Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články III: 40 - 49 | 42A. Očištění biopotravin od temných nánosů

42A. Očištění biopotravin od temných nánosů

Jiří Novák Vloženo 16.4.2011
Jiří Novák

Proč rodiny konzumující zdravou stravu měly duchovní problémy? Před několika lety jsem postupně zjistil, že nejen samotná makrobiotika představuje stravovací systém, který je výrazně zasažen temnými levotočivými bioenergiemi. Ale že i drtivá většina potravinářských výrobků nakoupených ve speciálních prodejnách, a zejména všechny opatřené předponou bio-, má na sobě uměle dodané temné nánosy levotočivých bioenergií. O této záležitosti však nebylo vhodné veřejně psát. Dlouhé roky nebylo možné s temným nánosem na biopotravinách nic udělat. Až v únoru 2011 proběhla kolektivní akce na očištění biopotravin. Proč se útok magie na biopotravinách uchytil? V čem je ovládnutí biopotravin pro mága výhodné? Jak tato akce dopadla? Pokud přírodní plodina projde zpracováním, lze ji snáze ovládnout. Podceňovat nelze ani GM plodiny. Co magie tímto „osvobozením“ biopotravin ztratila?

Proč rodiny konzumující zdravou stravu měly duchovní problémy?

Při své dlouholeté praxi v oblasti vyšetřování čaker a vylaďování bioenergiemi jsem zjistil, že některé rodiny konzumující výhradně tak zvanou „zdravou stravu“, mají při pokusu dostat se na cestu duchovního vzestupu a udržet se tam, duchovní problémy, které se stále opakovaně vracejí. Nejprve jsem se domníval, že hlavní důvod spočívá ve vyznávání principů makrobiotiky. Potupně se však ukázalo, že situace je složitější. Že vyznávání makrobiotiky je pouze jednou z příčin problémů.

Abychom zjistili další příčiny problémů, postupně mi nosili na posouzení celou řadu potravin zdravé výživy nakoupených ve speciálních prodejnách. A tehdy před několika lety jsem postupně zjistil, že nejen samotná makrobiotika představuje stravovací systém, který je výrazně zasažen temnými levotočivými bioenergiemi. Ale dokonce že i drtivá většina potravinářských výrobků nakoupených ve speciálních prodejnách, a zejména všechny ty, co byly opatřeny předponou bio-, má na sobě uměle dodané temné nánosy levotočivých bioenergií. Jak je to možné? Jak a proč se tam takové nánosy dostaly?

Návštěva specializované prodejny potvrdila má zjištění

Navštívil jsem záměrně i jednu specializovanou prodejnu na zdravou výživu v Praze, kam jedna z rodin chodila celé roky nakupovat. Vnímal jsem rozsáhlé police mnoha na prvních pohled lákavých výrobků. Jak rád bych si řadu z nich okamžitě koupil. Ale při bližším zkoumání energetické situace výrobků jsem si skutečně potvrdil, že drtivá většina z nich má na sobě temný nános. Tehdy jsem si odnesl jediný výrobek – jedno balení potravinářské pšenice, která se mi zdála poměrně čistá. Doufal jsem, že se konečně naučím připravovat naklíčená zrna.

Později jsem dostal další výrazný impuls. Když jsem přecházel podél nové prodejny biopotravin, k mému údivu jsem z její lákavě vypadající výlohy ucítil podobný závan energie, jako když procházím podél výlohy plné masa. Poté jsem si ještě znovu ověřoval stav potravin označených předponou bio- v běžných obchodech, a zjišťoval jsem stále totéž. Že tyto potraviny jsou sice z hmotného pohledu o pár procent čistější než potraviny běžné. Zato však na sobě mají uměle dodaný temný nános, povlak. A ten způsobuje, že každý člověk konzumující takové potraviny je záměrně tlačen do duchovního pádu ve Světle. To, co tady dnes sděluji, tedy není výsledkem jednoho náhlého „pominutí mysli“, ale výsledek několikaletého důkladného zkoumání ze všech možných poloh.

