Pravčická brána
Úvodní stránka | Články hlavní řady | Články V: 60 - 69 | 69D. Obrazová duchovní návštěva Nejvyšší Svatyně

69D. Obrazová duchovní návštěva Nejvyšší Svatyně

Jiří Novák, Petra Nováková
Jiří Novák Petra Nováková

Nejvyšší Svatyně měla energeticky přitahovat pokročilé lidské bytosti ve hmotě. Lidé si však skryté vábení životní jiskry v sobě vysvětlili po svém. Cestou skutečného světelného vzestupu však nemohou jít mágové, protože se orientují na astrálního ducha. Jak se správně orientovat na počátku své duchovní cesty? Nejprve se soustředit na dosažení světelného vzestupu. Tři opěrné body pro dosažení světelného vzestupu. S vlastní duchovní prací počkat, až na to člověk bude připraven. Nejvyšší Svatyně - místo pro setkání se skutečným vyslancem Stvořitele a pro zprostředkování nového poznání. Duchovní návštěva Nejvyšší Svatyně - průchod Sfingou. Uvnitř Nejvyšší Svatyně. Vědění uchované v Nejvyšší Svatyni. Pouhé přeladění frekvencí vnímání je rychlejší než obrazové sledování celého procesu. Obrazové ztvárnění dává příležitost větších detailů, ale je pomalejší. Informační spojení funguje okamžitě.

Jiří Novák

Pokusíme se postupně zjistit více informací o Nejvyšší Svatyni z nadhledu NDC

V článku 69B. Ilúvatar a Nejvyšší Svatyně na vrcholu našeho Vesmíru  byla uvedena citace americké léčitelky Barbary Ann Brennan z  knihy Ruce Světla, týkající se její duchovní návštěvy v Nejvyšší Svatyni. Zde se setkala s bytostí nazvanou Heyoan, která jí již dříve poskytovala duchovní vedení na její cestě.

Podle Barbary Ann Brennan byla Nejvyšší Svatyně místem, kde se člověk "stává zajedno se Stvořitelem". Měla snad tato slova naznačovat, že jde o místo zprostředkující spojení na úroveň Stvořitelů? Nebo snad mělo jít přímo o místo, ve kterém Stvořitel sídlil, přebýval? A kde se s ním člověk ze hmoty může duchovní částí své bytosti setkat? Kdo vlastně je Heyoan? Pokusme se postupně dát v tomto článku a následujícím pokračování odpověď na tyto otázky. A to z výše duchovního nadhledu, který poskytuje Nová duchovní cesta.

Podstatné je, že Barbara Ann Brennan se dostala do této Nejvyšší Svatyně díky své dostatečně vysoké vnitřní čistotě. A nikoliv obětí, zasvěcením, magickými rituály nebo jinými dalšími činy či prostředky propagovanými v rámci náboženství a Staré duchovní cesty. Z její citace lze rozpoznat, že tato Nejvyšší Svatyně se nachází frekvenčně velmi vysoko v rámci našeho Vesmíru.

V tomto případě se tedy očividně nejedná o stánek či zařízení v astrální úrovni vytvořené Vesmírnými lidmi, jako tomu bylo v případě Mojžíše a jeho následovníků. Vesmírní lidé nedosahovali duchovně ani k andělům Dhyanům a už vůbec nemohli mít napojení na samotný vrchol frekvencí světelných bioenergií v našem Vesmíru.

První o co jsme se pokusili již v počátcích našeho bádání, jak to dnes vypadá v Nejvyšší Svatyni, byla osobní návštěva přímo v této Nejvyšší Svatyni. Tento úkol přijala Petra Nováková.


Petra Nováková

Nejvyšší Svatyně měla energeticky přitahovat pokročilé lidské bytosti ve hmotě

PN: Spojené Síly Světla, prosím, kdo mi můžete dát další informace k tomu, co uvádí Barbara Ann Brennan ve své knize? Vstoupila do Nejvyšší Svatyně mezi tlapami Velké Sfingy. Na trůnu seděl Heyoan. Včera jsem měla pocit, že právě tato bytost se mi ozývala, ale neznala jsem přesně její jméno, tak jsem to zapudila. Prosím, k čemu vedla vstupní brána mezi Sfingami? Čím vlastně je Nejvyšší Svatyně? A kdo je, nebo byl, Heyoan? Jde přímo o Stvořitele? Nebo jak jeho bytost souvisí se stvořitelskými sférami? Děkuji. (Duchovní komunikace z 31.12.2013)

Heyoan: "Včera jsi měla správné vnímání. Skutečně jsem s tebou chtěl mluvit já a objasnit některé tvé otázky. Takto to však možná bylo lepší. Protože jsi mluvila nejprve i s dalšími důležitými bytostmi. Nejvyšší Svatyně byla a je místem, které je určitým způsobem energeticky spojeno s oblastí ve Sféře Stvořitelů Otců, kde sídlil Stvořitel vašeho Světa, Světa lidských bytostí.

