Pravčická brána
Úvodní stránka | Odpovědi na reakce čtenářů | Dotazy a odpovědi - korespondence s Jirkou3F

Dotazy a odpovědi - korespondence s Jirkou3F

Jiří Novák Vloženo 29.4.2011
Jiří Novák

Příloha článku

43D. Nevyužití příležitosti může vést k nepříznivé změně situace

                                                                                             


23.6. 2010 15:01

"Vážený pane Nováku,
účastním se diskusí na webu Osud.cz pod přezdívkou Jirka3F. Před časem jsem v diskusi vyjádřil svůj názor na Vaši webovou prezentaci a Vy jste můj příspěvek citovali v jednom ze svých článků. Můj názor se od té doby nezměnil, Vaše stránky považuji nadále za velmi přínosné. Především Váš důraz na nenahraditelnou úlohu Přírody je mi velmi blízký. Ale během čtení článků jsem shromáždil i několik rozporů a byl bych rád, kdybyste se k nim mohl vyjádřit.
1. Příliš vysoký důraz na význam cvičení Pěti Tibeťanů. Připadá mi, že tuto metodu povyšujete až na nenahraditelný nástroj, bez kterého další (neomezený) duchovní vzestup není možný. Pokud jsem dobře pochopil, toto cvičení má sloužit především k harmonizaci systému čaker. Je však k tomu opravdu nutné použít právě toto cvičení? Není to tak, že pokud člověk soustavně pracuje na svém vnitřním pročišťování, tak se mu zároveň s tím dostává do rovnováhy i funkce čaker? Není tedy důležitější, abych pracoval především na své vnitřní čistotě? Pokud bych já osobně cvičil 5 Tibeťanů, připadalo by mi to, že si vytvářím jakýsi rituál, jakousi berličku, tedy přesně to, co činí mnohá stará duchovní učení, která já i Vy odmítáme.
2. Přítomnost až 60 miliard bytostí starých civilizací v duchovním obalu Země, s nemožností další inkarnace. Toto je další bod, u kterého pociťuji svůj vnitřní nesouhlas. Podle mě takovéto plýtvání bytostmi, kterým není umožněn další vývoj, nemá z hlediska Vesmíru opodstatnění, je to plýtvání energií. Vnímám, že ve Vesmíru je vše založeno na principu svobodného rozvoje každé bytosti. Bytost se může sama rozhodnout, že se dále nechce vyvíjet. A/nebo její vědomí je tak znečištěno, že už pokračování směrem vzhůru není možné. Ale jaký smysl by mělo „uskladňování“ těchto bytostí – energií v depozitu? Takovéto bytosti se podle mě navrátí zpět ke Zdroji a jsou energeticky využity pro nové tvoření, vznik nových bytostí, které opět zkoušejí (úspěšně nebo neúspěšně) svou evoluční cestu. Navíc, pokud by i byla pravda, že v duchovním obalu Země jsou bytosti, které již nemají možnost inkarnace na Zemi, proč by tyto bytosti nemohly svou příležitost zkusit někde jinde v tomto vesmíru nebo jiných vesmírech?
3. Ještě k osobě Ježíše Krista. V jednom článku jste uvedl, že Ježíš byl mágem nejvyšší kategorie. Podle jiných pojetí však byl inkarnací tzv. Kristovského vědomí, tedy poslem z vyšších světů, který měl za úkol pokusit se nasměrovat duchovní vývoj lidstva. Že měl některé například výjimečné léčitelské schopnosti, to nemuselo nutně být použitím magie, ale prostě proto, že on byl svým vědomím přítomen ve vyšších duchovních světech a měl tedy rozvinutou schopnost tvořit, nad rámec schopností běžných lidí, kteří se svým vědomím pohybují v nižších úrovních. Ježíš tedy nemusel nutně provozovat magii, tedy získávat výhody mimo pořadí, ale je tu ta možnost, že se k těmto svým schopnostem dostal svým čistým duchovním rozvojem.