Doporučoval jsem pak běžné potraviny z běžných obchodů

Od té doby jsem každého zájemce o zdravou stravu varoval před používáním tzv. biopotravin. A více jsem doporučoval běžné potraviny z normálních obchodů. Záležitost však nebylo vhodné napsat naplno a veřejně. Jedná se totiž o velmi citlivé záležitosti, které zatím nelze na hmotné úrovni nijak prokázat. A nelze se pak účinně bránit proti případnému hmotnému napadení. Tyto poznatky si dokáže ověřit pouze člověk s dobrým vnímáním, který je navíc na světelném vzestupu.

Dával jsem proto jen drobné nepřímé náznaky, že je lepší nakupovat běžné potraviny v normálních obchodech. Měl jsem totiž za sebou zkušenost, kdy jsem na požádání jedné čtenářky zveřejnil pohled na způsob fungování orgonitů. A jako výsledek jsem sklidil slovní i energetické napadení od jednoho z veřejně fungujících veřejných internetových prodejců orgonitů (možná byl i jejich výrobcem).

Dnes už mohu konečně veřejně psát i o této záležitosti týkající se biopotravin. Dotaz čtenáře v diskusi pod článkem 40i. Film Tajemství - jaké jsou hranice pozitivního myšlení? byl pro mne jasným impulsem, že již nastal čas tyto informace zpracovat a zveřejnit.

Kolektivní akce na očištění biopotravin

Dlouhé měsíce a roky jsme věděli, že zatím nelze s tímto temným nánosem na biopotravinách nic udělat. Až v únoru 2011 přišel jasný a zřetelný impuls, že Spojené Síly Světla sdružující Planetu, Přírodu, karmickou instituci i velké množství celých světů nad naším Vesmírem a také bytosti na Zemi, které dokázaly vstoupit a udržet se na cestě stabilního vzestupu, již mají dostatečnou energetickou sílu na potřebný zásah. Zásah proběhl 10.2.2011. V tento den byl kolektivní akcí Spojených Sil Světla, včetně několika lidských bytostí ve hmotě na různých místech České republiky, podniknut pokus jednorázovou akcí odstranit temné povlaky ze všech biopotravin.

Akce přinesla následující poznatky o povaze temného napadení biopotravin. Po určité době vnímáme bytost mága, od kterého vede obrovské množství temných nitek na všechny biopotraviny. On byl tedy tím původcem, který někdy v minulosti tyto temné povlaky na biopotraviny nasadil, aby je poté pohodlně kontroloval a využíval pro své magické potřeby.

Proč se útok magie na biopotravinách uchytil?

Jak je možné, že se takový temný povlak dokázal právě na biopotravinách uchytit? A proč totéž nešlo udělat hromadně na úplně všechny potraviny na Zemi? Energetická síla všech potravinářských plodin na Zemi vlastně představuje kompletní sílu čisté Přírody. A na kompletní ovládnutí Přírody ještě magická síla v tomto našem světě nedosáhla.

Proč tedy magie dokázala ovládnout potraviny označené předponou bio-? Především je těchto potravin mnohem méně. Jde pouze o zlomek celkové produkce všech potravinářských plodin na Zemi. Navíc označování potravin příponou bio- bývá mnohdy spojené s nedůslednostmi i drobnými podvody a kamuflážemi. Biofarma získá oprávnění na základě vlastních prohlášení, které jen těžko lze přísně objektivně prokázat a zkontrolovat. Získá pak speciální dotace a z pohledu zemědělců je finančně výhodnější dostat se do této kategorie.

Toto vše jsem pochopil z rozhovorů jak přímo s některými zemědělci, tak také se zástupci správních orgánů, které toto povolují a schvalují. A je logické, že právě taková určitá „etická nečistota“ schovávající se za problematikou biopotravin umožní přitáhnout mnohem razantnější temný zákrok zvenčí. Za každým ovládnutím v tomto světě je totiž nejprve drobná chyba, neupřímnost, kamufláž, menší lež.

