Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články III: 40 - 49

Články III: 40 - 49

40A. Je věda skutečně nástrojem vyššího poznání?

Právě věda byla v minulosti považována za cestu vedoucí k vyššímu poznání, protože dokázala překonat řadu pověr tehdejšího náboženství. Zlom na konci 20. století však předznamenává nový vývoj. A v něm už věda, pokud zásadně nezmění své přístupy a metody, již nebude schopna přinést další vyšší poznání a především osvobodit člověka od všech nástrojů ovládání, které sama v minulosti mnohdy stvořila. Bez ohledu na postoje vědy má náš život také duchovní rovinu. Chceme-li prožívat okamžiky synchronicity, propojení s vyšší úrovní reality a pravdy, musíme se umět vnitřně ztišit. Čím je dána vypovídací úroveň té které pravdy? Co je objektivním měřítkem pravdy? Jak člověk chápe pojem nekonečno a co je to bod za nekonečnem? Duchovní prahy jsou pro člověka zdánlivě nedosažitelnými hranicemi, na vzestupné duchovní cestě je však dokáže překonat.


40B. Důležitost postoje vědy k duchovní rovině života

Rozporný postoj vědy k duchovní rovině života - na jedné straně odpor oficiální vědy vůči všemu duchovnímu, současně tajné vědecké výzkumy duchovních jevů. Navíc jedno z odvětví vědy (astronomie) existenci duchovního pozadí nepřímo prokázalo. Proč oficiální věda odmítá duchovní informace? Potřebuje vůbec věda duchovní rozměr? Kdo se vzdal svého duchovního pozadí, poskytl ho vlastně straně Temna. Vědec odmítající duchovní pozadí ztrácí kontrolu nad využitím svých objevů. Nová věda se musí stát nezávislou na institucích podléhajících temnému vlivu. Jaké jsou důsledky toho, že věda odmítá přijmout duchovní rozměr? Neetické zásahy do běhu života, křížení odlišných forem života, uměle vyšlechtěné nemoci, plánování hromadného očipování lidí. Zneužívání technologií ve vojenství, neoprávněné zásahy do Přírody, nástroje ovládání.


40C. Za co ve skutečnosti bojuje hnutí skeptiků?

Nejen náboženství, ale také věda má v sobě prvky ideologie a dokáže být poplatná panujícímu politickému režimu. Doklady z minulosti o tom, jak se může i uznávaný vědec, akademik hrubě mýlit. To, co z jeho vědeckého pohledu vy­padalo zdánlivě logicky, se později ukázalo jako naprostý nesmysl. O tom, že i dnešní vědci jsou ochotni bojovat za svoje zkostnatělé a Přírodě mnohdy neodpovídající názory, svědčí Evropský klub skeptiků. Z jakých prostředků je u nás hnutí skeptiků dotováno? Při sbírání informací se skeptici uchylují k metodám typickým pro bulvární tisk. Příklady dnešních „vědeckých“ skeptických výroků. Podobné rozumové úvahy lze označit mnohými přívlastky – vědecky překonané, nepravdivé, ale také výsměšné, nenávistné, tendenční apod. Slova pravdivé a vědecké však v tomto výčtu budou chybět. Ne v každé zemi kvete skeptikům štěstí. Skeptici jako novodobá inkvizice?


40D. Duchovní konzervatismus jako brzda vývoje lidstva

Duchovní konzervativci trvají na tradičních informacích, které na tomto světě plní stohy knih a jsou předávány řadou duchovních učitelů a provozovatelů nejrůznějších webových prezentací. Přitom jde z pohledu Planety a Přírody o již staré, vývojem překonané informace, které znovu a znovu opakují teze, myšlenky, které pro dnešního nového člověka 2. typu neplatí buď vůbec, nebo pouze omezeně. Změně ve hmotě musí předcházet změna ve fungování duchovního pozadí. Proto platí následující: Dokud budou mít na směr vývoje světa zásadní vliv duchovní konzervativci, do té doby bude ve hmotě převažovat směr vědeckého skepticismu nad otevřeným přijetím duchovního pozadí. Člověk na vzestupu má jiné nástroje poznávání pravdy. Nepotřebuje proto posuzovat úroveň pravdivosti metod, technik, duchovních učení jejich intelektuálním rozborem.


40E. Jaká je skutečná duchovní situace konzervativců?

Jsou dva druhy duchovních konzervativců. Ti první, běžní konzervativci, jsou neagresivní, neútočí na druhé, respektují názory druhých, i když s nimi nesouhlasí. Z vystupování těch druhých lze však naopak jasně vnímat agresi, snahu zesměšnit, znevážit, ponížit a někdy i zastrašit. Pro každého člověka existuje při vzestupu ve Světle určité pro něj nejvýhodnější tempo, jakási osobní hranice, které by se měl co nejvíce svým vzestupem přiblížit. Jak to vypadá se vzestupem běžných duchovních konzervativců a se vzestupem těch agresivních? Očista od stahujících vazeb dokáže pád ve Světle zvrátit. Znamená to ovšem radikálně změnit svoji dosavadní životní filozofii. Proč agresivní konzervativci duchovně propadli až na základní úroveň? Umělé schopnosti po určitou dobu zůstávají i osobě v pádu. Příklady hrubých chyb útočných konzervativců v názorech na svět i jejich agresivního vyhrožování.


40F. Sbližování dnešní vědy s duchovními poznatky

Startuje celosvětová věda k novým břehům? Bedlivý pozorovatel si totiž všimne, že řada vědeckých objevů 20. a 21. století vnáší do vědy více skrytého, nematerialistického, duchovního. Do vědy a jejích objevů se čím dál více dostávají duchovní prvky. Také vědci čím dál více připouštějí mimosmyslové schopnosti. Teorie všepronikajícího všudypřítomného kosmického spojení. Vesmír jako živý organismus. Jaké jsou možnosti telepatické komunikace pro člověka? Jak astronomie nepřímo prokázala existenci duchovního pozadí světa? Z čeho se skládá dnešní Vesmír? Vesmír tedy není jen to, co běžně vnímáme. Éterické tělo člověka jako matrice pro hmotu. Důsledky narušení éterických struktur. Vznášení (levitace), neviditelnost. Vědomí člověka ovlivňuje kvantovou realitu. Teleportace a mnohonásobné výskyty. Nová teorie superstrun. Celostní pohled na svět. Neobvyklé schopnosti jednotlivců.