Nejvyšší Svatyně byla a je místem, které mělo energeticky přitahovat lidské bytosti dole ve hmotě, protože mají v sobě otisk energií Stvořitele v podobě své životní jiskry. Toto místo mělo lidem umožnit, aby získali vnitřní dojem, vnitřní pocit, touhu, že tam nahoře je místo, se kterým jsou spojeni a kam by se měli jednoho dne výší svojí vnitřní harmonie a celkové duchovní čistoty navrátit. Ne však navrátit se sem s celou svojí bytostí. Ale pouze sem dosáhnout výší svojí vnitřní harmonie, a to při nepřerušení pobytu dole ve hmotě.

Lidé si však skryté vábení životní jiskry v sobě vysvětlili po svém

Lidé si však skutečný význam tohoto skrytého působení, skrytého energetického vábení, vysvětlili po svém. A tomuto svému vnitřnímu poutu se Stvořitelem přisoudili úplně jinou náplň. Začali tuto energetickou vazbu na Stvořitele chápat tak, že potřebují opustit hmotu a vrátit se celou svojí bytostí přímo ke Stvořiteli kamsi nahoru do nehmotných sfér, odkud do hmoty přišli. A místo hledání cesty, jak soustavně a trvale zvyšovat svoji vnitřní čistotu, začali hledat způsob, jak se co nejvíce odpoutat od hmoty. A to vedlo k zásadní deformaci duchovní cesty člověka i vztahu člověka ke Stvořiteli do té podoby, jak je ve vašem světě dodnes rozšířena a všeobecně uznávána.

Do tohoto místa se měly lidské bytosti svým vnímáním navracet, protože je sem táhlo pouto v podobě životní jiskry, kterou od Stvořitelů Otců dostaly do vínku. Dosáhnout energeticky až sem do tohoto místa však bylo celé věky pro člověka ve hmotě doslova nemožné. Znamenalo to dokázat se ve svých myšlenkách oprostit od jednoznačného zaměření na hmotnou realitu, na hmotné podmínky, ve kterých právě žijete. Stoupat výš svým vnitřním naladěním nad vše doposud poznané.

Dokázat se vnitřně vyčistit a frekvenčně vyladit až nad energie vlastních těl. Výš nad sebe, kde má možnost spatřit z nadhledu sebe samu, svůj životní úkol i vše, co ji provází během všech zrození, jednotlivých reinkarnací. Kde má možnost poznat skutečnou věčnou podstatu své bytosti a také věčnou podstatu bytí.

Cestou skutečného světelného vzestupu však nemohou jít mágové, protože se orientují na astrálního ducha

Touto cestou skutečného světelného vzestupu však nemohou jít mágové, protože ti se ve svém vnímání orientují, nalaďují na svého astrálního ducha. A to je vede do oblasti mimo hmotné zrození, mimo skutečný vývoj. Na tuto cestu se nedostanou ani lidé vnímající pouze realitu jednoho života. Ale pouze ti, co opravdu hledají. Skutečnou pravdu, skutečný svět. Ne vytvořené magické představy, bytosti, modly a světy, které vážou člověka na astrální rovinu. Tudy cesta poznání nevede. Musíš jít přímo, další očistou svého nitra se přelaďovat postupně na bioenergie vyšší a vyšší frekvence. A ty ti pak pomohou stoupat výš a dál. Do vyšších duchovních hladin tohoto Vesmíru. Nikoliv však snažit se dosáhnout dále od hmoty přes astrální složky své bytosti, jak to lidem vysvětlují mágové.

K takové cestě je mnohdy důležitý určitý průvodce, který ukáže, co všechno je možné. Ve spojení s ním na tebe působí ony vznešené vysoké energie a pomohou ti stoupat. Protože stoupat sám o sobě tak vysoko je velmi namáhavé. Když se máš čeho držet, je to snazší."


Jiří Novák

Jak se správně orientovat na počátku své duchovní cesty?

Předcházející slova Heyoana naznačují, že cestou světelného vzestupu nemohou jít mágové. Že ke Světlu je důležité jít přímo, očistou svého nitra se přelaďovat na vyšší hladiny čistoty. Mágové však na začátku své cesty také usilují o dosažení vyšší vnitřní čistoty a mají k tomu své metody. Přitom cesta magie a cesta světelného vzestupu představují něco zásadně odlišného. I když jsme se již těmito otázkami opakovaně zabývali, přesto považuji za důležité na tomto místě znovu vysvětlit, v čem je zásadní rozdíl mezi cestou magie a cestou skutečného světelného vzestupu.