Prosím Vás tedy, jestli se můžete k uvedeným bodům vyjádřit. Předem děkuji.
S přáním všeho dobrého
Jirka 3F" (jeho plné jméno, kterým se podepsal, na jeho přání neuvádím)


 

Moje odpověď:

"Dobrý den Jiří,

jako jednoho z mála diskutujících na Osudu si Vás vážím za některé Vaše diskusní příspěvky, kterých jsem si všiml. Nad výroky mnoha dalších diskutujících někdy rozum i duchovní vnímání zůstávají stát, co všechno mohou lidé, kteří se domnívají, že jsou na duchovní cestě, vyprodukovat. Také proto Vám píšu tuto obsáhlejší odpověď, i když mám zoufale málo času. 

1) V článku 29A jsem podrobně vysvětlil a zdůvodnil, pro cvičení Pět Tibeťanů nelze nahradit ničím jiným. Na tom trvám a jenom bych se opakoval. Jde o skutečně nenahraditelný nástroj a bez něj se na cestu stabilního vzestupu nedostanete. Pouhá soustavná práce na vnitřním čištění Vám může přinést vzestup 10 – 30 % vůči optimu, ale to je obvykle málo na to, aby mohla fungovat bezpečná karmická očista. Mimochodem, Příroda mi říká, abych Vám pomohl tím, že Vám sdělím následující osobní údaje: Váš moment vzestupu je 10 – 15 % vůči Vašemu osobnímu optimu. To je jako když se po rovné kvalitní silnici, která se před Vámi rozestře, pohybujete rychlostí 15 kilometrů za hodinu a přitom máte k dispozici dostatečně kvalitní auto. Jenže vy trucujete a místo použití auta raději půjdete pěšky. Vaše duchovní pozice je proto křehká, nestabilní. Při nedostatečném vzestupu je totiž nebezpečí, že obnažená karmická vrstva s velkým přehmatem, nebo náhlý útok jakéhosi temného systému zvenčí (například navštívíte nevhodnou přednášku, seminář), Vás srazí dolů do pádu.

Svojí pozicí vzestupu se nacházíte někde na 7. těle. Chcete-li překonat další duchovní práh, 8. tělo, musel byste odhodit některé duchovní předsudky, které si zatím vnitřně držíte, a které Vám brání přijmout kompletně informace z našich stránek. Výsledkem je pak například určitá nedůvěra ke cvičení 5T. Proto u Vás hloubková karmická očista zatím neběží. Z pohledu Přírody přesahuje pravdivost informací na našich stránkách vzhledem k současnému vývoji v duchovním pozadí Planety 99 %. Všechny texty jsou pečlivě dolaďovány, kontrolovány několika bytostmi s dobrou duchovní komunikací. Zkuste se otevřít energiím těchto textů naplno. Zkuste odhodit veškeré hmotné a duchovní předsudky. To, čemu říkáte rozpory, nejsou rozpory v našich textech, ale rozpory mezi námi předkládanou úrovní vyšší pravdy a mezi předsudky, které jste přijal za své z dřívější doby. I my jsme museli celou řadu dříve přijatých informací opustit a postupně je nahrazovat jinými, naprosto odlišnými. Když budete cvičit 5T, začnete automaticky rychleji stoupat a mnohem snáze se budete zbavovat starých informací. Když se budete nahoru posouvat pomalým pěším tempem, na zpracování duchovních předsudků to nebude stačit a ty se Vás budou neustále držet.

Slovo rituál používám v případě určité posloupnosti úkonů, jejichž součástí je i magie, což u 5T není. Jako si denně myjete zuby a obličej, potřebujete si i denně očistit čakry a optimalizovat jejich fungování. Problém je totiž hlavně u čaker, jejichž směr rotace se z důvodu vychýleného vnitřního prožívání překlopil. A pouhým rozumováním nebo jinou činností bez cvičení toho nemůžete rychle a dostatečně účinně dosáhnout. Potřebujete se prostě umýt čistou energií krátce, rychle a pravidelně. A to dokáže přirozeně a účinně jen toto cvičení, které Vás automaticky napojí na čisté magií neovlivněné energie z vyšších světů.

