Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články V: 60 - 69 | 63B. Temné vědomí – příběhy z minulosti V

63B. Temné vědomí – příběhy z minulosti V

Petra Nováková Vloženo 17.7.2013
Petra Nováková

Karmická očista přináší i náročné situace ve hmotě. Vzájemným působením partnerů na sebe se očista urychluje. Vzájemný vztah je příležitostí k dalšímu duchovnímu posunu. Na udržování a zvyšování harmonie vztahu je důležité neustále pracovat. Optimální podoba vztahu se postupně vytváří společným úsilím obou. Je důležité se nepoddávat strachu, lítosti a nejistotě. Zakutnění a otevření nepříznivých pocitů umožní jejich pročištění. Vypjaté situace bývají doprovázeny negativními pocity bezvýchodnosti. Zátěž minulosti vám bere energii a sílu. Každý na své cestě prochází tím, co je pro jeho vývoj podstatné. Temné vědomí dokáže působit skrze karmické vrstvy, které se obnažují lidem nebo Planetě. Další zmařené vzájemné vztahy v minulosti. Destrukce mé sexuality v minulosti. Zneužívání sexuality k temnému zasvěcení. Vzájemná podpora je hnacím motorem při společné očistě ve vztahu.

Petra Nováková

Tento článek je pokračováním předcházejícího textu 63A. Temné vědomí – příběhy z minulosti IV. V něm byla uvedena další část příběhů, které vyprávějí o pokračující karmické očistě mne a mého současného partnera Petra. Příběhy naznačují, že naše společná minulost byla opakovaně zasažena Temným vědomím. V tomto životě jsme dostali další novou příležitost k vzájemnému partnerskému vztahu.

Karmická očista přináší i náročné situace ve hmotě

Během vzájemné karmické očisty se dostavují také náročné hmotné situace, drobná nedorozumění, při nichž opět najednou vyplouvají na povrch nepříznivé pocity z minulosti, z minulých prožitků. Pocity strachu, beznaděje, zoufalství, že ať člověk dělá cokoli, stejně to skončí krachem jako vždy v minulosti. Vkrádají se myšlenky, že před ničivým koncem není úniku. Že Temné vědomí nás stejně znovu dostihne. A než čekat na neúprosný konec, který se blíží, je lepší vztah ukončit.

Důležité je dokázat se podobným myšlenkám vzepřít. Nepropadat depresím, ale naopak zůstat v klidu, vytrvale pokračovat v posilování světelných základů bytosti a jít dál. Opakovaně si uvědomovat, že to, co přichází z minulosti, už není reálný děj, skutečný prožitek. Je to jen otisk něčeho nepříjemného, co kdysi v minulosti proběhlo, ale dnes už je to pryč. Zůstal jen otisk nesoucí nepříjemnou vzpomínku. Neustále si připomínat, že dnešní situace je jiná. Dostali jsme se konečně na cestu světelného vzestupu. A to nám přináší dostatečnou vnitřní sílu, která nám umožní vzepřít se útočící Temnotě. Dostat postupně všechny dávné otisky Temnoty, všechna temná napojení, úpisy ze svého nitra pryč.

Otevření dalšího temného vředu z minulosti

Petra Nováková: Spojené Síly Světla, prosím dejte mi informace k momentální situaci, co stále probíhá, proč je to tak obtížné, co se pořád čistí v našem vztahu s Petrem, že jsem z toho vyčerpaná, mám pocity, že to nezvládám. Děkuji.

Nahar: „Včera jsem mluvil s tvým Petrem, vnímal mě vedle sebe, a proto jsem na něj promluvil. Chtěl jsem vám oběma pomoci, stejně jako jsi tehdy pomohla ty mě. Oba máte těžké období za sebou. Navíc se stále nepřestáváte čistit. Hlavně z vlastní minulosti, také ale z té společné. Aby vše mohlo být postupem času harmonické, potřebujete se mnoha věcem naučit a hlavně mnoho vředů pročistit.

