Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC III | Také minulost dávných karmických institucí je plná přehmatů

Také minulost dávných karmických institucí je plná přehmatů

Jan Páník Vloženo 28.12.2011
Jan Páník

Duchovní komunikace z října – prosince 2011

Nové energie umožňují odkrýt, pochopit a karmicky vyvázat i největší dávné přehmaty

Duchovní komunikace z 28. října 2011.

 

Vnitřní duchovní Já: „Spojení je nyní v pořádku. Situace je v tomto období pro nás velmi složitá, protože se čistí naprosto zásadní věci. Alespoň já to tak vnímám a chci se s tebou o tyto informace podělit. Také není náhodné, že se tyto věci čistí v době, kdy už jsme jednou bytostí. Tyto očisty se totiž dotýkají nás obou, a to velmi silně. V minulosti jsme magii společně podlehli a tím jsme také vstoupili na temnou cestu vývoje. Ta nás posléze rozdělila. Vidím teď naprosto zřetelně, jaké chyby se tehdy odehrály, co jsme měli učinit jinak a co to nakonec znamenalo. Byl to náš největší a kolosální přehmat.

Tvoje bytost je těmito energiemi hodně nasáklá a to se také hodně projevuje v tvém hmotném životě. Ty zažíváš část toho ve hmotě a já zase vidím tyto věci zevnitř. Věř mi, že za svoji minulost na sebe nemůžeme být v žádném případě pyšní. Spíše naopak. Proto je také tvůj současný hmotný život v mnoha ohledech složitý a opravdu to nemáš vůbec jednoduché. Je to však pouze určité „jemné“ karmické vyrovnání, vzhledem k tomu, co obsahuje tvoje a naše minulost. Je však potřeba za všechny těžkosti, které tvůj hmotný život provází, poděkovat a uvědomit si, co to všechno znamená.

Pokud karmická instituce ztratila původní čistotu, stala se temnou Karmou

Dříve jsi byl vysoce postavenou bytostí v karmické instituci, rozhodoval jsi o vině a následném karmickém opatření, zároveň jsi také tyto nepříznivé situace rozděloval a dohlížel na jejich uskutečnění. V momentě, kdy jsi ztratil svoji vnitřní čistotu, se však z tebe stala nezkrotná a nenasytná bestie, která trestala velmi tvrdě i činy, které nebyly až tolik špatné. Měl jsi všechno a hlavně velkou moc. Mnoha bytostem jsi vzal to poslední, co v životě měly. Mnoho tvých rozhodnutí bylo velmi krutých. Alespoň já to tak vidím a chápu to tak. Začíná se mi postupně celá mozaika skládat dohromady. Moje mínění původně bylo, že naše minulost není až tolik „zaneřáděná“, ale věř tomu, že máme skutečně co napravovat…

       

Proto se také musíš v tomto životě „hodně poprat“, protože potřebuješ spoustu věcí pochopit. Hlavně bys měl v sobě najít ty nejčistší možné vlastnosti, které v sobě máš. Dlouho jsi však tyto své „poklady“ vůbec nepoužíval, protože když nás temné síly rozdělily, postupně z tebe také tvoje původní rytířské vzorce chování začaly vyprchávat. Všechno se v tobě nakonec změnilo a zlomilo.

 

Stále jsi těmito nepříznivými návyky zasažen a nasáknut. Dokud v sobě neprobudíš své prvotní vlastnosti a schopnosti, bude tvůj život stále těžký. Musím však říci, že jdeme správnou cestou. Mnoho se toho už spravilo a ty karmické očisty, kterými jsme prošli, z tebe už udělaly jiného člověka.

Radujte se z každého drobného kroku na duchovní cestě

Je však důležité to dotáhnout do konce. Stále se do tvé bytosti promítají zbytky vzorců, které již nejsou čisté a etické. Je třeba se tomu ve hmotě vzepřít a silou své hmotné bytosti se těchto „neřádů“ zbavit. Takže bojuj, já jsem s tebou a snažím se tě maximálně podporovat. Probuď v sobě zase pevnost, rozhodnost podloženou čistými úmysly, opět začni naplno prožívat radosti, které ti život přináší.