40G. Proč jde tajná věda proti lidstvu?

Proč věda umožňuje malé skupince skrytě ovládat svět? To, co se děje ve hmotě, je vždy obrazem toho, co se již dříve po určitou dobu dělo v duchovním pozadí světa. Chceme-li účinně dostat plevel ze záhonů, musíme ho vymýtit i s kořeny. To znamená, že musíme nesprávné, nevhodné, neetické činnosti vymýtit i s jejich skrytými duchovními předobrazy v duchovním pozadí. Předběhne-li věda duchovní vývoj, je zle. Lidstvo by mohlo mít k dispozici mnoho neuvěřitelných vynálezů. Mnoho vynálezů je však ukryto v trezorech. Kdo vlastně řídí hmotný svět? Proč je umělé zemětřesení používáno jako zbraň proti jiným národům? Lidstvo potřebuje duchovní vedení „shora“. Ne však vedení od mágů, jejichž dnešní pohled na svět je naprosto vychýlený. Úsilí o spravedlivý svět mágové považují za neoprávněnou revizi. Odchod magie ze scény se proto stal nejdůležitější otázkou této doby.


40H. Je již lidstvo připraveno na skutečné odhalení?

Lze prakticky zdarma zásobovat celé lidstvo energií? Ano, prototypy generátorů na volnou energii skutečně existovaly a i dnes existují. Proč byly pokrokové technologie doposud potlačovány? Dlouhodobé duchovní vedení lidstva magií je příčinou zásadních problémů ve hmotě. Jaké jsou technické možnosti využití bioenergie? Hyperprostorové kosmické cestování. Průnik skrze pevné překážky a vzestup po paprsku. Psychotronické zbraně současné elity. Přenesení zákeřné nemoci energetickým zásahem zvenčí. Je na tom dnešní lidstvo duchovně lépe než v závěrečné fázi Atlantidy? Ohánět se slovem Bůh a Stvořitel Všeho stále ještě v tomto světě zabírá. Proč se zveřejnění nových vysoce užitečných technologií stále nedaří? Podporuje planeta Země projekt Odhalení? Co udělat se zásobami zbraní na Zemi? Dokážeme se zásob jaderných zbraní zbavit?


40i. Film Tajemství - jaké jsou hranice pozitivního myšlení?

Film Tajemství pojednává o tajemném principu přitažlivosti doprovázejícím lidstvo. Jeho závěry jsou přitom podporovány nejnovějšími výsledky kvantové fyziky. Kolektivní energie mnoha lidí skutečně dokáže ovlivnit realitu. Také magie dovedla ovládání energií do dokonalosti. Jak funguje zákon přitažlivosti? Film Tajemství je však jednostranným zjednodušením reality, které vychází z pohledu jednoho života. Co je potřeba k Tajemství dodat, aby to fungovalo pro každého? Nestačí pozitivní přístup k životu. Důležité je také nastoupit duchovní cestu vzestupu ve Světle a přijmout svoji karmickou odpovědnost za minulé existence. Odevzdáním se Přírodě a Vesmíru začne člověk do svého života přitahovat vše, co je pro jeho vývoj skutečně optimální. Ne tím, že si bez ohledu na cokoliv bude něco přát a předpokládat, že mu to Vesmír splní. Vesmír dnes splní pouze to, co je v souladu s další evolucí člověka.


41A. Soupeření mezi Světlem a Temnem v duchovním pozadí světa spěje ke zlomu

V tomto období se rozhoduje o dalším směru vývoje našeho světa. Složení obou vyhrocených stran se během vývoje mění. Aktivní používání magie činí pád člověka ve Světle nezvratným. Lépe je na tom dnes člověk, který cestu k magii nenašel. Rozdíl mezi Světlem a Temnem byl dříve rozmazán do neurčitosti. Až pohled z vyššího nadhledu dokáže identifikovat Světlo a Temno. Řada osob podporuje stranu Temna nevědomě. Někteří se ovšem hlásí k temným aktivitám zcela vědomě. Temná strana dnešního sporu se jednoznačně vymezila, její oporou jsou aktivní mágové. Také dnešní strana Světla se jasně vymezila. Setrvačnost dosavadního vývoje je obrovská, energeticky je náročné vývoj odklonit do jiného směru. Svévolné zásahy mágové vysvětlují jako pokyny Stvořitelů. Také minulost mágů je vysoce nepříznivá. Lidé na pozici neutrality skrytě podporují dosavadní starý vývoj.


41B. Další nepřijatelné praktiky mágů

Minulý článek doslova rozhýbal veřejným míněním. Diskuse u nás byla již jednou panu LK zapovězena, takže na odstraňování jeho dalších diskusních příspěvků není nic nového. Z pohledu etiky duchovního pracovníka je nepřijatelné, aby se pan LK za použití svých magických metod pokoušel jmenovitě diagnostikovat naše čtenáře a zveřejňovat výsledky tohoto svého magického pohledu. A dokonce se pokoušel nabízet vlastní služby při jejich očistě. Vysávání a ovládání dotekem je dobrou berličkou pro toho, kdo už ztratil schopnost ovládat na dálku. Neoprávněné zásahy i zkoumání jsou pro magii typické. Je nepřijatelné používat diskusi k sebeprosazování. Magické nátlakové akce vůči NDC nefungují, ale vyhrožování pokračuje dál. Čistá duchovní cesta již dokáže magii vzdorovat. Pozoruhodný postoj pana LK vůči NDC. Na závěr ukázka dokonalé degenerace bytosti propagující magii.


