Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články VIII: 90 - 99 | 90D. Přepisování bloků z minulosti inspirované metodou Mental Healing

90D. Přepisování bloků z minulosti inspirované metodou Mental Healing

Petra Nováková Vloženo 11.8.2022
Petra Nováková

Text připravila k publikování a vložila na web Marie Holoubková


Metodu Mental Healing jsem nevyužívala tak, jak ji Clemens Kuby popisuje ve svých knihách. Ale navazovala jsem na poznatky z knih Louise Hay a dalších. A přidala k tomu duchovní komunikace a průběžné inovace skrze impulzy od Spojených Sil Světla. Proto o tom mluvím jako o „přepisování“ emočních, postojových a dalších energetických bloků v sobě, traumat, z minulosti. Duchovní komunikace se Sférou Evoluce o možnosti metodu Mental Healing na Nové duchovní cestě ještě lépe využít díky propojení se Spojenými Silami Světla. Náměty na zpracování. Způsoby, jak můžeme situace zpracovat. Jaký mít přístup? Na co si dát pozor? Co strach a obava jít do toho? Podstata přepisování. Jak se dívám na minulost. Co mi pomůže uvědomit si u aktuálních situací. Neustálé uvědomování si svých vlastních potřeb. Naslouchat sám sobě a naplňovat své potřeby optimálním světelným způsobem, a to v oblasti hmoty i vnitřního prožívání a vnitřního naplnění. Podpořit se pozitivními prohlášeními.

Tento text navazuje na články:  90A. Mental Healing - metoda Clemense Kubyho I,  90B. Mental Healing - metoda Clemense Kubyho II  a  90C. Proč se držíme problému, nemoci, konfliktu, bolesti?Každý na své cestě postupně dostáváme další impulzy, jak pomoci sami sobě. Jak zpracovat různé postoje, strachy, také objevující se zdravotní indispozice, za kterými stojí nevhodné tendence. Jak zpracovat různé bloky z minulosti prostřednictvím další práce na sobě.
Už dlouho jsem využívala knihy Louise Hay Miluj svůj život a Síla je ve Vás, práci s pozitivními prohlášeními.

(O tom, na co si dát při formulování pozitivních prohlášení pozor, kdy je nepoužívat, bylo podrobně pojednáno, včetně příkladů vhodných a nevhodných prohlášení, zejména v článcích:  86D. Pozitivní myšlení a prohlášení I  a  86E. Pozitivní myšlení a prohlášení II. A dále například  86G. Práce na sobě začíná vztahem k sobě,  86H. Přijetí zodpovědnosti dává možnost situace změnit   86i. Vnútorné bloky pri používaní pozitívnych prehlásení).

Jednou z dalších podpůrných inspirací na mé světelné cestě se stala metoda Mental Healing od Clemense Kubyho. Převážně z jeho knihy Zázračné zdraví - návod k jinému myšlení.

Tuto metodu jsem nevyužívala tak, jak je popsána v knize. Ale navazovala jsem na poznatky z knih Louise Hay a dalších. A přidala k tomu vlastní duchovní komunikace a neustálé průběžné inovace skrze impulzy od Spojených Sil Světla. Proto o tom dále mluvím jako o „přepisování“ emočních, postojových a dalších energetických bloků v sobě, traumat, z minulosti.

Každý se potýkáme s různými strachy, obavami, nedostatkem času. Přesto každá změna sama sebe vyžaduje čas a prostor. Zároveň by měla člověku přinášet pozitivní pocit, podporovat ho, pomáhat mu. Tak, aby se cítil bezpečně. I když se zpracovávají věci, které jsou nepříjemné.

Proto se podělím o své přístupy a způsoby, které jsou hodně intuitivní, vycházejí ze světelných impulzů a přinášejí mi pocit jednoduchosti, bezpečí, úlevy a posunu.
K některým událostem se člověk potřebuje vracet dle světelných impulzů opakovaně, aby byly všechny nepříjemné emoce vypuštěny a člověk dosáhl potřebné úlevy a vnitřní změny.Duchovní komunikace ze 4.5.2020:

PN: Sféro Evoluce, jsem připravená na rozhovor.