Na začátku své duchovní cesty je nesmírně obtížné dokázat rozpoznat, co je správné pro dosažení světelného vzestupu a co již není. Návody Staré cesty vedou člověka také přes jeho nitro, přes duchovní či astrální srdce. Doporučují se vizualizace, meditace a jiné techniky. Záleží na tom, kdo člověka při tomto učení se vede. Jaké typy energií používá.

Jestli vedeného člověka orientuje za pomoci živlových energií na astrálního ducha a přes něj do dalších vyšších rovin astrální úrovně. Nebo jestli je člověk naopak orientován na své Vnitřní duchovní Já a tím i na svoji životní jiskru, která je kouskem energie samotných Stvořitelů. Tato orientace pak povede člověka směrem nahoru k vyšším frekvencím světelných bioenergií a tím i blíže k andělům Dhyanům, a samotným Stvořitelům.

Problém je v tom, že začátečník nedokáže rozlišit, kdy se orientuje na astrálního ducha a kdy na Vnitřní duchovní Já, když navíc to obojí vypadá podobně. Zásadní odlišnost je jen v povaze energií, na které se při své duchovní cestě soustředíme. Více o rozdílech v tomto duchovním nasměrování najde čtenář v textech 47C. Rozdíly v pojmech astrální duch a Vnitřní duchovní Já, 47D. Nepříznivé vlivy Staré duchovní cesty na dnešní vývoj, 55A. Astrální svět a význam astrálního ducha pro dnešního člověka, 67A. Tři možné duchovní orientace člověka I67D. Tři možné duchovní orientace člověka IV, 67E. Možnosti zásahů z duchovních sfér do hmoty.

Ani orientace na svoji životní jiskru není vždy bezpečná

Ani orientace na svoji životní jiskru není zárukou jistoty. I tady čekají na člověka různé nástrahy. Životní jiskra člověka 2. typu představuje kousek světelné energie samotných Stvořitelů. Svojí frekvencí tedy životní jiskra odpovídá úrovni frekvencí Sféry Stvořitelů Otců. Což je jen jedna z úrovní na žebříčku světů a úrovní nad naším Vesmírem. Není to nejvyšší, nejdokonalejší úroveň čistoty a frekvence, ale jen jedna z mnohých.

Přitom právě životní jiskra byla vždy terčem útoků temných bytostí a systémů. Protože dostatečné nakupení či ovládnutí životních jisker nebo jejich částí od více bytostí dává dotyčnému vyšší tvořivou sílu, a tím i vyšší moc ovlivňovat realitu.

A příklady? Umělého nakupení životní síly pocházející z životních jisker využívají magické systémy, viz článek A8. Pohled do minulosti na počátek vzniku magie. Totéž naznačují dušičky ukrývané vodníky pod pokličkami. Nebo duše vařící se v pekelných kotlích.

A lidé mají otisky těchto dávných útoků na svoji životní jiskru uvnitř sebe v rámci karmických vrstev. Někteří jednotlivci na NDC se i v dnešní době čistí z tohoto opakovaného zneužívání své životní jiskry v minulosti. Obnažení bloku karmických vrstev s touto náplní se u některých projevuje na hmotné úrovni nepříjemným tlakem na srdce nebo dokonce srdeční arytmií. Zvlášť pokud je karmická očista doprovázena útokem v přítomném čase.

Životní jiskra není nedotknutelná a nezničitelná

A pokud temné systémy pocházely z duchovních světů nejen nad naším Vesmírem, ale dokonce i nad úrovněmi Stvořitelů, disponovali vyšší frekvencí temné levotočivé bioenergie, než byla frekvence světelné životní jiskry člověka. Logicky proto mohly životní jiskru člověka ovlivnit, vychýlit, částečně nebo i kompletně zatemnit. Někteří jednotlivci na NDC se i z této formy napadení Temnem karmicky čistili.

Ve smyslu Staré duchovní cesty se všude píše o tom, jak je "božská" životní jiskra nedotknutelná, dokonalá, nezničitelná. Že čisté nitro člověka vždy přetrvá. Není tomu tak. Právě proto není vhodné začít svoji duchovní cestu jakoukoliv vazbou na své nitro, na svoji životní jiskru. Protože to obojí mohlo být v minulosti opakovaně zatemněné.

Jedinou správnou možností, jak začít svoji duchovní cestu, je začít soustavně správným způsobem posilovat světelné základy své bytosti v tomto životě ve hmotě. Jedině tak je člověk schopen čelit při soustavné karmické očistě postupně se vynořujícím karmickým vrstvám s temnou náplní. Vrstvám popisujícím situaci, kdy byl ten člověk v minulosti vychýlen, zmanipulován Temnem. Kdy třeba sloužil Temnu. Nebo kdy měl dokonce temnou životní jiskru a byl důležitou oporou temné strany světa.

