Pravčická brána
Úvodní stránka | Vydané KNIHY | Kniha 7 - Kroky k záchraně lidstva

Kniha 7 - Kroky k záchraně lidstvaŘešení kritické duchovní situace ve 20. století

Jiří Novák Vloženo 4.3.2024
Jiří Novák

Do prodeje jde Kniha 7

Vážení čtenáři, během dubna přichází do prodeje naše další kniha, v pořadí už sedmá. O čem bude a jak bude vypadat? Níže se můžete seznámit nejen s obsahem, ale i s dílčími ukázkami. A také se dozvědět další základní informace o knize.

Kniha 7 je ve vázané šité vazbě V8, má 320 stran. Vychází v Nakladatelství H.R.G., www.TiskovyExpress.cz. Distribuovat ji budeme za cenu 300 Kč plus poštovné a balné. Rozesílání zájemcům bude po zaplacení zajišťováno přes Zásilkovnu. Detailní informace o způsobu objednání budou zveřejněny na stránce https://www.novaduchovnicesta.cz/vydane-a-pripravovane-knihy/prodej-a-objednavky-knih/

 

Obálka knihy:

Text na zadní obálce knihy:

Obsah Knihy 7: 

Poděkování  ……………………………………………………………………………………………….      7

Úvod – Prvních sedm knih o Nové duchovní cestě  …………………………………..     9

1. Udrží si lidstvo šanci na dosažení světelné evoluce?  ………………………….…   15

2. Poměr sil mezi Světlem a Temnem v 19. století  …………………………………….   24

3. Informační nadhled na Staré a Nové duchovní cestě  ……………………….…..   29

4. Tři možné tradiční pohledy na historii lidstva  ……………………………………….   34

5. Tajná nauka Heleny Petrovny Blavatské  ………………………………………….…….   40

6. Legendární Kniha Dhyanů  ……………………………………………………………..……..   47

7. Sedm kořenových ras podle Blavatské  ………………………………………………..    54

8. Rudolf Steiner a jeho podpora světelné evoluci  …………………………………. 59

9. Antropozofie Rudolfa Steinera  …………………………………………………………….    63

10. Rosenkruciánská kosmokoncepce Maxe Heindela  ……………………………    70

11. Zhodnocení teorií Blavatské, Steinera, Heindela  ……………………………….    76

12. Mistři Duchovní Hierarchie  ……………………………………………………………….    86

13. Alice Bailey a ezoterní učení sedmi paprsků  …………………………………….   93

14. Trojice hybných sil evoluce člověka  ………………………………………………….    107

15. Výbušná situace v Evropě na počátku 20. století  ……………………………..   116

16. První světová válka – nenaplněné ambice velmocí  …………………………..    123

17. Tomáš Garrigue Masaryk  ………………………………………………………………….    129

18. Cesta ke svobodnému Československu  ……………………………………………    136

19. Fenomén Adolf Hitler  ……………………………………………………………………….   145

20. Nacistická ezoterní teorie ohně a ledu  ……………………………………………..   151

21. Dvě možnosti vlivu Černého bratrstva na civilizaci  …………………………..  158

22. Postupné vybudování energetické moci nacismu  …………………………….   164

23. Hitler ztrácí své temné duchovní vedení  …………………………………………..  173

24. První kroky pro záchranu světelné evoluce  ………………………………………   179

25. Dvacáté století poprvé  ……………………………………………………………………..  192

26. Dvacáté století podruhé  …………………………………………………………………..   197

27. Dvacáté století potřetí  ……………………………………………………………………..   208

28. Příběh mého života  ………………………………………………………………………….   217

29. Jaká rozhodnutí mne přivedla k duchovní cestě?  …………………………….  225

30. Otevření mé duchovní cesty životem  ……………………………………………….  231

31. Zlomové změny o Velikonocích 1999  ………………………………………………. 238

32. Co se dělo krátce po Velikonocích 1999?  ………………………………………… 250

33. Co bude dál s magií na Zemi?  ………………………………………………………….  259

34. Planeta Země a Příroda jako živé bytosti  ………………………………………… 265

35. Naše pomoc Přírodě a planetě Zemi v roce 1999  ……………………………   275

36. Snahy Vesmírných lidí zasáhnout do vývoje na Zemi  ………………………   284

37. Detailní plán Vesmírných lidí na řízenou katastrofu  …………………………   295

38. Události kritického roku 2000  …………………………………………………………. 309

Závěr – Konec druhého tisíciletí novodobé historie ..………………………………  317

 


