Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články V: 60 - 69 | 64A. Přátelství mezi lidmi na cestě stabilního světelného vzestupu

64A. Přátelství mezi lidmi na cestě stabilního světelného vzestupu

Jiří Novák, Věra Talandová Vloženo 17.9.2013
Jiří Novák Věra Talandová

Riziko trávení společného času se silně zatemněnými lidmi. Je vztah k nejbližším příbuzným v každé situaci nedotknutelný? Naučit se reagovat na náznaky a využívat přicházející příležitosti. Vnímání náznaků a reagování na ně není pasivním postojem. Setkání s velkou skupinou bytostí může být rizikové. Setkání za účelem pomoci Přírodě a celkovému vývoji. Většina lidských vztahů je vychýlená, plná zmatků, nezpracované minulosti. Současná síla světelných energií už dává zelenou ke vzájemnému setkávání se. Pevné přátelství je založeno na stabilních světelných základech. Obnažující se nezpracovaná minulost může přátelství zničit. Nestabilita či pád jednoho člověka může vyvolat rozsáhlou vlnu čištění i u dalších. Žijte tak, abyste neohrozili druhé a ani sami sebe. Impulsy ke vzniku nových partnerských vztahů. Energie se při navázání světelných přátelských vztahů násobí. Čas na hromadná setkání všech bytostí na NDC ještě nenadešel.

Jiří Novák

Riziko trávení společného času se silně zatemněnými lidmi

Věra Talandová se ve druhé části tohoto článku zabývá především otázkami přátelství a setkávání se jednotlivců na cestě stabilního světelného vzestupu. Ještě předtím je však vhodné připomenout následující okolnosti týkající se setkávání se s druhými lidmi.

Každý, kdo je dnes na cestě světelného vzestupu, si je vědom, že setkávat se, nebo dokonce trávit delší společný čas se silně zatemněnými bytostmi, je nevhodné, až nebezpečné. Mnozí na to doplatili nepříjemnými psychickými nebo zdravotními následky. Někteří i dočasným pádem ze světelné cesty a další dokonce pádem doposud definitivním.

Problém nastává zejména tehdy, když taková zatemněná bytost je přímo součástí mé rodiny. Je-li to můj rodič, sourozenec, mé dítě nebo můj životní partner. Pak není jednoduché si vůbec připustit, že s takovým člověkem je pro mne problematické nadále pokračovat ve stejném typu soužití a setkávání se. Že přinejmenším potřebuji změnit svůj způsob chování k němu a jednání s ním.  

Takový člověk by měl v prvé řadě dostat šanci se očistit a srovnat. Měl by se vhodným přiměřeným způsobem dozvědět, co jeho způsob života způsobuje těm nejbližším ve svém okolí. Je důležité si o tom s ním otevřeně popovídat. Obvykle se však stává, že on na jakékoliv impulsy naznačující jeho situaci dlouhodobě přiměřeně nereaguje. Není schopen a ochoten vnitřně přijmout, že by jeho způsob života vůbec mohl někoho nepříznivě ovlivňovat. Jednoduše není na takovou úroveň pravdy vnitřně naladěn. A není ani ochoten udělat něco pro to, aby se lépe vnitřně vyladil, a aby sám začal nutnost zásadní změny ve svém životě vnímat.

Pokud však není ochoten vnášet zásadní změny do svého života, pak obvykle zbývá krajní možnost. Nutnost odříznout se od tohoto člověka. Není však vůbec snadné se od takového člověka ze svého nejbližšího okolí odpoutat po všech stránkách – finančně, myšlenkově i bydlením, případně samostatným zaměstnáním. Toto se může týkat především vztahu k vlastním rodičům nebo současným či minulým životním partnerům. Nemůže se to však týkat vlastního nezletilého dítěte, protože od toho nemohu jen tak odejít nebo ho z domu odeslat.

Je vztah k nejbližším příbuzným v každé situaci nedotknutelný?

Obhájci Staré duchovní cesty mi v této chvíli budou vyčítat, že přece vztah k vlastním rodičům je vždy posvátný v duchu jednoho z církevních přikázání „Cti otce svého a matku svou“. Jenže co pak, když jeden z rodičů na mne den za dnem energeticky parazituje. A to třeba až do té míry, že v noci nemohu spát. Že mne celou noc zaplavují velmi silné negativní destruktivní myšlenky a pocity, kterých se nemohu zbavit. Že ráno za ránem jsem bez energie a doslova nemohu vstát. Nejsem schopen jít do školy, do zaměstnání. Nemám sílu na normální každodenní fungování. A navíc ještě pro jednotlivce neuznávající duchovní pozadí světa pak vypadám jako flákač, který by se nejraději celý den válel v posteli.

Nebo když při jakékoliv návštěvě svých rodičů, na které přijmu a sním od nich podané jídlo, budu muset následující noc strávit v žaludečných křečích na záchodě? A to třeba i po požití jimi vypěstované zeleniny, která je přece jinak energeticky čistá a vhodná? I toto je reálný příběh z praxe. To je příklad, jak lze běžné normální potraviny působením zatemněných energií svého vychýleného životního postoje učinit pro některé jednotlivce na světelné cestě naprosto nepoživatelnými.

Nebo co s partnerem, který vysává svoji manželku a malé děti? A ty se v noci opakovaně probouzejí s hrůzou a pláčem, tisknou se zoufale k matce, aby je ochránila? A některé z nich dokonce vidí „bubáky“, jak na ně jdou (rozuměj oddělené klony vysávajícího člověka, který právě jde na ně)?

Nebo co když se matka k ránu opakovaně probouzí s pocitem nebývalé úzkosti a tísně? Což je další z možných projevů napadení temnou energií? A následně je zjištěno, že to vše pochází od jejího malého dítěte? Matka už to postupně sama dokáže odhadnout, kdy je dítě ve stavu, kdy ubližuje druhým. Když bývá v těch dnech i přes svůj věk nesnesitelné, nadřazené, chovající se jako vládce nad všemi. Když mu zloba doslova září z očí.