Tobě se zrovna včera jeden takový obzvlášť velký vřed otevřel. A protože souvisí s minulostí, s Petrem, otevřel se právě, když jsi s ním měla v brzké chvíli být. Všechno z vás musí ven, i proto zatím společně procházíte i takovými náročnými situacemi. Protože vrstvy ve vás se vaším vzájemným kontaktem ve hmotě pomohou obnažit a otevřít. A vždy se tak vytáhne vzájemnou rezonancí přesně to, na čem je nutné pracovat. Je to účinnější a rychlejší než pouze působením vnějšími energiemi.

Vzájemným působením partnerů na sebe se očista urychluje

Vzájemným působením na sebe může vše běžet rychleji a očista je pak daleko hlubší, důkladnější. I přesto, že vás to stojí mnoho sil a není vůbec jednoduché to ustát. Ale postupem času to bude lehčí, jak se vše ve vás pročišťuje, jak oba minulost necháváte za sebou a stáváte se stále více naplněni světelnými energiemi. A také se stále více slaďujete k sobě.

Partnerství není jen prožívání harmonie, která vás bude obklopovat. Partnerství je převážně spolupráce. Ve všech oblastech. A partnerství má velký dar vás posouvat ve vlastní očistě rychleji vpřed.

U některých to může probíhat harmoničtěji, protože mají jiné úkoly a nepotřebují se očistit ze společné minulosti, nebo to není minulost tak problematická. O to je však váš společný vztah cennější, protože umožňuje ještě daleko více, než jen posun k vyšší harmonii. Dodává vám další impulsy k  práci na sobě, práci na společném vztahu. Pomáhá zpracovávat minulost a vyvazovat se z ní. A to společným úsilím ve dvou.

Vzájemný vztah je příležitostí k dalšímu duchovnímu posunu

Nepříznivá společná minulost představuje pro vzájemný vztah určitou zátěž. Ve vztazích však nejde jen o vnímání příjemných zážitků. Ale také o vzájemné posilování, stmelování původně oddělených bytostí v pár, v jediný celek.

A ve vašem vztahu jde navíc i o společné získávání síly k další očistě. Je to cesta složitější, protože harmonie zde není samozřejmostí, není počáteční startovní čárou, ale spíše metou, které je potřeba dosáhnout. Tato cesta vám přináší příležitost k získání vyšší vnitřní harmonie, k jejímu posunutí vlastním úsilím, vlastními silami dál. Mnohem výš, než jak by to bylo možné, pokud by každý z vás dvou fungoval sám odděleně od druhého.

Lidské bytosti mají možnosti harmonii vztahu posouvat mnohem dál, za hranice dosud stanovených parametrů. Je daleko snazší se ve vztahu učit si harmonii zajistit, vypracovat, dosáhnout vlastním úsilím hned na začátku, než být zvyklý, že existuje sama o sobě, a učit se ji získávat daleko později.

Na udržování a zvyšování harmonie vztahu je důležité neustále pracovat

To je pak naopak bytost rozčarovaná poznáním, že harmonie, na kterou byla zvyklá, tu najednou není. A místo usilovné práce na jejím opětovném získání, pak vztah troskotá. Absence této harmonie může být v některých případech špatně vykládána jako vyprchání nebo dokonce postupující rozklad svazku. A považována pak za vhodný čas na ukončení vztahu. A přitom může jít právě o nutnost naučit se harmonii společně tvořit, podílet se na jejím budování ve společném vztahu. A ne ji pouze automaticky očekávat a pasivně přijímat.

To, co se vy dva učíte teď, představuje velmi důležitý vklad do života, do společného vztahu vás obou. O to více harmonická pak bude společná budoucnost, až dokážete všechny pouta minulosti dočistit a společně nepříznivou minulost překonat, její vliv zvládnout a zpracovat.

Mnohdy se zdá, že je to nad hranice sil, ale vždy to nějak jde a nakonec vás to k sobě vždy přiblíží. I když máš mnohdy strach, že se děje pravý opak. Že vše, co přichází, vás má naopak tendenci rozdělovat. Není tomu tak. Jen probíhá silné čištění, obnažování a zpracovávání bloků, které musí ven. A to vyžaduje velké množství úsilí, bere to hodně sil. A nějakou dobu trvá, než to bytost dokáže všechno zvládnout, zpracovat. A ke své harmonii před touto očistou se nejen vrátit, ale posunout ji ještě o kus dál.