Na ukázku uvádíme úryvky textu ze čtyř kapitol této knihy:

 

Z kapitoly 13:

Alice Bailey a ezoterní učení sedmi paprsků

Spojení Alice Bailey s duchovními mistry

V období jejího dospívání jednoho dne přišel následující výjimečný okamžik. Když jí bylo patnáct let, navštívil ji neznámý muž. Sama na tuto událost ve svém životopisu vzpomínala takto:

„Dveře se otevřely a dovnitř vešel vysoký muž oblečený v evropských šatech (velmi dobře střižených, vzpomínám si), ale s turbanem na hlavě. Přišel a posadil se vedle mě… Pak začal mluvit. Řekl mi, že je plánována nějaká práce, kterou bych mohla ve světě dělat, ale že by to znamenalo, že bych musela velmi výrazně změnit svůj postoj. Musela bych se vzdát toho, že jsem taková nepříjemná holčička a pokusit se získat určitou míru sebekontroly. Moje budoucí užitečnost pro něho a pro svět závisela na tom, jak budu zacházet se sebou a na změnách, které dokážu udělat… Od té doby mi tato slova zněla v uších. Zdůraznil, že vše závisí na mně a na tom, co mohu a mám dělat okamžitě. Dodal, že se se mnou bude stýkat v intervalech několika let.

Rozhovor byl velmi stručný. Neřekla jsem nic, jen jsem naslouchala, zatímco on mluvil docela důrazně. Poté, co řekl, co přišel říci, vstal a odešel… Nevěděla jsem, co si o tom všem myslet. Když jsem se vzpamatovala z toho šoku, nejprve jsem se vyděsila a myslela jsem si, že se zblázním nebo jsem snad spala a snila. To vše mi přineslo pocit samolibého uspokojení. Cítila jsem, že jsem jako Johanka z Arku (tehdy moje hrdinka) a že stejně jako ona vidím duchovní vize, a proto jsem byla vyčleněna pro velké dílo… Představovala jsem si sebe jako dramatického a obdivovaného učitele tisíců…“

Mistři Koot Hoomi a Djwhal Khul

V roce 1915 už jako členka Teozofické společnosti navštívila svatyni společnosti. Na stěnách uviděla portrét tohoto muže, který za ní zřejmě ve fyzické podobě přišel v mládí a dozvěděla se, že se jmenuje Koot Hoomi a je jedním z vážených mistrů Duchovní Hierarchie Bratrstva Světla.

To ještě nebylo všechno. V roce 1919, když už jí bylo 39 let, ji ve chvíli uvolnění telepaticky kontaktoval hlas neviditelné bytosti. Později pochopila, že jde o dalšího duchovního mistra jménem Djwhal Khul, stručně mu pak říkala Tibeťan.

Hlas jí naznačil, že existují knihy, které by měly být napsány pro veřejnost. Zeptal se jí, zda je ochotna to udělat a diktované informace od něj v této neviditelné poloze přijmout. Zpočátku odmítla, obávala se, že takováto procedura předávání by mohla narušit její psychiku. Hlas naléhal, že právě ona má zvláštní dar pro vyšší telepatii, a že tento způsob přenosu rozhodně v sobě nemá nic, co by mohlo poškodit psychiku. I přes její vytrvalé odmítání jí dal tři týdny na rozmyšlenou…

Rozsáhlé dílo Alice Bailey

Pod vedením Djwhal Khula sepsala rozsáhlé dílo devatenácti ezoterních knih. Vykonala velké množství práce v populari­zaci meditace i v celkové osvětě týkající se duchovního pozadí světa a navazování kontaktů s ním. Zejména tím, že do detailů rozebrala strukturu a způsob práce Duchovní Hierarchie Bratrstva Světla, posunula představy o tomto seskupení blíže k běžnému člověku…

Identifikovala mistry pracující v jednotlivých odděleních této duchovní struktury. Naznačovala také, jakým způsobem mistři Duchovní Hierarchie vedou připravené učedníky ve hmotné rovině. O tom už bylo více v Knize 3, Kapitola 19: Problematické působení Duchovních Hierarchií (učedník na okraji aury mistra, učedník v auře mistra). Její popis práce mistrů Hierarchie působí z nadhledu na NDC naprosto věrohodně, mnohé z toho se nám potvrdilo při zprostředkování karmické očisty jednotlivců na NDC. V podmínkách, které v té době měla, odvedla obrovský kus profesionální práce. Činnost Duchovních Hierarchií ale se vším všudy nekriticky přijala a uctívala, její dílo je tak plně poplatné metodám a technikám Staré duchovní cesty. Například zatímco ona s pozitivním nádechem předkládala způsob vedení učedníka mistrem, při zprostředkování karmické očisty se nám totéž z vyššího nadhledu jevilo jako neoprávněná magická manipulace s člověkem.