Z toho všeho se člověk dokáže karmicky očistit, pokud ovšem zvolí správný přístup na začátku svých pokusů o duchovní cestu. A co je tím správným přístupem?

Čemu se vyhnout a jak správně požádat o energie

Jakou metodu má tedy člověk použít, aby to bylo bezpečné a pro dosažení světelného vzestupu jednoznačně správné? Aby dokázal rozlišit, zda zvolil správnou cestu? I když duchovně téměř není schopen vnímat? Nejprve čemu je potřeba se vyhnout. Zásada je jednoduchá: Nepraktikovat vizualizace, nesnažit se jakýmkoliv způsobem svými představami nebo očekáváním ovlivňovat nebo dokonce tvořit duchovní realitu. V případě nouze jen požádat správným způsobem o pomoc, zároveň poděkovat a nechat vše plynout svým tempem. A pokud se k tomu všemu dostaví určité duchovní vnímání, je to bonus navíc.

To, jak správným způsobem požádat o pomoc, je vysvětleno na adrese Jak požádat o energie z duchovních sfér?

 "Děkuji vám Spojené Síly Světla, Karmy a Přírody, že do mne vstupuje čistá světelná energie, a že mne tato energie léčí... (harmonizuje, duchovně čistí, odstraňuje únavu, ochraňuje, umožňuje usnout, uvolňuje připojeného zajatce planety...)".

Pozor na duchovní vnímání přenesené z minulosti

A duchovní vnímání? Je mimořádně důležité, aby člověk získal tento bonus určitého zjemnění svého vnímání přirozeným způsobem po určité době stabilní vzestupné světelné cesty. Jedině tak je to v pořádku. Člověk takto může získat i skutečně neobvyklé duchovní vnímání, viz například duchovní komunikace Přirozené zlepšování duchovního vnímání při světelném vzestupu.

Řadě jednotlivců se však otevřelo duchovní vnímání přenosem z minulosti. A jedná se pak o duchovní vnímání zatížené určitými umělými privilegii, magickými posty, duchovními pozicemi, pokud bylo propůjčeno od tehdejší strany Světla. Nebo se dokonce jedná o duchovní vnímání, které bylo výsledkem temného úpisu. Úpisu doprovázeného slibem aktivní spolupráce s Temnem. Takto uměle propůjčené duchovní vnímání, ať už pochází od Světla nebo od Temna, je vždy překážkou pro dosažení vzestupné světelné cesty. A člověk se jej potřebuje nejprve vzdát, aby se teprve poté dopracoval k duchovnímu vnímání přirozeným způsobem. Viz též článek 39C. Prokazuje dobré duchovní vnímání karmickou čistotu?

Zkombinování návodů Nové duchovní cesty s návyky Staré cesty je nefunkční

V praxi to však mnohdy vypadá tak, že lidé sice v dobré víře používají návody z těchto webových stránek www.novaduchovnicesta.cz , ale současně do těchto návodů nevědomě vnášejí určité staré návyky - například představovat si, jak se čakry čistí, jak se otevírá sloup energie, atd. A to je pak váže na metody Staré cesty. Toto pouto na metody Staré cesty je aktivně drží ve své moci zejména tehdy, když ještě nedosáhli duchovního vzestupu, naopak pokračují v pádu, a skrytě jsou ovládáni nejrůznějšími temnými systémy. To vše pak podporuje jejich orientaci na astrální rovinu světa.

Tito lidé kontakt s Dhyany nenavážou. Naopak místo nahoru ve frekvencích bioenergií k Dhyanům a výše pak stoupají přes živlové energie do nitra astrálního světa.

Tři opěrné body pro dosažení světelného vzestupu

Také proto zdůrazňujeme. Zásadní je nejprve dostat se správným soustavným posilováním světelných základů své bytosti na světelný vzestup, viz texty oddílu Jak nastartovat vlastní duchovní cestu? V tomto úsilí se soustředit na tři základní záležitosti.

Zaprvé, optimální výživa z pohledu nejen hmoty, ale i doprovodných bioenergií, vyhýbání se potravinám zatíženým temnými levotočivými bioenergiemi. Což jsou i některé z těch, které jsou všeobecně považovány za "zdravé".

Viz například texty 22. Optimální stravování z pohledu bioenergií I, 23. Optimální stravování z pohledu bioenergií II, 58A. Rizika vitariánství – část I, 58B. Živá strava a vitariánství , 58C. Co je zásadní při posuzování „živosti“ potraviny?, 58D. Rizika vitariánství – část II, 58E. Rizika vitariánství – část III, 58F. Přirozená živá strava - hlubší zamyšlení, 61A. Restaurace s živou stravou I – Jak to všechno začalo, 61B. Restaurace s živou stravou II – Reagovat včas na náznaky, 61C. Restaurace s živou stravou III – Současný stav.