V obdobích silné očisty zachovejte klid

Proto se nermuť, když přijde období tak silné očisty a zachovej klid. Vše se pročišťuje, a všechny chmury i strachy postupně odplynou. Výsledná nová vyšší harmonie za tu námahu stojí.

Vytvoření správně fungujícího vztahu není samozřejmostí. Není to jednoduché a rozhodně není správné hned při náznaku nějakého nezdaru házet flintu do žita. Vztahy všeobecně byly pro tebe vždy velkou zátěží, znamenaly velké zvraty a bolesti. A tak máš někdy tendence to vzdávat, ztrácet odvahu. Protože máš pocit, že už víc neuneseš, že veškerá snaha se míjí účinkem a harmonie se stále vzdaluje.

Je však důležité tyhle překážky překonat. A vybudovat společně takový vztah, který vám oběma bude přinášet radost. Který bude čistý, bude stát na pevných základech a bude za všech okolností pro vás pro oba oporou. Nejprve je však potřeba ho takový vytvořit. Ze všech nánosů, kterými jste za svou minulost prošli, ho očistit. Protože i přesto, že jste v minulosti mnohdy byli spolu, vše bylo pokroucené, nesprávné, velmi ovlivněné Temnotou vše obklopující.

Optimální podoba vztahu se postupně vytváří společným úsilím obou

Proto je nutné tu správnou podobu vztahu nejprve najít. Společně ji vytvořit. Pak teprve bude vztah naplno fungovat a bude vám tuto počáteční snahu, vůli, úsilí do vztahu vložené vracet mnohonásobně. Jen je potřeba nevzdávat se při problémech a neharmoniích, které vznikají jako důsledek dosud nezpracované minulosti své i vzájemné. Které vztah samozřejmě ovlivňují.

Soustřeďte se na to, co je potřeba, k čemu dostáváte impulzy. Udržujte v sobě důvěru a harmonii za všech okolností a zvyšujte ji svým vlastním úsilím a vzájemnou pomocí. A když přece jen je vliv minulosti silnější, žádejte o pomoc, nás světelné sféry, své blízké na NDC. Vždy je pomoc na dosah ruky. Nejtěžší však je o ni požádat.

Je důležité se nepoddávat strachu, lítosti a nejistotě

A pamatujte, že strach, lítost, nejistota a další nepříznivé pocity nejsou vaší přirozenou součástí, nejsou součástí harmonie a Světla. Jsou jen vedlejším produktem nezpracované minulosti, vazeb, které se tímto hlásí o slovo a o své zpracování. Proto se nezaměřujte na jejich vědomé zpracování na základě rozumu nebo dalších pocitů. To není reálné.

Nejprve je potřeba celkově energeticky očistit bytost od stahujících vlivů minulosti, pak jako důsledek odezní i jakékoli neharmonie v oblasti myšlenek a citů. Jen je důležité se jim nepoddávat, ale nechávat je odplynout. Protože jinak vás chytí a vaši harmonii tím ještě více sníží. Pak je její opětovné získání náročnější, stojí bytost daleko více sil a námahy. A může se pak dostavit pocit vyčerpání, pokud vrstvy na bytost působí příliš dlouho.

Bojovat s nepříznivými pocity je velmi náročné a spíše to představuje boj s větrnými mlýny, pokud se nezaměří pozornost na zdroj, odkud takové neharmonie přichází. Proto je daleko účinnější zacvičit si Pět Tibeťanů, očistit se jakýmkoli jiným čistým způsobem (vhodnou stravou, zeleninovou, ovocnou šťávou, požádat o očistné a harmonizační energie Spojené Síly Světla, požádat o pomoc s karmickou očistou bytost na NDC, která k tomu má možnosti a oprávnění, zajít do čisté přírody…) zvýšit svou harmonii a vrstvy ze sebe shodit, bytost očistit.

Zakutnění a otevření nepříznivých pocitů umožní jejich pročištění

Někdy pasivní žádost o energie nestačí, protože vrstvy jsou silnější a je potřeba se jich cíleně zbavovat vlastním úsilím za pomoci energií. Až se to vše zvládne zpracovat, dostaví se pak nakonec úlevný pocit.

