Pravčická brána
Úvodní stránka | Co je to Nová duchovní cesta? | Náš postoj ke hmotě a hmotnému vybavení

Náš postoj ke hmotě a hmotnému vybavení


Nepodporujeme plýtvání, ani velikášské postoje při spotřebě, okázalý nadbytek a přepych. Na druhé straně odmítáme i jakékoliv opovrhování věcmi, majetkem, základní hmotnou výbavou.

    Nepodporujeme život zanořený do hmoty. Život, který směřuje pouze k hromadění majetku, získání hmotné prestiže, postavení, vlivu, moci. K získání hmotné převahy nad ostatními z titulu své funkce. Plýtvání přírodními zdroji. Velikášské postoje při spotřebě - já si to přece mohu dovolit. Dávání všem najevo nadbytku a okázalého přepychu, ve kterém si mohu dovolit žít.

    Na druhé straně odmítáme i jakékoliv opovrhování věcmi, majetkem, základní hmotnou výbavou. Odmítáme i to, aby za synonymum člověka na duchovní cestě byla považována chudoba, vzdání se majetku, odhození majetku. Nebo dokonce život v jeskyni bez základních hmotných potřeb. I duchovně zaměřený čistý člověk si zaslouží přiměřenou moderní výbavu. Rodinné zázemí, základní hmotné vybavení své domácnosti. Možnost cestovat, možnost věnovat část dne odpočinku. Je třeba jít den za dnem dál i v tom, jakými věcmi se obklopuji. Je nezbytné odhazovat staré přežité, již nefungující věci. A obklopovat se moderními kvalitnějšími a lépe fungujícími věcmi, které usnadňují a zpříjemňují hmotný život. Přece i my lidé na duchovní cestě na to máme právo.