V čem je ovládnutí biopotravin pro mága výhodné?

Proč může být pro mága vhodné nasadit ovládací povlak temné bioenergie na velké množství biopotravin? Čeho tím může dosáhnout? Představte si, že mág vloží část temné energie, kterou jednoznačně kontroluje, ovládá a řídí, na všechny biopotraviny. Takové potraviny pak konzumuje mnoho relativně uvědomělých lidí, kteří usilují o zdravou cestu životem a měli by vlastně být oporou Planety při určování dalšího nasměrování světelné evoluce lidstva. A do všech takových lidí se společně s biopotravinami dostanou dovnitř i temné nánosy. To vše mágovi umožňuje dostat své energie dovnitř těchto lidí a nadále pak na těchto lidech nejrůznějším způsobem parazitovat.

Přesně tak, jak na lidech dlouhodobě parazituji například léčebné systémy Reiki - viz text Jak fungují systémy Reiki a Šambala?. A je hotovo! Jedním takovým zákrokem dokáže mág trvale ovládat obrovské počty relativně duchovně vyspělých lidí na Planetě a získávat z nich energetickou podporu pro svůj magický systém. A v tuto chvíli je naprosto jedno, jestli takové ovládání zajišťoval na vědomé úrovni či nevědomě.

Jak tato akce dopadla?

Po provedení akce mi Příroda sděluje, že touto jedinou akcí bylo očištěno 90 % všech temných povlaků na biopotravinách. Věděli jsme tedy, že akci bude nutné opakovat, což se také v následujících týdnech stalo. Dnešní situace je podle Přírody taková, že očištěno a zlikvidováno je již 99% temných povlaků na biopotravinách.

To však neznamená, že všechny biopotraviny byly očištěny z 99%. Některé byly očištěny úplně, jiné však pouze částečně. Obecně platí následující. Zrna, semena obilí a dalších plodin (pšenice, sojové boby, fazole, hrách, čočka, atd.), dále ovocné plody, zelenina - tyto všechny čisté produkty Přírody mají svoji vlastní vnitřní energetickou sílu, která je do jisté míry chrání před úplným ovládnutím. Pokud se s nimi temným systémům něco podaří udělat, pak je to pouze temný nános nasazený z povrchu. Temné nánosy z povrchu těchto čistých produktů Přírody se podařilo očistit kompletně.

Dovnitř těchto přímých „plodů“ Přírody se však temným systémům zatím nepodařilo dostat. Pokud by i k tomu došlo, znamenalo by to, že naše Příroda jako celek se již začíná překlápět do zcela temné podoby. A to se naštěstí pro nás zatím v tomto světě nestalo.

Světy, kde Temno definitivně zvítězilo, existovaly

Nejde však o žádné sci-fi. Protože při zprostředkování karmického čištění z minulosti jsem několikrát vnímal vize temných ponurých světů, ve kterých již i samotná Příroda byla překlopena do temné polohy. A kde již nebylo nic, o co by se Světlo mohlo opřít. Takže v minulosti a v jiných světech k takovému kompletnímu ovládnutí světa a jeho překlopení do zcela temné podoby již nejednou došlo. To bylo pro nás dosti vážné varování, kam směřuje úsilí těch, co v dnešním světě na cokoliv nanášejí další a další temné nánosy. Těch, co usilují o další důraznější a důkladnější zmanipulování a ovládnutí zbytku civilizace. Zlom k definitivnímu vítězství Temna již v minulosti skutečně v mnoha světech kdesi nad námi proběhl. A mnozí z nás pozemšťanů to mají jako varování uloženo ve svých karmických vrstvách. Jako varovný prst, abychom usilovali včas provést potřebné kroky, které tento konečný stupeň ovládnutí světa znemožní.