41C. Vrcholná pirátská akce upadající magie

Pan Luděk Kováč ohlásil na svých stránkách zrušení všech karmických vztahů a vazeb mezi všemi bytostmi žijícími zde na Zemi, které vznikly bez rozdílu času a prostoru ve Stvoření. Takové prohlášení naznačuje, že byl proveden pokus opakovat přehmaty světelného vedení lidstva z období Ježíše. Přehmaty, které tedy odstartovaly temný středověk na Zemi a ovládnutí lidstva temnou mocí. Základem umělých tvořivých magických schopností je systém nazývaný „kabala“. Jde o skutečné zásahy do struktury hmoty, fungování bytostí nebo do samotných přírodních pochodů. Dobře živlově vyladěný mág má skutečně ohromující magickou tvořivou sílu, která dokáže doslova hýbat světem, lidmi, Planetou. Ta tam je doba, kdy opravdový mág byl nenápadný. Základní předpoklad bezchybného fungování magie. Co ve skutečnosti vyvolal magický zákrok pana LK? Hodnocení zákroku LK z pohledu Karmy a Přírody.


42A. Očištění biopotravin od temných nánosů

Proč rodiny konzumující zdravou stravu měly duchovní problémy? Před několika lety jsem postupně zjistil, že nejen samotná makrobiotika představuje stravovací systém, který je výrazně zasažen temnými levotočivými bioenergiemi. Ale že i drtivá většina potravinářských výrobků nakoupených ve speciálních prodejnách, a zejména všechny opatřené předponou bio-, má na sobě uměle dodané temné nánosy levotočivých bioenergií. O této záležitosti však nebylo vhodné veřejně psát. Dlouhé roky nebylo možné s temným nánosem na biopotravinách nic udělat. Až v únoru 2011 proběhla kolektivní akce na očištění biopotravin. Proč se útok magie na biopotravinách uchytil? V čem je ovládnutí biopotravin pro mága výhodné? Jak tato akce dopadla? Pokud přírodní plodina projde zpracováním, lze ji snáze ovládnout. Podceňovat nelze ani GM plodiny. Co magie tímto „osvobozením“ biopotravin ztratila?


42B. Přirozená živá strava

Vitariánství (konzumace přirozených potravin) je jednou z cest, jak vyčistit, ozdravit a poté udržovat svoje tělo zdravé a vitální. Příroda pro nás připravila potraviny a je velmi důležité je neznehodnotit dříve, než je sníme. Syrové potraviny obsahují energii a životní sílu, a toto obojí jsou schopny nám předat. Konzumací syrové, přirozené stravy se usnadní vstup na cestu světelného duchovního vzestupu. Syrová strava jako způsob detoxikace a ozdravení těla. Nebraňme samoléčivým schopnostem těla. Tělo plné toxinů a chemikálií nemůže regenerovat. Co je to trávicí leukocytóza? Živá strana je ideální pro naše překyselená těla. Které potraviny a vlivy jsou nejvíce škodlivé? Jak je to s bílkovinami a enzymy? Pěstování čistých potravin na zahradě. Budování zahrady pod vedením Přírody. Živá strava je krásná na pohled. Čím začít úsilí o změnu stravy? Úryvky z duchovní komunikace.


42C. Život v souladu s Přírodou a Silami Světla

Žijeme v nepřirozených podmínkách. Běžný člověk má nedostatek přirozené stravy. Co s negativními myšlenkami? Energii vložit do změny samotné nikoliv do výmluv. Způsoby stravování cenné z hlediska zdravotního, etického a ekologického. Jsou tři formy stravy, která udržuje naše zdraví: vegetariánská plnohodnotná strava, veganská strava, syrová strava. Živá strava jako zdroj životní i vitální bioenergie. Klíčky a zelené rostlinky. Jak je to s pesticidy. Živočišná výroba znečišťuje Přírodu a Planetu. Detoxikace těla. Zvýšení energie a vitality a její trvalé udržení.  Co s obezitou? Přirozenou stravou ke štíhlému tělu. Pravotočivost a levotočivost v potravinách. Další důležité faktory pro posílení zdraví a vitality: zdravý spánek, důkladné rozžvýkání potravy, Slunce je přítel. Nutnost nového čistého přístupu k životu. Rady a zkušenosti z knih.


42D. Voda – základ života

Voda je nejzáhadnější a nejdokonalejší tekutinou na planetě Zemi. Běžným zvykem dnešního člověka je nepřijímat dostatek čisté vody. Přitom voda je životně důležitá pro všechny základní pochody v těle. Voda udržuje organický život a je důležitá i pro přenos informací. Lidé přestali považovat vodu za živoucí bytost. My lidé nejsme stroje, ke svému životu a na udržení pevného zdraví nutně potřebujeme přijímat dostatek čisté vody. I hlad je mnohdy jen převlečená žízeň. Už vůbec nejsme vládci všeho, abychom si činili právo řídit Přírodu a přírodní pochody. Příroda je jeden celek – lidé by ze sebe neměli dělat vrchol existenční pyramidy. Duchovní komunikace s vodou. Dodatek o pravotočivosti a levotočivosti vody. Jaká voda je optimální z pohledu energií? Jaký význam, jaké duchovní důsledky mají umělé energetické úpravy pitné vody? V čem je rafinovaný řepný cukr škodlivý?


43A. Ježíš Kristus a poselství Velikonoc

Co říkají církevní prameny o Ježíši Kristovi? Jak je to s údajnou očistou hříchů lidstva? Vliv každé zásadní duchovní události by se měl postupně promítnout do hmoty. Co se skutečně událo před dvěma tisíci lety? K čemu byl Ježíš vybaven a co bylo jeho úkolem? Věk Ryb nepřinášel sílu na odstartování duchovní revoluce. Jak nevkusné je oslavování popravy jiného člověka. Co se dělo o Velikonocích roku 1999 a jaké události následovaly poté? Akce likvidace Černého bratrstva. Další následné odhalování Černých bratrů z karmických vrstev. Novodobí černí bratři. Velikonoce 1999 přinesly mimořádný zlom ve vývoji. Jaký je podle Přírody význam období Velikonoc? Co předznamenaly letošní Velikonoce? Formou násilných magických zásahů do vývoje dnešní svět už nefunguje a nadále nebude fungovat.


43B. Ježíšovo poselství pro lidstvo

Proč za námi přišlo Jezulátko? Setkání a rozhovor s Ježíšem. Náhradní program projekce Ježíšovy bytosti. Ježíš má pocit, že tehdy nezvládl situaci. Co se dál dělo po ukřižování? Průběh událostí podle Biblických textů. Ježíš zmizel z dosahu tehdejších Sil Světla. Co s Ježíšem, který prožil život neplánovaným způsobem? Snaha Duchovních institucí i nadále udržet kamufláž. Kdo, kde a proč po celé dva tisíce let věznil Ježíše? Zázrak se na konci 20. století nekonal. Co se dále dělo s Ježíšem v následujících letech?  Dnešní poselství Ježíše Krista pro lidstvo.