 

Někdy se snažíš hledat úplnou dokonalost, ale život je krásný v drobnostech, které s sebou nese. Raduj se z toho, kam až jsi došel a v každém okamžiku si uvědomuj, co je pravda. To ti udrží úsměv na rtech. Je třeba však poctivě pracovat a bojovat. S čistou myslí a za čisté věci, za lepší svět. Máš v sobě schopnosti k tomu, abys měnil k lepšímu jak svůj život, tak hlavně svět kolem sebe. Ale všechno záleží na tvé síle a poctivosti, s jakou do toho půjdeš. Seber více odvahy, neboj se říkat pravdu tak, jak ji cítíš.

 

Děkuji ti za tvůj čas a těším se na naše další „setkání“.“

 

JP: Děkuji za informace a krásná slova.


Zatemněná Karma v minulosti ubližovala i Planetě a Přírodě

Ozývá se Planeta Země: „Ano, dobře jsi mě dokázal určit. Chci ti předat několik důležitých informací. Já jsem díky NDC dosáhla vysokého stupně harmonie a vyladění. Začala jsem žít také naplno svůj život a jsem nyní samostatnou bytostí. Vy jste se mnou v minulosti hodně spolupracovali, protože vaše činnost se netýkala pouze bytostí ve hmotě, ale také dalších větších celků. Museli jste pracovat tak, abyste jednak vychovávali bytosti, ale hlavně aby vše bylo v souladu s tím, co je dobré pro celek. Tedy pro Planetu, Vesmír a další duchovní sféry. Takže naše spolupráce v minulosti fungovala velmi dobře. Postupně však začala upadat a spousta tvých následných činů byla směrem k Planetě hodně devastující. Proto také v tomto životě zatím není ještě zcela probuzena tvoje schopnost jakéhosi sžití se s Přírodou a Planetou.

V minulosti jsi hodně ubližoval jednak „malým“ bytostem, ale hlavně také bytostem „velkým“. Planetě, Přírodě a dalším. To byl také jeden z důvodů, proč skončila tvoje spolupráce s přírodním duchem karmy…

Máš skutečně co napravovat, je toho hodně. Učinil jsi v minulosti mnoho špatného a způsobil jsi hodně bolesti. Něco z toho zakoušíš ve svém životě nyní. Je třeba to pochopit a nežehrat na smůlu, nebo nepřízeň osudu. Nejprve musíš změnit sebe a pak se začne měnit i tvoje okolí a tvůj život.“

 

JP: Děkuji za tvá slova. Cítím, že to co říkáš, je velká pravda a vím, že Přírodě i Planetě hodně dlužím. Rád bych se ze srdce omluvil za všechno nepěkné, co jsem vám způsobil. Omlouvám se všem a prosím o odpuštění. Budu se snažit, abych napravil svoje chyby.

 

Planeta Země: „Děkujeme a přijímáme tvoji omluvu. Budeme se snažit tě dále podporovat, abychom k sobě opět našli cestu. Dveře jsou otevřeny. Tvá slova nyní mnoho mění. Cítíme, že jsou myšlena upřímně a je dobře, že jsi tuto situaci pochopil. Některé lekce jsi zkrátka musel dostat. Pokračuj však ve své cestě za světlem, poctivě pracuj. I tvoje hmotná situace by se měla postupně zlepšovat. Děkuji, to je dnes vše.“

 

Také děkuji. Jsem vám velmi vděčný.