Dílo Alice Bailey má značnou historickou hodnotu. Pomohlo nám rozpoznat a pochopit, jakých zásadních chyb se při používání magie dopouštěli mistři Duchovní Hierarchie Bratrstva Světla. Lidstvu to dává šanci vyhnout se v budoucnu podobným chybám.

 


Z kapitoly 15:

Výbušná situace v Evropě na počátku 20. století

Otevřená stavidla vědy a techniky

19. století bylo vrcholem osvícenectví, které zásadně měnilo životní postoje lidí od prokazování zbožnosti v každé situaci k otevření vlastních možností člověka. Zvyšování úlohy rozumu a logiky, snaha o rozumové a vědecké pochopení fungování světa. Zároveň i nárůst touhy po větších občanských svobodách, rovnosti lidí, rozvoji demokracie, pokroku i lidských práv. Od poloviny 19. století se navíc naplno otevřela stavidla příchodu nových vynálezů a vědeckých objevů, to vše usnadnilo lidskou práci, současně otevřelo nové možnosti v pochopení fungování přírody a jejích zákonů…

Kdo reguloval příchod nových vynálezů do hmoty?

Podívejme se na masivní příchod vynálezů do hmotné roviny z nad­hledu na Nové duchovní cestě. Požádám Přírodu, aby mi zprostředkovala pohled do minulosti na celý tento proces. Vnímám pak toto:

Z určitého zdroje vycházejí inspirativní myšlenky vypadající jako cho­máčky energie. Zdroj vypadá jako nějaké depozitum v uzavřeném prostoru. Jakási duchovní síla odkryla víko, energie té síly byla čistě světelná. Chomáčky energie nesoucí inspirativní informaci jsou ze sta pro­cent světelné u všech vynálezů, které přinášejí jednoznačně světelný pokrok lidstvu. Jen u některých vynálezů jsou lehce zašpiněné temnou složkou tak na úrovni 5 %. To zřejmě naznačuje možnost, že vynález může být zneužit ve prospěch destrukce proti světelnému vývoji. 

JN: Přírodo nebo někdo další ze současného vedení světelné cesty, prosím, která duchovní síla či instituce zařídila uvolňování inspirativních myšlenek na vynálezy z jakéhosi depozita? V jaké úrovni či sféře toto depozitum bylo uloženo? Proč k tomuto kroku došlo právě od poloviny 19. století? Které příčiny nebo situace toto umožnily? Děkuji. (Duchovní komunikace z 23. 11. 2022)

Ozývá se jakási pro mne neznámá dávná světelná síla či instituce: „Jsem Síla lidského pokroku, od dávných věků jsem strážila všechny pozitivní vynálezy lidského rodu, abych je ve vhodných okamžicích, které v historii teprve nastanou, mohla znovu zpřístupnit lidem, kteří na to opět budou připraveni. Tento okamžik nastal po určitém uvolnění situace právě v polovině 19. století vaší novodobé historie. V roz­hod­nutí, kdy uvolnit inspirativní myšlenky, jsem byla vždy samostatná. Nepřijímala jsem od nikoho rady, nejsem si vědoma, že bych dostávala impulsy, co a jak udělat. Chápu ale, že i můj vlastní nápad a rozhodnutí vycházející z hodnocení situace mohly být inspirovány vyšší duchovní silou. Pokud tady někdo takový je, ať se prosím ozve.

Podle jakých kritérií jsem se rozhodovala? Těžko se to dá popsat slovy, takže jen naznačím: Úroveň vědy a techniky, ekonomická připravenost lidstva, technologická připravenost, úroveň myšlení a otevřenosti novým myšlenkám atd.“

