Pravčická brána
Úvodní stránka | K aktuálním otázkám nového vývoje | K aktuál. otázkám nového vývoje A1-29 | A20. Pokus temné strany světa narušit světelný vývoj

A20. Pokus temné strany světa narušit světelný vývoj

Věra Talandová, Jiří Novák Vloženo 4.10.2012
Věra Talandová Jiří Novák

Spouštějí se další mechanismy karmické očisty. Šance dalšího urychlení karmické očisty. Optimální možnosti očisty a nápravy u každé bytosti. Zveřejnění nedostatečně prověřené duchovní komunikace a jeho bezprostřední následky. Proč se dokonale zakamuflovaná temná bytost se vloudila do komunikace? Kdy nefungují běžné ochrany světelné duchovní komunikace? Na počátku chyby bývá opomenutí vnitřních náznaků a pochybností a často i spěch. Celá situace bude napravena hromadnou energetickou očistou. Důležitost včasné reakce na náznaky a vnitřní impulsy. Navázání spojení se Sférou pomoci při karmické očistě. Kdy se podaří, aby poloautomatická karmická očista probíhající u většiny dostatečně stabilizovaných osob na NDC byla nahrazena plně automatickou karmickou očistou prováděnou Spojenými Silami Světla?

Věra Talandová:

Spouštějí se další mechanismy karmické očisty

VT: Síly Světla, máte pro mě někdo aktuální informace? (Duchovní komunikace z 18.9.2012)

 

Příroda: „Tady Příroda. Ve tvé aktuální osobní očistě nastává určitý zlom. Síly Světla mohou účinněji pomoci těm, kteří se na ně obracejí s prosbou o očistu, zpracování všeho, co v jejich životech ještě není světelné a čisté. A též o ochranu před vším, co není světelné a čisté. Všechny akce letošní očisty pod vedením Sil Světla umožnily zvýšit čistotu bytostí, které samy na své čistotě pracovaly. Jejich zpracované karmické vrstvy uvolnily prostor pro více světla pro každou tuto bytost.

I mě samotné, a to i díky vám, se podařilo vystoupat na vyšší, čistější úroveň a mohly se dát do pohybu některé důležité mechanismy.

Šance dalšího urychlení karmické očisty

To logicky znamená, že moje pomoc vám, pokud o ni požádáte, může mít vyšší frekvence Světla. I tím se pro vás otevírají možnosti začít čistit a zpracovávat situace, u kterých by to ještě před nedávnem nebylo možné. Může to teď vypadat, že je očista pro vás stále náročnější. Ale jedině tím, že ze svého života odstraníte maximum Temnoty, můžete přijmout maximum Světla.

 

Velmi brzy se vám ohlásí nová světelná duchovní instituce. Ta právě prochází fází ustanovení do funkce jako pomocník pro očistu a zpracování všeho, co není světelné a čisté pro pozemské lidské bytosti. Brzy se ti ohlásí. Jejím úkolem je podpořit tuto současnou fázi karmických očist. Nastaly energetické podmínky takto podpořit světelný vzestup na planetě Zemi. Je to pro vás šance ještě víc urychlit vaši očistu. Podrobnosti se dozvíš od samotné duchovní instituce.“

VT: Děkuji, Přírodo.


Optimální možnosti očisty a nápravy u každé bytosti

VT: Síly Světla, kdo pro mě máte informace? (Duchovní komunikace z 19.9.2012)

 

Sféra zodpovědná za nový vývoj: „Tady Sféra zodpovědná za nový vývoj. Podmínky na světelném vzestupu dospěly do stadia, že mohla být ustanovena světelná duchovní instituce, která bude nápomocná očistě jednotlivých lidských bytostí. Mezi její schopnosti patří například rozvazování doslova zašmodrchaných vazeb na další lidské bytosti a situace.

Podmínkou této pomoci je dostatečně vysoké vyladění, které na její úroveň dosáhne a vaše prosba, či požádání s poděkováním o tuto pomoc. Při napojení na tuto novou duchovní instituci se může zlepšit vnímání světelných impulzů, které vás vedou. Energie této bytosti jsou velmi čisté a odpovídají energeticky slovům Světlo, Čistota a pomoc.