Nasměrovat správným způsobem život je ještě možné u malého dítěte

Není mi příjemné, když jsem požádán pomoci v takových a dalších podobných případech. Přitom ten poslední, kdy je rodič vysáván vlastním malým dítětem, je ze všech nejjednodušší. Protože chování malého dítěte ještě mohou jeho rodiče nasměrovat vhodným směrem. Mohou a mají právo mu aktivně pomoci při zpracování a rozvázání vysoce nepříznivých karmických vrstev z dávné minulosti. Ještě stále ho mohou před dosažením deseti let věku účinně nasměrovat vhodným směrem. Aby v tomto životě znovu nepřijal a neobnovil si z obnažujících se karmických vrstev nevhodné nepříznivé návyky z minulosti.

Později už to jde jen velmi těžko. V pubertě se už životní nasměrování dítěte těžko změní. Ve většině dalších případů však možnost řešení závisí v prvé řadě na tom, zda dotyčný člověk přijme určité rozhodnutí, pokud jde o další vztah vůči parazitujícímu člověku.

Některé situace je důležité zatím přijmout

Jenže co když to je rodič, který mi zároveň finančně pomáhá, abych mohl dokončit studium? Co když je to manžel, v jehož domě žiji, jsem bez vlastního příjmu na mateřské dovolené a nemám kam jít? Co když je to patnáctiletý syn, který mne vysává, a u kterého jsem si doposud představoval, že půjde dále studovat? Nemohu přece nedospělého neplnoletého jedince vykázat z domova.

Vysává-li mne cizí člověk mimo rodinu i nejbližší okruh známých, jednoduše odejdu co nejdále z jeho dosahu, aby mne už neviděl. Prostě s ním přeruším veškeré styky. Složitější je den ze dne ukončit vzájemné vztahy a opakovaná setkávání se známými. Ale to pořád ještě je pouze věcí mého rozhodnutí a mohu to den ze dne udělat, pokud mi skutečně ubližují. Ještě více složité je to v zaměstnání, kde ze dne na den už obvykle odejít nelze.

A vůbec nejtěžší je řešení takové situace ve vlastní rodině. Někdy skutečně nezbývá než daným vysoce nepříznivým obdobím projít, protože tak je to karmicky nezbytné. Protože zbořit naráz rodinu obvykle nelze. Ti lidé se dostali do jedné rodiny i proto, aby nemohli od sebe rychlým a jednoduchým způsobem odejít. Aby se museli karmicky čistit po určitou nezbytnou dobu spolu ve své blízkosti. Tak to v některých případech musí být, aby se karmická očista v určité fázi nezasekla. A nezbývá pak než čekat, až se teprve otevře příležitost k odchodu a k zajištění vlastní samostatné oddělené budoucnosti. Což se děje ve chvíli, kdy společné nepříznivé vazby jsou zcela nebo do určité hranice rozvázány.

„Prozatím zůstat“ neznamená nechat se i nadále ovládat

Přijmout takovou situaci znamená, že prozatím zůstanu. Že nebudu za každou cenu odcházet, když ve skutečnosti nemám kam. Projít takovým obdobím však neznamená, že si dobrovolně nechám i nadále od druhého ubližovat. Naopak je důležité se dalšímu parazitování na své bytosti vzepřít. Je důležité usilovat o změnu vzájemných vztahů, sledovat více i svoji cestu, svoje impulsy, chránit si svoji svobodu. Budovat si nové návyky jednání s druhými lidmi.

Mnoho lidí se sklony k podřídivosti má totiž pocit, že když oni sami neubližují, jen si nechají ubližovat, že to nemá pro jejich další vývoj zásadní důležitost. Takto je to přece prezentováno v rámci řady směrů Staré duchovní cesty ve smyslu slov: „sloužit druhým, to je to zásadní“. To je však hrubý omyl.

Dalším problémem je nevyrovnaná situace těch, kteří mají tendenci podřídivosti jen vůči určité osobě ve svém okolí (třeba vůči partnerovi, matce, kamarádce). Jinak se všeobecně podřídivě nechovají. A někdy si dokonce nepříjemné pocity, které to v nich vzbuzuje, vynahrazují naopak nadřazeností k jiným osobám ve svém okolí.

Pokud tito lidé pokračují v tomto podřízeném nebo nevyrovnaném způsobu života, blokují si tím další světelný vzestup. V jejich životě obvykle jde o vyladění postoje vůči všem druhým lidem do optimálního středu. Neubližovat druhým, neovládat je, ale také nedopustit, aby oni parazitovali na mně. Naučit se chovat tak, aby se už do mne parazitující bytosti nedokázaly dostat. Vyladit svoji vnitřní čistotu, postoj i hmotné chování tak, abych neposkytoval parazitující bytosti přístup do mého nitra.

Tím nejen chráním sebe, což je mým právem a současně i povinností (případně chráním i malé děti, které společně s vysávajícím partnerem máme). Ale zároveň také dávám druhému impuls, že takovéto chování je nepřijatelné. Právě takový impuls je přitom důležitý pro to, aby vysávající a parazitující člověk vůbec měl šanci změnit se k lepšímu. A je pak už na něm, jestli tento impuls vyslyší a začne vnášet do svého života žádoucí změny nebo ne. Já to nemohu „zajistit“, nemohu jej k tomu donutit, nejsem za to zodpovědný a ani bych se tím neměl trápit.

Naučit se reagovat na náznaky a využívat přicházející příležitosti

Na vzestupné světelné cestě je důležité naučit se reagovat na přicházející náznaky. Potřebuji změnit zaměstnání? Pak potřebuji nejprve dostat příležitost něčeho dalšího, nového, pro mne vhodnějšího. A co když taková příležitost nepřichází? A i když hledám, tak nic nenacházím? Pak mi prozatím nezbývá nic jiného, než zůstat a nastalou zkušeností si projít. A to i přesto, že v daném momentě nechápu, proč je to pro mne důležité. Proč mám to utrpení ještě další období snášet. Proč mi Síly Světla neumožní odejít.