Dále se ozývá Evoluční síla: „Ano, já jsem byla tím, kdo pochopil nutnost zásadní změny ve fungování lidstva, má-li se civilizace dostatečně připravit na rozhodující souboj Světla s Temnotou, který bylo pravděpodobné očekávat při přechodu ke třetímu tisíciletí novodobé historie lidstva. I já jsem hodnotila tehdejší situaci a měla jsem ponětí o tom, že lidstvo vlastní dávné vynálezy. Ty ale byly dlouhé tisíce let pod pokličkou, protože situace nebyla příhodná k tomu, aby někdo přijal inspiraci, sestrojil vynález a postupně aby lidstvo dokázalo zajistit sériovou výrobu. Aby vynálezce neskončil popravou, že si dovolil vzepřít se stávajícímu způsobu myšlení, jak se to během středověku u vás na Zemi dělo. Takže já jsem situaci již během 19. století hodnotila jako kritickou a zároveň připravenou pro první zásadní změny. Začala jsem dělat první přípravy a rozesílat první impulsy pověřeným duchovním institucím, aby se stojaté vody začaly více hýbat.“

 


Z kapitoly 19:

Fenomén Adolf Hitler

Osamělost Hitlera po smrti jeho rodičů

Hitlerovi rodiče brzy zemřeli, osmnáctiletý mladík se v roce 1907 ocitl sám, neschopen najít si přátele. Následujících šest let se ve Vídni protloukal životem bez domova, ve smutku a v krajní bídě, žil z úspor rodičů. Místo pravidelné práce trávil dlouhé hodiny v knihovně, zajímal se o dějiny a mytologii dávných hrdinů. Také maloval, toužil stát se umělcem, vytvářel náčrty plánů neobvyklých staveb, které nebyly realizovány. Odmítli ho jak na Akademii umění, tak i na architektuře.

Jednoho dne jako beznadějně neúspěšný v hluboké depresi vstoupil do císařské klenotnice ve vídeňském Hofburgu, aby se zde ohřál. Tam došlo ke zvláštní shodě okolností. Nezajímaly ho královské koruny, žezla panovníků, ale náhodou vyslechl výklad průvodce před starobylým kopím.

Kopí osudu, které římský voják vrazil do boku ukřižovaného Ježíše, aby zmírnil jeho utrpení. Kopí spjaté s osudem světa, podle legendy je klíčem k dosažení moci. Jeho držitel si může vybrat, zda bude sloužit Dobru nebo Zlu. Později Hitler sám o tomto okamžiku vyprávěl:

„Věděl jsem hned, že je to důležitý okamžik v mém životě… Tiše jsem tam stál, několik minut na ně zíral… Zdálo se mít jakýsi skrytý význam, jenž mi unikal, a cítil jsem a vnitřně věděl, že si ho ještě nedokážu uvědomit… Cítil jsem, jako bych ho sám v některém minulém století držel a sám ho kdysi třímal jako svůj talisman moci a měl tak osud světa ve vlastních rukou.“ (Trevor Ravenscroft: Kopí osudu, str. 27)

Zřejmě v té době se lámal osud Hitlera. Zatím ještě nebylo jednoznačně rozhodnuto, kterou cestou se vydá. Z knih se snažil pochopit rozdíly mezi protipóly Dobra a Zla, váhal, kterou cestou se dát. Hledal pro sebe a svět pokrok, který by mu umožnil naplnit vize o své úloze v budoucím rozvoji světa, které poprvé vnímal při poslechu Wágnerovy opery. V knihách ale nacházel jen nejednoznačná vyjádření ve smyslu Staré cesty – že Zlo vlastně neexistuje, nebo že to, co se tváří jako Dobro, je vlastně Zlem apod.

 


Z kapitoly 33:

Co bude dál s magií na Zemi?

Nový časopis Skryté skutečnosti

V červnu 1999 začal měsíčně vycházet nový časopis Skryté skutečnosti. Ve druhém a třetím čísle vyšly zásadní texty Heleny Šeblové, ty rezonovaly s mými vnitřními pocity ohledně magie, které jsem zatím veřejně nerozšiřoval. To bylo pro mne velmi zásadní, protože mi to potvrdilo, že i další lidé dostávají podobné informace:

„Věk ryb byl nazýván érou „Železného věku“, kdy vládl pevnou rukou mužský princip… V této éře se rozvíjelo racionální myšlení na úkor citu… Nacházíme se v přechodné době… Končí éra Železného věku, kdy vládl mužský princip a nastupuje éra Zlatého věku Vodnáře, která přináší lidstvu produchovnění a vládu ženského principu… Mág, i když vzývá Boha, je zvyklý pracovat silou na základě vlastního úsudku a chtění… Do konce éry Železného věku byla naše magie přirozeným vývojovým stupněm poznání lidstva. Pro toho, kdo chce postoupit do Zlatého věku lidstva s touto Planetou, nastává čas rozloučit se s magií… To znamená vzdát se magie, vzdát se této moci…“  (Helena Šeblová: Bude konec světa? časopis Skryté skutečnosti 2/1999, str. 9).