 

Její nadhled je velmi vysoký. To jí umožňuje vidět Pravdu z vysokých čistých sfér.  Tak může vnímat optimální možnosti očisty a nápravy u každé bytosti. Naučíte-li se vnímat její impulzy, budete i vy vnímat optimální kroky, které máte podniknout u toho kterého problému. Začnete vnímat, jak upravit svoje postoje k ostatním bytostem, situacím a věcem, aby vás neohrožovaly.

 

Toto je doslova umění -  najít ten správný postoj. Ten je naprosto odlišný u každé věci, situace, bytosti. Roli v tom hrají minulé provázanosti i současné chování a energetické vyzařování věcí, situací a bytostí.

 

Probíhají ti hlavou myšlenky, že podobné vedení může poskytnout i Osobní Karma. Podobné ano, je správné konzultovat s Osobní Karmou svoje kroky, poprosit ji o pomoc, spolupracovat s ní. Spolupráce s touto novou světelnou duchovní institucí však ještě rozšiřuje a prohlubuje tuto pomoc, toto vnímání. Jsou zde přítomny nové, velmi čisté energie z vysokých sfér. A ty mohou posunout vývoj bytosti zase o kousek výš.

Vnímám, že už se nemůžeš dočkat samotného spojení s touto novou duchovní institucí.

Děkuji za tvoje vyladění a přijetí zprávy.“

 

VT: Také děkuji.


Jiří Novák:

Nezbytnost opravy původní duchovní komunikace

Toto byly první dvě části komunikace Věry Talandové, které byly původně uveřejněny pod názvem Další krok k větší samostatnosti na duchovní cestě. Třetí část komunikace musela být vyjmuta a odstraněna z následujících důvodů.

Zveřejnění nedostatečně prověřené duchovní komunikace

Omlouváme se čtenářům za určitou zásadní chybu, které jsme se dopustili tím, že jsme uveřejnili nedostatečně prověřenou část duchovní komunikace. Původní třetí část duchovní komunikace Věry Talandové byla vynechána poté, co bylo dodatečně zjištěno, že subjekt, na který se napojila v domnění, že jde o bytost ustanovenou do nové světelné funkce, aby napomáhala složité karmické očistě některých bytostí na NDC, neobsahuje čisté světelné energie. Ve skutečnosti tedy nešlo o světelnou instituci, která byla předem ohlášena v předcházejících dvou částech tohoto textu. Ale o temný systém, který se nenápadně protlačil do duchovní komunikace.

 

Nemělo by se běžně stávat, že člověk na NDC komunikuje s temnou bytostí či sférou a navíc to nepozná. Ale stává se to občas zejména z následujícího důvodu. Pokud komunikující člověk má v té chvíli obnaženou karmickou vrstvu s vysoce nepříznivou temnou energií, je do jisté míry vychýlen. A proto jsou některé komunikace za takové situace nekvalitní nebo dokonce silně vychýlené, nevěrohodné.

 

Kdy nefungují běžné ochrany světelné duchovní komunikace?

I pro tyto případy má světelná duchovní komunikace určité ochrany.  Pokud člověk komunikuje s běžnou dobře známou institucí, sférou, nemůže se do toho vloudit temná bytost, aniž by to člověk okamžitě jednoznačně nepoznal. Je ovšem jediná výjimka, kdy tyto ochrany nefungují. A tou je napojování se na zcela novou bytost, instituci, se kterou ještě nikdo předtím nekomunikoval. Zde je prostor pro vnucení se do komunikace pro temný systém, pokud je komunikující člověk v tom okamžiku vychýlen a nenachází se v dostatečně vysoké hladině harmonie.

Na počátku chyby bývá opomenutí vnitřních náznaků a pochybností a často i spěch

Další věc je, proč já jsem při publikování této komunikace přehlédl, že to není v pořádku? Jednal jsem ve spěchu, ve kterém se v tomto období nacházím. Zkoumal jsem pouze přesnost přenosu, která byla velmi vysoká, kolem 99%. Pokud by to byl přenos například od dříve známé instituce, třeba Přírody, na procentech by se zřetelně projevilo, že ve jménu Přírody mluví někdo jiný. V tomto případě však šlo o novou bytost. Takže přesnost přenosu byla vysoká, ale v tu chvíli jsem si nestihl uvědomit, že to vše přece ještě nemusí být pravda. A opomněl jsem zkontrolovat energetické složení této nové instituce, což je v případě běžné duchovní komunikace se známým subjektem zbytečné provádět. Plyne z toho poučení i pro mne, že v případě komunikace s novou bytostí je důležité provést kontrolu velmi podrobně a zevrubně ze všech hledisek.