Žijte své životy v co nejvyšší harmonii

JP: Spojené Síly Světla, prosím o informace, které jsou pro mě nyní důležité. Děkuji. (Duchovní komunikace z 30.11.2011)

 

Karma: „Spojení je v pořádku. Informací je vskutku hodně. Je třeba opět začít pracovat pravidelně. Měl jsi nyní určitou dobu přestávku a bude opět dobré, když začneš zase více duchovně pracovat. Hlavně s tebou potřebují hovořit další důležité sféry, jejich prostřednictvím bys měl dostávat informace. Všechny bytosti, které jsou na NDC, mají určité schopnosti, které je předurčují pro napojení na konkrétní sféry a bytosti. V tvém případě se jedná především o karmické instituce. Od nich je třeba nyní sbírat data.

 

V této době vám již pomáhá obrovské množství sfér a bytostí. Všechny přijaly NDC jako prvořadou a pracují na tom, aby vám všem ve hmotě pomohli. Potřebuješ komunikaci k tomu, aby se zjemňovalo tvoje vnímání a abys byl postupně schopen tyto sféry rozeznávat. Snaž se v této době o spojení pokud možno co nejčastěji.

 

Příroda a Planeta Země jsou také velmi dobří „dárci“ informací. Také se snaží na tebe napojit určité sféry, ale zatím se jim to příliš nedaří. Potřebuješ se na tuto činnost nyní soustředit. Rozeznávání, vnímání, harmonie a citlivost. Koncentruj se a budeš schopen lépe vnímat. Čisti se a žij v co nejvyšší harmonii. Byla by velká škoda nevyužít šance, kterou tyto dny přinášejí. Očistná síla je nyní skutečně obrovská. Každá bytost zvlášť má nyní svoje napojení na Karmu, která na očistu přímo dohlíží. Je to další stupínek na cestě.

Nyní se snaž soustředit, chce s tebou mluvit někdo další.“

Obnovené spojení s Rytířskou sférou

Ozývá se Rytířská sféra: „Ano, spojení se uskutečnilo, může však být zpočátku slabší.

 

Jsem Rytířská sféra. V dávných dobách jsem fungovala jako určitá odezva karmických skupin, které se pohybovaly ve hmotném prostoru. Byla jsem zásobárnou informací, ale také určitým útočištěm pro Karmické rytíře, kteří byli po nějakou dobu také pod tvým vedením. Jsem sféra, která podporuje čistotu, oddanost, poctivost, srdečnost a všechny další vlastnosti, jež náleží k „bytosti rytíře“. V minulosti bylo na rytíře pohlíženo jako na skutečné nositele poctivosti, pravdy a šlechetnosti. Bylo také jejich úlohou vždy PRAVDU chránit, podporovat a šířit.

Teprve později na rytíře byla naložena také určitá karmická zodpovědnost. Byly to však bytosti, které byly pro tento úkol vhodné hlavně svými vnitřními vlastnostmi, ale zároveň také potřebnou fyzickou silou. Proto dostaly úkoly, které vyžadovaly jak vnitřní, tak i vnější sílu.

Tvoje rytířská skupina zpočátku pracovala v přímém spojení se mnou. Ode mě jste čerpali potřebnou sílu a také informace. Samozřejmě, že v dalších obdobích se postupně čisté myšlenky rytířství různě překrucovaly a vznikaly tak další a další návyky, které se čistým zásadám vymykaly. Rytířství však vždy bylo považováno za něco ušlechtilého a každý nemohl být jeho součástí. Vyžadovala se velká spousta různých vlastností, které bytost musela mít.

V dnešní době se také probouzím a oživuji svoji existenci. Stejně jako velká spousta další bytostí a sfér, tak i já jsem byla dlouhou dobu ovládnuta různými temnými a magickými systémy. Začínám se však také probouzet a vysílám tak do světa potřebné impulsy. Aby lidstvo získalo potřebnou odvahu k tomu, zvrátit běh světa. Připojuji se k NDC a stejně jako další sféry ji začínám podporovat. Potřebuji, aby se o mé existenci vědělo, abych mohla opět začít se svojí funkcí.