Sféra Evoluce: „Můžete dělat různé podpůrné věci, které vám na světelné cestě pomáhají. Kam se tím posunete, si určujete sami svým vnitřním nastavením, prací na sobě. Upřímností a zvládáním překážek. Rozvíjením svého vlastního osobního talentu. Každý máte svůj vlastní světelný vývoj. Každý máte své úkoly. Každý potřebujete dělat jiné činnosti, procházet jinými situacemi, zkouškami, jinou školou, aby vás připravila na váš osobní úkol, i ten kolektivní.

Neházejte si klacky pod nohy. Porovnáváním se navzájem. Pro každého je zkouškou něco jiného. Proto nelze jejich závažnost, obtížnost srovnávat. Toho se vyvarujte každý z vás. A učte to i další. Protože z toho vznikají mylné domněnky. Díky těmto myšlenkám jsou lidé slabší, než si myslí, že jsou. To je našeptávání Temna.

Duchovní komunikace je bodem, který pro někoho představuje první těžký úkol. Tedy si komunikaci dokázat obnovit. V tomto má každý takové dispozice, které svými životy přitáhl a které opět potřebuje pro svůj vývoj. Duchovní komunikace, vnímání světelných impulzů, intuice však je pro váš posun zásadní.

Vnímáš v metodě Clemense Kubyho, kterou dokážete se Spojenými Silami Světla rozvinout do nevídané podoby, tu další možnost podpory. Zároveň radost ze své vlastní cesty. Metoda může pomoci navést co zlepšit, v jaké oblasti.

Není jediný návod ke zpracování, léčení minulosti, který by vyhovoval všem. Někomu může postup popsaný v knihách Kubyho posloužit jen jako inspirace. Použije z něj pár základních bodů. Zároveň, některé Kubyho teze jsou na cestě světelného vzestupu přímo chybné. (Např. přepisování v noci. Podrobně rozebráno v článku 90B. Mental Healing - metoda Clemense Kubyho II). A na NDC máte další obří potenciál díky možnosti přímého vědomého propojení se Spojenými Silami Světla.

Proto jsem tě navedla, ano, byla jsem to já. Začít s metodou Clemense Kubyho již po prvních informacích. Ne až po důkladném prostudování základních knih.

Vzpomínáš si na začátek tvého kreslení obrázků s energetickým pozadím? Dodnes lidem pomáhají. Tehdy jsi vnímala, že tvou velkou výhodou pro přesné, a to nejlepší přenesení energie do obrazu je nejprve obraz i s energiemi vnímat. A pak teprve hledat formu, jak obrázek přenést do hmotné podoby. Aby forma neomezovala její obsah. Kdybys tehdy nejprve prošla školou výtvarných technik, co a jak ztvárnit, byla bys dopředu omezena mantinely toho, co a jak se má dělat. Ve tvém případě by to znamenalo možnost obsah omezit, sešněrovat. Klást mu tím mantinely. Až později by byla pro tebe znalost možností a forem výtvarných přístupů přínosem.

Abys mohla rozvinout to, čím můžeš na základě Kubyho metody pomoci a přispět, potřebovala jsi tento opačný postup.

Díky tomu jsi využila plného propojení se Spojenými Silami Světla a se svým Vnitřních duchovním Já a viděla jsi, co ve spolupráci s nimi je možné. Jak lze metodu obohatit. Doslova se rozlétnout a přijmout bez předsudků veškeré možnosti, které jsou před vámi předložené. Celé spektrum. Je to důležité. Abyste viděli, co vše propojení se Spojenými Silami Světla nabízí.

Přepis prožitků, vlastních pocitů, lze udělat mnoha způsoby. Jde o to, aby se nahromaděné negativní emoce uvolnily a nahradily je emoce neutrální nebo pozitivní. Aby člověk vnímal uvolnění, úlevu. To je cílem.