2) Civilizace má 7 miliard bytostí a přijde katastrofa. Zůstane pouhých 20 tisíc lidí. Většina zbývajících už nemá šanci se zrodit. Jednoduše není komu. Navíc do hmoty musí sestoupit další bytosti z duchovních sfér, zejména ty, co způsobily pád. Civilizace už zůstane až na výjimky trvale kdesi nahoře. Vy byste dal příkaz k tomu, aby všechny tyto bytosti byly rozpuštěny v energii? Jakým právem a z jaké pozice? Ukončit věčnou existenci tolika bytostí? To by opravdu byla ohromná karmická zátěž za takový čin! Další věc – během 11 let postupu NDC už tato situace byla řešena, protože znamenala velkou zátěž pro duchovní obal Planety. Některé civilizace z depozita, zřejmě většina, byly přesunuty do jiných světů v jiných dimenzích a dostaly další šanci. Stará cesta však neměla na provedení takového přesunu celých civilizací dostatečné množství energie.

3) Osobně znám Ježíše a jeho energie, před dvěma tisíci lety jsem byl jedním z jeho nejbližších příbuzných. Jeho osud byl velmi pohnutý. Základní chyba nebyla v něm, ale ve způsobu vedení jeho mise ze strany duchovních sil. Z karmického čištění (řady osob) znám mnohé detaily z této doby a ze způsobu, jakým byly bytosti ve hmotě zajišťující jeho misi vedeni a skrytě manipulováni. Před několika lety andělé Dhyané ke mně přivedli Ježíše na léčbu v nehmotné podobě. Získal jsem tím detailní informace o tom, co se s ním dělo po ukřižování, jak pokračoval jeho duchovní život, i co se s ním dělo po celé dva tisíce let. Opravdu to má hodně daleko k tomu, co je oficiálně prezentováno. Až přijde vhodná doba, pak také tyto informace zveřejníme. Ta doba však zatím nenastala. Z pohledu NDC byl Ježíš skutečně mágem. V určitých obdobích lidské historie se rodili nejvyšší zasvěcenci, adepti nejvyššího stupně magie s propůjčenými nejvyššími privilegii – typická pro ně byla právě schopnost oživení a navrácení do života dříve zemřelého člověka. Také každá transformace hmoty je záležitostí magie – přeměna vody ve víno, narovnání ohnuté či jinak deformované kosti. Čistá energie zatím nedokáže měnit strukturu hmoty nebo oživovat zemřelé. A to přesto, že výše, do které dosahuje v dnešní době špička NDC, mnohonásobně překročila oblast, ze které Ježíš pocházel. Vaše úvaha je sice logická, že by to nemuselo být, ale ono to bylo. Jiná možnost v té době ani dnes nebyla.

Věřím, že tyto odpovědi Vám pomohou k tomu, abyste svůj vzestup přepnul na vyšší rychlost.

S pozdravem

Jiří Novák"


 

 

Předmět: Re: Několik dotazů
Datum: 24.06.2010 18:24

"Zdravím Vás pane Novák a děkuji za čas, který jste věnoval mým dotazům.
 
 Jsem člověk obecně nedůvěřivý a to platí i o mém vztahu k duchovním učením a praktikám. V duchovních naukách jsem laikem, nikdy jsem žádnou osobně nepraktikoval. S duchovními naukami se setkávám především formou četby a výjimečně, spíš souhrou náhod, jsem se dostal i na nějakou přednášku. Žádné z
 těchto učení, se kterými jsem se takto kdy setkal, mě neoslovila. Z každého učení jsem v menší či větší míře cítil manipulaci, ovlivňování, programování mysli, uzavřenost onoho učení vůči novým myšlenkám zvenčí... Mám již od dětství dost silně vyvinutý smysl pro rozpoznání manipulace a proto si myslím, že mi téměř nehrozí, že bych se nějakým učením nechal svést na nesprávnou cestu. Jednoduše proto, že uzavřené systémy jako takové odmítám.
 
 Vaše NDC patří k těm učením, které předkládají nové neotřelé informace, které navíc konfrontujete s jinými starými učeními. Řada informací obsažených ve Vašich textech je zajímavá a přínosná. Ale já pochopitelně musím i informace od Vás podrobit stejně kritickému zkoumání, jako všechny ostatní informace z jiných zdrojů, které jsem si neměl možnost sám osobně ověřit. V tuto chvíli nedokážu přijmout jako fakt, že cvičení 5T je jediná správná a jediná možná cesta k trvalému duchovnímu růstu. Právě proto, že řada učení nabízí právě ten svůj "jediný a nejsprávnější" recept, jak dosáhnout cíle. Prostě mi to nejde dohromady s principem absolutní svobody volby, která byla člověku dána. Netvrdím, že 5T je špatná metoda, Vy s ní máte dobré výsledky, ale že by byla jediná možná, to nedokážu přijmout. Ale uznávám, že abych mohl hodnotit účinnost metody, musel bych ji nejdříve sám vyzkoušet, což jsem zatím neučinil.
 