Magické způsoby ovlivňování reality

Někteří lidé se snaží přitahovat si nové příležitosti nejrůznějšími magickými zaklínadly, používáním magicky ovlivněných pomůcek – různých křížů, prstenů, náramků. Nebo programováním vlastního mozku, vizualizací toho, čeho chci dosáhnout.  Ovlivňováním potravy, předmětů, čaker magií. Abych si přitáhl něco „lepšího“. I to v sobě obsahuje prvky magie. Jenže to nejsou metody vhodné pro vzestupnou světelnou cestu.

Uvedu příklady. Používání náramků či prstenů Atlantů, abych k sobě přitáhl tvořivou magickou sílu dávné Atlantidy. Používání egyptského kříže anch, abych probudil a pro sebe využil sílu egyptských faraónů. O nebezpečích vyplývajících z těchto činností jsou též texty  A13. Skrytá nebezpečí novodobých atlantských náramků, A14. Diamantová voda, další magicky ovlivněné pitné vody a jejich skryté účinky, A18. Egyptský magický kříž anch je veřejně protlačován do oblasti ochrany Přírody .

Nebo vizualizací, tvořivými představami toho, čeho chci dosáhnout. Více o kritice podobných způsobů tvoření je například v textech U10. Jak se vyvázat z aktivní služby Temnu?, 21A. Nová duchovní cesta - vzestup za hranice Vesmíru, 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody, 47B. Přijmout NDC znamená uznat nové principy kompletně.

Pozitivní myšlení, to samozřejmě ANO. Ale nikoliv již vizualizaci, tedy pokus o tvoření vlastními představami. V článku 40i. Film Tajemství - jaké jsou hranice pozitivního myšlení?  a následné duchovní komunikaci Postoj Přírody k filmu Tajemství  je vysvětleno, že každé ovládání a ovlivňování energií vlastním vědomím a vůlí, tedy i myšlenkami a představami (vizualizací), je magií. Že používání jakýchkoliv magicky ovlivněných pomůcek je magií.

Klíčem k dosažení světelného vzestupu a k jeho udržení však není magie v žádné z jejích podob. Ale poděkování, požádání a otevření se energiím. A ty pak začnou samy proudit. Tak, jak je to vysvětleno v textu Jak požádat o energie z duchovních sfér? A tyto proudící energie, kterým jsme se dokázali otevřít, nám pak začnou přinášet pro nás optimální příležitosti.

Na světelném vzestupu usilujeme o neustálé zlepšování se

Na světelném vzestupu se člověk den za dnem stará o neustálé zvyšování vnitřní čistoty. Snaží se den za dnem dělat všechny běžné záležitosti lépe. Usiluje o to, aby den za dnem rostl – eticky, duchovně, aby se i zlepšovalo jeho fyzické zdraví. Ostatní pak ponechává na Silách Světla, které vedou vývoj. Protože si je vědom toho, že jakmile nastane vhodný čas, jakmile bude dostatečně připraven, přijde mu nová příležitost. A protože si zvykl na vnímání a respektování duchovních impulsů, je si vědom toho, že takovou příležitost nepřehlédne. A navíc má ve svém okolí další jedince, kteří mu ve vážných situacích pomohou prověřit správnost jeho případného zásadního rozhodnutí.

Vnímání náznaků a reagování na ně není pasivním postojem

Někteří do hmoty orientovaní jedinci by na toto řekli, že to je přece pasivní postoj – čekat, až mi něco vhodnějšího samo přijde. Jenže na vzestupné světelné cestě dává právě tento životní styl člověku šanci plynout s proudem světelného vývoje, splývat se světelným duchovním pozadím světa. Být v souladu s Planetou, Přírodou a se záměry svého dlouhodobého světelného vývoje. Naopak aktivita vůle zaměřená na záměr za každou cenu teď hned nalézt jiné zaměstnání, jiného partnera, jinou rodinu, často končívá fiaskem, dalším propadákem, další ztrátou.

O pasivitu se rozhodně nejedná, protože na sobě den za dnem duchovně a hmotně pracuji, čistím se, vylaďuji, sleduji náznaky. Jdu tedy aktivně vstříc příznivým změnám ve svém životě.  Aktivně zajišťuji podmínky, aby přirozeným způsobem mohly změny v mém životě nastat.  Snažím se plnit svůj duchovní úkol, a to jak úkol osobní, tak také světový. A to vyžaduje spoustu vytrvalé práce. Tento přístup je tedy ve skutečnosti velice aktivní.

Více o osobním a světovém duchovním úkolu je například v článcích U13. Proč je důležité vzepřít se vysávání?, 48E. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty I.

Vztahy, vztahy a zase vztahy. To jsou klíčové otázky a problémy našeho života zde ve hmotné rovině planety Země. Někteří duchovní učitelé dokonce hlásají myšlenku, že sem dolů do hmoty jsme přišli především učit se vztahům, napravovat vztahy, čistit vztahy od zátěží dávné minulosti. Ano, přišli jsme sem řešit nepříznivé vztahy. Není to však to jediné, kvůli čemu jsme dnes tady. Přišli jsme sem napravit své dávné chyby i v jiných oblastech fungování našich bytostí.

Setkávat se nebo nesetkávat s podobně duchovně zaměřenými jedinci?

Často bývám dotazován od jednotlivců, zda v jejich okolí jsou další lidé na vzestupné světelné cestě. Že by se s nimi rádi spojili a případně i pravidelně setkávali. Nebo jestli organizujeme hromadná setkání jednotlivců na NDC. Adresy druhých nebo i telefonické kontakty na ně zásadně nesděluji. Nemám na to právo. A navíc jednám i na základě přicházejících vnitřních impulsů. Proto těmto lidem zdůrazňuji, že čas na hromadná setkání více jednotlivců na NDC ještě nepřišel.