Tobě potřebuji předat mnoho informací. Je ve mně uloženo mnoho rytířských příběhů a spousta z nich jsou ve spojení s tebou. Pro dnešek ti děkuji za tvůj čas a prosím o to, aby náš vztah rozkvétal. Napojuj se na mě, máme si oba co říci. Děkuji, Rytířská sféra.“

 

JP: Děkuji za informace.


Automatická masivní karmická očista den za dnem pokračuje

JP: Napojuji se na Vnitřní duchovní JÁ (Duchovní komunikace ze 13.12.2011).

 

Vnitřní duchovní Já: „Spojení je nyní dobré. Ale v těchto dnech probíhá skutečně masivní karmická očista, a proto může být napojení na jiné duchovní bytosti trochu slabší. Cítím však velmi silný a zřetelný posun vpřed. Přes svoji bytost vnímám tyto očisty velmi intenzivně. Snaž se v těchto dnech o to, aby ses více vyladil a zharmonizoval. Máš teď více času a duchovní komunikace je hodně důležitá. Vnímám, že je mnoho informací, které se k nám snaží dostat a záleží pouze na tobě, kdy si na to najdeš dostatek času.

Skutečně je to nyní tak, že několikrát denně dochází k uvolňování karmických vrstev a tím k očistě našich těl. Po tom celém dni je třeba „uklidit, zamést“ to všechno, co za sebou tyto očisty zanechaly. Cítím tyto „dolaďovací“ kontroly jako opravdu významné. Přináší mi to další sílu a tobě lepší schopnost komunikace. Takže z mého pohledu je jasné, kam nyní všechno směřuje. Dochází k automatické karmické očistě opravdu závažných událostí. Není až tak podstatné znát detaily, ale můžeš mi věřit, že to z našeho pohledu nejsou pěkné věci.

Snaž se na očistách vědomě spolupracovat, uvědomovat si je, omlouvat se i na hmotné úrovni. Je to velmi důležité a oba nás to posouvá rychleji vpřed. Nyní probíhá další očistná akce a tak napojení na vyšší čisté bytosti může být problematické. Naši komunikaci to až tolik nezasahuje, ale napojení na vyšší sféry by tím mohlo utrpět. Snaž se tedy využívat doby, kdy jsi bezprostředně po kontrole, očistě a doladění situace.

 

V této době je komunikace velmi prospěšná a nic jí nebrání. Přes den se u tebe můžou střídat nálady i situace. Je to dáno tím, co všechno se děje v duchovním pozadí. Jsou to skutečně silné vlny očistných energií. A pokud se jimi čistí nějaká moc nepříjemná karmická vrstva, může to přinášet velké změny nálad i fyzických pocitů. Není to nic závažného. Snaž se stále zůstat pozitivní a uvědomuj si, co dobré ti to přináší. Těmito očistami se obrovsky posouváme vpřed. Z tvého pohledu to nemusí tak vypadat, ale věř, že jsou to mimořádné kroky.

 

Tím, že jsme na NDC, se naše bytost dostává do zcela jiných pozic fungování. Vše přichází tak jak má a duchovní Síly Světla mají nyní již dostatečnou sílu na to, aby nám karmické rozvazování ulehčily. Snaž se tedy neustále myslet pozitivně, důvěřuj svým přenosům a nenech se příliš změnami nálad ovlivňovat. Zůstaň silný ve svých zásadách a snaž se své hmotné chování přizpůsobit čistotě svého nitra!! Jsme spolu již dobře propojeni, snažím se s tebou být neustále v napojení a posílám vhodné impulsy. Buď poctivý, snaž se více cvičit Tibeťany, to hodně pomáhá. Tvé Vnitřní duchovní JÁ.“

 

JP: Děkuji za informace.

© Jan Páník, prosinec 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 140
  • 18
  • 20
  • 14
  • 21

Celkový počet hlasů: 213