 K bodům 2 a 3 jen na upřesnění - neměl jsem rozhodně na mysli, že by kdokoli měl mít právo rozhodnout, aby se lidé ze starých civilizacích, kteří se nacházejí v duchovním obalu Země, měli na základě rozhodnutí někoho jiného navrátit zpět ke zdroji k energetickému využití na tvorbu nových bytostí. Toto by připadalo v úvahu pouze tehdy, pokud by bytost byla nevratně karmicky poškozena a sama by se rozhodla dobrovolně k návratu do zdroje. Naopak považuji za správné, aby se bytosti mohly svobodně rozhodnout a využít šanci k dalšímu zrození někde jinde, pokud to na Zemi možné není.
 
 Jenom by mě ještě zajímalo, jak jste myslel ten příklad s civilizací čítající 7 miliard lidí, z nichž po katastrofě přežije 20 tisíc. To je pouze modelový příklad, nebo předpověď vývoje současné situace?
 
 Osoba Ježíše - panují okolo něj spíš spousty dohadů než věrohodných informací, nechávám otevřené. Sám nejsem příznivcem očekávání příchodu spasitelů, takže toto není pro mě tak důležité.
 
 Na závěr chci sdělit, že veškeré informace, které mi posíláte mailem, považuji za soukromé a nemám v úmyslu je veřejně prezentovat, například na Osudu, bez Vašeho svolení. Pokud naopak Vy budete chtít použít mé dotazy na Vašem webu v oddíle otázek a odpovědí, samozřejmě můžete, pouze prosím neuvádějte mé příjmení.
 
Ještě jednou děkuji a zdravím
 
Jirka3F


 
Moje odpověď:

Datum: 25.6.2010 08:23:43
"Pane xxx,  z mého pohledu je škoda, že nedůvěřujete Tibeťanům, nebo alespoň neuděláte ten krok, že si toto cvičení například na dobu 1 až 2 měsíce poctivě vyzkoušíte a budete na sobě vnímat účinky. Máte dostatečně otevřené a čisté vnímání, ale zatím v sobě nemáte "motor", který by Vás rychleji odstartoval směrem vzhůru k vyšší čistotě a vyšší frekvenci bioenergie, na kterou jste vnitřně naladěn. Cesta stabilního dostatečně rychlého vzestupu je základem pro rozvíjení dalších schopností, např. duchovní komunikace, zjemněné vnímání bieonergií, atd.
 Volné přesuny bytostí mezi civilizacemi nemohou řídit bytosti samy na základě svého přání. Ani ve hmotě to přece tak jednoduše mezi státy nefunguje. Prvořadé jsou a budou i nadále karmické důvody. Není-li karmický důvod, abyste byl v jiné civilizaci, tak se tam prostě nemůžete zrodit jen na základě Vašeho přání.
 Příklad se 7 miliardami je samozřejmě brán jako vymyšlený příklad. Zásadně nedělám podobné předpovědi do budoucnosti. Na NDC hlídáme pouze směr vývoje a to aby duchovní cesta byla ze všech pohledů optimální pro jednotlivce i celek. Budoucnost se pak ukáže sama.
 Zdravím Vás,
 Jiří Novák


 

Poznámka: Na téma principu absolutní svobody volby lidské bytosti, na který naráží pan Jirka 3F jsem napsal již dříve článek 25. Dáme přednost svobodě ega nebo duchovní svobodě? A reakcí na řadu dalších výhrad Jirky3F i dalších osob pro výběr správné duchovní cesty bude v blízké době článek 43F. Proč právě Nová duchovní cesta.

Teď budu pokračovat v přepisu další korespondence s Jirkou3F:


  

Předmět:

Re: Několik dotazů

 

Datum: 25.6. 2010 12:18

"Zdravím Vás pane Novák.