Možná je v tuto chvíli důležité vysvětlit proč. Karmická očista mnoha jednotlivců na NDC je velmi silná. Pro některé až doslova na hranici únosnosti. Když se jim den za dnem obnažují karmické vrstvy z jejich dávné minulosti. Stále byli ovládáni, manipulováni, zneužíváni nejrůznějšími způsoby. A v tomto životě se dostali znovu do podobného koloběhu. Není jednoduché změnit svůj vnitřek natolik, abych tyto dávné návyky nechat se stále ovládat ze sebe konečně dostal.

Každá bytost obvykle v minulosti prošla prožitkem obou protikladných postojů

Podstatná je však ještě další okolnost. I když byl někdo opakovaně ovládán nejen v tomto životě, ale třeba i celé dlouhé tisíce let předtím, pak obvykle najde ve své dávné minulosti i naprosto opačné postoje. Období s vlastní agresivitou, nadřazeností, zradami, ovládáním a zneužíváním druhých.

Právě karmická očista takového typu vrstev je nejvíce problematická. Mnoho jednotlivců, kteří byli celé poslední tisíce let v podřízené pozici, najednou ve své minulosti nachází období, kdy naopak oni byli na vrcholu moci. A aniž by si to na vědomé úrovni uvědomili, jejich bytost pak může mít vnitřní tendence oplývat se touto mocí, která se z vrstev náhle vynořila. Přijmout v tomto životě tuto moc a pomocí ní změnit konečně své podřízené postavení. Těžko se pak podobné dávné moci nad druhými vzdávají.

Tudy však světelná cesta nevede. Pro tento jejich život je naopak zásadní hledat vyváženou pozici středu mezi egem a antiegem. To znamená hledání středu mezi touhou dělat si za každou cenu, co chci já na jedné straně a mezi přílišnou podřídivostí na straně druhé. Jinak se bytost z toho koloběhu prožívání opakovaných vychýlených extrémů nevymaní.

Více o tom bylo například v duchovní komunikaci Jana Páníka Nedobře zvládnuté vztahy přinášejí ztrátu nezávislosti. Hmotným a duchovním egem se zabývá článek 25. Dáme přednost svobodě ega nebo duchovní svobodě?

Nepříznivé projevy karmické očisty

Nepříjemné osobní tělesné a psychické pocity se zesilují ruku v ruce s tím, jak se nitro člověka při karmické očistě vzpouzí potřebné změně. Objevují se pak zesílené bolesti hlavy, zad, kloubů, nebo i jiných tělesných orgánů či částí těla. Vychýlení běžných životních pochodů - například poruchy zažívání, někdy i dočasné vyskočení tělesné teploty. Nebo dokonce srdeční arytmie. Také se někdy dostavují drobné nepříjemné tělesné záležitosti – rána do hlavy, zakopnutí a upadnutí, říznutí se, rozbití něčeho, apod.

Podobné vysoce nepříznivé příznaky se však mohou objevit také u dostatečně citlivého člověka i bez vychýlených vnitřních postojů. Důvodem bývají energetické útoky, parazitování temných bytostí, které se z minulosti přeneslo i do současnosti. Nebo vážná zranění z minulosti, mučení, útoky černých bratrů, implantáty od mimozemšťanů. Nebo karmické vyrovnání naplánované pro tento život starou karmickou institucí, které se vynořilo z vrstev. Obecně také platí, že duchovní očista vyvolává a prohlubuje i očistu hmotnou. Výsledkem karmické očisty pak bývají situace podobné běžné nemoci spojené se zvýšenou teplotou a pocitem „dostal jsem nemoc“. Lidé pak mají tendence říkat „chytil jsem virózu“, „dostal jsem chřipku“, apod. Přijímají tak postoj medicíny a současně s tím i nutnost vzít si na to nějaký lék. Problém však bývá ve skutečnosti způsoben karmickou očistou.

Závěr: Setkávání s druhými často spouští další očistu navíc

Mnozí jednotlivci mají plné ruce práce s karmickou očistou z vlastních minulých chyb i ze vztahů s blízkými v rodině, dalšími příbuznými, spolupracovníky v zaměstnání, přáteli, apod. Bližší setkání s někým jiným často spouští karmickou očistu s tímto člověkem. A přidává tak ke koloběhu karmického čištění ještě další zátěž navíc. Někdy je to však pro další posun naopak potřebné a vhodné. Proto je tak důležité pozorně sledovat náznaky a intuici, duchovně komunikovat. A takto zjišťovat, která setkání jsou pro mne vhodná. A která vůbec ne nebo ještě ne, protože zatím ještě nejsem dostatečně připraven na důsledky plynoucí z těchto setkání.

Také každé setkání dvou osob na cestě světelného vzestupu mnohdy spustí jejich vzájemnou karmickou očistu. O tom bylo více v článcích zabývajících se vztahy, například 57C. Optimální partnerský vztah I – Příběhy z minulosti, 57D. Optimální partnerský vztah II – Současná realita.

Setkání s velkou skupinou bytostí může být rizikové

Může se stát, že po takovém setkání toho pak budou mít v rámci očisty ti lidé až moc. Třeba i tolik, že už nebudou schopni běžného každodenního fungování. A co teprve kdyby se najednou setkali s celou skupinou bytostí na cestě světelného vzestupu a spustila se u nich křížová karmická očista všech možných dvojic, trojic, skupinek navzájem? Právě z těchto důvodů zatím Světelné Síly vedoucí vývoj nedoporučují hromadná setkávání většího počtu bytostí na NDC. Proto ani nedoporučují účast na jakýchkoliv veřejných internetových sítích – zasahování v diskusích na dalších webech, účast na facebooku, apod. To vše může přinášet stejné nastartování vzájemné karmické očisty jako při běžném setkání dvou lidí.