Také jsem měl do jisté míry varovné vnitřní impulsy – proč ta nová instituce je individualizovanou bytostí, kde se náhle vzala? Ale přesnost přenosu mne přesvědčila, že je vše v pořádku. Ale nebylo. Přišel první varovný impuls, na který jsem ještě nereagoval. Jedna paní na NDC mi 1.10.2012 napsala, že zkoušela ten den dle komunikace VT prosit o pomoc bytost čistoty. A 3.10.2012 se ozvala znovu deprimovaná z toho, že situace se u ní výrazně zhoršila. Vyšetřením jsem nezjistil žádný běžný důvod, který by naznačoval, proč k tomu došlo. Bylo mi to divné, myslel jsem, že z její strany jde o důsledek nepříznivých myšlenek, vnitřního chaosu nebo dokonce nějakých drobných chyb v jednání ve hmotě.

Až další silný vnější impuls mne přiměl k přehodnocení situace

Až další impuls jedné ze spolupracovnic mne donutil, abych se začal touto komunikací zabývat důkladněji. Napsala, že se jí komunikace zdá divná. Jestli ve skutečnosti nejde o egregor dosazený mágy. Najednou se vynořovaly další pochybnosti: Podivné obecné nic neříkající jméno. Dále: bytost o sobě tvrdí, že vlastně nahrazuje karmickou instituci a veškeré karmické rozvázání provádí sama. Dále že poskytuje ochranu před vším, co není světelné a čisté (na světelné duchovní cestě přece chránit do jisté míry může jen stabilní světelný vzestup a dostatečná vnitřní čistota). Navádění k větší soběstačnosti, důraz na samostatnost ve smyslu oddělenosti od struktur NDC, atd.

Dokonale zakamuflovaná temná bytost

Provedl jsem důkladnou kontrolu bytosti a zjistil, že je velmi pečlivě zakamuflovaná. Její temná energie byla 1%, tedy téměř nepatrná, zato její temná síla byla 92%. A najednou je vše jasné. Šlo o další pokus temné strany světa vloupat se do systémů NDC, vychýlit bytosti na NDC, aby se oddělily a začaly pracovat na sobě samostatně s pomocí této dobře zakamuflované temné bytosti. Pokus, který nebyl objeven hned v zárodku, ale až během několika dnů poté.

Po těchto zjištěních jsem požádal samotnou Věru Talandovou, aby se pokusila komunikací spojit se skutečnou novou duchovní institucí, jejíž existence byla ohlášena v prvních dvou částech její duchovní komunikace. Tato nová komunikace je přiložena.

Celá situace bude napravena hromadnou energetickou očistou

Ještě jednou se čtenářům našich stránek omlouváme. V podvečer 4.10.2012 bude provedena důkladná energetická očista energiemi Spojených Sil Světla od nepříznivých vlivů plynoucích z této kamufláže, a to jak celého systému Nové duchovní cesty, tak také všech bytostí, které tuto původní duchovní komunikaci četly nebo se i dokonce snažily na tuto bytost napojovat. V rámci vyčištění byla duchovní komunikace na původní adrese se vším všudy vynechána a nahrazena tímto novým textem. Jeho součástí jsou původní dvě části duchovní komunikace Věry Talandové, dále můj přiložený komentář a jiná třetí část komunikace Věry Talandové, která reaguje na nově zjištěné okolnosti.

 

A jakoby další nepříjemná náhoda k tomu všemu. Když jsem se pokoušel opravený text vložit na stránky, vypadl systém Webnode a naše webové stránky byly asi hodinu nedostupné.


Věra Talandová:

Proč mohlo dojít k zásadní chybě?