Někdy bytost potřebuje ještě čas na nutnou regeneraci, protože zvládnutí očisty bylo náročné. Zvláště jde-li o nějaké vnitřně zakořeněné pocity, postoje, návyky, které je nutné předělat, změnit, očistit, které bytost po dlouhou dobu provázely. A vycházejí třeba z nějakých niterných strachů, prožitků nepříznivých, někdy až drastických událostí z minulosti. Všechno to má bytost uložené uvnitř sebe, vše se to skládá, kupí a jednoho dne přijde čas to vyčistit, protože bytost to již příliš mnoho zatěžuje.

Otevření takových témat, bloků bývá velmi náročné na zpracování z hlediska energií i z hlediska pocitů, ale je to pro další vývoj, posun bytosti nezbytné. Protože právě zakutnění, otevření, pročištění světelnými energiemi umožní, aby vše mohlo odplynout. A již to nikdy dál bytost netížilo.

Bez otevření a pročištění podobných bloků by nepříznivé pocity zůstaly uvnitř bytosti. Pokud je důležité, aby bytost znovu pocitově prožívala nepříznivou situaci z minulosti, světelné energie ho zajistí. Pokud stačí vrstvy pouze energiemi pročistit, aniž by bytost vnímala cokoli nepříznivého, vždy to tak energie zajistí. I když mnohdy jednotlivé situace nechápete, nakonec se jejich důvody ukážou a vše dospěje k harmonii, k jednotě, pokud bytost pracuje na vlastním světelném vzestupu.“


Vypjaté situace bývají doprovázeny negativními pocity bezvýchodnosti

Ve vypjatých energetických situacích, kdy se náhle obnaží další temná minulost, jako by náhle všechna podpůrná slova Světelných Sil byla zapomenuta a bytost se v tom opět plácá. Vše pak vidí daleko černěji, než tomu ve skutečnosti je.

 

Petra Nováková: Spojené Síly Světla, prosím, kdo mi můžete dát nějaké informace, co se to stále děje, proč vznikají mezi mnou a Petrem nedorozumění. Snažíme se, co můžeme, jim předcházet, ale nefunguje to. Je to k ničemu. Bojím se toho, co přijde, a doufám, že to bude jinak, než jak naznačují mé negativní představy. Snažím se být odvážná a sebrat poslední zbytky sil a nakonec to dopadne stejně. Blbě. Už nemůžu, nezvládám to, tenhle úkol je nad mé síly. Nevím, co je správné. Už nemůžu unést všechny ty strachy. Buď o něj, o nás oba nebo z něj, že mi opět ublíží. Stále je jen samá disharmonie, jako tehdy v minulosti, nejde dosáhnout harmonie, nejde to. Protože vždy je něco, co ji naruší, zcela zničí. Co s tím mám dělat, co to znamená? Děkuji. (Duchovní komunikace z 8.6.2013)

Příroda: „Teď jsi rozhozená z toho všeho, co se děje. Temné vědomí je velmi silné a jeho vliv se čistí průběžně. Někteří z vás mají v sobě z dávné minulosti mnoho nepříjemných vzpomínek. Mnoho zážitků, které vás ovlivňují, které teď vylézají a které potřebují zpracovat. Je to všechno hodně náročné.

Sama jsi ne náhodou včera četla článek Magdy Malé 59F. Temné vědomí – příběhy z minulosti III. Kdy nejvíce problémů probíhalo právě mezi partnery. Protože Temné vědomí využívalo jejich slabostí vzájemně proti sobě. Teď je situace jiná. Vrstvy vás hodně ovlivňují a to ovlivňuje i situace, které kolem vás vznikají. Přesto to všechno jde překonat.

Zátěž minulosti vám bere energii a sílu

Minulost za sebou vlečete jako kouli, jako velké, těžké břímě. To její zátěž vám bere sílu, a proto je tak velmi podstatné zátěž minulosti postupně odhazovat. A děje se tak stále při vašich očistách. Stále se vliv minulosti obnažuje, protože je velmi silný. A vy máte pocit, že je na vás neustále vyvíjen tlak, který vás drtí, neumožňuje se nadechnout.