Magie nezmizí z Planety samovolně

V té době jsem se bláhově domníval, že magie vymizí z Planety samovolně, uvědomělým postojem všech pověřených pracovníků, kteří pochopí naléhavost situace. Předpokládal jsem, že oni se jednoduše dalšího používání magie v zájmu nastoupení nového vývoje lidstva postupně vzdají. Nebo že sama Planeta a Příroda dokážou magii z tohoto světa vytěsnit. Říkal jsem si tehdy – vždyť je to tak logické a jednoznačné. To přece musí každý duchovně probuzený člověk chápat.

Jenže pravda je taková, že magii do tohoto světa vnesli lidé. A proto by lidé měli být těmi, kdo naopak magii ze všech rovin, sfér a úrovní tohoto světa vytěsní. A kteří všechny následky způsobené magií postupně na všech místech tohoto světa vyčistí…

Až později jsme zjistili, že používání magie jako běžné metody duchovní práce je stále ještě uloženo v morfických polích Planety, a navíc je posilováno mocnými astrálními egregory, o kterých bylo více v Knize 6, Kapitola 12: Vliv astrálních egregorů na lidskou evoluci. Že Planeta, Příroda a lidstvo se nejprve budou muset na odchod magie důkladně připravit. Především najít jinou dostatečně účinnou čistou metodu světelné práce, která dokáže magii nahradit. A souběžně se začít důkladně karmicky čistit z mnoha pozůstatků používání magie.

Ukončení používání magie při vedení světelné cesty

V dubnu 2011 přišlo jednoznačné rozhodnutí Spojených sil Světla vedoucích Nový vývoj definitivně se vzdát všech forem magie i dalšího používání umělých nástrojů u všech bytostí a duchovních institucí, které mají možnost zasahovat do nového vývoje na planetě Zemi. To ale zdaleka ještě neznamenalo definitivní konec magie na Zemi, především ze tří zásadních důvodů.

·         Zaprvé, zrozené bytosti s přístupem k magii se ve většině případů nehodlají těchto svých schopností dobrovolně vzdát. Někteří z nich to dali v diskusi na našem webu nepokrytě najevo, jakmile jsme se zmínili o tom, že tady na Zemi už by magie neměla být.

·         Zadruhé, magie je zde na Zemi automaticky přítomna v jakékoliv formě parazitování jednoho člověka na druhém, i ve snahách o mentální ovládnutí či energetické přinucení k určitému rozhodnutí, činnosti. Tyto způsoby energetického zneužívání druhých bytostí jsou zde na Zemi doposud téměř masově rozšířeny. Nezbavíme se jich mávnutím kouzelného proutku. Bude potřeba celkové prostředí Planety vyčistit natolik, aby zde začal automaticky fungovat spravedlivý karmický princip, který začne parazitujícím lidem nejprve dávat varovné náznaky. A pokud se nezmění, pak jejich počínání vhodným způsobem zastaví.

·         Zatřetí, magie byla celé věky hlavní metodou nejen temné, ale i světelné duchovní práce. Drtivá většina bytostí proto v minulých existencích přišla opakovaně do kontaktu s magií – buď ji sama aktivně praktikovala nebo ji nechala na sebe působit a nevzepřela se proti tomu. Proto prakticky každý zde zrozený člověk má opakované přístupy k magii uloženy v hloubi svých karmických nádrží. Jakmile se takový jedinec začne soustavně karmicky čistit, čas od času se mu obnaží blok karmických vrstev, ze kterých má možnost kontakt na magii přijmout. Někteří to skutečně udělají v situaci výrazného vychýlení, nepohody nebo v případě vnitřní bezmoci z vnější situace, ve které se nacházejí. A magii přenesenou z minulosti pak aktivně v životě využijí, obvykle na nevědomé úrovni. Jaký to má následek?

Skutečnost je dnes taková, že jakékoliv aktivní použití magie, ať už vědomé nebo nevědomé třeba ve formě odsávání životní bioenergie druhému, okamžitě vyřazuje tohoto člověka z cesty světelného vzestupu. Bezprostředně jej vytlačí do pádu směrem k temné straně světa. Aktivní mágové, kteří ještě magii běžně využívají, jsou logicky v duchovním pádu dlouhodobě.

© Jiří Novák, březen 2024
www.novaduchovnicesta.cz