Pravčická brána
Úvodní stránka | Duchovní komunikace na NDC | Komunikace na NDC V | Na světelném vzestupu jste stále vedeni tou nejlepší cestou

Na světelném vzestupu jste stále vedeni tou nejlepší cestou

Petra Nováková Vloženo 9.2.2013
Petra Nováková

Duchovní komunikace z 25. a 27.1.2013

                                                                        


 

Každá událost v životě má svůj smysl

PN: Spojené Síly Světla, prosím, kdo mi můžete dát nějaké informace k situaci? Děkuji. (Duchovní komunikace z 25.1.2013)

 

Světelná sféra vedoucí Nový vývoj: „Každá událost ve vašem životě má svůj smysl. Někdy se však těžko rozlišuje, zda člověk udělal chybu či správně následoval impulzy. Zvláště, když se situace zdá být více neharmonická než předtím. Pokud jde bytost správnou cestou, impulzy a následné události do sebe zapadají. Cesta se vyhlazuje, harmonizuje. Tak je to většinou.

Někdy však přicházejí období, která nevykazují jasnou harmonii. Ale spíše se zdá, že svou složitostí naznačují chybu. Chybu, která vyvolala chaos. Neznamená to však, že rozhodnutí, které takový sled událostí zapříčinilo, bylo špatné. Jen se po něm uvolnilo to, co se teprve musí postupně zpracovat. To znamená, že započala fáze spouštění energií a dalších impulzů. A to postupně připravuje situace, které mají teprve vzniknout jako výsledek prvního rozhodnutí.

V obtížných obdobích je důležité zachovat klid a důvěru ve světelnou cestu

Po určitém rozhodnutí někdy následuje období, kdy se spustilo na oko kolo chaosu. Nejde však o skutečný chaos, ale o cílené impulzy a události, které mají teprve vést ke skutečnému důvodu toho všeho. Někdy je potřeba nechat situaci vyvinout. Vyčkat. Nechtít okamžitě znát odpovědi. Zachovat klid a důvěru a po nějakém čase se ukáže, proč to všechno muselo proběhnout. Co bylo cílem takového seskupení impulzů.

 

Nakonec však vše dojde k vyjasnění a k onomu jasnému pohledu, kdy řeka se uklidnila, peřeje se ustály a je jasné, kudy dál plout. Opět se dostaví harmonie, smysl předcházejících událostí. Vše opět navazuje. A bytost znovu vnímá ztracený nadhled. Vidí vše z vyšší perspektivy a chápe důvody, které vedly k takovému průběhu. Co právě takový průběh měl přinést, jaký má či nadále může mít pro zúčastněné bytosti význam.

 

Bytost znovu najde svou rovnováhu ve chvíli, kdy pochopí význam sledu událostí. Ať už sama na základě svých pocitů nebo s pomocí druhých. Pak vnímá, co je správné a je připravená udělat další rozhodnutí. S vědomím, že právě to je vhodné.“

Bytosti ve hmotě nemají přehled nad větším celkem svého života

PN: Spojené Síly Světla, pak jsou ale situace, které se dlouze vlečou, a přesto se neobjevuje jasný důvod tak chaotického, někdy až drastického průběhu. Skutečné vnitřní pochopení takových událostí se nedostavuje. Všechna vysvětlení se zdají být nedostatečná. Bytost nedospěje do bodu, kdy vnímá onen vyšší nadhled, ze kterého chápe vyšší smysl, kdy najednou vše do sebe zapadne. A bytosti pak trvá velmi dlouho, než znovu svou rovnováhu, jistotu získá. Stále však zůstává nezodpovězená otázka. Kterou se bytost může snažit vytěsnit, nevnímat, ale to nemění nic na skutečnosti, že tam stále existuje. Proč tomu tak je? Proč se to stalo? Děkuji. (Duchovní komunikace z 27.1.2013)

 

Světelná sféra vedoucí Nový vývoj: „Máš pravdu. I taková období, takové situace vás někdy mohou potkat. Není jich mnoho, nejsou časté. Ale stávají se. To proto, že bytosti ve hmotě nemají přehled nad větším celkem svého života. Nemohou vnímat jeho větší úsek. A zůstává jim proto prozatím skryt pozdější dopad takové situace, jejíž výsledek se dostaví mnohem později. Až z pohledu delšího časového úseku je jasně vnímatelný smysl takového počínání, takových událostí.

 

Sama jsi taková období zažila. Víš, že smysl se může dostavit daleko později. A někdy je těchto významů více. Postupně se skládají, až konečně vytvoří jasný obraz. V tu chvíli vše zapadne do sebe a bytost zpětně pochopí. Někdy to však může trvat týdny, měsíce i roky.