Máte pravdu v tom, že pokud mám něco hodnotit, je třeba to nejprve vyzkoušet. Netvrdím, že nikdy nevyzkouším cvičit 5T, třeba na měsíc nebo dva, v tento moment ale zatím ne. Stále mi připadá jako nepravděpodobné, že by takováto cvičební metoda měla v sobě potenciál duchovního probuzení lidstva třeba i do té míry, že by dokázala zabránit kolapsu celé civilizace. Pokud tomu tak skutečně je, jak je tedy možné, že tyto informace, které máte k dispozici Vy, se hromadně nešíří po celém světě prostřednictvím dalších „kontaktérů“? Naše civilizace právě teď stojí na rozcestí své další existence či neexistence. Jak je tedy možné, že pokud je metoda 5T tak fatálně důležitá a nenahraditelná, že není lidstvu v jeho rozhodujícím období ve větší míře zpřístupňována?

Ještě bych se rád vrátil k "číselným hodnotám" týkajícím se mé osoby, které jste uvedl ve svém předchozím mailu. Uvedl jste, že podle sdělení Přírody se nacházím na úrovni 7. těla a můj moment vzestupu je 10-15% oproti optimu. Myslím, že úroveň 7. těla zhruba odpovídá, ale vzhledem k tomu, že překonání 8. úrovně již představuje průlom do sféry "osvícení", nepřipadá mi toto moje skóre až tak špatné. Samozřejmě je třeba jít dál. Moment vzestupu 10-15% na první pohled nevypadá nic moc, ale vzhledem k tomu, že většina lidí je naopak na sestupu, tedy v mínusových hodnotách, tak ve srovnání ten můj výsledek také tak špatný není. Uspokojivý ale také není, mám velkou rezervu. Nicméně jedná se o růst, což je důležité.
Ve Vašich článcích popisujících jednotlivé úrovně těl jsem však narazil na jednu nesrovnalost (nesrovnalost Vašeho textu s mou osobní zkušeností):

„Až na věčné úrovni dokáže člověk překonat svůj přezíravý vztah k Přírodě a postoj „Já jsem pánem Přírody a Vesmíru“ nahrazuje postojem „Já jsem součástí Přírody“, „Já sám jsem Příroda“.

Věčná úroveň začíná dle Vašeho výkladu na 9. těle. Já jsem dosáhl teprve 7. těla, ale uvedenou citaci vnímám pro sebe jako naprosto samozřejmou a platnou. K tomuto přesvědčení jsem dospěl již v době svého dospívání a přijal jsem ho tedy již dávno za své.

Příroda, pobyt v přírodě, vnímání přírody a krajiny jako celku i vnímání nepřeberného množství detailů přírody tvořících harmonický celek, to jsou zkušenosti, které mi v mém životě velmi pomáhají na mé cestě k vyšší harmonii. Nenahraditelnou roli v mém životě a vývoji hraje také přímý kontakt se zvířaty, to pro mě byla a stále je velká škola. Pocity jednoty a harmonie se mi daří občas zažít třeba také při poslechu hudby. Tyto a další zkušenosti z běžného života mě po malých krůčcích posouvají stále blíže k jednotě.

Podle Vašeho názoru je toto málo a možnosti jsou mnohem větší. Asi máte pravdu, člověk by měl stále pracovat na zlepšení, zkoumat nové možnosti. Já jsem zatím tam, kde jsem, ale vše se neustále vyvíjí. Rád bych dosáhl dostatečné vnitřní čistoty (úrovně frekvence vědomí) nejen kvůli sobě samému, ale abych byl schopen být příkladem i svému okolí. V brzké době lze očekávat rozhodující zlomové události ve vývoji naší civilizace. Průvodní jevy mohou být i velmi nepříjemné a dramatické. Proto považuji za důležité dosáhnout takové vnitřní čistoty, abych si v rozhodujících chvílích věděl rady a dokázal i pomoci druhým, pokud budou potřebovat a požádají o to.

Ještě jednou děkuji za Váš čas. Již Vás nechci déle svými dotazy a komentáři zdržovat. Pokud se Vám bude chtít ještě něco k uvedenému doplnit, budu samozřejmě rád.

S pozdravem

Jirka3F"


Na hlavní článek, k němuž je tato korespondence přílohou, se vrátíte zde:

43D. Nevyužití příležitosti může vést k nepříznivé změně situace

© Jiří Novák, duben 2011
www.novaduchovnicesta.cz