Zadruhé, každodenní péče o své čakry pravidelným cvičením Pěti Tibeťanů podle návodů v článcích 29A. Pět Tibeťanů - optimální způsob péče o čakry, 29B. Jak cvičit Pět Tibeťanů.

Tam je vysvětleno, proč právě Pět Tibeťanů a nikoliv třeba jógu.

A zatřetí, vyhýbání se všemu, co brání světelnému vzestupu. A to je většina teorií, postupů, návyků, získaných při studiu metod Staré duchovní cesty.

Také těmto věcem jsme se již věnovali v řadě článků, například v textech U6. Jaké jsou výhody a možnosti na Nové duchovní cestě?, 26. Které činnosti přitahují a znovuobnovují zlo?, 30A. Cesta čistého vzestupu dnes není populární, 30B. Proč je většina lidí na Planetě v duchovním pádu?, 30C. Zhodnocení metod a pomůcek na duchovní cestě z hlediska moudrosti Přírody, Hodnocení dalších umělých pomůcek a metod pro zdraví a vzestup, P9. Počátky šíření levotočivých energií světelnými bytostmi .

S vlastní duchovní prací počkat, až na to člověk bude připraven

Jedině pozornost rovnoměrně věnována této trojici opěrných bodů může člověka postupně dovést na světelný vzestup. A až prokazatelně bude na světelném vzestupu, nechá si to ověřit člověkem, který je již na cestě světelného vzestupu a je schopen se na to zeptat Přírody. A pak teprve začít s tou vlastní čistě duchovní prací na sobě - s pokusy o duchovní komunikaci, s rozvíjením svého duchovního vnímání, apod.

Problematikou duchovní komunikace se zabývají články 34A. Komunikace s duchovními bytostmi a institucemi, 34B. Komunikace na Nové duchovní cestě, 60A. Nezbytnost duchovní komunikace na světelné cestě, 60B. Telepatie a další formy duchovní komunikace, 60C. Jak správně začít duchovně komunikovat, 60D. Nech do sebe vstoupit Světlo – počátky duchovní komunikace. O duchovním vnímání je článek 39C. Prokazuje dobré duchovní vnímání karmickou čistotu?


Petra Nováková - Pokračování duchovní komunikace s Heyoanem

Nejvyšší Svatyně - místo pro setkání se skutečným vyslancem Stvořitele

Heyoan: "Nejvyšší Svatyně byla místem, kde se bytost mohla setkat se skutečným vyslancem Stvořitele vašeho světa. Ne domnělým zástupcem, vytvořeným náboženstvím v podobě pracovníků církve, ale se skutečnou bytostí, která byla pověřena samotným Stvořitelem.

Nyní o tom, o čem jsi četla v knížce Barbary Ann Brennan, o bráně, kterou tvořila Sfinga. Ano, byla to jakási vstupní brána do této Nejvyšší Svatyně, vy taková místa označujete jako duchovní prahy. Byla to určitá meta, přes kterou nebylo snadné jen tak projít.

Bytost musela být vnitřně vyrovnaná a jednoznačně správně nasměrovaná na skutečnou světelnou cestu vzhůru ve frekvencích bioenergií. A natolik relativně čistá, aby zvládla projít další zvýšenou očistou při průchodu tímto prahem. Očistou, která by jí umožnila zbavit se všeho nečistého, vychýleného, deformovaného, co ji pojilo s hmotným světem i s nesprávnými duchovními návyky. Co ji stahovalo, nedovolovalo jít dál. Co drželo její mysl níže, než bylo potřeba, aby dokázala nahlédnout až do tohoto místa.

Každý člověk měl sice v sobě potenciál k dosažení této úrovně. Ale ten zůstal z mnoha důvodů nevyužitý. Ve skutečnosti byla tato úroveň pro většinu bytostí nedosažitelnou metou v situaci, ve které se dlouhodobě nacházely. Místo, kam se celé věky nemohly podívat. Vy jste však dokázali jít mnohem dál. I za tyto hranice.

Nejvyšší Svatyně jako místo pro zprostředkování nového poznání

Já jsem průvodcem, který měl lidem usnadnit navštívení této Svatyně. Doslova se dostat na úroveň frekvence a harmonie tohoto místa. Jsem bytostí, která mohla rozmlouvat se Stvořiteli, než se toto spojení postupně vytratilo.

Zde jsem měl lidem zprostředkovat nové poznání, které by jim pomohlo rozšířit jejich chápání věčného světa. A všeho Stvořeného. Vím, zní to pro vás neuvěřitelně, a přesto je to skutečné. Stvořitelské Sféry byly pro lidské bytosti nedosažitelnou metou a zároveň dlouho tím, co nebylo možné překročit. 