V určitých obdobích je důležité důvěřovat impulsům a kráčet dál

Proto je tak důležité žít přítomností. Nesnažit se každou událost hodnotit z krátkodobého pohledu. Důvěřovat impulzům a kráčet krok za krokem. Stále jste vedeni tou nejlepší cestou. Někdy o tom můžete pochybovat, když nechápete náhlé disharmonie, které probíhají. Někdy je těžké jít dál a důvěřovat, když to, co se děje, se z krátkodobého pohledu jeví jako nepříznivé. A pro bytost je velmi náročné takovým obdobím projít.

Znát důvod a cíl událostí dopředu mnohdy znamená brzdu

V některých situacích však nelze znát důvod dopředu. Protože by tím byl zastaven celý proces, který musí proběhnout, než je možné dosáhnout tohoto pochopení, nadhledu. Bytost by například neučinila kroky, které je potřeba udělat, kdyby už dopředu vše chápala, všemu rozuměla. Nešla by pak cestou, u které by měla pocit, že zbytečně odbíhá, nebo že není příjemná. Nebo že byla volena pouze z důvodu, protože nebyl znám jasný smysl.

 

Vědění někdy znamená brzdu. Protože pokud víme, co přesně bude následovat, může to v nás vyvolávat nadřazenost. Bytost nechce procházet nepříjemnými úseky, když přece ví, jaký má být výsledek. Jenže mnohdy je právě tím vším nutné projít, aby ten výsledek mohl být přesně takový. Znát přesný výsledek dopředu znamená doslova se od něj stále více vzdalovat. Vyhnout se cestě, která k němu vede. Nevyužít příležitosti, které se mi zdají zbytečné, zdlouhavé, zcela mimo. Jenže právě ty jediné vedou k dotyčnému cíli.

Tou nejlepší většinou nebývá cesta, kterou by si bytost sama vybrala

Bytosti nemají tento nadhled a nedokážou posoudit, kterou cestou je potřeba projít, aby výsledek byl takový a takový. Které zkušenosti bytost zformují tak, aby byla připravená. Aby svou čistotou a svým vlastním posunem k takovému výsledku doslova dozrála.

 

Tou správnou většinou nebývá cesta, kterou by si daná bytost sama dobrovolně vybrala a pak očekávala stanovený výsledek, ke kterému je potřeba dojít. Proto se výsledky určitých událostí, období, dostaví až mnohem později.

Někdy je nezbytné jít dál i bez okamžitého pochopení

Člověk by však neměl stále čekat na pochopení. A trvat na tom, že dokud vše detailně nepochopí, do té doby nemůže jít dál.

 

Někdy je potřeba jít dál i bez okamžitého pochopení. I takové události zkouší vaší důvěru ve světelné sféry. Že vše, co přichází, má svůj smysl a vede k harmonii. I když někdy to období, kdy přesně nechápete, co se děje, může být delší. Vždy to ale má svůj význam.

 

Někdy doba, která musela proběhnout, než se vše vyjasnilo a přišlo uvolnění a jasné pochopení všeho, co proběhlo, trvala několik let. To však byl extrém, který vycházel ze skutečnosti, že daná situace ještě nebyla zcela uzavřená. Stále pokračovala dalšími událostmi, až celé období dospělo do svého jasného konce.

Dnes jsou jiné možnosti a jednotlivé etapy vývoje na světelné cestě se urychlují

Nezapomínej však, že Nová duchovní cesta se během té doby postupně budovala, principy se teprve stabilizovaly, proto nešlo postupovat tak rychle, jako to lze dnes. Už jsou zcela jiné možnosti. Proto se vše více urychluje. Dílčí etapy se uzavírají, aby zbytečně nevznikaly dlouhé prodlevy, které bytosti a jejich vývoj brzdí.

 

Někdy však přesto není možné některá období, události, průběh urychlit. Protože bytost na to není připravená. Potřebuje zpracovat vše, co je nutné. A projít si vším, co je pro ni přichystáno. Protože tímto procesem zkoušek se dále formuje, tvoří, mění.

Na případnou chybu budete vždy včas upozorněni

Nehledejte zbytečně důvody. Někdy je to potřeba, když se udělala chyba. Jindy však se důvody ukážou samy ve chvíli, kdy k tomu dozraje čas. Někdy bytost může mít pocit, že udělala chybu, proto chce najít důvod, který by jí takovou domněnku potvrdil, či vyvrátil. Nelze však vždy takové potvrzení najít.

Někdy je nutné spoléhat se jen na vlastní pocit. Zda byste znovu za té samé situace jednali stejně. Nebo alespoň v zásadních věcech. Je však zbytečné řešit, co by bylo, kdyby…

 

Spoléhejte se na své světelné vyladění, které by klesalo, kdyby proběhla chyba. Na chybu jste vždy upozorněni. Běžte dál. Teď a tady. A pokud máte znát důvody některých událostí, které měly dost podstatný vliv na váš život, které vás hodně ovlivnily, včas se je dozvíte.“

 

PN: Dobře, děkuji moc.

© Petra Nováková, únor 2013
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 182
  • 17
  • 18
  • 18
  • 17

Celkový počet hlasů: 252