A hromadné koncerty, sportovní utkání nebo jiné masové akce? Na počátku světelné vzestupné cesty jsme se všemu podobnému zásadně vyhýbali. Protože i taková akce může vyvolat nepříjemné dozvuky u člověka, který v daném období není na své duchovní cestě dostatečně pevný a stabilizovaný. I to může spustit tak silnou karmickou očistu, že ji nebude schopen při běžném denním provozu ustát. Teď už je však jiná doba. Světelný systém je již jako celek silnější. Už je možné si dovolit to, co dříve bylo nebezpečné. Tedy i návštěvu koncertu nebo jiné akce, je-li pozitivně naladěná. Ale současně být připraven na to, že každá taková akce může spustit silnější karmickou očistu.

Setkávání jedinců na cestě světelného vzestupu

Pokud čas od času dochází k setkání určitých menších skupinek jednotlivců na cestě světelného vzestupu, jde obvykle o připravené jedince. Takové skupinky se rozšiřují jednotlivec po jednotlivci, přes známé, spolupracovníky, kolegy. Nikoliv však naráz nějakým veřejným prohlášením a veřejným pozváním každého, kdo by chtěl přijít.

Bytosti, které se účastní takové akce, jsou pak schopné snést zátěž další karmické očisty navíc. Protože k pozvání na každou takovou akci dochází podle přicházejících impulsů až v situaci, kdy jsou na to svojí dosavadní cestou a úrovní své karmické situace připraveni. A kdy je takové setkání pro jejich další vývoj přímo žádoucí, důležité. Jinými slovy – organizátor pozve jen ty, u kterých dostane přímý impuls Spojených Sil Světla vedoucích vývoj. Každý pozvaný by si i přesto měl hlídat své vlastní impulsy, zda je pro něj vhodné se v danou chvíli společné akce zúčastnit.

Probíhají však i jiné menší akce. Některé dvojice na NDC se například setkávají z hlediska hmotného jakoby náhodně. Kontaktují se třeba při společné „náhodné“ návštěvě vitariánské restaurace v Brně, o které byly články 61A. Restaurace s živou stravou I – Jak to všechno začalo, 61B. Restaurace s živou stravou II – Reagovat včas na náznaky, 61C. Restaurace s živou stravou III – Současný stav. Nebo na jiném místě, které vědomě doporučíme k návštěvě – například u Pravčické brány.

Hromadné akce jednotlivců na NDC však zatím ještě organizovat nebudeme. A pokud jde o akce menšího rázu, iniciativa v tom zůstává na jednotlivcích. Nedoporučujeme však jakékoliv veřejné svolávání podobných akcí. Každého jistě napadne proč. Kontaktovat se pouze jednotlivec po jednotlivci a vyhýbat se tomu, aby na takovou akci byli zváni také jedinci mimo světelný vzestup. Například v článku 58B. Živá strava a vitariánství  jsou popsány nepříjemné prožitky a důsledky po setkání většího počtu vitariánů, kteří ne všichni byli na vzestupné světelné cestě.

Setkání za účelem pomoci Přírodě a celkovému vývoji

Dílčí setkání jsou organizována některými jednotlivci nejprve pro jejich nejbližší okolí a postupně i pro další známé, s nimiž jsou tito blízcí ve vzájemném kontaktu. O těchto a dalších podobných akcích, při kterých dochází k určité zásadní očistě navštívené oblasti, pojednávaly například texty Z10. Otevření dalšího zřídla čistých energií Přírody, Z11. Příležitost k rozvázání dalšího úseku své minulosti, Z12. Probuzení energie Prachovských skal, Z16. Návštěva Osvětimanských skal po roce.

Následující úvahy a duchovní komunikace Věry Talandové jsou zaměřeny právě na otázku, jestli setkávání jednotlivců na NDC je již v této době vhodné. Případně jaké to může přinášet rizika. A proč ještě není vhodné organizovat takové akce masově.

Tyto duchovní komunikace jsou i o tom, jaký je rozdíl mezi běžně hmotně chápaným přátelstvím a přátelstvím mezi lidmi na vzestupné světelné cestě. Je důležité si i tyto otázky připomenout. Aby ti, co konečně našli světelný vzestup, neupadli do stejných chyb, kterými prochází většina běžných vztahů na této Planetě. Aby do současného života nevnášeli stejné nebo podobné návyky, z jejichž používání v dávné minulosti by se měli karmicky vyčistit. Aby místo toho, že tyto nevhodné návyky překonají, odhodí, se s nimi naopak neztotožnili vlivem například své dočasné nestability na světelné cestě. Aby je znovu nepřijali za své.

Mám teď na mysli vzájemné soupeření, manipulování s druhým, jeho skryté ovládání a směrování. Nebo dokonce parazitování jednoho na druhém, odebírání si vzájemně energie. Protože tímto způsobem jednání by ublížili nejen druhému, ale i sami sobě. Každá taková tendence je totiž neslučitelná se vzestupnou světelnou cestou. Logicky by je to proto velmi brzy dovedlo ke světelnému pádu a k nasměrování dalšího života směrem k temné straně světa.


 

Věra Talandová

Většina lidských vztahů je vychýlená, plná zmatků, nezpracované minulosti

Věra Talandová: Spojené Síly Světla, jak je to s různými výlety a přátelskými setkáními s ostatními lidmi na světelném vzestupu NDC? (Duchovní komunikace z 8.8.2013)

Příroda: „Tady Příroda. Lidské bytosti mají ve své podstatě podvědomou touhu se družit, přátelit se, setkávat se. Přestože jste na Zemi každý sám za sebe a máte svoje úkoly, svá témata na zpracování. To je jedna věc. Zároveň toužíte po společnosti, podpoře, lásce i přátelství. Právě společné mezilidské vztahy vyvolávají řadu problémů. Většina dramat, která se na Zemi odehrávala a odehrává, je vlastně důsledkem nezpracovaných mezilidských vztahů. Já vím, že záměr tvojí otázky směřoval jinam. Ale tato fakta nelze opomenout. Je potřeba je zmínit.