Do celého procesu lidského světelného vzestupu se nejprve potřebovala zapojit a asistovat při něm další duchovní síla, Příroda. Která pomáhala opakovaně přelaďovat vaše životní jiskry na vyšší a vyšší hladiny frekvence. Aby se vaše vzestupná cesta po dosažení jedné mety, jednoho duchovního prahu, například úrovně Stvořitelů, nezastavila. Ale aby vaše životní jiskra stále plnila svou funkci a byla hnacím motorem evoluce, trvalého světelného vzestupu k dalším vyšším duchovním prahům.

Teď už bys měla vědět vše. Vše důležité, co je potřeba. Ale můžeš se ptát dál. Můj čas je neomezený a rád si povídám. Cítím skrze kontakt sám sebe i energie, ve kterých pobývám. Světy zde se zdají být při kontaktu s lidskými bytostmi reálnější. Zde zůstává vše dlouho neměnné a trvalé. Baví mě pozorovat to lidské hemžení, ve kterém vnímám život, pohyb. A kontakt s vámi ho vnáší i sem nahoru. Jako čerstvý vítr, který přináší nové poselství. Je to povznášející, nové, radostné, osvěžující. Jsem za to rád. Děkuji ti.

Vnímám, že tvé energie již klesají, je potřeba věnovat se dalším úkolům, které máte ve hmotném světě před sebou. Rád s vámi navážu další kontakt."

Duchovní návštěva Nejvyšší Svatyně - průchod Sfingou

PN: Spojené Síly Světla, Karmy, Přírody, prosím, zda mi můžete zprostředkovat návštěvu Nejvyšší svatyně, o které se mluví v knize Ruce Světla, jestli je to možné? Děkuji. (Duchovní komunikace a vnímání ze 4.1.2014)

Vnímám bytost Přírody, jak říká: "Ráda tě provedu znovu duchovními úrovněmi Vesmíru. Tentokrát se podíváme do Nejvyšší Svatyně."  (Předtím šlo o zprostředkování návštěvy ve Sféře Stvořitelů Otců, ta byla popsána v článku 69A. Současná situace ve Sféře Stvořitelů Otců .)

Ladím se výš, uvolňuji se. Vnímám konkrétně až návštěvu Nejvyšší svatyně. Vše ostatní nevnímám. Postupně stoupám výš a vnímám před sebou bytost Velké Sfingy. Stojí přímo přede mnou. Zastavuji se u ní. Dívám se, vypadá jako nehybná socha. Pak vnímám, že na vrcholu, přímo v její hlavě se oživuje a startuje energie, se kterou jsem již dříve o poslání Sfingy mluvila (více o tom bude v textu 69D. Sfinga jako strážce vědění a duchovních prahů).

Sfinga se stává živou bytostí a otvírá oči. Uvnitř, pohledem mezi jejími tlapami do místa jejího břicha spatřuji, že se otevřel vstup. A dovnitř vedou schody. Sfinga mě zve dál. Stoupám po schodech vzhůru. Ocitám se až nahoře jakoby v její hlavě. Kde vidím skrze její oči ven. Jako kdybych seděla v kabině letadla.

Sfinga roztahuje svá křídla, letí a střemhlav míří vzhůru. Vnímám, že je to obrovská rychlost, vše se příliš míhá, zavírám raději oči. Ale bylo by to asi podobné jako letět nějakým mezidimenzním tunelem. Pak jsme se zastavili. Snažím se podívat ven, ale moc toho nevidím. Zatím nevím, jestli to, co jsem vnímala, byl skutečný let na jiné místo nebo jen z určitých důvodů vytvořená iluze letu (budu se muset později zeptat na to, jestli jsem takto skutečně někam letěla, nebo co jiného mělo toto mé vnímání naznačovat).

Uvnitř Nejvyšší Svatyně

Sestupuji ze Sfingy dolů schodištěm. A rozhlížím se kolem. Jsem uprostřed velkého kruhového prostoru. Uprostřed Svatyně. Tyčí se do obrovské výšky. Na vrcholu není tvořena stropem, ale vidím tam volný prostor. Stěny se zdvíhají vysoko a vytvářejí jakoby věže. Působí to však všechno plošně. Jakoby člověk stál uprostřed obrovské zlaté koruny. Vnímám zde posvátnost, úctu.

"Vítám tě tady." Trochu se leknu a otočím. Přistupuje ke mně bytost. Je to Heyoan, bytost, se kterou mluvila Barbara Ann Brennan ve své knize Ruce Světla a který ji do Svatyně také přivedl. A se kterou jsem již také já před několika dny duchovně komunikovala.

Místo na samém vrcholu Vesmíru

Heyoan: "Tohle všechno, co kolem sebe vidíš, je místo nazývané Nejvyšší Svatyně. Už dávno tu nebyla žádná bytost. Natožpak lidská. Jsem rád, že opět mohu s někým promluvit. Takto tváří v tvář. Je to zvláštní pocit. Ani nevím, jak tě mám pozdravit. Jak se u vás dole zdraví lidé?"