43C. Nový vývoj již jednoznačně prokázal svoji užitečnost

Jaké jsou výsledky prvních dvanácti let nového vývoje? Duchovním hierarchiím různých úrovní bylo odňato právo dalších zásahů do vývoje. Stejně dopadli Vesmírní lidé, kteří dříve zasahovali do vývoje na Zemi. V předvečer letošních Velikonoc byla odhalena část pravdy o bytosti Ježíše Krista. V plném běhu je postupná likvidace všech magických systémů v oblasti této Planety. Zbývá již jen poslední, zato ten nejtěžší krok. Zajistit ještě sestup nových principů do nejhutnější hmoty tohoto pozemského světa. Energie našich článků pomáhají připraveným lidem, naopak nepřipraveného člověka provokují. Legenda o Ježíšovi je jedním z nejpevněji uchycených předsudků na Zemi. Jak lze odhadnout připravenost člověka na světelný vzestup? Co je to splývání s energiemi a informacemi Přírody a Planety? Jak fungují lidé uzavření vůči skutečné pravdě Přírody? Příklady takových osob.


43D. Nevyužití příležitosti může vést k nepříznivé změně situace

Nestačí jen získat přístup k novým informacím. Neméně důležité je uvést tyto informace do praxe svého života. Nesoustavná péče o svůj vlastní světelný vzestup vede k neřízené karmické očistě. A ta může skončit náhlým zvratem ve vývoji. Pokud člověk potká vhodnou příležitost, měl by udělat vše pro to, aby ji beze zbytku využil. Pokud naopak vlastními rozumovými postoji a lpěním na starých předsudcích příležitost promrhá, stává se pak často, že následují nepříznivé události. Drtivá většina osob však posuzuje duchovní rady rozumem. Jsou ale i lidé, kteří dokážou novou příležitost využít. Součástí Přírody se stává člověk, který se ve svém životě dostatečně vnitřně vyladí a vyčistí do té míry, že se naučí impulsy Přírody vnímat a do svého života je plně vnášet. Až teprve poté je možné mluvit o skutečném spojení člověka s Přírodou.


43G. Magie ztrácí informační kontakt se skutečnou realitou

Chybné předpoklady mágů je vedou k vyvozování naprostých nesmyslů a pokřiveností. První zásadně vadný předpoklad mágů – není nic vyššího než Stvořitel všeho. Druhý zásadní omyl mágů – vlastní projekcí nahrazují realitu. Třetí výmysl mágů týkající se elementárů a egregorů. Čtvrtý výmysl mágů – ubližující „očistná akce“. Pátý výmysl mágů – naše údajná spolupráce s astrologem. Šestý výmysl mágů – nepřímé obvinění ze smrti avatara. Sedmý výmysl mágů – propagování přežitého modelu vedení světa. Osmý pohled mágů mimo vývoj – odmítání existence jiných úrovní pravdy. Devátý pohled magie mimo realitu – vývoj světa je již ukončen. Desátý pohled magie mimo realitu – hranici Vesmíru nelze překonat. Jedenáctý omyl magie – místo skutečného poznání hledá cesty k udržení moci. Dvanáctý omyl magie – nepochopení skutečného významu Karmy.


43H. O božských bytostech uměle vytvořených lidmi

Co jsou to umělé majestáty duchovních mistrů a Bohů? Proč se znovu vracím k tématu Bůh? Další úvahy o neeticky se chovajícím Hospodinovi. Zprostředkování kontaktu se Stvořitelem všeho a jeho pozdější útok na struktury NDC. Umělá bytost Stvořitele všeho je dílem úzké skupiny Vesmírných lidí, tehdejší Nejvyšší Rady. Její jedinci se zavázali, že způsob a důvod vytvoření této bytosti udrží v tajnosti. A skutečně to až do této doby dodrželi. Oni byli jedinými lidmi na samotném vrcholu duchovní moci, kteří tušili, že věci nejsou vždy takové, jak se o nich hovoří. Tato umělá bytost nazvaná Stvořitel všeho byla zpočátku relativně čistá. Avšak postupným zatemňováním, schvalováním a doporučováním neetických akcí, zákroků, zásahů všeho druhu ve Vesmíru, se původní čistota této bytosti vytrácela. Stejně jako se ztrácela čistota těch, kteří příkazům této umělé bytosti naslouchali a řídili se podle nich.


44A. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu I

Odlišné pojetí aury v dnešní literatuře. Magický pohled: aura jako svatozář, jako vyzařování astrálního ducha. Pohled léčitelů: aura jako energetická struktura, která je prvotní v určování tvaru hmotného těla a jeho vlastností. Při pohledu na svět je důležitá aktuálnost, pohled magie je však pohledem do minulosti. Zásadní omyl starého pohledu - jsme považováni za dávného člověka, který postupně zdegeneroval. O dávné historii lidstva 1. typu toho mnoho nevíme. Historické náznaky však potvrzují, že realitou bylo soužití lidí s ještěry a dokonce i draky. Výsadek hvězdného lidu – elfů. Zkáza planety Maldek a opakovaně se vracející planeta Nimiru. Lidstvo 1. typu v hledání stabilní evoluce selhalo a zanechalo nám lidem 2. typu vysoce nepříznivý odkaz. Co bylo zásadní při vytváření nového člověka 2. typu? Získáme takovou duchovní sílu, abychom dokázali čelit případné další katastrofě?