Nikdo nezná budoucnost. To však není podstatné. Zásadní je, co se děje teď a tady. A to znamená dočistit všechno, co se obnažuje působením energií, co má možnost vylézat. I když to je velmi silné a drtí vás to.

O to je větší potřeba vše zpracovávat co nejrychleji. Sami víte, že nezbývá jiná možnost, než se znovu zvednout, jít dál. Protože v opačném případě by vyhrálo Temno. Jeho minulé vlivy vynořující se s karmickými vrstvami zevnitř bytostí, působení minulosti, ve které se dosud ukrývá. Ale i jeho současné vlivy z okolí, současné formy ovládání bytostí, Planety, Přírody.

Každý na své cestě prochází tím, co je pro jeho vývoj podstatné

Zvládla jsi už tolik věcí, tohle je jen další z nich. Pro tebe je to v rámci partnerských vztahů to nejtěžší. Ale jiná cesta nevede. Každý procházíte tím, co je pro váš vývoj podstatné, důležité. Sama vždy říkáš, že podstatná je očista.

Prožívat harmonii je důležité, protože bytosti potřebují načerpat sílu, aby mohly jít dál. Vše se ale pročistí a harmonie také jednou přijde. Je však důležité vydržet. Vy dva jste byli první, kteří přišli s obnažením tohoto Temného vědomí. Jeho odstranění není jednoduché, protože je prolezlé a pevně zakotvené v mnoha bytostech.

Mnoho bytostí obsahuje v sobě stopy zrůdných zážitků. To však jejich harmonii snižuje a proto to musí pryč. Při karmické očistě této minulosti pak dochází i k vysoce nepříznivým prožitkům a velmi nepříjemným doprovodným emocím. Emoce jsou součástí těchto drastických zážitků a i ty je potřeba očistit, aby se vše napravilo. Vaším úkolem je vydržet a dovést to do zdárného konce. Pomoci Temné vědomí definitivně zlikvidovat.

Temné vědomí dokáže působit skrze vrstvy, které se obnažují lidem nebo Planetě

Tato pokračující očista je velmi náročná, protože Temné vědomí se snaží vás neustále ovlivňovat a vaše úsilí překazit. Působí tak na různé situace a události, které vás potkávají. Jeho síla obvykle nepůsobí přímo, působí zejména skrze karmické vrstvy, které se obnažují ať vám nebo Planetě. Snaží se ve vás vyvolat pocit, abyste vše vzdali, že nic nemá cenu. To jediné Temné vědomí může. Působit na vás skrze pocity, které do vás již dříve v minulosti zaselo. A také skrze temný opar, který se všude šíří, jakmile se obnaží jakékoli karmické vrstvy, ve kterých je nějakým způsobem otisknuto. A to u jakékoli bytosti na NDC.

Proto je nutné snažit se co nejdříve vědomě vyčistit od těchto vlivů a srovnat se do původní harmonie. Protože sama na sobě máš vyzkoušeno, že jakmile takový pocit bezvýchodnosti náhle přijde, postupně tě zcela pohltí a nedává možnost se nadechnout. Je nutné tohle období přestát. Věci se pak samy začnou dávat do pořádku. Jen vydržte. Teď je mnoho věcí negativně velmi ovlivněno. Věci se po pročištění samy začnou seskupovat více příznivě. Tohle není optimální stav. K tomu se potřebujete nejprve dopracovat. Všechny ty pocity, co tě tolik drtí, je nutné zpracovat, pomoci jim ven. Pak se ti uleví, ale ten proces nějakou dobu trvá.

Pamatuješ ten pocit odevzdání se světelným energiím, které tě nenechají padnout, ale zachytí tě a povznesou? Vzpomeň si na ten pocit. Takový vnitřní stav je vždy možné obnovit, i když situace mohou být z určitých pohledů náročnější než dříve. Důvěřuj světelným energiím, stále tu jsou a bezpečně tě povedou, když se kolem tebe stahují temná mračna a máš pocit, že jsi ztratila směr. Vždy je vedle tebe někdo, kdo ti ho pomůže najít.“

Petra Nováková: Děkuju moc.