A slovní přepis je základní variantou.

Kdybys začala podle pravidel uvedených v Kubyho knihách, nedospěla bys k poznání, které bylo pro tebe přínosné, cenné a které může pomoci dalším.“

 

Duchovní komunikace z 5.5.2020

PN: Sféro Evoluce, prosím dnes o další informace, co je pro nás důležité vědět atd. Děkuji.

Sféra Evoluce: „Jsem ráda, že tě zase slyším, že ses ke komunikaci vrátila. Včera jsem mluvila o možnosti metodu Mental Healing díky propojení se Spojenými Silami Světla ještě lépe využít. Kuby se převážně drží psané formy, která vychází i z určitých funkcí mozku. Když člověk píše, zapojuje mozek více, a to má větší dopad na účinnost.

Na NDC v mnohých situacích lze přepis zaznamenat i jiným způsobem. A to je velký dar. Kdo má možnost vědomě vnímat, jakým způsobem ho Spojené Síly Světla vedou, má v tomto výhodu.
Každá bytost má určitý způsob intuice. Jen ji potřebuje začít vnímat. Někdo ji vnímá, ani neví, že jde o intuici. Jednotlivec na NDC by měl mít intuici silnější, používat ji více vědomě, věnovat jí více pozornosti. A při vědomém spojení se Spojenými Silami Světla mu chodí impulzy rychleji.

Ve chvíli, kdy se rozhodnete odhalit, co potřebujete řešit, impulzy přicházejí mnoha cestami. Například:

 1. Sama jsi vnímala, a potvrdily to i informace od dalších s podobnými zkušenostmi, že impulzem, na čem zapracovat, může být příběh v knize Kubyho. Kdy pouhým jeho přečtením se náhle rezonancí objeví vlastní vnitřní pocity. Které mohou být podobné, jaké prožívala bytost v konkrétním přepisu. Přečtením nápravy v knize, dojde k uvědomění, případně i uvolnění u vás. Někdy je potřeba k uvolnění přispět vlastní komunikací, lepším pochopením, kde se to ve mně vzalo, odkud, odkdy. Co zapříčinilo, že tyto pocity a myšlenky v sobě mám.
 2. Shlédnutí filmu či poslech nějaké písně, které vyvolají určitou scénu z vaší minulosti. Vyplaví skryté emoce. A dají námět k dalšímu zpracování.

Zároveň zde může jít i o formu rychlého přepisu - díky kladnému konci může i během filmu či písně dojít k odplavení nepříjemných emocí a nastolení klidu, úlevy, harmonie, pochopení.

 1. Impulzem může být i příklad někoho druhého.

Informace z článků na vašem webu.

Nebo se třeba náhle zobrazí stará SMS zpráva, která vytlačí na povrch vaše dřívější emoce nebo vyvolá emoce kdysi potlačené. Případně emoce, kterých jste si kdysi nebyli ani vědomi.

Stále se posouváte vpřed. A možnosti, jak si pomoci se stále zjednodušují. I když to tak nemusí nejprve vypadat.

Někteří mohou mít obavy. Proto je důležité, že zkušenosti předáváte dál. Protože každému pomohou jiná slova. Osloví ho něco jiného. To, co jednoho může zaskočit, druhý z toho jásá. Co jednomu může připadat složité a je z toho přešlý, nechce se mu ani začít, druhý vnímá jako ideální příležitost pro sebe a chuť se do toho pustit.

Spojené Síly Světla vám posílají impulzy. Které vy si převedete do svých potřeb tak, aby proces léčení byl co nejpříjemnější a co nejúčinnější.

Vaše výhoda je i ta, že energie Spojených Sil Světla pomáhají dané problémy a bolesti zpracovat i energeticky. A doslova vás ve spolupráci s vaším Vnitřním duchovním Já navádějí na to, co potřebujete slyšet, vědět. Jak máte dál postupovat.