Lidstvo své vztahy nezvládá. Většina vztahů je vychýlená, plná zmatků. Chybí duchovní nadhled, zcela schází pochopení toho, že ve vztahu je důležité napřed pochopit a pročistit karmické záležitosti. Že se nesetkávají dva nepopsané listy. Ale dvě bytosti s pohnutou minulostí, kterou je potřeba zpracovat a vyčistit.

I přátelské setkání dvou bytostí může výrazně zesílit jejich karmickou očistu

Toto platí obecně pro všechny bytosti na Planetě. Vím, že máš na mysli přátelské vztahy mezi bytostmi na světelném vzestupu NDC. I tady může být situace vyhrocená. U vás všech již karmická očista probíhá. Každý máte se svou očistou dostatek práce. Navážete-li přátelství s dalšími bytostmi na světelném vzestupu, může se stát, že se vaše očista díky společným energiím zintenzivní. A můžete mít pocit, že je to náročnější. To je na jedné straně. Na té druhé je ale přátelství mezi bytostmi na NDC velkou podporou.

Setkání přátel před rokem otevřelo u vás docela bolestivé téma na čištění. A odstartovalo několik měsíců náročné práce. A stále se tato situace dočišťuje. Je však pravděpodobné, že bez silných energií celé skupiny byste toto téma nebyli schopni začít zpracovávat. A když se situace vyhrotila, bylo potřeba reagovat. I následná podpora těchto přátel vám velmi pomohla těžkou situaci ustát a zpracovat. Takže toto setkání bylo velmi přínosné pro váš další vývoj. V té době vylezlo na povrch i mnoho dalších témat na zpracování. Například z míst, která jste společně navštívili.

Současná síla světelných energií už dává zelenou ke vzájemnému setkávání se

Byly doby, kdy bylo bezpečnější zůstávat více v osamocení. Nebyly ještě přítomné takové energie, které by pomáhaly zvládnout zvýšenou očistu. Nynější vyladění Spojených Sil Světla má už frekvence, které společným výletům či schůzkám přejí.

Též různé očisty, které u vás proběhly, vydané články a komunikace na téma vztahů výrazně napomohly možnosti získat nové přátele a navzájem se podporovat.

I toto však má svá úskalí. Vždy je na místě určitá obezřetnost. Pro navazování takových přátelství se snažte být maximálně vyladěni a stabilní.

Vnímáš určité zvláštní energie. Napojila ses na Sféru stabilního přátelství. Její energie napomohou vyladěným stabilním bytostem prožívat vzájemná přátelství. I toto je do budoucna cesta jak si vzájemně pomáhat při posilování svých světelných základů. Jak zvládat náročné očisty, pokud vylezou jednotlivé karmické vrstvy. A vzájemnými zkušenostmi si dopomůžete k lepšímu vnímání, k pochopení dalších souvislostí.

Ode mne ve stručnosti vše.“

Věra Talandová: Děkuji, Přírodo.


 

Pevné přátelství je založeno na stabilních světelných základech

Věra Talandová: Sféro stabilního přátelství. Mám na tebe spojení?

Sféra stabilního přátelství: „Ano, před chvílí jsi spojení vnímala. Situace na vaší Zemi se stala příznivější pro vaše vzájemné přátelství s dalšími bytostmi, které kráčejí na vzestupné světelné cestě. Energie jsou pro vytvoření vzájemných přátelství mnohem příznivější než v minulosti. Také to sami vnímáte.

Je velmi důležité, abyste neustále svoje životy čistili. Abyste byli stabilní. Aby vzniklá přátelství, či spíše nezvládnutá očista některého jednotlivce neohrozila váš vlastní světelný vzestup. Ale aby stabilní přátelství naopak váš vzestup podpořilo.

Vnímej sama, co nadcházející setkání přátel s vámi udělá. Co vám pomůže pochopit. Co se vynoří na zpracování. A co společné energie zvládnou. Kam vás to všechny posune.

Aby přátelství či podobné vztahy mohly být optimální, je zapotřebí, aby se bytost dostala na cestu světelného vzestupu. Aby posílila svoje světelné základy v tomto vašem životě. Aby začala s očistou své temné minulosti. I s případnou vzájemnou očistou, je-li to zapotřebí. Toto a ještě víc je podmínkou k tomu, aby vzájemné přátelství mělo stabilní základ.

Obnažující se nezpracovaná minulost může přátelství zničit

Běžná „přátelství“ na Zemi jsou značně vratká, nestabilní, chaotická. Nejsou založena na stabilních světelných základech. A vylézající nezpracovaná minulost je může zcela zničit. Přestože si aktéři nejsou vědomi toho, co se ve skutečnosti děje. „Přátelství“ na základech temné minulosti a chaoticky zvládané současnosti, není pravé přátelství.

Přátelství vytvořená na světelných základech, s pokračující očistou a s etickým chováním obou aktérů, má ty nejlepší předpoklady stát se stabilní.

Pro dnešek vše, co jsem chtěla sdělit. Děkuji ti za příjem těchto informací i za samotné napojení na moje energie.“

Věra Talandová: I já ti děkuji, Sféro stabilního přátelství.