Příběh třináctý – Další zmařené vzájemné vztahy v minulosti

Vnímání z 8.6.2013: Po očistě a cvičení mě vyzývá Příroda, abych zůstala klidně ležet a vnímala léčebné energie. Vnímám zlatavé energie ve svých rukách, v dlaních, jak mi je Příroda roztírá.

Vnímám, jak ze mě z celého těla jako z trysek vyvěrá temná energie, jak se uvolňuje Temné vědomí, kterým jsem byla celá nasáklá. Něco se vytahovalo z chodidel, nějaké černé tyče. Pak se něco stahovalo z obou vaječníků, silný tlak. Pak se čistila děloha. Měla jsem v ní temnou zrůdu jako dítě.

Pak jsem vnímala, že jsem byla těhotná s Petrem, ale temní mi udělali násilný potrat, aby tam mohli dosadit svou temnou zrůdu. Měla jsem to nenarozené miminko v náručí, Příroda mi ho ukázala a vnímala jsem, že té bytosti se na duchovní rovině nic nestalo. Za což jsem byla moc ráda.

Pak jsem vnímala nějaký meč zabodnutý v břiše podélně mezi boky. Pak jsem vnímala své srdce, jehož éterická matrice byla celá zničená, děravá. Můj Petr ke mně na duchovní rovině přišel, přiložil mi na něj ruce a pomáhal ho léčit. Ještě mezi tím vším jsem vnímala, jak u mě postupně poklekli dva muži z minulosti, z tohoto života, s nimiž jsem měla nedořešené ještě nějaké partnerské vazby. Pročišťovalo se něco mezi námi, aby nám do dalších vztahů nezůstaly šrámy. Bylo to hlavně na pocitové a energetické rovině.

Petr celou dobu seděl na hmotné rovině se mnou v pokoji a pozoroval, hlídal zpovzdálí, zda se neděje něco nepříznivého. Věděl, že mám nějaké vnímání, aniž bych mu o tom řekla. Po skončení vnímání přišel ke mně a vzal mě do náruče. A ještě se pročišťovaly pocity ohledně násilného potratu. O kterém jsem mu vyprávěla a přitom plakala.


Příběh čtrnáctý – Destrukce mé sexuality v minulosti

Vnímání z 11.6.2013: Po očistě a cvičení odpočívám. Prosím Spojené Síly Světla o energie, které mě čistí, harmonizují, které obnažují, zpracovávají vše nepříznivé, čeho je potřeba se zbavit. Hlavně v souvislosti s 1. čakrou. Vnímala jsem, že není v pořádku.

Nejdřív mi energie čistily v oblasti 1. čakry vnitřek těla, který jako by byl pod nánosem černých sazí, zatemněný. Energie vše vyčistily, až to světelně zářilo. Pak jsem vnímala velkého robustního chlapa, který do mě dole vrazil velký kůl, na konci s kulatým koncem jako poklopem. Tím mě zašpuntoval. Působilo to jako dřevo, ale s mým tělem to postupně srostlo. Pak jsem měla pocit, jako bych dole prostě neměla žádný prostor, nevím, zda jsem byla bezpohlavní, prostě tam nic nebylo.

Pak jsem vnímala jako by mě někdo schválně dole zašil. Abych byla nepoužitelná. Pak jsem vnímala, jako by mě někdo dole vysekal. Nevím, zda fyzicky, nebo energeticky směrem dovnitř, jako když se naštípává strom, z obou stran do trojúhelníku. Pak jsem vnímala něco vraženého do pravého vaječníku, nevím, zda dýka, nebo kůl nebo něco jiného. Nešlo to identifikovat. Vnímala jsem silný hmotný tlak. Dala jsem si tam dlaň, dlouho se to léčilo, než tlak, bolest odezněla.