Zároveň si můžete být vzájemně nápomocní.
Včera sis vyzkoušela s přítelem, že i když on příliš z knížky nečetl, ani nemá s přepisy velkou zkušenost, otázkami tě doslova navedl, pomohl ti v dialogu lépe ze sebe vypustit příčiny tvého bloku.
V některých situacích je lepší a přínosnější sám řešit své bolesti. Ale někdy, a dostanete k tomu impulzy, je právě síla dialogu přínosná v objevení příčiny. Protože člověk dlouho dušené informace najednou vyhrkne ven druhému. Což přináší další možnost úlevného pocitu. Pocitu sdíleného.
Je to určitá paralela k tomu, jako když Clemens Kuby vede bytosti při sezeních k vyřčení toho, co mají v sobě ukryté.
I v tomto je však potřeba rovnováha, aby to nesklouzlo do stěžování si, zahlcování druhého svými problémy. Má jít o léčebný proces, o pozitivní výsledek. Nikoli o vzájemnou destrukci. Proto pokud je to vhodné, impulzy k tomu budete navedeni. Bude to přirozené.

Vy se můžete opřít o impulzy Spojených Sil Světla, i přímo o duchovní komunikaci s nimi. Přináší to radost, když ve spolupráci se Spojenými Silami Světla dokážete sami sobě pomoci. Zvyšuje to chuť pokračovat a celý proces se tím mnohonásobně urychluje. Vnímáš to na sobě. Jak tě vnitřní touha pohání se tomu věnovat. Jak tě čas věnovaný četbě knížky, (nejen Clemense Kubyho, ale i dalších – například Louise Hay) i samotnému procesu vylaďuje. Nabíjí, i když někdy po náročnějších situacích vnímáš únavu. Ta je však způsobená i vytlačenými karmickými vrstvami.

Mé energie, stejně jako energie všech Spojených Sil Světla, vás vedou a dotují, podporují v tom pokračovat.

Jak bylo řečeno, některé impulzy můžete vnímat i mezi sebou, tento princip už vychází z dřívějška. Kdy bytost sama na sebe vidí hůře, potřebuje zpětnou vazbu od okolí. Proto je společné setkávání mnohdy přínosem, protože impulzy, informace, zkušenosti druhých přicházejí z více stran a každá bytost má tak možnost zachytit ten pro sebe důležitý. Vývoj se tím posunuje rychleji vpřed.

Záleží na každé bytosti, zda sama sobě dá zelenou. Je důležité jít vstříc novým možnostem. První krok je si je uvědomit a otevřít se jim. A pak už každý podle svých impulzů, podmínek, okolností může směřovat vpřed. Podstatné je, že možnosti růstu má každá bytost.

Samoléčení, osobní posun, ať už v podobě zpracování bloků z minulosti v sobě, nebo inspirace z knih Louise Hay výše zmiňovaných, případně dalších autorů, článků na vašem webu, vlastní duchovní komunikace a uvádění impulzů z ní do praxe… může přinést do rodin, kolektivů a komunit lepší harmonii, fungování, také zklidnění a vyrovnanost. Protože kdo se posouvá a svůj posun vnímá, kdo věnuje čas i sám sobě, nejenže jde správným příkladem partnerovi, dětem, spolubydlícím atd. Ale navíc má podstatnou podporu od nás.

(Pozn.: Každý na světelné cestě je podporovaný v činnostech, které pomáhají jemu i celku. Když se sám posouvá, automaticky dostává podporu Spojených Sil Světla. Protože na světelné impulzy slyší, vnímá je, postupuje podle nich, dostává zároveň energetickou podporu z nich plynoucí. Vylaďuje se na vyšší harmonii tím, jak se zbavuje nepříznivých emocí a bloků v sobě a jak aktivně mění svoje postoje. Je tím otevřenější podpůrným energiím – jeho bytostí může proudit více světelných energií a zároveň i energií vyšší frekvence. A zpětná vazba plynoucí z těch pozitivních činností také samozřejmě člověka nabíjí.)