Pokud přírodní plodina projde zpracováním, lze ji snáze ovládnout

Takže síla Přírody doposud funguje v tom, že čistá zrna a semena nelze temnými systémy do hloubky ovládnout a zcela je překlopit do levotočivé podoby. Lze je pouze „zašpinit“ temným povlakem, nánosem, dekou, která bude na ně uměle vložena.

Jinak tomu však je u potravin, které projdou určitou fází zpracování. Tímto způsobem se mohly temné systémy dostat částečně i přímo dovnitř takových potravin. Jejich očištění proto ještě nemusí být stoprocentní. U biopotravin by zpracovatelské postupy měly být šetrné a neměly by při nich být použity nejrůznější chemické látky. Stupeň jejich vnitřního postižení temnem proto nemůže být vysoký.

Zasažení běžných potravin temnými energiemi může být vysoké

Zcela jinak tomu je u zpracovatelských postupů běžných potravin, i řady těch druhů, které jsou zařazeny do kategorie zdravé výživy nebo vegetariánské stravy. Protože technologie jako je například bělení, přibarvování, dodávání umělých vitamínů apod. používají nejrůznější uměle vyrobené chemické sloučeniny. Stejně tak kompletní odstraňování tuku z jogurtů, kofeinu z kávy nebo alkoholu z piva. Právě takovými technologickými procesy se daří temným systémům proniknout přímo do nitra takových potravin. Takže v takovém příkladě už nejde pouze o temný povlak, ale o mnohem důkladnější stupeň ovládnutí potraviny přímo zevnitř. A to již nelze vnějším zásahem jednoduše odstranit.

Které typy potravin jsou nejvíce zasaženy?

Nejhůře jsou na tom potraviny, které navíc svým názvem připomínají něco, čeho se chtěl člověk při konzumování zbavit – například vegetarián nechce jíst maso, ale nevhodné jsou pro něj z duchovního pohledu i temnými energiemi doposud chycené např. „sojové maso“ nebo „vegetariánské párky“. Nebo výrobky procházející složitějšími chemickými procesy odtučňování, ostraňování alkoholu a podobně. Například „nealkoholické pivo“, jogurty a další uměle zcela odtučněné výrobky. Nebo výrobky uměle dochucované dodatečně dodanými vitamíny a minerály, což je v dnešní době nepřehledné množství výrobků všeho druhu. Od instantního kakaa, přes nejrůznější nápoje až po řadu výrobků „zdravé výživy“. Právě většina takových výrobků si i nadále zachovává vnitřní ovládnutí temnými bioenergiemi. Jako problematickou potravinu z pohledu bioenergií například i nadále vnímám tofu (sójový tvaroh).

Podceňovat nelze ani GM plodiny

A je tady ještě jeden rizikový faktor, který nelze podceňovat. Výrazně temné jsou také původně přírodní produkty, které však prošly procesem genetické modifikace (GM plodiny). O důsledcích takového konání jsem napsal více v článku 13. Pravotočivost a levotočivost ve hmotě. Což jsou na základě mé osobní zkušenosti některá balení potravinářské kukuřice, slunečnicových semen apod.

Při výběru potravin je důležité být obezřetný, naslouchat svůj vnitřní hlas, který lidem na světelném vzestupu napoví, čemu se mají raději vyhnout. Další všeobecné zásady o výběru vhodných potravin z duchovního pohledu jsou uvedeny v článcích  22. Optimální stravování z pohledu bioenergií I, 23. Optimální stravování z pohledu bioenergií II.