44B. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu II

Základní odlišnosti lidstva 1. a 2. typu. Duchovní vnímání a umělá tvořivá síla dovedly dávné civilizace k postupnému pádu. Klíčem k evoluci je světelný vzestup. U člověka 1. typu jsou vnitřní duchovní těla pod ochranou hmoty. U člověka 2. typu je hmotné tělo naopak pod ochranou těla duchovního. Člověk 1. typu byl oživen životní jiskrou, která vznikla zhuštěním energie vesmíru. Lidstvo 2. typu bylo oživeno „božskou“ životní jiskrou. Základem člověka 1. typu je jeho astrální duch. Prvotní oblastí existence člověka 2. typu je naopak hmotný svět. Nový člověk mnohem lépe odolává mentálnímu nátlaku. Proč má evoluce lidstva 1. typu strop? Rozumový postoj v kritické situaci nestačí. Důležité je duchovní čištění vnitřním prožitkem. Lidstvo 2. typu má v sobě skrytou schopnost neomezeného duchovního vzestupu. Lidstvo 1. typu nedokázalo dospět ke skutečnému vzestupu, a tím ani k soustavné karmické očistě.


44C. Další srovnání lidstva 1. a 2. typu III.

Zatímco náznaky svědčí o dvanáctivláknové genetické šroubovici dávného lidstva, nové lidstvo má dvouvláknový vícestupňový genetický program. Dvě odlišné cesty energetického zásobování dávného lidstva. Fungování na živlové energie naznačuje vyšší tvořivé schopnosti. Člověk 2. typu funguje běžně pouze na bioenergie. Mechanismus zdraví a nemocí člověka 2. typu. Zdůrazněná individualita člověka 1. typu. Duchovní růst člověka 2. typu přináší posílení pocitu jednoty. Jediná úroveň řízení člověka 1. typu. Vícestupňová bytost člověka 2. typu. Pojistka nového lidstva proti duchovnímu pádu. Astrální cestování lidstva 1. typu. Nevhodnost astrálního cestování pro člověka 2. typu. Člověk 2. typu má v sobě předpoklady pro eticky čisté duchovní cestování. Lidé s výjimkami a privilegii. Znovu nás tíží pozůstatky výbavy z dávné minulosti. Většina dávné výbavy je přežitkem, který náš vývoj brzdí.


45A. Proč právě Nová duchovní cesta? I

Nová duchovní cesta je o základních principech dnešního vývoje. Znamená vybudovat a zpevnit základy bytosti člověka v tomto světě a dostat se na stabilní světelný vzestup. Je jediná cesta, jak zabránit další katastrofě. Navrátit člověka k Přírodě. Obnovit přirozené spojení člověka s Přírodou. Dosáhnout stavu, který další živočišné druhy na Planetě přirozeně mají. Základem bytosti člověka je pevné zdraví, zdravý životní styl, příjem optimální hmotné potravy, dokonalý soulad hmotné a duchovní části jeho bytosti, optimální otevřenost čaker člověka vnějším energiím a informacím Přírody. Výhodou starého ve hmotné i duchovní oblasti je obrovská setrvačnost postojů. Ten, kdo odmítá přijmout myšlenku, že svět se evolučně vyvíjí, nutně jednoho dne ztratí kontakt s realitou, jak se to dnešním mágům i drtivé většině teorií Staré duchovní cesty již skutečně stalo. Jaký člověk je otevřený pro přijímání nové pravdy?


45B. Proč právě Nová duchovní cesta? II

Jak jsem se já dostal na Novou duchovní cestu. Obrat v péči o zdraví. Postupný obrat v životním přístupu. Pět Tibeťanů. Práce na životních postojích a osobní filozofii. První informace o nehmotných rovinách života. Prvé pocity vnímání energií. Postupně mi začala fungovat duchovní komunikace. Přečtení zásadních knih – James Redfield: Celestýnské proroctví, Desáté proroctví, Geoff Boltwood: Posel - Cesta duchovního učitele, Barbara Ann Brennan: Ruce světla. Počátky vlastní léčitelské praxe. Zásadní zlom o Velikonocích 1999. Odhalení nového poslání v životě. Otevření Nové duchovní cesty. Čekali nás další roky vytrvalé duchovní práce. První veřejné vystoupení s novými informacemi. Další zkoušky před rozhodujícím střetnutím o budoucnost Planety. Pochopili jsme, že magie nezmizí z Planety samovolně. Závěrečný souboj o budoucnost této Planety.


45C. Proč právě Nová duchovní cesta? III

Chceme-li zásadně změnit cestu člověka životem, v prvé řadě je potřeba změnit to základní. To, co je pro člověka nejvíce přirozené. A tím jsou tři záležitosti – prostředí, ve kterém člověk žije a tráví většinu svého života, dále každodenní příjem hmotné potravy i potřebných bioenergií a pravidelný pohyb. Právě zásadní změna životního stylu je tím, co člověku může otevřít cestu k vyššímu poznání. Mnoho lidí tento krok na své cestě životem naprosto opomine. Marně pak hledají řešení nakupených životních problémů nejrůznějšími cestami. Cesta čistého vzestupu funguje jako samoočistný proces, během kterého je člověk zřetelnými vnitřními impulsy veden k tomu, čeho se má postupně zbavovat, co jeho další vzestup brzdí nebo úplně blokuje. Jaký stupeň vyladění Příroda ke svému fungování potřebuje? Kdy se člověk stává součástí Přírody? Dobrý úmysl nestačí na zajištění světelné cesty.


45D. Proč právě Nová duchovní cesta? IV

Vyladění 95 % vůči optimu představuje nejen téměř dokonalé fungování systému hlavních čaker člověka, ale také současně mimořádný stupeň kvality hmotné výživy. Obojího zároveň lze dosáhnout jen při určitém stupni poznání dostupného lidstvu v daném historickém období ve hmotě i v duchovních sférách. To však ještě neplatilo v době životů Buddhy a Ježíše. Až teprve dnešní doba poskytla poprvé v historii reálnou možnost otevření cesty neomezeného duchovního vzestupu pro lidstvo 2. typu. NDC není cestou pro nepevné, nerozhodnuté, váhající. NDC je cestou pro člověka vytrvalého, pevného ve svém rozhodnutí a ve své touze stát se plnohodnotnou součástí planety Země a pozemské Přírody. Jaké jsou možnosti duchovní komunikace na NDC? Jaké výhody poskytuje pohled na svět na bázi bioenergií typický pro NDC? Proč naopak živlový pohled magie pravdu zamlžuje a činí ji nedostupnou?


