávala svou magickou výbavu a častěji žádala Síly Světla o očišťující světelné energie. Aktuální vážná situace si to vyžaduje. Jedině tak můžeš vytrvat na vzestupné cestě.“

 

Jana Neduchalová: Jedná se o mou magickou schopnost ovládat? Kdy jsem schopná téměř jakéhokoliv muže získat pro svůj prospěch?

Příroda: „Ano, tato schopnost se ti teď transformovala na obě pohlaví, používáš ji na všechny. Správně jsi rozeznala odkrytou vrstvu, ale nesprávně s ní zacházíš. Začni se více kontrolovat při interakci s lidmi. Nesnaž se je za každou cenu získat pod svůj vliv. Celé je to jen tvá magie.“

 

Jana Neduchalová: Spojené Síly Světla, máte pro mě nějaké informace? (Duchovní komunikace ze 17.3.2013)

Osobní Karma: „Dnešní den jsi zvládla poměrně dobře, nesnažila ses nikoho ovládat. Velkou část své magické výbavy jsi již vydala, ale stále toho máš ještě dost. Proto nepřestávej s čištěním a vydáváním. Spojené Síly Světla ti pomůžou.“

Přirozená karmická očista naznačuje, čeho všeho se ještě člověk potřebuje vzdát

Jana Neduchalová: Když to shrnu: Jedno období, kdy jsem se karmicky čistila z používání vysoké magie, kterou jsem používala k ovládání lidí, pro mě bylo dost nepříjemné. Uvědomila jsem si a z duchovních komunikací zjistila, že jsem tuto magii používala v minulých životech, ale často i v tomto. Šlo o ovládání mužů skrze využívání fyzické přitažlivosti. Částečně vědomě, částečně podvědomě jsem používala gesta, kterými jsem nevědomky získávala muže, o které jsem reálně neměla nejmenší zájem. Ale cítila jsem potřebu je ovládnout, mít je pod kontrolou. Současně jsem veškeré ženy vnímala jako své sokyně.

Při odhalení této vrstvy jsem požádala Martina, aby se i on zeptal ve své komunikaci, oč šlo. Vyšlo najevo, že jsem dokonce jeden život umřela na vykrvácení, když jsem si sama způsobovala potrat. Coby kurtizána jsem to dělala vícekrát. V komunikaci z 12.3.2013 v tomto článku jsem se vnímala jako vlivná žena v pozadí, která rozhodovala o důležitých věcech, „psala dějiny“ (vnímala jsem oblast severní Itálie, 11. – 12. stol.). Jakoby nějaká vydržovaná milenka vladaře, který měl silný vliv na aktuální dění. Kdy většina jeho rozhodnutí působila navenek, že jsou původem z jeho hlavy, reálně jsem v tom však měla prsty já.

V aktuálním životě jsem měla opět tendence ovládat z pozadí, mít vliv, ale nebýt při tom na očích. Chtěla jsem tahat za provázky tak, aby se mi případné negativní důsledky vyhnuly a odnesly si je „mé loutky“.

Bylo pro mě nejtěžší zbavit se nutkání k tomuto chování, protože jsem ho běžně aplikovala i v tomto životě a jistým způsobem mi to usnadnilo řešení nejednoho problému.


Poděkování

Jana Neduchalová, Martin Skočík: Velmi rádi bychom poděkovali všem, kteří se podílejí nejen na stránkách Nové duchovní cesty, ale i na celkovém chodu NDC. Děkujeme za téměř každodenní pomoc s očistou našich bytostí i celé restaurace. Připomínky týkající se provozu naší restaurace jsou nám velkou pomocí a důležitým návodem k dosažení a udržení její čistoty. 

Velký dík od nás patří i paní Věře Talandové. Její přítomnost mezi autory na stránkách NDC rozptýlila naše prvotní pochybnosti o správnosti této cesty.

© Jiří Novák, květen 2013
© Jana Neduchalová, květen 2013
© Martin Skočík, květen 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 191
  • 23
  • 23
  • 22
  • 23

Celkový počet hlasů: 282