Tedy v důsledku to není tak, že by člověk ztratil čas. Ale právě naopak ho postupně získá. A nejen čas, ale i pevnější zdraví, vyšší harmonii, vnitřní klid a podporu energií, které pomáhají lépe zvládat každodenní výzvy, které každého z vás potkávají.

Mějte na paměti, že všechny ty možnosti jsou tu pro vás. Pro každého. Na ulehčení vlastního světelného vývoje. Na jeho snazší zvládání a rychlejší postup vpřed. Jen někteří ve výzvách chtějí vidět strašáka, který jim něco bere. Zatímco jiní v nich vidí příležitost.

Jakýma očima se chcete dívat vy?

Přitom rychlost ve využívání dostupných možností nemusí být rozhodující. I ten, co jde pomaleji, ale jde, dělá více než ten, co zatím jen čeká, až bude moci zapnout nejvyšší rychlost. A bez té se do procesu pouštět nechce.
Ale i každá autoškola začíná popojížděním. A zjištěním, kde se vůbec pedál určující rychlost nachází.

Buďte sami k sobě vstřícnější a uvidíte, že začít pak bude mnohem jednodušší.“Jak jsem začala já?

Začala jsem díky tomu, že začali druzí a inspirovali mě.

Koupila jsem si Kubyho knížku Zázračné zdraví - návod k jinému myšlení a četla chvíli části teoretické i části praktické. Podle impulzů.

Otevřela jsem se vnitřně možnosti přepisování. A rozhodla se začít. Přijala jsem sama v sobě, že chci tuto příležitost na podporu sama sebe využít.

 

Náměty na zpracování:

 • Odhalování příčin svých drobných zdravotních problémů
  Využívat přehled myšlenkových schémat, postojů, z knihy Miluj svůj život od Louise Hay, které mohou být příčinami různých fyzických a psychických obtíží. Mnohé impulzy těla nás navedou k příčině problému v pozadí.
  Dále využití vlastní duchovní komunikace k zjišťování nebo upřesnění, z čeho problém pramení, na čem pracovat. Opakovaně.
  A formou přepisování pak uvolňování strachů, bloků, nahromaděných nepříjemných emocí, které za nemocemi jsou.

   
 • Nezpracované záležitosti z minulosti
  Zapsala jsem si, co jsem vnímala jako náročné situace. Při vzpomínce na ně jsem stále ještě vnímala nepříjemné pocity. Zapisovat lze průběžně, jak si člověk postupně vzpomínky vybavuje.

   
 • Vzpomínky na konkrétní události v mém životě
  Vybavují se průběžně, například po probuzení, po cvičení Pěti Tibeťanů. Ale i při písničce, nebo na nějakém místě, které vzpomínku vytáhne apod.

   
 • Aktuální situace ve hmotě
  Duchovní komunikace o tom, co mi mají říci. Proč se dějí. Jaké jsou za nimi důvody. A zpracovávání negativních emocí při nich vzniklých.

   
 • Hledám v sobě. Ptám se i svého Vnitřního duchovního Já, Spojených Sil Světla v duchovní komunikaci, stálým pokládáním otázek:
  „Který obraz, prožitek, slova, emoce... mi pomůžou, aby se mi ulevilo?
  Co ještě potřebuji pochopit, zpracovat?
  S čím má nepohoda souvisí?“

  Poradí mi, navedou mě.
  U přepisu Spojené Síly Světla inspirují i naše vlastní slova, jak rozhovor vést, aby co nejoptimálněji směřoval k pozitivnímu výsledku.

   
 • Jindy mi třeba přišel na výletě impulz od Přírody ke komunikaci a rozhovoru s konkrétní bytostí a ke zpracování konkrétní situace.