45E. Proč právě Nová duchovní cesta? V

Teprve duchovní nadhled z pozice NDC umožnil jasně rozpoznat a oddělit Světlo od Temnoty jako dvojici dvou protikladných a vylučujících se stran vesmírné síly. NDC umožňuje přesně odlišit metody a postupy, které jsou příznivé pro světelný duchovní vzestup. A naopak jasně pojmenovat ty, které vzestup ve Světle blokují. Pochopení správného vztahu hmoty a duchovního pozadí. Nastartování přirozené karmické očisty. Rizika vzestupné cesty. Dosahování schopností přirozeným způsobem. Nová cesta má ochranné pojistky proti zneužití. Problémy partnerských vztahů. Mohou být temné varianty evoluce výhodnější? Každý má právo svobodné volby a sám rozhodne, zda se k novému vývoji připojí. Za své rozhodnutí však ponese zodpovědnost. NDC znamená trvalou práci na sobě, na svém životním stylu, na stabilitě svého duchovního světelného vzestupu po celý zbytek svého života.


46. Respektovat a být respektován

Minulost i dnešní současnost lidské civilizace je prosycena ovládáním, manipulací a zneužíváním všeho druhu. Těmito neetickými činnostmi však nebyly a nejsou typické pouze temné bytosti. Manipulace, lži, skryté i otevřené metody ovládání se dokonce staly oficiální platformou i těch, co o sobě říkali a i dnes říkají, že bojují za Světlo. Dnes, v období na počátku 21. století, je důležité, aby se lidé zabývali problémem správného vymezení hranic vůči druhým lidem, vůči Přírodě a světu. Automaticky v tomto směru působí vědomá péče o základy své bytosti - vyhledávání čistého životního prostředí, sledování kvality své hmotné výživy a pravidelná optimalizace činnosti svých čaker každodenním cvičením Pěti Tibeťanů. A pokud chce v tomto směru člověk udělat ještě něco navíc, pomoci v nalezení nového způsobu chování k druhým lidem ve své blízkosti může kniha „Respektovat a být respektován“.


47A. Proč nestačí být pouhým příznivcem našich informací

Někteří z příznivců našich stránek využili příležitost, se kterou se setkali. Většina příznivců si však doposud ponechala některá dogmata, teze, metody a návyky ze Staré cesty. I ponechání si jediné metody Staré cesty však člověku zabrání dostat se na vzestup. Každá změna cesty vyžaduje vynaložení značné energie nezbytné pro překonání odporu setrvačnosti starého. Postupnou změnu lze provádět pouze při dostatku času. V období probíhajícího zlomu změny musí být zásadní a okamžité. Stará duchovní cesta byla dříve jedinou možností. Snaha o využívání informací z dávné minulosti nám však v novém vývoji nepomůže. Protože místo poučení to vede k opakování chyb všech dávných civilizací. Vlastní dobré duchovní vnímání často brání člověku přijmout bez výhrad nové odlišné a průlomové informace. Jakákoliv revize čistých principů NDC z  pozice principů Staré cesty nezajišťuje světelný duchovní vzestup.


47B. Přijmout NDC znamená uznat nové principy kompletně

Řada jedinců s dobrým vnímáním si myslí, že svými kroky zásadně mění vývoj. Nestačí však zříci se otevřené magie, nezbytné je přestat používat i skrytou magii. Každé ovládání a ovlivňování energií vlastním vědomím a vůlí, tedy i myšlenkami a představami (vizualizací), je magií. To, co bylo dříve považováno za prospěšné, může dnes škodit. I magie „schválená“ shora už na této Planetě nemá co dělat. Pět Tibeťanů uvádí člověka do normálu, jen je potřeba přicházející náznaky správně pochopit. Není-li člověk na vzestupu, pak si duchovní náznaky může vyložit nesprávně. Vazba na informace Staré cesty dává deformovaný náhled na svět. Přijmout NDC znamená uznat nové principy kompletně. Každý pokus jednotlivce o revizi principů NDC by byl jejím zánikem. Za výhradami vůči NDC je skryto nepřijetí některého základního principu. Společná odpověď těm, kteří chtějí revidovat základní principy NDC.


47C. Rozdíly v pojmech astrální duch a Vnitřní duchovní Já

Ve smyslu Staré cesty byl astrální duch skutečným středem bytosti člověka. Při sestupu do nižších světů tento duch zůstával uprostřed v jádru bytosti a pouze se obaloval dalšími obaly, vrstvami. Pro člověka 2. typu má astrální duch jiný význam. Jsou dva zásadní rozdíly mezi astrálním duchem a Vnitřním Já - jednak z pohledu energií, ze kterých se skládají a dále z pohledu celkového zařazení člověka v tomto světě. Kde se obvykle nachází Vnitřní duchovní Já a jaké jsou jeho úkoly? Mají všichni lidé Vnitřní duchovní Já? Je správné, když jsou ve Vnitřním centru ještě jiné bytosti? Záchranou silně karmicky zatíženého člověka je zdravý životní styl. Proč je nezbytná důsledná soustavnost a jednoznačnost na cestě vzestupu? Souboj dvou Vnitřních Já člověka. Tři stupně vnitřního ovládnutí člověka. Jaký směr vývoje posiluje symbol umučeného, ukřižovaného člověka.


47D. Nepříznivé vlivy Staré duchovní cesty na dnešní vývoj

Přišel čas rozloučit se i se skrytými formami magie v tomto světě. Pro bytosti na rozhraní Světla a Temna přichází období rozhodnutí. Ke Světlu již přestanou patřit ti, kteří budou i nadále používat temné metody. Které pozůstatky Staré cesty nejvíce brání světelnému vzestupu člověka? Magie pronikla všude a do všeho, co je spojeno se Starou duchovní cestou. Rovněž informační vazba na instituce Staré cesty váže člověka na magii. Pokrok vyvolaný metodami Staré cesty má pevnou hranici, kterou již nelze překročit. Odchod ze hmoty podle Staré cesty není přesunem k vyšší frekvenci, ani k vyššímu duchovnímu nadhledu. Nezískáme tím ani informace k zásadní změně vývoje. Umělé pomůcky Staré cesty fungují, ale tlačí člověka nevhodným směrem. Následky zasvěcování do umělých metod léčby. Jakékoliv vnitřní neharmonie si člověk při odchodu ze hmoty odnáší s sebou.