VT: Spojené Síly Světla, co se děje? Včera večer se mi udělalo dost zle. Zřejmě to bylo poté, co jsem se intenzivně napojila na „Bytost Čistoty a …“. Dnes ráno jsem se dozvěděla, že tato bytost nemá tu čistotu, o které mluvila. (Duchovní komunikace ze 4.10.2012)

 

Sféra odpovědná za nový vývoj: „Tady Sféra zodpovědná za nový vývoj. Pomohu ti pochopit a rozplést celou situaci, která vznikla. Když jsme tě já a Příroda informovaly o připravovaném sestoupení instituce, která bude nápomocná při karmických očistách a větší samostatnosti a soběstačnosti na světelném vzestupu, chtěla jsi napsat Sféra Čistoty a ... Potom do tvých myšlenek začalo pronikat slovo bytost. Ještě ses nad tím pozastavila, bylo ti divné, proč nějaká jedna bytost by měla zahrnovat tak důležitý úsek pomoci na světelném vzestupu. Už jsi to dál ale nezkoumala a nechala to být. Což se velmi hodilo temné bytosti, aby se vetřela do těchto míst.

Tato temná bytost má vysokou čistotu temného vyladění uvnitř a okolo téměř čistý světelný plášť. Znovu si pečlivě prostudujte článek A19. Dokonalá Temnota je skrytá, ale o to více záludná a hůře rozpoznatelná. Stačí nějaká nepozornost, skulinka v ostražitosti a už to využije k tomu, aby se dostala mezi Čistotu a Světlo. Též karmické vrstvy, které se dostávají na povrch, aby byly zpracovány, tyto temné bytosti mohou využít k tomu, aby se mohly drápkem uchytit.

Důležitost včasné reakce na náznaky a vnitřní impulsy

Včera se ti udělalo zle z toho, že ses na tuto temnou bytost intenzivně napojovala, v dobré víře, že to tvé očistě prospěje. Tak se k tobě dostaly nepříznivé energie. A tělo reagovalo prudkou nevolností. Tato nevolnost byl zároveň impulz pro to, aby se zkontrolovalo, odkud pochází, co se děje.

 

Čím výše se dostávají frekvence NDC, tím více práce má temná strana se mezi ně dostat. Vysoké frekvence Temnoty a čistota temného vyladění této temné bytosti však umožnila proniknout mezi čistotu světelného vzestupu, za výše popsaných podmínek nepozornosti a právě se vynořujících vrstev ke zpracování. Naštěstí jen krátce. Společnými silami vnímavých jedinců se povedlo tuto temnou bytost oblečenou do světelného pláště identifikovat, odhalit.

Vzniklou situace bude potřeba napravit důkladnou očistou

Bylo by vhodné zařadit do očisty celou tuto vzniklou situaci na NDC. Aby se vyčistilo veškeré napojení této temné bytosti, která se vydávala za vysokou světelnou. Aby se zbytky její energie dostaly pryč ze světelného vzestupu.

Teď vnímáš, že se ti hlásí ta správná čistá světelná instituce – Sféra pomoci při karmické očistě. Promluv si s ní.“

 

VT: Děkuji za tvé vysvětlení. Moc mě mrzí, že jsem správně nepochopila impulzy, které mě upozorňovaly na to, že není všechno v pořádku. A dopustila jsem, aby se tato temná bytost dostala mezi energie světelného vzestupu.


Navázání spojení se Sférou pomoci při karmické očistě

VT: Sféro pomoci při karmické očistě, jsem na tebe vyladěná?

 

Sféra pomoci při karmické očistě: „Ano jsem novou světelnou duchovní institucí. Mohu vás učit, jak máte optimálně reagovat na věci, situace a bytosti s co nejmenší ztrátou energie a s co nejmenším ohrožením vlastní bytosti ve vašem současném hmotném světě. A též jaké optimální kroky podnikat, aby vaše minulost, vaše nepříznivé karmické vrstvy, byly co nejlépe vyčištěny, zpracovány.

Až se naučíme vzájemně spolupracovat, mohu ve spolupráci s vámi a Centrální karmickou institucí přímo provádět očistu, rozvázání nevhodných vazeb, léčení. To bude pro vás znamenat další krok k větší soběstačnosti a samostatnosti. Krok k tomu, aby se současná poloautomatická karmická očista, která v tomto období probíhá u většiny dostatečně stabilních osob na Nové duchovní cestě, začala postupně přeměňovat na plně automatickou karmickou očistu prováděnou Spojenými Silami Světla.

Vnímám, že se ti ulevilo, že se tato situace zprůhlednila a je možno vše v co nejkratším čase napravit.“

 

VT: Moc děkuji.

© Věra Talandová, říjen 2012
© Jiří Novák, říjen 2012
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 179
  • 21
  • 20
  • 16
  • 18

Celkový počet hlasů: 254