V tu chvíli se u mě objevil duchovně můj Petr, držel mě za levou ruku, pak si vedle mě lehl a vzal mě do náruče. Pak jsem vnímala, že energie stoupají, že musí na vyšší frekvenční hladinu, kde jsme ještě nebyli, aby se obnažil další problém. V tu chvíli jsem cítila, že by se to neobnažilo, kdyby Petr u mě zůstal, protože bych se styděla. Vnímala jsem ho tedy, že zůstal jen pocitově, předtím jsem ho vnímala i obrazově. Teď jsem vnímala jeho energie za zády jako oporu, ale jinak nebyl duchovně vidět. Pak jsem vnímala, že to bude hodně hnusné.

Zneužívání sexuality k temnému zasvěcení

Byla jsem celá černá, temná. Ležela jsem nehybně jako v nějakém sarkofágu. Ale zároveň jsem sama já byla jakoby ten sarkofág. Temní adepti dosahovali sexem se mnou nejtemnějšího zasvěcení. Byla jsem zneužita díky nějakým energiím, které jsem v sobě měla a které mohly umožnit při takovémto využití temné zasvěcení. Byla jsem ovládnutá.

Omlouvala jsem se sobě i druhým, že jsem to na sebe přitáhla. Pak jsem vnímala, že jsem opět ovládnutá, ale méně. Normálně žiju. Napůl na takovém držadle, nevím, zda jsem tam přivázaná, nebo ne, nebo jen z části. Něco mě přesvědčilo, abych se cítila dobře. Mám roztažené nohy, jsem naříznutá a teče ze mě krev, kterou chytají do misek a živí se s ní děti. Hodně dětí. Jako když je matka kojí svým mlékem. Jsem zmanipulovaná, jsem ráda, že jim mohu být takto prospěšná a pomoci jim. Bolest nevnímám.

Pak vnímám, že jsem holčička, ještě dítě. Jsem celá v bílém, nevinná. Další kolem mne mi vesele vypravují o svatbě, lásce, partnerovi, kterého si mám vzít, jak vše bude krásné. Těším se, tancuju tomu všemu vstříc. On se mi zjevuje ve snech. Pak s ním jsem v jeho paláci o svatební noci, ležím v posteli, lehá si na mě, nejdřív je to on ze snu, milý, laskavý, ale byl to jen převlek. Najednou je z něj zrůda, která si mě tvrdě vzala a já se zcela propadám do Temnoty, někam jako by pod zem. Už o mně nikdy nikdo neslyšel. Takto se to stávalo více dívkám, které byly takto zneužívány.

Pak vnímám, že jsem byla zlá, dole v oblasti podbřišku se udělala ze spodní čakry čakra vysávací. Rotovala rychle, zvětšovala se. Až z ní byl obrovský vír, který doslova vcucával vše okolo, a já z toho měla radost. Smála jsem se zrůdným smíchem.

Pak u sebe zase vnímám duchovně v obrazech mého Petra, drží mě, energie se dolaďují, vše se čistí, léčí. Pak Příroda říká, že už mohu vstát.

 

Vzájemná harmonie v našem společném vztahu stále vzrůstá, oba vnímáme silnější propojení, souznění, na duchovní i hmotné rovině. Naše bytosti se stále více slaďují. Dostavují se i drobné pocity vzájemné telepatie, kdy jeden vnímá, že přijde od druhého email. Nebo vezme do ruky mobil a v tu chvíli přijde SMS…


Na tuto další část příběhů o nepříznivém vlivu Temného vědomí v dávné minulosti i v dnešní době bezprostředně navazují další pokračování 63C. Temné vědomí – příběhy z minulosti VI63D. Postupné hledání společné harmonie v partnerském vztahu


Dodatek k aktuální situaci - vloženo 16. 10. 2017

Petra Nováková

 

Po vzájemných složitých očistách a dospění i k harmonickým okamžikům, se ukázalo, že není pro naše bytosti po dvou letech společného partnerského vztahu ( tedy na konci roku 2015) již dále vhodné pokračovat ve světelném vývoji společně jako partneři.

Naopak, že je vhodné dále pokračovat a pracovat na svém světelném vzestupu každý sám za sebe. A otevřít se tak novým příležitostem, které na každého z nás čekaly, či teprve čekají.

© Petra Nováková, červenec 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 166
  • 29
  • 23
  • 21
  • 24

Celkový počet hlasů: 263