47E. Odchod lidstva ze hmoty by byl útěkem od vlastní zodpovědnosti

Odpoutání od hmoty, které hlásá Stará cesta, není cestou k vyšší evoluci, ani k vyššímu nadhledu. Ale je útěkem od osobní zodpovědnosti. Je obcházením podmínek, které člověku 2. typu vytvořili Tvůrci civilizací. Dimenze 5D, 7D, … nejsou vnějšími duchovními obaly Vesmíru a neposkytují pohled na náš svět zvnějšku. Za jakých předpokladů můžeme pohledu zvenčí Vesmíru dosáhnout? Magie využívá minulost k posílení své tvořivé síly. Na čisté cestě se naopak všeho z minulosti bez pocitu ztráty dobrovolně vzdáváme. Komu předáváme starou výbavu a kdo rozhoduje, co s tím? Proč zbytky dřívějších struktur usilují o kontakt s dnešními lidmi? Proč jsou všude počítadla návštěvnosti? S jakými bytostmi a institucemi je možné na Staré cestě komunikovat? A jaké možnosti duchovní komunikace Stará cesta naopak neposkytuje? Z pozice pádu nelze přinést informace pro nový vývoj.


48A. Jaké pojetí duchovních úrovní je všeobecně přijímáno?

Co vyjadřuje pojem vícedimenzionalita v běžné hmotné terminologii? V jakém významu se používá tentýž pojem v duchovní oblasti? Všeobecně je uznáváno a přijímáno pojetí duchovních úrovní, dimenzí podle Evin Starbuilders. Kdo se skrývá pod tímto názvem? Používání symbolů 1D, 2D, 3D, 4D, až 12D podle Barbary Hand Clow. Uměle vytvořená mimozemská teorie nám v žádném případě nemůže pomoci. Hodnocení mimozemského modelu duchovních dimenzí z pohledu Přírody. Z nesprávných předpokladů jdou odvozeny další zásadní omyly. Praxe Vesmírných lidí pro nás není a nemůže být žádoucím vzorem. Vysoce nepříznivá karmická minulost Vesmírných lidí. Důvody, proč se teorie dvanácti dimenzí tak jednoznačně rozšířila. Máme teď už k dispozici jinou alternativu duchovních úrovní? Stihne větší část pozemského lidstva připravit se na novou příležitost, kterou přináší rok 2012?


48B. Může člověk překonat dokonalost Stvořitele tohoto světa?

Teorie dvanácti duchovních dimenzí nepřinesla na Zem nic zásadně nového. Pouze jednotlivé duchovní úrovně jasně pojmenovala a rozlišila. A vytvořila tak jasný a přesný model, o který se pak celá teorie Staré duchovní cesty může opírat. Lidstvo 2. typu na Zemi potřebuje nalézt novou cestu duchovní evoluce. Astrální rovina je pouze jedním z vnitřních prostředí Vesmíru. Stará duchovní cesta tvrdí, že cestou dovnitř Vesmíru směřujeme ke Stvořiteli, to však neodpovídá realitě. Náš Vesmír byl stvořen tvůrčím aktem zvnějšku. Proto úroveň Stvořitelů se musí nacházet vně našeho Vesmíru. Koncept dokonalé božské bytosti vychází z magického pohledu na svět. Z pohledu čistého vzestupu nemá systém světů ve Stvoření žádný strop. Teorie dvanácti dimenzí je pouhou iluzí, která neodpovídá skutečnosti. A jaký je postoj vědy ke zkoumání Vesmíru? Chceme-li dosáhnout průlomu v poznání, čím je potřeba začít?


48C. Proč tradiční pojetí dvanácti duchovních dimenzí neodpovídá realitě?

Odchodem ze hmoty ztrácí člověk možnost dalšího vylaďování a frekvenčního vzestupu. Informace z astrálu nejsou dostačující na nalezení zásadního zvratu ve vývoji. Civilizace odsunuté mimo hmotu do 5. dimenze nejsou ve vyšším stádiu evoluce, ale ve skutečnosti nezvládly svůj vývoj ve hmotě. Cestou přes astrál se nemůžeme dostat k samotnému Stvořiteli tohoto Vesmíru a jednotlivých forem života v něm. Dosavadní duchovní orientace lidstva na astrální rovinu je zásadním omylem. Mimořádné vnímání přenesené z minulosti je tím, co člověka velmi karmicky zatěžuje. Každá veřejná propagace nevhodného směru vývoje vytváří nepříznivou karmu. Mimozemské pojetí dvanácti duchovních dimenzí odděluje hmotu od duchovního pozadí a předkládá nám špatné vzory pro volbu dalšího vývoje jednotlivců i civilizace. Nehmotné úrovně ve skutečnosti nejsou v protikladu ke hmotě, jak hlásá tato teorie.


48D. Vícedimenzionalita z pohledu Nové duchovní cesty

O bytosti člověka se říká, že je vícedimenzionální, právě proto, že v jediné existenci současně zasahuje do několika naprosto odlišných světů. Má možnost čerpat odtud energie, nebo získávat odtud i informace o fungování našeho světa a jeho duchovního pozadí. Svým fyzickým tělem člověk působí v trojrozměrném hmotném světě. Dvanácti úrovněmi svého vnějšího duchovního těla proniká do Duchovního světa Světla tvořeného pravotočivými bioenergiemi. Je-li zatížen Temnem a obsahuje-li v sobě i levotočivé bioenergie, pak naopak všemi nebo některými ze svých dvanácti energetických těl proniká také do Duchovního světa Temnoty tvořeného bioenergiemi levotočivými. Po fyzické smrti přechází bytost člověka do astrální sféry, která je postavena na živlových energiích. Na tuto sféru je navíc trvale vázán svým astrálním duchem, kterého má uvnitř sebe. Zneužívání vícedimenzionality Vesmírnými lidmi.