Označování GM potravin

Na počátku 21. století se zdálo, že GM potraviny budou důsledně označovány a člověk si bude moci svobodně vybrat. Cituji v tomto směru následující zprávu převzatou z článku na adrese:

https://www.greenpeace.org/czech/cz/media/press-release/v-eu-budou-od-ned-le-platit-no/

„Tisková zpráva - 16 dubna, 2004: V neděli 18. dubna 2004 začne v Evropské unii platit nová, mnohem přísnější a důslednější legislativa týkající se značení potravin pocházejících z geneticky modifikovaných (GM) plodin (1).“ 

Nebo článek z Britských listů z 26.7.2003 „Monsanto a GM potraviny: Trable už i v Číně a v USA“ na adrese https://blisty.cz/art/14874.html, ve kterém se uvádí:     

„Výrobci potravin, kteří nadále sázejí na GM potraviny tak v Číně stojí před dilematem - buď označovat své GM produkty a čelit hrozbě odmítnutí ze strany spotřebitelů nebo před spotřebiteli GM ingredience tajit a riskovat tvrdý postih za překročení pravidel.“

V poslední době se však naopak objevují náznaky zakrýt skutečný původ, aby nebylo možné dohledat, jakého původu ve skutečnosti potravinové zdroje jsou. Aby koncerny výrobců měly volnou ruku. Místo aby se pracovalo na tom, aby určité záležitosti byly předem regulérně vysvětleny a schváleny a veřejností na základě toho přijaty, volí se jiná strategie. „Sporné“ potraviny se jednoduše mlčky uvedou na trh, aby si veřejnost na ně postupně „zvykla“ a přijala je. To hrozí především v případě masa z klonovaných zvířat a zřejmě i dalších rizikových potravin.

Co magie tímto osvobozením biopotravin ztratila?

Planetární síla magie ztratila tímto „osvobozením“ biopotravin jednu důležitou nožičku. Přišla o jeden ze zásadních zdrojů své centrální magické síly. Až teď při písemném zpracování tohoto tématu mi docházejí další důsledky, které tato akce měla pro celkový vývoj na Zemi. Jak už to tak bývá, ten, kdo něco ztrácí, i když na to nikdy ve skutečnosti neměl nárok, se obvykle brání a nechce přijmout novou situaci. To se vícekrát potvrdilo v případě člověka, který náhle ztratil dosah na svoji oběť, kterou celé roky vysával.

Také v tomto případě jakoby náhodou hned po několika dnech, přesně 14.2.2011, skutečně přišel energetický útok magie na Novou duchovní cestu spojený s hmotným napadením mé osoby, jak jsem vysvětlil v textech Otevřená odpověď na pomluvy Luďka Kováče, Obraty a zlomy v životě jedné rodiny.

Tímto veřejným útokem došlo k vyprovokování otevřeného boje, který probíhá před zrakem části veřejnosti. Jde o konflikt mezi cestou čistého vzestupu podporovanou Planetou a Přírodou a mezi pozemskou magií reprezentovanou webovými stránkami Rahunta a osobně panem Luďkem Kováčem a dalšími provokujícími mágy. Tentokrát však již Planeta a Příroda nebudou ustupovat, jako tomu bylo vždy v podobných situacích v dávné minulosti. Dnes si Planeta a Příroda další ovládání ze strany magie nenechají líbit.  

© Jiří Novák, duben 2011
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 281
  • 25
  • 25
  • 21
  • 26

Celkový počet hlasů: 378


Diskusní téma: 42A. Očištění biopotravin od temných nánosů


Vložil Kateřina Šťástková

Titulek udělování certifikace Bio

na škole jsme se učili, že k tomu, aby dostali farmáři potvrzení, že jejich výrobky jsou BIO, musí projít několika lety zkoumání od instituce, která je kontroluje a pak teprve asi po pěti letech jim tento certifikát udělí....ovšem v praxi jak je vidět všechno funguje trochu jinak, než se učí na školách :)


Datum 17.04.2011

Vložil Radomír Talanda

Titulek Citát

Omlouvám se, že reaguji na předchozí článek až teď. Chci poděkovat paní Marii Mejdrové za citát s hlubokou moudrostí. Získal jsem tak další jasný, srozumitelný a ucelený návod pro svůj život.


Datum 17.04.2011

Vložil Tomáš Havel

Titulek Děkuji

Děkují za odpověď na můj krátký dotaz. Vidím, že to s bio potravinama není jednoduché ani jednoznačné. Opět mi to pomohlo mi to lecos pochopit.