 

Způsoby, jak mohu situace zpracovat:

 • Duchovní komunikací se Spojenými Silami Světla
  Kdy mi sdělí informace, díky nimž pochopím lépe, o co jde, co potřebuji zpracovat. Někdy přímo slovně navedou, co já sama potřebuji slyšet, aby se mi ulevilo. Slovy: „Můžeš si říci, ……“
  Spojené Síly Světla jsou geniální. Při duchovní komunikaci mi tak například přišly informace, díky nimž se mi přepsalo několik situací s několika bytostmi naráz, včetně mého postoje. Protože jsem pochopila, co jsem se měla naučit, co mi měla ta situace přinést. A díky tomu se uvolnil i můj emoční blok.
 • Uskutečnit písemný rozhovor s konkrétními bytostmi
  Já to většinou dělám přes Spojené Síly Světla. Oslovím Spojené Síly Světla: „Mám myšlenky, pocity….. vůči tomuto člověku…., chtěla bych mu říci toto…..“ Tuto nepřímou formu rozhovoru jsem využívala hlavně u situací, které se týkaly velmi negativně působících lidí se silnými temnými vlivy v pozadí.

   
 • Některé rozvázání nečekaně může poskytnout například i film.
  Může vyvolat vzpomínky, emoce. Skončí dobře a přinese uvolnění.

 

Jaký mít přístup? Na co si dát pozor?

 • Při přepisování nevést rozhovor ani z podřízené pozice ani z nadřazenosti. Držet se v rovnováze, ve vyrovnaném středu.
  Jde o to při přepisu v rámci rozhovoru druhého dovést k pochopení, k uvědomění, a tím ke zlepšení celé situace a mého prožitku. Nikoli urážet nebo jít do pozice převahy a moci nad druhým, abych si tak ve druhém extrému povzbudil/a vlastní ego.
  Někdy můžeme mít tendence jít do nadřazenosti ve smyslu obrany, druhé straně to vrátit. Zachovat se ve druhém extrému, než původně.

   
 • Důležité je přepisovat podle impulzů Spojených Sil Světla. Pozor na přepis podle vlastního mínění, chtění, ega…
   
 • Cílem je uvolnění našeho emočního bloku, ne změna minulosti!
  A v žádném případě by se neměla přepisovat vlastní smrt v minulosti! To může vyvolat velké problémy po stránce energetické. 

   
 • Držet si pokoru a vděčnost za tuto možnost. Přijímat vedení Spojených Sil Světla - jsou našimi průvodci. Pokud se jimi necháváme vést, pokora i vděčnost většinou přichází automaticky. Pokud to více tlačíme svými individuálními rozhodnutími, může hrát spíš roli ego.
   
 • U hodně zatemněné bytosti v pádu je na místě velká obezřetnost. A důkladná kontrola vhodnosti provádět přepis! 
  Já využívala jen v případě nutnosti a skrze komunikaci se Spojenými Silami Světla. Tedy nepřímý rozhovor. Viz výše.

   
 • Přepisem se může odkrýt i vrstva, kterou je potřeba ještě následně duchovně (energeticky) zpracovat.

 

Co strach a obava jít do toho?

 • Každý podle svých možností, pocitů. Nic se nedá tlačit násilím. Jak o tom hovoří i Clemens Kuby. I blok, strach je téma k přepisu.
  Na NDC je ta výhoda, že já při uvolňování emočních bloků vnímám bezpečí. Spojené Síly Světla nás vedou, i v tom, co se má obnažit na povrch. Jsou s námi. Co vyjde ven, se zpracuje. Vnímám pak radost, úlevu. 
 • Emoce proběhnou v míře potřebné, podle mojí zkušenosti. Energie je pomohou uvolnit, zpracovat. Vnímám uvědomění, poznání: „Tak takhle to je!“ Brzy pak přichází uvolnění (prožití emocí), úleva. I u traumatických záležitostí. 
   
 • Impulzy mi chodí postupně, podle situace. Pokud jde o vážnější (zdravotní) problém, může vše jít naopak rychle. Protože je pro nás důležité to co nejdříve posunout.
   
 • Nejsem zahlcená, pokud reaguji. Impulz vždy přišel ve chvíli, kdy jsem buď hned nebo maximálně do tří dnů měla možnost se mu věnovat. 