48E. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty I

Dvanáct úrovní vnějších těl představuje dvanáct témat existence člověka. Tři stupně bytosti člověka. Nižší Já - duchovně neprobuzený člověk: zpevnění základů své bytosti. Vyšší Já - duchovně probuzený člověk: osobní duchovní úkol. Věčné Já - vědomí přesahuje rámec jediného života: světový úkol. Trojice hybných sil evoluce člověka - intelekt, city a vůle. Vědomí jako propojující a regulační prvek. Naše trojice hybných sil evoluce nejlépe odpovídá Přírodě. Skutečné výhody bytostí Světla. Zdánlivé výhody temných bytostí. 1. duchovní úroveň – vůle k udržování života ve hmotě. 2. duchovní úroveň – svědomí a vnitřní citové prožívání. 3. duchovní úroveň – rozumové hodnocení, uvažování a jednání. 4. duchovní úroveň – bariéra přechodu k duchovnímu probuzení. Co všechno brání překonání prvního duchovního prahu. Co je nejúčinnější při dosažení vyladění prvního stupně bytosti člověka?


48F. Proč lidstvo podceňuje první tři úrovně na duchovní cestě?

Lidstvo dnes doplácí na zásadní podceňování prvních tří úrovní vývoje. Proto se prvními třemi úrovněmi tak podrobně zabývám. Čím vlastně je to všeobecně uznávané „šíření lásky“? Co je, a co není čistá láska? Vědomé vyzařování lásky je magickou manipulací s energiemi. Je správné milovat toho, kdo mi hodlá ublížit? Proč některým lidem funguje šíření „lásky“ a druhým ne? Proč lidé chtějí nahlížet dále a výše mimo pořadí? Důvody, proč lidé v dnešní době nedělají, co je potřeba a místo toho se naučili přeskakovat duchovní úrovně: Duchovní výbava přenesená z minulosti vytváří iluzi vlastní duchovní pokročilosti. Nové lidstvo bylo vysazeno na nečisté Planetě. Sami také máme v sobě vysoce nepříznivou minulost. A dále nekompetentnost, neprofesionalita dnešních duchovních pracovníků. Pro jednotlivce přeskakující duchovní úrovně je typická jasná nadvláda rozumu, a to i v duchovních záležitostech.


48G. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty II

Detailní popis dalších duchovních úrovní od páté do jedenácté. Doplňující se protiklady, které člověk potřebuje na duchovní cestě vzájemně vyladit. 5. duchovní úroveň – vymezení hranic ve vztahu k druhým lidem. Co nejvíce oddaluje člověka od vytvoření vyvážených hranic? Proč je většina probuzené části lidstva zablokována na 5. úrovni?  6. duchovní úroveň – vyvážení hmotného a duchovního ve svém prožívání i jednání. 7. duchovní úroveň – rozhodování podle intuice a vyššího duchovního vedení. 8. duchovní úroveň - bariéra přechodu do oblasti věčné existence. 9. duchovní úroveň – vymezení hranic ve vztahu k Planetě, Přírodě a Vesmíru. 10. duchovní úroveň – vzájemná vyváženost jednoho života a věčné existence. 11. duchovní úroveň – vzájemná vyváženost individuality a kosmického vedení. Kompletní grafický přehled jedenácti duchovních úrovní.


48H. Duchovní úrovně z pohledu Nové duchovní cesty III

Nad sférou Věčného Já je dnes třetí duchovní práh, 12. tělo. Tento práh je bariérou pro vstup na Novou duchovní cestu. Které dvě základní okolnosti jsou rozhodující pro vstup na NDC? Jak spojit příjem bioenergií a hmotné výživy dohromady? Závazný požadavek pro překonání tohoto třetího duchovního prahu. Proč tuto hranici překonali až lidé ve 20. století? Snazší je se na NDC udržet, než se tam dostat. Duchovní úrovně na Nové duchovní cestě: 13. duchovní úroveň – trvalé překročení hranice 95 % vyladění své bytosti. 14. duchovní úroveň – trvalé překročení hranice 99 % vyladění své bytosti. 15. duchovní úroveň – trvalé překročení hranice 99,9 % vyladění své bytosti. 16. duchovní úroveň – trvalá schopnost přijmout dotek Karmy. 17. duchovní úroveň – dosažení optimální hranice vyladění 100 %. Jaké jsou další perspektivy člověka na NDC? Proč se ani na NDC zatím neotevírá celý genetický program?


49A. Tři úrovně života ve hmotném světě I

Ve hmotné rovině této Planety i celého Vesmíru můžeme odlišit tři různé úrovně života, každá z nich má v rámci Vesmíru jiné poslání. Tyto tři úrovně života tvoří tři oblasti Přírody: neorganickou sféru, rostlinnou sféru a živočišnou sféru, jejíž součástí je i lidstvo. Jaké je postavení člověka v rámci všech forem života na Zemi a ve Vesmíru? Proč je na Planetě dvoukolejnost – pravotočivé a levotočivé formy života? Tvořivý a rozkladný pól každé tvůrčí činnosti. Metoda pokusu a omylu v tvůrčí činnosti. Co bylo dlouhodobým následkem oddělení tvořivého a destrukčního pólu? Temno manipuluje s informacemi: tvrzení, že žádný protiklad mezi dobrem a zlem neexistuje, pokus zavést civilizaci mimo hmotu, zneužití energetického symbolu jin – jang. Světlo potřebuje vyvinout čisté vlastní metody duchovní práce. Zásadní úkol člověka v tomto světě. Máme na splnění takového úkolu dostatečné nástroje?


49B. Tři úrovně života ve hmotném světě II

Tři úrovně bioenergie – vitální bioenergie přímého vlákna, pravotočivá životní bioenergie, bioenergie třetí úrovně – plodivá reprodukční síla. Zdroje bioenergie ve Vesmíru. Riziko magických zásahů – nevědomé generování levotočivé bioenergie. Používání magie vyvolává dlouhodobý pád k temné straně světa. Pyramida jako příklad magicky ovlivněné megalitické stavby. Planeta a Příroda nepodporují samostatné oddělování destrukčního pólu. Rostlinná sféra dokáže transformovat bioenergii přímého vlákna na pravotočivou. Člověk potřebuje organickou formu vitamínů a minerálů. Zvláštní úloha drobných kamenných bytostí. Oprávněnost existence jednotlivých úrovní života. Člověk ve Vesmíru funguje jako katalyzátor evoluce obřích vesmírných bytostí. Jak člověk urychluje evoluci Vesmíru? Využití duchovních předpokladů lidstva. Kdy se člověk stává přítěží pro Vesmír? Další možnosti nové evoluce.