 

Nestabilita či pád jednoho člověka může vyvolat rozsáhlou vlnu čištění i u dalších

Věra Talandová: Sféro stabilního přátelství, skončil prodloužený víkend s přáteli na NDC. Uvědomila jsem si mimo jiné, jak je důležité neustále na sobě pracovat, čistit se, udržovat se stabilní. Nebo ještě lépe – svou stabilitu zvyšovat. Když už člověk naváže takováto přátelství, tak zároveň přebírá zodpovědnost za to, aby své přátele neohrozil svou vlastní nevyrovnaností a nestabilitou. Za to se pak člověk může spolehnout na to, že v případě těžší očisty získává podporu od svých přátel na všech dostupných úrovních. Můžeš mi k tomu ještě něco říct? (Duchovní komunikace z 12.8.2013)

Sféra stabilního přátelství: „Uvědomila sis to správně. U přátelství lidí na NDC je potřeba si uvědomit vzájemnou provázanost. Jak energie na různých úrovních na vás působí. Jak nestabilita, či dokonce pád jedince může vyvolat vlnu čištění, která se šíří i na další bytosti v jeho blízkosti. To je pak zbytečná práce navíc, která může zpomalit, či dokonce ohrozit ostatní na jejich vzestupu. Proto znovu opakuji, jak důležité je udržovat vysoké vyladění, čistotu a stabilitu.

Již jsme se bavili o tom, že v předchozích letech bylo v rámci bytostí na NDC mnohem náročnější navázat přátelství a udržet si ho. Bylo to vhodné za výše uvedených podmínek.

Situace se posunula. Vysoké vyladění jedinců dosahuje 100%. Energie na Planetě mají mnohem vyšší světelné frekvence. Proběhnuté a probíhající čištění na téma vztahy umožnilo posunout se i v této věci dál. I dosažení na mé energie přispělo do celkově příznivější atmosféry, umožňující navázat skutečná stabilní přátelství. Založená i na respektování sebe navzájem.

Žijte tak, abyste neohrozili druhé a ani sami sebe

Tato opravdová stabilní přátelství se odlišují od vychýlených a nevyrovnaných „přátelství“, jež mnohdy okolo sebe vidíte a která jste i vy v této existenci v minulosti zažili. Taková „přátelství“ jsou založená na ovládání, vypočítavosti, vysávání, parazitování na energiích. Jejich součástí pak bývají energetické střety a boje, které si jejich aktéři neuvědomují, nejsou ani schopni je rozpoznat.

Takže situace pro vaše vzájemná přátelství bytostí na cestě stabilního světelného vzestupu se zlepšila. Užívejte si to. Obohacujte se navzájem, podporujte se. Buďte však zodpovědní za vztahy, které navážete. Žijte tak, abyste neohrozili druhé a ani sami sebe!“

Věra Talandová: Děkuji ti, Sféro stabilního přátelství. Vážím si toho, že situace umožňuje navázat takováto přátelství. Uvědomuji si svou zodpovědnost. A jsem připravená pracovat na udržení navázaných přátelství. A neohrozit druhé.


 

Poznámka Marie Mejdrové k setkávání se s lidmi, kteří nejsou součástí NDC

Nedělím a nechci dělit lidi na ty z NDC a ostatní mimo ni. Prošla jsem v tomto životě různými esoterními a náboženskými skupinami a organizacemi a sledovala u jejich členů rozvoj přístupů a vnitřních pocitů k vydělování – my a ti druzí. Mohou přicházet pomalu a nenápadně a plíživě vést až k pocitu jisté nadřazenosti a zaslepenosti. A to je pro posilování ega a světelný vzestup velice nebezpečné!  

To, že je někdo na NDC, ještě vůbec negarantuje, že je v jakémsi ohledu „lepší.“ Nebo třeba i jen „příjemnější“ partner k diskusi. A ani duchovně čistší být vůbec nemusí. To záleží na tom, kolik a jak závažné má kdo nashromážděné karmy, jaké téma momentálně jako bytost řeší, jaké karmické vrstvy má právě obnažené a jak se s nimi dokáže vypořádat. I na mnoha dalších okolnostech. Rozdíl je hlavně v tom, že lidé na NDC na sobě vědomě hloubkově pracují, a to určitým stylem. Je u nich proto o kus vyšší pravděpodobnost, že dokážou správně a včas pochopit svoje životní situace z vyššího nadhledu. A poradit si v nich takovým způsobem, aby se posunuli ve Světle dál a prospěli tak zároveň sobě i svému okolí.  

Není přínosné, když se lidé uměle uzavírají do sebe a izolují, pokud to není z nějakého dobrého duchovního důvodu vyloženě po určitou dobu nutné. Přirozeností člověka je a mělo by být potkávat a poznávat další lidi, vyměňovat si s nimi zkušenosti, poznávat jejich pocity, názory a přístupy, pohledy, přijímat od nich přínosné podněty. Dostávat zpětnou vazbu. Učit se s nimi vycházet. Učit se být druhému oporou, a to kdy a jakou formou, a zároveň umět přijmout vhodnou pomoc. Učit se při vzájemném kontaktu vyladit se do středu mezi přílišnou podřídivostí a nadřazeností, nenechat se ovládat a manipulovat a na druhou stranu to nečinit ani druhým.

Učit se umět si obhájit svoje práva duchovní i hmotná, zároveň dostát svým povinnostem a respektovat práva ostatních. Učit se druhé respektovat a zároveň se snažit chovat tak, aby mohli oni respektovat mě. Prostě jako čestnou, vyrovnanou osobu, která nekamufluje, nemanipuluje, dokáže přiměřeně reagovat. Stojí si za tím, k čemu se vlastním úsilím dopracovala a křížově si prověřila a zároveň je otevřená, umí naslouchat a opravit své postoje, je-li to zapotřebí. I když se mnou třeba tito lidé nesouhlasí v názorech na duchovní pozadí světa, na výživu, na duchovní cestu, na cokoli jiného.

Člověk uzavřený ve svém domově nebo pohybující se jen v přísně vymezené skupině lidí, může lehce dospět k pocitu, že už je srovnaný, vyčištěný, vyladěný do středu. Vše běží v ustálených kolejích. Protože s danými lidmi se naučil určitým způsobem vycházet a komunikovat. Dořešil s nimi třeba už dokonce i všechny zásadní karmické vazby. Podněty zvenčí jsou uměle omezeny. Pak se ovšem potká s někým mimo tento okruh lidí a ejhle. Zjistí, že to s jeho srovnaností a vyčištěností ještě zdaleka nebude tak horké. Nebo že jeho dosavadní názor či metoda mají trhliny, nejsou všeobecně platné a aplikovatelné. Nebo prostě narazí na nový přístup či možnost, které mu otevřou zcela nové obzory a životní příležitosti.