 

Podstata přepisování:

 • Přepsat své jednání, své reakce, které mi přinesly nepříjemné pocity. Bez ohledu na to, jak se choval druhý nebo co se dělo.
  Situaci jsem poté prožívala jinak.

   
 • V přepisu jsem zlepšila svůj postoj, nedovolila jsem vůči sobě nevhodné chování, zásahy, nenechala jsem se ovládnout apod. Změnila jsem své chování, díky kterému jsem toto předtím umožnila, přitáhla si to.  
 • K uvolnění emocí a zpracování bloku pomůže, když v rozhovoru přijdou i upřímná a pozitivní slova vůči druhé straně. Nedržet se pouze vypisování negací. Tím dojde ke změně chování nejen u mě, ale i u druhého člověka. (Jak je to popisované v knihách Clemense Kuby.)

 

Co mi pomohlo:

 • Uvědomění si pozitivního konce, důsledku, že jsem to zvládla. A co pozitivního jsem se na té cestě naučila, uvědomila si. I když cesta k tomu, celý ten proces, mohl být nepříjemný.
  Vybaví se mi nepříjemná vzpomínka, zážitek. A vnímám z toho plynoucí nepříjemné pocity.
  Aby se tato emoce vypustila, je dobré si uvědomit, že jsem situaci zvládl/a. Dovedla mě až sem, kde jsem dnes. A tady a teď už je vše v pořádku. Vše je už dobré, dokázal/a jsem situací projít a ustát to. To přináší úlevu, pocit uvolnění.

   
 • Jen vypsat na papír, co bych dotyčné(mu) chtěl/a říci, co mě trápí, leží na srdci. Někdy při nedostatku času si lze i říkat nahlas.
   
 • Využít rozhovoru přes Spojené Síly Světla: „Spojené Síly Světla, trápí mě toto, mám tento pocit ...…, vadí mi, že ……. se zachoval/a takto. Nevím, jak zpracovat ty emoce. Co s tím?“
  A Spojené Síly Světla mě navedou, abych pochopil/a, co si potřebuji uvnitř sebe zpracovat. Například vztah k sobě, vlastní hodnota, nebýt podřídivá/ý atd.

   
 • Jak se dívám na minulost?

Najít teď a tady nový způsob reakce, která mi dá klid a sílu, důvěru v sebe. Zamyslet se, jak bych řešil/a situaci nyní z pozice, kterou jsem dosáhl/a, kde jsem teď.
Zatímco když se dívám na minulost očima minulosti, nikdy se nebudu cítit lépe. Ale budou se mi spouštět stejné emoce jako tenkrát. Protože tehdy jsem to lépe neuměl/a.

Teď mám už jinou stabilitu. A proto pohled z přítomnosti mi dává sílu opřít se o sebe, být si vědom/a své síly, že bych to již vyřešil/a lépe.

Dále, zeptat se sám/sama sebe a Spojených Sil Světla, co by mi pomohlo k uvolnění emoce? Jak bych se tehdy cítil/a nejlépe, v jakém řešení?
Najdu ho, přijde mi. A proto negativní emoce, strach atd. zmizí, protože už vím, jaké řešení by bylo z dnešního pohledu nejoptimálnější. Dnes už jsem dál. Mohu se o sebe opřít. A cítím se v tom dobře.
Nejsem v pozici Oběti, ale naopak mám své reakce ve svých rukách.


Další možnosti, jak podpořit sami sebe, vztah k sobě v obnažených nepříjemných situacích z minulosti, byly uvedeny v textu Správný vztah k sobě je podmínkou světelné evoluce .

 

U aktuálních situací mi pomáhá uvědomit si:

 • Situace vznikají, protože vytahují na povrch to, čím sami sobě ještě ubližujeme.
   
 • Kroky, rozhodnutí, slova, činy, myšlenky, názory druhých mě neohrožují. Mohou mě inspirovat, jak být sám lepší. (viz Louise Hay)Zároveň jde o neustálé uvědomování si svých vlastních potřeb:

Pokud se cítím dobře, v harmonii, mám potřeby naplněné.
Pokud se cítím špatně, v nepohodě, mé potřeby naplněné nejsou, nebo nebyly. Odtud emocionální bolest.
Jaké mé potřeby jsem si nedokázal/a naplnit a případně to chtěl/a od druhých?