Ukazuji mu, že podáním ruky. Rozhlížím se kolem sebe.

Heyoan: "Je to krásné, že? Převyšuje to všechno, co doposud lidské bytosti znaly. Je to všechno ve všem. Prostor naplněný do posledního zrníčka místa. Bezezbytku vyplněn. A přesto zde má bytost pocit volnosti a prostoru. Nechám tě tu rozhlédnout, pak si můžeme popovídat."

Znovu se rozhlížím. Vše se zdálo prázdné a ploché. Když však zaměřím detailnější pohled, jako by na jiné rovině vystupovaly na stěnách velké ochozy, kde je mnoho bytostí. Vše vypadá jako velká knihovna a bytosti zde pečují o uložené knihy. Ale nejsou to zřejmě jen knihy.

Ptám se, kde se to vlastně nacházíme frekvenčně z pohledu od planety Země?

Heyoan: "Na samém vrcholu Vesmíru."  

PN: Je tu klid, není ti tu smutno?

Heyoan: "Ne, vždyť zde jsem propojen se vším. Ukážu ti jedno místo."

Vnímám, že po obvodu stěn se vytvořila cesta, která stoupá točitě vzhůru až na samý vrchol.

Heyoan: "Podívej, tady bytost nemá pocit, že je sama."

Vědění uchované v Nejvyšší Svatyni

Musím mu dát za pravdu. Dívám se kolem sebe. Vnímám sounáležitost a propojenost se vším, co kolem sebe vidím. Vnímám různé barevné energie, které se prolévají mezi sebou jako světelné záře. Jako když v televizi ukazují zelené polární záře. Chvíli se kochám.

PN: Děkuji ti, už bych se měla vrátit.

Pak ještě na závěr povídám: "Vědění, které chráníte, se možná bude jednou hodit."

Heyoan mi podává do rukou jednu knihu, je velká a těžká. Když ji otevřu, mám pocit, že bych z ní mohla číst. Náhodně ji otvírám a přečtu slova v ní. Ale neslyším, nevnímám, co čtu. Jak písmo čtu, přede mnou v prostoru vystoupí děj, obraz. A před mýma očima se odehrává jako promítaný film to, co jsem právě v knize přečetla. Kdyby bylo potřeba, asi by bylo možné takto v knize číst a snad i vnímat, co čtu.

PN: "Je to poklad. Děkuji." A vracím mu knížku. "Ráda sem někdy přijdu číst, když to bude možné a vhodné."

Loučím se, a odcházím schodištěm do nitra Sfingy. Ta se opět vznese a lehce, už menší rychlostí, plachtí dolů. Zde vystupuji a děkuji Přírodě, že mi tuto návštěvu umožnila. A zprostředkovala mi tento zážitek.

Rozdíly mezi obrazovým vnímáním a pouhým příjmem informací

PN: Spojené Síly Světla, můžete mi prosím sdělit ještě nějaké další informace ohledně Nejvyšší Svatyně a Sfingy? A ohledně mého duchovního výletu do Svatyně? Jak to, že jsem vnímala, že někam letíme? Děkuji. (Duchovní komunikace z 27.2.2014)

Příroda: "Let Sfingy nebyl něčím vymyšleným. Tvé vnímání bylo autentické. Sfinga nebyla výtahem, jak jsme si již vysvětlovali, ale otevírala dveře do jiného světa, jiného prostoru. A i v rámci tohoto prostoru byly velké vzdálenosti, které bylo potřeba překonat. Záleží, jakým způsobem se bytost výš ladila.

Pokud jste již dosáhli dostatečně vysokého duchovního vzestupu a chcete navázat duchovní komunikaci s bytostí či institucí, která je níže, než váš dosavadní frekvenční dosah, je to jednoduché. Vy jen pomyslíte, s kým byste rádi mluvili, oslovíte ho a jednoduše se na tuto úroveň okamžitě naladíte a napojíte. S touto bytostí pak duchovně hovoříte jakoby "tváří v tvář". Nemusíte nijak složitě cestovat ani vymýšlet jiné věci. A nejste ani v podřízené pozici vůči tomu, s kým duchovně komunikujete.  A pak vnímáte, jaké informace k vám plynou. Máte vysoký dosah, jen sami vybíráte, s kým budete hovořit a přelaďujete se.

Pouhé přeladění frekvencí vnímání je rychlejší než obrazové sledovánícelého procesu

Tvé vnímání obrazové je však o něco odlišné. Zde jde o delší cestu, která ti umožňuje vnímat větší detaily. Není to jen pouhé napojení se na energie jiné bytosti, jiné úrovně. Při této volbě máš možnost i obrazových vjemů, kudy a jak se na dané místo, k určité bytosti, se kterou chceš komunikovat, dostaneš. Zachycení obrazových informací však probíhá trochu jinak než zachycení komunikace prostřednictvím vlastních myšlenek.