Plus, abychom se mohli dočistit ze všech vazeb a přístupů z minulosti, které nás svazují a blokují, je přímo nutné se setkat s určitými lidmi, podle aktuálního karmického plánu. Jistě, pokud někoho vnímám už na první pohled jako silně zatemněného nebo se mi při setkání s ním obnaží naše vzájemná negativní karma z minulosti a působí to okamžitý problém, pak se rychle vzdaluju. Ale to zjistím, až když o takovém člověku něco objektivního vím nebo ho osobně vidím, slyším.

Já se proto ráda potkávám i s lidmi, kteří si existenci duchovního pozadí světa nepřipouštějí nebo o něm mají odlišné představy, ale neberou je jako neměnné fixní dogma, mají otevřenou mysl. To je zásadní pro nás pro všechny – být schopen připustit, že jsem se mohl mýlit nebo že se situace změnila a otevřít se dalšímu stupínku aktuální vyšší pravdy! A když jde o běžné lidi, označované jako materialisté, pak pravděpodobnost, že mezi nimi budou nějací úplně duchovně „vyšinutí“, je v současnosti spíš nižší než u lidí z různých duchovních směrů.


 

Věra Talandová

Impulsy ke vzniku nových partnerských vztahů

Přečetla jsem si zapsaná vnímání a duchovní komunikaci Jana Páníka o letošním společném setkání na stříbrnických Pasekách, o návštěvě Osvětimanských skal. Vnímala jsem to podobně. Že se toho událo opravdu hodně. A že každý z nás má sepsat svoje duchovní vnímání a svoje komunikace o tom, co všechno se dělo v období 9. – 11. 8. 2013. Pouštím se do druhé duchovní komunikace.

Jednu chvíli mi přišlo líto, že jsem u skal vnímala jen to, že nás vítá samotný Duch Osvětimanských skal, ale jeho uvítání znělo smutně. A že je nesmírně rád, že jsme tam mohli dorazit v tak početné skupině.

Pochopila jsem ale, že moje úkoly pro toto setkání a tento čas byly jiné. Jedním z úkolů bylo například dosáhnout na energie Sféry stabilního přátelství. Aby se mohla tato sféra postupně uzemnit ve hmotě. Aby nám pomohla pochopit pravý význam přátelství. A byla nám nápomocna při jeho vytváření.

 

Věra Talandová: Spojené Síly Světla, máte pro mě nějaké další informace? (Duchovní komunikace z 2.9.2013)

Příroda: „Tady Příroda. Je to přesně tak. Každý z vás byl připraven pro určitý úkol a pro určité vnímání. Vaši připravenost ještě podpořilo postupné zvyšování světelných frekvencí, které při setkání probíhalo.

Neustále se něco dělo. Vzájemné předávání inspirací o tom, co můžete ve svých životech zlepšovat, jak se posouvat na vyšší světelnou úroveň. Došlo k další očistě Osvětimanských skal, k napojení na Sféru stabilního přátelství. Též se vytvářela a vylaďovala vzájemná přátelství. A zajiskřilo to v počátcích dalších dvou partnerských vztahů, kde zároveň započala vzájemná očista obou bytostí z minulosti.

Vaše jednotlivé i společné zážitky převedené do písemné podoby zase posunou určité oblasti světelného vzestupu dál.

Vnímáš, že Sféra stabilního přátelství má pro tebe nějaký vzkaz, přijmi si jej.“

Věra Talandová: Děkuji, Přírodo.


 

Energie se při navázání světelných přátelských vztahů násobí

Sféra stabilního přátelství: „Už moje informace duchovně vnímáš. Ještě je převedeme do písemné podoby.

To, že se postupem času vytvořila vaše skupina, je velmi pozitivní. Vaše vzájemná vyladěnost je vysoká. Působíte jako harmonický celek. Při práci i zábavě jste se výborně doplňovali. Jak na hmotné, tak na duchovní rovině. Protože nešlo o žádné boje o energie, soupeření o ně, tak jak je to u řady dnešních „přátelských“ vztahů běžné, mohly se vaše energie ani ne sčítat, ale násobit. Navíc je tu podpora Spojených Sil Světla.

Mezi bytostmi na NDC je nyní umožněno, aby se mohly snadněji vyvíjet další přátelské vztahy – viz minulá komunikace. Vždy je to ale o tom, že je důležité naslouchat světelným impulzům, které vás vedou k různým společným aktivitám. A vlastně i k tomu, je-li v tuto chvíli navázání určitého přátelství optimální.

Čas na hromadná setkání všech bytostí na NDC ještě nenadešel

Správně vnímáš, že to v této době ještě není o tom, pořádat nějaká setkání všech bytostí na NDC. Takové akce by nebyly žádoucí a byly by v současnosti i nebezpečné.

Ale dost dobře mohou vzniknout skupinky bytostí, které mají dobré vzájemné vyladění a zapadají přesně na ta místa, kde jsou zapotřebí. Dařilo se ti vnímat světelné impulzy na toto téma. V tomto setkání přibyly čtyři nové bytosti a dá se říci, že už se čekalo, aby „zapadly“ na svá místa. Vnímala jsi, že přesně tak to má být. Zatímco u některých dalších jsi vnímala, že pro toto setkání ještě nenadešel ten optimální čas přizvat je. Že bude vhodnější, zúčastní-li se nějaké jiné akce.

To byl ode mne jen takový krátký vzkaz. Děkuji ti za rychlé vyladění na moje energie.“

Věra Talandová: I já tobě děkuji, Sféro stabilního přátelství.

© Jiří Novák, září 2013
© Věra Talandová, září 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 203
  • 20
  • 24
  • 21
  • 21

Celkový počet hlasů: 289