Každý se potřebujeme naučit naplňovat své potřeby optimálním světelným způsobem. Vnímat sami sebe, své potřeby. Pochopit sami sebe. Pak mohu změnit přístup, a tím zlepšit situaci.

Podstatné je zajistit si v současnosti své potřeby v oblasti hmoty. Zároveň i v oblasti vlastního vnitřního prožívání a vnitřního naplnění svých potřeb.

Příklad:
Najednou mě bolí hlava, třeští. Jsem z toho podrážděná, ale snažím se vůlí dělat naplánované úkoly.
Pak si řeknu, proč ta hlava bolí?
Málo tekutin, sebe upozaďuji. Doplňuji tekutiny, měním postoj ve hmotě.
Jaký další je to impulz? Co potřebuji změnit sama v sobě? Podívám se do knihy Louise Hay Miluj svůj život: bolest hlavy naznačuje např. pocity viny…
Hledám odkud? A náhle mi přijde myšlenka na ranní nepříjemné myšlenky. Odehnala jsem je. Vyhodila. Ale nestačilo to k tomu, aby mě hlava nebolela.
Uvědomím si znovu své ranní myšlenky a vrátím se k nim. Potřebuju je nejen zahodit, protože jsou nepříjemné a nechci je, a zahnat je smysluplnou činností. Ale potřebuji je vnitřně lépe zpracovat. Uvědomit si, z čeho pocházejí, jakou mou potřebu jsem opomenula. Dát pryč vinu, tlak…
Podpořím své Vnitřní Duchovní Já, které z toho bylo rozhozené. Potřebovalo moje ujištění, že vše je v pořádku, že ho podržím, obejmu, mohu vypustit skryté emoce. Například strach, že to nezvládnu, že je toho moc…
A do chvilky přišla úleva i co se týkalo bolesti hlavy.

Také je dobré podpořit se pozitivními prohlášeními:
Na vše, co potřebuji, mám dostatek času.
Krok za krokem pracuji na jednotlivých úkolech. A každá činnost mě naplňuje radostí a uspokojením.

Potřebuji najít/obnovit svůj vnitřní klid.

Někdy si své myšlenky ani neuvědomíme. Ale na naše tělo mají dopad. Když začneme být k sobě více vnímaví, dokážeme si pomoci.

Základem je chápat sám sebe, naslouchat sám sobě. A hledat své vlastní potřeby, které chtějí být naplněny. Vzít to do svých rukou a najít optimální způsob jejich naplnění. Pak i nepříjemné emoční bloky mohou odejít a dostaví se úleva.

Někdy může jít o běh na delší trať. Proto mějme trpělivost a budujme neustále vztah k sobě. Je základem k vědomí své vlastní hodnoty, a tím k překonání každé nepříjemnosti s co největším nadhledem. A s pochopením, co pozitivního mi přináší.

Pomohou nám věty typu:
Já to dokážu.
Znám svou cenu. (Protože nakonec je všechno o vlastní hodnotě.)
Beru si život do svých rukou. (Přepínám knoflík z pozice Oběť, který svítí červeně a hlásí „Chyba/Error“ do polohy „Mám to ve svých rukách“, který svítí zeleně a přináší klid, stabilitu a jistotu.)

Protože vše je nakonec naše rozhodnutí, jak zareagujeme.

 


V textu  Hledáte změnu?  jsou obsaženy základní informace pro čtenáře, kteří hledají změnu ve svém životě a potřebují poradit. Za jakých podmínek a jak jim můžeme pomoci. Návod, jak co nejefektivněji vyhledávat informace na našem webu.


© Petra Nováková, srpen 2022
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

 • 118
 • 2
 • 2
 • 2
 • 2

Celkový počet hlasů: 126