Pravčická brána

Duchovní informace o Milešovce

Jiří Novák Vloženo 24.12.2010

Duchovní komunikace o Milešovce z 12.12. 2010:

Příroda: „Oblast Českého středohoří představuje kus prvotní Přírody z dávné minulosti Země. Ostré vrcholy dávných sopek jsou stálými místy silného pozitivního vyzařování z hlubin Planety. Proto se v této oblasti dokázaly udržet takové formy životy, které už na jiných místech dávno podlehly zkáze. Energie těchto vrcholů však nese poněkud jiný náboj, než tomu vždy bylo u Řípu. Zatímco energie vyzařované z Řípu vždy podporovaly a podněcovaly plodnost úrodných nížin České země, sopečné vrcholy Českého středohoří vyzařovaly spíše energii určité hrdosti, která vždy posilovala sebevědomí a odhodlání lidí žijících v této oblasti. Milešovka jako nejvyšší vrchol je v tomto výjimečná. Její vyzařování je velmi silné – energie však netryskají jako gejzír směřující vzhůru a postupně se rozstřikující do všech stran. V tomto případě jde spíše o vodorovné celoplošné vyzařování do širokého okolí podobné vyzařováním kamenných kruhů se středovým menhirem. Takový výsledek vytváří hlavní vrchol Českého středohoří, kterým je Milešovka a několik okolních vrcholů tvořících nepravidelný kruh - Boreč, Lovoš, Hradišťany, Lipská hora i vzdálenější Klapý.“


 

Volám hlavního přírodního ducha Milešovky, i u něj vnímám, že obchází své území, že u něj nejsou patrné známky vyčerpání nebo výrazného vychýlení, jako tomu bylo u Krakonoše. Jaká je situace dnes a dříve v oblasti, o kterou pečuješ?


 

Hlavní přírodní duch Milešovky: „Ano, slyším a rád odpovím na tvoji výzvu. Milešovka vždy patřila k jedné z dominant rozlehlých českých rovin. Mým úkolem bylo strážit čistotu území a chránit energetické vyzařování, které zde vždy fungovalo. Tato činnost se poměrně dařila a proto až do dnešních dob Milešovka jako zářič energií dobře funguje, a to zhruba na úrovni 30 % svého optima. Rádi však využijeme možnost, kterou poskytují systémy NDC, aby se toto vyzařování v dnešní době vrátilo na úroveň, na které fungovalo před dávnými dobami. To přinese výrazné posílení energetické stability celého území Čech. Z mého pohledu bylo účelem energie vyzařované z Milešovky posilovat nezávislost a svobodu tohoto území a pomáhat kmenům, národům, žijícím v této oblasti chránit svá území před nájezdy vetřelců. Až teprve v dnešní době se však naskýtá šance plně obnovit energetický potenciál této oblasti.“


 

Také oblast Milešovky a přilehlého okolí i se všemi přírodními bytostmi byla očištěna 14. a 15.12.2010. Současný výsledek dnes 24.12.2010 je takový, že vyzařování dosahuje zhruba 97 % původní dávné kapacity, takže se proti stavu z předchozích týdnů zhruba ztrojnásobilo.


 

Na původní stránku s fotogalerií se vrátíte zde:

Milešovka a České středohoří

© Jiří Novák, prosinec 2010
www.novaduchovnicesta.cz