Při informačním napojení se na jiné bytosti vše funguje prakticky okamžitě bez velkých prodlev. Kratičkou přestávku mezi oslovením a příchodem informací vyvolává jen doba, po kterou probíhá přeladění na frekvence druhé bytosti, sféry.  S obrazy je to však jiné. Díky zprostředkovaným obrazům máte větší možnosti, získáváte detailnější rozlišení celého děje. Zvolíte-li možnost vnímat obrazy při duchovním přesunu nebo snaze o duchovní naladění na určitou bytost, vše pak probíhá postupně. Samotný proces přelaďování frekvencí proto můžete obrazově vnímat jako přesun, či let, na určitou vzdálenost. To vytváří iluzi překonávání určité vzdálenosti. Iluzi přesunu z jednoho místa na jiné, které leží výše.

Vzdálenosti jsou pak delší, vše je více plastické, jakoby opravdové. Frekvence nepřekročíte jen tak lusknutím prstu. Je to podobné, jako když jsi poprvé požádala o zprostředkování obrazového vnímání do stvořitelských sfér. Vnímala jsi hodně detailů a vše trvalo dlouho. Když jsi se však potřebovala podruhé napojit přímo na Nejvyšší Svatyni, prostě jsi požádala a byla jsi tam. Neabsolvovala jsi celou cestu znovu v podobě obrazů. Vše by bylo zdlouhavé. Máte tak vždy na výběr.

Obrazové ztvárnění dává příležitost větších detailů, ale je pomalejší

Pokud využíváte obrazové ztvárnění, máte možnost zachytit více detailů. Vše však trvá déle. Více to ovšem odpovídá realitě, kterou v tomto případě vnímáte duchovním zrakem. Při tvé obrazové cestě jsi měla možnost vnímat, jak velký může být v rámci Vesmíru prostor z pohledu člověka, malé bytosti. Z pohledu energií, z pohledu frekvencí je celý prostor uvnitř Vesmíru jasně omezený, vyhrazený a pevně daný. Frekvence se snadno spočítají, stále plynou vzhůru, přesto se zdají, že jedna jde za druhou a v rámci Vesmíru je vlastně od jedné k druhé velmi blízko. Z pohledu člověka jsi však při svém obrazovém vnímání cítila, jak je ten prostor obrovský, zdál se být nekonečný. Vnímala jsi jej prostřednictvím jiných smyslů. Proto tvá obrazová cesta byla jiná.

Informační spojení funguje okamžitě

Když se snažíte cestovat prostřednictvím myšlenky, kdy si jen řeknete "letíme tam, už tam jsme a mluvíme s těmi bytostmi", funguje to okamžitě. Napojení myšlenkami je rychlé. Nevnímáte zbytečnosti. Protože zásadní je v tu chvíli informační přenos. Chcete-li však svoji cestu vnímat také obrazově, pak prostor Vesmíru se při pohledu zevnitř, duchovním zrakem malé bytosti, která Zemi obývá, jeví jako nekonečně veliký.

To, co z pohledu frekvencí představuje jednoduché přeladění o určitý počet jednotek, se z pohledu obrazového a pocitového jeví jako ohromující vzdálenosti. Proto může docházet k disproporcím ve vnímání různých bytostí. Záleží vždy na tom, na jaký typ duchovního vnímání se soustředíte, co vše jste si přáli duchovně sledovat."


Jiří Novák

Co bude dál s Nejvyšší Svatyní

Přímá duchovní návštěva Petry Novákové v Nejvyšší Svatyni naznačila, že tato Svatyně se z pohledu frekvencí bioenergií nachází na samém vrcholu našeho Vesmíru. Touto duchovní Nejvyšší Svatyní se budeme detailněji zabývat ještě v dalším pokračování tématu o Stvořitelích Otcích nazvaném 69E. Nejvyšší Svatyně jako místo spojení se Stvořiteli Otci. Prostřednictvím duchovních komunikací se pokusíme zjistit další detailní informace o Nejvyšší Svatyni. Jakou vazbu měla tato Svatyně na samotné Stvořitele? Jaká je současná duchovní situace bytosti Heyoana, se kterým Petra Nováková duchovně komunikovala? Jestli stále ještě funguje informační koridor z této Nejvyšší Svatyně přímo do Sféry Stvořitelů Otců? A co bude dál s touto Nejvyšší Svatyní z pohledu Nového vývoje?

© Jiří Novák,
© Petra Nováková,
www.novaduchovnicesta.cz


Anketa

Byl pro Vás tento text přínosem? Ohodnoťte prosím známkou od 1 (nejlepší) do 5 (nejhorší).

  • 167
  • 23
  • 20
  • 22
  • 25

Celkový počet hlasů: 257